1970.01??  html-2013/c11704.htm        C.11704 - 705

Katának, 1970? // az eredeti helyesírással

 

HÁROM TOJÁS ROMÁNCA

Ki az, aki által itt minden porszem nyugtalan?
Ki okozza szelíd pormacskák csúf halálát?
Remeg a kosz és bejön Ő
Mosogatórongy szemére száll bús felhő
Most pihenőhelyét elhagyni kényszerül
            S mindjárt nyakig benne ül
A lében.
S számos pohár a lében alászáll,
sugdolózik, meg nem áll
S alant az Ultra marja őket
                s szegény nőket
                                    is.

A frizsider a sarokban megremeg
Zsírpapírjai zizegnek
Az áram benne kereng
A háromnyolcvanasok pihennek
                                        még.

És ha jő
          Ő
ajtó csattan
olaj csordul íziben (bár nem túl sok)
S három tojás moccan
Összekoccan
S elnyúlik a lábas alján
Egy darabig.
(a só egy kicsit gipszes)
(De hát erről a kőművesek tehetnek.)

Benn a szobában tűz zsong
Díszpárnák díszpárnálkodnak
Csak Huizinga nem leli helyét
Egy darabig.
(A lépcsőházban összebújva
lám-lám
kőművesek Huizingát olvasnak
 s pusmognak:
fájintos regény,
szegény,
biztos keveset kapott érte
pedig jobb ez még
a disznósajtnál is
(egy darabig.)

S mi történik közben Vele?
Kiről eposzunk szól
Ki elgurult telefonfóbiáját keresgéli
négykézláb az ágya alatt
(be sikkes) (innét nézve)
s nem leli,
ó baj
na azért nem annyira
s lám megleli
ott alant.

(kinek lehetne kölcsönadni?)

Éljen Ő!
Ez a helyes beszéd
nyissa ki a szemét
ha nem veszi észre,
hogy itt kérem
eposzok szólnak
meg minden
(mit mondasz?
nem hallom)
Semmi, csengettek.
Megyek.