dátum: 2008.01.       fájl:  html-2008/uhl-cikk.htm              C. 9440
Műértő folyóirat 2008. január, kiállítás -rovat,  5.p

Városi Művészeti Múzeum, Győr
Uhl Gabriella: Variációk a térszervezésre

        A közelmúltban megsűrűsödött a levegő Váli Dezső körül. Az Aulich Art Galériában műtermes képeinek legújabb darabjait mutatta be, azokat a variációkat, amelyek a 2002-ben az Ernst Múzeumban rendezett kiállítása óta keletkeztek. Részben ehhez a tárlathoz kapcsolódóan pedig Zsidó temetők című kötete is megjelent az Artchivum® kiadásában.
        A művész szigorú és következetes öndokumentációja szerint harmadik alkotói korszakaként 1987 óta folyamatosan festi a "műtermes képek"-et. Mivel belsőépítészként végzett, predesztinálva van a térábrázolásra. Váli a beavatások mestere, a rend birodalmába vezeti a nézőt. Az általa festett belső terekben a megfontoltság, a szilárdság jellemző A "rendtartáshoz" járul hoozá az 1982 óta  következetesen alkalmazott négyzet képformátum is. Korlát és szabadság egszerre, amely mértékadó ritmusba szervezi kiállításait.
        A legújabb képeken is a műterem jelenik meg különböző időpillanatokban, középpontjában a festőállvánnyal, és belső történetet mesél: a formák és variációik művész által megélt történetét. A műterem kísérleti terep, mesterségesen elzárt terület, ahol a térszervezés lehetőségei vizsgálhatók. Válit a tér problémája foglalkoztatja, legyen az nyílt, vagy akár a műteremlakás zárt enteriőrje. A belső terek bútorai csak ürügyek a színek-vonalak játékának és dinamizmusának vizsgálatához. A műtermes képeken jelszerű tárgyak rendezik a teret. A festő aprólékosan vizsgálja, hogy egy odébb tolt szék, egy áthelyezett asztal, egy odavetett textília mennyiben változtatja meg a zárt tér egyensúlyát, illetve hogy e változtatás hogyan ellenpontozható. A kép hangsúlyos pontjai állandóan váltakoznak az alkotásokon, akár színbeli, akár csoportosításbeli legyen is az elmozdulás. Váli a tárgyak (jelen esetben a berendezési tárgyak) egymáshoz való viszonyának dinamikáját figyeli és rekonstruálja a képeken úgy, hogy a felismerhető bútorok közvetlenebb és érzékibb módon fejezik ki az elmozdulás vagy az új egyensúly beálltának pillanatát. Képei az utóbbi időben talán még törékenyebbek lettek, hangúlyosabban figyelmeztetnek az apró, látszólag jelentéktelen változások beláthatatlan következményeire.
        Zsidó temetők című kötetébe munkásságának már lezárult, második korszakát (1984-1987) gyűjtötte, rendezte és dokumentálta. Az Artchivum® gondozásában megjelent kiadvány valamennyi a címben adott témában készült olajfestményét, valamint számos, változatos grafikai technikákkal ebben az időszakban készült művét tartalmazza. Tárgyát parasztszobák fotózásakor, a vidéket járva fedezte föl, majd 1984-ben egyik fényképe ihlette arra, hogy olajjal is próbálkozzon. A mintegy 2400 felvételből jelentős válogatás látható a kötetben, melyhez Radnóti Sándor írt előszót, a zsidó temetők szimbolikájában pedig Raj Tamás tanulmánya segíti az eligazodást.
        A sorban a győri Városi Művészeti Múzeumban 2007 novemberében nyílt tárlat következett, amely Váli Dezső és művész barátai alkotásaiból válogat, folytatva a festőnek azt a még 1992-ben indult kezdeményezését, amellyel alapítványt hozott létre egy keskeméti modern gyűjtemény életre hívására. Az összegyűjtött munkákat végül Győr fogadta be. Váli fotóiból pedig éppen a kecskeméti Magyar Fotográfiai Múzeum gondozásában készül kötet.
(A győri kiállítás 2008. február 28-ig tekinthető meg.)

kép: Műterem Agnetha Fältskognak - A/06/25