2012.11.7.        html-2012/prima-interju.htm        C.11575-577
 

A Prima Primissima díj kiadványa számára, a leadásom állapotábanIllisz László: Kérdések Váli Dezsőhöz
 

 


Naplót ír – miért fontos önnek ez a szinte teljesen dokumentált gondolkodás?
 

- Édesapámat nem ismertem, szovjet hadifogoly-temetőben várja a feltámadást. Az első kamaszkori bűnök idején kellett egy okos férfi, akkor egy bencés szerzetest találtam magamnak, Győrben. Hozzá mentem le, autóstoppal. Fontos dolgaimat beszéltük át, hogy a felét el ne felejtsem, jegyzeteltem is. Otthon aztán anyácskám írógépén mindezt már átgondolva, megfogalmazva. Ilyenformán kezdetektől szívesen gondolkodom írásban, addig javítgatom, amíg ki nem tisztul a kép. Kb. így indult a naplóm. Hogy ez azután mára a deske.hu - honlapon mindennapi naplóvá, bloggá kerekedett –VÁLINEWS – Szüts barátom ötlete. Hogy ne félévente nézzenek belém, miket festettem időközben. A honlapomat amúgy elsősorban oeuvre-katalógusnak szánom. Hat évet dolgoztunk rajta.

 

A napló szerves része az életművének, vagy csak afféle gondolati háttér?


- A C. napló gyerekkoromtól beszámozva, rendben, mint minden munkám. Gyűltek az irattartó dobozok csendben a polcon 1958-tól ’92-ig. Akkor egy véletlen. Irodalomtörténész ismerősöm beleolvasva azt mondta, ez nemzeti érték; ha nem lenne blaszfémia, mondanám, ez az életműved. Hamarosan könyvet is csináltak belőle. Később még egyet. Az eddig 36 irattartó doboz az OSZK Kézirattárába került, 11 ezer oldal, írógéppel, rém sok. De áttekinthető, mivel begépeltük netre, ott csináltam neki egy jól áttekinthető témakeresős katalógust. Van a naplóban értesítés, hogy fölvettek a Főiskolára, festő barátaim katalógusai, Petri Gyurka levele ételrecepttel, kiállításplakátjaim, fotók, dokumentumok. Most akar a Kézirattár kiállítást csinálni belőle.

 

  Nem fél ennyire kitárulkozni?

- Bűneimet nem szégyellem, nem titkolom, hanem helytelenítem. Zelk írja:
Sohase lép gyíkra csigára
soha egy föltámadt fűszálra
a földön járó isten lába
de vétkeinket eltapossa
mert vétkeinket megbocsájtja.

 

Őszinte a naplójához? A napló általában bizalmas műfaj, ezzel szemben ez nem „titkos írás”, nyilvánosságra kerül, én is beleolvastam, sőt, mint mondja, könyveket is szerkesztettek belőle.
 

- Ó, nem a megírás…, az már csak játék. Gondolkodásunkban az őszinteségig nehéz elvergődni. Mit össze nem hazudna az ember önmagának. Kata megkért, hoztam két kiló krumplit. Rögtön berámoltam a helyére, majd csöndes öndicséret, hogy én milyen rendes vagyok. Negyedóra múltán vettem észbe, igen ronda volt a zacskója, csak azt akartam azonnal eltüntetni.

 

Rossz képeit megsemmisíti. Hogyan dönti el, hogy jó-e egy kép? Egyedül dönt, vagy kíváncsi mások véleményére is?
 

- Igen, rossz képeimet kezdettől, máig 935-öt. Farostlemezre festek, egy kis szovjet körfűrész van erre a célra. Munka közben kétezer döntést kell meghoznom, keservesen egyedül, mért ne tehetném meg az utolsót is, hogy ez a kép bizony pocsék. Semmi hisztéria. A szelektálás is csak egy munkafázis. Rengeteg a selejtem, majdnem 50%; dicsekedtem vele Kurtágnak; nevetett, hogy csak?

 

És ha értéket semmisít meg? Előfordult már, hogy utólag megbánta?

 

- Előfordul, belefér. A selejtezés selejtje. Semmi baj. Eddig négy képnél és egy szobornál bántam meg. Ezt véletlen konkrétan tudom. Ugyanis kezdettől van fotóm minden munkámról. Tán húsz éve egyszer eszembe jutott, hogy fölfűrészelt képeim mégiscsak élnek, mármint diapozitíven, ez pedig nem jó. Kiszedtem a dobozából a 105 keretezett diát, s akkor már át is néztem őket. Kettő képnél szívtam a fogam. Az arány megfelelő. Lehet, hogy hibásan döntök, de konzekvensen.
Más oldalról megközelítve: előfordul, hogy jó képet dobok ki, mert úgy találom, valahogy nagyon nem ezt akartam mondani…

 

Mennyit változott festői technikája az évtizedek alatt? Tudatosan keresi az új módszereket, vagy inkább észrevétlenül bukkannak fel a munkásságában – ha felbukkannak?

 

- Kezdettől olajképek. Ezt a technikát ötvenkét éve tanulom. Előnye pl. az akvarellel szemben, hogy evvel mindent meg lehet csinálni, hátránya, hogy semmit nem csinál meg magától. Amúgy nem szeretem a változatosságot e téren sem, nem vagyok kíváncsi típus, nem akarok mindenből minél többet tudni. Bőven elég nekem, ami amúgy is elém jön, ami van. A technika óhatatlanul úgyis csúszkál erre-arra. Nem fontos mező. Szolgálóleány.

 

Szereti a műtermét? Szinte minden apró részletét megfestette…
 

- Jó szoba. Szeretem is ’80 áprilisa óta; akkor lesmirgliztem ablakait, hogy ne lehessen kilátni. Csakugyan e tér lefestésével kezdtem a műtermes képeket, ’87 őszén. Azóta már messze járok. Hogy is mondjam. Egy érzületet festek meg, nem ezt a szobát, vagy általában egy szobát. Az igazán jó mű egy villám fényénél megmutatja Isten köpenye szegélyét. Arra való. A kép témája nem tévesztendő össze avval, amiről beszél. Persze vannak témafontos- témaérdekes képek. Ezeknél a mű lényegi befogadása egyszerűen eggyel több emelet megmászását igényli. Nagy ritka, ha a témából már a földszinten ajtó nyílik a lényegre. Szeretem példának fölhozni Derkovits halott tüntetőt a kövezeten-, darab kenyeret-, és csendőrcsizmát-puskatust ábrázoló képét, ami bizony árkádiai boldogságról és harmóniáról beszél. (Kétségbeesne, nehogy visszamondják neki.)

 

 Ragaszkodik az önt körülvevő tárgyakhoz?
 

-  Fényképezőgépet, szerszámot, könyvet, mindent kidobok, továbbadok, amit nem használok. Kamaszkorom végén Senecát tanultam, hogyan kell a dolgokhoz viszonyulni. Azt mondja, fürdőbe mész, le fognak spriccelni, és ellopják a pénztárcádat. Ha ezt vállalod, menj. Nem, nem ragaszkodom a tárgyakhoz. Ami van, a használt eszközök, azokat bizony becsülöm. Fél órát kerestem a pillanatszorítót. Nem a helyén, húsz centivel arrébb volt.

 

Tudatosan sétál? Tud egyáltalán egy festő nem tudatosan látni?
 

- Séta és élet közben nem szoktam keresgélni, erre nincs is szükség. A rengeteg dolgok szembejönnek velem, győzzem befogadni. Jegyzetfüzet és fotógép mindig nálam. Sok nekem a világ, ezért nem nézek tévét sem. Ezt az új készüléket - Kata szobájában - bekapcsolni se tudom.

 

Hol van jobb helyen egy festmény: lakásban vagy a kiállító teremben, múzeumban?
 

- Mindenütt jó helyen van. Még van egy negyedik előfordulás is, az is fontos: repróalbum. Braque az egyik apám, mindössze ha öt képét láttam eredetiben. Amennyire tudom, képeim sorsát igyekszem kézben tartani; mind a négy fórumot kezelni, a helyén kezelni.

 

Miért nem ad el képet külföldre?

 

- Illetve letiltottam harminc évig. Avval, hogy nem vagyok akkora tehetség, ekkora tág mezőben hatni. Venezuelában kiállításon egy nagyszerű kép, a látogató kibetűzi alatta, valami Bárcsáy, Szjontendre. És másnapra elfelejti. Maradok egy szűkebb kultúrkör számára, akik tudják, mi az: Szentendre. Szoktam mondani, unokáink számára festek, nem a müncheni fogorvosoknak; ennyiben vagyok hazafi.

 

Rendszeres napi időbeosztással él.  Miért fontos ez? A munkát vagy a gondolkodást segíti?
 

- Ja, igen, életrajzaimnál olvasta napirendemet, mókából föltettem azt is a netre. A rend. Gyenge vagyok a rendszertelenséghez. Ahhoz több fegyelem kellene. Végtelenül egyszerűbb így az életem, hogy március és július alkotóház, ott is 14:00 és 21:45-kor pizsama, alvásidő. Na jó, néha kicsit később.

 

Szenvedélye az úszás. Ez csak a mozgás, a test iránt érzett felelősség, vagy valami más is?

 

- Nem szenvedély. Munka. Számolom a hosszokat, (42) az különösen nehéz munka. Amúgy közben van idő mondatokat fogalmazni, farigcsálni. És megdorgálni a professzorasszonyt a szomszéd sávban, hogy korához méltatlanul gyorsan úszik.
Fél órát úszom, annyit még kibírok hencegés nélkül. 

 

Miért a hajnali órákban fordul Istenhez?

 

 - 27 éve így találom legjobbnak, ha 5:23-kor szól a vekker. Beválik. Ebből adódik az 5:40-es imakezdés. Utána 7:05 uszoda, ez 22 éve. Ima amúgy nemcsak a hajnali órákban. Ha bemászva az ágy alá, megtalálom az elgurult radírt-, azt is meg szoktam köszönni. Anno egy zseniális ferences tanította kisfiamat, az utcán áldd meg a szembejövőket.


Teremtő mellett az éberséget, a tisztánlátást is keresi ezekben az órákban?
 

- A Teremtőt életfogytiglan, azon túl nem kell keresni semmit. Legfeljebb az elgurult radírt. Azt viszont azonnal.