2019.10.                    html-2019/peter-level-1966-08.htm                    C.18579 - 580

REIMHOLZ PÉTER LEVELE CSOMAY ZSÓFIÁNAK VESZPRÉMBE – 1966. aug.

(A főiskola ötödik évében, udvarlása kezdetén)
Itt a szöveges részek (Ábrák az eredeti, kézzel írt levélen láthatóak) 

Írd meg sürgősen, hogy a családodnál teendő látogatásunk esetén nem kínos-e neked, hogyha farmernadrág van rajtam. Ha igen, lehozom a másik nadrágomat is, nem problematikus.

Megkaptam a leveledet a falusi dolgokkal kapcsolatban. Az az érzésem, hogy egy kicsit felületesen olvastad el azt, amit én írtam erről, de majd szóban megbeszéljük. (gondolok itt az egyhangúság és változatosság kérdésére.) És hogy tovább kritizáljak, szóvá kell tegyek valamit. Vágyom a rendszerezett, újra értékelt gondolatokra és ennek érdekében olyan dolgokban (kis dolgokban) is rendszereket állítok fel, ahol ezek a rendszerek inkább befagyasztják a gondolkodást, mint erjesztik. Az a megfigyelésem, hogy az alapfokon, tehát ott, ahol a gondolatok legsokrétűbb és leggazdagabb rendszere ki kell alakuljon, csak érzéki rendezésnek van létjogosultsága  (lásd a gyakran áhított ,,sodró” gondolatok). Ezekben rendet nem szabad belülről, csak felülről csinálni. Azaz nagyobb, kategóriákban gondolkodni, és ennek teljes gazdagságát bírni.

ÁBRA (2. oldalon):

·       ez az isten. Ez tulajdonképpen egy tengely és a gondolatok, pedig egy térbeli körmozgást végeznek, a tengelytől azonos távolságra.

·       gondolatok végtelen gazdag folyama, legkevésbé rendezett (gazdag kuszaság)

·       az időbeliség pillanatnyisággá metszve: Az egyén: rend és világ aránya

·       α = az egyén gazdagsága

·       R részletre is igaz, bármely kis részletre is igaz, de minden térben igaz csak, vagyis (tetraéder): β = az egyén rendszerező képességének reciproka. Ugyanis a rend, ha ponttá zsugorodik, akkor a legfelső rendszer alakul ki.

* a reciprok érték használata csak képileg indokolt, ugyanis ha a rend koncentrálódásának nagyszerűségét és jelentőségét érzékeltetni akarjuk, akkor béta növekedésével jellemezhetjük. Így akkor előnyhöz juthatunk, hogy a tudat mozgását képszerűen felfoghassuk:

ÁBRA (3.oldalon):

o   eltúlzott

o   R tengely - rendtelen világtalan

o   világ, rendtelen (V tengely)

ha ezt a tetraédert egy bonyolult koordináta rendszernek fogjuk fel, akkor jutunk eredményhez.

(minden oldala mindenkor egyenlő oldalú háromszög legyen-ez képszerű és nem feltétlenül igaz, de legáttekinthetőbb)

·       ennek a pandantja a háromszög

·       itt rövidült ponttá a rendtengely, de ha az egyén ezt nem éri el (A-A), akkor a rend csak tartomány. (igaz, mert közelebb van a valósághoz.)

Az érzéki rendezés szerintem azt jelenti tehát, hogy a rendezettebb, szűkebb, tudottabb kategóriák az emberben elraktározódva egyre nagyobb rendtényezőként az x-tengelyt nagyobbra nyitják és ugyanakkor sugárzó erejükkel (tudat) összefogják.

Így ha V tengely növekszik, akkor ezzel arányosan az R is (más minőségüket térbeli kitérőségük ábrázolja). Mindkettő végtelenig növekedhet, de gyakorlatilag véges egyénekről van szó, ezért indokolt a végtelen R-hez közel eső mezőkben már ponttá zsugorítani a végtelent. (a pont kiterjedéstelensége majdnem azonos a végtelennel) Ebben az esetben a tudatosság mennyiségi növekedése (R tengely növekszik) a rend koncentrálódásával vizuális ellentétbe kerül.(a rend mindig kisebb mennyiség, mint amire vonatkozik, de mindig nagyobb minőség.)

Síkban (háromszög) csakis a mennyiségek ill. csakis a minőségek ábrázolhatók egy ábrán belül, de a tetraéder a minőségi és mennyiségi méreteket hozza össze.

V13 - V24 oldal mennyiségi összefüggéseket síkban

R34 - R12 háromszögek minőségi összefüggéseket jelentenek

Az időtényező belépésekor az R tengely egy idő irányú mozgásba jön.

ÁBRA (5.oldalon):

A valóság végtelenségét ebben az esetben a V egyenes végtelensége fejezi ki. Zárt képszerű végtelen az egyenes köré húzott kör, ennek minden szakasza a V tengely darabjának fogható fel és jól érzékelteti így a Rend központi helyzetét az előzőekkel ellentétben, ahol az R és V egymás mellett, közel azonos minőségű képletekként szerepeltek, így a jelentésüket eltorzították.

ÁBRA (6.oldalon):

ha R időirányba elmozdul, akkor

A v vonal spirálissá válik. Ez a valóság végtelen gazdagságának sokkal inkább megfelelő szemléltetéséhez vezet.

R tengelyt állandó nyomvonalnak feltételezve ez a térbeli görbe a tér bármely helyzetét jelenti, ugyanis ha a tetraéder egyik alkotója meghatározott, akkor a többi is. (Hasonlóság)

Érdekes véletlen: tegnap határoztam el, hogy majd októberben megyek Starjánba, Jberénybe, Mogyoródra, hogy együtt mehessünk – nekem ez így kétszeres öröm lett volna. →Szép volt az Egry kiállítás? (Lehet, hogy mégis elmegyek augusztusban stoppal ide-oda. Pokolba az érzelmekkel.)

Csak azt nem értem, hogy miért írsz olyat, amit csak gondolsz és közben érezned kellene. (ÁBRÁCSKA ← 1966.aug.1.)

Teljesen rád bízom a szállás feletti döntést, én ugyanis nem ismerem a helyzetet. Ha nem nagyon fárasztó, azért szólj oda a motelbe, hogy az ágy hely mindenesetre ha van, pénzbe így lefoglalva nem kerül.