2011.10.       html-2011/longfellow.htm                    C.11044 -46

 

 

Vasárnapi újság 1884. 6. 

A RÉGI ÓRA A LÉPCSŐN.

 

Longfellow költeménye.

 

L'éternité est une pendule, dont le balancier dít et redit sans cesse ces deux mote, seulement dans la silence des tombeanx : Toujours, jamais ! Jamais, toujours !

Jacques Bridaine.

 

Ott a mezei út felén

Az ódon ős-lak int felém;

Boltos kapu-aljába lent

Magas jegenyék árnya leng!

És benn, a csarnok-ív alól,

A régi óra hangja szól:

Mindörökké — soha többé!

Soha többé — mindörökké!

 

A lépcső-fordulón setét

Tölgyből viseli köpenyét,

Kezeivel mutatva int,

Mint egy csuhás barát, a mint

Keresztet vet; a ki erre jár

Bús hangot hall előre már:

Mindörökké — soha többé!

Soha többé — mindörökké!

 

Nappal szelíd-halkan beszél,

De ha leszáll a rémes éj:

Hallatja lépések zaját,

Visszhangozik a termen át,

A fal hosszán, a padlaton,

Beszól az ajtón, ablakon:

Mindörökké — soha többé!

Soha többé — mindörökké!

 

Ha jött az ölöm és a kin

Születés, halál napjain,

Vagy gyorsan változó idő:

Akkor sem változott meg ő

S mint Isten mindent tudva lát:

Ismétlé folyton jós-szavát:

Mindörökké — soha többé!

Soha többé — mindörökké!

 

E házban vőn lakó helyet

A szíves vendégszeretet;

Kéménye füstölt már korán,

Vendégelt gazdag lakomán,

De, mint a csontváz, ünnepen,

Intett az óra szüntelen:

Mindörökké — soha többé!

Soha többé — mindörökké!

 

Itt játsza sok gyermek-csoport,

Sok ifjú s lány ábrándja forrt,

Oh drága perc! arany napok!

A szerelem hogy' áradott!

S pénzt számláló fösvény gyanánt

Ez óra hajtá egyaránt:

Mindörökké — soha többé!

Soha többé — mindörökké!

 

lm' e szobából indula

A szép fehér ruhás ara ;

A néma csarnokban, amott,

Volt kiterítve a halott

S míg csönd követi az imát,

A régi óra belevág:

Mindörökké — soha többé!

Soha többé — mindörökké!

 

Ki itt élt, mind szétszórva már :

Ki sírban, ki meg tovajár

S ha elfogódva kérdezem :

«Mind együtt vajj' mikor leszen?»

Miként hirdette oly soká,

Felel a régi óra rá:

Mindörökké — soha többé!

Soha többé — mindörökké!

 

Itten soha, örökre ott,

Hol kín, gond majd mind elfogyott

S halál, idő elszállt tova —

Örökre ott, de itt soha!

Az öröklét órája hol

Szünetlenül hirdetve szól:

Mindörökké — soha többé!

Soha többé — mindörökké!

 

SZÁSZ BÉLA.

 

 

 

Longfellow egyik legremekebb költeményét Szász Károly fordításában ismeri a közönség. Ilyen költemények – mint Poe Hollója is -, a világirodalom díszei, megérdemlik, hogy új erők próbálkozzanak az átültetésével. Szerk.

 

 

The Old Clock on the Stairs

Somewhat back from the village street
Stands the old-fashioned country-seat.
Across its antique portico
Tall poplar-trees their shadows throw;
And from its station in the hall
An ancient timepiece says to all,--
      "Forever--never!
      Never--forever!" ….

www.hwlongfellow.org/poems_poem