Igazak könyve

 

Hölgyeim és uraim! Nemsokára Karácsony lesz Magyarországon, látszólag minden a régi, a budai dombokat betakarja a hajnali hó. Közeleg a szép és jó ünnep. Ez nem háborús karácsony. Béke van. Gyönyörű, alvó béke. Idén egy faluszéli ház lakóit - öreget, gyereket, anyukát - kivitték az udvarra és lelőtték. A hó - mit sem tudva - esik most azon az udvaron. Fehér karácsonyunk lesz. Megfagynak a hajléktalanok, és sok olyan gyerek van, aki csendben éhenhal. Nagy nyugalom van. Magyarországon a lakosság jelentős része a létminimum alatt él, és egymillió körül van azoknak a száma, akik az elmúlt években a teljes nyomorba süllyedtek. Az emberek kisemmizése, az uzsora, a lakásmaffia iparágakká váltak. A lopás, a korrupció, a csalás intézményesültek. Most vásár van, mert nemsokára karácsony lesz Magyarországon. 1977-ben Salvadorban, a szegények jogvédő csoportjainak szervezőjét, Rutilio Grande jezsuita atyát, két hívével együtt, miközben kocsijukkal egy cukornád ültetvény mellett hajtottak el, géppisztolyosok agyonlőtték. A fennmaradt dokumentumok és visszaemlékezések szerint, az egyházmegye akkori vezetője, Oscar Romero érsek, ennek a tragédiának a hatására döntött úgy, hogy életét a kisemmizettek védelmezésének szenteli. Romerót 1980-ban, egy szentmise bemutatása közben gyilkolták meg a kormány emberei. Amikor az érsek testét a több mint kétszázötvenezres tömeg jelenlétében elhelyezték a san-salvadori székesegyházban, az egyik pap megjegyezte, hogy ez az esemény Latin-Amerika történelmének talán legnagyobb demonstrációja. Oscar Romero boldoggáavatásának szentszéki felelőse, az a Vincenzo Paglia püspök, akinek a könyvét - Szőke Péter barátom felkérésére - önöknek most bemutatom. A kötet - Isten Szava minden napra 2010 - az Adventtel kezdődő egyházi év minden napjához hozzárendelt szentírási szövegekről szóló, vagy azokat kommentáló, vagy egyszerűen azok ihlette beszédek, elmélkedések, belső imák gyűjteménye. Egyfelől tehát katolikus igeliturgikus naptár-kommentár, mert a vasárnapokon és a főbb ünnepeken azokat a bibliai részleteket magyarázza, amelyeket az Egyház felvett az aznapi igeliturgiába. A többi napokhoz rendelt isteni ige kiválasztása és magyarázata egy mai modern katolikus közösség "lelkét" és igazságkereséseinek tapasztalatát hozza elénk. Ez a közösségi lelkiség a platánokkal szegélyezett római Tevere-part Vatikán felőli oldalán, a Santa Maria in Trastevere templomban formálódott hosszú éveken át tartó esti imádságok közben. A Sant'Egidio (magyarul Szent Egyed) közösségről beszélek, amely a világ által elhagyottakat, a Teremtő adta javakól kisemmizetteket támogatja - napjainkra sokfelé már, Magyarországon is. Vincenzo Paglia 1945-ben született Olaszországban. 1970-ben szentelték pappá, 2000-ben a Szentatya a Rómától északra található Terni-Narni-Amelia egyházmegye püspökévé nevezte ki. Az Olasz Püspökkari Konferencia Ökumenizmus és Párbeszéd Bizottsága és a Nemzetközi Katolikus Biblikus Társaság elnöke. Utóbbi minőségében II. János Pál pápa az "Isten Szava hallgatásának megújítását", ezáltal "a keresztények közötti egység megerősítését" bízta rá. A pápa még betegágyánál is fogadta. Vincenzo Paglia könyve kilencedik, magyar kiadásban második kötete az "Isten Szava minden napra" évenkénti kiadványainak. Az idei Kairosz-kiadás fordítói Thullner Zsuzsanna, Tima Renáta és Túri Zsuzsanna, lektorai Nagy János és Szőke Péter. Kinyitom a könyvet a 36. oldalon, és ezt olvasom: "„Örüljetek az Úrban szüntelenül! Újra csak mondom, örüljetek” (Fil 4,4). Pál apostolnak e szavaival kezdődik a mai vasárnapi liturgia, amit gaudete, vagyis az „öröm vasárnapjá”-nak nevezünk. Pál a hagyomány szerint római börtönében, a Trastevere negyedhez közel mondta tollba ezeket a szavakat, miközben már valószínűleg számot vetett azzal, hogy halálra fogják ítélni." A 360. oldalon - Máté 23:27-32-t kommentálva - írja Paglia püspök, hogy Jézus elítéli azokat, akik elnyomják a szegényeket. Tudják, miről nevezetes a harminchatos szám? A 36 igaz emberről. Egy nagyon régi zsidó hagyomány szerint minden nemzedékben van 36 igaz ember, akik fenntartják a világot. Nem tudják magukról, hogy a 36 igaz közé tartoznak, és a világ nem tudja róluk, hogy ők az igazak. Lehet, hogy ön az egyikük? Sok szeretettel ajánlom önöknek az igazak könyvét.

 

 

                                                                                                                                                                           Hidvégi Máté