2019.05.28.      07.  szakmai dokumentáció // html-2019/oszk-ertekezlet.hu            C.18137 - 138

emlékeztető

OSzK megbeszélés a Várban, FF hívta össze, emiatt: vd: "18 ezer printoldalas naplóm nyugodtan kidobható elektronikus tartalomjegyzéke és keresőrendszere nélkül".

résztvett:
összehívta: Földesi Ferenc Különgyűjtemények (benne a Kézirattár) ig.
Moldován István M. Elektr. Könyvtár vez.
Visky Ákos web. archíválás
Lendvay Miklós OSzK. Inform. ig.
és Drucker György inform. osztály
VD.

A./ téma.
DESKE.HU arch.

Lendvay M.: rajzolta is
a deske.hu OSzK-n belüli teljes archiválására két út van, lehetne mindkettőt:

1./ A DESKE.HU honlapot dinamikus adatbázisát lebutítani, php és lehetőleg javascript nélkül
(ezt változatot kizárólag az OSzK számára évekkel ezelőtt elkezdte Pecsenyánszky informatikusom, kb. 4/5 része készen van,
próbaüzem a képes műfajok része már most működik az Oszk szerverén is / new.deske.oszk.hu
(ezt a részt Szőnyi Andris megcsinálta, velem egyeztette)
kiderült, a google keresőrendszere tudja a honlapomat használni
Moldován megerősítette: igen, ez a honlap 15 éves kapcsolatunk
 


.
.

2./ egy új rendszert fognak most elkezdeni, elkezdik velem:
Országos Tartalomszolgáltató Rendszer
kontaktus: Lendvay Miklós ig.,

infók műfajonként tárolva + csinálnak egy egyszerű típus-honlapfélét hozzá, amit amatőr is kitölthet,
ennek előnye, hogy részt vagy teljes egységeket pld. egy múzeum át tud venni,
a szerkezete hosszú távon maradandó, mert egységes,
online tulaj számára föltölthető-törölhető lesz
tanítható gépi technológiák: pld. egy képi téma keresésére is be lehet tanítani

 

B./ téma.
Földesi Ferenc problémája
az Irattárban őrzött C. Napló (papíranyagú) digitális kereshetősége, tartalomjegyzéke szükséges lenne
nem ismerték; most kiderült, a deske.hu hibátlanul megfelelő számukra