dátum: 04.11.      cím: előző kettőből átírt   fájl: html/alazat3.htm                                            C.07938

 

 

a keresztény alázatosság litániája

 

 

Uram irgalmazz! :// - Krisztus kegyelmezz - Uram irgalmazz! - Krisztus hallgass minket - Krisztus hallgass meg minket -

 

Mennyei Atyaisten IRGALMAZZ NEKÜNK

- Megváltó Fiúisten

- Szentlélek Úristen

- Szentháromság egy Isten -

 

A KÍVÁNSÁGTÓL, HOGY gazdag legyek, MENTS MEG URAM MINKET!

- becsüljenek,

- szeressenek,

- népszerű legyek,

- tiszteljenek,

- kitüntessenek,

- megdicsérjenek,

- mások elé helyezzenek,

- elismerjenek,

- megcsodáljanak,

- tanácsomat kérjék,

- helyeseljék eljárásomat,

- kímélettel legyenek hozzám,

- dicsőséget nyerjek,

- hatalomra jussak

 

A FÉLELEMTŐL, HOGY megaláznak, MENTS MEG URAM MINKET!

- megvetnek,

- kigúnyolnak,

- visszautasítnak,

- ellentmondanak,

- lebecsülnek,

- megrónak,

- megsértenek,

- bántalmaznak,

- elfelejtenek,

- meggyanúsítanak,

- megrágalmaznak

 

ENGEDD JÉZUS AKARNOM, HOGY semmi tisztséget ne kívánjak, KÉRÜNK TÉGED, HALLGASS MEG!

- elöljáróimban Isten küldötteit lássam,

a szegénységet mindig szeressem,

-másokat jobban szeressenek,

- másokat jobban becsüljenek,

-a másokról alkotott jó vélemény növekedjék,

-másoknak hasznát vegyék, engem pedig mellőzzenek,

- másokat dicsérjenek, rólam pedig megfeledkezzenek,

- másokat mindenben előnyben részesítsék,

- mások szentebbek legyenek, én olyan legyek, amilyennek Szerinted lennem kell -

 

Ó Mária, alázatos szívek Édesanyja, KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK!

Szent József, aki védelmezed az alázatos lelkeket

- Szent Mihály arkangyal, aki először taszítottad el a gőgöt,

-Ti összes angyalok, az alázatosság példaképei-

 

Könyörögjünk!

ÉN URAM ISTEN, végy el tőlem mindent, ami akadályoz, hogy hozzád eljussak!

- adj meg nekem mindent, ami hozzád segít!

- végy Magadhoz engem, és engedd, hogy egészen a Tied legyek!

 

Amen.