dátum:  2009.10.       fájl: html-2009/car-egerben.htm                  C. 

 

4045.

Kazinczy — Bay Györgynek.                                             Széphalom Január 27-én 1822.

 

…a’ Sándor császár Egri és Garadnai történetét… egy szavahihető embertől, a’ másikat a’ Garadnai Pap szájából vettem, ide teszem, de azon kérés mellett, hogy levelem Fő Notar. Komlósy Urral közöltessék.

Május 18-án 1821. Sándor czár Egerbe ért. Az Érsek a’ grádics alján várta. El vala fáradva, ’s lekapta neki ’s hirtelen feltette úti sipakját ’s minden szó nélkül ment szobájába, ’s talán levetkezett. Az Érsek sem bocsátatott hozzá. A’ vacsoránál mondá az Érsek, hogy sajnálja hogy a’ Czár a’ Balatoni fogast meg nem kóstolhatja…..

Május 19-én Garadnán megálla a’ Czár, ’s végig ment az orosz Parochián a’ templom felé. Hírt adtak a’ Papnak, a’ ki a’ Forster házától akará látni az elmenőket. Ez lélegzés nélkül szaladt. Wer sind Sie? kérdé a’ Czár, mert a’ Pap fejér craváttal, fejér lajblival, überrockban lépe elébe. Ich bin der Pfarrer! — Tudta ezt a’ Czár, de a’ craváte, gillet, megtéveszték, ’s azt hitte, hogy itt talán az Oskolamester, Egyházfi is Pfarrer nevet visel. — Szviacsenik? — Az. — Pravoszlavni? — A’ Pap gondolkozóba esett, de jónak látá magát Orthodoxusnak nevezni, …A’ Pap orosz nyelven felel: ,Az Ázsiából kijött nép itt oroszokat (szlávokat) talált a’ Róma maradványával. Megtartánk nyelvünket és hitünket; de magyarúl is tudunk… A’ Czár az asszonyokkal beszélle. — Mikor épült ez? Miért nincs torony? — Nincs pénzünk. Dás Bük. (Ád az Isten). — Ezzel ment, a’ szekérbe beülvén kinyita eggy ládácskát, ’s kiveve belőle egy rollt (100 arany) für die Kirche. Rusáj! (hajts) mondá a’ Papnak és Kocsisnak egyszerre. A’ kocsis nem mingyárt rusálhata, ’s így a’ Pap időt kapa neki könyv nélkül elmondani a’ Rituále háláját…