2016.10.23.                html-2016/fausztina.htm                C.16145

 

AZ ISTENI IRGALMASSÁG ÜZENETE 

 

JÉZUS SZAVAI FAUSZTINA NŐVÉRHEZ
"Azt akarom, hogy a bűnösök félelem nélkül jöjjenek Hozzám. A legnagyobb bűnösöknek különös joguk van Irgalmasságomra. Nem tudom megbüntetni azt, aki Irgalmasságomban bízik!
Ha egy bűnös Irgalmasságomhoz fordul, megdicsőít Engem és tiszteli szenvedésemet. Halála óráján megvédem őt."

 Egyház az Isteni Irgalmasság ötféle tiszteletét engedélyezte.

 
1./ AZ IRGALMAS JÉZUS KÉPE

 "Fess egy képet annak alapján, amit látsz, ezzel az aláírással: Jézusom, bízom Benned" .

-  A halvány sugár a keresztség és bűnbánat szentsége és az Oltáriszentség .. a Szentlélek összes kegyelme - amelynek bibliai jelképe a víz,
-  A piros a Jézus vére, az új szövetség.

A kép tiszteletéhez ígéretek: örök üdvösség, a keresztény tökéletesség útján nagy előrehaladást, a boldog halál kegyelmét és minden más kegyelmet, melyet az emberek bizalommal kérnek.

2./ AZ IRGALMASSÁG ÜNNEPE
Húsvét utáni első vasárnap / előkészítő kilenced, amit Nagypénteken kell elkezdeni és az Isteni Irgalmasság vasárnapján ér véget. /teljes búcsú

a következő feltételek:

Bízni kell Isten jóságában, felebaráti szeretet gyakorlása, szentáldozás 


3./ AZ ISTENI IRGALMASSÁG RÓZSAFŰZÉRE
"ez által az ima által mindent megadok, amire engem kértek, ha ez megegyezik akaratommal." „Ha ezt az imát haldokló mellett mondják, mérséklődik Isten haragja... / már életükben körülöleli irgalmam, különösen pedig haláluk óráján."
 

Ezzel az imával az irgalmasság cselekedetét gyakoroljuk. Akár rendes rózsafűzéren is lehet:

Bevezetés (3 szem) egy Miatyánk, egy Üdvözlégy egy Hiszekegy.
A tizedik nagy szem: Örök Atya! Felajáljuk Neked a Te szeretett Fiadnak, Jézus Krisztusnak , Testét és Vérét, Lelkét és Istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért."
10 kis szem: Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész világnak!"
Befejezésképpen háromszor:
Szent Isten, Szent, Erős Isten, Szent, Halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak!"

 
4./ AZ IRGALMASSÁG ÓRÁJA
„Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, dicsőítsd és magasztald; hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre. Igyekezz ebben az órában elvégezni a keresztutat! Ha ez nem lehetséges, ima - ha röviden is - ott, ahol éppen vagy. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. az irgalom legyőzte az igazságosságot".

Három feltétel:

Az imát Jézushoz kell intézni, délután háromkor, hivatkozzunk Jézus kínszenvedéseinek értékére. 

 

5./ AZ IRGALMASSÁG TISZTELETÉNEK TERJESZTÉSE
akik terjesztik, egész életükben megoltalmazom, / jótettekben megnyilvánuló szeretetet kéri