2022.06.                   html-2022/tel-fele.htm                                     C.20996

 

 

ILLYÉS: TÉL FELÉ

 

Ahogy Pest felől bedohog,

  naponta több homályt hoz

 a hat negyvenes gyorsított

  az állomáshoz.

 

Két hete még, négy hete még

  vakító fényözönbe

víz-inni vágyó fürge nép

  dőlt ki belőle.

 

Naponta most mind súlyosabb

  sötét marad utána,

minthogyha már az volna csak

  a rakománya.

 

Ahogy fölsípol s elsiet

  békétlenül pöfögve

naponta több csönd és hideg

  marad mögötte.

 

Onnan a völgyi állomás

  felől nyomul a sáros

szőllőhegyre az elmúlás

  az őszi házhoz.