2021.10.26.                  html-2021/huszonkettesek.htm                 C.20280 - 282

 

A huszonkettes építész csoport
...tagjaként elhatároztuk, hogy megtörjük a szakmai csendet, véget vetünk szakmánk közömbösségének azzal kapcsolatban, ami a budai Várban „újjáépítés” címen zajlik. Azért álltunk össze huszonketten, mert ez év elején felgyorsultak az események a budai Várban: azoknak a kormányzati beruházásoknak a sorozata, amikkel egyénileg már többünk foglalkozik 2016 óta. Épített környezetünk jövője iránt érzett felelősségünk nem engedi meg, hogy továbbra is hallgassunk: ki kell mondanunk milyen veszteségek, milyen, a szakmánkat semmibe vevő beruházások történnek a Várban (de országszerte is).

Mi huszonketten lelkiismereti kötelességünknek érezzük a nyilvánosságban láthatóvá tenni az eddig elhallgatott véleményeket, ugyanis szakmánkban titkosítva zajlanak tervezési folyamatok, a korábbi gyakorlatokat felrúgva, lényegében nevek nélkül, a semmiből kerülnek elő városunk képét döntően megváltoztató épületek tervei. Küzdenünk kell azért, hogy a Vár a közt szolgálja, ne pedig a hatalom kényszerének behódolva a múlt szorongató díszletévé épüljön át!
Valljuk, hogy az építészeti és a társadalmi problémák szétválaszthatatlanok, ezért fontos, hogy hírt adjunk az eddig zárt ajtók mögött, a szakma kizárásával megszületett döntések következményeiről és ezzel kapcsolatos , kritikai észrevételeinkről.
Mostantól közösségi értékeket védő civilekkel (többek között a STOP! Kiemelt Beruházások Akciócsoporttal és kerületi csoportokkal) összefogva „nyitunk a külvilágra”, ebben van szerepe ennek a Facebook-oldalnak.

Tiltakozó építészek memoranduma

A tiltakozásoknak hangot kell adni, mert nyomának kell maradnia ( ha másért nem , a jövő hagyományának érdekében), hogy a társadalom néma apátiája és a haszonélvezők hangos cinizmusa mellett van/volt itt más is…(Radnóti S.)
„Fel-feltévedek a Budai Várba”
„….felirányít a lelkiismeret” folytatjuk Illyés versének idézését. Még romos volt a Vár, amikor ezeket a sorokat írta. Lelkiismereti kérdés ma is a Várnegyed jövője! Sok építész és civil szervezet is a mostani folyamatoktól történő megóvást, a tényleges feladatok hozzáértőbb kezelését kezdeményezi. Mi, építészek régóta nehezményezzük, szakmai szervezeteinkhez és a Várgondnoksághoz intézett leveleinkben a naponta tapasztalt újabb és újabb beavatkozások társadalmi és szakmai egyetértés nélküli végzését. Ezek helyett a Várgondnokság média felületein és a titkosított beruházások kerítésein, gépi látványképeket, nem pedig tényleges terveket láthatunk, a csak rendeleti úton létező Hauszmann-tervre történő hivatkozásokkal.

Az országszerte zajló „Gazdasági érdekből kiemelt állami beruházások” között a Budai Váré a leginkább ismert kérdéskör. A jó ideje rendeleti úton működő kormányzat sikeresen építi le az önkormányzatiságot, a főépítészi intézményt, a tervtanácsokat, az érték- és örökségvédelmet, a helyi és a településképi szabályozást, a városfejlesztési logikát, természetesen az ott élők távol tartásával, a projektek titkosításával.   Az építészek szakmai érdekérvényesítő képessége elégtelen, kamaráink pedig cinikusan hallgatnak. A hatalom nem veszi figyelembe a „Világörökségi területek” –kel kapcsolatos nemzetközi véleményeket sem. A Budai várban tervezett beruházások a hetven éve létező kulturális és idegenforgalmi központot nagyrészt múltba révedő kormányzati negyeddé alakítják, a vári lakosok érdekei ellenében. A civilek tiltakozását az idei évben már nyilvánvalóvá vált zöldterületi átalakítás, a Várgarázs III.építése és a nyugati Bástyasétány ellehetetlenítése váltotta ki. Ezeket a létesítendő 4000új irodai munkahely teszi szükségessé, környezetvédelmi tanulmány készítése nélkül. Elgondolkodtató adat a már folyamatban lévő beruházások -a Honvéd Főparancsnokság újjáépítése, a Habsburg Főhercegi Palota és istálló, a Külügyminisztérium, és a Pénzügyminisztérium replikái, az ormótlan Levéltár bővítése és torony replikája- bekerülési költsége: 340milliárd Ft
-
Tiltakozunk a Várnegyed hatalmi szimbólumként történő átalakítása, irodai munkahelyek létesítése, a jövő nemzedékét súlyosan terhelő emlékezetpolitikai pénzköltés ellen,
- Tiltakozunk a kiemelt állami beruházásokat szabályozó 2016-os Kormányrendelet építészeti szakértelemet és civil társadalmi érdekeket nélkülöző passzusai ellen
- Tiltakozunk a korszerű műemlékvédelem totális leépítésével, intézményei megszüntetésével kapcsolatban,
- Tiltakozunk a várszoknyák rekreációs zöldterületi ellehetetlenítése és a fakivágások ellen,
- Javasoljuk neves építész elődeink építészeti, városképi és városrendezési szakmai érvei alapján elhatározott műemléki, beépítési-városképi, arculati megoldásainak megvédését
- Javasoljuk a Várfal-sétány keleti és nyugati oldali teljes kiépítését. (a kétszintes sétány bontásának leállítását). a Habsburg főhercegi palota replikája építésének felülvizsgálatát,
- A Magyar Építészkamarát felszólítjuk, hogy tagsága közreműködésével tárgyalja meg követeléseinket, és támogassa azokat!
Felszólijuk a magyar kormányt, hogy a rendeleti úton megkezdett várbeli beruházásokat állítsa le. A szákmai társadalmi nyilvánoság mellett átfogó hatástanulmányok után, alkitson ki új távlati tervet. A várnegyed eredeti léptékének és kulturális funkciójának megtartásával.

Winkler Barnabás, Vincze László, Sylvester Ádám, Sugár Péter, Roth János, Pethő László, Perényi Tamás, Pelényi Margit, Pazár Béla, Nóbik Orsolya, Németh Katalin, Molnos Attila, Magyari Éva, Koszorú Lajos ,Kamarás Bálint, Kalmár László, Janáky György, Jahoda Maja, Golda János, Csomay Zsófia, Bujdosó Győző, Batár Attila építészek