1968-76-80-83-95-96                                                              TA/KEPELEM       C.4554

                                                          

                                                                       Váli/ szempontok képelemzéshez

        

         I. A KÉP LEÍRÁSA        

 

FORMAVILÁGA

 

EGY DIM: pont

VONAL: (2. dim.) egyenesek -szögletes-szögtartományok

                   ívek-karakteres rádiuszok

                   szövegek, betűk

FOLTOK. arányai

TÉR (3.dim)

PERSP: béka-madár

1-2 iránypont (renesz., axonom, ford. persp.

beforgatott ábr. falnézet

teleobj. hatás, nagylátószögű

tériség-síkbantartás

a nézô távolsága

elô-közép-háttér

TÖMEGszerűség

ANYAGszerűség

 

SZÍNVILÁGA

 

legfôbb-legfontosabb szín

színskála, monokróm, bikróm, több

prím-összetett

intenzív-tompa... váltakozása

hideg-meleg-komplementer

találk: kontúr v. színátmenet....fajtái

fogalmi színezés (lokál) v. megfigyelve: napszak, táv (valôr)

TÓNUS, összességében és viszonyítva

kontrasztosság, egy folt belsô tónusviszonyai

 

FESTÉS TECHNIKA

FESTÔ ESZKÖZÖK

ecset-spakli

fröcsköl, itat

festék: akvarell st. következményei

pasztózus-lazúr

kép alap: fal, vászon, papír stb. műfajok

 

FESTÉSMÓD

ecsetkezelés: graf-festôi

széles, aprólékos, ecsetméret

lassú-gyors-spontaneitás

festékkezelés: a' la príma- fejlesztett

faktúra

alapkezelés: kollázs, homok aládolgozás

mennyire van szinkronban a témával mondanivalóval?

 

 

ÖSSZEGEZVE: A KÉP KOMPOZÍCIÓJA

 

CENTRÁLIS: 1-többcentr.-terülôdísz, raport

nyitott-zárt

ismétlések, ritmus, ritmusrendszerek

ornamentika, megfelelések

SZIMMETRIÁK-aszimetria

zsúfolt-üres, megmunkáltsági fok

sűrítések, csomópontok, súlypontok

monotónitás- kontrasztok

keretbe feszítés-lötyög

képkivágás (utólag?)

kép területi felosztása: egységek a képen belül,

SZEM VEZETÉSE-körbenjárása (balról indul?)

a kép sarkai

irányok, mozgások

dinamika-statikus kép

képméret-oldalak aránya

mekkorának látjuk az basztrakt formákat?

harmónia-diszh.

 

         II. A LÁTVÁNY (KÉP) ÉRTELMEZÉSE

TÉMA

 

leírása, ami a látvány szintjén van:

ikonográfia, átírás módja, mértéke

fig-nonfig.

látványról vagy elképzelt (modell, plai air, beállítás,

         racionális-irracionális

fôtéma -melléktémék. adekvát-nem

milyen a téma: kiolvasható adatai a témának: időbeliség, történelmi,

         kultúrtört., gazadaságtört.

portré-alak-csendélet-táj-zsáner

FÉNY:megvil: természetes-mesterséges

éjjel-napszak-árnyék

atmoszféra, levegôpersp.

évszak-metorolôgia

epikus-lirai-drámai,

jelek

témaválasztás és témalátás karakteressége

         divatok a témaválasztásban

                   III. A KÉP SZELLEMI RÉSZÉNEK LEÍRÁSA

 

TARTALOM; - MONDANIVALÓ, a lényeg, mi nem látható

                        (leírás, nem értékelés)

 

(a festônek ezt már nem kell tudnia)

GONDOLATI: irod-pedagóg-ideológ.(világnézet) -életérzés-lélektan

jelhalmaz-fogalmi ábrázolás-szimbólikus

szakralitásának foka, mennyiben a legfontosabb dolgokról beszél

érzelmi oldalról:esztétikai- hangulati- szenvedély- vidám -nosztalgikus stb.

A TÉMA (LÁTHATÓ) ÉS A TARTALOM (MONDANIVALÓ) VISZONYA

átfedése, egybeesés, vagy csak ürügy

asszociációs tart. szimbólumok

KÖRNYEZETE: földr, tört. gazd-társa.(megrendelô), ideol: a kép funkciója

HOZZÁÁLLÁSA: naív, nyugodt, patetikus, affektáló

STÍLUSA: ..., tradíció szerepe, absztrahálás foka és módja, viszonya a természethez

ELÔDÖK: szemléletben, témában, analógiák

KORTÁRSAK: stíluskörnyezet, divatok,

a kép az alkotó ouvrejében elhelyezve

miért kellett megfesteni: alkalmi kép, egyedi mondanivaló,

         egyszemélyes nyelv, vagy jelhalmaz,

         átadandó kulcsinformációk

A KÉP FUNKCIÓJA: (egyedi- közösségi: ország- világ)

nekem kell/ szimpatikus?

 

         IV. A KÉP ÉRTÉKELÉSE

 

JELENTÔSÉGE: haladó- reakciós

         újszerű- hagyományos- provinciális-naív

összegzése az elôdöknek -fontos -nem fontos (kinek)