Julika gyere Julika

Julika virágom gyere

gyere gyere

virágom Julika gyere

gyere gyere gyere

Ez szivárog a nyolcas kórteremből,

villanyoltástól hajnalig,

ez a vékony rimánkodás.

231

Este negyed tíz. Állok a folyosón.

Egy cigaretta, de már taposom is el.

Visszakerget a földön, falakon

kúszó gyerevirágom Julikám.

Két altató. Aztán a súlytalanság

állapota. S ő mondja vagy talán

én mondom a homlokomon

kopogó szavakat?

Julika gyere Julika

Julika hozd a lámpát

hull a korom sötét van

megtöröltem az arcom

látod Julika a kezem

én kormot izzadok

Julika gyere Julika

Julika hozd a lámpát

Jaj el ne hozzad Julika

fölborítottad akkor

lángra kapott az abrosz

apád ott volt elfújta

apád apád apád

nem emlékszel apádra

földobott a magasba

hogy kalimpált a lábad

kezed röpült az égen

elkaptad azt a felhőt

futottál a felhővel

futottál kőre estél

fölemeltelek sírtam

homlokod csupa vér volt

homlokom neked adtam

a kezem neked adtam

a lábam neked adtam

232

nem kérek semmit vissza

mindent örökbe adtam

te jó vagy te már alszol

én beverem az álmod

én kővel hajigállak

te jó vagy én gonosz

jaj meggyullad az abrosz

a veranda is lángol

leég a kis barackos

apád már el nem fújja

hull a korom sötét van

gyere virágom Julika

Julika virágom gyere