1994.9.8.               html/cikk14.htm                                           C.04334    


A teljes szövegek megtalálhatóak

a C. napló kéziratban, OSZK és

az MTA. Kézirattárában.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 1994-96, a Melocco-szobor ügye.

 

Egy megrendítő Halott Krisztus, gipsz, 160 cm-es, a győri Benedek-rend őrzi évtizede egy faládában, hogy ne sérüljön. Szüts ötlete volt, a végrehajtás leginkább az enyém: két év levelezéssel sikerült a szobrot kiöntetni, és egy példányt a Kiscelli Kastélyban lévő múzeumnak ajándékoztatni. S végül, ráadásként a pápának is adtunk egy példányt. (Magyar Bálint és Göncz Árpád hivatalos ajándékaként.)

 

94.9.8.                                                          C.04334                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Várszegi Asztrik OSB

Pannonhalma

 

Kedves Asztrik atya!

 

Nálad jártunkkor, vagy másfél éve beszélgettünk arról a Halott Krisztusról, amit a győri kolostorban őriztek, s mivel törékeny gipszből van, közönség és mindenki elől el kellett zárni. Egyik legfontosabb újkori magyar szobrunk. Beszéltünk róla, hogy ki kellene öntetni, fehér műanyagba /ezt, és csak ezt kéne a Rendnek fizetni/, s javasoltuk az eredetit  a Kiscelli Múzeumnak adni.

Nem szeretném, ha a dolog elfelejtődne. A kultúra mindig a fölösleges tartománya.

Spíró most nyilatkozta, nagyon tetszik:  Németország és Oroszország közötti ország egyetlen értelme a kultúrája. Ma beszéltem Meloccoval, aki a dologba beleegyezne /ami nagy szó, nem könnyű ember/, sőt örülne neki, s az öntésre egyébként lenne is mestere. Szívesen közvetítek bármit és bármikor, de az egyszerűség kedvéért megadom a címét:

Melocco Miklós szobrászművész 2072 Zsámbék Szabadság út 1

Nektek annyit kellene mondani, hogy YES. Intéződne, intézné, intézném.

Ha sikerül lejutnom, Erzsébet kolostorának ünnepén találkozunk.                                                    

szeretettel üdvözöl:

                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         /Váli Dezső/

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

utószó.

ketten horgásznak egymás mellett. délután az egyik keresztbeteszi a lábát. mire a másik megszólal : most szambázunk, vagy horgászunk?!

 

 

 

Győr, Benedek-rendi monostor

Németh Lőrinc O.S.B. házfőnök

 

KEDVES ATYA!

 

...A szobor gyönyörű.

Nagyon örülök, hogy Győr lépni akar ez ügyben.

1. Láthatóvá tétele.

 Az Önök tulajdona, de egyben nemzeti kincs is. Utolsó 50 évünk egyik legfontosabb magyar szobra. Kultúránk vesztesége, hogy nem látható.

2. Állagvédelme.

A szobor végleges (nem sérülékeny) anyagban való kiöntésére annak idején nem volt pénz. Pusztulása már megindult, megállíthatatlan.

 

Megoldásként a következőt javasoljuk:

A Rend kérje a kulturális kormányzatot a szobor kiöntése költségének előteremtésére. Informálisan a kormányzat tud már a dologról,
és Melocco beleegyezését is megszereztem.

Ilyen esetben a befejező munkálatokat a művész végzi el, s így az eredeti műnek számit.

Szívélyes üdvözlettel

 

És az utolsó, érkezett levél ez ügyben:

 

Vatikán 1996. december 10.

 

Őexcellenciájának

Magyar Bálint

Művelődési és Közoktatási

Miniszter Úrnak

 

Excellenciás, Mélyen Tisztelt Miniszter Úr!

 

Szeretném értesíteni, hogy megérkezett Melocco művész úr értékes alkotása, amelyet a Köztársasági Elnök úr ajándékozott II. János Pál pápának második magyarországi lelkipásztori látogatása alkalmából. Az Ön szíves közvetítésével történt továbbításért őszinte köszönetét tolmácsolom...

Egyúttal szabadjon tudatnom, hogy a műalkotás kiállítására, ill. elhelyezésére vonatkozólag csak későbbi időpontban tud az Államtitkárság megfelelő álláspontot kialakítani...

[A Szentatya] szeretettel adja Mindnyájukra apostoli áldását.

 

              Személyes és szívélyes jókívánságokkal

 

                                                        RE, G.B. érsek, Substitutus.