dátum: 08.04.       fájl: iras/c-fajlok-2/c09524-1.htm                       C. 09524
                                     iras/html-2008/jotulajdonsagok.htm, jpg

JÓTULAJDONSÁGOK LISTÁJA / szerző: Emmanuel közösség

adakozó                     erkölcsös                      jól főző                                    optimista
aktív                          erős                               kalandvágyó                            önátadó
alkalmazkodó            erős akaratú                  kellemes                                  önfeláldozó
állhatatos                   érzékeny                       készséges                                 öntudatos
ápolt                          fáradhatatlan                kiegyensúlyozott                     önzetlen
bájos                          fegyelmezett                 kiszámítható                            őszinte
barátságos                  felelősség tudatos         kitartó                                      ösztönző
barátkozó                   figyelmes                      kommunikatív                          ötletgazdag
bátor                          friss                               komoly                                    pénzzel jól bánik
békés                         független                        kompromisszumokra képes     pontos
békítő                        gondoskodó                   következetes                            precíz
belenyugvó                gyengéd                         közlékeny                                rendszerető
biztonságot adó         gyorseszű                       kultúrált                                  segítőkész
bölcs                         határozott                       lelkes                                      semleges
csinos                        hazaszerető                    lelkiismeretes                          sportos
derülátó                    házias                             lojális                                      szabad
diplomatikus             helyes                             magabiztos                              szép
döntésképes              hiteles                             manuális                                 szerény
egészséges                 hűséges                           maximalista                            szókimondó
elégedett                   idealista                           megbízható                            talpraesett
elemző                      igazmondó                      megértő                                  tartózkodó
életvidám                  igazságos                         megfontolt                             természet szerető
eleven                       illemtudó                         meghallgató                           tervező
elmélyült                  intelligens                        megnyerő                               tiszta
előmozdító               Istenre hagyatkozó           megvalósító                            tisztelettudó
előrelátó                   játékos                             meggyőző                               titoktartó
előzékeny                 jó                                     mély                                       titokzatos
elragadó                    jó csevegő                        merész                                   toleráns
emberszerető             jó emberismerő               mókás                                     tudásvágyó
energikus                   jó humorú                       muzikális                                türelmes
engedékeny               jó ízlésű                           népszerű                                 tüzes
érdeklődő                  jó képzelő erejű              nyílt                                         vicces
eredményes               jó szervező                      nyugodt                                   vidám
erélyes                       jószívű                            okos                                        visszafogott