MAGYAR FILMHÍRADÓ 1960.05. / József Attila gimn. osztályunk ballagása