dátum: 84.3.13-26.    fájl: c1389-1.htm   C. 1389-1391

Szent Ferenc élete, kb. 1310-ből

Speculum Perfectionis

- Ferenc: csak sárból és nádfonatból szabad barátlakást építeni. A konventen valaki fölszólal, hogy náluk olcsóbb a kő
- egy fiatal novícia szeretné zsolozsmáskönyvét megtartani
- a tudós papok szeretnék, ha a rend tulajdonában megmaradhatnának könyveik, Ferenc nem helyesli
- Ferenc ha prédikálni megy, rendszerint egy söprűt is visz magával, s utána kitakarítja a templomot
- Ferenc: ha be akarsz lépni a rendbe, mindenről le kell mondanod, amiről más károsítása nélkül lemondhatsz
- az együgyű János testvér mindenben utánozta Ferencet, tehát ha az köpött, vagy sóhajtott, vagy égnek emelte karját...
- Ferenc szerint nem szabad a holnap eledelével törődni, ezért ezentúl a babot csak éjfél után áztatták be
- egyik kísérőjét az útjain mindig kineveztette gvardiánjának, és engedelmeskedett neki
- Ferenc fájlalta, ha valaki a tudomány után törte magát, ha valaki nem maradt meg tanulatlan állapotában
- Ferenc halála előtt kenyeret oszt (utolsó vacsora), meghagyja, hogy az egészet egyék meg (egy barát eldugja) és abban a hitben volt, hogy (áldozó) csütörtök van
- Ferenc búslakodik a rend dolgain, ima közben Isten rászól, hogy "végül is melyikünk alapította a rendet?!"
- Ferenc Krisztus iránti szeretete örömében gyakran franciául kezdett énekelni. és két fadarabbal a hegedülést utánozta hozzá
- Ferenc, amikor úton imádkozott, sohasem támaszkodott falhoz vagy kerítéshez

                            Krisztust könnyebb megszeretni és megérteni Ferenc által

- Ferenc megfeddte a testvéreket, ha szomorúnak mutatták magukat "a kedvet a bűn rabolja el"
- Ferenc szerint egy útonálló is ilyen szentéletű lenne, ha annyi kegyelmet kapott volna, mint ő.

- pontos penitencialajstrom a fölöslegesen beszélőknek
- Ferenc: jaj annak a szerzetesnek, aki hosszú és üres fecsegéssel nevetésre ingerli társait
"hogyan bújt bele a sátán a vánkosba, melyet a szent a feje alá tett"
"Egy súlyos kísértésről, mellyel több mint két éven át küszködött a szent."
"az egerek által okozott kísértésről" - nem hagyták enni, aludni, imádkozni
- egy éneket szerez, meghagyja társainak, hogy induljanak szét a világba, prédikáljanak, majd mint "Isten komédiásai" adják elő az éneket
- cserébe munkájukért bűnbánatot kérjenek
- Ferenc egy szegény pap kertjének házában száll meg, míg szembaját kezelik. Sok bíboros és egyházi előkelőség látogatja meg a pápa udvarából, és teljesen leeszik a kert szőlőtermését útközben. (A szent csodával pótolja)

- Ferenc megjövendöli, hogy a szentéletű Bernát testvér halála előtt elveszti kísértéseit, és olyan csodás lelki békességben hal meg, hogy a testvérek alig ismernek rá.
        a jövendölés beteljesedett... olyan békesség töltötte el, hogy egyáltalán nem akart lefeküdni, vagy ha feküdt is, inkább ülőhelyzetűnek látszott... halála után teste egészen fehér és hajlékony lett és úgy látszott, mintha mosolyogna... még szebb lett, mint életében volt.

"arról a szeretetről, melyet főleg a búbos pacsirták iránt érzett a szent..."

            

- Ferenc a tűz iránt annyi gyöngédséget és megértést tanúsított (szónoklata a tűzhöz szemégetése előtt, és csakugyan nem fájt neki) (nem segített a cella tüzét oltani)

- zsoltár:  "Te fölemeltél engem a kősziklára" helyett: "Te fölemeltél engem a kőszikla lábához", a kőszikla iránti tiszteletből így mondta
 - Az assisi polgárság aggódott, hogy ha netán Ferenc éjszaka fog meghalni, a testvérek esetleg elorozzák a testét és más városba viszik. ezért körös-körül őrök vigyáztak éjjel. Ferenc számukra is énekeltetett a barátokkal.

fő forrás Ferenc életéről CELANOI TAMÁS: LEGENDA PRIMA
(meg kéne szerezni)

(a ferenceseknek ma overálban kéne járni, nem?!)

P. Takács Ince: Szent Ferenc rendje
történelmi áttekintés 1937
(kezdem olvasni)

valószínű, hogy az első magyar ferences zárda Esztergomban még Ferenc halála évében vagy az előtt megépült (1224)

megnézni: 1289-ben bullával megerősítetten kiadott  TERCIÁNUS REGULA
Ferenc a stigmákat maga kérte az Úrtól, imában-

Ferenc született: 1182
                        1209 február 24 (27 éves) rendalapítás
                        1226 október 3 este felé (44 éves) meghal
                        1228 szentté avatás