79. 11.                  c-fajlok/00854.htm                             C.00854

(LOSONCI MIKLÓS, az Iparművészeti Főiskola főtitkára. Beszélgettünk Hinczről, imádja, könyvet írt róla)

Kedves Miklós!

 

(Éjszaka van, biztos tele leszek géphibával.)

Pár mondatot beszéltünk Hincz mesterről, s ahogy biztattál, még aznap elmentem a Kertészeti Egyetemre eredetiben megnézni a mozaikot, s ha már ott voltam, le is fényképeztem. Mellékelek is egyet, nem biztos, hogy van ilyen képfelbontású munkapéldányod. (9x12 cm-es negatívra készítettem.) Celluxszal ráragasztottam egy szám- és egy betűsort (körömmel lekaparható), hogy tudjad egyeztetni, a mozaik melyik kockájáról beszélek.
[Ez sajna nem látható. Most újrafotóztam, színessel. Borzalom. 2008. 9.]


 

No már most, van nekem egy 10 év alatt kialakított képelemzési vázlatom. Zebegényben sokszor játszottuk a hallgatókkal, hogy egy középre kitett, mondjuk római kori mozaikról vagy Csontváry-képről órákon át beszélhettünk a vázlat alapján. Az elvem az volt, hogy mintegy száraz, mérnöki módszerességgel, nem értékelve közben, csak leíró módszerrel végigbeszéljük a képalkotó elemeket. Sokszor volt egy-egy nagyon unalmas negyedóra is ilyenkor, nem értették, mire jó az egész. És szerencsés esetben - és persze gyakorlattal - az egész halmaz kiad egyetlen, világos koncepciót, jól kiértékelhetőt.

És akkor nem kell már elhallgattatnom őket, hogy ugyanis ne értékeljenek ilyenféleképpen-, -én úgy érzem-, meg -ez itt olyan szomorkás-, meg -mintha a magányosságról beszélne-, hanem efféléket mondanak: -az Éjszakai sétakocsikázás Athénban képen 5 féle perspektívarendszer van, 4 (!) féle napszak, talán 5 féle egymásnak tökéletesen ellentmondó megvilágítási rendszer... Ettől ösztönösen teljesen elbizonytalanodik a néző, anélkül, hogy észrevenné, miért. Máris egy szür-világban mozog... Evvel az eszközzel a művész azt éri el... stb. stb.-

Ez a képelemző rendszerem olyan részletes, hogy tul. képpen az általában rendelkezésre álló 2-2 1/2 óra alatt még soha nem sikerült egy adott képet teljesen átvenni. (Egyébként csak két gépelt oldal.)

Egy kicsit belekóstolok ebbe a Hincz-mozaikba, egyetlen szempont: a vonalak, vonalrendszerek vázlatos elemzésével. (A többit esetleg majd szóban.)

(A vázlat idetartozó részlete:)

I. LEÍRÁS

     1. vonalfajták

         geometrikus vonalak

              egyenesek

              ívek

              körformák

         organikus/biológiai vonalak

              egyenesek

              körívek

              körök

     2. vonalméretek

         körívek méretrendszere

         egyenesek méretrendszere

     3. vonalszerkezetek típusai, választéka 

II. ÉRTELMEZÉS / ÉRTÉKELÉS

1. vonalfajták

     - geometrikus (vonalzós) egyenesek

        körülbelül olyan mennyiségben fordulnak elő, mint az ívek és félkörök-körök

     - vannak geom. egyenes és ívkombinációk (F/6)

     - geometrikus - szabályos körformákkal a képfelület végig van tűzdelve

     -  biológiai (organikus) vonalak:

- biológiai egyenes: nincs, ezt a fogalmat úgy értem, ahogy egy kézujj-sziluettvonalat összességében egyenesnek mondunk

- organikus ívrendszer is sok van (G-6) (F7) (jellegzetessége: a geometrikus vonalszerkezetek áttekinthetetlen bonyolultságuk következtében átcsapnak organikus hatású szerkezetbe!) (E, F6)

2. vonalméretek-méretrendszerek

     körívek: 

         pötty-mérettől (F4)

         fél-nap- méret (D9 balra)

         másfél -napméret- (CD 6)

         két napméret (A, 5, 6)

és fölfelé egészen az 1/3 felületméretű átmérőig (koncentrikus körívek a -nap- körül)

     egyenes vonalak hosszrendszere

leghosszabb egyenes vonal a kép majdnem teljes magassági mérete (7-8 között függ. végig)

         a párcentis vonalig (C5) a teljes skála megtalálható

(Ez rendkívül figyelemreméltó, mert egy művön belül általában csak néhány, jól elkülöníthető mérettartomány szokott szerepelni, s ezek a mérettartományok jellegzetes arányviszonyban állnak egymással. Pl. egy 30 cm-es Csontváry reprón kb. a következő rádiuszú képívek szerepeltek: 5 mm, 2 cm, 5 cm, 15 cm. És más nincs!! És menjünk tovább, a 

3./ vonalszerkezet:

ÉRTELMEZÉS, ÉRTÉKELÉS

Ez a fokú eszközgazdagság, amely semmi módon nem válogat a rendelkezésre álló eszközökben, számomra a művészi akarat (koncepció) hiányát jelzi. Nem tapasztalom a művész véleményét. Nem érzékelek alá- és fölérendeltségi viszonyokat. Fontossági sorrendet, rendet. A vonalak sokféle ingere kioltja egymást: nem eléggé karakteres.

Számomra a végtelen gazdagságot, ami feltehetőleg a művész szándéka volt, kifejezni nem az eszközök végtelen számú fölsorakoztatása prezentálja megfelelően. (Mint ahogy az unalmat sem szabad unalmasan ábrázolni.)

Feltételezem, hogy végigelemezve a többi képalkotó eszközt (foltrendszerek, arányok, tónusok, kontrasztok, stb. stb.) körülbelül hasonló jelenséget tükröznének. Legalábbis számomra.

A többit majd szóban, ha egyszer kedved lesz hozzá.