2012.8.31.    html-2012/ajkay.htm          C.11496-497AJKAY70


Az első éjszaka joga az enyém!


Hogy Ajkay kisasszony nő, az én fölfedezésem, 1951-ben,
anyácskám tanította harmadikban.
Az Irányi utcai ált. iskolába jártunk.
Hölgyszakasz, én a párhuzamos urak-osztályban.
Ajkay kisasszony lenyűgözött.
Titkoltam.

Láttam a 70-es évek elején? a Széna-tér sarkán,
egy igenfehér pantallós úr társaságában,
aki jól ismerte a krakkói dzsesszpincéket.
Éppen egy hatalmasat nevetett. A Klári.

Utcán összefutva, azt mondta, 
harminc éves lettem,
tudod, ez egy nő életében igen nehéz időszak.
Nem mosolyogtam.

Balatonfelvidéki házat a szomszéd faluban vettünk,
negyvenezerért.
Ebbe egy képvásárlással besegítettek, nyolcezer.
Ott olykor látogattuk is őket,
vörösesbarna pecsenyeszaftos kenyérre emlékezem.

Mesélte nekünk, paplanjaikat megújították,
új pihe bele, kétezerért.
János kijavította, húszezer.

Hallom, időközben nagy ember lett.
Ez jó.
 

deske.hu

 

iras/html-2012/ajkay.jpg   /a tanítónéni anyácskám/