dátum: 84.03.13-26        fájl: c-fajlok-2/c01388-1.htm             C.01388-1395

 

SZIGLIGET 84.3.13 - 26.

kéthetes kínlódó keresgélés után megtaláltam, amit Szigligeten akarok: a ceruza (vagy tus) öröme. Tulajdonképp az induláskor- aztán a főiskola művésztelepi rajzok, akkor szerettem, azóta távolról vágyom és tisztelem.
mint egy régi adósság.
délután meg ferences rendtörténet, és korai (középkori) Szt. Ferenc életrajzok. a rendházból kértem kölcsön.

zenének: Bartók, Mozart, és a 4 évszak.

angolnak: majd, amit Miklós hoz nekem.

rajztémának: zsidó temető fotók

üres kazetták Miklóssal beszélgetésekhez, ha lesz időm, le is gépelem. gépet adnak, megérdeklődtem.
akkor hát indulhatunk.


84.3.
az elvet tudom, gyakorlatban mégis fontos dilemmám a szeretet alázata. Úgy érzem, elgyengít, pedig nekem ehhez az egészhez - a szakmához is - nagyon nagy erőre van szükségem.

pedig. ha a kedélyemet tartósan meg akarom javítani, alighanem az egyetlen a ferenci út. A boldog - Isten - bolondja.

alapvicc, hogy a München-Hamburg autópályán közlekedőket autórádión figyelmeztetik: vigyázat, egy őrült autós szembehajt a menetiránnyal. Mire a pasas, hallva ezt, morfondírozik: mit egy, mind.
(azért valamennyire mind így vagyunk, valljuk be.)
ezért éljük át ritkán kudarcainkat is

-----

 A TÖKÉLETESSÉG TÜKRE  / Speculum Perfectionis, Szent Ferenc élete, kb. 1310-ből

- Ferenc: csak sárból és nádfonatból szabad barátlakást építeni. A konventen valaki fölszólal, hogy náluk olcsóbb a kő
- egy fiatal novícia szeretné zsolozsmáskönyvét megtartani
- a tudós papok szeretnék, ha a rend tulajdonában megmaradhatnának könyveik, Ferenc nem helyesli
- Ferenc ha prédikálni megy, rendszerint egy söprűt is visz magával, s utána kitakarítja a templomot
- Ferenc: ha be akarsz lépni a rendbe, mindenről le kell mondanod, amiről más károsítása nélkül lemondhatsz
- az együgyű János testvér mindenben utánozta Ferencet, tehát ha az köpött, vagy sóhajtott, vagy égnek emelte karját...
- Ferenc szerint nem szabad a holnap eledelével törődni, ezért ezentúl a babot csak éjfél után áztatták be
- egyik kísérőjét az útjain mindig kineveztette gvardiánjának, és engedelmeskedett neki
- Ferenc fájlalta, ha valaki a tudomány után törte magát, ha valaki nem maradt meg tanulatlan állapotában
- Ferenc halála előtt kenyeret oszt (utolsó vacsora), meghagyja, hogy az egészet egyék meg (egy barát eldugja) és abban a hitben volt, hogy (áldozó) csütörtök van
- Ferenc búslakodik a rend dolgain, ima közben Isten rászól, hogy ''végül is melyikünk alapította a rendet?!''
- Ferenc Krisztus iránti szeretete örömében gyakran franciául kezdett énekelni. és két fadarabbal a hegedülést utánozta hozzá
- Ferenc, amikor úton imádkozott, sohasem támaszkodott falhoz vagy kerítéshez

Krisztust könnyebb megszeretni és megérteni Ferenc által

- Ferenc megfeddte a testvéreket, ha szomorúnak mutatták magukat ''a kedvet a bűn rabolja el''
- Ferenc szerint egy útonálló is ilyen szentéletű lenne, ha annyi kegyelmet kapott volna, mint ő.

- pontos penitencialajstrom a fölöslegesen beszélőknek
- Ferenc: jaj annak a szerzetesnek, aki hosszú és üres fecsegéssel nevetésre ingerli társait
''hogyan bújt bele a sátán a vánkosba, melyet a szent a feje alá tett''
''Egy súlyos kísértésről, mellyel több mint két éven át küszködött a szent.''
''az egerek által okozott kísértésről'' - nem hagyták enni, aludni, imádkozni
- egy éneket szerez, meghagyja társainak, hogy induljanak szét a világba, prédikáljanak, majd mint ''Isten komédiásai'' adják elő az éneket
- cserébe munkájukért bűnbánatot kérjenek
- Ferenc egy szegény pap kertjének házában száll meg, míg szembaját kezelik. Sok bíboros és egyházi előkelőség látogatja meg a pápa udvarából, és teljesen leeszik a kert szőlőtermését útközben. (A szent csodával pótolja)

- Ferenc megjövendöli, hogy a szentéletű Bernát testvér halála előtt elveszti kísértéseit, és olyan csodás lelki békességben hal meg, hogy a testvérek alig ismernek rá.
a jövendölés beteljesedett... olyan békesség töltötte el, hogy egyáltalán nem akart lefeküdni, vagy ha feküdt is, inkább ülőhelyzetűnek látszott... halála után teste egészen fehér és hajlékony lett és úgy látszott, mintha mosolyogna... még szebb lett, mint életében volt.

''arról a szeretetről, melyet főleg a búbos pacsirták iránt érzett a szent...''

- Ferenc a tűz iránt annyi gyöngédséget és megértést tanúsított
(szónoklata a tűzhöz szemégetése előtt, és csakugyan nem fájt neki)
(nem segített a cella tüzét oltani)

- zsoltár:  ''Te fölemeltél engem a kősziklára'' helyett:
''Te fölemeltél engem a kőszikla lábához'', tiszteletből így mondta
ti. a kőszikla iránti tiszteletből

 - az assisi polgárság aggódott, hogy ha netán Ferenc éjszaka fog meghalni, a testvérek esetleg elorozzák a testét és más városba viszik. ezért körös-körül őrök vigyáztak éjjel. Ferenc számukra is énekeltetett a barátokkal.

fő forrás Ferenc életéről CELANOI TAMÁS: LEGENDA PRIMA
(meg kéne szerezni)

(a ferenceseknek ma overálban kéne járni, nem?!)

P. Takács Ince: Szent Ferenc rendje
történelmi áttekintés 1937
(kezdem olvasni)

valószínű, hogy az első magyar ferences zárda Esztergomban még Ferenc halála évében vagy az előtt megépült (1224)

megnézni: 1289-ben bullával megerősítetten kiadott  TERCIÁNUS REGULA
- Ferenc a stigmákat maga kérte az Úrtól, imában-
- Ferenc született: 1182
                        1209 február 24 (27 éves) rendalapítás
                        1226 október 3 este felé (44 éves) meghal
                        1228 szentté avatás

-----
miért nehezítem még szándékosan is dolgaimat? hogy szobámat itt barátságtalanra hagyom, és nem kérek Miklóstól könnyűzenét a magnómba, pedig vágyom rá?
-----
az eretnekvita az 1300-as évek elején. a nagy téziskérdés: ''Volt-e valami vagyona Krisztusnak és az apostoloknak, akár közösen, akár személyenként?''
és a pápa ezt a kérdést elküldte többek között a világ minden fontos emberének válaszadásra... 98 oldal.
-----

fő pusztító démonaim (kísértéseim)

elégedetlenségem feleségemmel
szexuális elvágyódásaim
boldogtalanságaim, melankóliám

vigyázat, a kísértés még nem bűn!

-----
még várnak rám csodák. 38 évesen ismertem meg a mosakodást, váratlanul.
-----
létezik-e etetős kép. Ami jobbként működik, mint amilyen?
-----
a világban csalódni: bűn.

...ennek alighanem valakik TÉNYLEG örülni fognak. ez is oka, hogy egy kissé beleragadtam ebbe a zsidó temető témába.
-----
ez 10 éve is eszembe juthatott volna. Másfél évig az ''Útitárs'' idézetes imakönyv volt az előzmény. Most áttértem az esténként két oldal Újszövetségre, végre.
-----
egy hét után felfedeztük a parkot. Miklós is fut egy fél kört, én kettő és felet kb., még a reggeli előtt.
Miklós azt mondja: ő egy kört fut.
-----
kályhameleg asszonyt szeretnél
legyél te a család kályhameleg asszonya, marha
apró figyelmességeket szeretnél
legyél apró figyelmes
évekig szoktattad magatokat
a lelki önállóságra
és csakugyan ez is a jobb, nem?!

sőt. a figyelmesség elfogadása is, ha kis mértékben is
szintén alkalmazkodást kíván.
ami neked igen nehezen megy, ugyebár.
-----
megkértem, hogy aki ír nekem, az viszont mindennap-
így aztán nem kell reggelente idegesen várnom a postát
-----
károsodik-e a világegyetem, ha Miklós belepisil a mosdójába?
Miklós azt mondja: csak akkor, ha őt károsítja,
és különben is nekem VAN fürdőszobám.
-----

Ferences rend története

1348-49 pestis
Európa 2/3-a elpusztul, 125 ezer ferences hal meg.

''montecorvinói János testvér tízezreket térített meg, elviselve a legszörnyűbb nehézséget is, hogy évtizedeken keresztül nem tudott gyónni, mert egyedül volt egész Kínában.''

-----

két lányt fogdostam az éjjel, de különösen az egyiket, - álmomban. de jó volt.

-----

javaslom, hogy Magyarországon az Orczy tér pázsitjába hantolják el az éhen halt festőket. Na, hányan lesznek?

-----

1230 körül Európában 19 000 bélpoklos-kórház,
Franciaországban 2000.

-----
Miklós azt mondja, nyugodtan vállalhatom eddig munkámat,
ezt az egész zsidó- témát, mert becsületes munka
-----
a békesség angyala olykor leült az íróasztalom szélére.
-----

vasárnap, utolsó előtti nap

mit teljesítettem itt:
váratlanul győzött az eredeti elképzelésem, amit realizálhatatlannak hittem, sikerült az egy papírméret + csak 3B ceruzarajz technikával tölteni itt az időt.
rajzok: B/84/1-től 51-ig.  B/84/47  B/84/51 Sikerült a fotómásolástól az illusztráció fokozaton keresztül a tiszta rajzig eljutni. Meglehetősen ahhoz a rajzi kifejezésmódhoz, amit a 60-as évek elejétől mindig szerettem. És mindig szerettem volna csinálni is. Talán most ez megmarad egy élő eszköznek. Gyakran kínlódva ment, nincs veszély, hogy rutinból fogom csinálni.

angolozásra nem volt idő

elolvastam eddig az utolsó kivételével:
A tökéletesség tükre (Szt. Ferenc élete kb. 1310-ből)
Szt. Bonaventúra Sz. Ferenc életrajza 1260-ból
Szt. Ferenc rendje (rendtörténet) P. Takács Ince 1937
Assisi Szt. Ferenc élete Jörgensen 1926

ezek igen hasznomra voltak. megrendítő. a feltétlen szeretete és alázata-alázatuk nagy kihívás, a szent szegénység eszméje otthonosan vonzó, mosolygós békéjük nagyon vágyott. remélem és valószínű, hogy ez a kurzus továbbformál, deformál.

Miklóssal megint lebeszélgettük magunkat a sárga földig. Talán napi 3-4 órát. A fontosabbakat magnóról visszajegyeztem, illetve egy beszélgetést ő gépelt le. Magammal hozott fontos problémámat, hogy van-e nonfiguratív festészet Rothkón kívül, egy beszélgetésünkkor megoldotta nekem. (A kérdés aktualizálva számomra ennyi volt: hihetek-e a magam járta nonfiguratív útban, nem rossz-e a feladat kitűzése. Nem szükségszerűen részletkérdés-e, amit ez a kifejezésmód meg képes oldani. Nem vagyok-e eleve tragikus hős, mint mondjuk, aki a manierizmusban született?!) A válasz lényege: a kép ugyanúgy működik, és ugyanarról beszél. Majdnem azonos eszközökkel, mint a többi.
(Miklós ötlete a kérdést a hatásmechanizmus felől közelíteni, ez nekem sohasem jutott volna eszembe, gondolkodásomtól idegen.)

jóga ment, elmúlt hetek gyengélkedései után itt, kicsit keservesen visszaállt a reggeli futás 20 perc. Második héttől fölfedeztük a park puha kavicsos sétányát, jó volt.

kitaláltunk egy kérdőívet, szakmait 24 kérdéssel, meg is válaszoltuk magunknak, egymásnak. kitaláltuk a helyét is, hogy közös kiállításnak katalógus szövegének alkalmas lesz. Ennek és egyebeknek (beszélgetések) legépelése elég sok idő volt.

nem mindennap sétáltunk. ha igen, azt vacsora előtt - 2 órát. a többi időben szobában.

föloldva egy korábbi tilalmat, most én is (sokat) korrigáltam Miklósnak, belebeszélve a készülő képeibe, hasznosak voltunk egymás munkájában.

zene: 2 Bartók, 1 Vivaldit hoztam le, nem sokat, nem is igen figyeltem rá. Pilinszky próza vagy vers hiányzott. meg egy másfajta zene, mondjuk Cohen vagy Zen-zene.
bár nem lett volna arra sem idő.

mégis jó, hogy fölutaztunk az Országos Kiállítás megnyitására és a nagy Kondor kiállítás megnyitására. Kinek kell ott lenni, ha nem nekünk?!

a békétlenség démona elkerült hála Istennek.
Pedig a művésztelepek szokott terhe.
(ti. belső viták Katával)

 

napirendem volt:

3/4 7 spontán ébredés, de igen keservesen. az utolsó napokban ezért le is költöztem a földre, jobb lett
1/2 8-ig jóga. akkor Miklóst ébresztem, futunk 20 percet (ő 10-et)
tus, át kéne térni Pesten is a reggeli mosdásra, futástól jól megizzadok
1/4 9  körül reggeli, kértük, ne a szobába hozzák, hanem az ebédlőbe, egymás mellé, ott csevegünk 9-ig, aztán föl, 1- 1/2 1 órát olvastam, ez is jó volt
1/2 11 -1 rajzoltam. nagyon kimerített, nem tudom miért. nem tudtam volna napi több órát dolgozni, legalábbis ezt nem.
1-2 ebéd, Vayerékkel egy asztalnál, megismertük őket valamennyire
2-4 alszom
      utána gépelek, vagy olvasok, Miklóshoz benézek, aki ilyenkor rendszerint dolgozik.
esetleg 1-2 óra séta, bekapcsolt magnóval itt a környéket bejártuk
7-8 asztalnál, vacsora, valamelyikünk szobájában beszélgetünk
TV (én keveset) olvasok, gépelek. kitaláltam, hogy pokrócban éjjel ki lehet  ülni a teraszra, a csillagokat és a távoli fényeket, meg a csöndet lehet nézni
1/2 11-11 ágyba. kitaláltam, hogy két oldal Újszövetség ezentúl naponta, Pál leveleivel kezdtem, azokat alig ismertem. Nem túl érdekes, eddig, sajnos. A Fioretti ehhez képest lángol.

emberek: Módos Péterrel néhány órát beszélgettünk, a kérdőívünket is megcsináltattuk vele. talán Pesten valamit folytatunk
Vayerék egyszer képet néztek mindkettőnknél
Zolnay Lászlónak a folyosón megköszöntem, hogy megtalálta a budai gótikus szobrokat.

-----

Bonaventúra: ''Az égi kegyesség a lélek titkos baját a test égető szenvedésével gyógyította meg.''

-----

Vayerné véleménye a dolgaimról (sokáig a Minisztérium illetékes főzsűrorja volt, mint mondja évi 15 képemet is látta.) (Ez ugyan biztos túlzás)
- mennyire kevésbé kemény, mint volt, vakmerően magabiztos ember volt, nagyon biztosan tudta a véleményét a világról
mennyivel egyszerűbbnek látta a világot, mint most.
- nagyon sokat jelentett az elmúlt évek mindenfajta eseménye
(Miklós beleszól: kamasz volt)
most se könnyű ember, egyikük se (ti. Miklós)
- hajlandóság van már magában más ember gondját átélni
(Miklós képein látszik? V-né: Igen)
- amit most beadott kép az Országosra - repróról - is erre utal
- ''azt mondtam: még a Válit is megtörte az élet.''
- Helikonban kéne ezekből egy kiállítást csinálni
- (én: nem érzem egy kiállításra alkalmas anyagnak)

-----

reggelente
nem tudtunk misét hallgatni, mert nem volt.

-----

szokatlan újdonság volt a: két hét.
nagyobb munkaprogrammal így nem is készültem lélekben,
nem voltam itt belakott, nem voltam itthon
túl rövid idő, bár végül is a választott programhoz éppen elég
és ilyen formán szívesen megyek is haza, TT [Miki] itt is hiányzik olykor
kis apátlan árvám.
egy érzelmes délutánon Miklósnak azon aggódtam, túléli-e, hogy most minden előzetes nélkül mindennap más néni bajmolódik vele.

-----

Hitschkok (nem tudom hogy írják) filmet (is) sikerült első harmada után otthagynom. egyébként is melankolikus voltam és nyugtalan. és nem akartam ILYEN szinten (ti. figyelemelterelés) megszabadulni önmagamtól. kiültem a teraszra a sötétet nézni, meg Bonaventúrát olvastam... aztán eltelt az este.