dátum:  2010.03.       fájl:     html-2010/petri-kizsarolt.htm              C. 10370

Petri György
Kizsarolt nevetséges életünket

 

kizsarolt

nevetséges életünket

a szégyennel szomszédos életünket

a De profundist a tócsányi mélyből

barátság visszájára fordulását

a pimaszul kész szöveget az áruláshoz

a senki földjét hitetlenség és értelem közt

az estéket teli palack és üres palack közt

ha mindezt megrövidíteni nincs mód

ha önkezünk ily menekvésre gyáva

ha a gázszagtól felfordul a gyomrunk

ha a tetszelgő vágy egy antik kádra

ha az elvtelen remény

ravasz kecsegtetés

ismerős test közelsége emléke

tán a mezítlen kíváncsiság

mely az ész makacs

sóvárgása a tény után

megújra korrumpálja a kétségbeesést

ha az esendő idetartozás

alváshoz ébredéshez szívveréshez

ha hétköznap türelme ismét

enyhíti a tragikus eltökélést

mely ha felnövekedhet nem érti többé

a közemberi érzést

mely harag és kimagyarázás összegeződése

meglódulás és megtorpanás elegye

ha nem jön el a pillanat

felizzása

melyben elmhamvad a holnap jövőhét

ha szemhatárnyi világunk felett

nem vet fehér lángot a tűzitélet

 

 

 

akkor a harc

akkor a tapodtat se

akkor a hátrálás lépésenként

de soha az önámító visszacsúszás

soha az elmosódás

a hallgatás és

hallgatólagos tudomásulvétel között

tehetetlenség és belenyugvás között

akkor a csendünk

el nem fordult tekintet

akkor jelenlétünk

 

 

 

és döntsék el

mit tehetnek velünk