C4259

Bács Kiskun Megyei Bíróság

6000 Kecskemét Rákóczi út 7

 

Tárgy:

Felterjesztés a" Kortárs Gyűjtemény a Cifra Palotában"- Alapítvány  megszűntetése Bírósági jóváhagyása tárgyában.

 

 

 

 

 

"A Kortárs Gyűjtemény a Cifra Palotában" Alapítvány  alulírott alapító   tagjai közös akarattal ezúton kinyilvánítják, hogy  1994 szeptember 1. dátummal:

 

 1. Az Alapítványt megszüntetik Alapító Okirat 9/c pontja alapján, mely kimondja, "az Alapítvány megszűnik, ha az Alapítók egyhangúlag erről határoznak".

            Indoklás: Az Alapító Okiratban lefektetett célokat nem látják    megvalósíthatónak.

2. Visszahívják  a Kuratóriumot az Alapító Okirat 6. pontja értemében: "A Kuratórium tagja az Alapítók által egyszerű szótöbbséggel visszahívhatók"

3. Meghatalmazzák a Kuratórium elnökét, Szüts Miklóst, a szükséges intézések megtételére.

4. Az Alapító Okirat értelmében az Alapítványba beadott minden adományokkal az Adakozók szabadon rendelkezhetnek.

1994 augusztus

 

 

Schmal Károly

Bp. 1122. Ady E. u 30

 

 

Szüts Miklós, a Kuratórium elnöke,

 a beadvány beterjesztője

Bp.1118. Kelenhegyi u 12

 

 

Kovács László

Budaörs 2040.  Petőfi u 27

 

 

Váli Dezső

Bp. 1027. Margit körút 64/B

 

 

Vojnich Erzsébet

Bp. 1118. Kelenhegyi u. 12.