2023.01.                                                  html-2023/szabadka.htm                 C.21372

Előszót kértek a Szabadkán kiadandó Váli Béla naplóhoz.

 

 

AZ OLVASÓHOZ

 

Húsz éve barátom rám-mosolygott, ugye, ugye, nem véletlen festetted '84-körül azokat a zsidó temetőket!  Az 1929-es Magyar zsidó lexikonban szerepel kikeresztelkedett újságíró ősöd, Váli Béla (1858-1896). Tévedés kizárva, ezt akkor szigorúan kezelték. Ő az, aki csak azért tett föl Kossuthnak 1886-ban egy teljesen fölösleges kérdést -- írt Ön színdarabot? --, hogy legyen tőle egy levele, ami aztán  bekeretezve, babérlevéllel koszorúzva a család falán...
Hívő katolikus létemre zsidó? Nem búsultam, és nem örültem, de egy hétig mindennek megváltozott a súlya. Akkor fölkerestem (egy oldalági) Váli Bélát (1899-1992), aki mosolygott, 18. századi keresztlevelek, talán mutatott is egyet. És mellékesen megmutatta nagyapja, Váli Béla (1826-1903) szabadkai polgár naplóját. Kölcsönkértem, fénymásoltam, deske.hu  honlapomon az IRÁSOK / TÍPUS SZERINT / ŐSEIM fejezetbe került, a családfák mellé. Szerkesztve, ez kerül most nyomdába.
Családunk történetéről keveset tudok.  Hanák ősök, onnét az 1700-as években Szabadkára. Névmagyarosítás Valicsekről, 1862. A naplóíró fia, nagyapám dr. Váli Dezső (1871-1945). Képeslap-fotó: Szabadka, Deák Ferencz-utca - Dr. Váli-féle ház, Palics-fürdői nyaraló, Jolánka-lak. Legenda, a doktor úr éjszaka is kikocsizott bármely szegényhez. Törvényszéki orvos, a szabadkai születésű öngyilkos Csáth Gézát ő boncolta. A szerb hatalomátvétel után egy kitett magyar zászló konfliktusa, tán 1919, a család két vagon bútorral Budapestre költözött. Anyagi ügyetlenségük, elszegényedtek. Gyerekkorunkban húgommal még szombatonként nagyanyámnál a zugligeti kertben fogócskázunk, habos sütemények. Apám, Váli Dezső banktisztviselő (1900-1945) Kurszk mellett, hadifogságban halt meg. Ezen az ágon egyetlen utód vagyok, fiam, Miklós (1982--) filmrendező.
E naplót szíves figyelmükbe ajánlom, gazdag kincs a múlt, érdemes e kútba belenézni.
Budapest, 2023. január.
Váli Dezső festőművész (1942--)