2011.4.12.         fájl: html-2011/szekely-01.htm                                               C.10875

Kedves Székely atya!
 

1985-ben két karizmatikus imacsoport alakult a budai ferencesek szárnyai alatt, Marik Józsefé és az enyém. Mi is, a Fioretti,  azóta is közbenjárunk minden szerdán (például a kolostor jókedvéért, humoráért). Lelkivezetőm, Katona István atya engedélyével a plébániáról hozott szentséggel kezdettől szentségimádást tartottunk, majd áldoztattam is. (Hivatalosan csak betegek számára szóló áldozatási engedéllyel rendelkeztem.)
Utóbb a ferenceseknél a plébános atya csak a szentségimádást engedélyezte. Ezért engedélyt kértem, és kaptam is az érseki helynök atyától, (csak) szentségimádásra, avval feltétellel, hogy összejöveteleinket ezentúl a plébánián tartjuk.
Ez azonban technikai okokból lehetetlen.
Így most mindezt hiányoljuk.

Hiszem, hogy Isten előtt tiszta a kérésem. Tisztelettel kérek egy személye szóló privilégiumot, hogy a huszonhat év korábbi gyakorlata visszaálljon.
Vagy ha ez nem lehetséges, akkor hogy szentséget kaphassak szentségimádásra, amit alkalmanként visszaviszek a plébániánkra.

Bármikor, szívesen, mindezt élőszóban is.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!

 

2011.5.4.

Kedves Deske!

Az Egyház általában nem engedi az Eukharisztia magánházban való őrzését, mert ott se a biztonság nem megfelelő, és néha olyasmi is megtörténhet, ami az Eukh. közelében nem helyénvaló.

Talán úgy meg lehetne oldani a helyzetet, ha kineveznétek egy beteget a csoportban, őneki vinnéd az Eukharisztiát, tartanátok szentségimádást, és utána őt megáldoztatnád.

 

Sok szerettel:

Sz. János