2014.9.07.                html-2014/jozsi-atya.htm            C.14660 - 666

 

Váli Dezső
Józsi atya 60. szülnapjára

[deske.hu] ... VÁLINEWS - LEVELEK LE MEUX-BE  részletek, szentgyónásaim

 

2007.11.17.

Hónap közepén szoktam gyónni. Múltkor I. atya megijesztett, hogy teljes bánat és erős fogadás a bűnök további elkövetése ügyében. Ami nekem nem megy, reménytelennek tűnik. Kerestem és találtam egy kiváló papot, mondtam is neki utána, profin gyóntatsz.
...Hogy bűnök nemigen, csak ilyen kis disznóságok, a család kárára is a munka. Erre ő: a férfi olyan, kihúz egy fiókot, a másikat becsukja. Egyszerre egy dologra figyel. Az asszony kinyitja a kétajtós szekrényt, benne az összes-, téli-nyári ruha, mindenre ügyel. Rád is. A művészfeleségek nehezebb sorsa. Ne érezze, hogy másodrendű az életedben. Törekedj, ha nem is több időt, de a koncentráltabb jelenlétet adni. Már az igyekezetet is észre fogja venni.
A teljes bánatra pedig az áll, Isten végtelen könyörületes, már az erre-vágyat is elfogadja.
Gyónni érdemes: Istennel egy spárga két végénél vagytok. A bűnnel ezt elszakítod. Majd a gyónással összekötöd, és (a csomó) evvel egy kicsit mindig közelebb kerülsz hozzá.
És ne tévesszük, bűn, ha tudatosan ellentmondasz Istennek. A többi gyengeség.
A végén:
- Mit adjak penitenciának; memorizálni tudsz?
- Rettenetesen nem.
- Akkor olvasd el két héten át Pál szeretethimnuszát. [1Kor. 13.] Szóljak bár emberek vagy angyalok nyelvén..
 

2007.12.15.


Hónap közepe, tegnap gyónás. Mondom, itt őszintének kell lenni. Nem találok bűnömet. Mindent a lehető legjobban igyekszem csinálni, vagy ha nem, de észreveszem, igyekszem korrigálni. Nem érzem a lehetőségét, hogy bármit jobban csináljak. Bár tudom, ez nem lehet így igaz.
És Józsi atya szépen, tréfálkozva, mosolyogva kézen fogott és olyan helyekre vezetett el, ami mellett eddig tök elmentem. Lesz mit tenni. Csak ámultam, másodszor jöttem hozzá, jobban ismer engem, mint satöbbi.
Nagyszerű.
Lukácsos ismeretség. Egyébként gyorsabban úszom nála.

 

2008.01.18.


Gyónok Józsi atyánál, zseni. Azt mondja: igyekezz; Isten -- nagyberuházás -- egyszülött Fiát adta értünk...

Ja, múlt heti gyónásomhoz elfelejtettem elmondani a penitenciát, az elégtételt. Józsi atya azt szabta rám, gondoljak valamire (meghatározta egy konfliktuspontomat), de úgy, ahogy arra az Isten gondol, nézzem azt az ő szemével. Egy hétig, percvekker, napi három percet kér.
Baromi nehéz

2008.02.19.
 

Budai ferencesek, gyóntatófülke két karosszékkel. Józsi atya. Kedélyesen és pontosan beszélgettünk. Közben egy telefon, intett, nyugodtan vegyem föl.
-- Feszesen figyelve élek; de/és majd' mindennapi luxus egy sajtos kifli, uszodából hazafelé. És nem tudom, nálam mi lenne (nagyböjtben) a helyesebb, ha (v)enném, vagy megtagadnám magamtól. Csak példaképpen...
-- Nálad inkább oldani kéne. És ne úgy legyél fegyelmezett, hogy körülötted szégyenkezzenek, hogy ők nem annyira. Jézus tudott olyan oldott lenni, hogy borisszának híresztelték. És egyáltalán, érezzék jól magukat, akik veled érintkeznek... Legyen penitencia, hogy értük még imádkozol egy kicsit esténként.

Megint a közepébe talált.
Lehet mondani, ördöge van...

 

2008.09.16.
 

Tegnap gyónás Józsi atyánál.
(Lukácsos és görög katolikus.)
Mondom, először a látszatbűnök töltőanyagnak,
a pénteki böjt elfeledése, satöbbi.
És aztán a valódi, ami nem bűn,
de súlyosabb, mulasztás.
Helyes lenne egy öreg nénit látogatnom...
Azt mondja,
a Hegyi beszéd az Egyház új alkotmánya,
inkább, mint az ószövetségi Tízparancsolat.
Úgy is tanítom: Ne ölj, vigyázz az egészségedre!
Ne a tiltásra kerüljön a hangsúly.
Valamelyik Leo pápa írta,
ne a rossz ellen küzdj, igyekezz jól csinálni.
Zsugori vagy. Légy bőkezű.
Első tíz alkalom fogcsikorgatva,
aztán megszokod, a 25.-nél már hiányzana.

Kérdem tőle, hogy értelmezed:
BOLDOGOK A LELKI SZEGÉNYEK?
- A gazdagok lehatárolnak maguknak egy részt, ami az övék.
A lelki szegények nem, és evvel minden az övék.

Végül:
- Legyen a penitencia a 23. zsoltár
első három versét megtanulni.
Nehezen tanulsz? - Rettentő nehezen.
- Akkor kettő.
[Négyet mára memorizáltam:
Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm.
Füves legelőkön nyugtat engem...]
Köszönöm, mondom,
és igyekszem majd bűnöket elkövetni,
hogy legyen alkalmam veled találkozni...

 

2009.04.16.
 

Reggel gyóntam is. Egy hónap Kecskemét, távol az asszonytól, ilyenkor rosszul alakulnak a dolgok. Szüts röhögne az ő olvasottságával-, penitenciának napi fél óra olvasást kértem, egy hétig. Káoszelmélet. Még erre is képtelen vagyok rászorítani magam, pedig. Nehéz könyv, nehezen értem, szeretném megtanulni. Már vagy negyedszer olvasom/nám.
Jövő hónapban a komótos, kulturált reggelizést fogom kérni. Esetleg súlyosbítva rántottakészítéssel. Ami nyolc perc.


2010.02.17.


Hóközepi szentgyónás.
- És mit ajánlasz föl a Nagyböjtben elvégezni?
- Semmit. Folyamatos önkontroll alatt, nem mindent csinálok jól, de semmit nem tudnék jobban csinálni. Nem tudok többletet vállalni.
- Akkor éld át, hogy mindent az Ő nevében csinálsz. Ahogy Pál mondja, mindent az Ő nevében tegyetek.

mailváltás: Szia Deske! Ha "semmit sem tudnál jobban csinálni", akkor miért jársz gyónni? B.

Nem azt írtam, hogy mindent jól csinálok. d.

Egyébként sem bűneimről, hanem terveimről volt szó.
Erről jut eszembe. Például Kata olykor szenved miattam. Katának olykor szenvedést okozok. Bűnöm. Az ő térfelén azonban ugyanez: a szenvedést bár rajtam keresztül, de föntről kapja, tehát ezt helyénvaló megköszönnie (végső soron még nekem is). Ahogy Szalézi Ferenc olyan szépen megírja, mielőtt a keresztet rád tenné az Úr, milliméterre megméri...
Tehát hálásnak lenni. Én, te, ő, mindenki, satöbbi.

 

2010.04.15.
 

Most, hogy megvan a kereső, azonnal megtaláltam a naplóban: GILGAMES [életemben négyszer írtam le ezt a szót] <<miért szántad nyugtalanságra fiamat, Gilgamest, s miért adtál oly szívet neki, mely békéről mit se tud? (1980)>> A másik a bibliámban is: <<Ellene mondok a búsulás és szomorúság démonának, a rezignáltságnak Jézus Krisztus nevében, és megköszönöm melankolikus lelkialkatomat. 1989.10.23.>> (Dátum egybeesés.)
Hó középi gyónás, beszélgettünk is, erről is. Hogy apám a fronton, anyám végigsírta terhességét, ezek szerepe. Alkatom, bár teher is, de kaptam, tehát személyes ajándék, hála érte.
- Ajándék, ami másoknak is az. De ebből ők mit kapnak?!
- Nekik is ajándék, bárha olykor kellemetlen. Nekem pedig-; gondolom, ezért is festek.
- Miért festesz?
- Korunkban nincs vázlatolás, élesben kezdjük csinálni. Öt másodperc alatt történhet csoda. És történik.
- Nem tudsz örülni a feltámadásnak?
- Nem. Üdvözülésem elintézett dolog. És én feladatokban élek. Rafting, hegyipatak kajak. Sziklák rohannak feléd.

Penitencia, hogy válasszam egy rossz - és jó tulajdonságomat, arra figyeljek. Evvel bajban vagyok, nincsen jó- és rossz-, csak tulajdonságaim vannak. Hogy hebrencs vagyok. Hogy önző. Szorgalmas. Jó vagy rossz, az szerint, hogyan használom őket.
 

2010.08.11.
 

Havi gyónásra készülés. Nehéz lesz erre idegen környezetben, nyilván miséző-körútja közepén, szertartás előtt vagy után elkapni az ismeretlen papot. De hát ez a dolga. Tehát bűnkeresés, itthon, fotelben. És észbeveszem, valami csendes ingerültség. Hogy nekem az életben minden FELADAT (nem szitokszó), még a nyugágy is, hogy folytonos önkontroll; hogy erőm feszítésével élek, semmi szándékos lazaság szóban és cselekedetben, még gondolatban sem. Na jó, valami kivétel AZÉRT AKAD, amikor alulmaradok. És hogy mindez tulajdonképpen nem érdekel. Történelmi ígéret rá - első péntek -, a feltételek teljesítve; égbe jutok. Hogy kis olcsó kupec vagyok? Na ja.
OSB. Szunyogh Xavér atyának jobb volt az önismerete: Én egy nagyon koszos kismalac vagyok (rettentő kövér ember volt), de Isten koszos kismalaca.

 

2010.09.16.

Reggel a klubban
[látva a terepszínű nadrágomat-]
- Afganisztánba készülsz?
- Tudod ott nagyon gyenge festők vannak --
- És minek oda még egy?
- Dezső, hogyhogy ilyenkor már a vízben?
- Gyónni megyek fél nyolcra.
- Aztán minden bűnét elmondja ám!
- Arra azért nincs idő.
Ma reggel: igazi gyönyörű kora ősz a Lukács-kertben
 

2010.09.20.
 

Szentgyónás előtt, után vidámkodunk. Azt mondja, három, ami nincs; alázatos bencés, okos ferences, és hívő piarista.

 

2010.11.26., péntek
Deske, már napok óta tűnődöm: ha már mindenféle kutya-macska tárakat csinálsz, nem tudnál egy olyat is, amibe a "nagy igazságokat", gyóntatód és mások bölcsességeit, lelki tanácsait kigyűjtenéd? Többször fordult elő, hogy olvastam nálad egy nagyon jó mondatot, amiböl aztán napokig "táplálkoztam", de mikor újra kerestem, már sosem találtam. Ha már tanítani akarsz...
üdv: H

Kösz a levelet. Szerintem biztosan tévedsz.
1./ A plébános megtudja, Pista bácsi a prédikáció egy mondatára megtért. - És mi volt az a mondat? - Amikor az atya azt mondta, hogy most ezt a témát befejeztük, áttérek a következőre, akkor azt gondoltam, befejezem az eddigi életemet és -
2./ Gyerekkoromban kezembe került a Mereskowski-breviárium, bölcsességeinek tárháza. Már akkor láttam, ez egy hibás, dögunalmas és élvezhetetlen műfaj. Amikor Robi a C. Naplómat válogatta, ezt meg is mondtam neki, már nehogy én legyek a Nagy Tanító...
3./ A gyereked nagy valószínűséggel elfelejti, amit neki prédikálsz, de arra mindig emlékezni fog, mit hogyan csináltál. Azt mutatom, hogyan élek. Különös tekintettel a zseniális konyhai szeméttartónkra.
ölel: d

 2010.11.23. index.hu
Úton a rendszerváltás felé - címmel rendezett estet Balatonfüreden hétfőn a Hamvas Béla Asztaltársaság. Németh Miklós és Pozsgay Imre mesélt a rendszerváltásról, a volt miniszterelnök elárul egy nagy titkot is, mert talán 20 év után már elmondhatja. Mariska néni (Kádár János felesége) felhívta, és azt mondta, hogy "a férjem papot akar" - fogalmazott a volt kormányfő. Ki is ment egy pap, és Kádár gyónt neki, ám hogy mit, azt nyilván csak a pap tudja - jegyezte meg.
Érdekes; Hruscsov is megtért, erről írtam 95-ben, a Népszabadságban, Makovecz Imrének írt nyilt levelemben. C.04591
 

2011. 04.14.


Hónap közepe, uszoda ilyenkor 06:10., ami feltűnést kelt. Így fogadnak a vízben: - Aztán minden bűnt bevallani! - Annyi időm nincs!; a Lukácsban gyónásom közügy. Penitenciának unokáim védőszentjei életének elolvasását kapom, vakarom a fejem, honnét, az atya kisegít: google.

 

2011.08.11.

Egy házassági hullámvölgyben lévő asszonynak mondtam: Például csókolgasd a párod fütyijét. Annek szoktak a férfiak örülni. Vagy húsz éve gyónás keretében mondta nekem a drága György atya, akivel később annyit vitatkoztam: szex: házasságon belül mindent szabad. Vagy tíz éve meghalt már.
 

2011. 10.20.
 

 Hónap közepe, szentgyónás.
- Itt is, ott is lyuk a böjtölésben.
- Nem bírja a szervezete?
- Ez nehezebb. Hogy délelőtt nem vakarózom*. Fölajánlva egy tévelygő öregúrért.

[* ami nálam a láncdohányzás]
 

2012.01.29.


Egyszer kaptam egy gyónási penitenciát, ma is elröhögöm magam, ha eszembe jut: - Nem vagy egy mintaférj. Legyél három napig olyan jó Katához, mintha az utolsó együtt-napotok lenne. De ezt ne egymás után, hogy közben kipihend magad.

 

2012.03.15.

egy interjúból: Életének sokszor a legapróbb mozzanatát is olvashatjuk a honlapján. Mi a szerepe ennek a sajátos önéletírásnak? És hogy viszonyul egymáshoz ez a kettő: egy/a – Váli Dezső művész élete – és az életművészet? 

Tizenhat éves koromban kezdtem onanizálni, ijedtemben autóstoppal le Győrbe, bencés barátomhoz, tanácsért és gyónni. De mert különösen izgalmi állapotban feledékeny vagyok, jegyzeteltem, amit mondott. Apámat nem ismertem, meghalt orosz hadifogságban. Kerestem az okos férfiakat kérdéseimmel. Hozzászoktam problémáimat írásban rendezni. A naplóírás ebből gyütt.

 

2012.05.29.

- Deske, az atya, akinél gyónni szoktál, mikor és hol szokott gyóntatni? A.
- Sehol, semmikor. Telefonon egyeztetek vele alkalmanként időt, helyet. Most megkérdeztem tőle, fogadna-e, megadhatom-e a számát. Neked is ezt a módot fogja ajánlani, várja a hívásodat. d.

 

2012.10.18.
 

Nem lehet írni, hogy nyavalyás Jóska, mégiscsak a gyóntató papom. Nem is érdemeltem ekkorát :-)), penitenciának föladta elolvasni az egész Jób könyvét...
De hiszen ez csodálatos költészet (is)! Pedig ez még csak nem is a Károli-fordítás.
 

2012.11.20.
 

Ez új. Gyóntatóm reggel kérdezi, imádkozol-e halottaidért.
- Nem, mert fölösleges. Értük elmondtam a teljes búcsút, már jó helyen vannak.
- Azon túl is lehet velük kapcsolatban maradni; ha majd találkoztok, ne legyetek annyira idegenek egymás számára (mosoly). És főleg hálát adni értük. Pl. mi mindent kaptál tőlük. Legyen ez a penitencia.

 

2013.06.18.
 

Hó közepe, Józsi atya hétre vár gyónni a Ferenceseknél. Útközben rálátok a Bem utca sarkára, szeretem azt a házat. Az atya: egyházunk olyan, mint a nagy víz, az elefánt is megfürdik benne, és a kisegér se fullad bele. Ezúttal bajos ügyében én is adtam neki jó tanácsot. Az adott penitenciához – foglalkozzam a Jézus Szíve tisztelete tanítással – javasolta a Google használatát.

 

2013.08.01.

Iszonyú csomaggal haza Törekiből. És ha otthon nem lesz a közelben parkolóhely. Megkérdezve telefonon, cipekedni segíteni ki érne rá, ki van Pesten:
1 múzeumigazgató,
1 kézsebész,
1 építészmérnök,
1 görög katolikus pap, speciel a gyóntatóm,
---- barátaim.
A kapcsolati tőke.

 

2013.12.16.
 

Általában tudják, és csak mosolyogva intenek, de négy embernek még így is el kellett magyaráznom, hogy hónap közepe, fél nyolcra gyónni a Krisztus Királyba, azért úszom ma korábban.
Aztán a gyóntatószoba.
- Elég kevéssé vagyok én férjnek való - mondom.
- Te egyáltalán nem vagy annak való, mondja vidáman. És összemosolygunk.

Hígítja a fentieket, ezért elsőre ki is hagytam; de még hozzátette, egyébként én is alig; próbálkozom.
Családos ember (görög katolikus lelkész), két nagy gyerek Tegnap este, ahogy ülünk az asztalnál... – mesélte, de... gyónási titok.


2014.01.10.

Esetleges újévi borravaló helyett megkérdeztem a konyhás nénit karácsonyi főztjeiről. Működött.
Éveleji/2. Egyeztettük, Jóska úgy vesz uszodabérletet, hogy március - július alkotóház idejére az enyémet megkapja. A gyóntató papom.
Éveleji/3. Fioretti imaközösség. Elkezdtük a harmincadik munkaévünket, bizony. Most ugyan éppen csak hárman; betegség, stb. Szerencsére Isten nem tud számolni.2014.02.14.
 


Havi gyónás a Krisztus Királyban, fél nyolckor. Mondom:
- Persze én a mennyért olyan nagyon lelkesedni nem tudok. Én az excel-táblázatnak tudok örülni, a síelésnek, a Van Dyck-barnának...
- Igen, úgy mondják, ott vég nélkül Istent fogjuk dicsőíteni... Hát mit mondjak, akkor inkább szalonnázni - mondja az atya. Csakhogy Isten személyre szabottan szánja neked a legjobbat, úgyhogy ebbe bele is nyugodhatsz.

 

2014.03.10. gyónás: Kecskemét

05:36 Szentgyónás penitencia, vállaljon valamit rendszeresen, nagyböjtben ez amúgy is szokásos. Hazafelé fölmerült, hogy meg van oldva ez a gyakori 20 deka - egy kiló elhízásom, ami keresztezi versenysúlyomat. Egy szigorú szabályrendszer a túltáplálkozást egyszer s mindenkorra megoldja.
Aztán elröhögtem magam.
A penitencia nem az élet megkönnyítésére van kitalálva. Legalábbis nem a közvetlen...
És megvan.
21:20-ra beállítva a vekker, élet abbahagy, fogmosás, stb. És így létrejön az idő ágyban napi 20 perc szépirodalomra, tízkor aztán villany. Mindez csak azért lesz könnyű, mert kötelező.
Évek előtt volt már ilyen. Húgom akkor jót nevetett, neki az lenne büntetés, ha nem olvashatna.

 

2014.07.13. Töreki

Széplakon. Hó közepi szentgyónok: Többet kellene mosolyognom. A feleségemre.