dátum:2001.4. 20     cím: Élet és Irodalom     fájl: html/esterh cikke.htm            C.06644/A-C

 

XLV. ÉVFOLYAM, 16. SZÁM, 2001. április 20.

ESTERHÁZY PÉTER:

Egy katolikus magyar följegyzéseiből

A keresztény Magyarország kifejezésnek ugyan nincsen értelme (vagy ha van, történeti, antul rosszabb), bornírtság, ha államtitkárok zsolozsmázzák is manapság, de a keresztény magyarnak van, én például az vagyok, annak is a katolikus alfajzata.
      Mint ilyen - és mint szerencsés - virágvasárnap részt vehettem Rómában a pápai misén. Húsvét táján Rómában - ezt már rég szerettem volna. Feketéllett tőlünk a Szent Péter tér, miközben hatalmas kivetítővásznakon is láthattuk - magunkat, mindent. Lenyűgöző és letaglózó volt látni az erőnek, a hatalomnak és egy létezőnek mutatkozó hagyománynak ezt a látványos nagyvonalúságát. (Egy elmeszesedett, óriás hatalmi struktúra üres önünneplése, lehet így is látni, tapasztalni.) A lengő, zöld ágak, pálmák, a fiatal férfikórus tényleg mintha az ég felé szárnyaló tiszta zengése, a bíborosok bíborjai, a püspökök lilái - mindez nemcsak egyszerűen szép volt, hanem arról is szólt, hogy ez a katolikusság valami komoly ajánlata az emberiségnek (önmaga számára), különösen, hogy ennek a flott színháziasságnak a közepén, annak részeként, de azt ellensúlyozva is, ült ferdén egy tört testű öregember, akinek alig forgott a nyelve, támogatni kellett, mégis mintha ő lett volna a világ közepe, a testet (ezt a krüpli testet) öltött keresztény szellemiség maga, a pápa.
      Persze ez nemcsak mise volt, hanem turisztikai izé is, nem messze tőlem spanyol csajok integettek és vihorásztak, előttem a földön két férfi ült, egy pár, és sziszegve acsarogtak egymásra, avval a fáradt gyűlölettel, ahogyan csak házaspárok tudnak, de ez se volt zavaró, a főpapok sem, vonulásuk színes méltóságában most intellektuális és szellemi finomságot láttam, néztem közelről az arcukat ("nem semmi"), és testvéries gonoszkodással arra gondoltam, hogy azért köztük sincs kevesebb hívő, mint csak úgy az utcán. Mellettem egy római öregasszony állt, inkább parasztasszony, aki mindentől függetlenül folyamatosan imádkozott, és amikor a "béke jelével" köszöntöttük egymást, vagyis kezet fogtunk és rámnézett, tudhattam, hogy értem is imádkozott.
      Így elérzékenyülve arra kellett gondolnom, hogy katolikusnak lenni nagy és fontos dolog - lehet, és éreztem az összetartozás békéjét ott mindenki vadidegennel. Önkéntelenül átfutott rajtam, fölnézve a nevemet viselő (tréfa!) székesegyház monumentális homlokzatára, hogy hát itt, most, nem szívesen volnék protestáns. Nem mintha bármi fenyegető lett volna ott, ennél, mondom nevetve, kicsikét rosszabb: valami kizárólagos érvényesség látszott, mintha az Isten is katolikus volna. Kijött, ha csak játékból is, belőlem a katolikus kevély. És innét meg az jutott eszembe, hogy micsoda gyönyörű nagy bátorság kellett és kell a mai napig ez ellen föllázadni merni vagy csak ellentmondani, nem is főként a hatalom miatt, hanem mert annyira igaznak látszik, olyan komolyan, megbízhatóan, szépen megalapozottnak, s ennélfogva, miközben épp bekasszíroztam a pápa áldását, nagy tisztelettel gondoltam ezekre a lázadó emberekre, mondjuk Luthertől Eörsi Istvánig.
      Azután még az is az eszembe jutott, hogy a pápa egy híján annyi éves, mint az apám, ettől meg elpityeredtem, mert még arra is gondoltam, hogy ha már egy generáció, akkor imádkozhatna is érte. Vagy majd beszélgessenek - vélhetően a mennyországban. Viszont a könny rászáradt az arcomra, és ettől meg megfájdult a fejem.
      Szóval jól elvoltam, ezernyi kötésben, szabadon, fájva.

Mint ilyen - lásd fent - nagyszombaton elmentem (tünk, arámmal s a négy idegen szívű pulyával) a Margit körúti ferencesekhez a körmenetre. Még bennem munkált a Rómából hozott közösségi érzés, születésnapom is volt, jólesett ott mennem a többiekkel a váratlan húsvéti hidegben. Az éneklés ugyan el-elakadt, elromlott a mikrofon, a szokásos: elöl mást énekeltek, mint hátul, de hát mit számít, nem tökéletesek vagyunk, hanem: együtt.
      És együtt kicsit mások vagyunk, mint külön-külön. Mert ez a közösségiség kivesz a mindennapokból, hisz az a szempont, amely egybehoz minket, az nem a mindennapoké, az annál nagyobb. És hogy éppen ez volna a jó a társadalom egészének abban, hogy vannak hívő emberek. Mert emlékeztethetnek egy másik szempontra, ama nagyobbra, ami annak is jó (hasznos) lehet, aki a hitben nem tud, akar kapcsolódni.
      Micsoda szabadság ez, gondoltam, katolikusnak lehetni.
      És akkor ezek jutottak még az eszembe: mi, a katolikus egyház vajon észrevehetően megjelenítettük-e ezt a sajátos szempontot az elmúlt, bő egy évtized alatt? Nyilván ezernyi jó dolog született ez idő alatt, de mint egész, adtunk-e valamit a társadalomnak ebből a szabadságból? Belepirultam a kérdésekbe.
      Körbenéztem, jó arcú, jó módú budai polgárok közt meneteltem. Milyen kevéssé van jelen a mai társadalomban a szolidaritás - mondhatni bármivel, bárkivel kapcsolatosan. És ez nem okvetlenül önzőségből adódik, hanem félelemből és kiszolgáltatottságból is. Abból, hogy olyan sokan nem találják a helyüket, nem igazodnak el az új, szabad világban, s ez az ijesztő nehéz köti le minden erejüket, figyelmüket, másra már nem marad.
      De hát az egyháznak éppen nem kell ebben a kötésben lennie. Milyen fantasztikus és magától értődő volna, ha meg tudná jeleníteni a szolidaritásnak ezt a szükségszerűségét! És mi volna a legaktuálisabb, a szolidaritásnak melyik formája? Hisz annyian rászorulnának. Mégis, most minden erről dübörög, naponta cikkeznek róla, vajon nem a romák ügye az egyik legaktuálisabb, legégetőbb dolog?

Milyen gyönyörű volna, ha húsvét vasárnap minden katolikus templomban mondjuk arról szólna a prédikáció, hogy a cigányok a testvéreink!
      Nézem a körmenetbélieket, vélhetően sokan olvassák a Magyar Nemzetet. Mindennap olvashatnak valamit a hazaáruló, franciáknak gazsuláló gyászmagyarokról (önéletrajzi megjegyzés), az álmenekülőkről, a zámolyi gyilkosokról és izraeli meg az orosz titkosszolgálati pesztonkáikról. Azért ez kiad egy képet. Ha hallanák holnap a szószékről, hogy imádkozzunk nehéz sorsú cigány honfitársainkért, biztos el kéne gondolkodniuk ezen-azon, mielőtt a plébánost is benyomnák frusztrált, identitáshiányos magyarságveszejtőnek. Bárhogyan végződnék is ez az elgondolkodás, a haza javára válnék.
      Az egyház szabad: nem csákvári születésű, akinek nehezére esik jót gondolni a romákról, hiszen megölték egy falubelijét, nem aggódó anya, aki csak a veszélyt látja féltvén a gyerekét, nem politikus, aki csak annyiban tud minderre gondolni, amennyiben az az újraválasztását szolgálja, és egyébként is ezer dolog korlátozza valóságosan, és nem olyan, mint mi, akik csöndben örvendünk, hogy a szomszédunk nem roma: az egyház szabad: ő tudhatna arra gondolni, hogy a romák embertársaink és állampolgártársaink, emberek, lelkek, akik ugyanúgy állanak az Úristen előtt, mint mi, nem romák.
      És akkor kampányba fogna az egyházam, püspöki körlevél emlékeztetne minderre, néhány főpap összeállna, és szigorú levelet írna, nem, nem Jospinnek, ennél több eszük volna, hanem mondjuk a magyar miniszterelnöknek, nem oldalaznának ily siralmasan a pártok között, fütyülnének rájuk, nem az volna az eszükben, óriásplakátok jelennének meg, nem ez az ezer éve érted haragszom, hanem mondjuk egy enyhén giccses kép, Paskai meg egy szurtos(!) képű kis romakölök, és a főpap lábujjai közül egy virág kandikálna ki, mellette a fölirat: Magyar Katolikus Egyház - jogodban áll szeretni.
      Az egyház így kézzelfoghatóan betöltené társadalmi hivatását, a hívőket az örökkévalóságra figyelmeztetné, a többieket csupán 40-50 évre, hogy tűnődnének el, mi lesz itt, milyen ország, ha így gondolkodunk továbbra is a romákról, ahogy most.

És akkor mért nem ilyen az egyházunk?, kérdi az egyik pulya. Azért, angyalom, mert szar gyávák vagyunk. Csönd lett. Egy apa se szereti, ha a gyerekei sajnálják.