1986.09.        html-2012/tavaszi-tarlat-86.htm        C.11548-49

 

Hírlevél 1986. ősz // Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége 

Kedves Kollégák!
Váli Dezső festőművész az alábbi levéllel fordult Szövetségünkhöz (is), melyet közrebocsátunk, mint a témát érintő első kérdésfelvetést:
M.K.I.Sz. 

T. Elnökség! Mellékelem írásomat a Tavaszi Tárlat ügyében. Majdnem minden érdekelt fél véleményét megkérdeztem formálisan vagy informálisan. Mindezt a levelembe beépítettem már. Kiindulópont az az információ volt, hogy a jövőre esedékes Országos Képzőművészeti Kiállítást a Műcsarnok nem fogja megrendezni, s ezentúl csak háromévenként. Az is feltűnt, hogy az állami vásárlások anyagát bemutató kiállítások elmaradtak. Örülnék, ha a levél felvetette gondolatokból nem áldemokratikus rétestészta-vita születne. Végül is mindig csak 4-5 szakember hatékony együtt.
Szeretném, ha levelem körlevél formájában eljutna a teljes érdekelt szakmához.
Köszönöm.
Váli Dezső

A másolatokat elindítottam a címzettekhez.


Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége
Nyílt levél az Elnökséghez (és a kollégákhoz)a Tavaszi Tárlat ügyében. 

Kedves Kollégák!

Egy borongós délutánon összeültek festő-nagyapáink, s fejcsóválva megállapították, nincs egy hely e hazában, ahol az új képeket egyszerre, együtt meg tudnák mutatni a publikumnak. Összeadták pénzüket, megindult az építkezés. Így született a Műcsarnok. Azóta sok minden történt, sok minden változott. Most hol lehet megnézni, mit festett Barcsay mester tavaly?!

Bizony kellene ma is egy fórum, ahol az újat, a tendenciákat, a belső arányokat, a nagy eredményeket és nagy csacsiságokat folyamatosan figyelemmel lehetne kísérni. Bocsánat, de kinek festünk mi?! Hogyan, milyen késéssel, milyen kerülőutakon épül be a köztudatba, a MAGYAR KULTÚRÁBA a java termésünk? Hol ez, hol az van az érdeklődés, a divat gyújtópontjában, látjuk. Nem baj, elkerülhetetlen. De hol lehet megnézni, mit festett Barcsay mester tavaly, és a halk többség, a többiek?!

Javaslom: rendezzük meg évenként a Tavaszi Tárlatot a Műcsarnokban. Tudom, nem egyformán gondolkodunk. Szerencse. Nem egyformán szeretünk minden képet. De mi, kollégák, nem vagyunk egymás ellenségei. (Erre nem is alkalmas az időpont.) Bocsánat a pátoszért: együtt vagyunk az élő magyar kultúra. Erről ennyit.

Ezen a kiállításon be lehetne mutatni az állami vásárlások java anyagát is. A nagyközönségnek (is) joga van megtudni, mit vásárolt a magyar állam a magyar múzeumok számára. A kiállítás neve lehetőleg ne Országos Főcsúcstalálkozó vagy Nemzeti Nagydob legyen.

Most pedig nézzük az akadályokat.

1. A Műcsarnok leterheltsége. Az új Műcsarnok-vezetésnek végre van egy nagyon jól körülrajzolható, markáns kiállításpolitikája. Ahogy látom: végre látni az új tendenciákat, bemutatja, amit fontosnak tart. Nem kell feltétlen megőszülni, hogy valaki szerepelhessen. Bemutatja a külföldi anyagokat, valamint csökkentve az egyedi és esetleges bemutatókat, az országos összefoglaló tárlatok szervezésére figyel. Ez nagyon jó. Ebbe a koncepcióba pontosan illeszkedne az évenként áprilisban vagy májusban nyíló egy hónapos Tavaszi Tárlat.
És hogy a begyűjtött művek ne foglalják hónapokig a helyet (nyomdai átfutás); a katalógus ennyi legyen: elegáns borító, benne mindössze egy egyszerű, igen pontos műtárgyjegyzékkel. Se előszó, se repró. Ez utóbbi ugyanis

2. - ami nagyon sokba kerül. És ez valóban nagy akadály lehetne. Így viszont - gondolom - a tavaszi Tárlat a legolcsóbb magyar kiállítássá válna. Fal van, paraván van, a jegyszedő néni meg úgyis ott ül.

3. Elhangzott ellenvélemény, hogy az ilyen kiállítás nem kell senkinek, lám, a -40 Alkotó év--et is alig látogatták.
De ott dezinformáló volt a címadás, egyszerűen. Még azt se tudhatta az érdeklődő, hogy régit vagy újat lát-e majd, grafikont vagy grafikát.

4. Ami viszont az igazi gond - beszéljünk róla! -: valljuk meg, a szakma egy része elkedvetlenedett a nemzeti bemutatóktól. Miért?
- Mert sokáig tendenciózusan kizsűriztek jó művészeket, jó műveket. (Vigyázat, ha nem 4, hanem 30 tagú zsűrit hívunk össze, mint a múltkor, - paradox módon ez újra előfordulhat!)
- Érthető szolidaritásból ezért egy újabb réteg kezdte eleve távol tartani magát. Lassan-lassan szégyen lett szerepelni. De vegyük észre, hogy teljesen megváltozott a helyzet! És tapintatos, szíves szóval az elmaradókat vissza lehet invitálni. Nem fognak duzzogni.
- Nem mindenki rajongott az előforduló szakszerűtlen és szeretetlen sajtókritikákért. Itt nehéz váratlan fordulatra számítani.
- Nem mindenki volt elégedett a rendezéssel. A korábbi kultúrpolitika úgy értelmezte feladatát, hogy akkor működik jól, ha azonnal osztályoz, ha ezt a jogkört magának tartja fenn. Ezt tükrözte a rendezés. Centiméterrel mérhető volt a rang: a protokollfal és a kijárati ajtó mögötti képtől számított távolságok.
A mai Műcsarnokot ismerve azonban például az Új Vadak részlegét egy jó Vad-szakember rendezhetné, mért ne?!
Nos, barátaim, festők, szobrászok és grafikusok, lépjünk-e vagy maradjunk?
1986. szeptember 27.
Váli Dezső

másolatot kapják:
Vajda György, MM. min. helyettes
Horváth György, MM. osztályvezető
Néray Katalin, igazgató Műcsarnok
Németh Lajos prof., ELTE

Létrejött a Tavaszi Tárlat. Sikerült. 1988.