2019.12.02.                html-2019/halal-intezni.htm             C.18797

HALÁL - INTÉZNI

            papírok most hol:
           
D. HALÁL dosszié irattartó dobozban /:  szül. + házassági anyakönyv, urnahely papír
            +OTP örökösödési megbízás + K. tárca + D. tárca
-- halál bejelenteni: körzeti orvos: 3556-524  // mentők: 104 //
         orvosi ügyelet- Rét u. : 70/3703-104 //
         intézkednek az elszállításról // ők adnak halottvizsgálati bizonyítványt
-- temetkezési iroda - urna kiválaszt, teli urna onnét
-- halotti anyakönyvi kivonatért az Önkorm. anyakönyvezéshez (amelyik kerületben meghal!)/Mechw. parkban
-- nyugdíj lemondani K. // D.: MMA jövedelem +nyugdíj lemondani --- titkarsag@mma.hu / 2354-211
--  özvegyi nyugdijat kérelmezni a túlélő házastársNAK. Nem automatikus!, de jár.
-- OTP közös bankkártyán mindig legyen 150e HUF, minden rezsi automat. abból fizetve
-- K. OTP betét befejezést elintézni
    (
elintézve, hogy számláink a hagyatéki tárgyalás alól kivonva, örökös megjelölve)
-- autó, ha forgalomból kivon: Mechwart tér sarok iroda, 2 rendszámmal és forg. engedéllyel, D. tárcájából
-- mobiltelefont lemondani
-- urnatemetés tel. Krisztus Kir. kápolna
-- postai kiértesítések: D. szerint nem kell
-- D. C. napló maradék iratdobozokat MTA - OSZK  Kézirattárba elvinni
-- K. PC- szakmai tartalmát pendriven Néprajzi Intézetbe ajánlott levélben
-- gyászmise kérni?
-- teljes búcsú: (ha havonta gyónás, az OK) + lehetőleg aznap áldozás, ima a pápa szándékára + félóra Bibliaolv.
-- gyerek, unoka bejelentkezhet  = "jóhiszemű, jogcím nélküli lakos"
--  konténer 4 m3-es rendelni, és minden vackomat EGYtételben, beleértve 22kötetes könyvtáramat; nem "kinek lesz jó"
 

Temetkezési Váll.: okmány és egyéb ügyben is tájékoztatás zöld számon 8-16h / 0680-200-611
 0-24h: diszpécserszolgálat 2606-772 (adat: 2019. dec.)