Életmű-kiállítás a Műcsarnokban, 2014 december / 2105 február

Váli Dezső – egyike a mi hűséges, munkálkodó szegény embereinknek, akiknek hatása felmérhetetlen. Ha rájuk gondolok, megjelenik előttem a kötelességtudás puritánsága, egyfajta munkamánia/feloldódás a hivatásban és valami kitörölhetetlen magány.

Nehéz írnom róla, 

mert holott régóta, egyetemista éveimtől ismerem, kapcsolatunk azonban szaggatott és néhány intenzív alkalmon alapszik…

mert nagy hatással van rám, mióta ismerem, bár kapcsolatunk szaggatott…stb.

mert kihívás írnom, gondolkodnom, beszélnem róla, mivel folyamatosan arra késztet, ő, az örök rendező, hogy átgondoljam és rendezzem, amit enélkül „átnemgondolnék” és nem rendeznék

mert vonz és taszít egyszerre, mint minden valósággal létező.

Szeretem és büszke vagyok rá, mint a Parlament-Buda látképére a Margit-hídról, vagy a somlói borra, vagy Kazinczyra. Nem véletlenül említem Kazinczyt: számomra ő  és Váli Dezső  egyike a mi hűséges, munkálkodó szegény embereinknek, akiknek hatása felmérhetetlen. Ha rájuk gondolok, megjelenik előttem a kötelességtudás puritánsága, egyfajta munkamánia/feloldódás a hivatásban és valami kitörölhetetlen magány. Tudatos és következetes nyitottság, személyes  elmélyült  sőt, megvallott  hit, következetesen vállalt esztétikai és erkölcsi értékrend, kérlelhetetlen próféta-szerep, s emellett valami egy-ügyűség. Meg a szemek okos pillantása… De az is eszembe juthatna, hogy Kazinczy leveleivel hálózatot tartott fenn, Váli Dezső pedig évek óta napló-blogot ír a hálón… 

Mielőtt Amerikába jöttem, megnéztem az életmű-kiállítását, amire régóta várunk, és amire belülről is sokat készültem. Habár sok képét ismertem, ez az összeállítás, ilyen kapcsolódás a képek között sokkal erőteljesebb és egészen másfajta hatást tett rám, mint amire vártam. Váli-kiállításra azért megyek, hogy tisztuljak, egyszerűsödjek, meghökkenjek és megváltozzak. Próbatétel a kiállítása, mint egy kérdésbe beleereszkedni: a határaimmal találkozom és a menekülést nem ismerő  szigorral.  Most azonban gazdagság, áradás, mélység, magával-ragadás élményt adott, s azóta is belém ragadtak azok a barnák és derengő szürkék, amiknek melegségét eddig nem vettem észre, vagy nem jutottam hozzájuk. 

Meglepett a képek alázata. Tőlem mindig távol állt a fűrészelős ötlete, és idegenkedve figyeltem az ekörüli beszédeket. Most is ott volt a fűrész, a képdarabkák, de egészen más hatást tettek: egy ekkora  monumentálisnak érzett  életmű mellett szerény szerszámként és jelzésként, halk hangként: az erőfeszítés, a kudarcok, a keresés, főként az intenzív keresés jeleként, amely azonban – körülvéve a képek erejével, a szépség erejével  kis cirpelésnek tűnt. S ugyanilyen hangyamunkaként látszik a falon a sok regisztrálás-listázás, háttértapétaként, alig észrevehető  persze jellemző válidezsőség

A képekről pedig nem írok. Az egész egy kép, egy összefüggő alkotás előttem: aminek ráadásul látszik a belső gerendázata. A kiállításról ez a szilárd, biztosan konstruált  vagy inkább konstruálódott  eleven  gerendázat maradt meg bennem a legerősebben. A képek mögött egy érett, bölcs, irgalmas pillantású Mester szabadsága és békéje.

Olvastam Váli Dezső Naplóját, amerikai élményeit, meg is kérdeztem, mit ajánl, hogy megnézzek.  Szeretek neki írni, mert mindig válaszol, azonnal, pontosan és kérlelhetetlenül. Segítőkészen. Így egy kicsit itt van velem… S néhány fotón megjelenik a kiállítás hatása. Ezeket neki is fotóztam, a születésnaposnak, tisztelettel és hálával. És itt van velem a rózsafüzér-botocska, amit adott…

1. Váli Dezső: Régi zsidó temető (évszázadok) (1985) saját fotó az életmű-kiállításról

1.1 Váli Dezső: Régi zsidó temető (évszázadok) (1985) forrás: www.deske.hu
1.2 Váli Dezső: Régi zsidó temető (régmúlt) (1985) forrás: www.deske.hu
1.3 Váli Dezső: Régi zsidó temető Közép-Európában (1985) forrás: www.deske.hu

2.-3.-4. Central Park 
5.1 Váli Dezső: Kopott műterem (2012) forrás: www.deske.hu

5. Wilton, Belden Hill
6.1 Váli Dezső: Hatvan év, műterem (régmúlt) (2002) forrás: www.deske.hu
6.2 Váli Dez
ső: Műterem asztalkával (1989) forrás: www.deske.hu

6. Vonaton Washington és Baltimore között

Tornay Krisztina