2016.05.04.                        html-2016/mma-2016-05-04.htm                         C.15893

MMA szakosztályvezető /
kedves Stefanovits Péter!

Köztestületi tagok mai ülése egyhangúan megszavazta, egyetért avval, hogy továbbítsam az MMA. belső körei felé a köv. javaslatomat:
________________________________

Javaslom, hogy az MMA az öt történelmi egyház felé jelezze, hogy amennyiben igénylik, az MMA ellenszolgáltatás nélkül, szakzsüror delegálásával  alkalmanként segítséget tud adni annak elbírálásában, hogy egyházi használatba csak művészi minőségű műtárgy kerülhessen.
________________________________
(Azt tudom, hogy, hogy a címzett a római katolikusoknál a Katolikus Püspöki Konferencia titkársága.)
Ezt 2014. nov. írtam meg először az MMA-nak, akkor elkeveredett a levél. Több forduló. Aztán, beszélve vele, Fekete Gyurkának tetszett az ötlet, de később rábukkant, támadási felületet adna, hogy ezt a javaslatot eredetileg egyetlen egyháznak gondoltam megküldeni. Konzultáltam Dávid Kata prof. asszonnyal is. Most ezt korrigáltam.

Amennyiben az MMA egyetért a javaslattal,
a köv. ügymenetet javaslom:

1. Az MMA megkérdezi akadémikus tagjait, esztétákat, müv.történészeket, képzőművészeket, ki vállalna részvételt egy háromtagú bizottságban, aki ezeket az egyházi-zsűri ügyeket alkalmi-, vagy negyedévenkénti ülésein koordinálja.
2. A létrejött Bizottság megtudakolja, van-e az MMA-nak anyagi kerete ilyen feladatokra útiköltség térítésre. Vagy ezt is vállalja el az alkalmi zsűror. A kiküldendő körlevélben ez már szerepel.
3./ Akkor a Bizottság körlevelet küld szét:
        a./ rendes akadémikus tagok számára, ki vállalna alkamanként társadalmi munkában (ingyen) ilyen zsűrizést.
        b./ változat: ugyanez kiterjesztve a rendetlen akadémikus tagokra is.
4./ Szétküldi az öt egyháznak a segítséget fölajánló levelet.
5./ Amennyiben onnét igény érkezik az ő címükre, akkor (szakmai és emberi minőséget is mérlegelve) kiválaszt az ajánlkozók közül alkalmanként két embert, és fölkéri őket, utazzanak le, 2018. szept. 16-án 11h. a kiskőrösi tiszteletes várja őket az állomáson.
6./ A Bizottság, mint aki jól elvégezte dolgát, hátradől, és megiszik egy hosszúkávét.
Szívélyes üdvözlettel:

Váli Dezső
vali@deske.hu
deske.hu