2012.1.7.                            html-2012/szep-erno.htm        C.11186

 

1912. 59. ÉVFOLYAM. VASÁRNAPI ÚJSÁG. 929

 

 

Szép Ernő: SZERELMI LEVELEZŐ

 

Sötét és nyirkos kapualjban, a melynek nyom       ora felett egy meztelen gázláng vergődik, mint megkötött fehér pillangó, ott vettem a Legjobb, Legújabb és Legteljesebb Szerelmi Levelezőt tíz krajcárért. Parisban a Quai Voltaire agg könyvészeinek végtelen sor ládái előtt bizonyára nemesebb hangulatban flangéroz az ember, de engemet néha ez a kapualj is maga alá húz s elérzékenyülten nézegetem a kirakott cifra és nyomorult irodalmat, s a kereskedőjét, egy szegény vén zsidót, a ki a két kabátujját egymásba bujtatva sétál a hűvös őszi délutánon. Miket árul ? Százesztendős Jövendőmondó, Legújabb Egyiptomi Álmoskönyv, Paprika Jancsi a mennyországban, Florenz és Lyon, A tengerfenék réme, Mit Írjunk Képeslapokra, Névnapi és születésnapi köszöntők, Szerelmi Levelező, Rózsa Sándor a puszták királya, Bűvészet Könyve, Kóser Adomák, Árgirus Királyfi, A szénégető titka, Nick Karter a nagy detektív, Kossuth Naptár, Ámor csintalanságai. Szeretném a Szerelmi Levelező tíz krajcáros füzetének a címlapját lerajzolni önöknek…Oh és a levelek, a melyek a szerelem változatainak megfelelően csoportosítva következnek egymásután a Szerelmi Levelezőben : az ismeretséget kötő levelek, a vallomások, a találkát kérő levelek, a jegyesek levelezése, a szemrehányó levelek, féltékenységi levelek, csalódottak levelei s lemondó levelek mintái. Igen tisztelt Kisasszony! Tisztelt N. úr! Büszke Istennő! Kedves N. úr! Édes Etelka!...
…Nem bókolok én most. A színigazságot mondom. Annál igazabb ez, mert hiszen akkor láttam kegyedet először. Azelőtt világgyűlölő voltam s unalmasnak találtam az életet. Most
imádom a világot s az életet gyönyörűnek találom. Ezt a nagy változást a kegyeddel való találkozás idézte elő lelki világomban. Mióta először láttam kegyedet, mindig újra óhajtom látni s beszélni Nagysáddal. Ha ez lehetséges volna, nagy örömöt képezne szívemnek. Engedje meg tisztelt Nagysád, hogy szülői házánál tiszteletemet tehessem s magamat bemutathassam.

Kedvező válaszát dobogó szívvel várja:…

Az első meg az utolsó lap között a Szerelmi Levelezőben a szerelem egész szimfóniája, a verklinek s húzómuzsikának rikító naiv, s mondhatatlanul megindító hangjain. Mintha nevetve, sírva, karonfogva, ölelkezve, csókolózva, polkában forogva, elválva, arcát kezeibe temetve, boldogan merengve, s haját tépve, egymás karjaiba ájulva, s messziről kendővel integetve, s egymástól futva, s eltorzult vonásokkal szédelegve, vonulna el egy álombéli primitív s fantasztikus díszletű távoli színpadon egy tarka szegénységbe öltözött végtelen népség, a Szerelmi Levelező népe. Milyen meghatóak és csudálatosak ők is, tanácstalan kis lelkűkkel, neveletlen szívükkel, a kik ebben az ódon, olcsó füzetben keresgélik a szavakat végtelen érzéseikhez.