1968.4.          html-2013/c11716.htm         C.11716

Levél Katának, fölvettek a Közért Karbantartó és Szolgáltató Vállalathoz belsőépítésznek.
A Finta-iroda - Lakóterves (építész)karrierről evvel a döntéssel mondtam le.
Innét már a köv. lépés a szabadúszás volt, 1969.10.2.-ával. (27. szülnapom)

 // az eredeti helyesírással
 

Kata, kicsi Kata, átvettek ápr. 8;
hétfőtől, 6 órás állás, 1800-at
adnak (=2400-nak felel meg)
eddiginél egyel magasabb szolgá-
lati kategóriával.
    Ma próbaterveztem, megcsinál-
tam nekik egy édességboltot, ezért
csak most megyek be a Lakótervbe
(1/2 4). Este (8-9 ig túlórázom)
                VÁRJ.
                        Váli Dezső
                        (festő)