2021.03.             html-2021/pastor-john.htm                C.19772

 

 

Megvallom az én számmal az Úr Jézust,
akit Isten föltámasztotta halálból, tehát meg vagyok váltva!
Én Krisztusban vagyok! Új teremtés vagyok! Új atyám van a mennyben!
Új életem van - örök életem!
"Hatalmat kaptam, hogy skorpiókon és kígyókon tapossak,
és az ellenség minden erején és semmi nem árthat nekem!
Krisztuson keresztül minden lehetséges nekem!"
Naponta megvallom, hogy a golgotai kereszt milyen áldást hozott számomra!
"Áldjad én lelkem az Urat, és meg ne felejtkezzél semmi jótéteményéről!
Aki megbocsájtja minden vétkedet és meggyógyítja minden betegségedet."
Megvallom tehát, hogy nem félek
"még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a Gonosztól!
Nem félek, mert Te velem vagy!
Nem csüggedek, mert Te vagy az én Istenem!
Te megsegítesz engem!
Te megerősítesz engem!"
Bennem az erő lelke van!
Bennem a szeretet lelke van!
Az Úr előttem jár! Jézus bennem van!
Az Úr angyala tábort jár körülöttem!
Alattam a mindenható Isten karjai!

Halleluja!

Bátran vallom, hogy a mai nap egy jó nap!
Ma egészséges vagyok!
Ma telve vagyok Isten szeretetével!
Ma telve vagyok az Úr örömével!
Ma telve vagyok az Isten békéjével!
Ma telve vagyok az Isten bölcsességével!
Ma telve vagyok a Szentlélekkel!
Ma ez mind az enyém!
Megvallom, hogy ma segíteni fogok valakin!
Ma örvendezek abban, hogy a menny az én otthonom!
Ma örvendezek abban, hogy az egész családom az Úr sátorába gyülekezik!
Ez az én megvallásom!
Bátran mondom az ördög, az angyalok, és az Úr Jézus,
és Isten, az én mennyei atyám elött!
Köszönöm néked Atyám, hogy az enyém lehet, amit kérek!
Az én vallomásom elődbe jut, s ezt az igédre alapozva mondom,
Jézus az én megvallásom főpapja. Amen.

(Pastor John: A csoda a te szádban van.) 86.11.