81. 11.                                                                          1035

Művelődési Minisztérium

Miniszterhelyettes

 

Tisztelt Tóth Dezső elvtárs!

Figyelmét és segítségét kérjük:

Az ötvenes évek elején nem számítottunk kifejezetten gazdag országnak. Mégis, az akkor induló Képzőművészeti Alap 14 alkotóházzal rendelkezett. E szám közben - bár azóta az író- és zenészházak is ide csapódtak - 8-ra csökkent. És ebből is kettő csak nyáron működik. S most az Alap bezárta a nagymarosi házat is. Nem vagyunk meggyőzve és meggyőződve, hogy elkerülhetetlen lépés volt. S most, hogy magyar részről a Vízlépcső-építkezések leálltak - a kapott ok is megszűnt.

A Ház adottságai miatt pótolhatatlan:

- a szó eredeti értelmében festői környezet,

- szobákból kilátás a Dunára; a part,

- 55 perc vonattal

A Házban 18 művész dolgozott egyidőben. Sokunknak évtizedek óta megszokott - és szeretett - alkotói környezet. Nem egynek közülünk nemhogy műterme, de munkára alkalmas szobája sincs másutt.

A Ház megszüntetésének tervéről nem értesültünk. A keringő híreszteléseket tisztázandó 10 művész 1980 novemberében tájékoztatást kért levélben az Alap Igazgatóságától. Néhány hónap múlva a kész döntésről körlevélben informálódtunk. A kapott indoklás nem volt mindenki számára meggyőző.

Kérjük felülvizsgálni, nincs-e mód a Nagymarosi Alkotóház újbóli megnyitására.

Ha ez csakugyan lehetetlen (miért?), úgy örülnénk a híreknek, hogy az Alap pótlására milyen lépéseket tesz. Hallani tárgyalásokról - ha igaz -, hogy a Dunakanyar egy más pontján... Adott esetben még mindig ez lenne a legjobb megoldás.

A zsennyei ház is bezár legalább egy évre (82. márciustól). Az ok: fürdőszobák (fülkék?) építése; szobánként. Véleményünk szerint: az elképzelés nem jó.

a./ Nincs erre szükség. Nem szükséges minden szobához fürdőszoba. Sok pénz - és a Házat nem szállodának használjuk.

b./ Az elkerülhetetlen áthallások: a szobák zajosabbá válnának.

c./ Az átalakítás csak rontaná és szükségszerűen kisebbítené a szobákat (történelmi, szép szobák).

d./ Az időpont amúgy is szerencsétlen a nagymarosi ház bezárása miatt. Már most gondok vannak a jövő évi nem teljesíthető beutalási kérelmek miatt. Óriási lesz a torlódás.

Ha fölvetődne, hogy a beutaltak több komfortot kívánnak-e vagy azt, hogy az alkotóház az Alapnak és a művészeknek is minél kevesebbe kerüljön, legtöbbünk alighanem az utóbbit választaná.

81. 11. 1.

Tisztelettel:                                       alulírott képzőművészek

(160 festőművész)

 

81. 12.                                                                          1036

MŰVELŐDÉSI MINISZTÉRIUM

MINISZTERHELYETTESI TITKÁRSÁGA

Tb 201/KÉO/1981

Váli Dezső festőművésznek

Budapest

 

Kedves Váli Dezső!

Elnézését kérem, hogy számos kollégája által aláírt beadványára csak most reagálok. A késés oka az, hogy igyekeztem a kérdést körültekintően kivizsgálni.

Ennek kapcsán megállapítottam, hogy

- pontatlan információn alapszik az a feltételezésük, hogy a nagymarosi vízlépcső építkezése leállt. Itt csupán az előkészületek ütemének lelassulásáról van szó.

- A Duna ezzel kapcsolatos kotrása során megszűnik az alkotóház szennyvíz-levezetése, így üzemeltetése sem lehetséges. Olyan tájékoztatást kaptam, hogy közvetlenül az alkotóház előtt épül majd fel a nagymarosi főkikötő állomás, ami az alkotóházban folyó munkát mindenképpen zavarná, s ami egyben annak is indoka, hogy a Belügyminisztérium, amely az épületet átvette, miért itt kívánja tervei szerint a Vámőrség és Folyamőrség központját elhelyezni.

- Mindettől függetlenül az alkotóház állapota oly mértékben romlott, hogy további üzemeltetése esetén több millió Ft-os ráfordítást igénylő felújításra szorul. Ilyen távlatokkal ezt a beruházást ésszerűtlen lenne kockáztatni.

- Ami a zsennyei házat illeti: szüneteltetésének nem fürdőszobák építése az oka, hanem az, hogy megcsúszott a tetőszerkezet, a tartógerendáknál gombásodás tapasztalható, a műemléképület egész állaga haladéktalan és teljes felújításra szorul. Erre a Művészeti Alapot az Országos Műemlékfelügyelőség is kötelezte. Csak a rekonstrukciók egy alárendelt kérdése, hogy a fürdési lehetőséget egy átjáró szoba felhasználásával a tervek bővíteni kívánják.

Úgy értesültem, hogy a Festő Szakosztály felkérte Váli elvtársat, hogy az aláírásokkal támogatott beadvány kérdésében eszmecserét folytasson. A Művészeti Alap tájékoztatója alapján a Szakosztály vezetősége nem támogatta a kérésnek ezt a formáját.

Egyébként úgy tudom, hogy a Művészeti Alap vezetője igen reményteljes tárgyalásokat folytat egy alkotóház céljára alkalmas kastély közeljövőben várható megvásárlásáról.

Hadd jegyezzek meg annyit: a Művelődési Minisztérium Képzőművészeti Osztálya, illetékes miniszterhelyettese mindenkor szívesen áll a terület bármely képviselőjének bármilyen természetű panaszával, vagy kérésével kapcsolatban személyes rendelkezésre; az aláírásos beadványnak úgy érzem csak ennek a lehetőségnek eredménytelen kihasználási kísérletét követően van - és akkor is kétséges - jogosultsága.

Kérem szíves megértését.

Budapest, 1981. december 9.

Elvtársi üdvözlettel:

(Tóth Dezső)

 

81. 12.                                                                          1038

(FRANK JÁNOSNAK, A SZÖVETSÉG -TÁJÉKOZTATÓ- LAPJA SZERKESZTŐJÉNEK)

 

Kedves János!

Mellékelem a beadványt és Tóth miniszterhelyettes válaszát is. Fontos lenne, hogy a lap leközölje, mert nincs lehetőségem a 160 kollégát egyéb úton tájékoztatni, a levél ugyanis értelemszerűen mindnyájunknak szól. Hogy a válasz kit mennyire elégít ki: úgy tűnik: magánügy.

A beadványt pedig azért kell szintén leközölni, mert a válasszal önmagában a többi olvasó nem tud mit kezdeni, nem ismeri az ügyet.

Amennyiben nincs erre most hely a lapban, az egyszerűség kedvéért rajtad keresztül kérem a Szövetséget, hogy a szükséges információt körlevél formában juttassa el tagjaihoz.

Tóth D. nem járult hozzá, hogy válaszát a lap lehozza. Azt mondta: magánlevélnek fogalmazta.

82. 1.