képdeske.hu/könyvek/árnyéknapló

[PRINT: 10 pontos betűre átalakítani]

PHA RINT [spirálozott, a C. NAPLÓBAN, az OSZK-ban]:

1-5. fejezet 2021.04.22. // C.19820–19963
   6. fejezet 2021.12.13. // C.20390–20480
   7. fejezet 2022.08.31. // C.21100–21134


 

 

váli dezső és zs

árnyéknapló

1962 – 2023

 

-- eredeti email-helyesírástalansággal kisbetű nagybetű

1. fejezet előtte 1962.09.–1963.12.
2. fejezet akkor 1964.01.–1966.07.
3. fejezet utána 1966.09.–2002.02.
4. fejezet karanténlevelek 2020.04.02. – 2020.05.
5. fejezet 2020.05.–2021.04. [=OSZK E-book]
6. fejezet 2021.04.–2021.12. [karácsonyi printig]
7. fejezet 2021.12.– 2022.08. [=OSZK E-book]
8. fejezet 2022.09.– 2023.12.31. bef.

1. fejezet - előtte

 

1962.

1962.09.01.

Zugliget, Iparművészeti Főiskola, első év, első nap. Fél órával korábbra, hogy termünkben ablak melletti helyet választhassak.
Első voltam. Második Zsófia.

– Ülj ide mellém - örültem meg neki.

– Ülhetek, mondta szórakozottan. Két évig nem vett/nem vette/észre. Eszterke szerelmem hamarább tudta, mint én, hogy én őt –

 

1963.

1963.12.03. // C.00055

[tudod, nem hittem]

Tudod, nem hittem, hogy engem utolérhet a szerelem,
azt hittem, gyorsabb vagyok nála.
Ha hívnál, félbehagynám ezt a bútorrajzot itt
akár nem törődnék többé a statikával
és éppen csak átcsúsznék belőle a vizsgán
a kedvedért akár lusta is lennék,
és mindig rendetlenül hagynám a szobámat
de kedvedért leszoknék az önhittségről
és emberszeretetet is tanulnék
és még sok mindent.

1963.12. // C.00058

az ördögbe is
miért kell nekem még mindig szeretni őt?!
neki is kellemetlen meg nekem is
biztos...

 

 

2. fejezet - akkor

1964. 1965. 1966.

 

kép

fotó: Lelkes László F/1965/01

1964.01. // C.20484

[Zsófika]

Zsófika, komácska, kispajtásom!
velem síelsz, velem villamosozol hazafelé,
velem fázik a kezed,
és te is álmos és boldog vagy!

1964.01.26. éjjel // C.00058

[muszáj mindig rád gondolni]

– Most kezdtem a művészettörténetet tanulni –
már 1/2 11 és holnap reggel kollokválok.
– Hogy mit csináltam eddig?
Az egész nap elment avval, hogy nem voltál itt.
Így másra nem jutott időm.

Most már érted?!
Most hagyj tanulni.

1964.01. // C.00058

[elégia kicsiben]

Úgy teszem a dolgom, mint régen, amikor a nagymama biztatott:
ha még ezt a kis tejbegrízt megeszed: jó kisfiú vagy
úgy teszem a dolgom most is buzgón, és mereven; és várom,
hogy megdicsérj.

1964.01. // C.00059

[minden este]

Érzelmeimet egy giccsfestmény, egy puskagolyó repülés közben
és egy befalazott svábbogár tudná neked elmagyarázni.
Lieber Gott, mennyi fegyelmezetlenség egyrakáson, hónapszámra!


1964.01. // C.00059

[mért jössz ide minden este?]

mért jössz ide minden este? (muszáj mindig rád gondolni)
nem tudok a munkaszékre figyelni rajzolás közben
minden pillanatomat megzavarod
minden örömöm eltűnik, és helyébe hiányod lép

pillanatig se hagysz nyugton
mért muszáj nekem mindent hozzád hasonlítani –

itt furulyáztál mellettem –
mondd, te tudsz nyugodtan aludni?

1964.01. // C.00059

[gondolataimat]

gondolataimat odarakom az ágyad köré. aludj jól.

1964.01. // C.00059/2

[annyira szeretem]

annyira szeretem, hogy már egy kicsit gyűlölöm is -
- mindig igyekezni közömbösnek maradni
- és mindig vágyni mellette lenni (pedig olyan kicsi)

 

1964.01. // C.00059/3

[miből hiszed, hogy mi erősek]

miből hiszed, hogy mi erősek és magabiztosak vagyunk?!
szeretném már nem titkolni félember voltomat,
és megkapaszkodni a mosolyodban

1964.04. // C.00062

[életemet is átrendezném kedvedért]

néha-néha sikerül gondolatban lemondani rólad.
úgy minden egyszerűbb lenne.
hát nem érted, hogy a szobámat és az életemet is át- rendezném kedvedért?!
rossz utazás nem hozzád menni

1964.09. // C.15555

[bújócska]
kis simamosolyú bújócska a hétköznapokkal

1965. április 11. // C.18598

délelőtt a főiskolán

– szeretném, ha teljesen az enyém lennél.
– miért?

[este fiúból férfi]

1966.07.10. // C.00088/A

[Zsófi-ügyem]

Zsófi-ügyem évek óta egy helyben. Változott csak annyiban, hogy most már elvben szívesen házasod- nék, elmúlt a szokásos fiatalkori szabadság-vágyam. Zs. a szeretet egy külső megnyilvánulási formáját csak magát fegyelmezve tudja adni. Viszont erre szükségem lenne.
És: nem merem eldönteni, hogy erről helyes-e le- mondanom. Szoktatással talán csökkenne a hiányér- zetem. Két év együttjárás után is úgy hiszem, hogy nehéz lenne nélküle élni. Nem hiszek hullámzó erős- ségű gyűlöletemnek.
Emiatt gondolkozom, hogy együttmaradjak-e vele. Rengeteg a közös dolgunk, vagy egyszerűen Ez az érzés a szerelem, az első szenvedélyen túl. (fél órá- val később Zs. elment.)

1966.07.  // C.00088/B

(búcsúlevél)

Fickókám!

Ilyen gyorsan ez nem megy. Ijedt, hónapokon át gyakorolt szót kimondunk, és utána kegyetlen eszközökkel is igyekszünk elfelejteni mindent, ami volt. Ez gyávaság lenne. Csináljunk kényes-nemesen, mint ahogy eddig igyekeztünk.
Hiszen melletted öregedtem két évet. Nem, nem ágálok döntésed ellen. Csodállak bátorságodért, hiszen ez a lehetséges legnagyobb tettek egyike. Tudod, hogy magam is hasonlóan gondolkoztam, csak dönteni nem tudtam. Nemcsak gyávaságból -
Amit tudok:
Életem legnagyobb élménye voltál - nagy-nagy szerelmemmel és nagy gyűlöletemmel együtt.
Köszönöm ezt a két évet neked.
Nem tudom, hogy hányszor fog megfordulni erre-arra életem, de nem akarlak elfelejteni, csak azért, mert úgy könnyebb élni. Nagyon sokat köszönök neked. Talán egy életformát, talán egy negálásokon kicsiszolt szemléletmódot; meg a napi fogmosást is...
Nem akarnám, hogy egymást vagy mást egymás előtt valaha szégyelljünk. Nem tudom, mi hogy alakul, de ha szükségét érzem, szeretném, hogy akadálya ne legyen annak, hogy levelezzünk vagy találkozzunk.
Eltekintve talán az első időktől, amíg egyenesbe nem kerülsz, és amíg talán fáj, valószínűleg kellemesebb neked a teljes csönd.
Úgyhogy nem mód megfutni egymás elől, papírokat szaggatni, és elkerülni egymást az iskolában.
Talán később majd még közösen pályázni is nagyon jól fogunk tudni -
- Talán bizonyos fokig megnyugtat téged, ha ideírom, hogy mostanában én is nagyon sokat kínlódtam melletted. Így hát nekem is nagy jót tettél -
De közös kincsünket - talán a kiizzadt gyöngyöt, akaratlanul is, és kényszerűen is magammal fogom hordozni.
Most, mikor semmit sem tehetek ellened és érted, talán a legkönnyebb mondani: örülnék, ha hamar boldog lennél, ezt bármilyen becsületes eszközzel is elérve.
Csináljuk szépen, kispajtás, jó?!

                                                   Búcsúzom: Deske

(nagyon örült neki)

 

3. fejezet - utánaévek

 

1966.

1966.09. // C.00093

[estefelé amikor]

estefelé mikor megül a rohanás
és lassan csönd lesz
ijedten kapaszkodom meg
az asztal szélébe kapaszkodom meg helyette.
már nem is te hiányzol, hanem minden, ami él.
a világ élő felét vesztettem el benned. meglepődöm, ha néha látlak,
hisz már tündérré rohadtál bennem.
ezt még egyszer megtorlom az emberiségen.
pedig a szeretőm hagyott csak el kis, ócska, tudálékos, harcias szeretőm
– követte apró, okos vénusz-társai útját: hallgatott a jobbik eszére.

 

1966.10. // C.00096

így bízzon az ember tiszta érzéseiben:
    tegnap azt hittem, belehalok, hogy elhagyott
    és most biztosan érzem, hogy evvel az életemet
                                        mentette meg
                                  (a kettő egyáltalán nem zárja ki egymást! 1966.11.)

 

1966.10.

átléptem holttestemen, mely Zs. előtt hever. És már messze járok.
(Most. 1973.12.)

1966.12. // C.00102

[tudom, hogy tíz év múlva]

tudom, hogy tíz év múlva vén lesz hozzám képest
tudom, hogy nem vallásos szemléletű
tudom, hogy nem tud meleget adni nekem, hogy
mindig nagyon kínlódnék vele
tudom, hogy megmaradt önbizalmamat is elvette
volna
tudom, hogy nem voltam számára nagyon fontos
tudom, hogy nem hozzám való, férfibb férfit kíván, én pedig nőbb nőt
tudom, hogy majdʼ mindig gyűlöltem is
akkor hát mért jövök meg a főiskoláról – ha látom –
mindig sebzetten, megfáradtan?

1967.

1967.06. // C.00117

[csöndes, jó szót]

Csöndes, jó szót kapnál tőllem –
                                           (sic!)

kép1967.06 // F/1967/109 - F/1967/089

diploma tablófotók
lásd még: aranydiploma átadás idején: F/2017/225

 

1967.10. // C.00128/B

[most már ritkán fáj]

most már ritkán fáj,
már könnyebb, ha rád gondolok, és más köti le figyelmemet,
új meg új arcok.
én is keresgélés-harcban élek, mint minden korombeli,
igyekezettel és
meg-megújuló lendülettel.
de a szívemnek azóta nem sok köze van mindehhez

 

1968.

esküvőjük: 1968. június 06.
esküvőnk: 1968. június 20.

1968.08. // C.00184

[tulajdonképp rég vártam halálodat]

tulajdonképp rég vártam halálodat,
kis teásibrik,
hisz sok ideje – azóta – élsz együtt velem.
mégis, most, kicsit hirtelen
talán le kellett volna dobjalak azután;
– igen.
az ember el is felejti lassan –
és téged sem lehet éppé tenni már.
nem lehet éppé tenni, tudom
de itt hagyom még, az asztalomon.

1969.

1969.11. // C.00244

[álmomban megint]

hát itt voltál megint?
zavarsz ám, cimbora
mért jössz hozzám
most kezdjek el inni?
más már a rend
nem szabad és nem szabad –
úristen, micsoda évek voltak!
héjj, kispajtás
emlékszel-e még?
irtózatos komolyan vettük a munkát,
félszemmel lestem az arcod,
jól teszem-e
(mindketten tudtuk, vezetsz is engem)
s most itt vagy.
te egyetlen halottam
te éjszakai énem
valahai szellemi társam
jajj, te leány!
* * *
már megtanultam egymagam élni
s a kormányosi hídon senki nem áll

1970.

képMemento Cs. Zs. - A/1970/11 olaj, farost 50x68 cm. 1970.05.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1971.

képNosztalgia - A/1971/35
olaj, farost 4. tábla, 100x140 cm. középső tábla a Biszku-lányokkal, festette Cs.Zs. 1965; a többi 1971

különös sorsú kép, tulajdonosai rendre:

- Zsófinak adtam
- majd a padlásukról visszakértem, mert
- eladtam az SZDSZ Székháznak, kárpótolták vele egy kollegájukat
- lappangott egy ideig
- megvette Pécsen egy gyűjtő, hogy elcseréli velem
- újra nálam
- párjával, A/1971/06 - Melankóliával Janikovszky János igazgatói irodájába került

1971.11. // C.00384

[veled álmodtam]

veled sétáltam álmomban, Zsófa
bár ennek semmi értelme nincs
nagy kertben, falak között
próbáltalak meggyőzni
szemközt a domboldalon
gyerekek meg állatok vonultak
befelé a városba
te épp egy zsinóron
húzható játéknak örültél
én próbáltalak utánozni ebben
még valami utazásról is szó volt köztünk
sajnos semmi többre nem emlékszem

1971.12. // C.00385

[már föl sem írom]

már föl sem írom, el se mondom,
hogy veled álmodtam
de reggel még nyelvem alatt forgattam az éjjel ízét
– és persze bevallottam, hogy
nagyon fontos vagy nekem
és orrod gyöngyözött az izzadságtól
a nők mindig hordanak fényképeket magukkal
gyerekkori fotóimat vetted elő
álmomban egy festővel éltél együtt
de néhány tartózkodóan többértelmű mondatod
boldoggá tett
még megszidtál, hogy
nem törődöm eleget feleségemmel
mi a fene, lelkiismeretemmé váltál?!
szégyenkezve elrohantam virágot lopni
meg hogy beszéltél rólam valakivel
hát, – ennyi.

1972.

1972.02. // C.00396A

[ma éjjel diplomaták között]

ma éjjel diplomaták között voltam
lámpák, autók, könnyed meghajlás
suhogó tiszti köpenyek, ahogy bevezettek
folyosók
valami sötéten kellett áthaladni
ami közben megindult alattunk
hadihajó volt, ágyúval, háborúba készült
szürke egyenruhák közt egyedül
én voltam civil
valamit vártunk
aztán rohamautón falukon át
hideg félelem
a többiek énekeltek félelmükben
majd megint a fényes ház
csillárok, nők, büfé, könnyed meghajlás
pedig féltünk
a bejárathoz legközelebbi székre ültem
a nagyteremben
csönd, mindenki előre fgyelt, várt

és akkor leültél mellém

1972.12. // C.00430

[kotorászom ceruza után]

kotorászom ceruza után
veled álmodtam még öt perce
mint cserebogár értelmetlen életéhez – ragaszkodom
hozzád
úgy látszik.
Istenem, milyen otthon voltam veled!
amúgy levélbólogató – rutin életem.
tudod, hogy tíz éve szeretlek már?
volt nekem Zugligetben egy remek nagymamám,
ezüstfejű bottal
emlékszel
talán ő élt igazán.

1973.

1973. 03. // C.00438/2

[álmodtam megint]

felöltözve, de ágyon hancúroztunk
nagyon örültünk egymásnak
birkóztuk
olykor pulóverjét simogattam, kívántam is.
és mindent meg akartam beszélni vele, gyorsan.
végre és teljesen együtt, egymással.
ha még tudnék egyszer tenni valamit érte
még szót váltani
megtudni, mennyire szeretett
igen, az égi-, és nem a földi szerelem
a túlvilágból ő érdekel

 

1973.04. // C.00441

[majd egyszer elviszlek]

majd egyszer viszlek, elviszlek szénásszekéren
én hajtom a lovakat
száz év múlva, az égben -

 

1973.05. // C.00443

[torlódás, kinézek a villamoson]

torlódás, kinézek a villamosból
távolról mentő, közelebb,
dermesztő ijedtség.
a hordágyon kék-zöldkockás nadrágod látszik.
eszméleten vagy
utasítást küldesz gyerekeidnek.
már jobban vagy. őrizlek
halkan beszélgetünk. minden rendbe jön majd
nyugalom, most jó

     persze, tudom
együtt élve alig szeretnélek. talán
életem értelmetlen kincse
éjszaka gazdag vagyok

 

1974.

1974.06.06. Párizs // C.00462

[elfelejtettem, hogy tíz éve már]

elfelejtettem, hogy tíz éve már
ma, mint a mesében, veled álmodtam
hívtál te hívtál beszélgessünk egyet
valami csendes helyet kerestünk, de mindig
megzavartak
én már egy zugra is gondoltam,
ahol összebújhatnánk
kint Zugligetben
s megint csak lestem a szavad, jól teszem-e.
hát igen.
[...]
undorítóan magabiztos vagyok
(Seneca bátyám, nem így gondoltam én)
– mindent el is fogok érni
rajtad kívül, te leány

 

1977.

1977.09. // C.00641

[megint álmodtam]

megint álmodtam
álmodtam, hogy szeretsz
egyszerű dolog.
mosolyogtál
s újra mellém ültél, ennyi az egész
panaszkodtam rád, értetted.
bementünk egy trafikba
tanácsot is adtál
én mégis a kapuba beszaladó kisegeret vettem.
ezt is megértetted.
a nappalok komolytalanok.

1980.

1980.11. // C.00960

[sok, sok ez a negatív szerelem]

sok, sok ez a negatív szerelem
(idős vagyok már ehhez)
ez az iránytalan vágy
edénytelen hiány
bólogató semmi

1982.

1982.04. // C.01085

[egy tizenkilenc éves történet befejeződött]

aki kézenfogva andalog szerelmével
az még semmit nem tud
vagy csak az tud mindent?!

Isten, alkalmatlan vagyok megoldani az életemet

egy tizenkilenc éves történet befejeződött.
eltöröltetett.
tőle jöttem. és először nem néztem föl elszoruló
szívvel Zsófia ablakára útközben

 

1992.

1992.05.05. // C.02287

[Párizs, utolsó éjszaka]

[...]
Elaludtam.
Valami csoportos sétába keveredtem,
kutyákról is beszélgettünk.
Amitől mindig féltem,
mellettünk szép lassan eldőlt egy építési toronydaru.
És akkor mellém sodródott.
Föllépett egy párkányra,
mint azon a fotón, s szembefordult velem... F/1966/01
Hátizsák volt rajta.
Rám mosolygott, majd átölelt,
hogy ezután minden másképp lesz.
[...]
Kászálódom, készülök a fűrészboltba.
Hát ennyi. 1992-t írunk, tehát 26 éve váltunk el.

2000.

2000. 11.03. // C.08426

VÉGRENDELET

Én, alulírott Váli Dezső, ép elmével, világos tudattal
és szabad elhatározásomból úgy rendelkezem,
hogy halálom esetén nem kell csinálni semmit.
Képeim szétszórva. Neten és CD-n minden munkám megnézhető.
Minden jó helyen van ott, ahol van.

Budapest, 2000. november 3.

kép

 

2007.

kép2007.05. // F/2007/052

Kékkúti házunk átépítésébe besegített

2009.

Gondolom, névnapjára küldve az eredetileg Szütsnek magnóba beolvasott KEDVES VERSEIM csokor.

 

2013.

2013.11.01. // C.12443

[halottak napja]

az én halottaim mind élnek csakugyan
húsz kilométeres körzetben körülöttem
bankkártyával és telefonnal
igazán halott hároméves kislányom
akinek játékkutyát varrtam
még farkát öltögettem
elöl ő már simogatta [...]
halott az az építészlány menyasszonyi fehérben
az én asszonyom is lehetett volna
itt lakik a várkerületben
negyedik éve özvegy már [...]
ki él itt egyáltalán
de halottaim által vagyok gazdag
és ők is gazdagabbak általam
és ez így van jól.                         

 

2015.

2015.02.28.

[álom 2015.02.08]

Váratlanul megláttam. Ezer felé figyelt, és intézkedett, mint az életben is, de percre megsimogathattam az arcát. Pillanatra rám mosolygott, majd elkomolyodott. És elmozdult mellőlem. Tudtam, mire gondol. Láttam a termen távolabb áthaladni új férjét, akit úgy választottak számára; a pár éve meghalt előző kísérteties hasonmása. Az is építész, tudtam. Ötvenéves történetünk.


2015.04.11.

[az ötvenéves évford. napján nagycsokor kankalin]

‒ tudod, a francia regények szerint ilyenkor mit :-)) zs.

 

2015.05.05. // C.15216

[ma álmodtam]

rég nem láttuk egymást
talán véletlen hogy találkoztunk
egy üres mellékutcában
alkonyodott
ő fáradt és szomorú volt
átkaroltam nem ellenkezett
ritka perc most gyengébb volt nálam
szótlanul ballagtunk
belépve a terembe ellépett mellőlem
hogy ő külön helyre ül

most ne csókold meg őt előttem mondta
és engem se

vártuk a zenekar bejöttét
a mellettem-hely üresen maradt
ő az első sor szélére ült
messze tőlem és tőle is
aki szintén ott valahol

 

 

2016.

2016.01.17. // C.15629

[2016. január, megint álmodtam]

Hogy lehet megjeleníteni ezeket a történésvillanásokat
sehogy nem lehet
ha mégis, ha muszáj
völgyön át, nehéz zsákkal
ebédhez tálalás
egy könyv kinyitva
azt kérdi, hol vagyunk
egy hideg fémkorlát
hibás útvonaltérkép
a földön fokhagymagerezdek
alkonyati felhők

akkor egy világosabb kép
balról mellém léptél
kezed pillanatra a vállamon
és elindulunk
valahova

2016.05. // C.15900

[ötven éve]

Ötven éve búcsúzott el.
Most álmomban odalépett hozzám,
hogy rendezd hát el dolgainkat.
Hiánya kincsem.

2016.12.24. // C.16248

[megöregedtünk]

megöregedtünk
ötven éve hiányzol

minden rendben van
szép volt
köszönöm

2017.


2017.05.16. // C.16598

[szürke]

Én szürkét ütköztetek lilával.
Átlépni ezen a hirtelen fájdalmon.
Hogy hiszen minden rendben van.

kép2017.06. // F/2017/225

aranydiploma osztás a Várbazárban

  

 

017.08.09. // C.16695

[botorkáló]

botorkáló kábultan
álmomban várakozó-boldog voltam
tévedés lehetettkép2017.10.01. // C.18599

[közös képünk]... A/1971/35

Ötven éve végzett iparművészeti főiskolások kiállítása.
Zsófi kitalálta, arra egyik, általam körbebecsült képét.
A kislányok az ő opusza, 1965.
Jó lenne a modell-gyereket föltalálni,
az évfolyamnak a nevezetes Biszku-lányok ültek modellt, a szomszéd suliból.
VÁLINEWS-ra a reménykedés;
és fél óra! múltán mail: a szomszédom.
Eljöttek, B. Zsuzsa ma barátom.

 

2018.

2018.03.15. // C.17205

Hajnali mailek Zsófival

‒ Kösz, elolvastam interjúdat. Hatalmas életpályád. Igazi érték vagy, tudod, tudnod kell. Díjak, stb., szép és érdektelen. Hanem, hogy sokakat elindítottál életben, pályáján, sokaknak segítettél és segítesz. Sokan szerettek és szeretnek, nem csoda. És ipar-művész, a szó szép értelmében, nagy kaliberű. A házaid. Ahogy ismerlek, mellékesen nyilván 11 unokádat is te szülted. Kapacitásodat 50 éve bámulom.
Munkám befelé, csöndes; – nehezebb lett volna melletted. Így volt szép, így volt jó, ötven évig távolból szeretni téged. Halk fájdalom életfűszer.
Még valami. Nem érted, mit publikálok én itt naponta nyakra-főre, bele a nagy nyilvánosságba. Szórakoztató és hasznos. Melléktermék, könnyű már kifelé, fontosat is, méjen őszintén, a magamban megépített munka után. Egyébként 69 kiló vagyok, és épp egy életműalbumot csinálok, véletlen magamról.
Gratula neked Zsófia, életgratula. ölel d.

‒ Drága vagy, kösz... A "mélyen" így íródik. Hát, így jobb volt az élet, a beteljesülés rontja a lelket. zs.

‒ csillagom, a méjen azért volt kurzív...  zárszónak: kék-zöld kockás szoknyáját nagyon szerettem d.

‒ én meg a kék fiókos szekrénykét –, bunkó vagyok. zs.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

‒ Jó ez így nagyon.
Két életmű épült fel belőle. H. Gy.

 

2018.03 // C.17207

[erősebb nálam]

nem tudok rajta segíteni

 

 

2018.05.31. // C.17350

Egy 24 perces filmet átküldött, Építészet és Zsófia mp4 . ... mailváltás másnap

- nagyszerű volt fotelből (munkaszékből) föl sem kelve, így együttlátni, amit esetleg amúgy sohasem, remek vagy/voltál, szép nagy jó házak. A főiskolai épület nem fekete, hanem lila [ez bántotta]  És le is mentettelek, és teljesen el is teszlek, jóvátehetetlenül :))  ölel d.

– még úgysem voltam elmentve, csak megmentve... drága vagy

– az enyém vagy :))

– ezek szerint nem is szabadulhatok

– sosem voltál te senkié, igazi szabad ember. d.

– hát, én úgy érzem, hogy mindenki rabja vagyok zs.

kép– meglátogattam Tücsit Pannonhalmán egy év után d.

          Erzsébet-Pannonhalmán 2018-05-08.mp4     

– Krisztusom, nem tudom, mit mondjak... bőgni csak zs.

– le kéne menni néha hozzá, csak népdalokat énekelni vele  most volt itt egy fiatal pap Pannonhalmáról,  neki is megpedzettem, hátha ők is
  amúgy ez is rendben van

ja, hogy válaszoljak is, szabadon vállalod szolgálataidat  és ez gyönyörű így, és rendben is van d.

– Jó, hogy ilyet mondasz, - irigylem a bölcsességedet, nyugalmadat zs.

– csak csináld, ne hagyd abba tanítást, érték,  ebbe halj bele d.  

 

2018.06.04.

78. születésnapjára DVD:

Hofi-est, Fészek klub, zártkörű estje kedvelt kollegáknak

Deske-film ezt Miki fiam csinálta //

Aki bejárta a világot-mp3 / Zelk szavalja, egyik legkedvesebb

– Kedves Deske, elmerengve ezen kedves lemezen, kezemet kezedbe teszem s lefekszem eme kellemes esten... Nagyon - nagyon örültem. Egyik lejátszóm sem tudta megnyitni, csak a laptopon tudtam megnézni, majd még írok, most egy kicsit sűrű. ölellek zs.

 

kép2018.07. // C.17461

[esetleg már itt]

Szerettem ezt a Moszkva teret. Negyvenes évek végétől - akkori Széll Kálmán tér -, szombat délutánonként húgommal az iskolából Zsenimamához Zugligetbe, baracklekváros tojáshab, segítettem fölverni, kezembe adták az üstöt, társasjáték dobókockával, bújócska Guszta nénivel a kertben, csak később került ágyba, hosszan, végleg, agyvérzéssel.

Az ámulatos üvegtetejű barométer, belül ezüst szerkezettel, méteres susogó erdőrészlet olajban, Miklós nagybácsi - soha nem láttuk - félsötét szerszámkamrája esztergagéppel, egy súlyos aranyozott kötet titokban Kossuth levelezéséből, mert a könyvszekrénybe nem szabadott benyúlni, és egy képeslap Helgoland szigetéről ami sokáig foglalkoztatott. Hazafelé este már sötétben mindig a vak hadirokkant a 61-es megállóban, tangóharmonikázott. Féltem.

Aztán a zugligeti Főiskola, 1962-67, esetleg már itt találkoztunk Zsófival, háromnegyed nyolc, 81-es villamos, a Jakuba kocsi, ha azt lekéstük, rajztanárunk megdorgált. A tér találkozóhelye a háromágú Gomba, belül eszpresszóval. Akkor még a 81-esek, jóval későbbi botrány, hogy átnevezték 58-asnak.

1972-ben pedig végleg szomszédságába, vasárnap fogaskerekű, 22-es busz, hegyek. A kettes metró erőszakos legyezőháza akkor már megvolt.

 

 

 

2018.09. // C.17608

kép6F

Megfejthetetlen már, miért került ez a ceruzarajzocskám
Szabó Lőrinc-kötetem (1969) egy üres oldalára.
6f (férőhely)-es lakás alaprajza,
a láthatóan igen szűkösre megadott fesztávok szorításában.
F = fürdőszoba, K = konyha, kétszer áthúzva a
beépített szekrények, egyszer az ágyak.
Hibátlan munka, 1965, a mellettem élő
harmadéves Zsófi terve.

2019.

2019.06 // C.18186

[hanyagságom]

Mert mindig ez a hanyagságom.
Amikor abbahagytuk‚
66-ban, elfelejtettem kiszeretni belőle.

2019.08.08.

– 4-5 éves lehetett. VW-parkolás járdaszegélyen, jég, két kerékkel becsúsztam a sínekhez.
  A 47-es villamos a kocsi oldalát gyengéden végigpofozta. Hátul Zsófi: Apu, mééég... d.

– És volt még? zs.

– Ez volt még: forgattam, alighanem lábánál fogva, magam körül. – Abbahagyom kiskutyám, szédülök. – Nem dűlsz szét. d.

 

2019.10.08.

kép
[férje - Peti emlékkiállítás után ezt írtam:]

A főiskolán asztala kettővel előttem. Én Apó voltam, ő Petúr.
Most életműve egy töredékének kiállítása,
építészrajzok és néhány súlyos mondata tablókon.
Kollegák, tanítványok a mikrofon előtt, idézik.
Otthon pedig negyven évig egy szobában
a két rajzasztal egymás mellett Zsófiával, 
aki a végül félbemaradt terveit is befejezte.
Sok közös házuk, korábban is. Történetük.

Anyácskámtól is - 1959 havas tele, Galyatető -
egyetlen pillanat alatt szakadtam el.

– én is... zs.

 

2019.10.09.

– Zsófi, kiskutya, amit tegnap előadásán hallottam a bátyuskától [a Reimholz-kötet megbízott szerzője], az hibás út, bele is bukott. Éjjel kitaláltam azt a könyvet, amit egyedül lehetséges és érdemes Péterről csinálni, és reális is költségekben. Kb. 3-4 hónap alatt elő lehetne készíteni. Csináltam vagy tízet, tudom. d.

– Kösz, jövő héten szólok, hogy mikor. zs.

2019.10.09.

kép [unokájáról fotóm a Reimholz-kiállításon F/2019/170]

– elég jó a csaj... zs.

 

 

 

 

 

 

2019.10.14.

kép – Ez a 22-es busz padlója vasárnap reggel :)) F/2019/175 d.

– Mint egy leskelődő szörny... zs.

 

 

2019.10.18.

– A Szerelemnapló után 5 (öt) nappal:

Kata: ...és hívd föl a Zsófit. - Melyiket? és összemosolyogtunk. d.

–Ez jó. zs.

2019.10.18.

kép – most kaptam. megrendítő karácsonyi üzenet. d.

– És hol van az igazság? zs.

 

 

 

 

 

 

2019.10.23. // C.18651

[Magyar Elektronikus Könyvtár a

SZERELEMNAPLÓ/ szerelemnaplo.htm kapcsán]
...Zsófi, szép volt a mi történetünk, szép volt d.

– Igaz, gyönyörű volt... Zs.

[oldalas tanulmányt írtam neki készülő munkája kapcsán]
– Zsófikám, a tervezett Péter-honlap és könyv nagy részét alá tudnám dolgozni, értek hozzá. De egyszerűen fogalmazva: eszem ágában sincs ebbe a történetbe befurakodni. Nálad – vélelmezem – itt bonyolult lelki meg egyéb komponensek. Szóval csak ennyi: ha netán kell, vagyok. ölel d.

– Drága vagy, - ez a helyzet az én bénaságom miatt alakult így... a befurakodást köszönöm zs.

2019.10.27.

kép – Mai fotóm, Normafa. F/2019/180 d.

– Árnygólyaláb... zs.

 

 

 

 

2019.10.27.

kép – Szia, elkaptam a gyerekektől egy kórságot, azért nem reagáltam.

Szóval : valami hiba van a kalendáriumodban, mert ha Neked azt mondták a tanárok, hogy nem kell bejárnod, [tanszéki értekezleten döntöttek rólam a Zsófitól búcsúzás okán] az azt jelenti, hogy már legalább májusban tudtad ezt,

lehet, hogy tévedek, de én a lengyelországi utazás után [akkor jöttek össze Péterrel] rögtön szóltam Neked.

Ennek a szövegnek az ellensúlyozására küldök egy rajzot, amit anno a suliból való kirúgatásom után közvetlenül rajzoltam.
Amikor még mindennek előtte voltunk. szia zs.

– Nincs semmi baj és nincsen hiba, én ezt a tanári döntést ötödév elején kaptam, tehát bőven később, hogy elváltunk...  Biztosan nem volt benned semmi inkorrektség.
És nagyon jó almás rétest tudsz gyártani. d.

– OK minden. Jelenleg csak beiglit csináltam, meg vaniliás kiflit. szia. zs.

– Diós vagy mákos? d.

– Mindkettő. zs.

– Diós az nekik. d.

 

kép– Kérsz mákost? zs.
– Ó, nem, nem; hogy is mondjam.... d.
– Mikor jössz érte? zs.
– Gondolatban hamarvást. De ha inkább átküldenéd mailben...
[átküldte fotón, lásd itt]
– Aludj jól, álmodj szépet. zs.

 

Voltam nála. Sötétkék pulóverben. Természetesen vittem a hírt, hogy a küldött fotón látható beigli Kata szerint repedt. Zsófi szerint az nem repedt, az márványos; ami egészen más. Haza, tarisznyában doboz sütemény. [Nem zavartam az infóval, hogy húsvéttól húsvétig nem eszem édességet.]

Itthon.
– Na, hazajöttél? Ebédre? Kata
– Igen. És aztán megyek vissza. d.
                                                és összenevettünk–

 

 

 

 

2019.10.29.

kép – [küldtem: marabu karikatúra] d.

– némelyik után hazavinnék egy zsákkal. Aludj jól, álmodj szépet zs.

– na, ez még... a tegnapi álmom... d.

álom 2019.10.28.

Kis összeszokott, nyugodt csapat, békésen heverészve várakoztunk a fűben. És csakugyan, távoli csillag, fénylő pont ott fönn a magasban; közeledett az égen. Nőttön nőtt. A nagyhírű négypárevezős - nyelvünkön, non cox pair oar, vagyis inkább quadduble? - leereszkedett mellénk, útban a nagy versenyre. Gyönyörű látvány. De csak ketten benne; az egyes-kettes hely üres. Ugorj be egyesnek, szóltak rám. Természetesnek vettem, szokott mozdulattal forgattam meg a villában a két lapátot. Indultunk, repültünk föl; a versenyen teljes siker, de mindez kiesett az emlékezetből. Visszaérkezve a mezőre -, már ott, álom közben csodálkoztam, hogy evvel eddig mindig csak baj; így vízre jutni, evezni nekem álmomban még soha nem sikerült.

– Kösz, szép volt... zs.

 

2019.12. // C.18807

Zsófinak karácsonyra, a Szerelemnapló kötet mellékép

 

82-ben egy festőlányba voltam szerelmes,
a lehető legrosszabb időben,
éppen fiam született.
Ezen túl a kötet leginkább rólad.
Gyönyörű történetem.
Ha ez neked inkább terhes, lépj át rajta.
Istenben áldott karácsonyt, Zsófikám. d.

 

 

 

kép – Hát, nem állítom, hogy nem dúlt fel az ajándék. Ma is álmodj szépet. zs.

– Ugye, ami a hátoldalon - elviszlek szénásszekéren -, az a legszebb.. ?!  :-)) d.

– Kicsit bőgtem, olyan szép. zs.

 

 

 

2020.

 

2020.01.01.

kép – [újév, fotót küldtem F/2019/116]

– buék, cica... zs.

 

 

 

 

2020.01.27.

kép [kiállításmeghívót küldtem G/2020/01] d.
– Szomorú, de kedden mindig kóruspróba van, ötödike jó lett volna. Na, majd elmegyek máskor. Lesz finisszázs? zs.

– átteszem ötödikére :)) d.

 

 

 

 

2020.02.14.

kép
– mikor a nyitva tartás? zs.

– kedd-pé 09-14h, szombat 10-13h.
   2./ ma ezt festettem, két méter és 21 kg. [A/2020/122] d.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. fejezet - karanténlevelek

Zsófi körlevelei: naplemente-fotói többhónapos balatoni magányából
kezdtem válaszolgatni

 

2020.04.02.

kép [balatonfotó jött]

– Te , milyen zene ez, gyönyörű, te biztos tudod. miserere-allegri.mp4 d.

– Egy olasz reneszánsz kismester, otthon megvan cd-n, ha hazamegyek, megnézem. zs.

 

 

 

 

 

 

2020.04.04.

[küldtem Latinovits szavalatot: A négyökrös szekér mp3]
– hát itt hál' Istennek nincsenek ilyen nagy házak - de ökrök sem (sajnos) kösz. zs..

 

2020.04.04.

– szia, vigyázz magadra. Hofi korai frenetikus Fészek-klub estje kollegáinak d.

 

2020.04.05.

– [balatonfotója] zs.

– Fotó szép! Rendbe teszed a házat? d.

– Minden porcikáját... most nem vagyok jókedvű, mert pocsék ez a skype-on való korrigálás [MOME építészek] hosszú órákon keresztül, és nem vagyok ura a technikának eléggé. Fel is ment a vérnyomásom rendesen. Fenébe is, - na, jó éjszakát. zs.

2020.04.05.

kép [Balatonfotója]

Vírus eredet, a tudományos verzió

- Ereggy, fiam, vegyél a piacon 40 deka hurkát.
Huang engedelmesen elindult. Az anyja még utána kiáltotta:
- De ne vérest!
- Denevéreset? - gondolta Huang. Megvonta a vállát: - Hát, ha kapok...
Kapott.
d.

– Ez jól esett... zs.

 

 

 

 

 

 

 

kép2020.04.11.

– Édes jó Istenem... és még mindig élünk. Ez, amit küldök a Tamás templomból van... Ez most nagyon megrázó...
Egy modern János Passió J.S. Bach-tól
[+ fotója: kereszt a sziklán, Húsvétra] zs.

 

 

 

 

 

 

 

 

2020.04.15.

küldök a naplómból d.

VD.: SZÜTS MIKLÓS KIÁLLÍTÁSÁRA
/elhangzott 1995. 4. 10., Pécs, Művészetek Háza, a megnyitón/

Hölgyeim és Uraim.
Emlékezzünk. Azon a napon, amelyen II. János Pál pápa a harangöntő üzemben megszemlélte azt a harangot, melyre Ézsaiás próféta szavait vésték, és melyet majd az ENSnek fog ajándékozni,
- azon a napon, amelyen a Mészáros Lázár Gépesített Lövészdandár páncélozott szállító harcjárműve laktanyájába tartva az egésznapos esőzéstől a bukkanókkal teli dűlőúton megcsúszott majd fölborult, és M. I. főtörzsőrmester alászorulva szörnyethalt,
- azon a napon, amelyen a forintleértékelés után a kisbefektetők nagy tételben elkezdték a magyar bankokból valutakészleteiket kiváltani,
- azon a napon, amelyen Csecsenföldön az Argum melletti folyóparton heves harcok dúltak, mert az orosz csapatok a déli szárny áttörésével próbálkoztak,
- azon a napon, amelyen az Irakba behatolt török csapatok megölték a szeparatista Kurd Munkáspárt 200 gerillaharcosát,
- azon a napon, amelyen az alabamai Mobile Bay fölötti hídon több mint száz kocsi rohant egymásba a nagy köd miatt, egy ember meghalt, és 74 sérültet kellett kórházba szállítani,
- azon a napon, amelyen Sierra Leonéban a lázadók szabadon engedték a hét apácát, akit január végén raboltak el Kambiából,
- azon a napon, amelyen egy magyar fiatalember barátjával leereszkedve a Tennessee állambeli Real Well 48 méter mély barlangjába, a kürtőből való visszamászás közben kimerülve eszméletét vesztette, s mire a mentők a felszínre hozták, kihűlés következtében meghalt,
- azon a napon, amelyen kiszivárogtatták a hírt, hogy utolsó napjait éli a bajai Bácshús, hogy a pécsi Möbiusz Részvénytársasággal egyesülését immár kész tényként lehet kezelni.
- ugyanazon a napon, vagyis 1995. március 21-én, kedd reggel Szüts Miklós budapesti illetőségű festőművész a Kecskemét-Műkerti, századfordulón épült alkotóházban 6.50-kor ágyából kikelvén s felöltözködvén 7.01-kor gépkocsival a városi uszodába hajtott. Harminc perces felváltva végzett mell- hát- és gyorsúszás után 8.15-kor asztalhoz telepedve elfogyasztotta citromos teából, három lángosból, és a hozzá kistányéron odakészített két foghagymagerezdből álló reggelijét, majd tudomásul véve, de nem befolyásoltatva, vagyis mit sem törődve a pápai harangvizittel, a tiszthelyettes halálával, a forintleértékelés sajnálatos következményeivel, az Argum menti harcokkal, a kurd szeparatisták lemészárlásával, az alabamai tömegkatasztrófával, az épségben hazatért apácákkal, a szerencsétlenül járt magyar barlangásszal, a bajai részvénytársaság fúziójával,
- Szüts Miklós műtermébe tért, s néhány ceruzavázlat után festőállványa elé lépve gyors mozdulatokkal a fehér fölfeszített vászonra rajzolta tervezett festményének témáját; egy kockás terítőn elrendezett kávésbögrét, borosüveget, sótartót és a jobb alsó sarokban egy szeletelőkést. Délben, munkája befejeztével, a képen elhelyezte szignóját, majd ecsetjeit terpentinben megöblítve, és pamutrongyban tisztára dörzsölve, ebédelni tért. Étkezés után foteljében hátradőlve, új képét nézegetve elszívott egy cigarettát, majd lepihent.

A festményt a szakmai berkekben nagy föltűnést keltett 1996-os Vigadó-beli kiállításról egy jómódú mecseknádasdi szőnyegkereskedő vásárolta meg, magas áron, elmondása szerint menye számára, alku nélkül. Számlát nem kért. A művész halála ötödik évfordulója alkalmából rendezett emlékkiállítását agg festőbarátja nyitotta meg, a kép ott főhelyen szerepelt. Az akkori nevén Közművelődésügyi és Kulturális Minisztérium rögtön levédette, de idáig mindössze kétszer kérte kölcsön, egyszer a Frankfurti Biennáléra, egyszer később, az emlékezetes "A Múlt Század Festészetünk Tükrében"-kiállításra, a Műcsarnok összes termeibe. Megemlítendő még egy sikertelen rablási kísérletet. A kép későbbi sorsa kevésbé kalandos, a hagyatéki viták lezárása után az örökös a festményt telekvásárlási szándékára hivatkozva a Pécsi Modern Képtárnak ajánlotta föl. Végül a Városnak közadakozásból sikerült megvásárolni, s néhány Ferenczy Károly, Tölg-Molnár, valamint egy apró méretű Vojnich-képpel került közös falra, ez utóbbi egy igen élethűen kidolgozott derűs tóparti jelenetet ábrázolt. 2061-ben, egy szeles, hideg télvégi vasárnap délelőtt H. N. uránvárosi vegyészmérnőknő, és az egyébként ügyesen rajzolgató négy és fél éves kislánya betért az impozáns, nemrég új épületbe költözött Képtárba. Itt, a Szüts-kép előtt a következő párbeszéd hangzott el:

-Nézd anyu, ez itt pont olyan, mint apu kávésbögréje, nem?
-Igen, Zsuzsókám, de ne nyúlj hozzá.
-Ugye, anyu, ez egy nagyon szép kép?
-Igen, ez egy nagyon szép kép. Veszünk is róla egy reprodukciót, és otthon megmutatjuk apunak, jó?!
-És mibe került ez a kép, anyu?
-Egy életbe, kislányom.

A kiállítást megnyitom.

– szóhoz sem tudok jutni... zs.

 

2020.04.16.

kép – Fiam elhozta keretét javítani. Szerettem ezt a rajzot. Utrillo Veszprémben - B/1963/02 d.

Veszprémhez kötődtem,
a lány ott lakott.
Mappával a hónunk alatt.
Ő szálkásabban rajzolt.
Sápadtpiros garbója.

És Utrillóhoz is kötődtem.

Nyár volt, 1963. Kora reggel indultam hozzá
Sárospatakról, autóstoppal.
Félénk voltam. Két év múltán lett enyém.

Utrillo Veszprémben - B/1963/02 ceruza, 15,6x24,2 cm.

 

 

2020.04.16.

kép [balatonfotó jött.]
– Piszok szép helyen lakol!
   gondolom, jól bírod az egyedüllétet
   amúgy is túlhajszolt voltál. d.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020.04.17.

kép – csak ha unatkozol :)), ez egy 30 éves történet d.

Ezt a feladatot másodjára nem volt kedvem elvállalni. A Salgótarjáni Múzeum nyári művésztelepi zárókiállítása, hogy ezt is nyissam meg. Mondtam, egy feltétellel. Ha a velem lévő (7 éves) Mikica friss rézkarcát beveszik a múzeumba. Sokáig hümmögtek. Aztán a drága igazgatóhelyettes fölnevetett, lehet, azt fogják mondani, már a apja is festett. Pár éve rákérdeztem, őrzik. Mutattam fiamnak, tűnődve mondta, hát, ma is valami ilyet szeretnék.

[Miki:F/1989/07 rézkarca: F/2009/070]

 

És akkor a megnyitószöveg: Mátraalmási Művésztelep zárókiállítására d.

Salgótarján, vagy mondjam ki rendesen, ahogy most megtanultam: Sálgóótálján, meghívott minket egy hónapra kosztra-kvártélyra dolgozni. Köszönöm, köszönjük. Salgótarján jó formáját találta evvel a mecénálásnak. Pedig okosan beleavatkozni a művészek életébe, mecénálni nem is olyan könnyű. Nézzünk néhány példát.

Azt hiszem, frankfurti az az állatkerti kísérlet, hogy a majmoknak ecsetet adtak. Élvezettel mázoltak a fehér papírra. Egy idő után aztán megérttették velük, hogy a kész rajzért mindig kapnak egy banánt. Az állatok elkezdtek egyre gyorsabban és gyorsabban dolgozni, végül egy-két vonás után nyújtották a kész művet.
Menjünk tovább. Az Egyesült Államokban egy gazdag mecénás művésztelepet létesített. Tudta, hogy a művészek gyakran nem szeretik egymás szagát, ezért a műteremlakásokat egymástól jó messzire egy erdő közepébe telepítette. A vendéglátás teljesen ingyenesre volt meghirdetve, s hogy az étkezések idejére se kelljen összegyűlni, a dolgot úgy szervezték meg, hogy majd a személyzet hordja ki az ebédet

képkülön-külön a házakba. A művésztelepre azonban senki nem jelentkezett, üresen áll.
Más. Észak-Koreában a festők kötött munkarendben dolgoznak. A kiemelkedő művészek közül néhány engedélyt kap, ők festhetik a tömegjelenetek közepére Kim Ir Szen és Kim Jong Il portréját.

Kubában a festők egyszerűen fizetést kapnak. Maguk sem tartják a szisztémát célravezetőnek.
Norvégiában, ha jól emlékszem, a művészek minőségi kategóriákra vannak osztva, s ha jövedelmük nem éri el a megállapított minimumot, az állam kiegészíti.
Hódmezővásárhely mecénálással tönkretett egy nagynak induló festőt.

Hát végül is hogyan kell mecénálni?
Nem tudom. Gondolom, hol így, hol úgy. Például, ahogy most Salgótarján tette. Talán egyszerűen: szeretni kell a művészeket. A szeretet persze nem érzelem, hanem alkalmazkodó, okos munka. Például így: Mátraalmáson, ahol most dolgoztunk, sokan foglalkoznak gombagyűjtéssel. Ez úgy néz ki, hogy kosárral járják az erdőt. Az ehető gombákat leszedik, a mérgesgombát pedig fölrúgják, nehogy véletlen valaki fölszedje. Ez élő szeretet.
Köszönöm a figyelmüket. A kiállítást megnyitom.

 

2020.04.17.

kép[balatonfotó jött zs.]
– Minden esti szépség... Ma keretet építettem. Egy bőrgyógyász orvosnő barátom online lázasan tanulja a lélegeztetőgép kezelését, utasításra. d.

– Ajjjaj... a nővérem lélegeztető gépen halt meg. Nem reagáltam a sok küldeményre, bocs. Te jobban dokumentálod az életemet, mint én. Most egy kicsit összesűrűsödött a világ... Pocsékul felment a vérnyomásom és tennivaló is lett volna. Istenem, csak bírnék nagyvonalú lenni... zs.

– Csillagom, nyúlj ki a kertben, nézz föl az égre, szép a te külső belső világod. Na még egyet, Harangvölgy ma estefelé F/2020/096. d.

– Na, ez a hely is elkísér egész életedben... bőgni tudnék..., ja, pihenek, holnap jön a két legkisebb, de lehet, hogy csak reggel csinálok palacsintát. Olvasom Jeremiás könyvét a gyerekkori Károli bibliámból, amit Tücsi húgod köttetett át bársonyból bőrbe. Na, ezen is csak sírni lehet. A szöveg, mintha egy mai jó költő írta volna. zs.

 

 

2020.04.18.

kép [írta, túl fáradt]
– nehogy fahéjat tegyél bele. baracklekvár bőségesen, és kristálycukorba hosszában végig meghempergetve.
  semmiképpen porcukor, az mészízű. d.

– soha nem teszünk fahéjat...
1. citrom + kr.cukor
2. tejföl + kr.cukor
3. nescacaó 
4. (ó borzalom) nutella
5. baracklekvár cukor nélkül zs.

– csillagom, sikerült evvel fölélesztenem téged egy kicsit [a túlfáradtságból] ?! :-))) d.

– jó, hogy írtál. zs.

– receptprobléma mindig beindít egy igazi nőt. :-)) d.

– nem a főzéstől nő a nő, hanem ha szeretik. zs.

– szeretlek, és már ez csak így marad. 50 év után először ma szénrajz, mindig utáltam, valami triennáléra meghívtak, ...veszíteni nem lehet...  Még két ilyen akvarellpapírom van, lehetőségnek, ez 70 centis. B/2020/19 aludj jól, én is fex. d.

- köszönöm - kár, hogy nemcsak a keskeny keret van (mintha az is szénből volna) zs.

MÁSNAP
– nem maradt véletlen baracklekváros palacsinta. d.

– elsőbbséggel, vagy simán adjam fel? küldöm. mai rajzod szép (hát még fekete keret nélkül). zs.

 

2020.04.18.

kép a mutatott rajzot B/2020/19 - kidobtam,
ma ez Strindberg sétája -B/2020/20d.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020.04.18.

kép A CÉDULA

Nővére, Boriska, látogatóban. Negyedéves voltam.
Nézelődött a szobámban, úgy hitte, épp nem látom.
És föllibbentette az asztalom fölé rajzszögelt üres géppapírt.
Alatta jöttére letakart gömbölyűbetűs cédula:
ÖT PERC MÚLVA ITT VAGYOK. ZSÓFIA
d.

– megkaptam, őrületes vagy - ettől van bőghetnékem. zs.

[a zsófi-kézírást most rekonstruálta, kérésemre]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020.04.18.

kép

– A te terheid, most. Én a legutóbbi krízist így vészeltem át. T.Kom antennát tettek a műterem fölé, 2014., , sugárzása felém a megengedett sokszorosa. Akkor másfél évig a másik szobában aludtam, műteremben pedig kartonkalapban dolgoztam, amin három réteg alufólia. Úgy kellett kipróbálni, hogy mikroba alufóliában mobiltelefon, és azt fölhívni. Három réteg fólia után nem csengetett.  F/2014/189 d.

– Hogy-hogy az alufóliát tűrte a mikró? Jókedvem lett a leveleidtől. zs.

 

 

 

 

 

2020.04.18.

kép – Hú, ez a balatoneste túlmegy mindenen; kár, hogy nem én csináltam; fölteszem
Kiskutyám a NEWS-ba, csak hogy belekerüljek a történetbe :-)) d.

 

 

 

 

 

 

2020.04.18.

kép
HIÁBA // 2019.04. // C.18089
Gyorsúszásnál lélegzetvétel oldalfordulva. A segge csodálatos. Combocskái is rendben.
Pária, sárgaórás futóvendég a mellettem-sávban. De minden hiába. A szeme. A szemét nem látni. d.

– üsse kő... zs.

– na még? d.  

 

MEZTELEN // 2017.10.09. // C.16851

A lány nem vette észre, vagy figyelmen kívül hagyta, hogy ez közös öltöző.
Nyugodtan hajladozott, öltözködött meztelenül. A bozontja. Szép mellei.
Mint mikor a távoli New Yorkra emlékszik vissza az ember, csöndes édes fájdalommal.
Próbálgattam jobbról is balról is, üresek a szavak.
Aztán úgy a tízedik hossznál lassan kezdett halványulni.
E. húszévesen, bő fél százada melltartójára elöl patentot varrt a kedvemért.
A hatosról leszállva hazafelé vettem magamnak egy csokoládés tekercset.
Belül lekvárral.
Majd festek szép képeket.
Majd majd.

 

...erről a MET, New York jut eszembe... ott a Balthus-kép, minden nap. Az a kobalt és okker együtt...

 

2020.04. 18.

kép [kiscicás fotót küldök d.]

– hát, ez jó vidám... Te fotóztad? zs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kép – nem, és ezt a fotót sem, 1959, az edzőm és kollegák. Verseimet rendezem, ennek kapcsán jönnek föl régi képek.
   Valami elíziumi látvány  F/1959/01  d.         

– na, szerbusz, itt hagylak (virtuálisan) zs.

 

 

 

 

 

2020.04.19.

– békás csajt megkaptad? (film - békák a bugyiban) attól én boldog voltam. d.

– továbbküldtem a kislány unokáimnak - őrült jó. .. zs.

2020.04.19.

– Zenei műveltségem nulla alatt. Furulyázni is csak a magam írta betűs kottából. Katának ez egyetlen emlékszem-sort dúdolgatom: KATARINA TE SZÉP LÁNY
G  G B  B   A   G    #F :// G B / B ’C B A G #F  A G #F Az utolsó hang kilép a mese medréből (linearitásából). Földöntúli mezőre-, a végtelenbe lép. Persze félhang. d.
 

– leénekeltem, tényleg szép-, kerestem, mi lehet, de nem leltem, biztos, hogy nem magyar népdal-, mintha vmi északi fajta volna , jó volt dúdolni, köszönöm, jó éjt! zs.

 

2020.04.22.

kép [küldtem fotót d.]

– kőkutya, kőcica zs.

 

 

 

 

 

 

 

2020.04.25.

kép [ismét naplemente fotója, kör-emailban]

 

– második figyelmeztetés
a Napot én kapcsolom le,
a nádast WE [fotós lánya] gyújtja föl
a balaton helyébe pedig veteményes kerül d.

–Drága vagy... zs.

 

 

 

 

2020.04.27.

kép [naplemente fotója kör-emailen]

– persze a felhőid is gyönyörűségesek d.

 

 

 

 

 

 

 

 

kép ... én egy rajzot tudok mutatni B/2020/31 d.

– köszönöm, nagyon szép (máris eladtad?) zs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kép– Megvették, igen. Most az érdeklődés középpontjába kerültem, hogy Kecskeméten 30 év után újra grafika, teljes sikertelenség, három rajzon kívül mindent ki is dobtam. Abból az utolsó ön-megmosolygót is megvették, mutatom. A Főpaca halála – B/2020/18. Vagy 40 éve nem rajzoltam, ill. legutóbb, ahogy újra kiadattam a Strindberg Egyedül-t, abba. Hát ennyi. ölel d.

– hát, nagy macher vagy, az biztos (vagy varázsló?) - én is - zs.

– hitem és reményem szerint mindig a kezemnél formálódóra, és nem a leendő befogadóra figyeltem. d.

 

 

 

 

 

 

 

 

2020.04.30.

kép – Kiskutyám, vérnyomásoddal mi van? d.

– Drága vagy, hogy kérded, időnként oktalanul felmegy, az rossz. zs.

– bocs, ez meddig tart, és mennyi időnként? d.

– Hát, változó - két, három hetenként - min. pár óráig, max másfél napig tart. Nem tudok rájönni, mi váltja ki. Kb.4 éve van. (na, nem dráma, csak rossz, mert kiszámíthatatlan) szédülés, bizonytalanság, félelem. Kimegy a lábam alól a talaj minden értelemben. Kösz az érdeklődést zs.

– Nem rád vonatkozik, de eszembe jutott: 

Avar Istvánnal láttam 30-40 éve tévén színdarabot, valami főpárttitkár, és telefon, hogy öreg falusi néni mamája eltörte a karját, egyedül van, és nem tudja majd az állatokat etetni stb., aztán orvos barátja elmagyarázza, hogy a mamájával mindig lesz valami, mert már nem bírja egyedül a háztartását, de ezt nem vallja be magának. d.

– majd tűnődöm... hogy-hogy nem alszol [délután]? szén? irigyellek a rajzolásért - zs. 

– sohase ment, mindig utáltam a szenet. ezért érdekes ez. B/2020/43 d.

 

 

 

 

 

2020.04. 30.

– Uszoda járványzárva, naponta a Harangvölgynél . A Szentlélek hatalmas találmánya, tollaslabda. Tegnap 97-szer, ma 114-szer kellett lehajolnom.
Olykor a szárnyas labdát vissza is ütöm; érdektelen. Egy óra erőteljes ugrál. d.

– hajrá... zs.

 

 

2020.05. 01.

kép – én grafikázok, Kata online szentmisén. F/2020/100 d.

– a jelenet gyönyörű... zs.

 

 

 

 

2020.05. 02.

cica bébit altat mp4. d.

– honnan szeded ezeket? ez a cicás elképesztő... zs.

– innét; két évtized gyűjtése... :)): http://deske.hu/iras/film/1-filmek.htm d.

– őrületes vagy... zs.

– egyetlen ilyen is van, csináltam :)) halottak-napja.mp4d.

– Te egy multifunkcionális csoda vagy. zs.

2020.05.03.

kép Miki ecsetekkel - F/1984/02/b
feszült percek egy képnél. nem merem a nagy vörös felületbe
az izzó fehér foltokat beletenni, pedig az ötlet jó,
de félek. képet föl az állványra, egy Segonzac-filmen látott
ötlettel (23 éve láttam a Francia Intézetben)
a kívánt formát papírból kivágom, és próbaképp
beletapasztom a nedves felületbe.
hátranézek, hunyorgok. eggyel több a forma,
közben Mikica is odanyomott egyet alul,
ahol fölérte.

– Jó gyerekkora lehetett ennek a fiúnak. zs.

 

 

 

 

 

2020.05.08.

– nem fázol? be tudsz fűteni? d.

– szia, drága vagy... tudok fűteni, március óta itt vagyok, van kis vaskályha, fa, meg elektromos radiátorok... hogy jutott ez eszedbe most? zs.

– hogy éppen fáztam... és hát akkor és az által d.

– ...és azonnal értesítette Micimackót zs.

– és körbejárva ketten kezdték keresni a Nagy Állat nyomait a hóban d.

– de csak egy eltört mézes csuprot leltek zs.

– kenyeret nem kérek hozzá d.

– muszáj enni... zs.

– beszorult a fejem a csuporba d.

 

2020.05.09.

news:

Csoda történt. Velem. Égieket, Szent Ritát és a mostanában meghalt Vajda Gyurkát - akinek mennybe jutásáért megdolgoztam - kértem, baj van, segítsenek. Hete eltűnt a tárcám, minden igazolványom, és bankkártya. Nem vagyok elvesztős fajta, zsebeim dolgai szoros rendben. Még a teljesen reménytelen szeméttárolókat is kiborítottam. Összes zsebeimet négyszer, a szerszámos szoba minden zuga. Most reggel húzom nadrág, valami koppan a padlón. A tárca. Idedobták nekem. Köszönöm Gyurka, hogy csináltad?

[Abszurd történet. Nadrágzsebem hosszában kettéhasadt, én az első felében kerestem]

– velem hetente történik ilyen csoda... ahogy romlik a memóriám. zs.

 

2020.05.15.

kép – Szociofotózásból éltem a hetvenes években, jó ideig.
Három nap körbe az országban nagy fekete autóval.
Kiállítás rendezőm, ott munkavezetőm, akkor már barátom,
S. Nagy Kata kutatása.
Napi 300 parasztszoba fotó, mellesleg a faluszéli zsidó temetők, amikből később én...,
pár nap sötétkamra, utána egy hónap csak festés, nagyszerű életforma volt.
Kata billegett katolicizmusa és zsidó származása között, ezért a temetők.
A hivatali autó sofőrje föl is jelentette.
Útközben néhány egyéb képem is, persze.
Ebbőlmost névnapodra, Zsófia.
F/1975/04,
ma a Fotómúzeumban.

– szívmelengető (a fotó is) zs.

 

 

 

5. fejezet - karanténlevelek - [de nincs] vége

 

 

2020.05.19.

kép köszi; melankólikus balatonfotó!
Itt egy másik Melankólia– A/1971/06 90x140 cm. :-))
[közepét Zs. festette 1965-ben]

 

 

 

 

 

 

 

kép– hát ezt teljesen elfelejtettem, hol van? zs.

– itt a párja, a Biszku-lányokkal, amit három éve arra a kiállításra kértünk kölcsön – d.

 

 

 

 

 

 

 

2020.05.20.

kép – tengely zs.

– nagyon szép! ölellek megérdemled d.

– hát, jólesik (ne) zs.

 

 

 

 

 

 

 

2020.05.21.

kép – mutattam? karanténszünet...az én medencém, sőt az én sávom. fotó NN.:F/2020/087

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kép– kiskacsák? - de jó... zs.

– a mama-papa már két éve is köztünk úszott. d. F/2018/090

 

 

 

 

 

 

 

 

2020.05.22.

kép – előkerült nálam, Rex saját fotótálját fotózta le, ismerős? [Zs. édesapja] d.

 

 

 

 

 

– igen, kösz, itt van az akarattyai asztalom mellett a falon – a szívem megszakad... zs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020.05.22.

kép és ez?

Válizsófi sminkel - fotó Erős Tamás F/1979/10

 

 

 

 

 

 

2020.05.24.

– A blogomba ma föltettem egy kis filmet, Recski elhagyott bánya mp4

– Hogy vették ezt fel, ha víz alatt van? Őrületes, bénító.. zs.

2020.05.24.

e percben kaptam Japán vasút, őrület mp4. (bár a lányok ilyentől nem izgulnak föl) d.

 

2020.05.29. // körlevélfotó

kép – semmi stressz zs.

– műfajváltás, haladunk a királydrámák felé, Sekszpír kezét tördeli d.

 

 

 

 

 

 

 

2020.06.01.

newsból, szia. d.

Olvasom, Bernáth Aurél kristálytisztán fogalmazotttanulmánya az absztrakt művészetről. Hogy igen, ez létezik, tehetséges és tisztességes művelői, egy új terület. És minden baj forrása, hogy a művészek, de a kritikusok is együtt kezelik a kettőt, összeegyeztethetőnek tartják a természetelvű ábrázolással.  

– Drága Mester, tévedni tetsz; a művészetbe nincs szabáj! d.

– Nem is volt soha? zs.

2020.06.02.

kép [fotója]

– értéket teremtesz. d.

 

 

 

 

 

 

 

2020.06.04.

kép – ezt a fotót őrzöm, mindig megrendít. d.

 

 

 

 

 

 

 

 

2020.06.05.

kép [zs. 80. születésnapja]

– tegnap ezt, (Trianon-képnek is fölfogható): Műterem kétezerhúsz június negyedikén – A/2020/18 60x60 cm. 
  szép és jó napot neked! d.

– gyönyörű... műterem télen zs.

 

 

 

 

 

 

 

 

2020.06.06.

kép a pokol kapuja zs.

 

 

 

 

 

 

 

 

2020.06.10.

kép – itt a tél... [fotója] zs.

– gyorsan postán neked nagykabátot d.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020.06.11.

kép zs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kép– nagyon szép, az eget levágtam. d.

 

 

 

 

 

2020.06.13. 

most olvastam:

képA LEGÚJABB KOR TALÁN KÉT LEGNAGYOBB TALÁLMÁNYA A SZÁMÍTÓGÉP
ÉS A DEPRESSZIÓ. MINDKETTŐ BOMBAÜZLETNEK BIZONYULT.

Krafft-Ebing (1885) óvott attól, hogy összekeverjük a biológiai gyökerű búskomorságot az ÉLET NEHÉZSÉGEI ÁLTAL OKOZOTT BOLDOGTALANSÁGGAL... Megszületik a klórpromazin nevű gyógyszer: 1952 az emberiség történetében először egy vegyület hatására évtizedek óta skizofrén betegek visszafordultak az életbe. A szer a BETEGEK szempontjából felbecsülhetetlen volt... csak 1955-ben 75 millió dollárt hozott a konyhára. HATALMAS ÚJ PIAC NYITOTTA MEG KAPUIT. A gyógyszergyárak vérszemet kaptak...

Ma e gyógyszerek a gyógyszerpiac slágertermékei, évi 40-60 millió receptet írnak fel... A pszichiáterek nem hittek benne, hogy szociális, munkahelyi és házassági problémákat gyógyszerrel kezelni lehet. Ma sem lehet...

Szendi Gábor pszihológus: A DEPRESSZIÓIPAR

d.

 

 

2020.06.13.

kép – Zsófi, nem tudnád azt a nagy ülésre tervezett gumilabdát kölcsön?
Katának orvos erőteljesen javasolja.
Barátnőnk Katát gyötri.
   (Akinek fotói önmagáról ritkán tetszenek, úgyhogy :-)) d.

 

 

 

 

2020.06.15.


iskolai dolgozatokból:

A hajó jéghegynek ütközött és elsüllyedt a Duna közepén. Innen gyalog folytatták útjukat.

Amíg Madách a börtönben sínylődött, felesége romlásnak indult.

A janicsárok felmentek Budára, elszaporodtak és elfoglalták a várat.

Radnóti Miklós fasiszta építőtáborban halt meg.

Egyiptom őslakói a múmiák.

küldtem: d.

2020.06.15.

– Bach, Sitkovetsky, lenyűgöző. Elmentheted.
https://www.dropbox.com/sh/y4nx1mig6y8j5rs/AADnq-goe74azfvAvscQuzn-a?dl=0
// CTRL+link a szövegre ...fejléc d.

– jaj, ezt nagyon köszönöm... zs.

2020.06.16.

kép – anyácskám keze 2006, 87 évesen d.

 

 

 

 

 

 

 

 

2020.06.17.

kép zs. fotó

 

 

 

 

 

 

 

 

2020.06.20.

kép elviszik a békét a Közel-keletre, Marabu. d.

 

 

 

 

 

 

 

 

2020.06.20.

szamár.mp3

Várady Szabolcs :)) d.

 

2020.06.23.

kép zs. fotó

 

 

 

 

 

 

 

2020.06.23.

– küldök egy sírnivalóan gyönyörűt.
  A táncoló asszony

2020.06.24.

csiga.mp3 d.

– szia, ki írta ezt a csiga verset? irtó jó... zs.

2020.07.01.

– összeszedtem a karanténleveleinket... d.

– várom kíváncsian. zs .

 

2020.08.02.

kép fotót küldtek: Maja szülnap ünneplése Zsófi udvarán
Villő - Maja - Zsófi - d.

 

 

 

 

 

 

 

2020.08.02.

kép ...Erre a fotóra gondoltál? zs.

– nem, ott egyedül egy hegyes rügy üvegben asztalodon, Jánossy valami férfias markánssággal hozta össze, ahogy dicsérte. d.

– na, gondolom... zs.

– lehet, hogy ez nekem is szólt... d.

 

 

2020.08.03.

– Jó lehetett így élni, hogy ennyi embernek voltál fontos, ennyien szerettek d.

– biztos a megfelelési kényszerem... jó volt, még most is az - egy ilyen levél után mit mondhatnék? zs.

2020.08.12.

– mozgalmas napok, a Zelk-emlékkönyv[digitalizáltam, az OSZK számára is] -, most Almási Mikós Óriások kertje - 7 magyar festőről írt tanulmányát rendeztem, s kezdtem el a honlapon keresztül publikálni. d.

 

2020.08.12. 20:45

kép [Zsófi küldte fotó, falán lévő A/2015/22, üvegtükrözötten.]
– Ó, ha én ilyen gyönyörűt tudnék, felkiáltójel. d.

 

 

 

 

 

 

2020.08.14.

– Nehéz ezeket a fogalmakat szétszálazni. Szerelem volt ez, kéthetes d.

– Jaj, nekem... kéthetes? zs.

– Túl kellett adni a cicán két hét után. d.

– Akarsz újat? (új szerelem átmos) zs.

– Minden percemet átlazúrozta, semmire nem tudtam figyelni. d.

– Jó volt, vagy nem? zs.

– Nagyon. Csak hát élni is kell, kultúrát csinálni :-)) d.

– Kérdés, melyik az igazi élet. zs.

– Szó szerint mondtad, hogy próbáltam rád sózni: rabszolgaság, én aztán tudom. d.

 

2020.08.20.

– ezt mutattam már? lehet megijedni... holográf tornatermi bálnával mp4 d.

 

2020.08.26.

– Ha tényleg tudsz imádkozni, imádkozz Johannáért, nagyon rossz a helyzet. zs.

– A Szűzanya oltalmába ajánlottam most reggel d.

– Köszönöm zs.

– Meghallgatott d.

– Bizakodom, én is imádkozom zs.

 

2020.08.28.

kép szeretettel zs.

 

 

 

 

 

 

 

 

2020.08.28.

kép fotó- d.

– Mi ez. zs.

– intenziv osztalyon, infarktus valoszinutlen, megmondtak mar a mentoben. d.

– Mi van?

– este hazaengedtek, se infarktus, se sztrók

– Felhívhatlak? Hogy vagy?

 

 

2020.08.29.

– küldök, orosz gyerekkórus

2020.09. // C.19382
SZERELMES VERS

Vénusz-dombod hüvelyed
combod beszáradt
melled üres bőrlebeny
felkarodon lötyög a hús
és arcod ezer ránc
mosolyogva kínálsz
mosolyogva egy teát
 

majd egyszer viszlek
     elviszlek szénásszekéren
én hajtom a lovakat
száz év múlva, az égben ‒
d.

2020.09.27.

LEVÉL VÁRT AZ ASZTALON

Jövök hullafáradt kórház,
ebéd kikészítve dobozok konyhaasztal
mellettük cédula

hagggy egy kicsit jó? K.

értem, eszem, gondolkodom
ennyire egyedül akar lenni
mivel bánthattam meg
talán csak majd kiderül

már szoba, jön
nem hagytál kicsi ebéd belőle
semmi sem
pedig kiírtam...
d.

2020.09.27.

– Már hiányérzetem volt... Mi van? kórházban voltál? zs.

– Kösz, ja az újra kórház. Pajzsmirigy; csak egy izotópos vizsg. volt. d.

ÁLOM 2020.09.20.
gomolygás, utca, kis csoportok, sötét, nyugtalanság, mindenki elfoglalt
akkor mellém sodródott, rég láttam
fél figyelemmel egymásra, sietni kellett, mi is igyekeztünk
lehajolva pakoltam, ő is sürgött, közben
iskolai dolgairól mesélt valamit
kisebb koffer a járda szélén, mellette szatyor
két ismerős arrébb, buszra várakoztak, fordulat
hangos szavak, azok vissza a házba, a negyedikre
mi is ott, szűk gang, két férfi ládát emel 
betöltötték a teret, hogy lehet itt átvergődni
egy égő villanykörte,
megint utcazajok, félreálltunk elférjenek,
indultunk dolgunkra kétfelé, még visszaszólt

este sétálhatnánk
d.

2020.09.28.

kép – Igazi “költemény” - mi az eredmény? zs.

– pajzsmirigy nagyobbodás, gyógyszerrel lenulláz halálomig. jön a(z egyik) legszebb évszak, reggeli fotóm F/2020/174 d.

– kösz, gyönyörű... zs.

– hencegek; orvos, hogy ő ismer, Tóth Krisztinánál (költő) látta albumomat, pénzt nem fogadott el... d.

– Mért a vizsgálat? a fáradság miatt? (hát, nagyon híres vagy...) zs.

 

 

2020.09.30.

[Johanna unokatestvére halálos beteg]
– Zsófikám, Isten ments, nem kioktatni akarlak, segíteni szeretnék, hátha -
Ugye a jövő nem dolgunk, az Isten területe. Te most azt a szenvedést kaptad, hogy sajnálod őt, ő azt a szenvedést kapta, hogy rákos. Rátok mért teher, főhajtással el lehet/kell fogadni, (a szentek ezt meg is tudják köszönni). A szenvedés megmarad, ha jól választunk, ezt a zsoltárosok is tudták -, segít. Gondolok rátok, ölel d.

– Köszönöm (nagyon fáj) zs.

2020.10.01.

– Válizsófi hajnali boldog levele, két éve a kisrágcsálóknál, imádja, de ez volt a vágya, most átveszik a majmokhoz. Reméli, evvel őt megvárja Julcsi; szülni fog [orangután]. d.

 

2020.10.02.

kép ezt neked: angyal lóg a palettakocsimon
F/2020/175
d.

 

 

 

 

 

 

 

 

kép2020.10.02.
– Képzeld egy csöppet jobban van Johanna (kórházban) Te is imádkozzál érte... zs.

– Veled örülök. Születésnapomra Katának virág d.

 

 

 

 

 

 

2020.10.02.


Kedves Deske, ezt a Villányi László verset küldöm születésnapjára. P.

A MŰÉLVEZŐ

Az első tétel alatt párhuzamosra igazítja műszempillája
szálait, a második tétel elegendő műkörmei állapotának
szemrevételezésére, a harmadik éppen olyan hosszú,
hogy kiszámítsa, mikor menjen kozmetikushoz,
fodrászhoz, a negyediknél már reménykedve sóhajt,
sejti a véget (azt már megtanulta, a szünetekben
nem szabad tapsolnia, bár nem érti miért), lapozgatja
a műsorfüzetet, a zeneszerző botrányairól olvasva
mondaná: végre valami izgalom, lopva a párjára sandít,
nála hülyébb képet csak a zongorista vág, gondolja,
csak kérje meg végre a kezét, ha a felesége lesz,
majd ráveszi, ne ilyen hervasztó zenét szponzoráljon cége.
d.

– Kinek ma van szülinapja, mit érdemel, csak azt kapja... zs.

 

2020.10.02.

– húsz percre volt eddig időm az interjúdból. Elképesztően széles látókörű vagy. De jó. d.

– Drága vagy, hogy ezt gondolod. Én nem. Hol nézed? zs.

– Náthával ágyban, laptop. Ámulok az életutadon Zsófika! Erre eddig sose gondoltam - munkámra figyelésem -, nem tudtad volna velem ezt a nagy ívet, akadályoztalak volna.

 

2020.10.05.

kép A Széchényi Könyvár Kézirattára... C. naplóm, mezei hencegés :-))... d.

 

– Atyavilág....nagyon irigyellek zs.

– tiéd KŐBŐL van! d.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020.10.07.

kép néger-zene.mp4

(és ha kell, ez megvan, át is tudom küldeni):
zsófi 2,5h. nagyinterjú.mp4,
meg a mai képem, jó éjszakát! d.

 

 

 

 

 

 

 

 

2020.10.09.

– azt hiszem, a vers, hogy imádott feleségével egyszer úgy volt, hogy szétválnak: zelk-lehet.mp4 d.

– Most hallgattam meg... Bőgnivalóan gyönyörű, köszönöm zs.

 

2020.10.10.

első éjszakám egy lánnyal

– aludj jól, álmodj szépeket d.

2020.10.10.

– szegény kutyám. ilyenkor vagy egyedül, Johannától jövet. gondolok rád. Akkor egy vidámat most neked estére, 1 perc afrikafilm.mp4 d.

 

2020.10.11.

kép – a te fotód gyönyörű, az enyém melankolikusabb , mutatom. d.

– Te festetted? olyan szép... :-)) zs.

 

 

2020.10.11.

HALOTTAIM ÖLTÖZTETNEK

Tudom ismerős kezüket,
tudom, szüleim öltöztetnek,
dunyhaszagú estébe öltöztetnek,
konyhaszagú reggelbe öltöztetnek,
kalácsszagú ünnepbe öltöztetnek,
almaszagú szobába öltöztetnek,
macskaköves udvarba öltöztetnek,
gyerekkoromba öltöztetnek,
bugyolálnak halotti ruhámba.
ZELK


Megrendítem az eget és a földet. Ledöntöm az országok trónját, és összezúzom a pogányok országának hatalmát. Felforgatom a szekeret és a rajta ülőt. Elesnek a lovak, a lovasok meg egymás kardjába dőlnek. Azon a napon – mondja a Seregek Ura – foglak, Zerubbábel, Sealtiel fia, én szolgám – mondja az Úr –, és olyanná teszlek, mint a pecsétgyűrű. Mert téged választottalak ki – mondja a Seregek Ura.«” Agg.2.
d.

– Gyönyörű az Ószövetség, a legszebb irodalom. Nekem Károli van, az meg a legszebb költemény. (az Agg-ot nem tudom, micsoda) zs.

– Kicsit meghúztam Aggeust... :-)) Én is a Károli Ószövetségét használom, egybeköttettem 30 éve egy mai Újszövetséggel. d.

 

2020.10.12.

esti mese mára, szia! a hős kiskutya.mp4

 

2020.10.13.

– mai esti...

Kínában leszaladni a Közértbe... mp4. d.

– Köszönöm -... Johanna elaludt, vigasztalan vagyok zs.

– ha gondolod, ilyenkor jó, sétáljunk egyet az erdőben, akkor érted megyek; úgy értem, most. d.

 

2020.10.15.

ezt reggel írtam egyik imaközösségi tagunknak:

Drága N! Az idők folyamán tapasztaltam, mennyit küszködsz magaddal, hogy fröcskölt belőled a másokra panaszkodás, és az aggodalom. Tudod, amire Jézus azt mondta Péternek, hogy távozz tőlem Sátán. Az aggódás a Sátán kutyája. Veled vagyok és örömmel látom, mennyire eredményesen birkózol démonaiddal. d.

 

2020.10.20.

jó éjt! ezt már mutattam? anyáskodó kakadú.mp4 d.

 

2020.10.21.

kép ez a fotó RÓLUNK készült... d.

KATA MEG ÉN

fotót rendezek
mindig boldogság
ha ez a kép fölmerül,
mondja, van értelme az életnek
vagy még inkább,
hogy minden rendben van
ezen a világon

két világ
fogják egymás kezét

Kata többet lát a köröttünkből

előszobai hivatalos édességdughelyéről
eltávolítottam 3 (három) marcipángolyót
nem tudja
d.

 

 

2020.10.21.

kép esti fotó zs.

küldött fotódról két feltételezés

– valamely utódod lakik arrafelé

– vagy az a zenede ott, és te biciklivel :-)) d.

– nyertél - BMC. zs.

– mutattam már? BMC, 2010, Kata elvitt, Kurtág-koncert.
   Ott volt ő is, utána magyarázta a hegedűsnek, hogy kellett volna.

(E fotóimat később egy zenei lap publikálta -, tudták, tőlem minden free.) d.

 

 

 

 

 

 

 

F/2010/046-049

 

kép

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

képHogy róluk? Arról csak ilyen fotóm van:
F/2010/045

 

 

 

 

 

 

 

2020.10.21.

– szép volt a mi történetünk, szép volt [Szerelemnaplókötet]: OSZK https://mek.oszk.hu/19900/19962, most teszek majd bele magamnál még 6 verset. d.

– Igaz, gyönyörű volt... zs.

 

2010-10-27.

kép

mindenki csak lyót akar. d.

 

 

 

 

 

 

 

 

2020.10.23.

kép

Zsófilányom itt volt, meséli, ezek a főmajmok mindent megértenek. - Menj be Csöpi, amíg kitakarítunk, után kapsz finomat. Bemegy, és izgatottan várja a szabadulást. A vak gorillát ölébe dobálva etetik. Ha mellémegy, bíztatja, hogy arra, nyúlj még egy kicsit.

Kérdem tőle, mit szorongatsz a kezedben. - Ezeket ma kaptam az orangutánoktól ajándékba... d.

 

2020.10.24.

legépeltettem :)), küldd át a riporternek is. érték.

zsófi-interju.htm

d.

2020.10.26.

jóéjszakát–


VÉNEMBER // 2009.08.06. Kékkút // C.16139
Orvosi váróterem, ez is régi történet. Üldögélünk. Görnyedt apróka vénember, nyáron nagykabátban, vastag könyv fölé görnyedve, apró cetlikre jegyez. Mi lehet ez, Biblia? Már utcasarokról visszafordulva vettem a bátorságot leülni mellé. Öregotthonban él, műfordító volt. És most Arany-összesből jegyzetel szófordulatokat, kimeríthetetlenül tanulságos.
Ámulatos. Lehet győzni?! d.

 

2020.10.29.

kép Ma ez A/2020/31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

képés

Édes langymeleg déli napocska, a parkunkban megrendítő-elringató Lengyel József novellák. Telefon Katának, hogy mint háromnegyed százada anyácskánk egy másik lakásban, fehér törülközőt ablakba, ha ebéd. A műterem mellett, ami Mikica szobája. Volt. d.

 

 

 

 

 

2020.11.11.


kép

– ezt véletlen küldtem neked, de nem baj, fotóztam a fogorvosnőt... F/2020/192.
   emlékem egy fotókiállítás, iskolából hazafelé, 11 évesen : Réti Pál: Ahogy a beteg látja d.

 

 

 

 

 

 

 

2020.11.11.

kép – Bocs, hogy elnémultam. Johanna temetése lelkileg és fizikailag is kitöltötte az elmúlt időmet. És most megint kezdődik ez a rémes online oktatás... zs.

– Ölellek, gondolok veled. Mutatok egy új képet, A/2020/32(nem kell megdicsérni, tudom, hogy jó :- )) d.

 

 

– gyönyörű a színe. - jó reggelt zs.

 

 

 

 

 

 

2020.11.14.

– nem kell sírni rajta, bár... gyönyörű: alzheimeres balerina.mp4 d.

– Neki biztosan... zs.

 

2020.11.14.

a kambodzsai csontkovács.mp4 :-)) d.

 

2020.11.14.

A Fuga Mikrokozmosz műsorában a svábhegyi padokról írtam vmit. Ha gondolod, nézd meg. Ma a hegyen elhagytam a szemüvegemet, a legjobbat- Fenébe is az öregséggel. zs.

– ...nagyon egyetértek, az új padok agyontervezettek, és nagyon nem értek egyet, amit az Anna rétről mondtál, hetente látjuk ott a gyerekhadat. Illúzió, hogy e nélkül is itt játszanának. És hogy az ösvényt acélpántokkal...: tele van azóta, gyerekkocsit lehet rajta tolni. d.

– Ennyi erővel az egész hegyet városiasíthatnák. Játszótér a városban is van. Miért nem az erdő a fontos, hanem a szórakoztatás. Már egy gyereknek nem fog jelenteni semmit egy fa, amelyik csak szép, és nincs semmi izgató benne. Túlságosan ki vannak a gyerekek szolgálva annak érdekében, hogy a felnőtteknek ne legyen dolguk velük. Az Anna rétből fatelepet csináltak. zs.

– igen, tudom, hogy ez a véleményed. d.

– már kezdem megszokni, hogy másban hiszek, mint ami történik körülöttem... zs.

– mindig a fiataloknak van igaza... akkor is ha most rosszul csinálják, ők fogják továbbvinni d.

– nem akarsz 5 percnyi időt beszélni a Mikrokozmoszban -, a Fugában? zs.

– az a baj, hogy axiómákban látom az életet, tehetségem három mondatra szól...d.

 

2020.11.15.


NEWS

Ma arra jártunk. Zsófi morog, hogy az Anna rétre nem kell játszótér, ott fogócskázzanak, vagy labdázzanak a gyerekek. De azonban a befogadó oldaláról nézve igencsak működik.

Anna rét, Zsófi ellenében mp4. :)) d.

– Az erdőben és a réten is lehet labdázni és fogócskázni. A természetnél nem kell jobb játszótér. Fantázia rombolás zs.

– igen, igénytelenebbek, mint te. de élnek ők is. d.
– Ez nem igényesség, hanem szemlélet kérdése. zs.
– Az anyukának nem szemlélete van, hanem két kisgyereke, meg egy babakocsija, meg egy férje, aki kiviszi :)) nem gondolsz bele, mennyire más vasárnap egy kicsivel messzibbre menni.


képfotó F/2020/195 a tavacskában tükröződik a műteremablakom. d.

 

 

 

 

 

 

 

 

2020.11.17.

kép

– a mai A/2020/34 d.

– szép, de a belső fekete keret túlzásnak tűnik. Olyan gyászjelentéses zs.

– kösz, megnézem más keretben; jav., igazad van. d.

 

 

 

 

 

 

2020.11.18.

Jó éjt! Miki „filmelőzetese” a sztár unokák.mp4 d.

– Azt hittem, 3 unokád van... zs.

– egy évig 4 volt, bonyolult, egyszer elmondom. d.

2020.11.18.

kép
A/2020/37// 60x60. d.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020.11.19.

kép
fotó zs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kép – eget rácsot levettem d.

– nem szebb, ráccsal? zs.

– de bizony, lehet. d.

 

 

 

 

 

2020.11.20.

kép

Zsófinak ezt a lényegre koncentráló levelét ismered? d. F/1983/66

– S tudtál? zs.

– érettségi után beszerveztem állatkerti gondozónak, aztán teljes körűen mostanra sikerült, az orangutánok és a gorillák
   hozzá tartoznak. ezeken a régi levelein elérzékenyülök d.

– Most akkor biztos boldog. zs.

– Te nem vagy egy elérzékenyülős fajta, mi ? d.

– De, nagyon is. zs.

– Vélelmeztem, hogy az évtizedek alatt nagyon beléd ívódhatott az ösztönös korrigálásos hozzáállás mindenhez .

– A sok korrigálás inkább óvatosságra és belátásra, elfogadásra ösztönöz. zs.

2020.11.25.

kép

Harangvölgy ma, veszekedés idején :)) d.
F/2020/200

– Zseniális... a happy endről nincs? zs.

– azt nem illik lefotózni d.

 

 

 

 

 

2020.11.25.

kép

– mail-váltás nagylányommal:

d: majommama a lakbéren gondolkozik
V.ZSÓFI: Igen, ezek így bírnak ülni órákig :)
aztán meg beindul a buli :)
amúgy az orangok hajlanak a depresszióra,
lehet valahogy ez is benne van
a mindennapjaikban

–tüneményes a fotó is, és a nagylányod is. zs.kép

Fotó: most jövünk, covidséta a várból F/2020/206. d.

– olyanok vagytok, mint egy békebeli házaspár (mi soha sem sétáltunk - na, majd a felhők felett) zs.

– megszenvedtük ezt a békét. speciel a séta az kb. állandó volt, "kutyasétáltatás”; bernáthegyim elajándékozása óta –
  ...azon a sétán majd a rajzasztalok szelíden követnek titeket d.

– remélem végtelen lesz a béke zs.

– a műszaki tus érdeklődve szétfolyik az asztalon, séta végén visszamegy üvegébe d.

 

 

2020.11.30.

Kicsit meghatódtam a múltkori fotóm rácstörlésed okán zs.

 

2020.12.01.

képNEWS-2020.12.01 / Egy lukácsos köszöni, hogy megalapítottam a Lukács mail-klubot a járvány okából.
– Most már kőbe vagy vésve... zs.
– M. fölháborodott, hogy Váli magát föltette a Lukács márványtáblára, nem vette észre, hogy ez Photoshop játék.
   Erre őt is föltette valaki... alakul a klub... jó éjt! d.
– Micsoda problémák.. közben több ezer ember éhezik az országban. zs.
– Szerintem a Greco képeket el kéne adni a Szépművészetiből, és a befolyt dollárokból kenyeret osztani.. :-)) d.
– Nekem volna más ötletem...

 

 

 

 

 

 

2020.12.05.

kép a Balaton ilyen most zs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020.12.06.

kép – gyönyörű fotók, teszem a honlapomra. Csillagom, küldöm még egyszer ezt a képet. A/2020/31 tán most már nekem is jó... d.

– tényleg nagyon szép, nem lehet tudni, hogy a fekete szem közel van-e, vagy távol zs.

– megint neked volt igazad [közben fehér lett]. Most maradsz a Balatonnál? d.

– Csak lejöttem tegnap befűteni, mert ma lombozás volt. Húszan voltunk és ebédet adtam. Holnap d.e. meg megyek Veszprémbe-,    
   az ev.templom belső átalakításán dolgozom, aminek az öregapám építette a tornyát, meg a karzatot. Utána vissza.

– megtanulsz végre pihenni? lusta macska mp4 d.

– ha kapok egy teknőst... zs.

 

2020.12.07.

Ritkaság, 1950-ből. Az énekes Mario Lanza, 1959-ben hunyt el, 38 évesen. A gyermek, akivel énekel, Pavarotti. d.

 

2020.12.10.

kép Jó reggelt zs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020.12.13.

kép lépcsőházban fotóztam valaha. nem szép? d.
– [vittem neki, Luca napra búzát csíráztatni.] Volt ilyen nálatok Veszprémben? d.

– Ez a szokás felekezetfüggetlen, és én ökumenikus tudatú vagyok amúgy is.
   Apámmal és Náncsival sokat voltam katolikus templomban. zs.

 

 

 

 

 

 

2020.12.23.

Valamit kerestem, ez Katának levél, Zsófi örökbefogadása előtt. d.

Kata levelek/18 // 1977.02.02. C.02163-2168

...Voltam a Gárdonyiban (állami gondozottak bébiotthona) Rögtön odaadták a kertbe sétálni [VZsófit]. Föl volt öltöztetve. Kicsit meg volt szeppenve, de békésen ballagott (kézen fogva) lefelé. Vittem Mami labdáját, nagy nehezen elértem, hogy párszor maga elé ejtette (néztük, hogy pattan), meg egyszer belerúgott, hogy a macinak visszaadja. Aztán gyalogoltunk erre-arra, mindig egy kicsit, igyekeztem alkalmazkodni változó figyelméhez (ti. hogy Mami mondta, hogy ő még csak rövid ideig képes valamivel foglalkozni). Kezébe adtam egy tégladarabkát: hideg. Mutattam a jeget, tologattam egyik lábát rajta: csúszik. Ütögettem a kerítés rácsait, mind más hangot ad, néztük a távoli hegyeket, teherautózörej, napfény, meleg, kihúztam a jobb cipzárját (kesztyű nem volt), kicsit merev-szertartásosan végig abban tartotta a jobb kezét. A ballal meg egymást fogtuk, néha megdörzsölgettem. Nézte. A levetkőzés női lendülettel történt, de szerintem egyszerűen azért, mert rutin cselekedet. Aztán kértem építőkockát, abból villámgyorsan épített egy tornyot, földűlt, megjavította. Itt nem az én ölemben ült, hanem kisszéken, az asztalhoz tolva. Zsebkendőmbe 2x belefújta az orrát. Egyszer oldódott föl egy percre teljesen, amikor hátulról végigcsiklandoztam a két oldalát két kézzel. Vigyorgott és a lelkesedéstől teljesen leguggolt, összegörnyedt, úgy, hogy egyensúlyi helyzetének megoldását énrám bízta. (Nekem támaszkodott.) Egyébként semmivel sem volt oldottabb, mint eddig...

(Igen nagy félelmem az örökbefogadástól abban a pillanatban nyomtalanul elmúlt, amikor egy kémlelőablakon át először megmutatták, Isten ajándéka volt ez a fordulat. 91.8.)

 

– Ő tényleg az Isten ajándéka. zs.

2020.12.26.

kép –  a karácsonyfa mögött háttérben a képed zs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020.12.31.

kép – szigetcsúcsi családi karácsony... még kettő pocakban van - egy fiú, egy lány zs.

– Édes kiskutyám. Ugye egy dédnagymamát szabad szeretni? d.2021.

 

2021.01.01.

kép – megérkezett a mi karácsonyi képünk is, Zsófi kertjében voltunk d.

– mint egy barokk festmény, az éppen Égbe készülő családfővel.... zs.

 

 

 

 

 

2021.01.01.

kép olyan színű, mint a Te képeid zs.

 

 

 

 

 

 

 

 

2021.01.01.

kép – ez a legutóbbi A/2020/46 d

– Atyavilág, ennél kevesebbet már alig lehet... kicsit kafkás zs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021.01.02.


04:14 news.
Ebéd közben jöttem rá a kulcsszóra. Amiért minden ember örök titok, és az is marad.
– amiért Zsófi lányom reggeli ötös vonattal indul dolgozni, holott elég lenne a hetes
– amiért Kata munkaasztala egész másképp, mint
– amiért tűz esetén az állóórát menti
– amiért amiért
merthogy más a FONTOSSÁGI HIERARCHIÁJA. Ő se tudja, de tűzön-vízen át.
Csöndes alázattal közeledni minden mássághoz
d.

– akkor nyugodt vagyok, nem kell már tépelődnöm zs.

 

2021.01.02.

kép – Kata sok száz fotót dobott, rendet csinált. Ezt az egyet szkenneltem magamnak d. F/1990/11

– köszönöm, nagyon szép... ma és holnap én is szortírozok,felköltözöm az irodából. 50 éves üledékeket próbálok megszűntetni.
  Most épp a te leveleidet toltam be egy újabb helyre. zs

– Miért költözöl? d.

– Mert nem lesz már nagy munkám, a veszprémit elvették a hovatartozásom okán, kis munkát meg fent is tudok csinálni.
  Most nyúltam először Péter asztalához. Nem jövök ki a jó és rossz bőgésekből. zs

 

 

 

 

 

2021.01.03.

Wekerle telepi kat. templom 2020. 03 prédikáció részlete, valaki fölvette, elküldte nekem
(elküldhetem hanggal is :)) mekli-prédikáció.mp3)

...Talán ismeritek Váli Dezső nevét, talán az egyik legnagyszerűbb kortárs festőnk, gyönyörű metafizikus síró székeket szokott általában festeni, és Váli Dezsőnek egy kis kötete kezembe akadt, Szerelemnapló a címe. A szerelmes verseit gyűjti egybe egészen egyetemista korától a napjainkig. S az egyik egyetemista korában írt versében akadtam egy mondatra, ami nagyon szíven ütött, és a mai evangéliumi történethez is bennem nagyon eligazító. Váli a szerelmének éppen arról beszél, hogy egész nap nem tanult, és holnap reggel kollokválnia kell. Fölteszi a kérdést, mit csináltam eddig?, az egész nap elment azzal, hogy nem voltál itt. Így másra nem jutott időm. Ha szerettünk már életünkben valaha, pontosan tudjuk, hogy mit jelent ez a mondat. Egész nap nem voltál itt, és így másra nem jutott időm. Azt hiszem, ha valaki ezt átéli, pontosan betekintést nyer abba is, hogy miért ez a látszólagos paradoxon az evangéliumban, hogy leírja, hogy Jézus szereti őket [Márta, Mária, Lázár meghalt], és ezért még két napig nem indul el. Mert ő idáig szeretne eljutni. Hogy megélje azt, amit ez a mondat is sugall...
d.

– Ettől csak még jobban bőgök... de ez jó. zs.

2021.01.05.

kép


NEWS / özvegysorsról

Áldott természet, csőlátású vagyok. Hogy hónapok óta elmaradt, nem jut eszembe a napi uszoda. 
Ebben reménykedem.
Hogy - amitől Isten óvjon -, ha Kata hal meg előbb, az ő hiányát evvel élem túl. 79 - ő 78 lesz.
A nőknek dukál inkább özvegynek lenni. A mítoszban a házaspár, akik azt kérték az istenektől, és egyszerre is haltak meg.


– fotó: Izlandon F/2003/35 d.

– Voltatok Izlandon? De jó kép! Mostanában Johanna halála miatt minden újra felbukkan, amiről azt gondoltam túl vagyok rajta.
  Most még a gyerekecskékkel sem tudok összebújni. Minden galádságomat újra élem... zs.

– Legyél bátor, magaddal szemben is. Jó ember vagy. d.

– Jó. ...szereztem egy új pianínót és eljárok néha a békásmegyeri ev. templomba. zs

– Ha Isten elfelejti a megbánt bűnt, te mért nem felejted el. Fegyelem, bocs. d.

 

 

 

 

 

 

2021.01.06.

kép – ...valami folytonosan bánt? d.

– hát, biztos az a baj, hogy nekem nem adott a Jóisten csőlátást. De lehet, hogy az önzésem nem hagy, meg a megfelelni vágyásom.  És túl sok a megcsinálnivaló... zs.

– ez a kettősség csodálatos benned, a megfelelni akarás,mindenkin segíteni akarsz, kontra teljesen szuverén alkatod.
  Tanácsot könnyű lenne adni... fölös. d.

– meg úgyis hiába, kösz a törődést. zs.

– most én is lélekfáradt. Este egy kis adag alapozót elkezdtem főzni, fölkenni; satöbbi... d.

– Akkor én is dogozom rajtad... leghelyesebb, ha a cosi fan tuttét hallgatod, az mindig segít - én úgy vagyok vele, mint Te Zelkkel. zs.

– köszönöm, jó éjt, ez a reményem, a rohadék Czóbel ezt 84! éves korában festette. d.

 

2021.01.10.

kép – mai newsban írtam erről a szörnyű tervről. MAKOVECZ-templom tájban d.

– Szrogh a gazdagréti Makovecz tp.-ról mondta a zsűriben: "csak azt nem értem, minek kell a magyar mezőre orchideát telepíteni? zs.

 

 

 

 

 

 

 

2021.01.11.

kép – :)) d.

– rémes.. zs.

 

 

 

 

 

 

 

kép – akkor ezt, a zseniális MARABU d.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kép

 

 

2020.01.12.

– Ma én is a Svábhegyen, csak Makkos felé a Virágvölgynél. Mutatom. zs.

 

 

 

 

 

2021.01.13.

kép

Vele szoktam beszélgetni. zs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 2021.01.13.

kép Zsófi újszülött kedvence, simogatásra? csiklandozásra? kitett talpacskával
tegező viszonyban, mint mindegyikkel, akiket ha megkér, adják már ki neki azt a seprűt, megteszik, mindenesetre előbb játszanak vele egy kicsit, igaz, némi finomság reményében. d.

– Tünemény, továbbküldöm a csemetéknek - kösz, megmelegedett a pejslim zs.

 

 

 

 

 

 

 

2021.01.14.

kép Ez legalább olyan szép, mint a Makovecz-templom. zs

 

 

 

 

 

 

 

 

2021.01.15.

Erdő Péter a Makovecz-templom tervről.

Ez meg hencegés (mi nem szülünk) ma küldték 5 év késéssel Amerikából (?) petra-cikkd.

– Szerintem nincs ember, akivel naponta ennyien foglalkoznak, mint Veled. Biztos jó érzés. zs.

– Értem malíciádat. Használják képeimet, gondolataimat ingyen :)) elég sokan. Azerbajdzsánból levél, hogy Zelket olvas. Mint ahogy te az egyetemen szétajándékozod magad. d.

– Magamról tudom, ez önzés. S közben az ember totál egyedül van. zs.

– Valamit csinálni nem önzés. Adok, nem elveszek másoktól valamit. d.

2021.01.15.

Film, Dobszay unokája, orgonál. Benne egy kalapos főkántor a zsinagógában, pár percet énekel, már harmadszor tekerem vissza

– tényleg gyönyörű... és mit szólsz a templomhoz? A Gazdagréti tp.ra gondoltam, ahol az orgonista fiú szolgál. zs.

– Az oltárkörnyék nagyon szép. Azt a sok fa-micsodát nem szeretem a mennyezeten, a kupolát se, amúgy nem zavaros d.

– az azért nem elég, ha valami nem zavaros..... zs.

2021.01.16.

Pilóta az égben madársereggel d.

 

2021.01.18.

kép

–Amíg el nem bontották itt szemben velem. d.

– Kicsit szebb, mint az új... ezt kéne megtanulni. zs.

 

 

 

 

 

 

 

 

2021.01.18.

Órája hallgatom, ez fantasztikus, a semmiből a magyarok kiásták Heródes palotáját. Végighallgattam Vörös Győző előadását, lehet, nem utoljára, egy teljes szemeszter. Az első építkezések ott Kr. előtt 91-ben, mindent lerombolnak Kr. után 71-ben. Ami közte, megmaradt a föld alatt. A háttérben a Holt-tenger, s azon túl Jeruzsálem. d.

– köszönöm, meghallgatom holnap. Ismered Mészöly M.-Saulus c. könyvét? Vékony könyv. A bőrödön érzed, milyen világ volt akkor, anélkül, hogy bármilyen konkrét történelmi adat volna benne. Számtalanszor el lehet olvasni. zs.

– nem felejtetted el, amit átküldtem, a Thomas Mannt levenni a netről? [József, 188 részletben, fölolvasva]

– de zs.

2021.01.23.

– Egy 95 éves építész barátomnak - aki Párizsban él - ajánlottam a nyúzodat. Nagyon köszöni és el van ragadtatva tőle. zs.

2021.01.24.

1. József és testvérei a felhőmből , letöltheted
https://www.dropbox.com/sh/rtu7r5ky7kovbct/AABiqo1HpabHAXusQ3bQnITYa?dl=0
és:

Zelk ZUZMARA

Mikor az első zuzmara
megül a rózsafákon,
töpreng az ember, mit tegyen,
hogy ami fáj, oly nagyon mégse fájjon.

De tudja, fájni fog soká,
mert büntetlenül nem lehet szeretni,
az ész végülis megadja magát,
ha majd a szív nem s nem akar feledni.

Mert zuzmara a rózsafán,
mert varjuszárnyak árnya hull a hóra. -
A nyári tücsökcirpelés
most ér a csillagokba.

 

kép Ez az utolsó szakasz van olyan szép, mint hogy az ember végül homokos vizes síkra ér... nem?!
Vasárnap. Újabban mi a hűvösvölgyi Vitorlázóreptérre. d.

– Mi a Dera szurdokban... Pilisszentkereszt határában . zs.

 

 

 

2021.01.24.

– ...ajánlanám, hogy a rakottkrumpli tetejére rakjatok szalonnakockákon dinsztelt hagymát. zs

– Nem merem mondani. Egy háziasszonynak?! :-))) d.

– Akkor legközelebb csináld meglepetésnek - nagyon finom zs.

2021.01.24.

– 2019. június 9-én Észak-Szumátra, Indonéziában. A hangszórót be. A videó 20mp. sötétre vált, várd ki. vulkán - Indonézia.mp4 d.

2021.02.01

hármas-ikrek.mp4

– nahát, ezt nagyon köszönöm, pont jókor..... d.

2021.02.04

kép


NEWS 05:40

Szokatlan terepre tévedt a riporternő:

– Van, amit nagyon szeret?

Eltűnődtem percre.

– Ilyesmit nem mérek életemben. Nem hiszem. Talán szavakat cserélni egy jónak ígérkező mondatban. Azt nagyon. d.


– Lehet akarattal szeretni? (Kinyílt a japán jázminom) zs.

– Édes Kiskutyám, kötelező. Isten aligha parancsol lehetetlent. Szeretni = jót akarni és jót tenni. Munka.
   Nem tévesztendő össze a vonzódással. A szerelemmel. Ami Isten agresszív és zseniális találmánya utódbiztosításra.

– Elég jól kifundálta. zs.

 

 

 

2021.02.06.

– Most kezdtem csak a Józsefet hallgatni–nagyon kösz. Eléggé megvisel, hogy a könyvcsinálás [építész férje] kapcsán mindent újra élek, és egy csomó mindent másképpen csinálnék.
   Már soha nem tudom korrigálni. -zs.

– Nagyszerű anya voltál, és bűneitekkel együtt fontos asszonya. d.

– Ajjaj... most egyszerre kezd hiányozni mindenki, aki meghalt mellőlem. Van egy Párisban élő építész (95 éves), nagyszerű könyveket Írt, Gyurinál dolgozott pár évig.
  Tavalyelőtt meglátogattuk Johannával, Julival. Most combnyaktöréses műtét után szanatóriumban, minden este felhívom "esti mese " helyett... zs.

 

2021.02.08.

kép – Csicsói házikó- szép álmokat zs.

 

 

 

– Nagyon szép. Gyűjtés? vagy valaki ismerős terve? d.

– Én csinálom most egy ismerősnek... életmentő... zs.

– Nagyszerű.
   2./ Olyan gyönyörű volt ez a szoba tele plakátjaimmal - most megszabadultam tőlük, erre azt mondod persze,
  magammal vagyok elfoglalva. Délelőtt Katával, vérvétele, (48e HUF) d.

– Huh, de üres... fessél rá műtermet. zs.


kép F/2020/211kép F/2021/017

 

 

 

 

 

 

2021.02.09.

– Ki vagyok borulva... Jánossy Szt. Háromságtéri házának homlokzatát átépítik "stílusban" ...micsoda egy bunkó világ...
  túl puritán az újonnan visszaépítendő kupolás, megmagasított Pénzügyminisztériumhoz. Minden, amit a Várban visszaépítenek, reneszánsz stílusban lesz. zs.

– Értem. Hát ez már az utókor gondja lesz... d.

– Hát akkor egyáltalán nem érted... jó Neked. zs.

– A mostari hidat lebombázták, én így állok ezekhez, mindig rombolunk is. Te is, én is. Avval szoktam helyretenni magam, hogy foglalkozzam inkább
  előbb csak a magam bűneivel. Lesz dolgom.

– Katánál ma diagnosztizálták a betegségét. d.

– Krisztusom, mitől? hogy? Nagyon rossz neki? zs.

– Nem fáj semmije. Megyünk fülesfotelt venni neki d.

– Nagyon fohászkodom. Nagyon Veled, Veletek érzek. Nem megy ki a zsigereimből. zs.

– Tán az első tántorgó ijedtségen túl vagyok. Imádkozunk együtt. d.

1982. tavasz // C.01087/10
[ANYÁM VIRÁGMINTÁS FOTELJÉBEN]

anyám virágmintás foteljében meghalt egy bácsi.
épp meccset nézett a tévében.
20 éve ennek.
egyik legpontosabb emlékem pillanat-fejvesztettségem
elektrokardiogram rajzáról.

kapkodó gondolatok
és egy fél óra múlva újra bútort tervezek.
reménynek ennyi
(kb. 1965-ös történet) d.

– édes Jó Istenem... mennyire emlékszem erre a rémületre zs.

 

2021.02.14.

– Ma elmentem Istentiszteletre Békásmegyerre és Nektek énekeltem zs.

– Kedvesem, szép hangod volt d.

– Talán meghallgattatik. Egy kis vidítás...zs.

 

2021.02.15. 

Józsi atya: Isten nem fejbólintó Jánosokat akar, hanem munkatársakat a világépítésben. Akik pörölnek, kérnek, követelnek, sürgetnek. Már a zsoltárosok tudták; az imába foglalt átkozódások. Én '85 óta a mindenért hálát adok (megköszönök) Pál elvét követve. Átgondolandó, a kettő összeillesztése. Alighanem sorrendiség. Ha penészes a kibontott baracklekvár, amit a kenyeremre; akkor először másodszor harmadszor. d.

– Egyetértek lehet, hogy az atya apellál a penészes lekvár ellen zs.

 

2021.02.16.

kép
zs.

 

 

– Angyali - unokáknak csináltad? d.

– nem, nektek zs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021.02.16.

kép

meglett a fotel... d.

– mintha belefestették volna Katát.. látszik, boldog vele, de jó.... zs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021.02.16.

– csak kicsit belehallgatni küldöm, Zsófi dumája most este, a dinamizmusa Zsófilányom az Állatkertről mp3, csak az állatkertről mesélt egy órát. d.

– nagyon élveztem, ölelem a lányt zs.

 

2021.02.19.

– Hány embert kísértél te végig? Ebben nekem nincs gyakorlatom. Dadus, Náncsi? papád, Reimholz papa, Misike, a nővéred, te jó ég, a beceneve se jut eszembe,
  aztán Péter, Johanna... Ebben a nők a profik. d.

– Mindenki profi lesz, ha ilyen helyzetbe kerül. zs.

– volt egy rettenetes, őszinte mondatod, hogy az ember megszokja. úgy legyen. d.

– észre sem veszi az ember, beléivódik lassan. zs.

 

2021.02.20.

– ritka édes mondat tegnap telefonba idős barátnőmtől a Szerelemnapló kötetemről: Kedvem lett tőle szerelmes lenni. d.

– na, ennél nagyobb dicséretet - zs.

2021.02.22.

kép – Ez a fotó egy teljes regény. Megrendítő. Ez a tisztaság.
  Helyét tudó nyugodt méltóság. d.

– Gyönyörű, Móricz Zsigmond-figura zs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021.02. // C.19727

– Bocs, hogy ennyit zargatlak –, nem akarnék visszaélni a helyzettel. d.

– Tudod jól, bármikor, bármennyit... ha valakihez egyszer kötődtem,  az soha nem múlik el. Sok minden él párhuzamosan bennem... zs.

 

2021.02.24.

kép – csak nem a Balatonon vagy??? d.

– nem, játszótéren a legkisebb unokámmal - ezt a napszakot szeretem a legjobban. Így "szánkózott". zs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021.02.27.

kép szelfi, kaptam. d.

 

 

 

 

 

2021.02.27.

– Tiszta hülye vagyok, egy diplomázóval konzultáltam és elfelejtettem az interjúdat este... zs.

– Egy irodavezető néni beszélt helyettem. Küldöm. Mária Rádió interjú, szerkesztett szöveg htm. De megjött hanggal is. d.
Mária rádió interjú, hanggal

– "SzereTETT" ...- szia, elküldhetem Villőnek, Majának, stb? zs.

– Nyilvános vagyok, mint a körúti vécé. d.

– Hát, nem így indult...

– Te hány embert tanítasz? én napi 380-at, élni...

– Nem bántásból mondtam.

– Kecskemét, kolompszó, ebéd. Ötvenedik év. Először nem ül velem szemben Lacika. Itt halt meg, egy virágcsendélet festése közben.
   Reggel találtak rá. Az első és az utolsó képem róla.

kép F/2021/026

 

 

 

 

 

 

 

 

képF/2008/035 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

képF/2017/135

 

 

 

 

 

 

 

 

kép – Gyönyörűséges képek, kösz . Simogatás helyett egy fotó - zs.

 

 

 

 

 

 

 

2021.03.02.

[átküldtem neki ezt az ÁRNYÉKNAPLÓT]

Hát, nem tudom egyenlőre tovább olvasni... Most, több, mint ötven év után tudtam meg igazán, hogy milyen nagyszerű ember vagy... a Jóisten akarta, hogy ne maradjunk együtt, valószínű azt is, hogy azért mégis egy vékony szál sose szakadt el. Elolvasom a többit is -, köszönöm, aludjatok jól, szép álmokat.
Mindent köszönök... zs.2021.03.03.
ÁRNYÉKNAPLÓ CÍMET KAPOTT

hogy most mindezt öszegereblyéztem
forrás: emailek - C. napló - karanténlevelek

 

2021.03.05.

kép– Tudom, hogy Téged ez a vár-dolog nem érdekel, én meg valószínű nem megyek fel a Várba többé.
  Ez a gyalázatos ügy nem az én veszteségem. Hát ilyen gyönyörű lesz a Vár. zs.

– Budapest bombázása se magánügy volt, Mérei tanár úr, a pszichológus híres mondata tanítványának,
  Édes fiam, nem kell mindig győzni. Nehéz, de ne legyél durcás. Vár ügyben se. Veszteségek mindig, csillagom . d.

 

 

 

 

 

2021.03.06.

kép

– Itt Kecskeméten hete orrom előtt az asztalon. Milyen szépekkel van az ember körülvéve, észre sem veszi.
  Csendélet. Grafikának se rossz. d.

 

 

 

 

 

2021.03.06.

kép – Nem akartalak zavarni biztonságos tündérországodban csúf ügyekkel....nagyon megérintett az árnyéknapló, nagy ölelés...

– Jól vagytok? zs.

– Igen. Katának nálam is munkaasztal. Csak tegnap elűzte a sajnos olajfestékszag.
   Nagyon dolgoztam, NEWS havi zárás, képadatok adatbázisba,
   meg ez az Árnyékkép-, A/2021/10

 

– Hogy a vári történet:
megértem és veled érzek.
Hiteles.
Tudod, csak távolibb,
melankolikusabb mindenről
a gondolkodásom.
Ilyenek jutnak róla eszembe,
az ötvenes években minden nőnek
zöld lódenkabátot kellett viselnie.
Mert nem volt más.

 

 

 

képValamint ez a szobor jut minderről eszembe. (Mert szobornak van szánva... :-)) d.

 

 

 

 

 

 

 

2021.03.06.

kép – Még ma ez: A/2021/12 lehet, a fölső mezőt még megvilágosítom. d.

– Vagy a padlót sötétítsd egy csöppet (bíborítsd) és aludj jól. zs.

bíborítsd, és aludj jól. A kettő együtt nem megy :-)) d.

 

 

 

 

 

2021.03.08.

– Milyen szűkszavú voltál ma a newsban.. Tegnap felrúgtam a szokásokat és elmentem Békásmegyerre Istentiszteletre. Mától délelőttőnként a legkisebb unokámat legeltetem játszótéren,  mert az ovi bezárt. Megkaptam az oltást. Az Árnyék is nagyon jó "előlről-hátulról". zs.

– Szervusz, kiskutyám, csodálatosan semmi nem működött bennem tegnap. Reggel lett és este lett, hetedik nap.

2021.03.08.

– Dolgozom. Kinyújtott kar, föltartott hüvelykujj, a készülő képen távolból kitakarom azt a foltot, hátha az a bűnös.  És belém sajdult, kétéves fiam valaha alattam nézi a képet, előrenyújtott kéz, föltartott ujj, hogy ennek nyilván ez a módja. d.

– Tudod, hogy mekkorát nőttél a szememben, amikor megtudtam, hogy Te vagy a kisfiaddal egész nap? Gyönyörű, amit írtál Róla. ölellek -  zs.

2021.03.09.

kép – Mikica közgyűrűt lop a fotótáskából, négy lépésben. F/1984/06-09d.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021.03.11.

kép – Zsófiról -, neked. Adorján elefántjával beköltözött műtermi ládámba, és újságárúsdit játszott, hangosan recitálva kínálta. Aztán a dolgok összekeveredtek, ő volt a vevő, meg a rikkancs is egyszerre, újságot is alapított, Magyar Eszpresszó...
Idő után kezdtem jegyzetelni. d.

jó árust!
erős újságom van!
ki kér újságot?
ki kér árust?
jó finom árust?
Magyar Eszpresszó!
Magyar Autó!
Eszpressz Magyar Autó!

szemtelen, kivetted ezt a sok újságot!
Dunájába rózsát tenni
Dunáról fúj a szél
az én Dunám nem fújna
kérsz újságot?
egyet, igen.
ha-ha-ha
tüske ment a lábamba
héjj, újságoskám, te mit malackodsz itten?!
egy árust!
harmadnapra öt árust!

[1982. műcsarnoki kiállításomat evvel a szövegével nyitottam.] fotó: F/1979/07

 

2021.03.12.

Mesélek, mesélek tovább.
– Akkor megrendültem. Mikicával valami miatt a gyerek baleseti ügyeleten. Várakoztunk, sokan voltak. Akkor begurítottak egy autó-elütötte kisfiút is, eszméletén volt, véres farmernadrágja a lepedőn, amivel betakarták; azt a lábára fektették. A mamát nyilván értesítették, egy idő után megérkezett, apró kislányát kézen vezetve. Fia fölé hajolt, mosolyogva, valami ilyen mondattal, hát most nem igazán előnyös fotót lehetne rólad csinálni. Rettenetes nyugalmát átadva mindkét gyerekének. Csodálatos volt. Valahol én már ezt egyszer megírtam,Beütöttem: ügyelet, de csak ez jött föl:

2005.10.
...És pihenés-pihegés helyett VáliZsófi telefonja, autóval a Keleteihez, szombati orvosi ügyeletre:

[Anamnézis] ...hirtelen járásképtelenné vált, görcsei voltak... tudata végig tiszta volt. Fájdalmat nem érzett.
[Symptoma] Ép tudat, norm. viselkedés. Ép agyidegek, norm. gv-i reflexek. Helyzetérzés megtartott.
Csökkent izomtónus... nem járóképes, túl gyenge.
[Therapia] Nyugalom biztosítása, etetés.
Adatok:
Törzsszám: E-169188
Név: Kakaó
Faj: macska
Fajta: európai rövidszőrű
Szín: fekete fehér
Ivar: nőstény
Zsófiék előző éjfélkor! voltak vele ügyeleten, mert lebénult. Ott injekciózták, avval, hogy ha reggelig nem javul, akkor ez végleges, és el kéne altatni. Zsófi erre a temetőmenetre kért meg, hogy inkább én, nélküle. Bekészítettem a kocsiba egy kék Közértes-ládát. E szerint az orvos szerint viszont körülbelül semmi baja nincs, csak fáradt.

kép Adódik ide a középső unoka rajza Pistiről, Zsófi szerint még hasonlít is.
Nagyon jó rajz, végül tábla csokoládéért odaadta., kereteztem is.
Amúgy zenész lett Piri lány, hegedűs. d.

 

 

 

 

 

 

2021.03.11.

– Szakmát váltottam-mp4.(Egyik unokám hülyéskedett) zs.

erről ezt jutott eszembe, Rambo.mp4... d.

 

2021.03.13.

kép [F/2021/033 fotóm]

– csudajó teáskannás kép.....vége a "nyaralásnak" ? zs.

– holnap haza, vége, most hullafáradt a mai képtől d.

– aludj mélyen zs.

 

 

 

 

2021.03.14.

kép – Délután négy óra volt. Mintha villanyáram ütött volna meg.
  Ami negyven éve fájdalmamban nem, hangosan fölsírtam: gyógyulj meg Kata, nem tudok nélküled élni.
   Angyal repült át. Kata csitítgatott. d.

[tán válasznak szánta a fotót:]
– A dédunokák. zs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021.03.15.

kép – Elbúcsúztunk Kecskeméttől.
  Utoljára ez a kapufotó, közben tizenöt évet öregedett. F/2006/018 - F/2021/035d.

– Ó,de szomorú... jövőre kép helyett újítsd meg, szép feladat zs.

– majd a Te diákjaid... d.

 

 

2021.03.16.

A kecskeméti tévé interjúja megérkezett, fontos volt, hogy a Cifrapalota ügyét elmondjam. d.

2021.03.17.

Szervusz, Deske.

Megtiszteltél bizalmaddal, elolvastam az Árnyéknaplót (nagyszerű cím). Nem tekintem magam megmondóembernek, te se tekints annak, ez csak egy vélemény. Mondom összevissza.

Örültem, hogy nem találtam benne olyan aknát, amilyen a primitív odavetett sorosozás volt a Szerelemnaplóban. Remekül szórakoztam a mellékleteken, amilyen a néger dobosok száma, vagy a hármas ikrek, vagy a bálna a csarnokban stb. Szintén elolvastam vegyes minőségű (számomra természetesen nem sok újat mondó) interjúidat, és Zs. nagyinterjújának részleteiből láttam-hallottam, milyen hihetetlenül lucidus elme. Jólesett újra benne lennem a Naplód világában. Sok jó szöveg és jó sok ismétlés (olyik sokadik) van az Árnyéknaplóban, a Zs.-val való levelezés nagy része pedig magánérdekű. De megjelenít egy igazán rendhagyó kapcsolatot: azt, ahogy az örökszerelmes öreg férfi újrahódítja öreg örökszerelmét. Sőt, talán most hódítja meg először igazán. A te oldaladról eddig is mindent lehetett tudni, hiszen többször megírtad, csak ismételgeted a korábbiakat (a trükkjeidet is: a legújabbkori újra- s újramelegített bejglizés és vidéke pedig kedvesen mórikálós-gügyögős), na de Zs.! Ahogy a  mejik kijavításától eljut addig, hogy kimondja, "hogy te milyen nagyszerű ember vagy, Deske!". Irónia nélkül mondom, hogy meghatott és lenyűgözött.
A fotók kölcsönösen remekek, hogy Zs. gyengébb képeit kihagynád, hát persze.
Egy szó, mint száz, vannak fenntartásaim (erkölcsi aggályok, ha vannak, csak rád tartoznak, vö. Csigabigámia: "ilyen felcsigázott csigát / nem tart vissza erkölcsi gát"), de tulképp lényegtelenek, mint ahogy az is, hogy azok a régi szövegek, amelyeket  átminősítsz verssé, és pláne azok, amelyeket már költői öntudattal versnek is írsz és tördelsz, nos, azok az én szememben nem versek. Ennek kifejtését mellőzöm, továbbá olvasóid/híveidnek oly mindegy a műfaji meghatározottság, még továbbá a sok professzionalista költő sok rossz verse mellett igazán megférnek egy sokoldalú alkotó ember műkedvelő opuszai.

Újra átfutva a levelemen, látom, hogy sajnos ironikusra sikeredett, pedig pont azt akartam elkerülni. Mindegy, most már nem bírom újraírni, bocsánat! És amire azt írtam, hogy irónia nélkül mondom, az csakugyan úgy van. Meg is ismétlem VD repetitív módszerét elorozva: A természete szerint nagyon is kritikus (színleg kemény) Zs. átlelkesülése, ellágyulása, rád találása nem biztos, hogy a nagyközönségre tartozik, de engem meghatott és lenyűgözött. Üdvök T.

 

– Erre nincs mit mondanom, csak, hogy nagyon mélyen aludj. Én is, amennyira a hülye csípőm és a rendezetlen ügyeim engedik... szervusz zs.
 

– Aludj, találd meg a módját, miként ő is... cipőfilm.mp4.
   képMa keretezés, és első összenézése Kecskemétnek d.    F/2010/036

 

 

 

 

2021.03.18.

Van-é templomudvar egy másik csillagon?
Ágyrajáró leszek egy másik csillagon?
Börtönlakó leszek egy másik csillagon?
Vagy fénnyel és zenével jóllakom?

Egy másik csillagon?

(Zelk kiadatlan verse. 1980; a Rigófütty zártkörű emlékkötetből, amit tavaly az OSZK számára is digitalizáltam.) d.

2021.03.21.

Unokák világa F/2021/037d.

 

kép

 

 

 

kép – Ennyi állataik voltak egyszerre? őrület- zs.

– Ez Zsófi világa... Ma a Vitorlázó reptéren. Fujtattunk és fáztunk. De sütött a Nap. Ti? d.

 

 

 

kép – Kakukkhegyi hérics - itt voltunk zs.

 

 

 

 

 

2021.03.22.

– Mindig sürgős világépítő dologban. De olykor minden meg van csinálva. És hát vannak a terhek is. Újabban gyakrabban. Rémülten dugom ki a fejem a víz fölé, s keresem a partot.
    Két napja megoldottam. És nem kábítás. Most könnyebb. Mondom: HÁROM PERC. HÁROM PERC. Annyi a feladatom. Annyit kell megoldanom. Most. Nem többet.
  Annyi a birtokom. 3P. Három Perc. Három Perc. És az égre nézni.
  Működik.

– Az égre nézés a legfontosabb - meg a " másállapot", amikor már nem működik a 3 perc. zs.

2021.03.22.

kép –   "Biológiára kell valamit írni a fákról"
  küldjek ilyeneket unokáidnak?
  Zsófi lányomnak csináltam annó karácsonyra ebből egy könyvet-
  Baby Animals chatting... // C.06256. d.

deske.hu -- 14. könyvek -- Baby Animals

 

 

 

 

 

 

2021.03.24.

– a barátnőm (korán meghalt) fiútestvéreinek csináltam 3 éve... zs.
 Meghat, hogy beengedtél a gyerekkorodba... d.

2021.03.24.

– Érdemes elolvasnod, Móricz-novella. Három és fél oldal az egész. Rettenetes. Rettenetesen tud íni. Megfigyelni és ítélni. Amilyen lágyan puhán fogalmazva, ami kemény. Szépen, körültekintően. Muszáj volt beszkennelni a NEWS-számára is. A dolgozó népet szolgálom. Valamint a nyugdíjasokat és a kisdedeket.

Amint a kocsi tovább futott, s a lovak gőzölögni kezdtek, a köd, mintha a csordát gulyások kergetik, csak úgy futott előlük. Szép volt, gomolyogva vonult a pusztán a köd... Az ember megfiatalodik, ahogy nézi a végtelen, sárguló avart. Néha egy-egy vadmadár repült fel, s tovább szállott. a novella

Hihetetlen tömör, ugyanakkor agresszív, a fölöslegesnek tűnő szépségek, szemérmetlenül békés mondatok, zenének komponálva; mintha minden rendben lenne.

2021.03.25.

[Élesen ellenzi és nagyon fölhorgadt azon, ami mindent most a Várban építenek - ma egy nyilvános fórumon beszélt. Mailben csitítom. d.]

– Nem akartam a kommentbe beírogatni. Nem mindent, de sok elemében én is rossznak tartom ezeket a változtatásokat, építéseket. De hát mindig az épített, akinél a pénz volt. Értelek. Megértelek. De hát a Várpalota is hazugság volt, ti is elmondtátok, a Parlament is anno... ez a mi hiteles igazságunk, nem?, a nagyzolás.. :-))

Hogy sokba kerül, bocs, az sima demagógia. Mindig minden ilyesmi sokba kerül, az Országház is, satöbbi. A Halászbástya is fölösleges volt. Biztos ismered a Churchillt a parlamentben, egy képviselő szerint, hogy háború van, vegyük el a pénzt a kultúrától. A válasza, hogy lehet, de akkor miért harcolunk.

Nem kell lenézni az ellenfelet. Épp úgy jót akarnak, mint te. [A Várat egy másik korszak szellemében rekonstruálják, mint Zsófiék tervei] d.

2021.03.31.

Semmit nem tudok a világról.
...  Meséli róla, negyven éves, kora tavasztól könnyű szandálban, mert olyan szép a lábfeje.
...  Ez mástól, hogy végre vissza a Belvárosba, mire a Hűvösvölgyből bevillamosoztam a randevúra, tönkrement a frizurám.
... Ez régi: túlélte Auschwitzot, és mesélte, az a Mengele olyan fess ember volt.

Igaz, egy pulóverben mentem síelni, hogy hisz az elég. Elfelejtettem, hogy odavissza út. Mínusz 14 fokban.
Ideák biccenő világa. Micsoda hasonlóság.

2021.04.01.

kép HVG-cikk a Széchényi Könyvtár e-bookjai alapján a Szerelemnapló kötetről–  Kösz, elolvastam - csak elméláztam....nem biztos, hogy kell fórum. Irigyellek valamiért, de nem tudom pontosan, miért -
   nem is irigység, inkább rácsodálkozás zs.

–  Ja, most megértettelek. A cikket nem én rendeltem. Egyik Dobszay-fiú ötlete, aki kedvel engem. Tudod, minden amit csinálok,
   félig játék. És nem tudok valami NEM csinálni, ha lehet belőle valamit. Nem akarnálak magammal terhelni. d.

–  Tudod, az idő múlásával egyre több rétegben él velem a sok ember, meg a szeretet, amit irántuk éreztem - néha alig elviselhető. zs.

2021.04.01.

kép Átfestették a képemet. Onnét odaföntről. Műterem, egyedül - A/2021/19

– Nem csatlakozol az égiekhez? Elég profi. zs.

 

 

 

 

 

 

2021.04.02.

kép –  persze lehet, hogy neked épp Húsvét táján a legkevesebb időd.
   mert ajánlanám neked ismét azt a Móricz-novellát, nekem felfedezés volt, elképesztő d.

–  elolvastam a múltkor - tényleg az - köszönöm -
   ma egyedül... voltam templomban. Úrvacsoráztam, hallgatom a két passiót - nagyon jó így,
   ezt a fotót mára tartogattam. zs.

–  nálunk (online) a nagypénteki szertartás reggel: Jeremiás siralmai d.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kép  –  Isten lefényképezhetetlen.
   Isten köpenye szegélye. Talán.
   Húsvét. d.
   

 

 

 

 

 

 

 

kép Szent Ferenc azt mondta a mandulafának, mesélj nekem Istenről. A fa virágba borult. d.

 

 

 

 

 

 

– Csodaszép. Milyen szép kifejezés - virágba borult - nem nagyon lehet lefordítani... zs.

– Na, még valami szépet, bár lehet, már inkább csöndben kéne maradnom - d.

képValami elképesztő mártíremlékművet csinált Szüts - 1976 -
a velem szomszédos zebegényi osztályában, diákjaival.
Egymás mellett vagy 20 agyagba szurkált gyufaszál, meggyújtva.
Elfeketedett facsonk erdő.

Most hívom.
- Fotó?
- Neked volt egy kurvajó, attól lett az olyan.
- Hol van az már. Rekonstruálom.
- Soha nem lesz olyan.
- Az igaz.
  Fél óra múlva mutatom. F/2021/039
- OK.

 

 

kép –  Mint Villő-77 szülnapi tortája...
  közben most fejeztem be gigantikus mennyiségű kaszinótojást, túrógombócot, miközben Passiók, több előadásban. zs.

–  [Húsvétra, szintén] Kata éppen habosnyavaját csinál (anyám receptje) nagy vájdlingban, holnap d.e. unokákhoz ... d.

 

 

 

2021.04.05.

kép [A válinewsban mutattam a 3+1 unokát, fotókkal: 2021. ápr. 3-4.
és ismét egy feliratozott fotó a Baby Animalsból unokáinak:]
– "A mama szerint a rózsaszín áll nekem a legjobban. Szerinted is?" d.

– Neked? zs.

– Nekem is!

– Ha volna sok időm, kötnék Neked egy rózsaszín pulóvert, így marad a puncstorta. zs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021.04.09.

– Ezt ma csináltam. Műterem, búcsúzás - A/2021/12 76x199 cm., 11,1 kg.kép

– Zsanér kéne rá. Ez a szimmetria valahogy egy becsukós triptichonhoz való. Ha nem, akkor jobb nem szimmetrikus, hanem lineáris.
   Ezek a képek nem érzik-e jobban magukat egyedül?... zs.

– kösz, ez a szimmetria tényleg..., átgondolom, próbálom d.

– igazad volt. mikor lesz már egyszer nekem is igazam :-) d.

– Kijavítottam, te nyavalyás, egy jó szavad nem volt rá :-)) d

– Ja, bocsánat, el voltam ragadtatva... Csak az elmúlt két napban kicsit kiütött a második covid-oltás zs.

– kép sorrend és címcsere: Műterem Mai-Szahme tiszteletére - A/2021/12


kép

 

 

 

 

2021.04.10.

kép

– Ezt ma. d.

– Nekem is kéne.....hahó zs.

2021.04.10.

válinews:
egyet hordok, minek nekem több cipő. Szokott esti covidsétánk a parkban, hirtelen mondom Katának, siessünk. Siettünk. Az utcasarkon: már nem kell. Betojtam, férfias adag, éreztem, nadrágom két szára, cipőmre is jócskán. A fürdőszobába érve, gondolom tapintatból, Kata magamra hagyott. Zuhany, aztán jönnek a ruhák. Technológiákat kitalálni, műveletsorrendet. Közben végig mondatokat fogalmaztam. Mint a Doktor Faustusban a második-, a városi doktor, aki a kisfiú bajára ugyanazt mondja, mint a háttérbe húzódó falusi doktor, csak jóval drágábban; és főleg avval van elfoglalva, hogy a betegség stádiumait jól elkülönítse, megfogalmazza. Nadrágmosás többlépcsős munka lesz, derekam fáj, hajolni nehéz, ülve kéne. Munkahely teremtés a kád mellett, műteremláda, lavór egy sámlira. A mosószerek közül a legszebbet választottam, egy lila flakont, utóbb kiderült, fehérítő volt. Fűzőjét külön ki kellett mosni, cipőm az erkélyen szárad. Hát ez is megvolt. Először.

– Hülye vagy, soha többé nem lesz ilyen... zs.

– Kedves mester! Inkontinencia bejegyzésével kapcsolatban:
   1. Fiatal férfiként nagyon sokat tanulok az Ön bejegyzéseiben megjelenő szelíd, az élet nehézségeit méltósággal, már-már játékos rácsodálkozással figyelő életszemléletből.
   2. A probléma kezelhető. A záróizmok elgyengülése... Ahogyan fájós térdét is guggolással... egy gyógytornász anyaga [...] S.

– Köszönöm, megnézném! Bár nem hiszem, hogy a záróizmok; fegyelmezetlen túlétkezés, Kata botrányosan jól főz. d.

2021.04.11.

kép – :-) d.

– Na, ezt elküldöm Julisnak... ha merem. zs.

 

– Egész életedben megmondónéni voltál.. :-) szerintem ne küldd el... helyette inkább ezt a másikat, itt alant. d.

– Jó, így lesz. Azért ez a fenti elég sommás vélemény zs.

– Emlékszem, 10-15 éve irodátokba belépve ahogy rákiabáltál egy férfira, hogy mért nem köszön nekem. Az ikesigék kijavítása.
  Ahogy Csikós álomtervét nekiülve azonnal elkezdted korrigálni. Jancsikáéknál voltunk osztálytalálkozón.
  Ezért kérdeztem tán hónapja, hogy a több évtizedes korrektúramunkád az egyetemen talán nagyon is kritikus hozzáállásra szoktatott rá.
  Nem tudom, mennyire lehet tapasztalataimat általánosítani. Nem lehetetlen, hogy ez így van.
  kép De akkor sincs jelentősége, mert mindenen átvérzik a szereteted. És ezt mindenki megérzi.

– Igen, lehet, hogy nyelnem kéne először-mielőtt kimondom. (Veled kapcsolatban pl.nyelek) zs.

– Meg vagyok tisztelve... mégis, egy érzékeny művészlélek ... :-))) d.

2021.04.12.

[hogy fázós, ezért zokniban, sok éve...]

– Póttakaró jobb, mint a zokni, jobban alszik az ember mezítláb. zs.

– Tiszteletedre tegnap éjjel zokni nélkül, kipróbáltam... d.

– Remélem édes volt az alvás... sajátságos módja a tiszteletadásnak - aludj jól. zs.

– Harmadik ? vagy negyedik éjszaka zokni nélkül... rémes... d.

– Jaj nekem, mit tettem! - Holnaptól kettőt vegyél. zs.

– Egy lábra? Vagy vehetem kettőre is? d.

– 2x2 zs.

2021.04.15.

kép Juliék kutyája elől menekült.... zs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021.04.16.

kép – Délelőtt Katával a soros akupunktúrán. Nekem ebben a fotóban a történet minden fájdalma és nyugalma benne van. d.
  F/2021/044

– Én is járok. zs.


 

 

 

 

 

kép – Egy kétperces film mackók a sztrádán d.

– Szívderítő..... zs.

– Uszodából hazafelé ez a néhány fa sok-sok éve ünnepem tavasszal, tán egy hétig... Idén csak percekre láttam.
„Szent Ferenc megkérte a cseresznyefát, meséljen neki Istenről. A fa virágba borult” d.

 

 

 

2021.04.17.

kép – Lukács működik? zs.

– Ó nem, futólagos látvány volt. Nosztalgiaút uszodával szemközti sajtos rudas boltocskámba. Belépve, fordultak a raktárba pirospöttyes bögrémért, a presszógép első alkalommal számomra föllelt ötödik gombját megnyomva minden léptéken túli hosszú kávét készítettek "a minőség nem foglalkoztat, csak a mennyiség", két kiskanál cukor, szintén kérdezés nélkül, és nagyadag, spirál hegycsúcs tejszínhab, keverő lapátocska nélkül nyújtva át, tiszteletben tartva tarisznyám fanyelű kiskanalát. És egy túlsajtos rúd számomra, akkor is, ha az nyolctízkor már elfogyott. Pontosan egyformán a három asszony, amelyikük aznap délelőttös.
Hatvanszor hatvanas képem alatt, az ablaknál, az állópult végében fogyasztottam el.
És most: sajnálkozó integetés. // F/2019/037

– Te már egy városi esemény vagy. zs.

– Lényegében én vagyok a város. d.

– Ó?!?!

– Óváros

– Főváros

2021.04.17.

VEKKER

Harminchat év után két hete nem szól a vekker.
Nincs miért. Akkor a nagy HÁTHA.

Elég kellemetlen. Van idő magamra figyelni.
Alternatívák. Nyújtózkodások.

Nincsen hátha.
Nem nekem való. Kipihentség sem jön létre.
A békebeli nullaöt huszonhárom.
Mától hátáról talpára a vekkerem. Rádióvezérelt, kényszeresen halálpontos.
Erre helyette is kicsit büszke vagyok.

Rendbe tettem valamit.

2021.04.19.

kép – Szép napot, napsütéssel, vagy anélkül. mi tegnap a vitorlázó reptérre, ez a dombocska van túlfelől, ott a forduló d.
F/2021/046

 

 

 

 

 kép–  de lehet, hogy a múlt heti, az életlen kép a jobb... d.

 

 

 

 

 

 

2021.04.19.

kép – Mi tegnap a Kőhegyen, tavaszi hérics - zs.

– hogy virágot küldesz, lehet úgy is értelmezni, hogy virágot küldesz nekem :-)) d.

– értsd, ahogy akarod - a reptéri fotód olyan, mint egy Brueghel-részlet zs.

– gyorsan mondd meg, az éles v. az elmosódott??? d.

– az éles.

 

 

 

2021.04.19.

– Zsófi, kiskutyám, itt szép csöndben történt valami. Úgy értem, ezek a szövegek személyünktől függetlenül is értékek. Egyszer nyilvánosságra kerülnek.
  A honlapomon van, mint mindenem, de ez most titkosítva. Képernyőre szánom, tipografizálom.
  Informatikus barátom segít, szép lesz :-)) Kérdés:
Vezetéknevedet mindenhol töröltem. Három helyen lennél beazonosítható, a tévéinterjúid. Értékük miatt szívesen megtartanám. De ha ez neked zsenánt, akkor törlöm. d.

– Ahogy gondolod jónak. Tényleg. zs.

– köszönöm. d.

---------- Kata is rábólintott ----------

 

OSZK / Elektronikus Könyvtár
Kedves László, írok honlapra/netre szánva egy könyvfélét, kb. 120 oldal. Ha egyszer hozzátok, a többi könyvem közé:
1. pontos tükör ugye csak pdf-el?
2. abban pop-up, hang és videómelléklet lehetséges-e?
köszönöm: d.

2021.04.19.

kép Este a 105-ös buszon, Katával beszélgetve.
E világban Isten legtisztábban egy emberi arcban mutatja meg magát.
A világ legmagasabb rendű látványa egy emberi arc.
És a leggazdagabb.
Egy tekintet.                             [A fotó: micsoda színek! F/2021/048 ]

– bölcs. zs.

 

 

2021.04.21.

– Volt ma egy nem is rövid pillanat a reménytelenség határán. A program, amiben ezt írom, 19 éve kiment a forgalomból, már senki nem ismeri. Ennyit a háttérről.
A történet: látom, e-napló szövegkódjába kerültek 37 példányban ezek a (gyönyörű) mondatok:

Megrendítem az eget és a földet. Ledöntöm az országok trónját, és összezúzom a pogányok országának hatalmát. Felforgatom a szekeret és a rajta ülőt. Elesnek a lovak, a lovasok meg egymás kardjába dőlnek. Azon a napon – mondja a Seregek Ura – foglak, Zerubbábel, Sealtiel fia, én szolgám – mondja az Úr –, és olyanná teszlek, mint a pecsétgyűrű. Mert téged választottalak ki – mondja a Seregek Ura.«” Agg.2.

Sikerült törölni, aztán látom, már 120! példányban, elszórtan. Aggeus kiemelt feladatának érezte a prófétálást. Hajam égnek állt. Végül sikerült jav., de most se tudom, mi történt.
Másik felem közben nevetett; nagyon bírom, hogy itten egyetlen pontocskát sem szabad téveszteni. Fergeteges játék.
Aludj jól, most oltok. d.

– Oltópont... Ez borzasztó.., ezért utálom ezt az egész computer világot... Szegény Te. zs.

2021.04.21.

– Mutattam Katának; nagyon tetszett neki:

– Te már egy városi esemény vagy. zs.
– Lenyegeben en vagyok a varos. d.
– Ó?!?!
– Óváros
– Főváros

d.

– Hm. - Jó fejek vagytok. zs.

 

6. fejezet - az ÁRNYÉKNAPLÓ / OSZK E-BOOK UTÁN folytatva


2021.04.22.

– Hát, nagy szerencséd van Magaddal....irigykednék, ha tudnék. (beleolvastam az E.P. Veled kapcsolatos szövegeibe) zs.

– Ennek lehet örülni is, sőt örülök is. Csak nem értem igazán, mire gondolsz. Csőlátásomat irigyelheted pld., hogy kizárom a világ konfliktusait. Irigykedhetsz Esterházy kapcsolatomra, de hát nem nagyobb kaliberű ember, mint te vagy. d.

– Talán a buborékra, amiben élsz-, lehet, hogy igazabb életet lehet élni így. zs.

– Ha erre gondolsz, sok pontból áll, de a politizálás nem szerepel munkaköri leírásomban. :-)) Más: ebédelünk, jámbor tökfőzelék, valami beszűrődik, Kata föláll, megnyom egy gombot. És akkor. Annyi ostoba mindenféle után az égből váratlanul egy emberi szó: Bartók Concertója a Bartókon. Kicsit táncoltunk is rá, aztán csak üldögélés, hallgatva, lehajtott fejjel, a tea mellett. d.

– Bartók biztos örült... a felelősséget nem szabad összekeverni a politikával. Nagy-nagy örömöt adtál az Árnyéknapló-printtel. zs.

– Tudod, eléggé számon tartom felelősségem határait. Unokáimat például eléggé elhanyagoltam. Mentség van, persze. De ami nem területem, és csinálni – javítani nem tudom, azon nem sopánkodom. d.

– valószínű, jól határoztad meg a határokat -szinkronban a született magaddal. (hát, ez nekem nem sikerült) zs.

– Ez is rendben van. Ez a te életed. Én teljesítek. Te talán túlteljesítesz. És ez is renden van. d.

– Hát, látod, ez irigylésre méltó- szia- zs.

2021.04.24.kép

/fotót küldött/

– te ma valami nagyon szép helyen voltál unokáiddal... d.

– a Virágos Nyereghez mentünk fel .....minden hely szép, szia zs.

– arra sokat jártunk vasárnaponként barátommal d.

– ki volt a barátod? zs.

– az a hely 10 éve kimaradt az életemből, hogy barátom szakított velem. Ő azt mondta, a sajtószabadság mindenek felett, én azt mondtam, a francia vicclapra haragos araboknak igazuk volt addig a pontig, amíg nem lőttek. d.
Egy újságíró, össz. könyvemet ő szerkesztette, nagyszerűen (pld. 2500 oldalamból kellett 300-at csinálni, = C. Napló), sokáig ő a Mozgó Világ főembere, Bognár Róbert d.

– Összevesztetek? zs.

– Nem, én nem szokok ilyet. Ő azt mondta, evvel megszűnt a barátságunk. Ő ilyen radikális fajta. Sok emberrel van így. Ma is szeretem. Sőt, az Árnyéknapló végén azt a kritikát ő írta, korrektül kezeli kapcsolatunk hiányát, meg lehet ilyesmire kérni. d.

– Kár. Na, aludj jól. zs.

 

2021.04.25.

– Aludj szépet.
ma: fél óra sétára volt erőnk, nekem is, de az szép volt
és a Sugár honlap: ők lassan elérik a 4 millió covid-beoltottat, én eljutottam a majdnem 500. Sugár kép begyűjtéséig.
Édes, kis korai képe. d.
mail Sugár Jancsinak: kép

Szia, János, kaptam; vegyem föl eredetinek? d.
– Szia deske, igen, ez eredeti, 1960-as évek első fele (1964?) a festmény a dunaföldvári ház udvara, nagy valószínűséggel a baloldali alak a nagyanyám, a gyerek meg a kék autónál én volnék. J.
– Csak a kíváncsiság, emlékszel a kék autóra?
– Természetesen. Egy elég egyszerű darab volt, lábbal hajtós, olyan nagyon nem is érdekelt. Ha ez a kép nincs, nem merül föl az emlékeimből. J.


– Nem csinálsz közös kiállítást Sugárral? zs.

– A fiú munkássága erre számomra alkalmatlan, az apával sem vállalnék közös szereplést; nagyon idegen tőlem, ami főperiódusával ő ismertté vált. Amúgy se lehetne képeket összegyűjteni, szerteszét...
Szóval akkor inkább Braque-kal... d.

– aha - szólj, ha nyílik. Na, aludj jól. zs.

 

2021.04.26.

kép[zs. kertjéből virágfotót küld / a fotó elveszett] zs.

– És mindez saját nevelés, neked, otthon, csak kinézel az ablakon... gyönyörű.
Én két napja ezt, ha még nem mutattam (amin csodálkoznék) 60x60 cm. „Tájképműterem – A/2021/22” d.

– elég menő - mint egy Pilinszky vers - történt valami? zs.

– Katával a harmadik akupunktúra,
nem lehetetlen, hogy javul is, beszéde hol jobb, hol –
ma ez:
Erős mondat volt, hogy Isten nem azt adja meg,
amit (esetleg bután) kérünk, hanem azt, amire leginkább szükségünk van.
Egy súlyos példa erre Tibor,
gimnáziumi osztálytársam magyarázata volt ötven évvel ezelőtt.
Szerinte a Fehérvári úton a 18-as villamos azért vágta le a fél lábát, hogy megmentse;
érettségi után segédmunkásként a textilgyárban csupa nő között kezdett elzülleni.
Ügyvéd lett belőle. d.

 

 

 

2021.04.27.

kép

– E heti És...zs.– Ja, egy tréfa, György Péter-cikk-persziflázs... d.

 

 

 

 

 

 

 

 

kép

– Mai akupunktúrás kezelés, félóra nyugalommal. Én közben az ágy mellett a csöndes félhomályban: Graham Greene The Power and the Glory, bár ezúttal magyarul. Nosztalgiautazás, evvel tanultam meg valaha angolul, végigolvastam regényeit, szótárral. Már az indulás is nosztalgikus volt, esti kutyaséta közben egy földszinti ablakba bepillantva, megirigyeltem egy kétkötetes angol-magyar szótárt. És elkezdtem. 1975. okt. 17. Négy év, reggelente egy óra. Utána már nem kellett szótár. És a vége. Elkezdtem méteres fekete harmonika-kihuzattal egy őskori fényképezőgépet építeni- 24x24 cm. negatívméret, fekete kendő alá bújni -,
az egész pontról pontra kitalálva, az olyan izgalom volt két hónapig, hogy minden más – d.

– Tényleg használ az akupunktúra? Hát, nekem nem sikerült igazán, bár még nem adtam fel. Néha elmegyek, de csak megbökdös és 10 perc múlva eljövök. A csípőm el van kopva, de nem akarnék protézist. Azt mondják, hogy csak akkor menjek műtétre, ha elviselhetetlenül fáj. Arról meg nincs szó. zs.

– azt én is meg tudom neked csinálni, olcsóbban-, vagy van egy piros sálam rá, nem jó az? inkább téglaszínű – d.

– Valószínű jobb, mint az akupunktúra. zs.

 

2021.04.28.

– Ezt este fölvettem a parkban, Kata minden esti sétánkon itt egy kicsit megállt, gyönyörködött a csobogásban. Azért. Most éjjel ez nálam, végtelenítve d.

– nem pisiltél be? zs.

– csodálkoztam, de nem :-)) d.

– akkor ezt is írd meg a nyúszba, ne csak azt, hogy betojtál (egyébként azt én kitörölném) zs.

– az fontos vigasztalás lehetett sokaknak. d.
(erre utal:)

Szokott esti covidsétánk a parkban, hirtelen mondom Katának, siessünk. Siettünk. Az utcasarkon: már nem kell. Betojtam, férfias adag, éreztem, nadrágom két szára, cipőmre is jócskán. A fürdőszobába érve, gondolom tapintatból, Kata magamra hagyott. Zuhany, aztán jönnek a ruhák. Technológiákat kitalálni, műveletsorrendet. Közben végig mondatokat fogalmaztam. Mint a Doktor Faustusban a második-, a városi doktor, aki a kisfiú bajára ugyanazt mondja, mint a háttérbe húzódó falusi doktor, csak jóval drágábban; és főleg avval van elfoglalva, hogy a betegség stádiumait jól elkülönítse, megfogalmazza. Nadrágmosás többlépcsős munka lesz, derekam fáj, hajolni nehéz, ülve kéne. Munkahely teremtés a kád mellett, műteremláda, lavór egy sámlira. A mosószerek közül a legszebbet választottam, egy lila flakont, utóbb kiderült, fehérítő volt. Fűzőjét külön ki kellett mosni, cipőm az erkélyen szárad. Hát ez is megvolt. Először.
–-

– 2 perce kaptam:

Kedves Dezső, remélem, levelem egészségben-oltottságban találja! S engedje meg, hogy jelezzem az alábbi kötet MEK-be kerülését:

Árnyéknapló : 1962-2021 / Váli Dezső
https://mek.oszk.hu/21900/21999

Minden jót kívánva üdvözlöm:

– mi az a MEK? zs.

– Széchényi Könyvtár / M. Elektr. Könyvtár. (A vezetékneved sehol.) d.

– Úgyis mindenki tudja már. zs.

– Amúgy nem hirdetem meg, 4 ember tud róla, marad a Széchényi Könyvtárban, ilyenformán. d.
––

– Szervusz Zsófi, hosszú nap volt. Tegnap kértek tőlem aug. 15.-re egy cikket, ma megírtam. d.

Hódolat a remekműnek. Azonban.

I.
Reggel vallásos vagyok. Imaidőm évtizedek óta 05:40 - 06:40.
Utána hívő.
Hívő módra biciklizem és hívő módon mosok fogat.
Másképpen ezáltal?
Igen.
Másképp is festek? Műterembelső-témát?
Igen.

folytatás

– Két hónap múlva is ezt írnád? Azt azért mondom, hogy rizikó nélküli az írás ...valóságon felüli vagy kívüli.
"igazán csak ennyi is érdekel" talán valami nem jó ebben a mondatban. A szöveg költői. zs.

– ez is mai. d.

Mann / Józsefnél megint valami érdekes. Sokat beszél a kettősségről, a felvilág és az alvilág keveredéséről, cseréjéről az ókori gondolkodás tükrében.
Az igen és a nem..., fény és sötétség, élet és halál.

A világos, igenlő "úrim"-mal szemben nyilván a sötét, haláltól árnyékolt világ aspektust jelenti a "tummim"... Tummim a világos és a sötét, a felsővilági és alvilági egyszerre és kölcsönösen - és úrim csak a vidám, tiszta elkülönítettségében. "úrim és tummim" tehát tulajdonképpen nem ellentétet fejez ki, hanem és itt jön az izgalmas arra titokzatos tényre világít rá, hogy ha az erkölcsi világ egészéből egy részt elkülönítünk,
újra csak az egész áll szemben az egésszel. [úrim és tummim fejezet] és ez a káoszelméletben a fraktál. és ha ez létező a szellemi világ területén is, akkor valami egyetemes élettörvénnyel állhatunk szemben. át kéne gondolni. Nem biztos, hogy alkalmas vagyok rá.

– huh, ehhez túl álmos vagyok...

 

2021.04.29.

képkép

– Kata most nagyon rosszul van. Muszáj elmondani valakinek. Gyerekeit hagyom evvel. d.

– Jaj, édes Istenem- fohászkodom. Nem kéne orvosnak szólni? zs.

– Köszönöm, csak jó, hogy elmondhattam. Minden teendőt tudok. Beszélt ma orvossal, reggel óta hányingere van. Most hoztam megint nospát. Délelőtt akupunktúrán voltunk. A fotón nem tudom, a haja mért lett vörös d.

– nem lehet, hogy más baja van? a fotók gyönyörűek. zs.

– olyan volt, mint egy ravatalon d.

– írj bármikor, ha jólesik. Nagy ölelés az alváshoz. zs.


kép

– semmi, semmi, bocs. majd kialszom.
unokáknak: "szemeket lehunyni!
Egy hangot se halljak reggelig” d.

 

 

2021.04.30.

– Hogy vagytok? zs.

– Köszi, nem jól a hasával, de jobban. fölkelt. igaz, hogy már itt a a takarítónő, ahhoz.
én pedig így: d.

Elmedús téveszméim a 21. századból.

– Ha másodpercet kell számolni, a nyolcas duplán veendő.
– Májusban nem fűtünk, májusban legfeljebb fázunk.
– Minek megtoldani ezt a villanyzsinórt, hiszen meghalunk.

– Aranyszájú festőművész...zs.

2021.05.01.

kép – szia, hogy van Kata? zs.

– most értem uszodából, ma covid után kinyitottak. Katára ráimádkozott szabadegyházas tündéri takarítónőnk, akkor majd egy napra azonnal elmúlt a hányingere. Most ő jól lesz, mert húst szel, unokát hívta ebédre. Hazafelé szedtem neki ezt a virágot, hogy először uszoda, (meg magánünnep, naplóm oldalszáma hajnalra átlépte a 20 ezret....:-)) d.

– De jó... nekem meg megszületett reggel a második dédunokám,
a harmadik meg júliusban fog. zs.

– orvosnő barátomnak írom; költő, aki több, mint 300 verset formált szövegeimből, (honlapomon írásoknál külön fejezet), annak tegnap született az első unokája: „Dicsőség az Úrnak! És a mamának és a papának! És a nagyinak is!” És akkor neked is! Voltatok hegyen völgyön? d.

– Vasárnap szoktunk menni a gyerekekkel, szombaton a hegyre járok “edzésre” 50 éve. zs.

2021.05.02.

– Vasárnap, kirándulásidő. Erőnkből a Tóth Árpád sétányra futotta. A cseresznyevirágzás csodája már a földön-, ott is szép volt. d.

kép

 

 

 

– ó de szép... kösz zs.

– Micsoda csacsiság, hogy az ellenséget le kell lőni.
Meg kell kérni, üljön modellt.
Munka közben megismerjük.
Ő is megnyugszik azalatt. d.

 

 

kép

2021.05.04.

– 1.Szemüvegemet pucoltam melegvíz alatt, s közben tűnődtem, mért nincs rajtam, hol lehet a szemüvegem.
   2.Lukács. Ma először a teljes hossz. Hősies átprogramozás a 4+1-re, most alig úszom gyorsban, de nagyon kell a lábamnak a hátúszás. Ott igen nagyot rúgok. Néha föl is jajdulnak.
  3. Denevérpadon. Tegnap a modern változat, amikor balra forgással kezdtem. Jó éjszakát, Zsófi! d.

– Én a napokban hazaszaladtam a kisboltból, mert nem volt nálam a pénztárcám, mikor az ajtót ki akartam nyitni a kulcsommal, vettem észre, hogy a hónom alatt szorongatom... ha ez vígasztal - jó alvást zs.

 

2021.05.05.

kép

– Fejfájra fölriadtam.
Ó, a csajok, a csajok. Nekem ő volt az első, Marina Vlady. 14 évesen kalapot vettem föl, hogy beengedjenek a külvárosi moziba. Megmosolyogtak, és beengedtek. Szüts, a rohadék, táncolt is vele. Igaz, akkortájt már öregecske. Nagynéném szakértő lefitymáló megjegyzése - igazi nő volt -, jó színész kellett, hogy legyen, ilyen kis mellekkel. (Ő nem panaszkodhatott.) d.

– Minden lánynak ilyen frizurája volt egy ideig... elmúlt tőle a fejfájásod? őrületes vagy ezzel a küzdelemmel....ki így, ki úgy zs.

– Nyilvánosságra hoztam az Árnyéknaplót; felvezetve azzal, hogy megbarátkoztunk, ami vélem, helyes irányba orientál, hiszen Kata miatt mindezt értelmezni akarják. Tegnap keserves jó napom, kilenc képemet kiválasztottam, hogy rossz. Majd festem tovább. Kettő már megvan. d.
[az én ajánlásom a kötethez:] d.

Lám csak, megbarátkoztunk –––– háromszoros dédmama / háromszoros nagy apó. Most újra átnéztem, rendben. Nem túl sokat kellett szerkeszteni, fogalmaim szerint feszes lett. És vállalható. Amikor az elsőt-, a C. Naplót szerkesztette barátom, azt mondtam neki, nehogy nagy embert csinálj belőlem. Itt is, ami hígabb, azt szükségesnek, emberinek tartom. Vagyis igaznak és a nyilvánosság számára is tartalmasnak.

https://mek.oszk.hu/21900/21999

Szerző: „Váli Dezső és” mókás, ezt hagytam meg szerzői művésznévnek, és nekik muszáj volt átvenni :-)) mutatom:
https://mek.oszk.hu/21900/21999/cimkes.html
tudom, rám bíztad a döntéseket, és evvel éltem is – evvel együtt örülnék, ha végül benned az maradna, hogy valami szépet csináltunk-, hogy te végül jó szájízzel–
Ja, még, az ilyen irányú hiúságom, fontosnak tartom neked megmondani, hogy a Széchényi Könyvtár fejlécébe** az ajánló szöveget nem én írtam, hanem ők –
(ezek szerint végigolvasták!, mielőtt –) d.

**- Hát, nem tudom egyenlőre tovább olvasni...
Most, több mint ötven év után tudtam meg igazán, hogy milyen nagyszerű ember vagy...
a Jóisten akarta, hogy ne maradjunk együtt,
valószínű azt is, hogy azért mégis egy vékony szál sose szakadt el.
Elolvasom a többit is -, köszönöm, aludjatok jól, szép álmokat."

 

2021.05.06.

– Tudom, hogy szégyenkeznem kéne, de jólesik a lelkemnek ... Azt is tudom /saját a tapasztalat/, hogy ezzel nem rövidíted meg Katát. Fohászkodom Értetek. -
Ja, egy nagyon fontos (nem kérnék ellenvéleményt) - fogalmad sincs, hogy mennyire nem vagyok nagyszerű. zs

– Elég, ha szerű vagy... :-))) d.

– kösz - remélem fiatalodsz az újraúszástól zs.

– fáj a bal vállam, remélek kimozgom
fegyelmezett vagy, a levelezésben is, szakszerűen kötelességszerűen tartózkodó. megbecsültem, amikor női melegséged is átjött.
nehezen eldöntöttem, hogy evvel a levelezésünkkel Isten és emberek előtt minden rendben van, nekem meg mindez bizony jó d.

– Nekem is - pici meleg sziget a zavarosban. zs.

– neked sem zavaros az életed, hiszen etikus vagy, csak túlvállalod magad, és - bár teher, evvel is minden rendben van d.

– Na jó - kösz (volt azért zavaros, tépem is magam) zs.

– ebben is fegyelmezettnek kell lenni. a múlt bűnei-dolgokban, ma. d.

– igenis. -igyekszem zs.

– párizsi esti telefonok vannak az öregúrral? miről tudtok beszélni? d.

– Egy hónapja csak ritkán, mert elkerült egy olyan öregotthonba, ahol együtt lehet a feleségével, aki nem veszi jó néven a sok telefonálást. Téma mindig van. Ő haverja volt a nővéremnek, dolgozott Gyurinak. Egyébként gyönyörű könyveket ír terekről, aurákról, építészeti fogalmakról. Filosz pasi, okos és friss, csak nagyon öreg és nem nagyon mobil. Faggatott sokat, hogy "mi van-mi volt" ajánlottam neki a válinewst, és el van ragadtatva. zs.

– szeretlek, kiskutyám d.

– hm. zs.

– tudom tudom. d.

képkép– Meg kéne keresni a fotó párját. Tíz húsz harminc éve is itt vártam a zöld lámpára. reggelente a Margit körút sarkán. Pár éve rendezték, előtte szép töredezett rendetlen. F/2021/057 Beütöttem, JÁRD, és meg is van. Mára csak az aknafedélből lehet beazonosítani. F/2008/087 d.

– szívszaggató a különbség... ezért küzdök, tanítok - megfoghatatlan, hogy miért zs.

– (nem tudom, neki melyik nem tetszik, de nem mertem megkérdezni.:-)) d.

2021.05.07.

– Későn jött ötlet, már 480 mű. Kitaláltam, opuszjegyzéket IS csinálok Sugárnak, ez alapvető. Így fog kinézni. Evvel a nap fele.
sugar-opusz és megrendeltek! délelőtt tőlem egy ikonfalat, mert látta barátjánál ezt,
és egy ilyet akar...
kép már 3 táblát meg? festettem belőle, és megrendeltem a kétméteres keretet... nekem keretet nagyon keserves lenne derékszögbe...
És Kata negyed napja fekszik. d.

– Na, ez elég jó hír - nem gyakori manapság, hogy ikonfalat rendelnek valakitől... ilyenkor elmélázom (de rosszul hangzik, pedig ikes ige), hogy festőművésznek kellett volna mennem. Ha összemérem azzal, amivel én ma foglalkoztam. Hát így jártam. szép álmokat. zs.

– gondolom, szolgáltál..................... d.

– Frászt... küzdöttem az felesleges adminisztrációval, ami egy ház engedélyeztetésével jár. Meg csináltam lasagne-át, tejberizst, elmentem egy házat megnézni, mert a fiamék kinőtték a lakhelyüket, korrigáltam 2 diplomázót, társasoztam a legkisebb unokámmal és gyógyótornásztam. Most vacsorázni fogok. zs.

– csillagom. szóval szolgáltál másokat :)) d.

– De ne gondold, hogy ez rossz nekem. Elgondoltam, hogy egy nap csak olvasni fogok, zenét hallgatni, napozni és álmodozni. Mit olvassak? Esténként a Sámuel könyvét szoktam Károli fordításban. zs.

2021.05.08.

– Szia, Kata még mindig fekszik? zs.

– Ulunk a buszban egymassal szemben es fogjuk egymas kezet. d.

– És használ az akupunktúra? zs.

– nem d.

– Édes Istenem... zs.

2021.05.10.

– Görnyedten lassan járok, nem fontos, majd elmúlik. Érdekes, úszás tök megy. De ha most se dicséred meg a Sugár-opuszjegyzéket, akkor kimegyek és eszem még egy lekváros kenyeret. Katával délután Angyalföld, akupunktúra, mosolyogva támogattuk egymást. d.

– El vagyok képedve, úgyhogy ne egyél semmit, csak igyál. zs.

– három éve még nulla számon tartott műve a nagyvilágban... d.

– ez most meg fogja hozni az ismertséget? azt képzelem, hogy tiszteletből csinálod.... zs.

– azt hiszem befolyásolni fogja. de egyszerűen azért csináltam, mert eszembe jutott- már mennek föl az árai d.

– de jó... zs.

 

2021.05.11.

– ez fotós Eszter lányának, Zsófinak másolatban: d.

"Pandémia és Pszihológia - V. Óbudai Fotótárlat" Kimentünk, bejártuk, megnéztük Katával, beengedtek, hogy volt oltásigazolványunk. Nagyon te vagy ott a profi, jó! Elnéztük a többit is, kurva egy műfaj ez a fotó, tényleg elég szépkedni... A tiéd komoly, a föliratok túlfogalmazottsága által olykor túl komoly, de arról nem te tehetsz. Csak egy kicsit. :) Szóval: Szellemes az ötlet, vagyis az intellektuális hozzáállásod egy abszurd témához, magasrendű, jó.

– kösz... Irtó rendesek vagytok, hogy elmentetek az Esernyős Galériába. zs.

– Katának is nagyon kellett, csak akupunktúrára járunk heti 2x..., és Óbuda édes kaland, mondta is, mint Szentendre. Sütött a nap. Délután barátnőinek telefonon már javasolta Óbudát... Sikerült. d.

– ó, de jó... Eszternek is kellett, nagyon padlón van. zs.

– Igen, hosszú válaszleveléből ez érzékelhető volt, ilyen értelemben is válaszoltam neki még egyszer, hogy jó, hogy látja önmaga állapotát, ez nagyon fontos. d.

 

2021.05.12.

kép

– Azért ez jó volt. Istenem, de jó volt. d.

– kérsz egy cicát? zs.

– kösz, nem, csak a vágy - d.

– hát igen, a legrosszabb, ha beteljesül a vágy zs.

– kivéve az alvást d.

– Na, azért tudnék még. Jól tudsz aludni? zs.

– 1.én is –
   2. alvásban fáradok ki igazán. tényleg. d.

– Jajjaj, már én is összetörve ébredek egy idő óta zs.

– szívesen panaszkodnék... 2. értelmesebb téma:
Te, most újra végigvettem az Árnyékot. Nem túl sokat kellett szerkeszteni, fogalmaim szerint feszes lett. És vállalható. Ami hígabb, azt szükségesnek, emberinek tartom. d.

– Igaz. zs.

– Ígértél nekem egy Saulust januárban... most olvasom benne... :)) d.

– Ja, igaz - majd odaadom, az elmaradt mákos rétessel együtt zs.

 

2021.05.13.

kép

– tegnap este ünnep, a fiú új autójával fölvitte
öreg szüléket a Normafához,
találkozás, láttuk egymást,
éjszakai fények, csönd volt.
F/2021/061
d.

– Mint egy norvég ballada, olyan a kép... gyönyörű zs.

 

2021.05.15.

– Isten éltessen, Zsófi, névnapodon d.

Virul az igaz, akár a pálma, *
úgy növekszik, mint a Libanon cédrusa.
Az Úr házában van elültetve, *
Istenének csarnokában bont virágot.
Gyümölcsöt érlel öreg korában is, *
termékeny marad, szépen zöldellő.

kép

– Szép lett a reggelem, köszönöm. békés névnapi óra: Bach: D-moll kettős verseny, rajzolás (ritkán adatik) csak az unicum hiányzott zs.

– ez nem csoda, ha elmulasztod a földszinti lakásajtót kinyitni d.

– Ha tudom, kacsalábon forgó kastélyt kérek... őrült vagy - szép estém lesz az unicummal zs.

– Én mire is vágynék, nem tudom-, hogy tudjak görkorizni- d.

– én csellózni szeretnék... zs.

– telefon, Salgótarjáni Tavaszi Tárlat, a képre életműdíjat adtak.
Tényleg jó kép :)), szombaton leutazni d.

– Egy képre hogy lehet életműdíjat adni? De azért nagyon gratulálok.
akkor ma különösen aludj jól. zs.

– lehet, hogy láttak már tőlem mást is :)) d.

 

2021.05.20.

– Remélem, jókedvűen ébredsz, hahó. Egy online konzultáció képernyője zs.kép

– most penitenciából – legalábbis egy hétig – kilenckor már gépet zárok, majd szemet hunyok.
szerinted mért van, hogy a bal karom fáj, mikor tegnap a jobba kaptam az oltást? d.

– Biztos balkezes vagy...
–- ---

– Kata leküld a boltba.
... A búzadara az a zsemlemorzsa-, a prézli?, kérdem a kisasszonytól.
... Nem. d.

– Péter az első rántott húsát grízbe panírozta zs.

– A kegyelem formája. Lenne ez a tartós teher, a szenvedés, de közben szerencsére a szemetet le kell vinni, uborkát hámozni, aztán szeletelni. szervusz. ma bizony teljesítve a penzum, két kép tovább. d.

kép kép

– A másik két kijavítottat már nem is tettem föl- :))
Műterem - határeset - A/2021/24, Műteremben egyedül - A/2021/09
most esti covidséta, kurvafáradt, aztán lassan ágyba... d.

– Elég termékeny vagy... hány kép eddig? zs.

– festmény van: 1430
   kidobtam:       1103 :)) d.

– Uramisten... zs.

– Zseniális, mostanában tanultuk. 3 nagy lábos fenekére: 1. liszt 2. tojás 3. prézli. Az elsőbe bele egyszerre az összes húsok, és két kézzel összeforgatni, és így tovább a másik kettőben is. Iszonyú hamar megvan. Nem világos így? d.

– az a lényeg, hogy nem egyenként, hanem egyszerre? Ha értem, hogy összegyurmázni és úgy rákenni a húsra? zs.

– az összeset egyszerre, lábos mélyén két kézzel moncsolod összegyurmázva a prézlivel, tojással- hihetetlen gyors, egy perc alatt megvan, d.
--- ---

– álmodoztam róla, hogy legalább jól megbírálod, legalább egyetlen mondatban, ami minden a mai NEWS-ban- :)) most viszont zárnom kell a gépet, - penitenciának kértem egy hétig - aludj szépet! d.

 

2021.05.21.

– Miért vagy penitenciában? zs.

– Havi gyónás, ez kértem pótpenitenciának, mert nehezen hagyom abba a munkát este, kicsúszom a ¼ 11-es villanyoltásból... Bocs, tudod a penitencia mi? Bűnvallás után a pap föloldoz, és „büntetést” szab ki. Ehhez kértem én pluszba ezt feladatot, mert így könnyebb lesz, hogy fáradékonyságom miatt hamarább kerüljek ágyba..

Viszont tök örültem volna, ha ami mindent tegnap mutattam neked, nem csak annyi megjegyzésed rá, hogy hány kép.. Amúgy a hülyéskedek között halálkomoly is, a túléléséről. d.

– Lehet, hogy bunkó vagyok, de nem szeretetlenség... egész héten reggel 9-től estig értékelés, ezenkívül van 8 diplomázóm, akik jún. 1., 2.-én fognak védeni. Na, szóval az a figurás ”egyedül” kép nagyon tetszett. Átélem az erős igyekezetedet az újabb és újabb egymástól alig különböző képek létrehozására és az állandó oda-vissza nézésre, javítgatásra. zs.

– köszönöm. most vizsgaszezonban nyugodtan hagyj el, ne még egy többletfeladat számodra. Majd utána... Most halálosan fáradt, mondtam, megrendeltek tőlem egy kétméteres ikonfalt, két hete csinálom d.

– Abba is fesd bele magad (mint a tegnapi képen) zs.

– :-)) tényleg tántorgok a fáradtságtól (ön és közsajnálat) d.

– Hallgass Bachot csukott szemmel - Goldberg variációk... de az se rossz, ha többet alszol. Lehet, hogy beteg vagy? zs.

– talán a covidoltás 2. nap...FEXEM d.

– Én két napig úgy éreztem, hogy ólommal van tele minden tagom /pfizert kaptam. Holnapra kutyabajod zs.

– ezt most vettem be a verstárba, nagyon szeretem. és a végén az a különös fantasztikus befejezés d.

Illyés Gyula: CSILLAGHULLÁS

Oda lett hát ez a nyár is.
Rövidül a nap megint.
Hull a csillag – úgy zuhan le,
ahogy csüggedt kéz legyint.

Kőasztal, bor, kora este,
élvezném még idekint,
csak a sorsa-únta csillag
üt sziven, ahogy legyint,

s leejtődik, hosszu ivben. –
Ki dobta el? És miért?
Abban a nagy legyintésben
benne az is, hogy: ne kérdd.

Este csillag, nappal csüggedt
falevél hull és kering
a természet, a teremtő
veszti reményét megint.

Az ő tűz-keze legyinti:
gond, vivódás, kéj – mit ért?
Fölérez fáradt kezem rá,
s mozdul ő is, boromért.

Tihanyi parázs vörösbor,
fényed most a csillagé.
Az ég millió fényévű
lemondásai felé

feleletül téged nyujt föl
– félméterre! – vén karom, –
mig bokámnál hallhatóan
jár egér-mód surranóan
a fölszél az avaron

2021.05.22.

"Kedves Deske, utánanéztem a motoneuron betegségnek. Ez nem egy betegség neve, hanem tucatnyi kiváltó és egymástól különböző betegség tünete. Sajnos egyik rémisztőbb, mint a másik. [...] lehet autoimmun folyamat miatt, lehet tumoros góc mellékhatása is. Valóban nem tudják az okát, és valóban nem gyógyítható, csak lassítható. Mindenhol azt a gyógyszert írják, amit Kata is megkap. A progressziója fizikai leépüléshez vezet, ami a tudatát megtartó beteg és családja részére is rettenetes megterhelés. Nem tudok vigasztalót mondani, csak kitartásra biztatom.
A legszörnyűbb az a dilemma, hogy ha Isten segítségét kéri az ember, nem tudni miért könyörögjön. Mivel gyógyulás nincs, gyorsabb, vagy lassúbb lefolyás között lehet választani. Nem tudom mit tennék én hasonló helyzetben. Ez a kegyetlen állapot nehéz feladatot jelent. Az biztos, hogy nem érdemelte meg Kata sem és maga sem. R."

– Köszönöm, tudom. Tanulunk szembe nézni nem a betegséggel, a tényekkel, hanem Istennel. Minden rendben van. d.

– Édes jó Istenem, - hogy tudod azt mondani erre-, hihetetlen a hited, hogy azt mondod - minden rendben van? Nagyon kétségbe vagyok esve, és még most se hiszem, hogy ez megtörténhet Veletek. Rengeteget gondolok Rátok, nem tudom, hogy az én imám mit ér... ölellek nagyon zs.

kép

– Zsófi, ma Salgótarjánban. A Jánossy Gyurka-szálló legfölső szintjén az a négy sötét doboz – mi az? szerinted az nem valami későbbi applikáció? d.

– lehet, hogy klíma és új. megünnepeltek nagyon? zs.

– Ünnep volt nekem, hogy Miki élettársával levitt a megnyitóra, ritkán van alkalmunk nyugodtan egymás mellett, és beszélgetni. Egy vendéglőben ott ebéd is. Itthon Kata kedves üzenete várt a szokott módon, az előszobában egy széken. Az rendkívüli volt, hogy estére a két gyerekünket vártuk, de akkor névnapom alkalmából. Zsófi tele pofával a majmairól óra hosszat, lehetett élvezni. Az ő ajándéka egy csokor gorillaszőr, 40 cm hosszú. Odasimulva kidugják a rácson egy köteg szőrüket, hogy Zsófi FONJA BE NEKIK, és aztán avval kollektíve eljátszanak.. d...

kép– De nagyon jó hallani,
hogy ilyen harmóniában vagy a gyerekeiddel...
szégyenkeznem kéne, hogy nem tudom a névnapodat,
de akkor most küldök egy nagy ölelést, és zs.

– én is, viszont, Zsófikám d.

 

 

 

 

 

 

2021.05.24.

kép

– Hazafelé lekapott minket Tatjana, az orosz szomszédasszony. Kata tanítgatta magyarra. d.

– gyönyörű- olyan, mintha az arcotok és a fal egy színből volna kikeverve.
Philemon és Baucis zs.

 

 

 

 

 

 

 

2021.05.25.

kép – "Megint késik. És haza se telefonált." /unokáidnak/ d.

– Rejtett tulajdonságaid bukkannak fel. zs.

– úszótársat kérdeztem valamiről levélben,
egy kilót hülyéskedtünk: d.

"...Nehezebb a helyzet a Delphi Jósnővel,
akivel csak személyesen lehet konzultálni,
egyre gyakrabban téved, ahogy öregszik,
és állandóan emeli az árait..."

 

2021.05.28.

kép – Remélem alszol és szépet álmodsz... zs.

– köszönöm, régi bevált rémálmaim elmaradtak d.

– akkor ma is küldök kisangyalt zs.

– például ötvenedik emeleten nem áll meg a teljesen nyitott lift éjszaka, viszont billeg, és valahogy ki kéne szállni d.

– juj, de rossz.. tépelődtem a rémálmaidon... biztos van oka - tudod? Lehet, hogy az unicum segít? zs.

– nem, nem tudom az okokat. Zsófi, mi erről a véleményed. 60 centis képek, egybe lesznek keretezve, így. Két elrendezési állapot. d.

– Nem látom a színét... zs.

– jogos, hagyjuk. a felelősséget akartam áthárítani. d.

– nekem az átlós jobban tetszik... zs.

 

2021.05.29.

kép

– aukció, júni. 14... 3 millióról indul... Sivatagműterem ikonfal - A/2020/06, - 200 cm.

– kicsit jobb az órabéred... zs.

– belekalkuláltad az 1103 fölfűrészelt képemet? :-)) d.

– és Te a tengernyi felesleges ingyen munkát és a meg nem épült épületekkel járó idegbajokat? zs.

– én mindig ingyen dolgozom, legfeljebb megveszik :-)) d.

– AHA. zs.

– és az én papám sokkal erősebb, mint!! d.

– itt viszont szebben süt a nap zs.

– meddig is tart ez a hajszolt iskoladolgod? júni. 2-3, jól emlékszem? d.

– akkor diploma, júli elején felvételiztetés, mindenféle búcsúünneplések. Egy kiviteli terv, meg a fiúgyerekemnek keresünk új lakhatási lehetőséget, ez folyamatos nézelődést, meg rajzikálást jelent.. meg hát állandó elfoglaltság a kis gyerkőkkel való tennivaló - na, meg a nagyokkal... na, de elmegyek az öreg csajokkal 4 napra Akarattyára a hasamat süttetni... zs.

kép

– Lányom remekel unokám ballag. d.

– csodaszép, ezek szerint nemcsak a majmokhoz ért... zs.

 

 

 

 

 

2021.06.01.

– Köszi szépen a fotót! Virág Judit aukción Katával este, 44 másodperc, képem. Ment a kép egyik gyűjtőtől a másikhoz. d.

– Te drága ember...zs.

– Jövőre kapok követési jogdíjat, vagy 80e HUF :-)) d.

 

2021.06.02.

– A fekete percek bűvköréből egy módot találtam kitörni; nem gondolkozni tovább; azonnal elmozdulni, bármerre, bárhová. Elmosogatni, telefonálni.
Hívőknek: valamint a Szentlelket kérni önsajnálattalan fehér gondolatokért. ...Lelkünkből oszlasd a homályt, szórd szét a démonok hadát, d.

– önsajnálatos fekete gondolatok ellen nagyon kell szeretni valakit - (te találtad ki a kifejezést?) zs.

– én mindig csak önidézek... d.

– Mr. Önidézek örmény filozófus zs.kép

– a szédülést csak azért írtam, hogy kicsit sajnálj, ne nekem kelljen... :)) d.

– Sajnáljuk egymást... én nagyon Téged - tudok jó gyakorlatot szédülés helyett zs.

– Le a lépcsőn, közben húzom kezemre a kézlapátot. Vízből rögtön rám szólnak:
... És a fejesugrás hol marad?
... Kicsit szédülök.
... Vérnyomás?
... Eddig nem volt. Lehet.
Átment a szomszéd sávba. d.
–-

kép salgótarjáni életműdíj átadása kicsit komplikált, ahhoz voltam szokva, egy boríték és egy kézfogás d.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kép

– ez ma lett kész, 146x212 cm és 22,2 kg d.

– nagyon jó lett az elosztása az elemeknek.
mondhatom, hogy rontja a fekete keret a képet, - mintha gyászjelentés volna.. zs.

– próbáltam (maketteztem) fehérrel, és középtónussal is—
Köszi, szépjó éjt, fekszem d.

– aludj eseménymentesen... zs.

 

 

2021.06.03.

kép

– Tudjuk, idő pedig nincsen.
Csak itt, most.
Lenyűgöz, online misén látom Katát tegnap este áldozni.
Ni, ott, a sárga kabátkájában. d.

 

 

2021.06.05.

– Tegnap mesélted, az unokák valami monoton imát, hosszan, közben a fejük nyilván másutt jár, hát ez mire jó. Változhat a véleményed, ha az ő fejükkel az ő dolgukról. Hisznek benne, bár ha gyarlók, akkor is érték. Mióta Kata beteg, reggelente egy dinamikus ima egynegyedét elmondjuk. Ma ez: d.

Bátran vallom, hogy a mai nap egy jó nap!
Ma egészséges vagyok!
Ma telve vagyok Isten szeretetével!
Ma telve vagyok az Úr örömével!
Ma telve vagyok az Isten békéjével!
Ma telve vagyok az Isten bölcsességével!
Ma telve vagyok a Szentlélekkel!
Ma ez mind az enyém!

A közepénél elcsuklik a hangom.
képfotó: Ezen mindig megrendülök. Járdaszél, Margit körút. Úgy gondolja, hogy élni akar. F/2021/072 d.

 

 

 

 

– ma ezt festettem, szia Temetőkert kopjafákkal – A/2021/25 –150 cm és 14, 3 kg. a keretét már tegnap megcsináltam d.

 

 

kép

– Ez nagyon szép - hogy-hogy kimentél a szabadba? zs.

– Ha emlékszel, Főiskolával éves kirándulás,
körút Zemplénben, mindeközben Telkibányára is, autóbusszal.
Olyan gyönyörű volt az a kápolnás kopjafás dombtető,
hogy Szroghnak mondtam, én most itt maradok.
Szelíden lebeszélt, Dezsőke, majd ide úgyis visszajön.
Aztán 68-ban esküvőnk előtt Katának megmutattam autóstoppal,
ott a dombtetőn rajzoltam is, aludtam is a fűben, addig ő olvasott.
Hát így.

B/1968/25 - 26 - 24 d.


 

képképkép

– de szép történet... látszik a képen zs.

– Kata pontosított. :)) Igen, esküvőnk hónapjában.
Sorrendben: rajzoltam, szerelem, aludtam, kalifacsók és narancs a táskájából, mert azt nagyon szerettem. d.

 

2021.06.07.

– Legnagyobb déd-, legkisebb unokák a délutáni napban. zs.kép

– Gyonyoru igazi idill, most negyedevi receptert urologus eloszobajaban egy oraja, illyes verseket olvasok
Irgalmasok korhaz, 5 eve negyedevenkent ugyanaz a gyogyszer.

Ezt két óra alatt festett kopjafásat megvették másfél millióért :)) d.

– igaza volt, aki megvette... Baka [évfolyamtárs] azt mondta, hogy Te azzal vádoltad, hogy 3/3-as volt - tényleg? zs.

– Soha ilyet. Honnét szedi? Ami viszont igaz, Maja mondta,
hogy a Tanulmányi osztály jóvoltából ő rögtön megtudta, hogy a Dominka tégla volt. d.

– azt tudom zs.

– 2. Pontosítsunk. Lehet hogy valakinek mondtam, Baka életéből amit ismerek, Japán útja, stb. lehetséges, hogy az volt. Ha az volt, se vádolom! Tudom, bárkit egyetlen mondat életfenyegetéssel be lehetett szervezni, legtöbbje ártatlan. Esterházy papa gyerekét egy napra elrabolták stb. d.

2021.06.09.

kép

– unokáknak...:-) d.

"Sokat kell még várni?
Azt mondja, ne féljek, csak egy szúnyogcsípés lesz az egész!"

– Kösz, remélem nem fájt neki... zs.

– Zsófiék minden orvosi beavatkozásra
hosszan előre trenírozzák az állatokat,
hogy azt is etetésnek vagy játéknak vegyék... d.

 

2021.06.13.

kép– A legkisebbik unokám.zs.

– feltételezéseim:
– állatidomárnak adják
– túl sokba kerül a gyerek a szüleinek
– lakásukból kidobva,
ebben az albérletben
húzzák meg magukat d.

 

 

 

2021.06.14.

– Dávid Kata a migráció-kérdésről. Ilyen keményen és pontosan erről a világraszólóan zavaros...
Beszkenneltem.
d.

– nem tudom olvasni, olyan kicsi - nagyítani sem. zs.

nekem googlecrome-ban és Firefox böngészőben is hibátlanul nyílott. Továbbra sem megy neked?
Error
User error
Replace user and press any button
d.

– bocs, persze OK. zs.

– Katával körzeti orvosnál, másfél óra bent, vizsg.- gyomorfájdalma – megyünk gyomortükrözésre. paraszolvenciának ezt adtam neki - nevetett d.

kép

Mózes: ami a hitedet illeti, azt hiszem,
komoly hiányosságaid vannak

 

2021.06.15.

kép

– most eléggé magam alatt vagyok
K. folyamatos nagy fájdalmai
orvos gyomorröntgenre küldte,
gyógyszert módosított

2. de azért ezt befejeztem délelőtt A/2021/01 d.

– Édes Jó Istenem... ez nagyon szép zs.

 

 

 

2021.06.16.

– Ha egy pincébe sodródott magból virág nyílik. Az egyetlen dolgot tehet létéért. A pinceablak-, a fény felé fordul. És akkor mindent megtett. d.

 

2021.06.17.

képkép

– Tegnap dél. Fotó: a mentős beköti az infúziót Katába. Gyomorfájdalma, hányt és kiszáradásközel. Kedden lesz gyomortükrözés. Ma uszoda előtt még utánavittem egy leletet. Áfonyabogyót vacsoráltam, ezüstzacskóból. F/2021/079 -F/2021/080 d.

 

 

 

2021.06.18.

kép – [ablakfotója, kicsit följavítottam] triptichon, győztél :)) d.

– adódott.. hívj, ha kellek zs.

– írtam. d.

MENTŐBEN

A mentőorvos beköti az infúziót Katába.
Gyomorfájdalma és kiszáradásközel.
Kedden lesz gyomortükrözés.
Uszoda előtt még utána vittem egy leletet.
Áfonyabogyót vacsoráltam, ezüst zacskóból.

Mégse menjek érte háromra.
Infúzión, húsz perc, vagy egy óra, nem tudja.
Vegyek három zsömlét.
Alvásidő. Ledőlök, menetfelszerelésben.
Zokni, zsebben maszk, fotógép.

Negyven éve Sün rettenetes mondata,
mindegy, egy házasság jó-e, vagy rossz.

 

2021.06.20.

kép– 53. házass. évfordulónk.
Én Katának ezt a képet.
Ő egy Utrillót.
Mikék komplett ebédet hoztak, bőségesen.
Pihentél (is) a Balatonnál? d.

 

 

 2021.06.21.

– Bocs, a newsban is megmutattam, a házass. évf. d.

kép

– melyik templom? zs.

– Tabáni, 2 héttel később, mint a tiétek – képés Utrillo, az igazi szerelmem azokból az évekből.........:-)) d.

– nekünk csak 43 évünk volt zs.

– 3 édesség dughelyünk létezik. Az első a hivatalos, amiről én is tudok, hogy ha netán elfelejtené a helyét. A másodikat persze megtaláltam d.

– miért kell eldugni? zs.

– a dolgoknak az rendje, hogy nekem adagolni kell––– holnap a gyomortükrözés, fekélyt gyanítanak. Mikit kértem vinni, mert nekem is éppen orvoshoz kell menni. Nem tudom benntartják-e. d.

– Hát, nem egyszerű... és nem vidám - jó lenne valami biztatót mondani - nagy ölelés - zs.

– ja, hogy mért kell dugni... mert minden játék... Kata szerint a napi 17 étkezés között a legfontosabb a reggeli..... d.

– egyfolytában eszel? zs.

– a 17 Katára vonatkozik. Mert tök nem figyelek oda, és mindent megeszek, ami előttem van d.

– Kár, hogy nem élvezed az evést - akkor nem is érdemes főzni neked (persze igazából nem hiszem) zs.kép

– pihenj is. állítólag van egy pianínód! dédmamai kötelesség. most ezt a képet javítottam A/2021/11 d.

– hát, nem – nem tudok nemet mondani, de a kék gyönyörű – zs.

– ezt a kéket muszáj volt megmutatnom... már 23 perce nem hencegtem...

- - -

persze tényleg nem értem, soha is nem fogom, ámulok ezen a kettősségeden,
ahogy itt el tudod irányítani ezt a budai mindenséget, mindent
s közben ez a nemtudoknemetmondani
csodálatos
mennyivel egyszerűbb egy barom férfilélek:-))
nem élek vissza avval, hogy nem tudsz nemet mondani, csak annyit kérek,
este zongorázz csak 20 percet d.

– két hét múlva- megígérem zs.

– Akkor 21-et. d.

 

2021.06.22.

– megmentettem egy öregembert / mai news. itt rövidítve d.

Berszán Gábor (1935-) barátom, valahai uszodatársam az évek során 135 cikkben dolgozta föl a Vasárnapi Újság (1854-1922) cikkeit. 2009. karácsonyára honlapot csináltam neki - berszangabor.hu - minden munkáját föltettem rá és bejuttattam a Széchényi Könyvtárba. Most feleségétől érdeklődtem, elmaradtak a cikkek. Testi problémái, a járókeret stb., Nem nyitja már mindennap a gépet. Hirtelenjében javasoltam neki, készítsen egy évenkénti összegzést a legfontosabbakról. (50 hónap munka lenne.) Egy érdeklődőnek ez lehetne a belépő bármi komolyabb kutatás előtt. Talán emiatt kitüntetett helyre is tenném a honlapon.

– Mérlegeli a lehetőséget.
(nem sikerült, végleg abbahagyta. 2021.08.31.) d.

 

2021.06.23.

– Beavatnál, mi ez a két hét, ami után harmóniumhoz jutsz? MOME-val Északi Sarki expedíciót vezetsz. Tegnapi levelemre nem válaszoltál. Ne is írjak addig. Ne is gondolkozzak. Ne is legyek. Víz alatt. Úgyis olyan meleg van. d.

– jaj, dehogy - először is mi van Katával? kicsit fontosabb, mint az én hülyeségem. A két hét vágyott dátum, nem tudom mikor fog bekövetkezni... ha tényleg kíváncsi vagy

– csillagom, gondolok rád. Kata egyformán, tegnap gyomortükrözés, ott is találtak valamit. Ha tudnék tényleg segíteni... d.

– kórházban van? zs.

– nem kórház, jövő héten vissza, valószínű, remélem csak ambulanter d.

– nem tudok azonosulni a számítógéppel és az nagyon sok bosszúságot és elfecsérelt időt eredményez... zs.

–-

– mintha itt akarná hagyni a világot... mint a Lopakodó (fotót küldött, Balaton) zs.

kép

– KÖSZÖNÖM, TÖKÉLY!
Itt közben csöndben voltam,
imaest a közösséggel,
ilyenkor a munkaasztalra pokrócot borítok,
közepén egy Hármashatár-hegyről hozott kövem,
oltárfélének, mutatom. d.

 

 

 

kép

 

 

 

 

 

 

 

 

kép– más / szeretem ezt a rajzot. Írod volt egy előadásod / műemlékügy?! hogy sikerült ? d.

– Csak lesz egy hét múlva. Csupa tudós ember között. De találtam Péter írásai közt egy olyat, ami löketet ad... Ez az eredménye a nagyszájúságomnak. Na, de azt gondolom, hogy kötelesség szólni. zs.

 

 

2021.06.24.

– segíthetek valamiben? zs.

– Ó, nálam egyszerű... időnként megdicsérni. :-)) d.

– Két unokám is ilyen. Simi, simi. zs.

– Illyés is tudta ezt. Tökéletes. Várj, megkeresem. d.

mert angyali fölényetekkel,
asszonyok, ti, ti értitek
kezelni a vérébe mocskult
hőst is úgy, mint a kisdedet,
[in: Menedék]

– Diplomán ülök a műegyetemen - 40 fok zs.

– hősök vagytok d.

 

2021.07.09.

– Megszületett a 17. utódom zs.kép

– Szép! Isten áldása (továbbra is) Veletek! d.

– és egy unokám zs.

– most jöttem rá, hogy hiszen minden második ember egyszer özvegy lesz d.

 

 

 

 

 

2021.07.11.

– együtt néztük Déry/Szerelem filmet F/2021/095 d.kép

– De szép ez a kép - nem láttam a filmet.
Ma Eszterék tízen voltak itt ebédre,
holnap meg megyek a 99 éves unokatestvéremet pátyolgatni Sződligetre. zs.

– Sződligetre jártunk sok évig, Szütsék, amíg el nem váltak. Két első lánya ott született.

(Kékkútról írom):
Alkonyati séta, bár a domboldalról visszafordulunk, a szőlőültetvényes szemközti oldalt szerettük volna megnézni. Hazafelé az úton könyökmankóval Cserhalmi színész ballag barátjával, tán ötödik szomszédunk, én még nem beszéltem vele. Kata mindenkivel viszonyban, köszönünk.
Én annyit mondok a fekete mankófejre mutatva, be kéne festeni pirosra. – Megcsinálom, nem vicc, holnap spray a boltostól. d.
F/2021/085-087


kép

 

 

– NAGYON SZÉPEK EZEK A SZOBÁK, BARÁTSÁGOSAK
ILYEN NEM TUD TERVEZŐDNI, CSAK NŐNI.

Mi volna, ha nem volna Rólad szóló plakát a falon?
(nem bántásból mondom, de nekem fura.) zs.

 

 

 

 

 

kép – Keddtől lemegyek Akarattyára "üdülni".
Juliék elhívtak pár napra, hogy kényeztessenek.
Nem mondom, hogy nem esik jól. Johanna nagyon hiányzik. zs.

– szia, az jó, ha kicsit pihenni fogsz, Balaton, nagyon jó
... kedden mi is lemegyünk, ha Katának ez menni fog, egy hétre
... a plakátokat nem én teszem ki, Kata dekorál, nincs evvel semmi baj
... új hír: Hogy hetek óta enni (pépeset) se, de inni se nagyon tud már,
Kata döntött, kezdi intézni gyomra csövön kivezetett táplálását. d.

– Úristen, micsoda lelki ereje van... zs.

– ezúttal ez (inkább) kényszer d.

 

kép

 

 

 

 

 

 

2021.07.12.

– ez Sződligetről, a horgásztó zs.
kép

– csodás! d.

 

–-
Prédikációja közben mesélte a pap, tegnap.
Olaszországban meglátogattak egy ferences remeteséget.
Elvonulva a világtól, magányosan, egész nap imádkoznak,
és egyszerű mezei munkát végeznek.
Egy idős atya mesélt nekik; sugárzott az életszentségtől és a boldogságtól.
Elmondta, azt hittem, ide elvonulok, és elhagyom a bűneimet.
Nem így történt, mesélte mosolyogva. A bűn megmaradt.

Hogy a hitben-élet lényege nem a tökéletesség. d.

– hanem? zs.

– Ő úgy mondta, hogy az úton levés.
magamnak úgy fordítanám, hogy mindig fölkelni a hasraesésből, és továbbmenni d.

– esterházy szerint: "fejjel a falnak és az ütött résen tovább" zs.

 

2021.07.13.

– ma reggel ezt: d.

képBement egy barlangba, és ott töltötte az éjszakát.
S lám, az Úr hallatta szavát, így szólt hozzá: „Menj, és a hegyen járulj az Úr színe elé!”
S lám, az Úr elvonult arra.
Hegyeket tépő, sziklákat sodró, hatalmas szélvész haladt az Úr előtt,
de az Úr nem volt a szélviharban.
A szélvésznek földrengés lépett a nyomába, de az Úr nem volt a földrengésben.
A földrengés után tűz következett, de az Úr nem volt a tűzben.
A tüzet enyhe szellő kísérte. Amikor Illés észrevette, befödte arcát köntösével... Kir.1. 19.

– én ezt a szöveget a Karmel hegyről zs.

– most ezt kaptam mailben: d.

– Kedves Deske, ha hívő volnék, ha tudnék imádkozni; imádkoznék értetek. NN.
– Peched van. Ez gyönyörű ima :-)) Köszönjük. d.

 

2021.07.21.

– egész nap prés alatt voltam... jó reggelt zs.

– biztos mutattam már a viccet: d.

kép

kép

– Elérzékenyültem. Kékkút, megláttam, a polc tetején. Egy cipő.
Kata tudta, Kingáé volt.
Sikeres záróvizsgái, másodéves medika. d.

 

 

 

 

2021.07.22.

kép – most látom aukción. Hát nem csodálatos fotó?
95e HUF árulják: "Együtt" d.

– szívbemarkolóan gyönyörű....kik Ők? Ki fotózta? zs.

– Tóth István fotóművész (1926-2016) 1968. d.

 

 

 

 

– (erről ez jutott eszembe, bocs, mutatom)
Memento Cs. Zs. – A/1970/11 d.


kép

– Na, de ilyen díszes keretben? zs.

– A valahai legtündökletesebb lelki segítségnyújtási ötlet mostani helyzetemre a tegnapi mail:
Gyere, megtanítalak teniszezni! Megyek. d.

– tényleg? zs.

– igen.
most találtam: d.

C. napló 1963.01. // C.00036
életcélom már régóta a festés volt, mikor az Iparművészetire fölvettek építésznek. Lelkiismeretesen és a külső követelményeknek megfelelően igyekszem tökéletesen dolgozni. Így ez jelenleg számomra annyi idő, hogy most festésre időt keresni irrealitás. Tehát a festés utáni vágyat ruhatárba tettem, lelkiismeretesen vigyázva a ruhatári számra, hogy esetlegesen előbb-utóbb elkövetkező időben (amint a festés számomra már nem irrealitás)
eszembe jusson a gondolata és esetleg tetté is válhassék.

– még a statikán is törted a fejed... zs.

– igen. de ez már egy hosszú történet... talán este, ha lesz időd belenézni... diploma 1967 d.

 

2021.07.23.

– Elolvastam, hihetetlen - ennyire pontosan emlékezni... jó érzés, hogy nem vész el. András Szekszárdról jött. Göbölyös Márta édesapja ott volt református lelkész. És Péter nem a későbbi férjem lett. (na, csak hogy piszkáljalak) zs.

– köszi, hogy elolvastad
Esti sétánk, park; a tavacska mellett két szülők típusosan rémüldöznek, hogy a gyerekek a szélén guggolva beleesnek a félméteres vízbe. Ugyanis morzsákat szórnak a harminc-negyven centis lomha és ronda halaknak. Harmadszori felszólítás is hiába. Végül a nagyobb lány visszaszól: én nagyon jól tudok barátkozni a halakkal a víz alatt.
- - -

Ezt az imát most tanultam a krimiből. A főhős lőtt vállal, menekülve, fölborult motorcsónakkal reménytelenül hánykolódik a tengerben,

It vas intensely cold, biting into his arms and legs like acid so that even the pain of his wound faded for the time being. Another large wave come over and he drifted down the other side into calmer water.
'Not good, my boy, ' he told himself. 'Not good at all.'

Nem jól van ez így, Uram; a derekam, a derekam – mondtam én fejcsóválva. d.

– lesz új unokája Szűts Miklósnak. Nóra, tanítványom volt... zs.

– Nagy hír! d.

– Nóra, és az egyik legklasszabb tanítványom, és aki már évek óta tanít: Baló Dani - a szülőpár. zs.

– Ez meg ma: A/2021/16
Katával körzeti orvosnál, másfél óra bent, vizsg.- gyomorfájdalma – megyünk gyomortükrözésre. d.kép

– olyan a festőállvány, mint egy szikár öregember - hasonlít Rád (elmentem, de elmentem) zs.

– [...] igen, ő Sanyi, egyik keresztfiam. Nem hívő - szülei okán - dolgozom érte. d.

– Szerinted baj, ha valaki nem hívő? mit tudsz dolgozni érte? Én ismerek gazember hívőket és jóember nem hívőket. És hátha hívő, csak esetleg másképp, mint Te. zs.

– Bizony baj. Persze hogy ismersz sokfélét. Ne relativizáljuk el a súlyos tényeket. Kétnaponta imádkozom érte, sok éve. d.

– Ha komolyan gondolod, akkor talán nemcsak imádkozni kéne érte. zs.

– Mire gondolsz, mit kellene/lehetne tennem. Hitéletében nem segíthetem, ezt a szülők ellenében nem tehetem meg. d.

– szoktál vele találkozni? beszélgetni? - ha tényleg komolyan fontosnak érzed, az imádság csak a lelkiismereted megnyugtatására való zs.

– igen, ezt elmulasztottam. Próbálkoztam, nemigen sikerült kapcsolatot fölvenni vele, és eztán abbahagytam.
hiszek az ima fölséges hatalmában
a hit nem a jó emberek-rossz emberek témaköre. Nem morális kérdés.
Elfogadása annak, hogy az Isten engem végtelenül szeret, és segít. Ettől kezdve ez egy egészen más élet d.

– ha egyáltalán nem morális kérdés, akkor, ha valaki hisz, nem lényegesek a tettei? Így, elég egyszerű és nincs felelősség... Na, nem akarlak gyötörni, irigyelhetlek. zs.

–Köszönöm, hogy érvelsz
a moralitás természetesen fontos, de az következmény
felelősség van, elbukás is, ezek sem főkérdések
nem tudom világosan megfogalmazni neked. d.

– akkor mi a főkérdés - nem választható szét: hit nélkül morálisnak lenni, vagy hittel amorálisnak - tudom, hogy ez nem matematika, de a sarkítás néha fontos-nem lehet maszatolni. zs.

– ez bizony önkényes és zavaros szembeállítás, olyan mint körtekompótot vagy esernyőt kérek

– nem gondolom önkényesnek, csak logikusnak - a hit, meg a logika messze, távol vannak egymástól - zs.

– tűnődtem rajta, hogy tulajdonképpen hova szeretnél kilyukadni. Milyen igazságot szeretnél hallani. Tán ez lehet, hogy: nem hívő-, alig hívő ember is lehet teljesen morális. Persze. Vagy tán a belső kétségeid magad minőségéről járhattak az eszedben.

– Nem szeretnék semmi "eredményre" jutni. Sanyival kapcsolatos mondatod keltette fel a kíváncsiságomat. hogy mi lakozik Benned. Tényleg irigylésre méltó a biztos hited. Nincs kétség, kétely. Nekem sokkal tágasabb és szabadabb a hitem.
Szerencse, hogy nem maradtunk együtt. De mégiscsak. a morál és a hit nem ütközhet - ezt érzem. zs.–

kép

– Igen értem, alig tudom követni, ezekkel a kategorizálásokkal nem foglalkozom. a napi életben pontosan tudjuk mi a teendő, merre vannak az értékek.d.

– na, jó.
kaptam az unokáimtól egy hangszórót és egy hete a Cosi fan tuttét hallgatom Cecilia Bartoldival

– felhőben Ilyen zenét tudok neked küldeni. ez 40 éve megrendít. A teljes lemezt digitalizáltattam magamnak: Zsinagóga zene / Lóránd-trió 1963

Ceciliát véletlenül egyszer vendégségben mutatták, megkönnyeztetett. Amúgy nem ismerem. Elkértem a zenét. Megvan egy kis része. d.

 

 

– ezt a szöveget küldöm. zs.

– a magabiztosságom zavar, ugye? megértem. nem a sajátom, amit tudok. vannak hitigazságok, amik jól ki vannak művelve. d.

– nem zavar, inkább csodálkozom, hogy Téged nem zavar - kicsit veszélyes zs.

kép2021.07.24.

– Deske, itt, Baján van a világ
   legbarátságosabb harapós kutyája. S. (fotó)

– Akkor nem vagyok egyedül. d.

– nem csodálom, hogy nem jársz társaságba.... zs.

 

 

 

 

2021.07.25.

kép

– Capa Központ / Kertész kiállításról hazafelé, én is egy fotó. Egyik kezében cigarrillo, másikban az ezresem. A zsibárus- F/2021/110 Leveleidből alig-alig tudok meg valamit rólad. Szándékos? Az is rendben van. d.

– nem, -csak érdektelennek érzem csip-csup ügyeimet. Meg a megfelelési kényszerem miatt nem is találom magam (Mária és Márta) zs.

Mindenki élete csip-csup. Érdekel(ne) az életed. Tudom, hogy nagyon telített, de csak annyit. d.

– [...] meg néha mégis csak egyedül érzem magam, - de ez nem panaszkodás. zs.

– írtam... d.

HÁLAADÁS
"most éppen két napra főzök előre a balatoni csapatnak –
...meg néha mégiscsak egyedül érzem magam, - de ez nem panaszkodás. zs."

Zsófikám, úgy segítenék neked, de hát nincs mit-, és nem is bírnék.
Lelkierő híján.
Sokat veled, napkeltétől napnyugtáig, de hát ez nem –

A halál árnyékában völgyében járok, ágyam szélén üldögélve.
Vasárnapi kicsi sétához sem volt ereje.
Most, ebéd után szólt, (csak én ettem,
vasalt csirkeszárny** számomra, specialitása) hogy imádkozzunk.
Hát, az ajtóban állva, átkarolva, összeborulva.
Beszéde nehezen érthető.
Megköszönte, és hálát adott érte az Égnek,
hogy állapota romlott. Megint fogyott két és fél kilót.
Enni nem bír, alig valamit, inni is nehezen.
Ő imádkozott, én rá az ÁMEN-t, könnyezve.
Döntött.
Holnap elkezdi intézni gyomorműtétje ügyét.
A táplálás kivezetése. Stáció.

Látod, könnyítek magamon, hogy mindezt leírom.
Magamnak és Neked.

** ezt megkérdezhetnéd:
A nehéz öntöttvas nyomja a szegény csirkét laposra
a serpenyő mélyén az olajban,
ettől sokkal sültebb.

 

2021.07.28.

– Zsófikám, kiskutyám, teljesen OK., ha egy levelemet nem válaszolod meg,
csak annyival: kösz, vettem. De ha ez nincs, akkor nincs dialógus, ill.nem tudhatom, kaptad-e. d.

 

2021.08.03.

– Megpróbálok visszatérni a nyaralásból... tegnap Veszprémben és környékén. Az evangélikus templom belsőjét próbálom emberségessé tenni. Nagyapám építette a tornyát. Itt fújtattuk lábbal az orgonát Kütü barátnőmmel és itt tanultam meg a sok gyönyörű éneket. Mindig megráz, ha vissza kell menni a városba. Eseménydús balatoni hét volt kicsi és nagy unokákkal, de sok szomorúság is volt. Többet voltam a vízben, mint a parton. Mi van Veletek? zs.

 

2021.08.04.

– Köszi... ma egész délelőtt kórházi kivizsg. Katával, most jobb, majd..., most nagyon fáradt vagyok d.

– Odagondolok, hátha...zs.

– Mi megvagyunk. Mégsem kell, sőt nem javasolt a pet, a gyomor kivezetése. Más a gyomorbajok oka, majd átgyógyszerezés lesz. Mindenféle protekciókat szereztem, Kata jó kezekbe került. d.

– De jó hír, nagyon örülök. Akkor ma jól aludj. zs.

– Ha van kedved a balatonéletről mesélni. d.

– Kár, hogy nem tanultam meg jól zenélni - csak a zenészeket irigylem - bocs, hogy ilyen hülyeséggel traktállak. zs.

– Traktálsz??? Végre mélyről érkező fontos mondatod-sóhajod. Bőven gyönyörű a kapcsolatod a zenével. Tegnap találtam egy verset, ami csak és tisztán zene. d.


Zelk Zoltán: AZ ÁGAK BOLDOGSÁGA

Mikor nyolc hónapig tartó vándorlás után
s mindig hegyre föl
s mintha a föld csak köveket viritana,
mindig éles köveken,
keblemen egy tavalyi cipóval s egy kulacs vízzel
megérkeztem a völgybe,
ettem egy falatot,
ittam egy kortyot,
s mert már jártam ezen a tájon,
hát emlékeztem is,
megszámoltam a fákat,
a füveket,
s a csillagok földi visszfényét, a margarétákat,
aztán az első árnyéknak dőlve,
nyolc hónap után először,
csak úgy álltomban, elaludtam.

Mindez napsütésben történt, mint ébredésem is,
mert ébredésemkor éppen delet zúgott a nap,
de a fák még kócosan, helyüket keresve, futkostak
s a füvek és margaréták még nem mertek fölegyenesedni,
hát tudtam,
szelek és záporok vonultak álmaim fölött,
csak nem tudtam, meddig aludtam,
egy napig, vagy egy esztendeig,
de oly mindegy az.

S éppen mert mindegy, már készültem tovább vándorolni,
s ekkor
egy pehely az öröm tollazatából!
az ágak boldogsága az ember szivében is!
észrevettem,
egy sűrgő, ázott cinkepár
fészket rakott a vállamon.

Hát ne várjatok vissza még,
lássátok be, nem mozdulhatok,
mi lenne a tojóval, ha nem találná a fészket,
melyben a jövendőt elülteti?
mi lenne a hímmel,
ha megtérve a délután vermeiből,
a tojót elveszítené?
itt kell állanom,
mig a tojások át nem forrósodnak,
mig a fiókák csőre az első percet meg nem ízleli
és azután is
mindaddig,
mig röptükkel hidat nem épitenek
a levegő örvényei fölött.

És állván így a hegyek árnyékának dőlve,
majd azt is megtudom,
amit csak Ők tudhatnak odalent,
mit érez az ember, mikor az eső
a szívéig csorog.

nekem ez a Zelk ámulatos vízió, tök nem értem, valószínű nem is lehet, nem is kell. Te ennek nagyon hasonmását küldted nekünk vigasztalásul :-)) Nemes Nagy Ágnes d.

kép

 

2021.08.05.

– "alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra"- elég szép kép. A szomorúságom oka [gyerekek..] zs.

– Bocsánat – fölöttem az ég – stb. - annyira szimmetrikus, (írtam júli 17.-én) hogy muszáj volt ezt ide tenni. d.

MONDOGATÓ
Fölhígult körülöttem az idő, időnként fölrémlik, ijesztő.
Igen, az uszodátlan hónapok is. Kata betegsége.
Mindennek más a fajsúlya.
Ijedelemre nincsen ok, mondogatom magamnak;
fölöttem az ég, alattam parketta, polcomon Zelk,
ölelésben fölordítok, mit akarsz még.

A szomorúságok. Életen át. Vannak. Szép nyugodt reménytelen élethossz szomorúságok. Vannak, igen. Nagyon értelek. Együtt élünk velük.
2. válasz
És mégis tudok vigasztalót mondani, hiszen megélem én is, Füst Milán rettenetesen okos mondata, könyvének első mondata talán: semmi nincs egészen úgy. Az élet félórákban működik. (Ezt én mondom) d.

– És még mindig várok valamire együtt a múlttal. Néha jobb volna némi népmese. zs.

 

2021.08.06.

– Tudod, Isten őket is, akikért aggódsz-, téged is végtelenül szeret, és a legjobbat akarja nektek. Ezt a feladatot adta/engedte számotokra, mint a legmegfelelőbbet. d.

– Ha ezt hiszem, akkor sem jobb - nyugodjunk bele minden rosszba? zs.

– adjuk érte hálát d.

– Te tényleg, tiszta szívből hálát tudsz adni Kata betegségéért? Őrületes vagy zs.

– Nem tiszta szívből. Döntés, hogy elhiszem Neki. Kérjek helyébe gégerákot? Ez az egyetlen, amit el kéne hinned, Isten csodálatosan szeret téged. d.

– Mindig is hittem zs.

– És hogy őket is? d.

– hát, ha látnám, hogy van kiút.. zs.

– fölfelé biztosan van... d.

– Tényleg megtanít valaki teniszezni? zs.

– Péter délelőtt megtanított teniszezni, aztán le is filmezett: ott bévül az vízben éreztem, gyönyörűen úszom. Filmen: stílus rendben, koromnak megfelelően, időarányosan, jelentősen romlott. d.


– Lehet, hogy őstehetség vagy? Hányszor voltál? Uszoda helyett? zs.

– hülyülök, ma csináltam először és utoljára egy órát a teniszt. Az úszás-film, ami nagyon fontos volt nekem, Dragomán Gyuri már meg is korrigált, tanulom ezt a Total Immersion amerikai gyorsúszást évek óta. Hogy valami más is:-)):

– Lépek ki a zuhany alól, s mondom, Üdvözlégy Mária; ja, nem ez-; most mélyeket lélegezni a fejesugráshoz (hogy víz alatt a második kék csillagig) (ami 22 méter). Nagyon álmos voltam. d.

 

2021.08.07.

kép – "A társadalom, Lin Yutang szerint, csak a csiszolt hazugság bizonyos mennyiségének bázisán létezhet, és azon, hogy senki sem mondja pontosan azt, amit gondol." d.

– elég borzasztó, -hátha téved (ezek a tömör bölcsességek tévútra visznek) zs.

– Mikiék nálunk szombati ebéden. Szerelme, Aliz, képet választott.
Biztonság kedvéért kutyájuk véleménye is megtudakolva. F/2021/116
voltál a hegyen? d.

– aha, 50 éve alakult egy csoport, amikor a lányokat síedzésre vittem,
a szülőknek egy fiatal tornatanárnő szervezett edzést,
hogy ne toporogjunk ott két óra hosszat. Ez még mindig létezik. zs.

 

2021.08.08.

– Minden reggel hálát adok, azért, ami van. Nem tudom, hogy tudnám olvashatóvá tenni, ami bennem rekedt. zs.

– Az jó! A többi nem tartozik rám. Kevésbé költőien: kivéve, csak amiről jól esik beszélned. ha van ojjan :)-) d.

– Kedves Deske! Sokáig nem kerültem gép közelébe [...] Kata iránt érdeklődöm, hogy van? Aggodalommal, N.
– Kedves N., nincs ok aggodalomra, minden rendben van. Kata egyenletesen rosszul van. Néha kevésbé. d

– Nem vagyok boldog. zs.

 

2021.08.09.

– Szia, - elméláztam azon, hogy biztos-e, hogy nekünk levelezni kell? Nem esik rosszul Katának? Hogy több, mint 12 éve egyedül vagyok, elszoktam az ilyesfajta beszédtől. Az is igaz, hogy akit valaha szerettem, lelkem mélyén megmaradt és velem él, magányosan. A sok ember közt - mint mindenki - én is egyedül vagyok. Igazán megnyílni nem tudok, pedig ez talán jobban hiányzik, mint a testi érintkezés. Gondolatban persze minden lehetséges. Összevissza beszélek, elmegyek aludni. zs.

– küldöm a levelem. csak annyi választ, ha lehet, minden levél után, hogy MEKKAPTAM :)) d.

––––––––––––––––––––––––

ZSÓFIKÁM. ARANYOM, eltűnődtél, kell-e nekünk leveleznünk. Okos és érzékeny vagy, persze. Volt egy halvány utalásom, hogy kicsit üresebb egy dialógusunk. (Olykor a választ valami fotó küldésével váltod ki. Értem én.)
Hát nézzük.

Öregemberek vagyunk.

AZ ÉN INPUTOM
– Két keserves-gyönyörű év, elfelejtettem elfelejteni. Él. Aztán meg hatvan év alatt ami hiány életemben, álmaimban rád testáltam a megoldást, tévesen. Minden veled-álmom zűr és bajjal kezdőd, akkor megérkezel, mellém ülsz, és minden elsimul. Zöldellő kerekerdő.
– Érdekes, szerelmi dolgainkról alig emlék. Egy akad, talán mert akkor pillanatra én valamifajta fölényben. A prágai vonaton valami fura nyugtalanság rajtad, észrevettem. Oldalvást az ölembe ültettelek, és benyúltam emlékezetes kék-zöldkockás szoknyád alá. Utána annyit mondtál, most szégyellem magam.
– Minden levelednek örülök.

OUTPUT
– Tavalyi balatoni körleveleid, hogy kezdtem levelezésbe veled. A hencegés-kényszerem, meg a bennem ragadt asszimmetria szomorúsága, hogy mindig én szerettelek jobban, és voltam a gyengébb. Most mutattam gazdagságomat; kicsit meg akartam szerettetni magam. Ez sikerült is. Az Árnyéknapló érték. Most pedig a halálközelség, életemben először, az ijedtségem. Erről valakivel beszélni. Neked ebben szomorú gyakorlatod. Iszonyú erős mondatod: Az ember meg is szokja. Segítettél. A helyzet bonyolódik, ez számodra most lelkiismereti feladattá vált.
– Szeretek írni, és tudom, egy része érték. Én is segítlek, olykor tanítlak is. A morális határára figyelnem kell, már a gondolat kezdetén. Vigyázok, feszesen. Csakhogy az irodalom-birodalom engem fölszabadít. Barátnőm írta nagyon kényes szövegemre, várj, megkeresem CTRL+F SZARV:
Fehér Szarvas
szarvasagancs
"Deske, a vers védett tér. Abban a gyilkos megragadja az oltár szarvát." Ugyanis közértékké válik. Nekem pedig játék is, mint kb. minden az életemben. A könyveim, minden.

HOGY VAGYOK
– Katát levelezésünk nem zavarja, jó lélekkel veszi.
– Mikor Gyurka évek után megtért a Köröndről Borihoz, mondtad, úgy élnek, mint a galambok. Hogy Kata beteggé vált, minden problémám lenullázódott. Sokat együtt, már a covid elejétől is tollaslabda délutánonként a Svábhegy oldalán.

A TE INPUTOD.
– Hogy Fülöp meg Náncsi, már csak én tudom életedből. Erős pozíció.
– Jó neked is, hogy szeretlek. Noha sok minden zavar, idegen tőled net-naplóm kitárulkozása. Amúgy próbálkoztam, örültem volna, ha bele-beleolvasol, nem sikerült.
Ez is rendben van.
– Vállaltan szűk, amit én a világgal foglalkozom, ezt se szereted. Politika, stb.
– Lehet, hitemet kissé bigottnak látod. Nem bánt.

A TE OUTPUTOD
– Leveledben vigyázol, még lelki háromszögbe se keveredj, tartózkodó vagy. Két ág között kivillan a fény, asszem, Zelk.

TE HOGY VAGY
– Vibrálóan nagy amplitúdóval élsz, robbanó érzékenységgel, nevetsz, dühös és sírsz (ellágyulva mosolygom).
– Kényszerből, és menekülésből is teli az életed, tanítványok hada, meg a 17 utód. Kerek az életed. (Nincs kivel igazán beszélned, egyedül vagy.)
– Nagyon nagyanya vagy. Hogy mennyire nő is, leginkább egy 20 év előtti mondatod, Dobszay gregorián-előadását hallgattad az Akadémián: odaszaladtam volna, és leginkább megpuszilgattam volna lecsavarodott nejlonzokniját... Gyönyörű.

HOGY LEVELEZZÜNK-E
– Nekem jó. Írod, el vagy szokva az érdemi párbeszédtől. Én magamban folyamatosan fogalmazom a világot, reggeltől estig; muris, nem?
– Hát - gondolom, muszájból-folyamatosan: nem, de.
ölel d.
––––––––––––––––––––––––-

– (mekkaptam)

Tudod, tegnap, mikor elküldtem a levelet, elszomorodtam, de úgy gondoltam, így van rendjén. Elszomorodtam, mert - ugyan sokszor úgy tűnhetett Neked, hogy nem reagálok -mégiscsak fontos lett nekem ez fura valami, ami született. Hogy valahova megint tartozom. Hogy törvényen kívül vagy törvényesen, azt nem tudom. Talán a múlt " jogán" Talán jogtalan is, hogy ennek örülök és mégis. De az is lehet, hogy rávetítek egy vágyat erre a helyzetre. Ki tudja? szia-zs.

 

2021.08.10.

kép

– "aki segített kihúzni, az segítsen visszatolni is, mert eladni azt nem sikerült" d.

– célzás? (tyinúli, tyinúli, nye vityanúli répku) zs.

– Hosszan tunodtem, milyen celzast lehet a vicc moge kepzelnem, de semmit nem talaltam.
Hat akkor most segits ki te, tompa az agyam, pedig uszasbol hazafele d.

– hát, hogy én kezdtem ezt az egészet a balatoni fotókkal.... zs.

– csillag vagy d.

– Bolond... zs.kép

– Ha múzeumban,
szokást csináltam belőle,
Mikinek kis korától egy repró-képeslap, hazaérve.
Most ő, hogy ugyan évekkel ezelőtt, Pradoból hozta, most jutott eszébe.
Hátoldalon, ahogy dukál, Apónak szeretettel M. d.

– De szép-ki festette? kit ábrázol? a vörösek, őrület -
pedig a valóságban nem szeretem a piros cserepes házakat. zs.

– valami fraangelikó szentantal temetése
éjjel 3-4h között 5 gasztroenterológia klinika címet gyűjtöttem össze, aztán mailek ez ügyben d.

– sikeres volt? használ? nálam tegnap 10-en vacsoráztak...nem szeretek főzni,
de mindig elfog az indulat, és fő az, hogy csinálhatom zs.kép

– Várhelyi Tímea, egy lány a túlvilágról, nagyon jó festő kiáll. anyagát néztem meg a lakásán. Szóba került, hogy pár éve a Lukácsban kavicsjárok a lábam miatt. Mondja, neki is ilyen próbálkozásai, lavór vízben kavics. Hát hiszen csinálhatok neki, nekem bevált, egy eszközt, amin tapicskolni. Már leszabtam. Ilyen lesz. (persze nálam dizájtervem, beszámozva...:-)) ezen kell majd meztélláb helyben járni. Az elején jól tud fájni. d.
–-

– Szia! Valami gyanús lett, félálmomban. Rákerestem, tényleg hibás volt. Tehát

ANYÁNK ÁRNYA

Lábujjhegyen járnak még a percek,
De minálunk fő már az ebéd,
vizes ákác sír a kis kályhában,
sír a kályhán a piros fazék.

Feketedik, kihül már a kályha,
anyánk árnya surran a havon,
fölébred a két fiú és látja,
teli fazék vár az asztalon.

Mért mondtam el? mért jutott eszembe?
téli hajnal... párolgó fazék...
a szegények halhatatlan árnya...
KÉT ÁG KÖZÖTT KIVILLAN AZ ÉG.

Szeptember 7-én este 8-kor órás beszélgetés velem az A38 hajón, megkerestek, nem ismerem. Most egyeztetünk. d.

„..én nem értek a képzőművészethez, tehát erről nem is tudok majd beszélgetni. Megkérdeztem embereket önről... kimondtam az ön nevét, ami bőven elég volt, utána meséltek róla, miért olyan nagy dolog szakmailag, amit ön képvisel... arról igyekszem társalogni, kizárólag az ön irodalmi munkásságáról, érdekes formában megteremtett egzisztencialista nagyregényéről vagy regényfolyamáról... több ezer oldal után... Tisztelettel: Horváth László Imre

– Hát ez jó, lehet látni a neten? zs.

– ahogy magamat ismerem... d.

2021.08.11.

– [...] akkor vannak helyén mindenféle véleményeid, ha ezek egy ima keretében is elmondhatóak d.

– Hol az ima határa? zs.

– Tudod, te azt csillagom d.

– hát.. ha határtalan zs.

– ez meg ma reggeli film: Ideje lenne elmennie orvoshoz d.– jaj, szegényke.. remélem eljutott valami zöldbe... zs.

– A föld mélységei az ő kezében vannak, és övé a hegyek minden orma. Övé a tenger, az ő műve, a szárazföld is az ő keze alkotása. zs.94. d.

 

2021.08.12.

– Zsófi, két éve volt nekem egy átgondolatlan butuska ötletem, valahogy a diákokhoz eljuttatni az A. Napló monográfiámat. S ez okból 2019-ben a MOME igazgatóságra leadtam 100 példányt. Meg tudnád majd egyszer érdeklődni, mi lett evvel? Ha csak teher nekik, visszakérem, és a szept. kiállításomon szétosztogatnám. d.

– Szia, megkérdeztem, a könyved jó helyen van, + azoknak az elméleti intézetes hallgatóknak adják, akik a munkájukhoz használják - csak egy pár darab van még, de annak is lesz helye. Na, ez jó - örülj. zs.

– unokáknak küldöm. egy tartós barátság kezdete... d.

kép


2021.08.14.

kép – ma 5 Jókai bableves egy közeli vendéglőből, Kata annak a levét bírja lenyelni. A második turnus este, ott már azt kértem, csak a levét adják. És ettől olcsóbban számították... Megint fogyott két kilót, egészen kisfiús az alakja
egy régi gondolatomat rajzoltam le ma jobban, küldöm d.

– Nem lehetne Katának valami lenyelhető, de táplálóbb ennivalót adni. Pl. madártejet, vagy tejszínes gyümölcskrémet, kakaót tejszínhabbal? A gasztroenterológus mit mond?
Egy ilyen rajz az öröm, vagy az eredmény végett van? Ez segít Téged? Nagyon szép és szemléletes. Úgy is lehet értelmezni, hogy ez a valóság? Próbálok fohászkodni... zs.

– napokig hajkurásztam gasztrós orvosokat (hetet), mindenki külföldön, csüt. estére vagyunk bejelentkezve, csak addig kibírja d.

– szívesen csinálok valamit Katának, csak szólj zs.

– Kata most mondja, hogy egyáltalán nem pépes kell neki, itt föladom. Mindent csak vele lehet megbeszélni. Köszi! d.

– megbeszéltük, 12 után jöhetsz a kajáért, de hozzál edényt a tökfőzeléknek zs.

– küldök 7 perc zenét-, holland csodagyerek d.

 

2021.08.16.

NEWS:
13:04
Kata rendel, Dédmamazsófitól adag pacal, vagy csülök / keverem, nem ismerem, szerencsére fejem fölött intézik / és irdatlan mennyiségben tökfőzelék hozzá. Láttam a fazekat, saccra még tíz liter benne; ő unokákkal Balatonra. Én netpincér, hoztam.

13:26
Hogy valami történjen, idén többet nem édességet, süteményt.

14:05
FIGYELMET KÉREK
Keresek egy könyvet (Zsófi számára), VESAAS: A MADARAK. Egy képet adok érte. Pontosabban: saját festményt, 60x60 cm., + keret; ötből lehet választani :-))) norvég: Tarjei Vesaas. (1897-1970) A madarak. (1957)
Európa Kiadó 1966, 256 p. regény.

16:07
–Kedves Deske, A Szabó Ervin könyvtárakban 6 példány létezik. Csak el kell valamelyikért menni ... Az óbudai Fő tér található talán a legközelebb. Csatolom a katalógusból kimásolt állapotot. Üdvözöl: Laci
– Ha lennél olyan szívesen egyiket ellopni... d.

– őrült nagyvonalú vagy ezzel a cserével... angolul is jó lenne. zs.

– küldök újra egy filmet, avval, hogy tavaly szeretted... Kata bejött, hogy evett (a pacalból vagy csülökből), és sokkal jobb a gyomra! d.

 

2021.08.17.

– Tegnap elküldtem neked újra Mann Józsefet a felhőben. Megkaptad? // Ezt szeretted tavaly, elküldöm mégegyszer. d.

 

– Nem a megköszönés, mindig félek, nem nézed a levelek végét... :-)) d.

 

2021.08.18.

– tegnap Katát kórházba, kérte, sürgősséggel. Viszem utána ma a töködet. tényleg az kell neki d.

– bent tartják a kórházban? meddig? melyikben? zs.

 

2021.08.19.

– Mi van Veletek? zs.

– Sőt, köszönöm. Kata döntése, hogy nem titkolja betegségét. A kórház nem tudja figyelembe venni K. spec. étkezési képességeit. Tegnap lepedőbe csavarva vittem neki forrón a tökfőzelékedet. Nem tudni, most meddig marad bent, infúzió, és naponta más mező kivizsgálása- Meddig vagy Balatonon? valahogy más érzés, ha ott vagy.
Tegnap ezt írtam: d.

06:44

Azért gondolod, hogy jók voltak azok az elmúlt idők, mert azok nem a te korod, és ezért tartod őket jónak. Hát elfelejtetted a vízözön tragédiáját? Elfelejtetted talán az éhség és a háborúk gyötrelmes időszakait? "Ne zúgolódjatok, mint néhányan zúgolódtak, s ezért a pusztító angyal áldozatai lettek. 1Kor 10." Aki mindvégig kitart, üdvözül. Szt. Ágoston

Zúgolódás. Én a sopánkodás szót használom. Kedvelt társalgási téma egyebek hiányában. Bűn. Borzasztó döntéshibák Afganisztán, Európa dolgaiban. Isten látja ezt. Az ő bűnük. Az én bűneim mások.

– Katát zárójelentéssel - hogy betegsége rendben zajlik -, délután taxival haza. d.

 

2021.08.20.

kép

– Estére szedtem össze magam, Kata szeretett volna emberek közé, hát a Várba, Tóth Árpád sétány, tömve sétálókkal. kiválogattam a képeket, amit szept. 15. kiállítok. Itt meg két régi fotó: d.

– szólj, ha tudok valami tenni.

fotó: Villővel Bélust tanítjuk a Harmonia Sacra énekeskönyvből,
második: kire nézel ilyen kedvesen? zs.

– természetesen rád, galambom:-))) d.

– az jó (volt) - (meg most is). Mit jelent az, hogy rendben zajlik a betegség? zs.

– Úgy értelmezem, hogy két nap után kitették (3 infúzió)
hogy nincs mit csinálni vele, rendkívüli beavatkozást nem igényel d.

– Nincs már autód? zs.

– Te, csúcsforgalmak, és mindenütt parkolási problémák,
képegyszerűbb megfizetni egy taxit.
Katával itthon az első nap, valahogy zűrösebb,
szokottnál fáradtabb (vagyok) délelőtt is aludtam.
Neked meg reggeltől akartam/készültem volna írni,
de hogy valami tartalom is létrejöjjön, az nem volt. Villő délelőtt itt,
kicsit műtermemben is körülnézett, beszélgettünk is. 17h feküdtem le újra.
Ma részemről annyi, kiválogattam, amit szept. 15. kiállítok,
meg a meghívó tipográfiája. Egyik percről a másikra élek.

küldök neked bernáthegyit d.

kép

 

2021.08.21.

– A mai délelőtt: keretjavítás, a nagy képeket is becsomagoltam szállításra .
Még Mai Szahme börtönigazgató műterme van hátra. d.kép

– Én ma voltam a hegyen, a könyv végső képes regiszterét befejeztük - éppen főzök, [...] este elmegyek Rothékkal Szentendrére operabeavatóra (zseniális, Dinyés Dániel csinálja.) A fotó, amit küldtél, maga egy kép. Ez kéne plakátnak. D(rága)D(eske) - ígérem, többet nem csinálok beszámolót -zs.

– pedig nagyon jól esett, ember élet emberi hang
100 oldal a a Saulusból – olyan szemmel próbáltam olvasni, mi az, ami neked ilyen fontos benne, még nem látom. d.

– Kíváncsi vagyok mire jutsz vele - lehet, hogy nem Rád van szabva. zs.

– Reggeltől estig a Godot-kiállítás, már képek kész és becsomagolva,
most az össz adatokat szedem össze, minden kiállításom megnézhető DESKE.HU -- 5. KIÁLLÍTÁSAIM... ezt szeretem csinálni. d.

 

2021.08.22.

– Az az elgondolásom született, hogy vasárnapi ebéd után szabad édességet enni. d.

– támogatom... dupla adagot zs.

– holnap találkozunk, hozod a főzeléket, kapuhoz leszaladok. Kata 10h-re spec. logopédushoz a János Kórházba, arra gondolok, viszem taxival, és ott hagyom. Jöjjön egy óra múlva haza, taxival. d.

 

2021.08.23.

kép

– a piros bringádhoz persze a piros kiskosztümödet d.

– nagyon boldoggá tettél a Vesoossal, köszönöm
a könyv, amit mellé adtál, célzás, vagy nosztalgia?
Amikor őrsvezető voltam ezt kaptam ajándékba. zs.

– úgy örülök, hogy sikerült a Vesoos! A másik: [Távolban egy fehér vitorla] gyerekkorom – most újraolvastam.
Érdekes volt, Ogyessza 1905, teljeskörű szociológia! a városról, nézz bele és dobd ki. d.

 

2021.08.24.


kép[fotója: Maja születésnapi tortája]
– Eddig 75 oldal a Vesoosból. De csak teher (még) ezt a sorsot (is) cipelni.
most hogy sajátjaim szokatlanul megnőttek d.

– nem akartam rosszat... tudsz sírni?

– egyszer tudtam nem olyan rég. előtte 50? évig nem. De ami régen nem,
nagyon el tudok érzékenyülni, például kisgyerekek dolgain,
esténként szemközt a parkban a sétánk egy játszótér mellett visz el.
Minden moziból is hazajöttem negyedóra után.
Túlterhel az ismeretlen izgalma.
Ha ennek a Madarak könyvnek elmondanád 3 mondatban a fordulatait.
A fedlapon az egyik száraz fa letörve. Gondolom, megölnek valakit. d.

 

2021.08.25.

kép

– most jöttünk, Katának volt ereje, busszal föl, és a Várban sétáltunk este egy órát. tegnap érkezett egy szép új Sugár. Címet adtam neki, és opuszt, Ferenciek tere, SU490 — a mai news-ból: d.

Lám, történelmi egyház is, mindig tudták. Szent Lajos király (1213-1270) fiához: Ha az Úr megengedi, hogy valami megpróbáltatás érjen téged, jó szívvel viseld el, és ADJ HÁLÁT ÉRTE. Gondolj arra, hogy mindez javadra történik, amire talán rá is szolgáltál.

...ha ő mondja, én is mondhatom, hát Mikinek, mailben. Zsófinak is. (Kicsit meghúztam Lajost:) Ó, drága fiam, minden áldásom reád szálljon, mindaz, amit egy jó édesapa adhat a fiának. A teljes Szentháromság és minden szentek őrizzenek meg minden bajtól. Adjon az Úr kegyelmet, hogy akaratát mindig megtegyed, s így ezen élet után mindketten eljussunk az égbe...

Speciel Lajosé is nyilvánosságra került...

– ilyesmit életemben nem csináltam, atyai áldás; ritka ünnep volt. A 3 gyerekeddel te is tudnád – d.

– egyfolytában ezt teszem, de formátlanul. Gyerekeid reagáltak? zs.

– Ó be szép! Köszönöm én is :) Váli Zsófia / Miki is d.

– remek gyerekeid vannak zs.

 

2021.08.26.

– Rosszul indult a napom. Elaludtam a frizurámat. d.

– Nullásgépet neki. zs.

A Madarak atmoszféráját megkaptam, az érték, ennyi elég is belőle, köszönöm. A történettől kicsit félek, meg olyan nagyon nem is érdekel. Ma Katát magánrendelésre, 25 e HUF, belgyógy+gasztoentero „tüneteit alapbetegsége okozza” vagyis ő nem tud csinálni semmit, illetve fontos: új gyógyszerek. d.
–-
newsból a tegnapi képről:

TEGNAP:
Ferenciek tere, Akinek még ismerős a táj régről: balról a Jégbüfé sarok... A Kiscelli Múzeumba kéne valahogy eljuttatni, Budapest gyűjteményükbe... Szólok is nekik.

Kiscelli Kastély Múzeum igazgató
T. Igazgató Úr, ismeretlenül. ... Tegnap egy igazi kincs került elő, Ez Maguknak kéne; legegyszerűbb, ha mutatom a honlapomon a dolgot-, mellékelem.

ÉS MA ... 08:58!
Tisztelt Váli Dezső! Először is köszönjük, hogy a múzeumra gondolt, a képzőművészeti tárgyak gyűjtése a Kiscelli Múzeum - Fővárosi Képtár feladata, így a levelét továbbítom a Képtárvezetőjének, ő fog tudni érdemben reagálni a levélre. Üdvözlettel: Perényi Roland igazgató


– Rettentő keveset tud lenyelni. Este húslevet hoztam vendéglőből. d.

– Ez nem jó hír Katával kapcsolatban. Madártej? Fagyi? Puding? valamilyen krémleves? sóska, spenót? zs.

– Semmit nem lehet tudni fél órával előtte. Most hoztam föl patikából 12 kg. minden étkezést pótló folyékony tápszert. De most ő azt se nagyon – d.

 

2021.08.27.

még ha a halál árnyékának völgyében járok is, lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az Ő nevéért d.

– kár, hogy nincsenek a gyerekeid testközelben zs.kép

– Bundeswehr uniform pantallómon a két szár találkozásánál néhány szabványos szabászati perforáció.
Katonai szaknyelven bizonyára finglyuk d.

– hiányzik a fémringli róluk, nem vetted észre? zs.

– biztos, hogy volt? Visszamegyek a boltba!

–-
– Délelőtt taxi.
Pilóta meséli, unokája egyéves szülnapját ünnepelték.
Apja vitte föl a falépcsőn. S a kislány látva, hogy filmezik, utánozhatatlan női kacér mozdulattal... Még pelenkás. A filmet meg is néztem (addig balkézzel kormányzott). d.

– őrület, mi lenne, ha nem volna computer... talán nyugisabb volna, és nem biztos, hogy unalmasabb zs.

– lyó, lyó, abbahagyom, pedig–––– d.

– pedig? - nem Rád mondtam, de tényleg zs.

– Emlék. Dolgoztam. Kinyújtott kar, föltartott hüvelykujj, a készülő képen távolból kitakarom azt a foltot, hátha az a bűnös. És belém sajdult, kétéves fiam valaha alattam nézi a képet, előrenyújtott kéz, föltartott ujj, hogy ennek nyilván ez a módja.
- - -
sikerült!!
"Kedves Dezső! A gyógyszert feltettem a felhőbe. Üdv. R." Erre a váratlan levélre váratlan elsírtam magam. Kata nyakába borulva. Úgy tűnt, csak a jövő hétre sikerül.
–-
MA: EGY VERSEM UTÓÉLETE:

Beszéltünk versemről, most találtam meg hozzá Hegedűs Gyöngyi fontos mondatát, hogy hozzá tegyem; a V. Naplóba, a vers alá.

2020.09. // C.19382

SZERELMES VERS

Vénusz-dombod hüvelyed
combod beszáradt
melled üres bőrlebeny
felkarodon lötyög a hús
és arcod ezer ránc
mosolyogva kínálsz
mosolyogva egy teát

majd egyszer viszlek
elviszlek szénásszekéren
én hajtom a lovakat
száz év múlva, az égben ‒

Deske, a "kényes" reggeli szerelmes verse: a vers védett tér. abban a gyilkos megragadja az oltárszarvát. H. Gy.

és egy irodalmár erről ezt:

Deske, erre azt mondom, hogy bátor, ez a legjobb szó rá. Érdekes, hogy a durva naturalizmustól indul, ami nem durva, hanem valószínűleg mi élünk olcsó prűd és mindenekfelett képmutató korban, képzeljük el, mennyire nem ütné ki a biztosítékot ez a görög-római korban. Tulajdonképpen a vers, bocsásson meg érte, Baudelaire Egy dögjét idézi, ami mégiscsak a világirodalom egyik legjobb verse, és a legbátrabb szerelmes vers; ez a képlete, a test elmúlik, mégis van szerelem... Amitől meghatódok, hogy ez olyan, amilyet talán József Attila írt volna öregen, és ezt az ötletet felidézni igazán fegyvertény, köszönöm :) Nagyon szép vers. F.

– Ne félj tőlem Zsófi, ritkán vagyok ilyen :–)))) d.

– Biztosan ilyenek a nagy emberek zs.

kép

– Tegnap. Adóhivatal várótermében üldögélve nagydarab férfi, ölében pici fia; babusgatta. Aki fölnyúlva bal kézzel apja fülét morzsolgatta. Azt nem sikerült elkapni. Tökéletes pillanat volt. Megrendítő. d.

– Jó, hogy ilyenekre figyelsz..... s hogy mi történik körülötted, az hidegen hagy. zs.

– ha ezt figyelmeztetésnek szánod, megköszönöm: csak hogy netán okulni tudjak belőle, pontosítsd, mire utalsz: politika – város dolgai - rokonaim – körülöttem embereim.. ? d.

– Semmiféle figyelmeztetés, csak megfigyelés. Nem is kifogás, hisz ilyenné formáltad magad évtizedek alatt. Nyilván ennek oka van. Hogy ennyire magamnak tudjak élni... (legalább néha)- zs.

– Öregem, magamnak? festek, nem magamnak, a legtöbbje ajándékba. 350 embert szórakoztatok/tanítok 21 éve, naponta... d.

– Bocs, más a szemüvegünk - igazad van. zs.

– Aludjál jól! Katával este a Tóth Árpád sétányon. Beszédjét alig érteni. d.

– Te is, - nagyon szeretnék segíteni - én is imádkozom. Jó, hogy írsz. zs.

– De tényleg, túl az udvarias paneleken, miben szeretnéd, hogy változzak valamicskét? d.

– Egyáltalán nem szeretném, de hiába is szeretném - ok? zs.

– Ez persze igaz. De havonta gyónom a bűneimet + mulasztásaimat. Tehát, amíg élek, ezeken dolgozom, erről ennyit. ölellek, oltok d.

2021.08.29.

– Ez lenne a pontoscíme: d.

Illyés Gyula: ZSÓFIA
/kegyelem/

Nem ünnepek – a szerdák, péntekek:
a legbárányibbak a nyájból
ügettek ki, hogy veled éljenek –
Ma is ez pártol.

Férjhez mentél és ez is, az is meghalt.
Azt hitted, egyedül maradtál.
És te hordoztad magadban az angyalt,
erősebben magadnál.

kép

Szatyrod spárgával megkötött füle –
Arcod búja, ahogy mosolyra váltott –
szét kellett volna dőlnie,
e drótozása tartja a világot.

Üvegcserép, szerbtövis, sebeid! – csak
ámultam. Nem érezted!
Talpad alatt nyüzsgött a csillag,
alattad, nem feletted!

– drága vagy... zs.
- - -

– / zs. küldte szöveg /

Igen, tudom, köszönöm. Ennek egyik legszebbje, Auschwitzban elrettentésül a foglyok előtt egy kisfiút kínoztak. Egyikük följajdult, hol van az Isten.
Másik: Nem látod? ott ütik. d.

 

2021.08.30.

kép

– Szép-jó reggelt! Doyenek, vagyis az Öregek Szekciója a Festészet Napja kiállításon.
Szolnok, okt. nyílik, reprót kérnek. Műterem éjfél előtt - A/2019/02, 90x90 cm. d.

– nagyon nagyon szép. Péter könyvét így képzeli a grafikus, vess rá egy pillantást...
Ez csak pár mintafejezet... nekem zavarosabb a kelleténél, például [...]. zs.

– Te, korrekten végiggondolt grafika, több minden, ami nem teszik benne.
Most arra kell gondolnom,
hogy nem érdemes már senkinek beleszólni.
Nagyon egyénit akart csinálni, kvázi ez az erőssége.
Ebbe nem lehet beleszólni, mint a marokkó,
összeomlik, felemás lesz, nem is fogja érteni, miért.
Bár az a legkisebb baj. Nagyon modern akart lenni.
Akkor ez legyen ilyen, vagy nulláról kéne kezdeni.
Nem olyan rossz ez. Erre fognak emlékezni a könyvről.
Tényleg így gondolom, hagyd. d.

– kösz. zs.

 

 

2021.08.31.

kép

– Illés próféta egy kenyér erejével negyven napig, akkor talán én is most az 1026 métert egy kiflivel. Igaz, neki angyal adta, nekem ragasztott szempillájú kisasszony. Hátha így is.
––
Meg egy kép: Aranyidők – A/1967/01, 33 centis.

35 év után látom viszont. fotózásra nálam, szerettem. d.

– Van Gogh örömkönnyei ott csillognak...
Ma Dragomán mellett vacsoráztam,
és mikor bemutatkoztam, azt mondja:
" Ó, hát én nagyon jól ismerem magát a Váli írásaiból" zs.

 

2021.09.01.

– rohanás volt a nap - eszik Kata? hogy van? zs.

– Mintha stabilizálódna az állapota. Intézem, hazahoztam 5 infúziós flakont. Szept.-, elkezdődtek nálam az imatalálkozók szerda este; 1985-től. Küldök neked egy szorult helyzetben lévő mezei poloskát, nem talál az életből kikutat. d.

 

2021.09.02.

– Dél. Kata felöltözve, ágyán, - pokróc alatt, fázósan - félkönyéken pihenget: De szeretem elnézegetni ezeket a leveleket. Hát még ha mozognának is. Fölugrottam. d.– szívszorongató... pedig micsoda szívmelengető idő volt ma zs.
kép

– és egy fotó: Te, NÉGERBEN. A szomszéd csak egy apró szívességet kért tőled... d.

 

 

 

 

 

 

2021.09.03.

kép– Ma Pécsen egy feladat helyszínét néztük meg. Fotó. Sajnos 2 hét múlva szerdán a gyerekekkel egész nap ott leszek, esély sincs arra, hogy a kiállításod megnyitójára visszaérjek. Jól tudom az időpontot? Most is Pécs- majdnem Veszprém - aludj jól zs.

– Piacra. Más kódolást kell kitalálnom a képmellékletekhez,
tele a fejem, tegnap óta próbálkozom, hiába.
Kata beszól, indulunk.
Menni kell, én vagyok a magyar hangja-, mondta,
és mosolygott; beszédét nemigen érteni.
A sarkon apró nénike, apró gyöngysorokat árul.
Neki mindig adok, mondja Kata. És adott.
A néni fölsírt az ezresre:
egész nap itt állok, és senki nem vesz tőlem semmit.
Isten áldja meg magukat! Hány éves tetszik lenni? 88.
Erre én is elsírtam magam.
Aztán otthonról még vissza egy nagyobb pénzzel. d.

2021.09.05.

kép

– este gyerekek itt, Kata 78. szülnapja.
Felköszöntés, áldásének, ajándékok. F/2021/133
javítgatni akartam a felvételt, de rájöttem,
hogy ide nem szép fotó kell...
Istenem... d.

– mint egy gyönyörű-szomorú regény... zs.

 

 

2021.09.06.

kép – szia - semmi különös,
csak a megoldhatatlannak látszó kis ügyeim közepette is kicsit ott vagyok - álmodj valami szépet. zs.

– ölellek, köszönöm, most nekem is sok.
egy jó hír:
Életem megtartott ötödik képe előkerült. a örököstől
Akkoriakból több, mint százat dobtam ki, ezt szerettem.
1961. Antikvárius-eladó tanuló voltam,
Váci utca, a legendás Idegennyelvű Könyvesbolt mellett.
Volt nálunk ott egy kisebb tűz.
A kék könyvborító nem pörkölődött meg, ahol a mellette lévő hozzászorult.
Ő volt a múzsám.
Vattay fotós-műgyűjtő vitte el, jó szemmel,
az első években reprózásért képpel lehetett nála fizetni.
Mikor ez kezdett nekem túl drága lenni,
megtanultam fotózni. Exakta Varex II.a. De szerettem azt a gépet.
Virág Judit aukció: Háború utáni és kortárs művek aukciója, szeptember 21.
Csöndes vágy nyugalma - A/1961/03 olaj, papíron még, 30 cm.
indul 280e. Becsérték: 500-800e. d.

 

2021.09.07.

– Éjjel három, telefon; Kata, alig hallhatóan a telefonba, gyere be, nagyon gyenge vagyok. Este kellett vinnem a János kórházba, hogy rosszul van. Ez volt éjszaka a harmadik hívása, most csak annyit mondtam, indulok-, nyugodtan vettem. Átvillant, kocsival?, hol tudok ott parkolni. Rándult a lábam bújni pokrócból, akkor ocsúdtam, hol a telefon a kezemből. Azt este az asztalra, kikapcsolva. Akkor hát mindez álom volt. Ő a szomszéd szobában alszik. Visszatakaróztam. d.

– borzasztó.. nem kéne egy szobában aludnotok? zs.

– Szép reggelt! Ma este 8-kor a beszélgetés velem, az A38 hajón, Kata - édes - ilyenkor halálra izgulja magát. Nem bír velem jönni, gyenge. Fölveszem neki a hangot. d.

– Hol lehet ma hallani a hangodat? zs.

– Nincs online. én is fölveszem a hangot
(és küldöm a Godot-meghívót) kép d.

– az a plakát, hát... zs.

– nem érted? szimmetrikus a kiscicával :-)) d.

– attól még nem guszta... zs.

– nem kell almozni utána d.

– ez akkor sem az igazi, ha több kiállítást nem csinálsz.. hol a szépérzéked? zs.

– szerintem ez egy nagyon szép fotó, tényleg d.

– igaz is, meg nem is (mégis volt online, hallgatta a pódiumbeszélgetésünket, Két Don Giovanni közt...) jó volt, a "hülye Petrit " nem kellett volna, meg a kutyafaszát.
Egyébként mindig ámulok rajtad a gyakorlatias agyammal. Na, meg ne gondold, hogy nem lehet felkérés nélkül fontos dolgokat elmondani. zs.

– elég lassan gondolkozom, azért ez itt kiderül. d.

– Nincs igazad, mert nagyon jól gondolkozol és nem is lassú... Nem is értettem... Ma remélem jól alszol. zs.

 

2021.09.08.

– Sikerülni fog Katának hamarosan sebészt találni a PEG-re, vagy hogy hívják a gyomor kivezetést. d.

– ez jó is, meg rossz is. zs.

– (Hívtam Zs.-t, nem vette föl, SMS, hogy tanít) csak ezt akartam mondani: "fexem, csak jajgatni akartam, Katára alig lehet ráismerni már” Most operációs orvos keresés, soron kívüli, satöbbi. d.

– ébren vagy még? Azt gondoltam délben, hogy beszélgetni akarsz... rossz érzésem volt, hogy visszautasítottalak. zs.

– nagyon beszélni akartam, dadogni, hogy meg vagyok rendülve. d.

– Nagyon együtt érzek Veled, ez csak egyedül Te terhed... nincsenek szavak ilyenkor zs.

 

2021.09.09.

– köszönöm a fotót. egész nap Kata operáció elkészítést szervezem. lesz protekció, de előtte szakvéleményhez laborvizsg, stb. d.

– Kata hogy viszonyul ehhez az operációhoz? zs.

– akarja, nincs időm írni d.

– bocs. -ok- zs.

- - -

kép

– Megszámlálhatatlan telefon orvosokkal, gyerekeimmel
szállítások bonyolult egyeztetése.
Kata PEG beültetés előkészítése. megszervezése.
Akkor alkonyatkor - idén tán először - én a parkba:
Németh László / Az én katedrám kötetben 200 oldal Széchenyi Istvánról.
Fergeteges.
Ahogyan Sz. tetteit, vágyait, utazásait apja gondolkodásmódjából vezeti le–
"Minden mondásán meglátszik, hogy fogékony,
de aránylag érintetlen szervezete bevette a mérget,
s el van határozva önmagát egyszerű huszárkapitányból bizarr,
titokzatos, a világgal kicsit játszó, boldogtalan lénnyé átképezni." d.

 

2021.09.10.

– a megcélzott sebészorvos válaszlevele, hogy van még három másik lehetőség is Pesten, ahová a műtétre a páciens jelentkezhet. És fölsorolta, tételesen. d.

– ez azt jelenti, hogy ő nem akarja megcsinálni? zs.

 

2021.09.11.

– igen, de lett másik út, kedd időpont, egész nap ezt csináltam ölellek köszönöm d.

– Kata kért zbab főzeléket - du. jöhetsz érte. Hozzál edényt. zs.

– Győztél. olyan a főzeléked, hogy ilyenféle ízt soha nem ettem. Kata most semmit nem bír enni, többet ehetek belőle d.

– akkor hétfő délutánra csinálok tököt- örülök, hogy ízlett, szép álmokat zs.

–-
[...]
[nála Katának főztjéért, beszélgettünk, olykor eléggé éles volt]
– bocs, hülye voltam... zs.

– igen, elég hegyes voltál, szokhattad is a korrektúra-gondolkodást -, nagyon fáradt lehettél. Pontosan megértettem belőle, mi olyan keserves belőlem Katának, ötven éve, folyamatosan. Merthogy: „a férfiak a témához szólnak hozzá, a nők mindig valakihez beszélnek. ” (Chesterton) Nálam rettenetesen igaz. Kata mond valamit, azonnal kijavítom őt, és folytatom a téma kibogozását, rég nem figyelve Katára. d.

– glória Kata fejére... meg elszoktam a személyes beszédtől a sok írás miatt, és zavarban is vagyok... nagyon más emberekkel vagyok körülvéve. És nem nagyon szeretem ezeket a "panel" igazságokat. (na, ezt a panelt, csak a kedvedért írtam) zs.

– Ja, a Chestertonos mondat. Amúgy semmi baj, te ilyen vagy, én is tántorgósan fáradt voltam d.

– akkor megnyugodtam, hogy ilyen vagyok zs.

 

2021.09.12.

– Annyira fáradt voltam, mostanra összekeveredett, hogy csípőd okán tudsz-e most vasárnap hegyre menni? Kata ma megpróbál fölkelni, hogy kicsit járjunk. Azért ez aranyos sorsfordulat, hogy te főzöl neki––––-
Látod én meg azon szorongok, olyannyira emberzsúfolt az életed, egy feladattá válok a rengeteg között, bár mindketten szeretjük ezt a kapcsolattartást d.

– Jó feladat a hegyre menni -  fájdalomcsillapítóval szuper-  szólj, ha nem bianco a főzés zs.
–-

– Volt egy fájó mondatod – júli. 23 - Szerencse, hogy nem maradtunk együtt. Aztán volt a tegnap délután, ott nálad, amikor én is valami hasonlóképpen. Reggel nevettem föl, hiszen ez így az igazi. Beugrott, az imacsoportokról volt szó: Ha soha nincs konfliktus, az a csapat nem élő közösség. Nem tudom már, hol hallottam ezt az édes mondatot: Gondolkodni?! Arra otta férjem! Hát te nem az a típus... :-)) ölellek távolból is d.

– a távolság nem egyforma a két oldalról zs.

kép – vállalom d.

 

 

– [fotót küld:]
vállalom :-)) d.

– időnként változik- ez a legjobb az egészben zs.

 

2021.09.13.

– talányos szívtipró belsőépítész d.

– na, hát erre szavam sincs... (se talányos, se szívtipró, se belsőépítész)... zs.

– Szeretem a sajtosrudat, ennek ellenere a boltocskaban az iment kertem egy kavet es egy sajtosrudat d.

– Egészségedre- egyszer sütök Neked sajtosrudat. Végül is nem kell tök Katának? zs.

– Kata most mondja, még tart a bab 3 napig, kösz d.

kép

– jó, mi? zs.

– Ma a kiállítást rendeztük... nagyon telt nap. Te, ezt a küldött fotót sajna tök nem értem. Szobor, gyerekcsinálmány krumpliból? d.

– nem kell érteni, csak nagyon jó a jelenség; egy Norvégiában bútormasteren tanuló zseniális tanítványomtól kaptam egy három irányban lyukas kavicsot, és azt átdöftem fából készült hús-tűvel, a délutáni nap rásütött és ennyi... zs.

– Köszi. Szóval a kiállításrendezés, és ami hozzá d.

– Tudod, azt gondolom, hogy egy ilyen szép kiállítás rosszat tesz a képeknek - jobb egyet nézni. Miért a Te szövegedet mondja? Ki klarinétozik? A rózsaszínűt stoppolom. [A/2019/50] zs.

– Most megkaptam Ferenc pápa tegnapi sajnálatosan csacsi beszédét, amit a Szépművészeti Múzeumban mondott. Hogy mennyire az ő mulasztása, mennyire környezete bűne a félreinformáltsága, nem tudom. Hogy itt a zsidókat üldözik, mondja finoman.(a szöveg) d.

– El fogom olvasni, de igaza van ebben -nem látványosan, hanem fű alatt, és az rosszabb. zs.

– Csakhogy ez nem kormányzati probléma. Jó éjszakát! d.

2021.09.14.

kép

– Telefon Pannonhalmáról, Tücsök elesett, agyrázkódás, holnap műtik Győrben.
És egy furcsa mondat: lehet, hogy ettől demenciája javulni fog.
2./ Kinga unokám szívet boncolt. Harmadéves. / fotó: F/2001/19 d.

– Tejóisten...zs.

– Katának továbbra is teljes üzemidőben orvos-hajkurászás. De már vélhetően célegyenes.
Én kissé dekoncentrált. Húgomnak nem agyrázkódása van, hanem agyvérzése. d.

 

 

 

– Hát ez nem vidám, nagy ölelést küldök (és egy fotó) zs.


kép

 

 

 

 kép– Ó, jó fotó! Én is csináltam ilyenféléket!
ez most kiállításcsinálás pihenőnk.
diskurzus a kiállítási kurátorok uralmáról,
és ittuk a Tonicot. d.


2021.09.15.

a megnyitón a korábban lestoppolt A/2019/50
képhelyett - ami itt látva túl piros -,
az A/2020/41-et választotta,
amin a dombon egy magányos figura...
úgy tűnik, föl kell ajánlanom neki,
(mert ezt eddig elmulasztottam :-))
de muszáj, annyira fehér-fekete-fehér pompás volt,
és 150-el jöttek Pécsről, hogy ideérjen] d.

2021.09.16.

– Kiheverted a megnyitót?
Eljössz holnap Baka búcsú miséjére?
......baj van? zs.

2021.09.17.

kép

– nem a megnyitó a középpontban. Kata fekszik, néha egy-egy szót szól, alig hallhatóan. Utolsó papír megérkezett operációjához. egy erős mondata: csökken az érdeklődésem a külvilág iránt. Kiállításról hazaérve ez a DÍJ várt, mutatom. Megyek Laci miséjére, igen. köszönöm, hogy eljöttél a megnyitóra. d.

– Neked mindig is szűkebb volt az érdeklődésed- sokszor azt hittem, hogy művileg szabsz korlátot zs.

– csakhogy az a súlyos, hogy ezt most a Kata mondta. ez búcsúgesztus d.

– tudsz sírni? zs.

– igen d.

– az jó... legyél sokat Katával- van szép muzsikátok, chopin etűdök, noktürnök- gregorián-Bach szólószonáták -pergolesi: stabat mater- szép vokális motetták? - ? én az utolsó napokban sokat énekeltem Péternek zs.

– hangversenyes, de itthon nem hallgat, hogy neki a zenéhez a nyüzsgő emberek is, a fény, a pódium, a látványok...
Más.
Hozzájutottam operálóorvos tökéletesen titkos számához. Így kezdtem: tudom, hogy jogtalanul keresem Önt..., 2 perc alatt sikerült véglegesíteni az operációt, még két rövid kérdés, két válasz... mentő hozza?
Más.
az előbb írtam egy levelet a Kiscelli Múzeumnak. tán megveszik. d.

– jó, hogy ilyeneket csinálsz -Áll a bál a könyvvel és a grafikussal, meg a kiadóval zs.

– mi a baj a könyvvel??? te a Budai Váron dolgozol, én a Kiscelli Kastélyon :-)) d.

 

2021.09.18.

kép – Csak veled tudok erről beszélgetni. Egész nap fekszik, tévét néz. Azt mondja, tudod, mit szeretek legjobban nézni? Ahogy az asszonyok a krumplit megmossák, hámozzák. Kockákra vágják. Az olyan szép. Az élet szép. Gyönyörű. Sírok. d.

– De azért az jó, hogy örül valaminek. még nyílnak a hegyen az őszi virágok zs.

– Kedd kilencre várják, János kórház, befeküdni műtéthez. Délután: hogy olyan gyenge, nem bírja ki addig. Csendesen elsírja magát. Én is. Arcát simogatom, kéri, de kijavít, a haját ne. Telefon orvosi ügyelet, kikérdeznek; igyon cukros vizet, vagy hívjunk mentőt. Összecsomagolunk, hidegebb és melegebb pizsamák, érzékeny. Sál, ami nem gyűrődős. Zoknik. Akkor észbe veszem, ott hétvégén csak vizes infúzió, itthon folyékony tápszerek. Kata rábólint, vissza ágyba. Én füles foteljébe, egymással szemben. Órák álomban, félálomban. Egy plédet rám borít. Este lett. Fölkel, beállítja a gombot, majd evvel centrifugáljak. Teregetek. Béke van. d.

– és, hogy nem tudsz segíteni, az a legrosszabb... sírok veletek -ölellek zs.

– a dolog bonyolultabb :-)) mert folyamatosan tudok segíteni. és ő ezt nagyon érzi. d.

 

2021.09.19.

– Förtelem vagy győzelem, hogy a fenti jegyzetet olyan gonddal, mérlegelve minden szót. Ő a szomszéd szobában. És akkor ehhez egy idézet.


kép

Borzalmas dolgot művel a dél-amerikai Pompás Királylepke hímje. Megfigyelték, hogy a lábaikon található aprócska karmokkal felnyitják egyes hernyók-, akár utódaik testét, majd a kiszivárgó testnedveket hosszú pödörnyelvük segítségével  magukba szívják. Eközben az áldozatok egy része végig életben volt.

– most olvasom..., megsimogatnálak. őrületesek ezek a szövegek.. próbálok akklimatizálódni hozzájuk. zs.

– semmi, semmi, elég egy sóhaj tőled, azt meg úgyis tudom. minden rendben van felkiáltójel. ölellek én is amennyiben ezt megengeded :-)) d.

– jól esik a hülye zavaros lelkemnek kép /fotó/ csak úgy... zs.

– fény és kusza és szép... d.

 

 

 

 

 

 

 

2021.09.20.

kép

– tegnap az MNG-ban egyedül, Gedő Ilkának csináltak egy különtermet. Pilinszky párja. Tán évtizede fedeztem föl, 70 centis rajzok egyetlen üres asztalkáról. Meg is dicsértem a Modern Gyűjtemény vezetőjét, hogy tudják, mit kell megvenni. 2005. január, a rajz számából tudom a dátumot. A haláltábor. Amit Pilinszky lélekben, azt ő testben is átélte. Frekvenciájuk is hasonló. Minőségük is. d.

– Én is a Várban voltam ebéd után, kicsit más célból. Szégyellem, de nem ismertem Bedő Ilkát, de nagyon szép... meg a Strindberg illusztrációidhoz is hasonlít. képBiztosan emlékszel, spirálfüzet... zs.

– Jaj nekem, Strindberg. Az volt. De spirálfüzet, neked, nem és nem emlékszem... d.

– Te csináltad ”Egyedül” és rajzok is voltak hozzá. Kölcsönadom. zs.

– a rejtély fokozódik, demenciám, csak nem az egész könyv? d.

– lemásoltad az egész könyvet és bespiráloztad, illusztráltad. zs.

– egész könyvet. őrület –––- d.

MÁS
Évekig kerestem és nem találtam meg - fontos embert is kérdeztem, hiába-, mi közöm van a Rózsafüzér-állomáshoz, hogy Jézus bemutatása a templomban. A Jézus megtalálása a templomban-ra Kata tökéletes válasza, hogy ez jelzés, a gyermek nem az övé, figyelmeztetés-, ez ránk is vonatkozik. De a bemutatás? Most meglett, lehet frivol. Úgy használom, engem mutat föl, protezsál be.

MÁS
Katánál most épp Achilles atya a Ferences templomból, betegek szentsége "utolsó kenet"; gyónás, áldozás. Holnap kórházba, a gyomorműtétre. d.

– Édes Jézusom...zs.

MÁS
– Volt egy érdekes mail-váltásom délután „Le Meux”-vel. Sok betegsége és egyéb baja, régóta alig-alig érintkezünk. Elküldtem ma a múltkori pódiumbeszélgetésem linkjét, Örült, és hogy kétszer meghallgatta, stb. Erre az Árnyéknaplót, avval, hogy vele is összegyűlhetett volna ilyesmi a 31 év alatt, ha válaszolgat. Így maradt a monológ. Mára 36 könyvkötetnyi... d.

– kinek írtad ezeket a leveleket? és ilyen rengeteget... most belenéztem zs.

– J. barátom volt néhány évig, nem szerelmem. 1989 körül emigrált, családot alapított. d.

– Mint a klasszikus időkben.. szorítok Nektek zs.

 

2021.09.21.

– párbeszéd

képIndultunk a kórházba, holnapután műtét.
–Teljesen mindegy, mi történik veled; hiszen Isten akarata..
– Köszönöm.
A liftben lefelé megáldottam, nyelveken imádkozva. Kézrátétel, frizurájára vigyázva.

– áhítattal ámulom mély hiteteket... ölellek zs.
– Miki munkaidőmben magára maradt.
Külön szobában készítette rézmetszeteit és monotypiáit.
A fotón csak én látom, hátizsákját magán hordta.
A Mátraalmási Művésztelepen együtt voltunk, magammal vittem. d.
F/1989/11

 

2021.09.22.kép

– ...gyönyörű a kisfiad a tegnapi képen (most is az) mi van Katával? zs.

– Mikor a meghívó Salgótarjáni Múzeum egy második kiállításmegnyitást is kért tőlem, avval vállaltam, ha Miki rézmetszetét a múzeum beleltározza. Őrzik.
holnap műtik Katát... d.

– Milyen a lelkiállapota? és a tiéd? zs.

– tulképp ez most mindegy. most írom éppen: d.

Drága Zsuzsa doktornő!
Csüt. reggel műtik Katát, már! pénteken hazaküldik.
–- Fogalmam sincs hogyan, mivel kell táplálni. Reménykedem, hogy a kórház megtanítja, és a recepteket is hozzáadja.
–- De az első napokban valami segítség kellene, gondolom, a mennyiségeket beállítani stb. Van erre valami csatorna?
–- Gondolom, későbbi receptek majd Magára maradnak?
–- Amit most Magától kérek, infúziókat kérnék fölírni.
 A Hospice doktornőjének írok, hogy feltételezem, hogy most, mint a kórházban is, Katának napi infúzióra lenne szüksége. Hogy ebben most a Hospice fokozott segítségét kérem. Annyit már tudok, hogy sajnos ők hétvégén nem dolgoznak. (Teljesen legyengülve fekszik, inni is alig tud.)
Köszönöm!

elmúlt hónapban ezekkel kapcsolatban:
– körzeti orvos
– egy magánklinika
– magánrendelő gasztro szakorvos
– Uzsoki kórház sürgősségi osztály
– János kórház I. Beloszt.
– SOTE neurológiai klinika
– Hospice gaszto-orvosa
– Hospice infúziós nővér, aki kijár hozzánk
– Nutricia tanácsadó szolgálat d.

 

2021.09.23.

– műtét rendben volt. utána bódult, de beszélt, küldött (volna) a piacra, hogy jófajta kolbászt vegyek (magamnak?!; na, ezért én a piacra...) holnap 15h. hozzuk haza, szombat 9h jön szaksegítség, megmutatja a táplálás módját, szia d.

– Tudok Neked adni egy adag kelkáposzta főzeléket sült hússal... a többit elvitték az utódaim. (kolbászom nincs). Akkor Kata nem fog enni rendesen soha ezután? zs.

 

2021.09.24.

kép–- Igen, ezentúl ő csövön át. Tegnap befűtöttem neki. Elintéztem 3 infúziót előre, és szombat 9-re étkezést betanító szaknővér. Aztán majd én csinálom.
–- Ezt is tegnap: Salgótarjánban most életműdíjat kapott A/2019/41-et elfelejtettem Óbudáról hazahozni. Visszavitték.  Ajvé. Nyilván hónapok, míg Pesten járnak kocsival. Telefon az igazgatóhelyettesnek, nekik adtam... Szerettem ezt a képet. d.

– Azt jól tetted. Néha az az érzésem, hogy egész eddig buborékban éltél... zs.

– Tudom :-)) Nem néha, ezt jó néhányszor kifejtetted már :-)) A buborék határa képességem, lehetőségeim  és erőm határa. És merev szétválasztása az ezért tudok/kell tenni valamit – vagy, hogy ez nem területem, legfeljebb sopánkodni tudnék... ma csendes délelőtt lesz saját munkámra, délben aztán hozzuk az asszonyt..
Neked csendes lesz? d.

– Hát  csöndesnek nem mondanám- 3 szakrendelő (csípőm okán gócvizsgálat) utána kamarai gyűlésen felszólalás a Fuga és a kormkiemelt beruházások miatt, utána megyek a sráchoz, aki tud nekem csinálni összefűzött prezentációt pdf és jpg-ből, mert holnap Zsennyén Péterről tartok előadást, aztán a grafikus. zs.

 

 


20:52
kép– Orvosi váróterem. Türelmes várakozásra vagyunk berendezkedve. (mutatom) F/2021/164
Csöndben üldögél mindenki. Megkaptam a covid-3-at.
Katába csöpög a fölakasztott zacskóból a vacsora. Élettelibb.
Bevittem neki táskarádiót a kórházba, olvasni nemigen tud,
egyedül a szobában, unatkozik.
Este kilenc. Közös ima telefonon, egy Üdvözlégy, gyerekeinkért.

Csak nem autóval aznap Zsennye oda-vissza??
Próbáld pihentetőbbre szervezni...
és aludj hozzá jó mélyen d.

 

2021.09.25.

06:38
– reggel tanítják meg nekem Katát etetni d.

– Gondolok Rád. zs.


20:09
– Hogy sikerült az előadásod Zsennyén? Szerettek? Túlélted? Nagyon fárasztó lehetett, úttal együtt. Pihensz egyet Akarattyán? Kata mégis élhet ízeket. Van, amit le tud nyelni, vélem, ez majd javulni is fog. Most este is bementem hozzá, Illyés verset olvastam, elemeztük. Néha elhagyja a lelki ereje, visszatér. d.

– Nem volt egyáltalán fárasztó, azt hiszem nekik tetszett, nekem csalódás volt. Gyönyörű idő volt. Örülök, amiket Katáról mondasz. Lehet, hogy valamikor kivehetik belőle ezt, amit most beleoperáltak? Jó éjszakát. zs.

– és főleg. jól érzeted-e magad előadásod közben? d.

– Igen. zs.

– a news-ban ma este megmutattam beszédét. d.– borzasztó..... zs.

2021.09.26.

20:01

– Kata 04h a vécében elájult, másfél óra, míg megtalálták. Uszodából oda. Ő az egyetlen a világon, aki nemhogy egy órás szentségi böjtöt nem tartott (betegnek nem is kell) de étkezett szentáldozás közben. Közben csövön a táp. Vasárnap egyetlen nővér, úgyhogy Móricz Virág könyvvel kivártam, míg legközelebb pisilnie kell. Kitámogattuk egymást, zacskót közben magasra. Közben mosolygunk egymásra. Tényleg megszűnt a többhónapos orvos és betegségkeresgélés, bizonytalanság. Fél 12-kor haza. Megreggeliztem. d.

– Azt hittem, pénteken hazahoztad. zs.

[zene]d.

– kösz, ezt nagyon szeretem.. zs.

 

2021.09.28.

– A szakszolgálat itt volt. Katának semmi külső élelem nem kell, sőt, nem javasolt. A tápszer komplett, abban még rost is. Havonta hozzák, literes flakonok + 5 fecskendő; kb. 8000 HUF. d.

– milyen a lelkiállapota? vizet sem iszik? zs.

– Kata dolgait most newsban írom. Jó éjt! d.

 

2021.09.29.

9.08.

– Zsófi, én most nagyon elhalkultam, itt Katával nagyon sűrű lett. De te is. Van valami baj? d.

– Úgy érzem, hogy ebben a helyzetben nem érdekes, hogy mi van velem....nincs baj, sűrű az életem, ölellek zs.

– Nekem speciel jó, ha a háttérben hallak, hogy ott vagy, vagy, lélegzel. :)) d.

– tudod jól, hogy így van.. zs.

 

2021.09.30.

– Éjjel kettőkor dallamcsengő a vaksötétben. Ugrottam ágyból. Kata elakadt útközben a vécé felé. Valamit kitaláltam, valami működik.
A boldogság melege, ahogy támogattam. d.

– boldogság, így ? -de jó, hogy így tudsz érezni.. zs.

21:08

– Vasárnap szentelték fel Veszprémben a templomot, aminek a belsőjét átterveztem -megpróbáltam visszaidézni a gyerekkori emlékeimet... hát, majdnem.
Tervezési díj egy óriási, megtisztító zokogás volt. zs.

kép– Csillagom...
ma (is) én:
Bár most teljes életidőmet elfoglalja, ha onnét nézzük, nagyszabású játék mindez, valaminek kerekre építése: Kata dolgában eszközcserék, időpont egyeztetésekhez táblázat, konyhaépítés, telefonok, mailek, szervezések és eszköztanulások. A napi sebkötözés pld. egyszerűvé vált. Gondos felülvizsgálása, milyen kötelmet lehet/szabad átlépni. Bele mertem kalkulálni a döntésekbe, nem lesz türelmem egy fecskendőszárat 15 perc időtartamban 9 centimétert előre tolni. Mindezt napi 34-szer. Megoldottam. d.

– Nem értem: 34 szer? zs.

– napi 34 adag fecskendő lenne táp + rengeteg víz. Kata is csöndes, hálás. Nincs fotód a templomi részletekről, hogy mit csináltál? d.

– van, de semmitmondó, nem én fotóztam, valami riporter. zs.

– de nem az a vége a történetnek, hogy győztél? d.

– hát, majdnem jó lett, ha ezt nevezed győzelemnek- nekem jó érzés zs.

– mi mást?!!! Viszont öt helyen nem lehet gyógyszertabletta porítót kapni. Fűszerhez igen, de az túl durva. d.

– az egyik unoka menyem gyógyszerész-megkérdezzem? zs.

– abszolúte! enélkül tul.képp. baj van :-(( d.

 

2021.10.02.

kép

– most értem haza, még 2 helyen nem volt törő. Kata már reggelizik.
 Igen, egy mozsár jó lenne. Van egy ideális, valami kerek zárt doboz, amibe bele, és tekerni kell. d.

– ilyenem van, viszem... zs.

– Zsófi2 kitanított, ez az optimális gyógyszerőrlő, nagyon jó, sőt szép szerszám; elfogadom születésnapomra :-)) ölellek d.

– Jaj, jaj- Isten éltessen zs.

 

 

 

2021.10.03.

– Se a törőd (eddig ez a legjobb megoldás, ezt használom), se a patikában kapható csavarmenetes porlasztó (hibás konstrukció) nem porlasztja az egyik keményburkolatú gyógyszer héját. Menyednek nincs valami ötlete? d.

– Kérdezem... zs.

 

2021.10.04.

– Kértem, Miki megrendelte, olasz daráló okt. 12 jön,, köszi. Kata főleg alszik, de tegnap sétáltunk körbe a műteremben. Ma megjött a 45 kg tápszer – először, én már ebbe is kifáradtam, megbeszélni a sofőrrel, hogy ezentúl stb., d.

– tudok segíteni? egyfolytában a zsigereimben vagy-tok zs.

– köszönöm, bizony majd lehet. Most annyi, örülök a betűidnek. d.

– úgy képzelem, nincs ilyen helyzetben szabad vegyértéked másra... zs.

kép12:42

– Tegnap már! majdnem egy óra volt magamra. Most teljes elfoglaltság, jó lélekkel. Viszont lehet, hogy ideig nem jut energia már neked írni, jó lenne, ha tudnám, a newsban követed a dolgainkat. Bocs, ez nekem segítség.:-))) d.

– így lesz zs.

20:29

– A fotózás kényszer, ha valami olyasmit látok. Életben nem néz ki ilyen rosszul. Ezt csak neked mutatom. F/2021/168 Járatódik be az új életforma, meg kell alkotni. Most, hogy önálló lettem, olyan reggelit kitalálni, amit egy darabban megvenni, aztán napokig az :-)) d.

2021.10.05.

08:43
– Vegyél egy kakaós kalácsot, tekerd be tiszta konyharuhába, tedd be egy nylon zacskóba és ezután a hűtőszekrénybe. Egy hétig jó így. Ha van pirítód, vagy mikród-finomabb, ha egy cseppet megmelegíted. De az is jó, hogy levágod és egy darabig kint hagyod, hogy ne legyen kellemetlenül hideg. Tudok neked adni házi lekvárt. zs.

10.51

– Köszönöm. Tönkrement a szerelékes zsák, amiből Kata tápja csurog, sürgős telefonok, eddig tartott, most feküdnék is le... Kalács ötlet nagyon jó, ízléstelen koszttal foglalkozni, bele fogok tanulni. Szerencsés ötlet kalácson lekvárod...:-)) d.

2021.10.06.

08:38
– jó, ha ma fél egy és egy között viszek lekvárt Neked? zs.

– az például nagyon jó d.

 

2021.10.08.

– Ma fura pihenőnap. Az órarend ma így néz ki, mutatom. Óránként változik. Miki reggel itt, betanítottam sebkötözésre / gyógyszerezésre / etetésre / itatásra / eszköztisztításra..., hogy ne egyedül én tudjam ezeket. Halálosan izgat, hónapok óta megoldatlan, ki lesz az állandó gasztro-orvosa. Kiderült, egy operáció garanciális, oda tartozunk. És most sikerült a kritikus mailcímet megszereznem, megvan a kontaktus. Oldalas levél, kérdésekkel. Így kezdtem:
Kedves Doktornő!
(Maga azonnal elkülönült a szokott kórházi környezettől, hogy feleségemet nem Váli néninek (amúgy doktorátussal), hanem asszonyomnak szólította. Ezt az a attitűdöt köszönöm. Ez csak zárójelben.) d.

20:32

– egy régi idézet: d.

 

2021.06.21.
– este zongorázz csak 20 percet d.
– két hét múlva- megígérem zs.

– hajjajj... egy csöppet tolódik zs.

2021.10.09.

– amikor ennyire minden egyetlen feladat körül, föltekintő öröm mást/másról hallani. tévedés, hogy ilyenkor hagyni kell.
fiad házának tervezése
Péter könyve
mome
unokák
majd amikor erre van időd d.

– Na, jó... majd beszámolok du. zs.

– a na jo-t nem ertem :-)) d.

1.- a könyv sok reménytelennek tűnő kísérlet után jól alakul – a grafikus megszelidült.-kicsit sokan szóltunk hozzá
2.- a házikó nehéz eset, kicsit a pénzszűke-, kicsit a kivitelező fafejűsége miatt. A legnagyobb gond a sok elképesztően felesleges papírmunka. Na, de a jövő hét végére be tudjuk adni  a terveket a Hivatalhoz és akkor lehet kezdeni. Persze egy csomó rajzolnivaló van még, de a statika áll úgy, hogy a szerkezeti munkák. Sajnos a hely egy kicsit messzebb van ahhoz, hogy biciklivel járjak művezetni.
3.- a borozó munkámra még most sincs engedély, mert 4 féle természetvédelmi hozzájárulást kell beszerezni...téboly- és közben az egész Balatonpartot teleépítik hatalmas vasbeton kolosszusokkal.
4.- Próbálunk valamit szervezkedni a József főhercegi palota felépítése ellen, aminek következtében meg fog szűnni a sétány- mint ahogy Karmelita előtt is fegyveres őrök vigyázzák azt a sétányt, ami mindig is az embereké volt
5.- szereztem új karvezetőt és a kórus tovább tud létezni. A réginek lett 3. gyereke és nem tudja vállalni.
6.- a suli megy- bár ránk nehezedik a Kuratórium. Valószínű, jövőre abbahagyom (egyébként sem guszta már egy ilyen öregasszony)
7.- járok a hegyre, mindenféle vizsgálatot kell csináltatnom a műtét okán és főzök.
8.- a fuga " nyári iskola"-c. programjában a minap tartottam egy röpke előadást -sajnos nem lett elég jó a lustaságom és a felületességem  miatt. Látható a honlapon
Na, ennyi -ölelés-nagy.
ma 12 éve, hogy meghalt Péter zs.

kép

Köszönöm. Gondolok Rád.
Ma Németh István, aki 30 éve (a könyveimet adja ki) barátom,
elvitt három órára, beszélgetni,
hogy ne mindig itt a lakásban.
Utasított, hogy sétáljak.
Menjek át a Margit hídon gyalog, hazafelé. d.

F/2021/170
d.

– de szép... zs.


kép/küldött fotót/

egy fohász

Úgy emlékszem,
Péter halálakor elimádkoztam érte
a „teljes búcsút”,
lehet, hogy tőled talán ez idegen;
hitünk szerint
„Az Egyháznak Krisztustól kapott oldó és kötő hatalma lehetőséget ad arra,
hogy minden hátralevő büntetést elengedjen” d.

– köszönöm... zs.

 

2021.10.10.

– Valami nagyon szépet fogok neked küldeni. Barátomtól így tudom, hiteles, mert neki 18 Don Giovanni felvétele van. Szerinte ez a filmváltozat a leg... 2,5 Giga körül, idő lesz letölteni. ...úgy sajnálom, hogy ebben nem tarthatok veled. A zene kiesett. Felhőben átküldöm, csak annyit jelezz, ki tudod-e nyitni. d.

– szerintem is jobb egyetlen, mint tengernyi... köszi zs.

– Szegény barátom, vigyázz, nagyon túlterhelted magad, ha egy (elég sok izgalommal számodra most) megszervezett ajándékomból annyit veszel észre, hogy 18 Don Giovanninál jobb az egy.
(Meg fogom próbálni én is meghallgatni.) d.

 

2021.10.11.

kép

– Ma kaptam a rajzot, erre a szövegemre:

Virágba borult szerelmem, így, halálközelben, Katával.
Ahogy egymás arcát nézzük, miközben etetem.
Sokévtizedes ellenérzéseim súlyukat veszítik.

Ő tárgyakat halmozott, én gondolatokat.
Olyan nagy a különbség? d.

– emlékszem... zs.

 

2021.10.12.

– Vonatozom(k?) - és szomorkodom(k?) - még soha nem akartam volna fiatal lenni, de most nagyon kíváncsi vagyok, mivé válik a világ zs.

– Isten jobban szereti a gyerekeidet, mint te— Utazol? Veszprémkedsz? d.

– Ezt nem nagyon értem, de megnyugtató... Kaposvárra jöttem, csípőműtét okán. zs.

– Azt gondoltam, gyerekeid miatt szomorkodol. d.

– Ja, nem, -a szomorúnak látszó jövő okán... neked ez idegen, nevetséges. Hogy az ember vállalt etikája nap, mint nap földbe tiportatik. zs.

– Igen, nekem ez idegen. És becsülöm az etikádat, tartományaival együtt. d.

– Szoktak beszélni értelmiségi felelősségről. zs.

– Nemmondod. Csak nem?! :-)) d.

– Mindenki másképp csinálja. zs.

 

2021.10.14.

– ilyenekkel is foglalkozom...röpirat zs.

– Köszönöm, értem. "Amikor az ország lakóinak nem kis része él a létminimumon, amikor az oktatás-, egészségügy kiált a segítségért, amikor a környezetvédelem a padló alatt van....biztos, hogy  jó ez az út?" Kár ezekért az utolsó sorokért, fertőzi a korábbiakat is, igazi típusos olcsó demagógia. Kérlek fontold meg, ugyanazt akarják, a Várat széppé jóvá tenni – mint te, csak erről más az elképzelésük. Így érdemes erről beszélni.
kép2. A kultúrát a nyomorral ellentétbe tenni. Ajvé. Fölszólalt egy képviselő, hogy a kultúra pénzét most tegyük bele a háborúba. Erre Churchill azt válaszolta, hogy lehet, de akkor miért harcolunk... d.

– Tudod, ez olyan, hogy Mari néni megmondja a sebésznek, hogyan operáljon. Kapkodva, terv, előrelátás és tökéletesen titokban megy ez az egész, a kiemelt beruházásokra hozott, az építési törvényeket súlyosan megsértő módon. zs.

– Tudod, hogy kapkodva, előre látás nélkül?, titokban stb. nem ez a lényeg, hanem hogy más a víziójuk, és ehhez nemcsak joguk, de lehetőségük is van. Ha téves, ez sajnálatos. Ahogy a mostari hidat lebombázták. d.

– Csakhogy ez hatalmi vízió, nem esztétikai... az csak hab a tortán zs.

– igen, sajnos ez a világon mindig így van. Most olvastam valahol, nem biztos, hogy igaza van, hogy az egész Nagykörút ilyen okból lett teljesen elszúrva. d.

– egyébként Jánossy házát is lebontják a Szt. Háromság téren. zs.

– igen, tudom, ez neked joggal fáj, nagyon

18:04
Kata betegsége óta ma először festettem negyed órát, kijav egy korábbi képemet A/2021/24 d.

– de jó- tulajdonképp egy picit javul? zs.

– ja, ezt nem tudod? az alapbetegsége halálos. állapota csak romlani fog. d.

– Azt tudom , de vannak csodák. A gyomor betegséget kérdeztem zs.

– gyomor se fordulhat vissza, most Kata hív, teregetünk :-)) d.

– szép álmokat zs.

– képzeld, folyamatosan betegeket szervezek álmomban, excel táblázatba akarom berakni őket d.

– hát, nem csodálom- nem nagyon lehet szabadulni ilyen helyzetből. -ízlik a lekvár? zs.

– csillagom, el tudsz te képzelni nemfinomlekvárt? d.

– vannak nagyon pocsék lekvárok... zs.

– na jó, bevallom, még tartogatom őket d.

– mire? zs.

– megint valamit hazudni kéne. le akarnék fogyni 6 kilót d.

– jól vagy?

– Melyik létszférát kérdezed. Tele vagyok feladattal, akkor csinálom, és sehogy se vagyok; ha véletlen kis üres idő, ijedten nézek körül és viszont mindezeknél fontosabb, hogy megcsináltattam és megcsinálták nekem a 2014-es műcsarnoki kiáll. virtuális sétáját úgy, hogy minden képet lehet egyenként is... fantasztikus. vagyis öröm. Jó éjszakát neked, oltok. http://deske.hu/mucsarnok d.

– megnéztem, -az a piros bogyós, zsidó csillagos kép gyönyörű. zs.

2021.10.15.

–- Fél órát! sétáltunk utcán, környező háztömböket kerülgettük. Orvosnője sűrű bocs. kérések között egy hét után mailben minden kérdésemre válaszolt. Miki és egy informatikus egy óra munkája-, újra be tudok nyúlni a honlapomba az OSZK szerverén. Pld. az össz. orvosi adatainkat titkosítottam és még sok minden mást is elintéztem. nyugodtan hajtom álomra fejemet. Na még ezt. Tizedgrammos mérleget szerzett be barátom, kipróbáltuk, három szem C. vitamin vadonat vett kávédarálóban, vagy a tőled kapott kőőrlőben veszít-e többet tartalmából. Kávédaráló vissza a boltba, a 12e HUF olasz tablettadarálót a szemétbe, illetve azt ő elvitte. Mindenből hangszert épít, javasoltam, ezt is- d.

– szép történet, álmodj a fiatalságodról zs.

 

2021.10.16.

kép– Drága Deske- általatok (veletek) újra átélem a 12 évvel ezelőtti hónapokat. zs.

– ettől talán meg kéne téged kímélni... d.

– pirul a falam /fotó zs.
17:23
– Kösz a falat.
Eljött a Godotba Jelenits atya. Ötven éve ismerjük egymást. Noviciusoknak tanította a Keresztutamat. Ha valami kényes, gondolatban megkérdezem tőle; és tudom a választ. d.

kép


– gyönyörű a kép, mint egy igazi film- hány éves-, mit mondott ? zs.

– 89 éves, képeimről annyit, hogy gyönyörű, és szebbek, mint a korábbiak... d.


Tisztelt Művész Úr!
Visszafele az úton Jelenits atya: Ez ma olyan, mint Pilinszkynél,
az Aranykori töredékben, hogy "... minden tetőről látni a napot."
A.

– belebújnék egy ilyen ember lelkébe zs.

– Nem is test már, csupán légnemű szelídség. d.

2021.10.17.

kép – egy törpe szír kerámikus fiú porcelán képei zs.

– köszi! fura

13:30
Itthon aludtunk délelőtt, én kissé megfázva. Te unokákkal? Miről beszélgettek? d.

– Tegnap, tegnapelőtt volt különböző unokákkal együttlét-, vacsora, ebéd, játszás, mesélés, régi fotók nézegetése, festés, gyurmázás, rajzolás, ping-pong... ma hegyen voltam délelőtt, utána kifeküdtem napozni, délután meg tető alá kell hoznom a fiam házának az "egyszeri bejelentés" dokumentációját, amit reggel fel kell tölteni. Nem valami szívderítő foglalatosság. Meg szervezünk nov.5-re egy kis demonstrációt a Dísz -térre, a biztos sikertelenség tudatában. zs.

– Zsófikám, aranyom, ha túllépünk a kulturális protokoll paneleken. Nekem nincs két énem, van 4 tartalmas mondatom egy napra, azt fölteszem a news-ba, meg kb. ugyanazt neked is. Te oldalad: túlzsúfolt életed + magadról nem is szívesen írsz. Nem csak többletfeladat neked ez a levelezésünk? Ma egy kérdéssel ezt kiprovokáltam, hogy halljak felőled... d.

– hidd el, nem tudok esszenciális bölcsességeket írni magamról, ha csak azt nem, hogy hiányzik valaki mellőlem. zs.

– Amennyire Isten és az élet engedi, melletted vagyok. d.

– Hát... egyebet nem tudok mondani. zs.

– mondd egyszerűen azt, hogy köszönöm :-)) d.

– köszönném, ha bármit tudnék hinni erről. zs.

– olyan gyönyörű most a piros falad a kertedben d.

– ez egy simogatás volt. zs.

– nézd, így kell egy kiállítást megdicsérni.. :-)) d.

Drága Deske,
nagyonnagyonnagyon szép a kiállítás. Teljesen egyedül voltam a képekkel, hosszú idő óta a legjobb délelőtt volt. Lenyűgözött, ahogy az emberré vált festőállvány imádkozik a fagyott égben kék mindenségben és magányosan, elszántan megy a világ peremén. Csodálatos utat jársz be. Nagyon ölellek. M.

kép– Téged meg így kell simogatni...
az a kék egyébként meg az enyém zs.

– Nem, a kiállításon ezt stoppoltad le,
föl van írva az asztalom fölött 2020/41, mutatom
Úgyhogy bár így, utólag,
de kénytelen vagyok fölajánlani neked.. :-))
Jövő héten én viszem,
merthogy bringán neked körülményes... d.

– igen, ez az- ezt stoppoltam.. de eszedbe ne jusson idehozni.
majd egyszer
néha elmegyek megnézni
vagy rakjam rá Pál apostol helyett a telefonom képernyőjére? zs.

– kiskutyám két hete örülök ennek. d.

– most egy pillanatra boldog lettem- kösz. zs.

– ja, és két hete nevetek azon, mit írok majd neked erről két hét múlva... d.

 

2021.10.18.

– Ma a 17-esen erre nyílt föl. Nem először. Szeretem. d.

SZÓLÍT A LÁMPAFÉNY
Szólít a lámpafény, a kályha lángja,
a plüss dívány, a vízfoltos falak,
apám, anyám kezük tördelve állnak
az ablakban:
"Mikor jön már haza?
Lemállott válláról az ifjúság, le-
rongyolódott róla a férfikor,
mi dolga még a sürgő városokban,
mi útja még a földi utakon,
kinek ágyában, kinek mellén alszik,
szívén emlékek jégcsapja vacog?
s mi minden reggel begyújtjuk a kályhát,
kitakarítjuk ezt a csillagot..."
Zelk

– "ami nincs, annak van bokra, / csak ami lesz, az a virág, / ami van, széthull darabokra" zs.

 

2021.10.19.

kép– Beteg vagy? zs.

– hát influ. Katának szok igaza lenni, küld orvoshoz, harmadnap, –-  mail, gyógyszer. Kissé (nagyon) bódult :-)) Vettem cérnakesztyűt, Katát avval etetem... weöres versbe belealudtam az imént – d.

– nálunk 6-an betegek, egy kovidos. én a c- vitaminos aszpirin + rengeteg gyömbérre bíztatlak zs.

 

2021.10.20.

– Hát beteg. Zsófi, hol kell gyömbért venni, Milyen halmazállapot, és hogy kell azt enni? Csinálnám. d.

– Zöldséges, bármelyik nagyobb bolt ( spar, Roby, LIdl...) zöldséges részlegénél. Ma - dél körül tudok neked vinni- elkészítettet-, amit csak meg kell inni. Felhívlak, hogy kell megcsinálni. zs.

– és mennyit kell venni, - le tudok menni – egy kilót? [stb] d.

2021.10.21.

– jó reggelt! d.

Andrássy Réka
LEHETETLEN BAKANCSLISTA
Szeretnék indián lenni egy évre,
szeretnék házakat festeni kékre.
Szeretnék éjszaka úszni egy tóban,
szeretnék hinni az örökké szóban.
Virágos busszal világot járni.
sohasem fáradni, sohasem fájni.
Szeretném ha bokáig érne a hajam,
szeretném jobban szeretni magam.
Szeretnék egy évre szerzetesnek állni,
sötét kis szobában csendben meditálni
és amikor ültem kis szobámban eleget,
szeretnék nagyon, nagyon sok gyereket.
Szeretném újra anyámat ölelni,
szeretnék minden kérdésre felelni.
Szeretnék sírókat megnevettetni,
József Attilának barátja lenni.
Szeretnék ültetni cseresznyefákat,
cseresznyefa ágán lóbálni a lábam,
a cseresznye magokat messzire köpködni,
föld felett angyalként könnyedén röpködni.
Szeretnék jót látni az emberek szemében,
szeretnék ülni a Jóisten ölében.
Szeretném a Földet a Holdról látni,
szeretnék mindig türelemmel várni.
Szeretnék egyszer Van Gogh -gal festeni,
szeretnék mindenkit egyformán szeretni.
Szeretnék Gandhi -val egy asztalnál ülni,
halkan beszélgetni és teát szürcsölni,
miközben minden az, aminek látszik,
s a Nap éppen naplementét játszik.
Kint egy tehénke kérődzik csendesen,
nőnek a virágok erőszakmentesen.
Ülünk öreg házasok, kéz a kézbe '
az ajtónkon hirtelen Szent Ferenc néz be.
"Adj Isten!"- kacsint ránk s pödri a bajuszát,
s leoldja lassan porlepte saruját.
Leül az asztalhoz, tölt egy kis vizet,
vállán tarka madárka piheg.
Lábához hízelegve dorombol a cirmos,
mennyország illatát szaglássza biztos.
Szent Ferenc kedvesen végigsimogatja,
fénylő glóriáját megigazítgatja.
Glóriája körül repked egy kis lepke,
nincsen neki onnan elrepülni kedve.
De leszáll mégis, elfáradt a teste
s a szobába lassan bekúszik az este.
Álomból valóság, valóságból álom,
a fele sem igaz, mind csak kitalálom.
Szent Ferenc nélkül ülök a sötétben,
nem fogja senki kezemet kezében.
Csak játszom a képekkel, ringatom a lelkem,
szeretném ha valaki meglátna most engem.
Szeretnék az asztalra tiszta abroszt tenni,
szeretnék újra kisgyerek lenni.
Szeretném ha az út végén valaki várna,
szeretnék lenni valaki álma.

– Sikerült a gyömbér project? zs.

– Nem megyek még utcára, de amúgy is elrémültem, sokismeretlenes egyenlet. Ami neked null problem, nálam ott kezdődnek: újkrumplihámozás jellegűen... mért kell meghámozni, ha reszelem d.

– Hogy vagy? Ki Andrássy Réka? zs.

– egyiket se tudom :-)) d.

– Ma dél és egy közt odagurulok... zs.

– képzeld, keret festek már reggel óta!

[és idegurult.] d.

 

2021.10.22.

– élve eszem HALVA-t nagyon finom, és kicsit csíp de nagyon igyekszem rágni nyelni s közben mondogatom gyömbér jó gyömbér jó ölelés d.

– Rendes kis gyerek... zs.

– ezt épp most átírtam, és kineveztem versnek: d.

LABIRINTUS VOLT
Tízkor ágyba, mostanában Oravecz fájdalmas levelei rég meghalt kanadás nagyapjához, akivel soha nem találkozott. Aztán néhány perc csak; alvás. De előbb néhány különös pillanat, azt mondják, ritkaság. Még tudatomnál, de már látom régvolt ismerős álomtájaimat, a magam építette kihalt földalatti hodálytermeket, fölülről. Azon túl a fal-labirintus, onnét a végtelenbe vesző homoksivatag a nagy folyó partján, olykor szigetek, mindezek között majd hosszan bolyongok. Ember sehol, hol-merre a hazaút, keresés, keresés.
De ezúttal az álom elmaradt.

08:58
– Mivel tudnék neked örömet szerezni? d.

– Egy kis tisztánlátással- megint úton vagyok zs.

– maradjunk a lehetőségek határain belül...:-)) d.


20:12
– Ha rúgni akarnál, akkor bakanccsal, így nem érzem-, mosolygó ólomkatona... :)) d.

– Krisztusom, ezt nem értem....és én mivel tudnék örömöt okozni? zs.kép

– merthogy tisztánlátással?? öröm, hogy vagy d.

– Az jó.. éjszakát zs.

– (ami nekem öröm, már rég teszed, figyelemmel kíséred sorsunkat a newsban...) és neked?
képességem szűkös határain belül? :-)) d.

– Nekem is jó ez az új-régi furcsa valami... feljöttem a hegyre. zs.

13:40
– Igaz, de ha nem lenne igaz, akkor is ezt írnám, baracklekvárod RETTENETESEN jó. Ma mi is, újra!-, először! a hegyen d.

– jaj, de jó- autóval? zs.

– baracklegváros levelemet is megkaptad ugye d.

– igen és nagy örömmel töltött el... tul.képp azért csinálom, hogy örülhessek- önzés az egész zs.

önzés az egész - jé, hatvan év alatt még nem láttam a fenekedet riszálni :-)))))))) d.

16:25
– Az mp4 a villámlátogatásról nem nyitható (nekem) zs.

– az hang d. itt van

– hát babám, Téged tartósítani kéne... zs.

– Tudod, én is szeretek befőttet csinálni. Mondatokból. d.

2021.10.24.

– hát, ilyen egy polihisztor zs.

– monohisztor d.

– monolit zs.

– monográf d.

2021.10.25.

– Láttad?

ÖNÉLETRAJZ
ilyen szeretnék lenni
miközben a parton izgatott autók rohangásznak d.– ez méltóságteljes, kicsit alattomos agresszivitás –gondoltam– míg a kicsi tolóhajót meg nem láttam–-
Ne akarj ilyen lenni. (bár úgy is jó, hogy az uszály a férj, a tolóhajó a neje) zs.

– jelmagyarázat: időtlen egyenesvonalú nyugalmat láttam. d.

21:47
– Kata ettől elolvadt. Egy kicsit én is, azért fotóztam. Jó éjszakát! d.

2021.10.26.

– Nektek is -most nem vagyok a topon. zs.

– Szegény kiskutyám, akkor ma érted fogok imádkozni. d.

– Én meg Értetek zs.

– ha könnyít a lelkeden, mondd el, mi a baj. Ha nem, akkor ne d.

– néha összejön annyi minden, hogy képtelen vagyok úrrá lenni rajta... tegnap ilyen volt- reggel aztán mindig jobb. Ja, csak annyi, hogy egyáltalán nem kell a nyavalyáimmal  foglalkozni, én vagyok a hunyó zs.

– Ja, e percben látom is-, amit küldtél, értem; teszem is a Newsba. d.

2021.10.27.

07:48
– Szia, jó reggelt - valamennyire rendeződtem - egész nap suliban leszek- azt érzem, hogy Kata mégiscsak meggyógyul- sokat gondolok Rátok- ölellek zs.

– de jo, orulok, en most korhazban, megbeszelni gyogyszert
- - -
gyönyörű gyömbértelen négyszögű üveged őrzöm visszaadni d.

2021.10.28.

kép04:03
– Arra sétáltunk Katával. Tényleg sajnálom, hogy annyira más a véleményem. Megértem, hogy te ezt egészen másként látod. Jánossy Gyurka háza... Említetted, a közéleti felelősség rám is vonatkozik... (NEWS:) d.

Katával séta a Várban. Szeretett-, nagyhatású tanárom és mesterem volt, tényleg nehéz leírnom, hogy Jánossy Gyurka budavári Szentháromság téri házának homlokzata nem szép, nem oda való. Megértem azokat, akik ezt át akarják alakítani. Ipari környezetbe belesímulna. A szomszédos kis ékszerpalota mellé tenni bármit rettenetes nehéz. Ő a tömegméretekkel alkalmazkodott ehhez, és a szold jelenidejűség jegyében a felületet is igyekezett megbontani. Nem sikeres arányokkal.
09:12
kép– Tényleg azt gondolod, hogy 4 db. minisztériumot és a József főherceg palotáját vissza kell építeni -már az építésük korában is elavult stílusban- klimatizált irodahelyiségekkel, a Vár gyomrát tönkretevő mélygarázsokkal? Amikor ezeknek megvan a városban a helyük. Ez etika, nem esztétika. akkor, amikor lassan nem lesz tanár, mert egy tanár kezdő nettó keresete 180 000 Ft- Az óvónőkről, meg a lezakadt milliós népességről már nem beszélek. Ki kéne kukkantani a buborékból. zs.

– Indulatodban nagyon összezavartad a dolgokat.  Nem József főhercegről stb, beszéltem. Azokról egyenként lehet beszélni. A tanárkérdés megint az a zavaros demegógia. d.

– Akkor nem tudom miről beszélsz-, ami megépült, azt is az indulat és a műveletlenség vezérelte és nem az okos ésszerűség. Hogy-hogy nincs összefüggés? Egy pénztárcából megy. zs.

– angyali vagy, ahogyan dühöngsz..., mondom, Jánossy... .:-))) d.

– ccc. zs.

– a kígyó így sziszeg: sz......

20:12
– Meghozták a kiállítást. Ha durván ne ellenkezel, az 2021/41-est viszem a napokban... Erőszakot nem alkalmazok :-))

– Boldogan várom zs.

– már aszittem öri hari d.

2021.10.29.

00:29
– Nincsen avval semi baj, hogy neked nem tetszik Jánossy háza. Most néztem meg a newst. Az viszont nem volt sportszerű, hogy ezt a fotót tetted föl róla. zs.

06:52
– csak ilyet talaltam, ha tudsz kuldj jobbat, rogton cserelem eppen uszodaba d.

– Sajnos távoli nincs, mert azon látszik igazán, hogy milyen klassz. Van olyan mostani ház, ami tetszik neked? zs.

– Ennyire korlátoltnak, vagy minek gondolsz? :)) A MOM sarok melletti új hatalmas fekete irodaház gyönyörű. d.

– Nézd meg egyszer a tér másik feléről. -A fekete üvegház egy anti ház, azt is mondhatnám, hogy nem ház, hanem egy díszlet. Ha megbánthatlak, akkor azt mondom, hogyha az a ház tetszik, akkor nem csodálom, hogy Jánossy háza nem. Remélem, ezek után is szóba állsz velem. zs.

– A fekete háznak nagyszerűek az arányai, a tömegei... Jánossy: egy rossz arányú monoton raszter a tér felé, megértem, hogy elfogult vagy ebben :-)) ... Ja, és éppen írni akartam neked, hogy nem udvarlásból, de a MOME két sötétlila háza, arra járva mindig lelassítok, nagyon szépek d.

– Ex katedra...én (és az építészek legtöbbje) nem így gondolom. Nem érdemes róla beszélgetni. zs.

– A te oldalad nem (r)ex katedra, kutyám...?? :-)) d.

– Lehet, de azért ezt a dolgot jobban értem. zs.

– Csak az a baj, hogy a házakat nem az építészeknek építik, hanem a közembereknek. Némelyiknek szépérzéke is van, véleménye, miegymás... :-)) d.

– maradjunk a miegymásban, aludj jól zs.

– Most már csak bosszantani akarlak :-)), a szakemberek az mondják, ebben minden benne van, kalória, adalékok, nyomelemek, nyersanyag, a vendég meg azt mondja, ettem mát jobb fasírozottat is...:-)) d.

2021.10.30.

– a feketében pedig semmi sincs. zs.

– Ezen már Petőfi is szörnyülködött, idősebb korában, úgy 25 felé, hogy mi lesz ebből a világból, ahogy most ezek a fiatalok – d.

– Te meg miért nem alszol? zs.

– Ebben a térből időből kiesett létállapotban, amiben lebegünk-, ünnep, ha sétánk ebben az októbervégi déli verőfényben. Kata mondja, nézd, aranyesőt csinálnak a járdára. Min dolgozhatnak ilyen viharosan. d.
– csemegéznek zs.

2021.10.31.

kép– keresi a kép a helyét, meg én is. zs.

– Új életünkben idáig a legmesszibbre merészkedtünk,
rítuális sétahelyünk volt a hűvösvölgyi Vitorlázó-repülőtér.
Napsütés, ballagtunk, időtlen idill.
Nem evilági hely.
Igaz, mi se; kettesben élünk,
egymástól boldogan, nem e világban.
A Halászóember kötetről meséltem.
F/2021/181
d.

– jó ez... zs.

2021.11.01.

– nov. 2. díjátadás/Péter könyve, MOME, hánykor? d.

– A könyv februárban lesz csak kész, az átadó nov.11-én valamikor délután

20:23
– kicsi szomorúság... nem tudtam lemenni Veszprémbe zs.

– baj van, hogy nem tudtál? d.

– pocsékul voltam-vagyok, felment a vérnyomásom- ezt időnként megteszi zs.

– gondolatban öt csokor virág ill. öt gyertya Veszprémbe d.

2021.11.02.

kép06:42
– szia, most reggel fejeztem be, nem tudom a folyóirat címét, ahova kerül... d.

– Kösz, este tudom olvasni- egész regény... zs.

– mejjik este...? :-))

16:06
– Ez is ma :)) A/2021/19. d.

– egy költemény... zs.

2021.11.03.

– Bocs, csak futólag tudtam olvasni este- nem vagyok jól és szorítanak a kötelességeim- a kettő  együtt nem igazán jó. Nem akarlak fárasztani vele. Most kicsit összejött. Annyit azért: nem írtad be, hogy statikus is akartál lenni... zs.

– gondolok rád d.

– kösz nagyon én is Rád zs.

– Orvosnővel levelezek, mert Kata 2x hányt. Most azt (is) mondta, hogy nagyon tetszenek a maga képei (adtam fotókönyvet) Mondom, melyik, fotó, festmény? azt mondja, mind a kettő (vagyis megnézte a neten). Tudod mi ebben a hatalmas információ? Hogy sikerült személyessé tenni kapcsolatunkat. Szükség lesz a figyelmére. d.

– sokszor ezen múlnak a legfontosabb dolgok- meg az orvosok nagyon tisztelik a művészeket zs.

– Meg még ezt is: Hálás az ember az emberi szóért... még ha a Szerelemnaplómat is megdicsérné... :-))) d.

– az aszkéta Don Giovanni ... zs.

– ezek után el kéne olvasnom, miről szól.. de filmen, amit megszereztem neked, csak álldogálnak egyhelyben és hosszan éneknek, olaszul. Biztos nő meg halál... d.

Don Juan a XVI. századi spanyol világhódítás időszakára jellemző becstelen kalandor lovag archetípusa. Már a XIV. században megjelent egy monda hőseként. Mozartnál Don Tenorio néven szerepel, az Ulloa családból származó sevillai kormányzót öli meg párbajban, majd annak szobra viszi magával a másvilágra. Egy másik legendában már Don Juan de Maranának hívják, de ott öregségére megbánja bűneit, és kolostorba vonul. Állítólag Mozart a Don Giovanni írásakor konzultált Casanovával is.

2021.11.04.

kép– hát, ilyennel is foglalkozom- tudom, hogy megveted zs.

– Provokálsz ? Nem tudod elképzelni, hogy tisztelni tudok egy tőlem idegen gondolkodásmódot? De még csak nem is idegen, bár nem látom át a történetet, amit igen, abban van amivel egyetértek. És helyes hogy csinálod, hiszen hiszel benne, és érzed a felelősségedet. Minden rendben van. d.

– Isten ments, dehogyis akarlak provokálni, csak te is mondod, hogy mit csinálsz. Más: szenvedek attól a kiszolgáltatottságtól, hogy nem tudom teljes értékűen használni a számítógépet és csomószor kell segítséget kérni. Amíg csak kézi rajz volt, meg papír, a legnagyobb házakon is úrrá tudtam lenni, most meg egy családi háznak a terveit nem tudom kezelni az elmebeteg, felhasználóellenes rendszeren. 60 % ügyintézés 40% szakma.
Megkaptad a meghívót? zs.

sorra
– köszi, meghívó jött, jelentkeztem is.
... örülök mindig, ha valamit megtudok dolgaidról. 4 feltételezésem van, miért vagy ebben ennyire tartózkodó.
... tapintat Katával szemben
... egyszerűen nem szereted ezeket megosztani
... unsz evvel foglalkozni
... valami rejtett önértékelés hiány
Vigyázat. Ez nem rejtett bíztatás, hogy tegyél másképpen, mint teszel.
... gondolom, és remélem, te se nézed le a várépítésben ellenkező oldalon állókat
... ez a kompjuter-dolog kizárólag, de aztán alaposan a mi generációnknak (ilyen fokú) terhe. Mikor a honlapomat terveztem, három telefonszám volt készenlétben, hogy ne egyetlen embert terheljek a kérdéseimmel. Sajna, itt csak ilyen alkalmi segítségekkel. Gyerekeink már játszva... d.

– hűha, akár egy pszichológus... fogalmam sincs, lehet, hogy mindegyik, lehet, hogy csak úgy... zs.

– maradj csak úgy... és vegyél egy piros kalapot magadnak... :-)) d.

– jobban szeretnék kéket zs.

2021.11.05.

– Istenem, üdvösségem feltétele, hogy még az az öt hossz is, háton? d.

2021.11.06.

– kezdem összeszedni magam... Hajni (a tüneményes takarítócsaj) kérdi, mi a címe a legújabb képemnek? Átrendeztük ketten a tárlatot. zs.

Műterem a világ végén – A/2020/41. Rendben volt lelkednek a tegnapi tüntetés, avval, hogy megtetted a dolgodat? d.

– Köszönjük, te JÓ Isten, ezt mondta Hajni. Érdemes volt, lesz folytatása, csak más mederben. az Építészszövetség kiállt most a Jánossy-ház mellett, - javasoljuk helyi védelem alá helyezését - bár ez semmit nem jelent, mert a Nagyvásártelep és az áramátalakító mellett is; de fütyültek rá. Egy gyenge szakmai érv csak. zs.

– Ulok a HEVen, sotet van, szentendrere, egy masik oregur kiallítasara d.

2021.11.07.

kép

– Ha van türelmed, mesélnél. Hányan voltatok?
Csupa ismerős? Vonultatok valahova?
És ott mit csináltatok? „Másik kormányt akarunk?”
Aztán egy söröző? d.

– Veszprémbe -hívlak majd zs.

– aludtam d.e., kép gyönyörrrű!
jó utat.
vigyázz magadra.

15:44
Tegnap dél, Miki hívott, hogy elfogyott-e a reggelire-kolbászom, mert éppen a piacon van.
Tudja, hogy most ezekről nekem kell gondoskodnom. d.


18:09
kép [fotót küldött]
– köszönöm. igen, nem öt, hanem hat gyertya
csak őt-, Johannát alig ismertem,
de aztán Misikét, Boriskát –

Misike, aki öreg korára
az újabb bridzs-stílusokat is átvette... d.

 

 

 

 

 

 

2021.11.08.

VASÁRNAP DÉLBEN
Az eső ugyan elállt, az ég sötét maradt, borús vasárnapnak indult. Kata napok óta gyengén, ágyban, Normafa-séta ma nem lesz, délelőtt én is aludtam egyet. Nem pihentetett. Dél felé nehezen kászálódva hozzá, avval, hogy sétálnunk kellene. Még pihennék előtte kicsit, mondta és lehunyta a szemét. Mikor újra, előbb enni kéne, mondta. Fordultam a konyhába. Hoppá, ezt az új gyógyszert fél órával étkezés előtt kell. Mozsár, összetörtem, fecskendőbe. Tehát újabb fél óra. Vasárnap, van idő fáradtnak lenni. Flakont föllógat, a csepegtetés igen lassúra állítva, a doktornő szerint csökkentheti napok óta tartó hányingerét. Már öltözködünk. A rituális mondat, hívd a liftet. Kézenfogva a már nem nedves járdán. Tóth Árpád sétány? Nem, csak ide a parkba. Az első méterek, valamit meséltem éppen. És elcsuklott a hangom, váratlan ragyogás, kisütött a nap. Az ég üzent. Könnyek.
d.

2021.11.09.

09:01
– Most túlhajszolt vagy. Minden válaszadástól fölmentve :-))

11:31
kép

A szükséges feladatokon már túl voltunk.
– Engem nagyon kifáraszt ez a reggeli minden - mondta lassan lépegetve a fürdőszoba felé, alig hallhatóan.
– Vigasztaljon, hogy szeretlek.
Elmosolyodott.
d.

– küldjek én is hasonlót? zs.

– igen d.

– kicsit nehéz volna, így egyedül- de akár meg is sértődhetnék, hogy másolatokat küldesz (fotója) zs.

– nem fedem előtted, igen, nyilvános mondataim, tudod, ez - azt hiszem-, másoknak segíthet. most nem tudok többet, személyeset neked küldeni-
2. De mégis tudok... (bár reggeli első levelem meglehetősen személyes volt.) Viszont az eper-dzsemed? lekvárod? feltűnően finom. Nagyon jó ez a köztes konzisztencia, vagy konzílium. Háztartási kekszen oszlatom lencseebéd után d.

– hát, ez jó hír, majd még kapsz az igért rétessel együtt. Nem vagyok boldog, a gyerekeim éppen veszekedésben [...] zs.

– jaj Istenem, ez nekem is elviselhetetlenül fájdalmas lenne, erre nem tudok semmi vigasztalót – ez borzasztó d.

– Nem tudok mit kezdeni vele- és tudom, ha Péter élne, nem volna ez zs.

– ebbe semmiképpen ne folly bele, bocs, marad a háttérben imádkozni

más
Nem gondoltál talán rá, a reggeli idézetet Katával a te megnyugtatásodra mutattam, mert volt, hogy átfutott rajtad a kérdés, morális-e mostani kapcsolatod velem. d.

– igen, átfutott, de nemcsak az én részemről- én ha rólam volna szó, nem zavarna- van ebben a témában tapasztalatom zs.

– bocs, ez így írva többértelmű. Az én moralitásom a kérdéses számodra? d.

– lehetne, de mégsem. zs.

2021.11.10.

– Ne kérdezzek tőled olyat, amire nem akarsz egyenesen válaszolni, megértem. És most igazad is van. Tisztességem foka és rendje az én döntésem, és felelősségem. A többi két öreg ember barátsága. d.

– Köszönöm, megmelegedett a szívem. zs.

– Nem zavar, eppen meztelen vagyok, uszoda :-)) Es mar furdoruhaban imadkozom majd gyerekeidert. d.

– hát azt köszönöm, suli egész nap zs.


21:40

– Zelk elmondja a Sirályt, ma föltettem a newsba–- d.

2021.11.12.

06:12
– Úgy tűnt, volt egy-két boldog perced a MOME ünnepléseden, és hát akkor minden rendben van. Vittem neked egy őszi platánlevelet. d.

– Nagyon nem szerettem volna az egészet, valahogy jobb, ha a világ tartozik az embernek... ez persze nyilván önzés. De hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem esett jól (meg, hogy ott voltatok.) Hol a levél? zs.

– A díszteremben a székem alatt :-)) Egybe nem gondoltál bele, az írott szöveg [Péter] egész más, mint a beszélt, a helyzetet meg kell teremteni, hogy az érthető(bb) legyen. Lassabban, előmagyarázva, rövidet... d.

– Jó, tudom- de híradásnak jó volt- sokan jelezték, hogy hangoskönyv, vagy kiadvány... zs.

– igen, ezek a szövegek értékesek d.

Tegnap este Zsófiünneplése, Moholy Nagy Díja, megosztva poszthumusz férjével, Péterrel, az Egyetemen. A végén Ránki Dezső zongorált igen dinamikusan és rettenetesen hosszan. Itt egy tízperces részlet - előadást is kellett tartania -, férje gondolati munkásságát választotta témául. Építészetről a filozófia szintjén - egy szűk szakmai elit számára érthető, érdekes. (A felvétel utolsó perceiben csak hang.)


 

kép

– ez a házaspár gömb alakú- tüneményesek [honlapomon Pistyur szobrai] zs.

– csak egy kis emlék/eztető részlet az ünnepedről ranki-dezso.mp4 szervusz d.

– jaj, nagyon köszönöm, honnan van, Te vetted fel? zs.

– Persze, hogy én.
Csak őket nem mertem föltenni a newsba,
hátha valami jogi probléma, így csak a te beszédedből valamit,
na meg Péter szövegeit.
Azok lenyűgöznek, micsoda intellektus,
kiprinteltem magamnak, és kezdtem este olvasni.
Unokák? vagy az holnap? keverem a hétvégi dolgaidat... :))
szép hétvégét neked, nektek! üveglencse díjad a kertben...[fotója:"itt lakik a díj"] ...jó! d.

 

 

kép

 

 

2021.11.13.

07:47
– Elküldhetem Ránkiéknak a filmedet róluk? -őrületes vagy.. zs.

– Hát persze, küldheted.. Ja, ma hegyre mész, nem unokák–- erre nem válaszoltál...:)) d.

– Hegyen voltam, este két lányunokám táncelőadására megyek fiam nagyobbik lányával, holnap hegy, utána 13 családtag itt ebédel, a maradék a jövő héten. Ha közben marad időm, rajzolom Döce házát. zs.

20:06
– szia, elteszem, a MOME előadásod /hang/, harmadszorra többet értek Péter gondolatépítményeiből. Elképesztő. jó éjszakát! d.


– A könyvben is csak a töredéke lesz.. zs.

– ezért kellene a könyvbe egy DVD... a jóval teljesebb életművel. Fölcserélhetetlen helyzet, ha csak nem csináltok honlapot neki. Azt be tudnám közvetíteni a Széchényi Könyvtárba, és ekkor gyakorlatilag e-bookként lehorgonyozva. A DVD 1 mill. Ft, azt megszerzem nektek. d.

2021.11.14.

– Kösz, a könyvben van elég sok az írásokból. Van még kb.30 interjú, annál az embernél, aki először csinálta volna a könyvet. Gondolkozom a dolgon. Köszönöm a gondoskodást. Jólesik zs.

– /másolat nagyobbik lányának/ Mondok jobbat. Beszéld meg Eszterrel, téged kihagynánk a dologból. Átad nekem mindent, ami digitalizálva van, és én 3 nap alatt csinálok egy honlapot, ami egyszerűen csak egy adattár. Később bármikor bővíthető. d.

kép– adj két hetet zs.

– persze, bocs, Döce háza d.

– Eszter: Szia Deske, szerintem jó lenne! Mit jelent, hogy bármikor bővíthető lenne? Csak Te tudnád bővíteni ? Vagy mi is? És az mennyire bonyolult lenne utólag rátenni valamit? Mert az én weboldalamra egy kínszenvedés, amíg felteszek valamit, rettentő bonyolult. MIndig halogatom. Ezen csak az írások szerepelnének? Vagy rajzok/fotók is? Eszter

– ide minden műfaj belefér, reimholzpeter.hu Egy baromi egyszerű html- jpg- mp3- mp4 leltárbázisra gondoltam. Valamelyikőtök nevén, persze, hogy bármikor írhatjátok tovább.
kezdheted írni a fejezeteket, ez közvetlen a főoldalon lesz: életrajz, interjúk, írások, tervrajzai, részletrajzok egyéb-fotók épületfotók... Fejezetenként időrendbe rakva egy htm oldal: tartalomjegyzék, ahonnét egy linkkel közvetlen a tétel nyílna ki: fo-01.jpg  fo-02.jpg - stb. Zsófinak nem küldöm el ezt a levelet, kérte, evvel most két hétig hagyjam, nyilván nagyon túl van terhelve /aztán a továbbiak telefonon/ d.

2021.11.15.

kép

– Eszter, ez lenne az oldal logikája, ha végigfutsz a kék linkeken d.

– ESZTER: Nem tudom, mit takar az első, hogy tanulmány? És kéne még hely a róla szóló írásoknak mások tollából. És talán olyan fejezet is, hogy személyes irományok. Pl azokra a kis levelecskékre gondolok, amiket mami kapott, amikor papa meghalt. Vagy az én írásomra róla. Szeretném Masznyiktól kicsalni azokat a riportokat, amiket pályatársakkal készített két évvel papa halála után. Ezek hanganyagok. Akkor ezeknek is kell hely. Eszter

– kösz, ezeket a főcímeket még ki lehet találni, lehet bővíteni stb. és egy mozdulttal minden változtatható d.


23:01
– Bocs, ma hűtlen voltam Hozzád... zs.

– Eszterrel dinamikusan levelezünk...:-)) komolyan vettem, hogy téged két hétig békén hagyjalak ezekkel a dolgokkal

2021.11.16.

– Esztert szorozd meg 0,7-tel

– Na ja, a te 2,3-ed felől nézést :-)) Nem én kerestem, ő hívott. Dolgozunk :-)) Reggeli végén három háztartási kekszhez tartozó eperdzsemmedet engedem meg magamnak.20:21
Sikerült ma is; eljutottunk a Tóth Árpád sétányra. A befőttes üvegeidet őrzöm. Üresen. Kellenek? d.

– Kösz, dobd ki, van rengeteg. Kérsz még? zs.

– Tulajdonképpen, és lényegében... írtam, három háztartáskeksznyit engedek magamnak egyszerre, mert túl finom, nehogy elfogyjon... d.

– nyugodtan egyél négyet zs.

– megpróbálok :-)) d.

2021.11.17.

kép

– Döcét csinálod? d.

09:42
Zsófi, Nem akarsz részt venni ezen a nemzetközi pályázaton?
Egy olasz falu mellett, új funkciót kéne találni neki.
Csodálatos. d.

Competition Rules
Architecture Competition
Re-use the Lake Chapel Chiesa
di S. Giovanni in Val di Lago S. Lorenzo Nuovo (VT)

 


2021.11.18.

kép

– Kösz, letöltöttem a pályázati kiírást, tényleg gyönyörű a hely.... zs.

– [fotó] Nem tud nekem mást adni, fektében fölnézve egy néma mosolyt. d.

– ez iszonyú... zs.

– nem. béke van d.

– gyönyörű béke zs.

F/2020/188kép 18:39
– Megmutatnám ezt a mait, ha netán mégse néznéd newst, hogy ezt akkor is – d.

– jó éjt neked! zs.

– (meg nekem is, a lábam a lábam :-)) Műterem valahol - A/2021/32 60x60 cm. d.

 

 

 

 

 

 

2021.11.19.

– eddig ezeket a diagnózisokat, leleteket szkenneltem be :)) d.

– Atyavilág... zs.

2021.11.21.

kép – Tegnap Mikivel meglátogattuk Zsófit.
Magyarázata a látottakhoz:
Lili leginkább a férje [Csui] fényképét szereti nézegetni.
d.

– Nekem azt mondták a gyerekeim, hogy Mami,
a következő életedben Füles lesz a férjed (a kutyám) zs.

 

 

 

 

 

2021.11.24.

– Most minden energiámat leköti Kata, ügyeit intézem. Most fáradt. Döce házát nyúzod? d.

– is-, meg csipcsup ügyek tömkelege, suli, a szervezkedés, hogy ne bontsák le Gyuri házát, meg megint felment a hülye vérnyomásom. Tudtok sétálni? zs.

2021.11.25.

– negyedik napja fekszik, félaléltan, intézem a mozgáskorlátozott parkolási engedélyét, minden parkolóhelyet megszüntetnek a Széna téren, füvesítik d.

– doktor nem jár Hozzá? zs.

– most volt. a legerősebb antihánytató, amit csak rákbetegeknek adnak d.

2021.11.26.

– Először vették filmre a csuklyás vöcsök násztáncát. Ez a világ egy csoda. d.

2021.11.27.

– hát, a gyűjteményed, az frenetikus...

13:08
Jánossy kiállítás kedd 5 óra- Fuga zs.

– okos ötlet, köszi! d.

– nem tudod, hogy milyen akciózás van, hogy ne bontsák le... idult a facebookon egy " Jánossytanítványok " petíció...-aláírhatnád zs.

– tudod, erről a házról más a véleményem...:-(( d.

– és azért bontsák le? zs.

2021.11.30.

[hogy Kata 5 napja fekszik, zs. ötlete, főzzön nekem:]
– áldott a te kezed judit. Kata fölkelt, fejlámpát kért, kipakolta a mélyhűtő 3 fiókját, és talált benne 15 csirkecombot számomra d.

– hú, de jó... zs.

2021.12.01.

– PONTOSABBAN.
Kata öt napja inkább csak ágyban. Ötlet, mintha fölülről.
Mutat neki kapott dobozebédem: valami uborka, valami paradicsom.
Hároméves Mikica felkiáltásával:
- Húsot!
Két hónapja nem járt a konyhában.
Ágyból, fejlámpát kér, mélyhűtő három fiókja, tömötten csomagok, csirkecombok.
- Fakanalaimat kidobtad? Megrettenek, mert hátha. Aztán:
- Most ott, a legfölső polcon.
Kilós darált hús:
- Fűrészeld ketté, fólia, hűtőbe.
- Felét Zsófi polcára?
- Nem, nekünk. Itt van két kolbász is.
És a végén:
- Várj, forró; kicsit elégettem...
- Ó, otthon érzem magam... :-))
És még elküld, vegyek egy anorákot, ez már rojtos.
Vettem. d.

– varrni valód nincsen? zs.

– Jóóóóóóóóó!! d.

2021.12.04.

– gyerekeid vitája csitult? rendezték? d.

– fű alatt folyik...mi van Veletek?
Meghalt a 99 éves unokatestvérem és elég rossz a helyzet az eltartójával. Nem vágyott ügyintézésekkel foglalkozom. A vérnyomásom meg nem a legklasszabb. zs.

– tanulok bele a dolgokba
te tudod, van tapasztalatod tartós betegápolásban, nekem nincs
a legutóbbi életfordulatom, hogy megnősültem + a gyerekek. minden lineárisan történt idáig
nem nehezebb, csak egészen más
szinte minden másodnap átgyógyszerezés, javaslatomra, telefon, orvos
jövőképem soha nem volt, életjátékaimat - írás – versek – adatbázis – igyekszem rendesen
az idő most másképpen működik. d.

– Ez az állandóság nagyon látszott Rajtad. Azért tudtál ennyi mindent csinálni. zs.

2021.12.05.

– ...Nem tartok Thomas Mann-nal, szerinte méltányos, hogy nekünk kicsit könnyebb legyen a külső életünk d.

– hát, ez nagyon rendes – zs.

– Bár ez is csak affektálás. Mindenki hajszálpontosan a számára legjobb körülményeket kapja. Legfeljebb - szabadakarat - beleront. De az is rendben, benne van a pakliban. d.

– Seneca a barátod.... zs.

– "Lespriccelnek és ellopják a pénztárcádat. Ha ezt vállalod, menj a fürdőbe.” Kiterjeszthető sok mindenre...
Fél kettő, ébredtem, napok múltán Katával ma sétálni, ki az életbe, valahova. Még hó is van. d.

– Jó sétát. zs.

15:39

– ködelőttemködutánam d.

kép

– Mikulás is volt? zs.

– mintha külföldön, mintha idegenországban, időn kívül, és K. gyerekkori emlékei, vizes homokot szeretett csurgatni a parton d.

– kedvesködlovag zs.

– hogy most hazaértünk, Cityfood ebédemhez K. 5 fasírozottat, forrón, megkóstolni nem tudja, bólintottam d.

– de akkor egy kicsit jobban van? zs.

– életebb d.

2021.12.06.

– Úgy érzékelem, ebből te ki akarsz maradni, így csak annyit, a Péter-honlap szerkezetét átadtam lányodnak, ő szeretné csinálni. Háttérsegítőnek maradok, mert még szükség lesz rám. Ő a nagyüzemi részét ki akarja adni. Ígértem, elintézem majd, hogy bekerüljön a Széchényi Könyvtár állományába. Az az öröklét.
Kellemes és sürgős vérnyomáscsökkenést kívánok
ölel d

– Köszönöm- most éppen a nagyapámról elnevezett építőipari nívódíj átadón vagyok Veszprémben. zs.

– Ilyen még nem volt. Vettem egy nagy üveg Vadászmestert, németül van rá fölírva. Nem tudom, mire fogom használni, de érdekes. Idetettem a printeres asztalra. d.

-- A Jégermeister a kedvencem, ajánlom,hogy lefekvés előtt egy kupicával igyál. Ennél már csak a Becherovka tuttibb... A honlapot tényleg nem akarom csinálni, de tudok embert, aki belerakja a tartalmat... Bocs, hogy konfúzus vagyok, de ma egész délelőtt Veszprém, utána egyből a suliba mentem és negyed 11-re értem haza, de pálinkám viszont volt. zs.

-- Nagy hír: Miki munkahelyével mától ide költözött. Hogy jobb nem otthon dolgozni, meg nekünk is tud segíteni. d.

-- hát, ez nagyon jó hír....örülök zs.


kép

És erre emlékszel-e? d.

2020.05.08.
– nem fázol? be tudsz fűteni? d.

– szia, drága vagy... tudok fűteni, március óta itt vagyok, van kis vaskályha, fa, meg elektromos radiátorok... hogy jutott ez eszedbe most? zs.

– hogy éppen fáztam... és hát akkor és az által d.

– ...és azonnal értesítette Micimackót zs.

– és körbejárva ketten kezdték keresni a Nagy Állat nyomait a hóban d.

– de csak egy eltört mézes csuprot leltek zs.

– kenyeret nem kérek hozzá d.

– muszáj enni... zs.

– beszorult a fejem a csuporba d.

kép2021.12.07.


– [esti válaszát olvasom] -- Szep, nyugodt napot, eppen vetkozom uszodaban d.

– [fotója] jó, mi? zs.

– Gyönyörű. Zelk kötetcíme: Meszelt égbolt, amikor harmadik? éve számára a mennybolt kórházi plafonja volt. Sokat szenvedett. Gyönyörűen. d.

 

 

 

 

 

2021.12.11.

kép

– Szia, ez most lett kész: „Műteremben élni – A/2021/14" 75x225 cm. d.

– Tárgy: jó, mi? -- Nagyon. Ha mindegyik elkészülne a másik két padlóvonallal, irtó jó mozaik kép volna. Csak akkor lehet, hogy az egyik hokedli helyett más kéne. De nem biztos. zs

– hogy mindegyik fajta legyen meg mindegyik látószögből és akkor lesz 9 és lehet mozaikozni velük... zs.

 

 

2021.12.12.

– Rögtön korrektúrára áll rá az agyad... :-)) d.
Nem korrektúrának szántam, csak eszembejutott, ahogy a három egymás mellett volt. Hogy vagytok? zs.

– mi egyforman. rolad nem tudok regtol semmit. tul sok rajtad? d.

– Igazából annyira kicsinyesek Hozzátok képest az ügyeim, hogy szégyellenék beszélni róluk. Meg aztán én nem tudok olyan veretes bölcsességeket, mint Te- Egyébként a normálisnál is sűrűbb és pocsék a csípőm, mindennap kell fájdalomcsillapító. Jan 5-én lesz a műtét Pécsen. Elég sok vizsgálat kell előtte. Most kell a munkáimat elrendezni, hogy utána ne legyen gubanc. zs.

– Szegény öregem a fájdalmaiddal... A te kicsi ügyeid... Amikor József elmagyarázza az izmáelita karaván fejének, hogy minden ember önmaga számára a világ közepe..., és ez így van rendjén. Kórház hány nap lesz?

– csak kettő, de előtte le kell menni pécsre, aludni vhol-. igazából kételkedem benne, hogy vissza tudom-e az életemez állítani a megszokott vágányra- igyekszem úgy előkészíteni mindent, hogy ne szoruljak senki segítségére. most 13-an jönnek vadas.zsömlegombóc.krumplikrokettre -háromnak a szülinapi ajándéka- a többi a tartozékok zs.

– látod, én kályhamelegre vágyom. Olyanra, mint a te körödben Johanna volt. Azért is igyekszem neked néha ilyesmit is adni. Például: Jól emlékszem?, hogy Boriska mondta, hogy azonnal tudta, hogy terhes, nem ízlett a cigaretta...? d.

– köszönöm, érzem- igen Ő mondta- meg libamájat sütöttem neki a szül.napjára, mert nagyon szerette és az első falat után hányt zs.

2021.12.13.

kép – Tudod, azért szóltam, mert annyira lélektelen (szeretetlen) ez a telefonindításod: Na, mondjad... És  - mondod  - te mindíg így... d.

18:17
– Mutattam ezt anno neked? Ezt a munkámat szerettem. Krisztus Urunk keresztjének két szilánkja 2005-ben két hétig itt lakott a műteremben.
Hidvégi Máté megkért, csináljak régi, holland apácakolostorból idekeveredett keresztjéhez új korpuszt. Csináltam. Ma előkerült valami miatt... d.
D/2005/01

– Hát, ha lehetek őszinte, egy kicsit geggízű... Inkább fessél. Bocs. zs.

– Geg, egy gé :-))) d.

– Most úton, a délelőttire reagálok. Számomra ez inkább a szeretet, a bizalmasság jele. Hogy ott folytatjuk, ahol abbahagytuk. zs.

– Ha te így érzed, akkor rendben van. De mások? d.

– Mások is így veszik... zs.

 

 

 7. fejezet

folytatva 2021.karácsony [spirálozott print] után

2021.12.15.

– Kiskutyám ajándékra nem illik rákérdezni, de hát. Tegnap reggel csomag búzamag, Luca napi csíráztatni, levélnyíláson bédobva, eltávozva. És ma másnap este van. Netán azóta a padlón- d.

– Valamelyik lenti kollégám berakta az irodába a pultra, nem szólt és most voltam lent scannelni, ott láttam egy kis zacskót sárga pánttal...most hoztam fel-, nagyon köszönöm, jól esett zs.

– a sárga papírcsík rálépés ellen d.

2021.12.16.

– szervusz nagyon hosszú nap, nincs erőm neked külön fogalmazni, most este találtam valami gyönyörűt Zelkről, megfogalmaztam a news-ban--- jó éjszakát, ha még-- d.

2021.12.18.

– Tücsök húgom meg fog halni d.

– Ó, Istenem... talán jobb Neki- ölellek zs.

15:08
– Erre emlékszel? Zelk: Vers a lehetről és a nem lehetről... Alvás után utánanézek, szerintem ezt rövidélelű házasságában a prosti csajhoz írhatta(a dátum gyanús 1967) nagyszerű. Megnéztem, igen.

– Igen, egy-két éve küldted- gyönyörű, és úgy is mondja -kösz. zs.

2021.12.20.

[Árnyéknapló 6. fejezet spirálozva zs-nak karácsonyra:] d.

2021.12.21.

00:21
– drága Deske, soha nem fogok felnőni Hozzád- köszönöm, ma a tavasz első napján zs.

– Ebben végre közösek vagyunk, én sem hozzád :)). De jó, hogy megint elfelejtettem kikapcs. a telefont, és most fölébresztettél! d.

08:09

– érdemes volt felébrednem zs.

19:45
Hogy sikerült az államtitkárral a Gyuri-ház bontás ügye? d.

– ahogy vártuk...szervilis, gyáva ember, de mosolyog. zs.

– kibújt  a válasz alól? d.

– Azt mondta, hogy rajta semmi nem múlik, csak Gulyás Gergelyen, Matolcsin, meg a Főnökön. zs.

2021.12.22.


– Szóljak Orbánnak? d.

– Légyszi..., meg Matolcsinak, övé a ház zs.

– Karácsonyra azt kérem tőled, adhassak magamból valamit.., nézz bele olykor a news-ba...d.

– hát, néha szoktam... zs.

– visszavonom. ez tőled idegen d.

– na, azért nézegetem majd... zs.

– mindig udvarias voltál... :)) Orbán Márta onkológus, Kata barátnője d.

– Soha nem udvarias. zs.

– akkor marad illyésgyula d.

 
A BOULEVARD BOURDON-ON
 
 
Itt ballagok a boulevard Bourdon-on,
  szemben
a régi úttal, melyen egykoron,
  huszonegy éve,
  Annát vezettem.
Itt ballagok a sűrüsödő éjbe.
 
Erre jöttünk a boulevard Bourdon-on.
  Este,
hány este a szeles rakpartokon!
  Már kéz a kézbe,
  de még nem te s te,
a Bastille felé s a jövő elébe.
 
Erre jöttünk a sötét fasoron.
  Bátran.
Oh mennyi dal, tűz, hit, forradalom
  és remény fért be
  szivünkbe, szánkba –
Nem elénk néztünk, hanem föl az égre.
   
Itt ballagok a boulevard Bourdon-on,
  onnan,
amerre akkor ifjan, szabadon
  az égre nézve
  eltávolodtam –
Jövök szellemként óracsöndülésre.
 
Itt ballagok a boulevard Bourdon-on,
  Ennyi
csupán a kín, a könny, a fájdalom
  mindent túlélve
  kisértet lenni?
Visszatérni az emlékek terére?
 
Örökre szép, mi szép volt egykoron,
  Anna,
ezt dúdolom a boulevard Bourdon-on.
  Köszönet érte,
  hogy föl, magasba
nézve lépek ma is, semmit se félve,
  a mindörökre sűrüsödő éjbe.
 

– neked, vagy nekem? zs.

– édes kis kutyám d.

– na, ez jólesett- mostantól estig nem nézek semmit zs.

14:20

Régi barátnőnk, évtizedek óta alíg látjuk. Följött, meséli: A Harangvölgyből jövet fölszálltál a buszra, nagy hátizsákkal. Hogy letetted, a körülállók kissé arrébb húzodtak, a zsák kezdett mozogni. Nyitottad, kibújt belőle Zsófi lányod... zs.

2021.12.24.

03:01
Két órája nem bírtam aludni, régi verseim között kerestem valamit a gépen. Koppanás a szomszéd szobából. Halkan ajtajához, csönd és sötét. Negyed óra múlva bejött hozzám, hogy hanyatt esett. A koppanás a feje volt. Kérdések-feleletek, nem megszédült, elbotlott. Nem fáj. Hogy azért ne menjek reggel uszodába, hátha van valami. Üldögéltem a sötétben ágya szélén, pokrócba bagyulálva. Kérte, hogy áldjam meg. Még szellőztettünk. d.

– Drága Deske...sír a lelkem zs.

15:43

– Drága Deske, nagyon sokat gondolok Rátok. A vers megmelengette a szívemet.-zs.

– [küldöm.] d.

05:45
1964.01. // C.00059

[gondolataimat]

gondolataimat odarakom az ágyad köré. aludj jól.

16:10

2009.08.06. Kékkút // C.16139
[VÉNEMBER]

Orvosi váróterem, ez is régi történet. Üldögélünk. Görnyedt apróka vénember, nyáron nagykabátban, vaskos könyv fölé görnyedve, apró cetlikre jegyez. Mi lehet ez, Biblia? Már utcasarokról visszafordulva vettem a bátorságot leülni mellé. Öregotthonban él, műfordító volt. És most Arany-összesből jegyzetel szófordulatokat, kimeríthetetlenül tanulságos.
Ámulatos. Lehet győzni?!

2021.12.25.

képReggeli szentmise után a sekrestyébe Ottó atyához,
hogy évtizedek óta időnként látjuk
(hatalmas intellektus, Rómában tanít)
kedveljük magát, és szeretnék egy ajándékot adni.
- Nekem?
- Igen, egy látványt. Feleségem fekvő beteg, meg fog halni.
A karácsonyfa alatt ez volt:
fölfeslett a kesztyűm, megvarrta.
(Így fogom hordani.)


20:36
kép[körlevele]: beszámolóa Jánossy-ház lebontás elleni akcióról]2021.12.27

– Szia, eltűntem...ma volt nálam a karácsonyi összcsaládi ősszejövetel - 23 ember- 2 napon át csináltam a kaját, de megérte. Szeretnék Neked vinni holnap egy kis sütit- kérdés: mikor? -jó reggelt- zs.

8.

– sütit---- bármikor :-)))) d.

– [megjött] --- természetesen a diós, legtermészetesebben a mákos. Tökéletes a mikronápolyi és a társadalomellenesesen apró négyzetes micsoda is. Azt megtorlásul duplájával fogtam. Még maradt. Illetve ebből nem. d.

– juj,de jó.... zs.

kép2021.12.2

Fantasztikus, ezt most kaptam, elsőbbségi levélben.


Kedves Deske! Csillaghegyen, egy cigány kereskedőnél leltem rá
erre a kissé megviselt montázsodra, amit nekem adott,
amikor mondtam, hogy ismerlek.


A kollázst 1987.05.15. ajándékoztam Villőnek, egy évfolyamtalálkozó keretében.
Kecskeméti munka, 11,2x12,6 cm.
És rádás öröm, hogy ezt nagyon szerettem.


Hogy került a cigányhoz? zs.

ilyen végtelen bonyolultakat kérdezni... :-)) d.kép2021.12.29.

– A búzamező zs. [fotó, Luca napra adtam búzamagot]

– Lappangó gyanú, majd lassan érlelődő szörnyű kétely a mákos kontra diós primátusa vonatkozásában. d.

 

 

 

 
 


kép 21:10
– Legeslegutoljára a kiflik, de csak azért, mert  - tudod – nehezen mozdulok ki a derékszögű rendszerekből... d.

– Nahát, egészségedre.... zs.

– Ha arra nem is, de nagyon finom volt... d

2021.12.30.

Belvárosi kisfiú életében először mezőn ökröt. Élőt gyászolok. Kék golyóstollam sem örökéletű. Tápfecskendő. Az idő, az idő--; tegnapi mise hajnalban monitoron, ni, ott Kata, okker kabátkájában. Pedig egész életemben a búcsúzást gyakoroltam. Az evezés. Könyvtáramat. Tanult szakmámat. A Hasselbladot két hét után dobtam ki. Igaz, Zsófia. Fokozatok.
d.

– Ezek csak látszólag múlnak el... zs.

kép– szia, ezt ma délelőtt, kapott keretbe kellett csinálni, Arany műterem - A/2021/35, 78x217cm.

–  ehhez nem tudok értelmeset mondani.. látom, hogy mi a lényeg, de nem tudom megitélni... zs.

– értem, nem akarod bírálni, gondolom:-)) d.

– Nem is azért, csak ebben érzek valami közhelyszerűt, meg nagyon is érthető, direkt. zs.

– Igen, értem, más az elvárásod egy képtől, mint nekem. d.

– ez igaz, tényleg más, de én vagyok a néző. zs

– teljesen rendben van, értelmezem a helyzetet. Az lehet a különbség, hogy én, ha kép, csak azon belül gondolkodom, színek és arányok. Se világ fejlődése, hasonlóságok, se mondanivaló, se újszerűség. A témáról lehet beszélni, az az épület küszöbe. Ha ott megállunk, a képből semmit nem láttunk. d.

kép– Van, aki fest- van, aki kocsonyát zs.

– te jó ég, ilyet még nem láttam. Semmi bizonytalan cafrang mócsing, értelmes bölcs adalékok. Profi! d.

– kérsz egy kicsi tálkát? megszületett Szűcsék unokája, Jakab zs.2021.12.31.

kép– A Jules és Jim elején - emlékszel? - hárman futnak versenyt a hídon. A lány a start előtt kiugrik és persze nyer. Ilyen a kocsonyád. Tisztességtelen előny a mezeiekkel szemben, ahol mócsingok és bőrök. Itt meg önerőből is elegáns húsok, tojásfinomságok. d.

– Misikétől tanultam, ez is egy fajta. Kellene hozzá: majonéz, vagy mustár, vagy ecetes torma, valami ilyesmi. Van aki csak citrommal eszi.
Jó a bolti tubusos majonéz. zs.

– Édes vagy! Az ilyenkor mindig kötelező receptet nem úsztam meg! :)) d. 


14:45
kép

....legyen ilyen jövőre..... zs.

2022.

2022.01.01.

– Mondod, nem olvastad, hát megismétlem, kicsit tisztábban a két nap előttit.

– [az Arany műteremről...] Nem is azért, csak ebben érzek valami közhelyszerűt, meg nagyon is érthető, direkt. zs.

– Igen, értem, más az elvárásod egy képtől, mint nekem. d.

– ez igaz, tényleg más, de én vagyok a néző. zs

– teljesen rendben van, értelmezem a helyzetet. Az lehet a különbség, hogy én, ha kép, csak azon belül gondolkodom, színek és arányok. Se világ fejlődése, hasonlóságok, se mondanivaló, se újszerűség. A témáról lehet beszélni, az az épület küszöbe. Ha ott megállunk, a képből semmit nem láttunk. d.

– A zógenánnte mondanivalómhoz (amiről ugyan én nem tudok, illetve az a lényem) a témának semmi köze, illetve esetlegesen és nagyon halványan. d.


14:28

Drága Szüleim! Szép új esztendőt nektek! Szívből! Ölelés.
Dolgozom ma is holnap is, szóval én alszom ;)
Ma elkapott egy orang és letépte rólam a ruhám :) de a kollega megmentett :) de a természet ereje most is lenyűgözött!
Váli Zsófia14:38
– Megvan - egy mondatban - a különbség. Jogod van hozzá. Te valami evilágit keresel a képben. d.

– Pont nem. Ebben a triptichonban csak evilági van és semmi érthetetlen. zs.

– Igen, evilági szemmel, evilágit keresve, evilágit is lehet benne találni :-))) d.

 

17:15

[Csomagot kaptam]
– valami csudás lehetett ebben a narancshéjas dologban, mert ránéztem, és egyszerre egyszerűen eltűnt. d.

– te szegény, akkor nem is ettél belőle? zs.

– mire jobban ránéztem, már nem volt. A lajhár az egyetlen tanú, két csiga ütközése ügyében kihallgatás. Kérem, én nem láttam semmit, egyetlen villanás volt az egész. d.

– lehet, hogy pályát tévesztettél... zs.

 

21:02
kép– Unokáidnak újévre... d.

– lehet, hogy árokbetemető plakátnak sem rossz. zs.


kép

– ez meg a dédmamának küldve, nosztalgiafotózás, sok év után, ma reggeli járdafotó d.    F/2022/001

 

 

 

 

 

 

kép– járda ez is zs.2022.01.02.

Esti sétánk fél hétkor, akkor ágyból, felöltözött. Mostanában busszal föl a Várba, ott a meghitt fasor, és a szemközti domboldal fényei; Tóth Árpád sétány. Újév este volt, vidám társaságok, sok olasz. Igen, itt most ők szabadabban. Erre terelődik a szó, nehezen formált, alig-alig érthető mondatai. Meséli, Rómában vettem egy gyönyörű sálat. Könnyű anyag, fekete-barna csíkos, de soha nem tudtam hordani, mert mihez. Fehérhez lehetett volna, de az nyár, akkor meleg van. Majd ha kidobod a sáljaimat, ezt vedd külön.

--

– Viseld Te a sálat. zs.

– Igen, az asszonyok tudománya a túlélés. Én még nem tartok ott. d.

– Sosem éreztem magam asszonynak. zs.

– most nem annyira rólad van szó ... :-(( d.

2022.01.03.

– Ma mész? Őrző-védőangyalod kísérjen utadon! d.

– Holnap este, és szerdán műtenek- köszönöm, remélem velem lesz az Angyal zs.

 

13:16

kép[kritikájára továbbfestettem, repró a mailben: Arany műterem - A/2021/35]
– kösz d. 21:55

 

 

 

21:56

– nem szöveg, félperces film d.

2022.01.04.

kép– Hát, ez szívvidító.. nem lehet elég korán kezdeni a szórakoztatást.... zs.

– Tán kezdelek megismerni téged... Vélelmeztem véleményedet erről  a játékról. És küldök egy karácsonytáji rajzot...:-)) d.

– Hoppá, kiderült, ez egy önjáró porszívó. Ellenszenved ügyében, az ilyen gépjáték iránt... d,

– Igen. Másképp itél az ember, ha tudja, hogy ez egy céljáték gyerekeknek, vagy ha ötletes a mama zs.

 

 

21:25
[ő már a pécsi kórházban, a holnapi nagy operációra várva] SMS:

– [teljes név], gondolok rád. d.

– De jó nekem, ölellek zs.

2022.01.05.


[ma operálják Pécsen]
06:17
– Viszek neked forró leveskét! d.

– A sütőtök krémleves a kedvencem zs.

– Már útban is! Kicsit hűlni hagyni! Szoktam bele oleandert, mustárt, krumplihéjat d.

– Na szép, de ezzel fogok elaludni, szia zs.

– Aludj szépet. Imaóra vége, már útban uszodába... d.

 

délben 13-14h kb.
[telefon, túl az operáción]

– Jó volt, angyalod jól működött zs.


mailek
19:14

– Vigyázott az Angyalod...már jártam is egy mankóval zs.

– Úgy örülök! (Nem hívtalak, kórház, nem tudni mikor jó.) Fájdalmad még bizonyára... épp most kezdünk imádkozni, szerda este... ölellek d.

– Nagyon gondosan, profin gondoznak- ne is hívj, én hívlak, ha olyan a helyzet- imádságos éjszakát.. zs.

2022.01.06.

RIGÓ KOROMBAN
Rigó koromban vércse űzött nyáron.
Megmenekültem. Ültem téli ágon.
Fehér viharok jöttek lassu szárnyon,
körülfogtak, hallgatták némaságom.
És nincs tovább. Csak eddig tart az álom.
Hát ne csodáld, ha ébredésem várom:
halálom.
zelk

 

kép[postán jött: BUÉK]

– A Pirosszárnyú Újévmadár, bizton unoka mű, szépségén túl számára valami többletüzenetet hordoz? d.

– Emma, Döce nagyobbik lánya csinálta: Phoenix zs.

 

22:01
– Mikor gyüssz? d.

– Ha igaz, holnap délben -még függ vmitől zs.

 

 

2022.01.07.

kép– Isten nagyszerű ajándéka, milyen békés háziasszony lettem.
Napi 4+3-szor főzök, és etetem/itatom szeretteimet. Ritkán kozmálom oda.
Viszont Hanna bepisil. Hivatásszerűen kezdettől szobatiszta, de itt minálunk kitalálta ezt a lehetőséget.
Megtalálta ezt az előnyös előszobaszőnyeget.
Hát Mikihez karanténba. Megoldandó.
Este leszabtam a léceket, és lemezeket.
Zsanéros szerkezet, az ajtófélfa aljához csavarozva,
engedélyhez kötött kutyaajtó. Mindez már villanyoltásra elavult, okos, és nem szép szerkezet.
Most reggel Izaiás, Örvendezve örvendek az Úrban, és lelkem ujjong az én Istenemben,
mert az üdvösség ruhájába öltöztetett engem, és az igazság palástját terítette rám.
Éjjel föl-fölébredve vagy tízszer átalakult,
reggelre kitalálva, majd reggel, uszoda után legyártom.
Könnyűszerkezetes megoldás lesz. d.

– A 3-d-s nyomtatót ajánlanám. zs.

– Azt, sajna, nem ismerem. Kutyavisszatartó leporellónál tartok. Hullámpapír. F/2022/004 d.

2022.01.08.

– Na, megtértem tegnap délben. Sajnos beszereztem egy influenzát, na sebaj. A gyerekeim fantasztikusak és nagyon örülök, hogy elszántam magam. Most vissza kell fognom magam a mozgással egy kicsit, bár igazából semmi probléma nincs, mert tudok jönni-menni, lépcsőzni. A gyogyótornát kell komolyan venni....
Bódulatban gyönyörűt, rózsaszínt, muzsikásat álmodtam, úgy ébredtem, mintha kifeküdtem volna tíz percre a domboldalra napozni.
Eszter vitt, mindent megszervezett, Döce hozott, Juli meg itt van velem egy hétig. Hát, ennyire jó nekem.Velem van az Angyal. zs.

kép– Isten hozott!
Ma egy új gyűjtőmtől egy meglepő fotó.
ölelés! d.

– hát, ez elég jó... zs.

 

 

 

 

 

 

 

2022.01.10.

– Beteg két napja, ilyenkor minden mozdulat nehéz. Hogy fog Kata sétálni.
Hogy megy a mozgás? Fáj? d.

– Drága Deske...de hát hogy van ez? miért? miért így? -ölellek és ott vagyok zs.

– De hát, mi baja? zs.

– Ja, ragozáshiány, bocs, tehát beteg VAGYOK, és Kata hogy fog sétálni NÉLKÜLEM. Én: náthás, ágyban, érdektelen, csak pocsékul nehezemre esik minden megcsinálandó. Miki besegít -- Ráadásul kiderült, délutáni alvásom idején Kata az utcán sétált. Egyedül! d.

2022.01.11.

– Lehet, hogy szolidaritásból, de a műtő előkészítőben kissé soká tároltak és úgy megfáztam, hogy mióta hazajöttem, elképesztő nátha uralkodott el rajtam. Most kezd múlni. Megittam egy egész csomag C-vitaminos aspirint. A csípőm megfelelő, sajnos jobban korlátoznak az előírások, mint amire képes lennék. Na, ezt majd csak kibírom az eredmény érdekében.
Gyuri házával kapcsolatban dúl a közélet...kiszabadítottuk a szellemet, több ponton. Kicsit későn.
Remélem javulsz... ölellek- zs.

kép– Nátha, kombinált szerekkel kúrálom, kalmopyrin, orrcsepp. keretaranyozás.
Ez a keret is átfestve, evvel a képet ma be is fejeztem,
Jehószif műtermei - A/2021/28, 225 cm.
Fekszel? Rohangálsz vagy rohangászol? :-)) d.

– "fessen náthásan!" zs.

kép

– Unokájának vesz (egy másik) műtermes képet:
Kéri, az ÉLET betűjét
fessem rá, elég lesz a hátoldalára.
Gyönyörű. d.

– Ki? zs.

2022.01.12.

– Az ilyenfajta levélváltásnak bizony nem sok értelme van. Írok neked életemből. Ezer embered, ügyed, dolgod között azt mondod rá: aha

– Az "aha" nem ugyanaz mindig, mindenkinek. De jó. Egyébként én is mondhatnám, hogy minek írsz nekem olyasmiket, amit a Lukácsba és a nyúszba is beraksz... ha az óvodás tempó járja zs.

– Mire gondolsz, mit kellene / lehetne neked írnom, ami csak neked szól? d.

– hát, azt neked kell tudni, pl. azt, hogy AHA zs.

– Hagyd el az indulat szintet. És ne kerülgesd a választ. Egy életem van, egyféléről tudok írni. Írok neked egy gyönyörű délutáni történetet egy zsidó nagypapáról. Nem érint meg, illetve avval a tökéletesen üres kérdéssel reagálsz, hogy az kicsoda. d.

– Bunkó voltam, nincs rá magyarázat..ill. valószínű, nagyon másfajták vagyunk és más az életünk.- A sűrű életből, ami körülvesz-sokszor szabadulnék, de valami mégis fogva tart. A teljesítés kényszer-ami mindig is bennem volt- Péter halála után- miután rámzúdult minden, amit itthagyott- még inkább erre tereltek. Szó sincs vároldali mosolygós nagymamáról... Az amit Te csinálsz olyan közegben zajlik, amibe nem zavarnak be olyan hangok, ami az én dobhártyámat folyamatosan feszítik és tennivalókkal látnak el. Én pont úgy komolyan veszem a tennivalómat, mint Te.  Csak ez ilyen, meg nő vagyok, egyedül vagyok és küzdök a fennmaradásért. Anyagi felelösséggel tartozom az épülő házak tulajdonosainak és feladtam az irodát, mindent egyedül csinálok. Ez persze nem olyan drámai, csak most kibukott belőlem. A műtét, meg a mellé kapott influenza is megvisel, de minden nappal jobb lesz. Juli itt van velem még holnapig, Ő megaranyozza  a napokat... Ez persze nem ilyen drámai, csak most kibukott belölem. zs

– Értelek, ismerlek. Gondolom akkor most helyetted végig: az egyetlen üzenet, ami csak neked szól, nyilvánvalóan ez: Szeretlek. Ez áll, és meg is kaptad. A lábjegyzet ezt nem módosítja, hogy másokat is szeretek.
Csak mostanában formális válaszaidat olvasva ezt így értelmezem – és ez is rendben van – hogy most egyebekre belőlem nincs szükséged. Legyünk őszinték. Én szeretek neked írogatni, mostanában ez neked csak feladat-többlet, evvel foglalkozni. Ismétlem, ez is rendben van. d.

– Megmelegedett a szívem és nem kérdem: miért? zs.

– Kívánom neked azt a perc-boldogságot, amikor tőlem az a nagypapa az ÉLET szó fölfestését kérte a kép hátára. Vagy más szóval: hibáztam, hogy számon kértem, mért nem vagyok fontosabb számodra. Ez nevetséges. Nem is lehetek fontosabb. De így is működünk. d.

– Vannak boldog perceim, az előbbi leveledtől is .....nem kértem számon semmit, el szeretném engedni magam és örülni annak a nem várt ajándéknak, amit tőled kapok zs.

– Kicsit segítünk egymásnak élni. Néha kicsit. És néha nem is kicsit. Ez a mi munkánk, és nem is kevés. d.

– de jó, hogy így írsz zs.

– most éppen ezt, bocs, bocs :-)) a news-ba:

A maga dicséretét zengi a bölcsesség... Bejártam egymagam az égi köröket, megjártam a szakadék mélységét. A tenger hullámain és az egész földön, minden nép és nemzet közt uralkodó voltam. Mindannyiuknál a nyugalmat kerestem, és hogy kinek részén üthetném fel sátram. Ekkor a mindenség Teremtője parancsot adott, Teremtőm kijelölte sátramnak a helyét. Így szólt: „A sátradat Jákobban üsd fel, az örökrészed Izraelben legyen
Jöjjetek hozzám, akik utánam vágyódtok, és teljetek el a gyümölcseimmel. Sirák 24.

– de szép- kösz zs.

kép– Persze ez a kutyaigazság kizárólag festőkre vonatkoztatható.

(de jó, hogy evvel a mai dialógussal kibogoztam
kapcsolatunk pontos definícióját, segíteni egymásnak...
Bocs – férfi –, nekem mindent értenem is kell... :-)) d.

– azért a szeretésse olyan rossz zs.

– ha jut rá idő :-))) d.

– hülye zs.

– Napok óta ennek a fotózásával kínlódom.
Nagyon jó munka, élvezem.
Ugyanis kétméteres képhez kicsi műterem,
ill. valami drága vakuberendezés kellene.
Nappali fénnyel kell,
és ettől minden nagyon bonyolulttá válik d.

– Az új triptichonragondolsz?- az nekem az jobban tetszik, mint az oszlopcsarnokos.... zs.

kép– mutattam, igen, ami a levél mellékletben, de nem úszol meg még egy fotót..., most fejeztem be, sikerült. d.

– tényleg szép, nekem a jobboldali festőállvány alatti szőnyeg egy kicsit durva színű (lehetne finomabb- így kellett volna fogalmazni)
Nem tudsz egy felolvasható szöveget (vers,vagy próza) ami azt üzeni, hogy ne pusztítsd el azt, amit az apáid (elődeid) létrehoztak? zs.

– ennél erősebb érv nem kell: „a-a múltat végképp eltöröljük... rabszolgahad indulj velünk, a föld fog sarkából kidőlni” d.

– Hát, ez sajnos túl direkt, ez azonnal beugrott mindnyájunknak... líraibb, áttételesebb kellene, amit egy szinész mondana el... zs.

– Romokban vagyok. mindenféle engedély nélkül elkezdték bontani a Szt. Háromság téri házat...... Teljesen felesleges volt minden erőfeszítésünk. zs.

– Most értem haza kosztvásárlásból. Szegény barátom! Igen, ez a munkád nem sikerült. d.

– Most ment el:

Kedves András, Katának szeretnék beszélőgépet venni. A SOTE neurológusa nem tudja, Kata betegsége alkalmas-e ezt fogadni. Orr-fül-gégészhez küldött. Most itt tartunk. Ezt szeretném az Intézeteden keresztül végigcsinálni. Ha nem megoldható másképp, (Kata főleg fekvőbeteg), de beviszem. Létre tudnád hozni ezt a kapcsolatot, vagy egyszerűen jelentkezzem be a recepciónál telefonon? Köszönöm ölel: d.

– Zokog a lelkem, az első 200-as rajzokat úgy csináltam gyurinak, hogy mig a lányok aludtak, apósom vigyázott rájuk, délben, felrohantam a Várba gyurihoz és este, amikor megint elaludtak, akkor kezdtem rajzolni. Az egész ügy háttere a hatalomfitogtatás, szakmailag teljesen értelmetlen. A jövő hónapban védte volna le a Főváros, de egy " építész", aki jogszerűeni megakadályozhatta volna a bontást -féltve a székét- rábólintott. Bocs, hogy ilyennel terhellek, de egy kicsit sok munka, érzelem és meggyőződés volt hiábavaló.
A beszélőgép egy valóságosan használható dolog?

– Ó, milyen jó, hogy ezt a történetet legalább néhány szóval elmondhattad, talán könnyített is a lelkeden. Köszönöm, hogy megosztottad. És hidd el, lehet egy történet kerek és szép, ha szomorúan végződik is, hiszen tudod. d.

– Igaz- elmegyek aludni- aludj jól te is zs.

– Mindjárt aludni, csak most Kata teljes ágyneműjét hirtelen lecserélni, mert... Vidám történetet csináltam belőle, hogy kakaóban fürdik... ahogy rám mosolygott... d.

– szia, nővérke.. zs.

2022.01.13.

– Szia -jólesett, hogy felhívtál. [hogy meglátogattam volna betegágyánál] Holnap felmegyünk ebéd után a Várba, megsiratni a házat. Remélem, sokan jönnek. -elmegyek aludni, szia. zs.

– És az egészséged?????? És a karantén? Nekem muszáj mindenütt ott lennedddddd???? d.

– A napi séta helyett felmegyek Julival a 16-ossal és fél óra múlva hazajövünk gyalog. és szabadtéren lesz és van kettes maszkom- nem lesz semmi- ma is felmentünk gyalog a sorompóig- semmi probléma. zs.

2022.01.14.

06:20
kép– [Marabu] :-)) d.

– ccc..... zs.

20:05
– Szia, nagyon jó, hogy elmentem...a lovas úti liftig autóval, onnan fel és máris ott voltunk.
Szívfacsaró volt és szükséges. Még mindig van egy hangyányi reménység, hogy a vázszerkezet megmenthető...
Ez egy bonyodalmas ügy. Érzelem, szakértelem, törvényesség áll szemben politikával, súlyos anyagi és presztizs érdekekkel,
meglehetősen egyenlőtlen esélyekkel.
Remélem nem sínylette meg az egészségem, bár az ügyintéző ápolónő rendesen letolt, hogy nem jeleztem azonnal, hogy influenzás lettem a műtét után. Hogy ezt azonnal jelenteni kellett volna a profnak, mert ilyenkor a beültetett herkentyüt védeni kell antibiotikummal.
Persze ez azért nem lehet olyan fontos, mert most -hétvége lévén- már csak hétfőn tudja értesíteni a professzort.
És Te-Ti? zs.

– delutan tunodtem rajta, nem faztal-e meg ezen a kalandon. Nem volt bolcs dolog, tudtuk mind a ketten. Vartam es koszi a beszamolot, bar ez inkabb csak jelzes volt. Tehat most ket esely van, eltuntetik, vagy a vazszerkezet megmarad? d.

– Hogy megfáztam-e, vagy nem az majd kiderül, de nem valószínű. A jelenlegi bontóbrigád feladata a vázig való bontás és teljesen titkosak a tervek, hogy az új tervező mit csinál. Elég buta dolog volna nem megtartani, amikor alatta tele van barokk pincével. Hogy érted, hogy ez jelzés volt csak? zs.

– ja, csak hogy a haz allapotarol nem irtal, s arrol, mi volt ott veletek. Beszedek talan. d.

– ja, lehet, hogy lesz hangfelvétel. -ha nem, felhívlak. Csak valahogy az az érzésem, hogy nem igazán érdekel, annyira távol van tőled ez a világ.
Most, hogy muszáj többször lefeküdnöm napközben még egy darabig -mit olvassak szerinted, elkezdtem az eltűnt idők nyomában, de nem vagyok biztos benne... A Madarakat azért a biztonság kedvéért elolvastam és ugyanúgy kiborultam. zs.

kép– 40 eve olvasom a jozsefet, szinte folyamatosan. Randomban felutve....
a janossy haz, ugye tudod, hogy a masik oldalon allok, de altalad erdekel a tortenet, es nagyon veled erzek,
ebben semmi ellentmondas...

még lábjegyzetnek :-)) ez, a mai kép Veremműterem - A/2022/02 vagyis a második idén, 60 centis.
---- Amúgy a délelőtt a beszélőgép fölhajtásával telt, egy intézetigazgató is ígérte, hogy besegít
(egyelőre nem hívott vissza) viszont eljutottam egy magyar forgalmazóig.
170 ezer Ft. Kiderült, hogy Kata betegségével ez nem valószínű, hogy működik.
17. kerület, lehet, hogy ki kell oda menni, mondjuk, kikölcsönözni. d.

– ennek a képnek az is lehetne a címe, hogy :talán mégis,?
-mintha ezekben az újakban több érzelem-indulat szorult volna.
Jánossy Péter - teljes szívvel magyar hazafi és Orbán hívő- szintén felszólalt,
és úgy kezdte a felszólalását, hogy:
Győzelem, vagy halál...üvöltve. - Ő Gyuri egyik fia.  
Négyen szóltunk, és lesz hangfelvétel, meg az RTL is kint volt.
Nagyon drukkolok a gépnek... zs.

– eljátszottam a gondolattal, azon  a találkozón fölszólalni,
egy kissé más hangnemben.
Kezdve, hogy a két oldal ugyanazt akarja, hogy az a tér szép legyen.
És netán az a 22 kissé a mundért védi.
Lehetetlen, hogy mind egy szívvel gondolják,
az a mechanikus raszterfelület homlokzat pont ide való...
de hát hagyjuk ezt, tényleg nem az én dolgom...
és a Mostar hidat is lerombolták, Asszíria, Babilónia, Jeruzsálem d.

kép– az a felület nem mechanikus és raszter-
a két volt lakóház telekhatárán vált a méret,
és a homl. iránya. -gótikus támpillétek közti faltestek és ablakok,
gyönyörű arányú lábazati építménnyel és tetősapkával,
a régi városházára rímelő sarokátfordulásal,
ahova a hülye szállodás bejáratot vágatott
[itt az új épület látványterve] zs.

– egy 14 soros Baudelaire vers után 3,2 oldalas elemzését olvasom.
Elképesztő, milyen bonyolult és magasrendű gyönyörű,
bonyolult világok léteznek, amiből alig hallok meg valamit d.

– Rilke, Nemes-Nagy,?

– elég a Zelk... :-))
mutatóba, nekem a mai:
Miki angolul interjúkat is tud csinálni. Őt kéne majd megkérni. Én leginkább csak olvasni tudok, főleg az ismert Gaham Greeneket. Most mégis sikerült, egyedül. Kitaláltam, Katának beszélőgép kellene, illetve nekünk, beszéde 80 %-át nem érteni. Kis, torokhoz szorított masina, mint egy önborotva, láttam egyet valaha. Kértem orvosi segítséget, majd majd visszahív... várom.
2. Beütöttem medical speech masine-, persze ez nem az. És végül meglett!, Digital Műgége 174e. HUF, a 17. kerületben. Telefon, szakértő, kipróbálhatjuk, de nem fog működni erre a betegségre.
3. Akkor netán ez? Inspire Speech Generating Device. Rábök egy piktogramra, és az fennhangon kér egy pohár vizet. Csak az ilyesmit Kata nem fogja szeretni.
4. Hiszen ehhez nem kell hang. Egy kartonra a típuskéréseket, mondatokat. Csak sajnos ilyen kéne, ezt az angol színésznőt már egyszer régen látta egy darabban, szereti.
5. Akkor marad a filctoll. Azt könnyebb, mint a golyóstollat. d.

Tudsz egy ilyen Greent adni? Meg esetleg kölcsön a Németh Lászlót? Hátha mégis segít?- mármint a gép. Miki angol interjukészítési tudását nem értem most, ítt. zs.

2022.01.15.


07:02
--- persze, könyveket hamarvást viszem, vagy valahogy elküldöm, ez a legkedvesebb Greene
--- Miki hogy interjúzik, avval jeleztem, hogy perfekt angol. Kellett volna a gép neten keresgélésénél
--- igen, kipróbáljuk a beszélőgépet, nyűgös megszervezni, sok utazás, Miki ajánlkozott besegít
--- tényleg értelmes lenne, ha most ideig pihenősre fognád
--- én még félárbócon, uszodátlan, bár tegnap elmentem a gőzbe, (ma inkább azt se) csak olyan jó volt két hét után a boltocskában, ismerős arc és egy kávé
--- Rilke magas nekem, tudomásul veszem, ill. 30 éve emlékszem valami trombitás meséje, azt nem tudtam, miért kellett leírni.
--- Nemes Nagy kötetét lelkiismeretességből 2 éve megvettem, átvettem és azóta tök el is felejtettem, nincs szükségem gondolataira.
--- Zelk és Illyés napi barátaim, ezekben az években amire szükségem van, megadják. Csodálatos szellemi –és lelki gazdagság. Nem vagyok büszke rá, de/hogy nem vagyok kíváncsi másra.
--- ezt a 100 fontos verset balkézről olvasom, minden vershez nagyszabású szakelemzés, érdekes d.

09:39
– Arra gondoltam, hogy hétfő dél körül elsétálok felétek és akkor odaadod a könyvet.
Hát, Rilke..-nem a prózája jó.
Én soha nem voltam még- gőzben, na ez, ami igazán idegen nekem
Elég jól jött nekem most ez a kényszer egyedüllét zs.

– kamillás gőz volt, gyógy-okból. Bedobnám a könyveket az ablakon át; most hirtelen zűrös..[...] d.

– jaj,ne görcsölj, majd ha nem lesz zűr...akkor is fogok örülni...nyugi-nyugi. holnap beszélünk róla, csináld a dolgodat békében zs.
   [taxival elvittem]

19:36
– Nagyon fáradtnak látszottál . Tudsz aludni rendesen? zs.

– Te valami elképesztő fizikumot örököltél. Az ugrálós gumilepedő kipróbálóját úgy kellett agyonlőni, hogy éhen ne haljon. Fáradt vagyok. Álomban is ügyintézek, nem pihentet. Most ez a félbetegség, de azért fölmásztam a Várba, Jánossy ház. Onnét taxival a Műcsarnokba, összekevertem a kiállítási helyeket, Barabás Marci akadémikusunk kiállítását megnézni. Tök rendben volt, reprezentatív kiállítás, munkásságának semmi értelme.. :-))
A human factor nagyon szép. Amint hozzájutok, megpróbálom, ill. végig veszem a Vezost.
Fotókat köszi! A szád cserepes volt, láz? d.

– Hát egy pocsék influenzával érkeztem a műtétről haza. Még most sem ok.Tiszta seb volt orrom, szájam. De már majdnem ok. Ha teheted, keresd ki a you tube ról a H moll misét-Helmuth Rilling-Pátis. Érdemes pár percet nézni is. Ez a muzsika nekem mindent feledtető gyógyír zs.

2022.01.16.

06:37
– Hosszú, egybefüggő álom volt. Sokágú, egybefüggő, erre-arra kinyúló tagú földszintes házcsoportban laktunk, laza ismerős csapat. Körülöttünk ősfáktól sötét elvadult kert, valahol messze kerítéshatárokkal. Közös határozással kezdtük a rendcsinálást, hatalmas levágott faágakra, csonkokra emlékszem. Az aljnövényzetet is irtottuk. Telt az idő, munka, csakugyan kezdett világosodni, tisztulni a kert. És előbukkant két félköríves kolonnád, tetejükön összekötött szabadtéri oszlopsor, centrumában egy-egy kétméteres fémszoborral. Tán tíz méterre egymással szemben. Hanem az innenső éppen ablakom előtt, alaposan elsötétítve szobámat. A történet itt akadt el, rágódásom, most hogyan tovább. Talán, ha megkérem, segítenek a többiek. Tervváltozatok, az egész együttest néhány méterrel ablakom alól el kell tolni, ahogy azt a budai templomot, amiben Széchényi esküdött, az Alagútnál. Akkor ehhez szobor talapzatot is ki kell ásni, nagy betontömb lehet.
Egyszer hallottam, minden álom valami problémára életünkből. Hogy megoldandó feladat előttem, addig értem. A sötét-világosat is.
Hogy mindez közösségben?, ez nem jellemző, ez új. d.

– Lehet, hogy a SztHáromság tér zs.


21:02
kép– A fotókat a legnagyobb unokám csinálta karácsonyra
(kettőnek az apukája) zs.

– Édes Istenem.........!
hát neked van életed életeid - szép d.

– Pihenésnek: Youtube /John Eliot Gardiner-Monteverdi kórus
és az angol barokk szólisták- párisi filharmónia épületében-
na, ha véletlenül... zs.

– Ami zenét küldtél, abba belehallgattam,
egy öreg karmester, - már amennyire én a zenéhez...,
nagyon atmoszférikus volt,
amúgy zenékhez nincs sokáig figyelmem, türelmem.
idegesít,
hogy közben nem lehet csinálni valamit :-(( d.

– Ma több órán át könyved, a Madarak – mítikus világ.
Jó lenne erről hosszabban beszélgetni veled,
érdekelne a kapcsolatod vele,
valamit megfejtsek belőled.
Talán egyszer egy sétán...? d.

– sétán, bár a könyvről nemigen. álmodjál szépet zs.

– bocs, nagyon fáradt vagyok- nem megy-
a feladat  ennyi, 17. ker világ vége,
valahogy rá kéne venni az eladót, kinálok neki 40 ezret,
hogy hozza el a széna térre kipróbálni azt a 175 ezres beszélőgépet.
Van másik variáció kimenni, letétbe pénzt otthagyni,
elhozni kipróbálni, visszavinni – nagyon izgulok, hogy elrontok valamit
na, oltok én is, aludj jól d.

2022.01.17.

09:09
– Most éppen ez előttem d.

Szomorkodik bennem a lélek
hozzád repül ezért gondolatom
a Jordán és a Hermon távoli hegyes tájairól.
Harsognak zuhatagjaid, örvén kiált az örvénynek
minden kavargó hullámod átzuhog fölöttem

– Elküldöm, amit a demonstráción mondtam... zs.

– Nemes szöveg d.

– Jobb, mint egy elektromos játék... (Lujzi és Vince-két dédunokám.) zs.

– Boldogító látvány, a felkiáltójelet lehetőleg kerülöm. A tegnap küldött fotó, legfölső kicsi meglepően hasonlít gyerekkori arcomra, a tekintete, ahogy  a fotóimból látom, fura. d.

18:48
[terjengős dohogós cikk, körlevélben a megkezdett bontás kapcsán]

– döglött lovat fölösleges lepisilni d.

– huh, de bölcs vagy - hátha tetszhalott? zs.

– tetszik vagy nem teszik .... halott. Te megtetted a magadét, érdemes most kilépni a történetből. ez a hosszú locsogós cikk a kerítésről, meg lépcsőről... d.

– nem lehet, nem érted... zs.

– csillagom, te nem érted. a házat már nem építik vissza. A többi csak duzzogás d.

– Ha a váz megmenthető volna....láttad, mi épül helyette? zs.

– békén  hagylak d.

– jó. -köszönöm zs.


22:30

kép– ezt fejeztem be ma, 2020.12. kezdtem
Látomás műterem – A/2020/44 – 60 cm. d.


2022.01.18.

22:21
– Elszállt a napom Téged nem érintő hívságos dolgokkal.sikerült az akció a beszélő-géppel? Álmodtál tovább? zs.

– Elment a délelőtt a géppel, hazahoztuk, holnap visszük vissza. Nem szoktam folytatásos álmodni. Te szoktál? Végig megvan a Madarak. Tényleg érdekes lenne (nekem) erről veled beszélgetni. Most megvolt Kata utolsó etetése zuhanok ágy, jó éjt, álmokat d.

 

2022.01.20.

jó reggelt zs.
[Botticelli kisfilmet küldött.]

kép– Szia! Köszönöm!
Hatkor zárva a piacon a virágos, fél hétkor zárva, fél kilenckor nyitva. Első csókunk dátuma a szeles éjszakai Duna-parton. Hajnalig séta, hazakísértem. Még egyszer fordultam, reggel egy rajzsorozatot neki sétánk történetével. Évekkel később mesélte, a négy testvér azonnal összeült megtárgyalni a leporellót. Ha én ezt akkor tudom, soha többé nem találkozunk.
Isten így gondolta.

– Kár, hogy nem süt a nap ma... zs.

– Tegnap esti mail, e percben írom, majd video lesz d

Mária Rádió fölkérésére, hogy ők nem politizálnak, de feladatuknak tartják, hogy a választáson részvételre buzdítsanak

Hajnali imaóra után napomat harminckét éve a Lukács uszodában kezdem.
Ott vannak szabad percek bemelegítő torna közben, ott végzem közbenjáró imáimat.
Nyolc csoportban, az utolsók a bajban lévőkért, a klerikusokért, s befejezésül a politikusokért.
Ez utóbbit most elmondom, öt elem.

Mennyei Atyánk, fölajánljuk neked Jézus Krisztus testét és vérét, életét és halálát bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus Krisztus fájdalmas szenvedéséért irgalmazz Orbánnak és az egész világnak.
Jézus Krisztus fájdalmas szenvedéséért irgalmazz Orbán csapatának és az egész világnak.
Jézus Krisztus fájdalmas szenvedéséért irgalmazz az ellenzék vezetőinek, Gyurcsánynak, és az egész világnak.
Jézus Krisztus fájdalmas szenvedéséért irgalmazz a világ vezetőinek és az egész világnak.
Jézus Krisztus fájdalmas szenvedéséért irgalmazz Sorosnak és minden Sorosnak és az egész világnak. Amen.


Most a választások előtt még ehhez tartozik,
hogy Mennyi Atyám, kérem, hogy ez a választás az országot közelebb vigye Hozzád.
És erre a válasz: Jó, jó, Deske, de ehhez neked is el kell menni szavazni.

– no comment- vidámabb nem lettem ettől.... zs.

– mi ez a sejtelmes mondat, hogy nem vagyok vidámabb...? Te nem szokol kertelni-- d.

– Valami nagyon nincs rendjén ...nekem más az imádság -nem ilyen konkrét, mint egy szakácskönyv, vagy műleírás. De semmiképpen nem kötelező penzum. Idegen (nekem). A rádió mondata pedig, mi, ha nem politizálás? zs.

– Köszönöm, értem, Igen, ezekről más a gondolkodásunk... d.

– Ez nem is gondolkodás, ez zsiger... a direkt, célzatos, kötelességszerű imádkozás nekem idegen. zs.

– Igen az imadkozas (nem csak) nekem napi munka is, es ez szamomra termeszetes, evvel is veszek reszt a vilag epiteseben. Imakozossegunk is ilyen, az ima nem hangulati mezo szamunkra d.

– hát, ehhez nem tudok szólni ...meg nem is akarok.. csak csodálkozom zs.

– Még egy. Itt volt valami, kijavítom, tényleg politizálás, csak tisztességesen. Pontosan ezt írták: d.

A Mária Rádió karizmájától távol áll, hogy a politikai, pártpolitikai küzdelmekbe beavatkozzon, vagy állást fogaljon. Az viszont elemi kötelessége a Mária Rádiónak, hogy a részvételre, a felelős, lelkiismerete szerinti döntésre kérje, hívja az embereket.

– Na, jó zs.

kép– negyed óra múlva a newsban, most csinálom, Ludwigban megnéztem Frey kiáll., ha nem lesz módod megnézni, ez is valami, nagyon jó d.

2022.01.21.

– Hát, akkor inkább a Te képeid... zs.

– Ha nincs jobb.... :-)) d.

– most nincs zs.

kép– dehogy nincs! d.

– jelzem, az utolsó küldött képemet átugrottad, vagy talán nem is láttad.. :-)) d.
   A/2020/44

– Na, kit küldtem? Nem lehet kitalálni. A megöregedett csodálatos Braque. d.

– már csak két korinthosi oszlop kéne elé... zs.

2022.01.22.

kép– Fáradt lehetsz. üres, kényszerválaszaid - d.

– Ezt csináljuk, a folyó munkáimat próbálom beérni, meg már suli is van... nem  vagyok fáradtabb,
sőt, lefekszem kétszer egy nap, egy kicsit.
Azok a festmények nekem semmit nem jelentenek. zs.

– Egyszerűbb lett volna lefasisztázni, aki arról a nem oda való házról másként gondolkodik, mint ti d.

– Ez nagyon rossz mondat volt... az a funkció, amit akarnak, ebben a házban megvalósítható lett volna, Most három pici polgárház homlokzata mögé fogják bepasszírozni, Kb 4 milliárd forint a kukába. A telek két hét alatt állami tulajdonból egy egyszemélyes ingatlan befektetö tulajdonába került a Pallas athene alapítvány közbeiktatásával. Fogalmad sincs miről van szó. S mindez titokban, a szakma, bármilyen zsüri kihagyásával. akkor, amikor egy vacak családi ház engedélyeztetését csak canossát járva  lehet elintézni. A kultúrtörténeti értékekről nem is beszélve.. nem tudom, hova jártál iskolába? Azon a napon kezdték bontani, amikor a Főváros-több más ebben az időben készült ház levédését megindította... Rombolva építeni, nem annyira jó. zs.

– mi ez: vandálul elbontásra / jogfosztottság / szabad művészetek állapota ... te eltévedtél d.

16:32

-- tudja, az a legmegdöbbentőbb, amikor néha valami idegen, nagyon bensőséges szeretettel fölnéz rám az ágyból. d.

-- maga így látja Isten szemét. H.

2022.01.23.

– A lefasiztázástól egész nap szomorú voltam és még a newsba is feltetted.....nagyon rosszul érzem magam. Nem vártam egyetértést, de ez... amikor fogalmad sincs arról, hogy és miért történik ez az egész. Jánossy Péter-aki tiszta szívéből orbánhívő most készül egy perre -ha elovasnád a "periratot", elcsodálkoznál. Mi csak szakmai, környezetvédelmi és gazdasági okon ellenezzük ezt az egészet. Ilyen módon nehezen tudok ráhangolódni a költészetedre. Kár. zs.

– Zsófikám, figyelmeztetni akartalak, hogy szokásosan ez a következő lépés, ez a vád. Bizony a kiáltvány erről ordít. Hamis mondatok. Tele vagy indulattal. Nálad ez nagyon érthető, egy ideig elfogadható. Semmi szocio, semmi gazdasági ügy, semmi perirat-, fölösleges kutakodni. Az ügy végtelen egyszerű, belegabalyodtatok.
A történet ennyi:
Te és ti jónak tartjátok ezt a házat. Rendben van. Mások nem. Hol marad e másként gondolkodók tisztelete. Nem gazemberek, ők így látják. Speciel nekik most van erre pénzük,  - bizony ők is!: szépet akarnak, és megcsinálják. Nektek fáj. Ha így maradt volna, nekik fájna. d.

– Fájna, bizony, hogy a nemzeti vagyont nem játszhatták volna át magán kézbe. Mert, hogy ez az egész szakma- etikai, építésügyi és  műemlékvédelmi törvények áthágásával történik. Ha ez rendjén van, akkor ok. Félek, hogy a bölcs bagoly szerep, csak kényelmes menedék. Nincs rizikó. zs.

– A bölcs bagoly igen kedveli a hörcsögöket :-))) d.

– Na, ezt a labdát leütötted. zs.

– Zelk Zoltán: ÖTVEN FELÉ

Mondd, mért vénül veszteg, aki
vándornak született,
mért hullatod, mint őszi fák,
a pergamen-szín, zörgő éveket,
mig ágad hó üli, néma rigó,
s azt is elűzik parittyás szelek?

Kelj útra hát. Kössél batyut.
S mit tégy vele? Ne inget, kenyeret,
ne sót, dohányt – légy egyszer kapzsi már,
ha eddig csak pazaltad kincsedet:
emlékeidet kösd bele,
mind-mind ahány alkonyod, reggeled.
Azt a köves udvart! Anyád dalát! [...]
d.

 

kép[szöveget küld zs., képfájlban]


22:01
– sírnivaló és gyönyörű „az utolsó tánc" Gyimesközéplok / 3 perc

 

2022.01.24.

– Szomorúan telt a  napom- talán holnap jobb lesz. A kórházi fertőzésem nem múlt el teljesen. Aludni nem tudok. zs.

– Két úr megállapodik. Miki, hogy újra itt, régi szokása elő-elő jön, használt tányérok, kanalak asztala szélén napokig, és gyűlnek. (Anno időnként ilyen módon teljesen lefogyott a konyhai evőeszköz készletünk.) Most rákérdeztem:
-- Belügyeidbe való beavatkozásnak tekintenéd (hiszen most a szobája az ő territóriuma), ha a használt evődolgokat kivinném, és elmosogatnám?
-- Nem. (mindent elmosogatott) d.

Még nem tudtam megfogalmazni, mi annyira más most minden életemben. Mintha ingó hajón, és én folyvást útban a fedélzet-, az étterem-, vagy a kajüt felé. Állandóan lesve-keresve valami kapaszkodót fölborulás ellen.
Holott elvben mindet tudok, amit e történet kezeléséről tudni kell. d.

– Ne próbálkozz, rosszabb zs.

2022.01.25.

– ma jobb már egy kicsit? ugye, jobb...? d.

– Már ettől jobb, hogy megkérdezed. Kicsit megíjesztett a doki, de remélem vaklárma. Ma felhív az asszisztensnő. A pénteki eseményt pedig meg kell csináljuk, amivel van dolog, és azért még nem vagyok százas.
És Te? zs.

– tudod, evvel gyógyítom magam. hajnalban javítottam át, háromkor: d.

HIÁBA TUDOM
Mi is történik most itten. Eddig a parton éltem.
Imbolygó hajón a valahova, imbolyogva kajüt és fedélzet között,
kapaszkodva ebbe-abba, amit éppen elérek.
És hiába, hogy tudok mindent, amit tudni kell.

– gyönyörű gyógyszer. meg neked az imádság zs.

– ami napközben szinte állandóan kell: Szentlélek segíts tiszta gondolatokhoz. --- Közben most festek. Észrevettem, hogy kevéssé szívesen mutatok neked új képet, nem azért, mert korrigálod, hanem mert úgy tűnik, mást vársz egy képtől, mint én. Amihez persze tök jogod van. d.

– Félreértettél. Érdekel, hogy mit festesz, tudom-értem a világodat, amiben létezel, dolgozol. Más rétegben vannak kérdéseim, aminek elfogadtatására nincs jogom. zs.

– tűnődöm, nem az a különbség? egyszerűen fogalmazva, hogy ezt l’art pour l’artnak tartod? vagy mondjuk így, te újat, továbblépést szeretnél látni d.

– Talán az, hogy ezek a képek mindig szépek, és csak szépek.. menekülés vmi elől, meg a biztosra menés. Mint ahogy az egész életmódod a saját buborékodba való menekülés, amiben néha érzek egy kis kényelmességet, fikarcnyi modorosságot. Bocs. zs.

– jajj, halálpontosan megfogalmaztad, ami érzésedet gyanítottam... nagyon jó! Igen, nekem nem kell több, mint hogy szépek... d.

– persze, azért én szeretem a szépet zs.

– tudod, én Dérynek hiszek, hogy „l’art pour l’art nincs. Az egy henye gondolatsor henye összefoglalása” d.

– Ezek takarók... nem kell másokra hivatkozni. Ha gondolod, nyugodtan küldj. zs.

– ez a takaró mondat fölösleges volt. nem annak szántam. ezt vallom. csak tisztázásnak, hogy alighanem ezt kissé másként tartod... d.

– tudod, ha egyszer megkérdeznéd, hogy tulajdonképp mivel is foglalkozom..... zs.

– komám ezt nem értem. némely dogokat elmondasz magadról, s tiszteletben tartottam, hogy jelezted, vannak zárt mezőid... meg azt sem értem, mért nem az előző mondatsort zárod le, nem baj. nem örülök annak, hogy hibáztatlak valamiért, és arra támadással felelsz. d.

– Nem támadásnak szántam, csak gyakran teszed ezt-, nekem ez furcsa. és a mondat második fele sem támadás. Ha annak vetted, akkor bocs, zs.

– nem emlékszel, hányszor kértelek, beszélj magadról? Tényleg, most mire gondoltál? d.

– Na, ok-, de ami neked a kép, az nekem egy nehezen elmondható probléma halmaz. Pl.-miért tilos lebontani a meglévő térkincset. Mit lehet-a környezet védelmében -kezdeni a meglévő (sokszor értéktelennek tűnő) épületekkel, amik, ha értő kézzel alakítja át vki egy új funkcióra, fel tudnak értékelődni. És akkor nincs bontás költség, sitt, amit vhova el kell szállítani és nem kell új házat építeni...ez csak egy apróság, ami tervezéstechnikai problémák halmazát veti fel... gondolom, ez azért nem annyira érdekel. zs.

– jó, akkor verzál betűkkel írom, ÉRDEKELNEK A PROBLÉMÁID, kivéve főzéstechnikát,  ÉRDEKELNEK A GONDOLATAI d.

– Most nem vagyok írásképes estig... zs.


– [fotót küldött zs., minden eldőlt: a házat elkezdték elbontani]

– most ment el a vendég (az alkotmánybíróság főtitkára), néztem a fotót, édes kis kutyám, gondolok rád! d.

– gyászolok -képet vesz tőled? zs.

kép– Bevezettük Katával a kötelező fél hetes sétát a Várban, busszal megyünk föl, onnét a Tóth Árpád... most értünk haza, megnéztük most mi is a házat. veled vagyok gyászodban, vagy hogy is mondjam---
Nem, nem vásárolni jött, az új Aranyműtermet akarta volna kölcsönkérni az Alkotmánybíróság számára, de hogy azt nem lehet, hát eljött, hogy legalább  megnézhesse... küldök egy fotót, az első emeleten bal középen egy nagy álló fehér kereszt d.

– látod? a ház is gyászol. Tetszett neki? zs.

– nagyon tetszett, jól esett / holnap a búcsún rá ne fázz még jobban! d.

– péntek, és akkor már melegebb lesz. Kösz a gondoskodást. zs.

– fél tíz, elcsúsztunk időben, (kérésemre csinált nekem rántott levest), és még negyed óra múlva az utolsó etetés, a „kakaó” d.

2022.01.26.

kép

 

[kaptam körlevélben]

 

 

 kép[küldtem körlevélben szintén évfolyamtársaknak]

 

22:23
– elfáradtam, megyek aludni....szia zs.

2022.01.27.

(...) Hajolj fölém, ha alszol is,
ha sírkövet cipelsz Gelejre,
ha mint vásárban ottfelejtett
megállíthatatlan körhinta
forog a gyermekkori táj,
ha rajta halottaid ülnek,
ha látod, már felhőből foltoz
szoknyát lerongyolódott dédanyád:
akkor is hajoljál fölém!
hajolj fölém, mert nincsen arcom,
mert már csak arcod visszfénye az arcom
Hajolj fölém!
Zelk: Hajolj fölém


– Erzsébethez írta, 3. feleségéhez, amikor már hosszan kórházban. Több verset is írt a beteglátogatás misztériumáról. Gyönyörű d.

– Nagyon szép... én Zelket a három nyulakért szeretem... zs.

kép– Miközben etetem. (csak a színösszhang miatt kénytelen voltam Photoshoppal egy párnát kivenni alóla.) d.

– maga egy kép... zs.

– ez is öngyógyítás...  neked hencegni...d.

– pirulának érzem magam zs.

– ne pirulj – segítjük egymást d.

 

19:10

– Próbálom kitalálni, mit mondjak holnap. Kicsit izgulok és nem is vagyok százas... Kétnaponta laborba kell járjak, és küldöm a dokinak az eredményt. Nem a műtét miatt, hanem  a hazahozott nátha- ami kiderült, hogy fertőzés- miatt. na, remélem semmi komoly.
Tegnap Juli kivitt a dilplomázókhoz a suliba, de nem esett jól- (elvették a gyerekek az autót, meg a biciklit). Két családtagom kovidos, kettő meg síbalesetes (helikopter vitte le az egyiket a hegyről) De rosszabb is lehetne. Festés? zs.

--- Édes csillagom, egyet mondanék: méltósággal. Az ellenfél teljes tiszteletével.... Akkor is, ha nem úgy érzed.
--- örülnék, ha gyógyulnál
--- vegyek neked gyorsan egy biciklit :-)???
--- Kata depressziós némasága okán. Most értünk le a várból, esti séta. d.

– Próbálkozom... előszőr szobabiciklit... zs.

2022.01.28.

[sportboltból telefonom]
– most itt, vennék neked szobabiciklit, ok? d.

– köszi, a család ad. zs.

14:39
– ha egyetlen humort is bele tudnál tenni a beszédedbe.. jeleznéd, hogy győztél a helyzeten. d.

– nem igérem, de próbálom... zs.

kép20:35
[háttérben ott voltam a búcsúztató gyűlésen a téren].

– ott voltam este én is a téren. valami szépet neked, esti mesének. d.

– mindkettőt köszönöm... zs.

– [küldtem, beszédét fölvettem] [itt leírva] d.

– őrületes vagy- mint mindig...hol ilyen, hol olyan irányban zs.

– mikor lehetne meglátogatni, lenne egy nekem érdekes megbeszélendőm d.

2022.01.29.

[18h. meglátogattam] szöveg   hang

– erre a 2022.01.25. gondolatára kérdeztem rá, ezért mentem: "ezek a képek mindig szépek, és csak szépek.. menekülés vmi elől, meg a biztosra menés. Mint ahogy az egész életmódod a saját buborékodba való menekülés, amiben néha érzek egy kis kényelmességet, fikarcnyi modorosságot. Bocs. zs." d. Válasza, mért nem próbálok valami újat, ami vagy sikerül, vagy nem, de után az eddigi utam is megújulna.
.... Szia, így gondoltad, ahogy leírtam a válaszodat? d.

– Te mondád... zs.

2022.01.30.

08:25

jó, hogy itt voltál tegnap zs.

 

19:47

– régen múlt el nap, hogy nem írtál zs.

– ez nyugtalanít, mert akkor ez szakadék gondolkodásunkban, mondatod, ha ezt te csakugyan így látod: „ezek a képek szépek, és csak szépek”
--- A./ akkor te nem tudod, mire van ez a műfaj
--- B./ csak az én képeimet nem tartod  - egyszerűen szólva – jónak. Ez rendben lenne, ez lenne a szerencsésebb változat, mert ez nem fontos mező d.

– Azt hittem, tegnap el tudtam mondani. Valószínű a Te számodra a leírt szó kőből van. Én meg lazább vagyok. Nem lehet minden egyértelmű. A bizonytalanság, aki nem mondható sokszor több, minta a kő-szó.
Te pedig követeled az egzaktságot. zs.

– ok. igazad van! d.

kép– mai fotóm, hiába, csendéletnek látom F/2022/014 d.

– mi volna, ha rajzolnád?
azt már nem is merem kérdezni, hogy festenéd?
már egy egész sorozat van.
így egy magánéleti "titok"-,
ami szerintem senkire nem tartozik-
de a rajz, az már más. zs.

 

– rajzolás: értem.
--- ez szerintem közügy, mert művészet-, fotóművészet... :-)) d.

– nekem a személyessége miatt túl direkt zs.

kép– nekem ez direktebb :-)) d.

– hát nem- ez absztrakció és személytelen- gyönyörű zs.

– és a monaliza? :-))

– a Mona Liza egy KÉP, ez a fotó meg a valóság zs.

– az építészetben jártasabb vagy ... :-)) d.

– Azért ez nem olyan bonyolult... rájöttem, hogy mi zavar. Az,hogy a honlapod 
olvasói mind tudják, hogy kinek a kezét látják. azt azért nem mondhatod, hogy ha 
annak idején lett volna gép, akkor a Mona Lizát nem lett volna érdemes megfesteni.
Degradálod a saját munkádat, ha ezeket - a valóban szép képeket - művészetnek 
mondod. zs.

– nem tudok erre frappáns választ adni
ezt másként látom
jó éjt neked!, oltok. d.

tök jó. zs.

2022.01.31.

– Jó reggelt! fogmosás közben felötlött, netán te nem vagy művészetem hódolója--- :-)) d.

– Hülye vagy. Egy hódolónak nem lehet véleménye? Kicsit olyan vagy, mint egy durcás óvodás zs.

– Csillagom! A humorérzéked nem ébredt föl veled együtt? A helyes válasz ez lett volna: én kizárólag a Jagermaister bitternek hódolok. Nem kevésbé az Unicumnak. Képzeld, én 42 éves koromban láttam a Bajkál tavat. Gyerekkorom óta szerettem. d.

– Én meg soha nem fogom, és Albániát sem. zs.

– Lesz, aki levisz Kaposvárra? d.

– igen, kösz zs.


10:46

képÉletem egyik első, emlékezetes tér-idő-időtlenség tanítása. A végtelenről is szól. Zelk A három nyúl illusztrációja a másodikos? olvasókönyvemben, 1950. Piros nyuszik fekete erdőben, illusztráció a fejlécben. Azóta nem láttam. Ma megkeresem. Széchényi Könyvtár: zárva. Egyetem Könyvtár: 99%, hogy nincs meg, de létezik egy Pedagógiai Könyvtár, telefonszáma... Hívom, zárva vagyunk, de megpróbálom, hívjon fél óra múlva. Most itt tartok. d.

14:26
Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum.
Tisztelt Váli Úr! Csatolva küldöm az illusztrációt!
Üdvözlettel: Szabó Károly OH-OPKM

– Tényleg...én is emlékszem- de jó...zs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22:01

kép– Nagyon örülök a piros nyulaknak.
Egy kopó hozzád képest nyuszi zs.

– piros nyuszi...
elképesztő szerencse, mondtam megyek, taxival,
mondták ne, ők megkeresik... d.

– hogy maradhattam délelőtt itthon, dolgoztam,  A/2022/05 d.

 

2022.02.01.

06:17
– az állványnak nem csinálsz árnyékot? zs.

– nem :-)) mikor mentek Kaposvárra? d.

– 10-re zs.

 

16:26
– na, mit mondtak? hogy utaztál, fárasztó volt? d.

– Nem volt fárasztó, szép idő volt, felolvastam novellákat az autóban és Döce mulatságára mindenféle telefont lebonyolítottam a 22-esek ügyeivel kapcsolatosan. Minden OK- lassan visszatérhetek a normál életmódomhoz. Még egy pár napig többet pihenjek, gyógytornásszak de semmiképpen ne kapjam el a kovidot... autót vezethetek, még ne biciklizzek pár hétig. Az Angyal megint jól dolgozott, hála neki. zs.

– Jó, jó! Hogy nem érezted jól magad, akkor az is múlóban...d.

2022.02.02.

– na, hozzád jutottam.. kicsit elkapott a tennivaló -de jól vagyok. képzeld, olvasom az Eltűnt idő nyomában-t,  jobb későn, mint soha, ez kicsit legalább lelassít. holnap beülök az autóba. Te? zs.


kép– Eltűnt idők... hát az nekem kimarad(t). Katának délelőtt, hogy séta, mert ma elmaradna, szerda este mindig imaközösség. Mondta, háromig ébren volt, nem bír. OK. Délben váratlanul: menjünk föl a Normafára, és vigyük magunkkal Klárit (82). 13.20, taxi, napsütés és hó, szép fák, egy Zelket fölolvastam, Klári megmagyarázta, mert nem értettem, délutáni alvás elmaradt, este imát támolyogva vezettem

KIÁLTÁS
A kiáltás átdördül a vizen,
az alkony gyönge ablakát bezúzza,
sikonganak az üvegcserepek -
fölkél a hold békák riadt szemében,
álmatlan kutyák torkában zokog
a táj halálfélelme,
aztán
mire fölkapnád fejed, már csak a
csönd bosszus moraja.
Zelk

– olyan ez a kép, mintha semmi baj nem volna... zs.

– képzeld, ma nagyon megdicsértek... d. Deske, a zenész egész életében azt az egy hangot keresi, amit ha megszólaltat, akkor felismerik, hogy azt Ő játszotta.  Te ezt már megtaláltad
..............................Hála Istennek! G.

– Na látod, akkor inkább erre figyelj, mint rám....ki ez a zenész? zs.

2022.02.03.

– Érdekes, Kata is rögtön ezt kérdezte. Kevés zenészt ismerek. Ebben a mondatban az volt az érdekes, számomra színtiszta költészet. Mint a múltkor-küldött Zelk is, csupa zene, erős szavak, bár/és tök nem értettem, mire is akar kilyukadni, miről beszél. Működött, alighanem egyéni irányban. Hogy kutya, meg békák riadt szeme, alkony... d.

2022.02.04.

– meghalt Nagy Bálint-, aki nekünk nagyon sokat jelentett. -nem várta meg a Fuga halálát.... zs.

– Igen hallom. De mintha őt leváltották volna nemrégiben? És mi sors vár a Fugára, mit tudsz róla? d.

2022.02.05.

– A Kamara kifogásolta, hogy a Fuga nem képviseli az érdekeit (ballib tűzfészek-mondta egy mma-s építész kollégánk) és Bálint nem csinálja rendesen az anyagi ügyeket sem. Az egész építész és zenész társadalom egy emberként kiállt Bálint mellett, ennek ellenére kiírtak egy pályázatot az új vezetőre személyre szabottan, meg is kapta, Mivel azonban Bálintnak meg volt jövő júniusig pontosan a műsor terve és az új ember amúgy sem tudta volna elkezdeni rögtön-, kapott haladékot júni végéig. Hát, ennek a Fugának-, amit B. teljesen egymaga talált ki és üzemeltetett napi 18 órában -lőttek. Egy igazi európai hely volt. Két éve megy az irigy kis emberek támadása. Biztos, hogy egy kicsit ezért halt meg. zs.

– szomorú történet. d.

kép– terasztavasz [fotó] zs.

Katát megkértem, olvassa be. d.

Mikor az első zuzmara
megül a rózsafákon,
töpreng az ember, mit tegyen,
hogy ami fáj, oly nagyon mégse fájjon.

De tudja, fájni fog soká,
mert büntetlenül nem lehet szeretni,
az ész végülis megadja magát,
ha majd a szív nem s nem akar feledni.

Mert zuzmara a rózsafán,
mert varjuszárnyak árnya hull a hóra. --
A nyári tücsökcirpelés
most ér a csillagokba.
Zelk

– megszakad a szívem...köszönöm zs.

2022.02.06.

– gyönyörű --, boldogító lehet ez a te tavaszváró titkos kerted d.

– nem is vágyom sehova... sok madár, növény, csönd zs.

2022.02.08

...az újonnan kinevezett szovjet követ közeledett Belgrád felé. A szerb királyi csendőrség pedig a peronon és a pályaudvar csarnokában gyülekező s dühtől tomboló orosz emigránsokat igyekezett féken tartani, kordonokkal elszigetelni, mert nem titkolták, hogy a kommunista küldöttet meglincselik, felaprítják, széttépik. A vonatot megállítani már nem lehetett. A protokolltisztviselők falfehéren tipródtak, a csendőrök a korbácsaikat és a fegyvereiket szorongatták, a fehér emigránsok százai rázták az öklüket, üvöltöttek.
A vonat befutott. Halturin szalonkocsija a pályaudvar közepén, az első sínpáron állt meg. Percnyi csend. Csak a szerb külügyminisztériumi protokollcsoport tagjainak a lihegése hallatszott, amint át akarják verekedni magukat a tömegen, hogy a diplomáciai illem szerint fogadják a követet. A kocsi ajtaja még csukva. Vasúti alkalmazottak nagynehezen szőnyeget terítettek a lépcső alá. A hivatalos vendégvárók is odaértek, megtépve, télikabátjaik gombjai leszakadozva, cilinderük összelapítva.

Kinyílt a szalonkocsi ajtaja. Az emigránsok tömege felzúgott, majd amikor Halturin asztalos megjelent a felső lépcsőn, velőtrázó ordításban tört ki. A követ rálépett az első lépcsőfokra. A szemek vérben forogtak, az ordítás ha lehet még jobban felerősödött, a karok fenyegetően emelkedtek a levegőbe. Egy óriástermetű feketeszakállas férfi, kék orosz ingben, derekán selyemövvel, átszakította a kordont és a követ felé rohant. A csendőrök a nyomában, de nem lehetett megállítani. Halturin -- honnan is tudott volna hibátlanul öltözködni? -- a frakknadrág alatt rövidszárú orosz csizmát viselt. Amikor lábát a pályaudvar kövére tette, a sín mellé, a szakállas férfi, aki a markában valamilyen gyilkos szerszámot is szorongatott, rámeredt, elejtette a vasat - az öreg író, aki nekem mesélte, nem emlékezett rá, hogy kisebb revolver volt-e vagy kés -, kimeredt szemmel nézte a csizmát, majd térdre borult:
- Bátyuska! Bátyuska! - és átölelte Halturin lábát -, Te a Szent Oroszország földjéről jössz! Áldott, aki azt a földet érintette! Áldjál meg bennünket!

A tömeg zúgása lassan elcsitult, a szemekből kihunyt a gyilkos tűz, az emigránsok is térdre borultak, az öklök kinyíltak, tenyerekké váltak, és esengve nyújtóztak Halturin felé - Áldj meg bennünket, bátyuska, te a Szent Oroszország földjéről jöttél! Áldott, aki azt a földet érintette! Áldjál meg bennünket!
És Halturin asztalos, a párt neveltje és hű fia, akivel a gyorstanfolyamon bizonyára elolvastatták azokat az erőszakos hülyeségeket is, amiket filozófia címén Lenin a vallásról összekontárkodott, s aki bolsevista maradt 1937-ig, azaz élete végéig, frakknadrágja alatt az orosz csizmában, fekete szalonkabátban, cilinderben, fehér sállal a nyakában, kiterjesztett kézzel, a pravoszláv liturgia szavaival zokogástól elfúló hangon megáldotta a belgrádi emigránsok térdeplő tömegét: - "Krisztus feltámadott!"

d.

– Hát ez meg miféle írás?  lehet, hogy ez nem nekem szól, ehhez nem eléggé nyitottak a füleim... zs.

– ja akkor semmi. É megrendültem ezen, könnyeztem. van amit a világon csak az oroszok tudnak... d.

– bocsánat, pedig én szeretem az oroszokat-, mondom, hogy velem van a baj...zs.

– csillagom, mindig teljes fegyverzetben. nem veled van a baj, a páncélzattal.. :-)) d.

– Bár most tényleg bajban vagyok a másságunkkal. Ahogy megértettem, annyira mást élsz meg képzőművészetnek, mint én. d.

– ez butaság... a szavak mindig félrevisznek- nem kell mindig, mindent definiálni- most el kell mennem vég nélküli egyeztetésre a grafikushoz. zs.

2022.02.09.

– "csillagom, mindig teljes fegyverzetben..." juj-juj most én nem értem... zs.

– csak fölöslegesen okoskodtam, semmi :-)) . d.

– huh, most megint szorul a hurok körülöttem... valamit nagyon rosszul csinálok. néha irigylem a buborékodat zs.

– nincs semmi baj. túl fáradt vagyok,. Ma politizáltam :-))) a Mária Rádióban. Márc. elején adják le. d.


2022.02.10.

kép– tavaszi vendégeim is vannak már... zs.

– lepkelátvány igazi  - gyerekkori emlék - öröm
2. nyugodtan!, ha ellenvéleményed Mária Rádió szövegem kapcsán d.

– kiváncsi vagyok, hogy tényleg lehozzák-e...
nekem nagyon furcsa,
nem nagyon tudom, mit gondoljak róla, hacsak nem azt,
hogy ilyen vagy. zs.

 

 

 

 

2022.02.12.

16:23
– Szia, megbántottalak?  este majd írok, most megint későig a grafikusnál leszek. zs

20:26
– nem lenne baj, ha bántanál is-, vagy akaratlanul megbántjuk egymást-, az élet, élő kapcsolat.
--- most négykézláb vagyok, innét az ember más perspektívából: elbizonytalanodtam a neked-levelekkel. tudod, nekem 5-8 mondatom van egy napra, azt a newsba. egyszer nem örültél annak, hogy neked is ezt küldtem, amit mindenkinek. de hát másom nemigen van. személyeset szeretnél, mi legyen az. személyes, hogy most nehéz, de hát az is a newsban, hiszen napló
------------------------------------
ma
Uszodaöltözőben így imádkoztam: Az aggódás bűn. E perc megoldása a feladatom. (Féltem az 1000 métertől). Pedig a nap nehezén túl voltam. (Ami eddig soha, öt perc késéssel a vekker után) keltem ágyból.
-------------------------------------
két napja
vekker torna fogmos tea ima uszoda kávé patika zelk kapukulcs postaláda minden el van intézve hol az a temető mért szántad nyugtalanságra fiamat gilgámest s adtál oly szívet néki mely békéről mit se tud
--------------------------------------
...vagyis, hogy hullafáradt vagyok már ébredéskor, és a békét napközben csak percről percre---------
írásba, cselekvésbe menekülök, általában az segít. jó lenne beszélgetni. kivel? d.

– Miért bántanálak, mert más vagy, mint én? mert egyáltalán nem értem az imádságod szertekürtölését? -ami nekem belső ügy. meg hogy összehozod teátrális módon a " politikával? Ezért tisztelhetnélek is,akár. Nincs baj ezzel, tényleg. Azt gondoltam, hogy neked a news a " beszélgetés". Az igaz beszéd persze nem pótolja a szívbéli beszélgetést persze, ami simogatással együtt az igazi. Én azt már el is felejtettem...De ha a H-moll misét végighallgatom bőgve- hát, az majdnem olyan...ölellek zs.

2022.02.13.

– Lehet, hogy ezt nem mutattam neked; a hivatalos fölkérést?
A Mária Rádió karizmájától távol áll, hogy a politikai, pártpolitikai küzdelmekbe beavatkozzon, vagy állást fogaljon. Az viszont elemi kötelessége a Mária Rádiónak, hogy a részvételre, a felelős, lelkiismerete szerinti döntésre kérje, hívja az embereket.
Szeretném Önt tisztelettel felkérni, hogy készítsük el videó és/vagy hanganyag formájában az Ön személyes felhívását, meghívóját a választásokra való részvételre.

Evvel azt is mondom, hogy lehet így is politizálni. Szeretet/semlegesség/béke jegyében. Amúgy – erre nem gondoltál – evvel embereket tanítok. Tanítok imádkozni. Tudatosan. Mint evvel is: „Szentlélek Isten, ugye most csináljak egy teát magamnak.”

2./ Evvel sincs baj, bár kétség kívül elidegenítő volt számomra, hogy most a 22-esek-írásaidban tévedés, ferdítés és jócskán demagógia. Ez az egész cirkusz, amit csináltál, nem tudomásul véve, hogy azok is éppen olyan emberek, akiknek ez a ház súlyos tévedés volt.
3./ Erre a dilemmámra nem reagáltál, hogy nemigen tudok kétfélét írni. Legfeljebb átírva ugyanazt.
4./ Amúgy minden rendben van :-)) Nincs türelmem hozzá, a H-moll csodálatos lehet, irigyellek érte. (a felkiáltójelet modorosságból kerülöm)
5./ Ma azt álmodtam, mutattad Döce házát, hogy abban egy kétszintes vasbeton négyzetcső. Abba kell majd beledugni az előregyártott  vizesblokkot.  
ölel d.

– nem tudsz meggyőzni arról, hogy demegógia, ha EGYETLEN ember rossz izlése okán kb. 400 miiliárd forintot kivesznek az emberek zsebéből. Kizárólag azért, mert kimondta az Ember, hogy az 1944 és 1989 közti időszakot ki kell törölni a nemzet életéből. Ez a demagógia. nem beszélve arról a még több milliárd forintról, amit a hamis dicsőségre való emlékezés okán visszaépítenek vasbetonból, feldíszítve hamis anyagokkal. Mit gondolsz arról, hogy a Vár legszebb sétánya -ami mindenkié volt, most kormányzati magánkert. meg arról, hogy 4 minisztériumot- aminek igen jó helye volt a városban- most elköltöztetnek klimatizált kacsalábon forgó kastélyokba és ezért újabb mélygarázst kell kibányászni az amúgy is agyonszabdalt Várhegyből.
Hát, ez a demagógia, nem amit mi csinálunk. Arról a sok pusztuló középkori és barokk emlékről nem is beszélve, ami ezekkel együtt pusztul. Azt gondolod, hogy nincs szakértelem, felelősség? Fogalmad sincs, miről van szó....
A H-moll misét, azért - ha van egy órád-  hallgasd meg imádkozás helyett... zs.

– Nem és nem akarlak én semmiről meggyőzni, csak elmondtam...
erről az egyről most te is elmondtad, igazi vehemensen— jó!
most várom a többi mindenféléről, amit írtam neked, hogy elmondd..
és létrejön a dialógus... :-)) d.

2022.02.14.

kép– a bekeretezett nyuszikzseniálisak...oda sem írsz? kérsz sütit? zs.

– tegnap és ma. 2. kérek d.

– mindennap kimész hozzá?
estefelé megyek vásárolni Battyányiba,
felsétálok a Széna térig
(még nem biciklizhetek, csak a szobain) zs.

– lesétálok a Battyányiig, jó?
Találkozunk, szólj ha induljak (metróval)
Zelkhez soha, csak
1. meg akartam találni, harmadszorra sikerült, fotó
2. jobb fotót akartam, más napállással
3. és ma eszembe jutott megmosni... d.17:25

[Battyányi térnél könyvet cseréltünk, beszélgettünk fél órát.]

18:59

[másodjára megkapott tegnapi levél]

Helyettem álmodtál Döcéék házáról...alapozzák és most jöttem rá, hogy a háló-rész belmagasságát meg kéne növelni. Azon töprengek, hogy tudnám a statikus nélkül elintézni a kivitelezővel...rémes az érzés.
Meg, hát a legrosszabbkor építkeznek, hétről hétre drágább minden. Meg nagyon más a csaj izlése, aggódom.
Rajzot nem tudnak egyáltalán olvasni, bababútorokat vagdosok ki a berendezéshez.
A Csicsói borászatra most kaptuk meg egy év huzavona után az engedélyt és azonnal kéne a pasinak a kiv. terv.
Én meg felköltöztem az irodából és egyedül meg kevés vagyok.. Meg még van egy kis pátyi munkám egy biokertész csajnak. Valamit abba kéne...
Na, és hogy újdonságot mondjak, új demonstrációra készülünk a Szt.György térrel kapcsolatban..
Tudod milyen érzés, hogy visszajönnek a tanítványok és számonkérik, hogy nem erről volt szó..
Mármint amit a suliban tanítunk, annak pont az ellenkezője történik a valóságban.

21:48
– jó volt beszélni Veled, nem nagyon szoktam,... eszel elég gyümölcsöt, zöldséget,? zs.

– Úgy szeretném, ha megértenéd az utamat. Mit miért csinálok. Ha meg tudnám értetni. Attól még lehet idegen, vagy inkább csak egy tudomásul vett más út. d.

– őszintén mondd: miért szeretnéd? zs.

– mert szeretlek. vagy inkább így, valahogy hozzám tartozol. d.

– hm.. köszönöm- valami ilyesmi van bennem is. zs.

– a süteménybe eddig egy harapás. baracklekvárral fogom folytatni, köszönöm! d.

– próbáld a naranccsal, amit ma adtam... zs.

2022.02.15.

--- ja persze, hiszen a süti és a narancsos összetartoznak!
--- nagyon szép az a homlokzatrajz, amit filmen küldtél, már láttam nyugalmasan is
--- jól esett volna, ha a sír rendbehozatalomra te nem csak annyit, hogy tán szürkén szebb lenne... d.

– el voltam képedve, hogy kimentél, ezért kérdeztem is levélben, hogy nincs-e hely még mellette... ezzel együtt szürkén szebb volt- lehet, hogy egy friss virággal is elég lett volna... zs.

– ez az ima is idegen előtted? Reggel az öltözőben: Szentlélek Isten, ugyan nem a te reszortod, de nagyon kínlódom a fáradtságommal. És az álmosságról akkor még egy szó se esett. d.

– meghatóan gyönyörű... mintha személyes ismerősöd volna- ez biztosan nagyon jó neked zs.

...és tán némely másoknak is .. :-)) d.

kép
13:07
[fotóm az este kapott háromszor ennyiről d.]

– akkor legalább volt értelme...legközelebb almás pite lesz zs.

– Köszönöm egyenlőre nem, 6-7 kilót fogok lefogyni, momentán nincs lelkierőm elkezdeni. d.

– Cukormentes? -miért akarsz lefogyni? így is poszka vagy zs.

– már nem emlékszem miért. :-)) Éve 6-7 kilóval kevesebb voltam. Maradnék ott. d.

– miért méred magad? nem az a fontos, hogy jól érezd magad a bőrödben? zs.

– Ó, másként működöm. A közérzet nem érdekes. Akkor érzem jól magam, ha működik az önirányítás...d.

– hát, azért ez még nyelvtanilag sem stimmel.. nem számít a közérzet... akkor érzem jól magam... zs.

– igen, most semmi nem stimmel nálam... még a múlt tavaszi fáradtság :-)) viszont ez engem elbűvöl: d.


... A törpe indóház előtt
süvit a gyorsvonat,
az ablakon kihajol
a bámész alkonyat...

...csapkod a partra hajított
hering-uszonyú alkonyat...

Zelk: Amikor Ilobán este lett

na, jó- akkor jól érzed magad, hál' Isten- hát, ha nem volnál, ki kéne találni- aludj jól zs.

2022.02.16.

05:46
– Megtaláltalak. Ma reggel. A két dolog összecsattant, ellenérzésed kiállítási plakátommal és hogy fölös mérnem magam. Mindkettőben és sok egyébben igazad van. És hogy minden hülyülésemre komolyan válaszolsz. Rájöttem. Azt hiszem, lényegemet nem hallod. Hogy mindent fölülről is nézek, nem vagyok benne teljesen. Minden egyúttal játék. Is.
erőteljes ölelés, szép reggelt d.

– [...] jó,hogy tudsz játszani és jó így neked zs.

kép21:45
– Ez is... zs.
 

 

 

 

 

kép– Napsütés, tizenegy fok, Kata a Svábhegyet választotta.
Fölemlegette, tavaly itt tollaslabdáztunk.
Én fél órát javasoltam, ő háromnegyed órát-, úgy is lett.
És belemelegedett az emlékekbe, dadogva.
Hogy nyáron a Balatonban egy órát úszott, egyik nap már nem ment neki, utólag tűnt fel.
Együtt irtottuk a kékkúti kertet.
Egyik nap félbehagyta, talicskában maradt a törmelék és a lapát is.
Hogy az volt az én hattyúdalom.

Most hazajövet gyorsan csinált nekem rántottlevest,
napok óta azt kívánom a hivatalos étkek helyett.
Aztán kőmozsárban porítva én az ő vacsoráját d.

– a kép is, a történet is gyönyörű...aludjatok jól zs.

2022.02.17.

HATNEGYVEN
Mert elhagyatnak akkor mindenek.
Egyetlen rendezőelv a Szentháromság.
Felelősségem a mai nap.
Kiskanál cukor háromdeci teába.

Álmomban megsimogattak.
Esik az eső. Hajnalodik.
Hatnegyvenkor indulok.
Még van öt percem.
Járuljatok az Úr színe elé vidám énekszóval. d.

– akkor jó napod lesz... próbáld meg cukor nélkül zs.

– Hű! De fején találtad a szöget! :-)) d.

kép15:48
– még ez is tegnapról, Normafa. Szép  idő volt. d.

2022.02.18.

– meghalt az első szerelmem, a balatoni... zs.

– † d.

– Ő az, ugye, aki felesége szerint váratlanul veled beszélgetni kezdett, tolószékben? Ügyvéd? d.

– Igen, ő. zs.

– Éjszakai séták? Moziba? Milyen volt hirtelen nőnek lenni? Izgalom? Föl tudtál oldódni? Az első ölelés? d.

– Ez csak nyáron a Balatonon volt -mikor feljötem Pestre, itt már nem élt. Gyönyörű, felhőtlen volt. 15 évesen a káptalanfüredi erdőben csókolództunk először. Szőke szép, napbarnított srác volt és csúnya, kövér belvárosi ügyvéd lett belőle. A szüleinek a Boráros tér egyik sarkán volt cukrászdájuk. Nagyon meggazdagodott, de ragaszkodott Almádihoz, és a hegyoldalba épített egy borzalmas újgazdag palotát.
A házszentelőre meghívta az egész strandos bagázst. Muris volt. Egyszer volt valami szakmai kapcsolatom is vele, de bár ne lett volna.
De az emlék az makulátlan maradt.
Gyászolom erősen, vele a gyönyörű nyarakat. zs.

– nem volt megrázó élmény, mikor a haver focistából hirtelen kívánatos, vonzó nő lettél? d.

– A srácnak? (erre soha sem gondoltam, hogy kívánatos, vagy vonzó lettem volna) Ez az egész egyszerű és természetes volt, meg makulátlan zs.

– Igen, a srác számára... nekem döbbenetes volt, mikor 1961. Eszterke rántottát csinált nekem, s bekötötte a haját, hogy ne legyen zsírszagú. d.

2022.02.19.

kép– Micsoda? Eszterke? 1961? Nem értem zs.

– semmi, akkor vele jártam. Ő 18. de hát nem ez az érdekes, hanem a hajlekötés. d.

– Én is úgy szoktam palacsintát sütni. zs.

– Mikor kötöd be legközelebb? d.

– kérsz?-most almás pite van zs.

– almás??? az onokáknak... :-))) kivárom... ma ezt festettem A/2022/06 d.

– nagyon szép, írjál hozzá verset, de jó lesz Pilinszky is zs.

 

 

 

 

 

 

kép– meg egy tegnapi fotó F/2022/030 d.

– hű, de tömény... zs

 

 

 

17:57
– Kata 11-kor fölemlítette, jó lenne neki egy kicsit nagyobb tévé.
Négykor működött, 20 ezer jattal. d.

– igaza volt - klassz vagy zs.

2022.02.20.

kép– verset nem írtam a tegnapi képhez, de címet adtam neki: Műterem életfogyt. - A/2022/06
Vasárnapi séta Katával, a Harangvölgyben is jártunk, hóvirág, persze neked ez nem hír a tündérkerted mellett, mutatom d.

– Jó ég, nem láttam hóvirágot évek óta...köszönöm- örülök, hogy el tudtok menni ilyen nagyokat zs.

Beleolvastam, news 2009.nov.13. Nyomdában, készül a B. Napló.

Itt nyomták Diener Tamás fotóalbumát is, beleolvastam. Kérdik tőle, miért szereti annyira Szomory Dezsőt.
Kifotóztam a válaszát:
Hogy miért? Mindjárt megérted. Amikor behívják munkaszolgálatra, először is csináltat egy megfelelő fekete kis lakkbőröndöt, Sz. D. monogrammal. Aztán egy jó meleg farkasbundát. Reggel hétkor kell jelentkeznie, háromnapi hideg élelemmel. De hát hétkor, ugye, nem ébred fel. Utána még átmegy a Zserbóba megreggelizni. Akkor ott csomagoltat egy kis libamájas molnárkát, mert ugye, háromnapi hideg élelem... És úgy kettő körül bevonul. És akkor ott elküldik a francba, hogy mit képzel maga, a menetoszlop már elment. Mit tegyünk, írja Szomory, este megettük a molnárkákat...

– elég jó... zs.

– ez alatta:

Fülest kaptam, akkor egy telefon; elintéztem, Kata (boldogan) megy egy hétre Szentföldre. Püspök vezetésével, nagyszerű. Én nem, legfőképp (+ a délutáni alvásidő ügye), mert eszemben jár Korea. Ködös párás napsütéses délelőtt, egy édes kis tavacskához vezettek minket, ellepték a nyíló tavirózsák, fehér, rózsaszín. Keresztben át ingó bambuszhídacska, sorjában ballagtunk. Akkor pillanatra ellebbent a köd, ötven méterre szürke panel magasházak tömege. Hát ezért.
d.

2022.02.21.

– Hatvan éve le is írom gondolataimat. Evvel a bőséggel nem tudsz versenyezni. És adni szeretek neked, bőségesen. Ne érezd úgy, hogy mindenre feladatod reagálni. Adni jó. d.

– nem is akarok... zs.

– Péter doktor belevetkőzött a 114-esbe, a szekrényembe. Megdorgáltam. Aztán ezen évődtünk. Ekkora életpixelek fölött rendelkezünk. Aztán a villamoson

... miért nem élni akartam csupán? miért tántorogtam boldogság s halál közt?..
Zelk: Könyörgés hozzá, ki fölkelt a sinekről d.21:22
kép– ezt ma bef., átfestettem, először marad ki a címből a műterem :-))
József a kenyéradó – A/2021/28 – 225 cm
aludj szépet d.

 2022.02.22.

kép– jóreggelt! d.

– na, ilyen leveleket mi is kaptunk.... zs.


2022.02.23.

[elvittem neki, sikerült megszereznem számára Németh László Az én katedrámat] d.


2022.02.24.

kép– Figyelem, Isten éppen most (is) nagyon szeret Téged! Ennek szellemében-- :-)) d.

– jó hír...kösz. zs.

– Gyöngyi összeesett a medencéből kijőve.
A vízben a falnál szóltak, Kievet bombázzák az oroszok.
Egyet tehettem,
a boltocskában a kávé mellé
tényleg odafigyelve a sajtos kiflit, amit amúgy. d.

– meg lehet őrülni Tőled....a sztoikus bölcsességed elképesztő- biztos Neked van igazad zs.

– eladtam, a fehér képet is, amit mutattam, Vzsófinak délután 3 mill. adok. Nagyon örülök. d.

– én csak 25 ezret adtam Neki több évig havonta.... meg egy milliót  Dajának, amikor prima díjat kaptam, mert visszautasította az MMA díját ... eddig nem gondoltam, hogy erről bárkinek beszéljek zs.

– te is örülsz! én is. 2. de jó, hogy beszélsz erről! Is. d.

 

 

2022.02.26.

– Hogy értsél engem (is) :-))) d.

Egy hívő tisztnövendék az erődben hírt kapott, hogy felesége idegösszeomlás után ideggyógyintézetbe került. Az orvosok hosszú időt jósoltak az esetleges felgyógyulásához is. Bejött a szobámba [tábori lelkész], rázta a zokogás.
-- Annyira törekedtünk a jó keresztény életre, hogy történhetett mindez? Mért büntet az Isten?
-- Isten nem büntetett titeket, neki komoly céljai vannak feleségeddel, és azért engedte meg, hogy kórházba jusson. Mért ne térdelhetnénk le, hogy ezért hálát adjunk neki?
-- De Uram, én lutheránus vagyok, ilyet még soha nem olvastam a Bibliában...
-- És mi van ezzel a verssel "Adjatok hálát mindig mindenért Urunknak" Ef.520
-- Úgy gondolom, minden jó dologért...
-- Kezdetben Pál is így értette. Aztán megértette, hogy a szenvedés magasabb célt szolgál, és részét képezi Isten ránk vonatkozó szeretetteljes tervének... Nehezen tanulta meg, kérte, hogy a tövisek...
Merlin Carothers: Dícsőitésben lévő erő [korábbi kiadások: Magasztalásban rejlő erő]

– akkor minden egyszerű "bárhogy lesz, úgy lesz"-- minden mindegy. így is érthető? zs.

– Igen, ha Istenkapcsolatban maradva. Hogy állsz ehhez, nem nagy segítség ez a tanítás? Sokszor úgy hatsz, mint egy viharban kínlódó hajó magányos kapitánya. Nem elképzelhető, hogy ez a gondolkodásmód könnyítene neked? d.

– A Te hited nekem csodálni való, de nem tanítás. Ezt nem lehet tanítani. Nekem is van hitem, ami szerint élek. A hányódó hajó velejárója az életemnek. Erről a hajóról nézve szoktam ámuldozni rajtad és  megkérdőjelezhetetlen igazságaidon. Úgy látszik, hogy ez a hit MINDENRE magyarázatot ad. De ez képtelenség... zs.

– Igen, én tudom, az elfogadó hit megnyugtató magyarázatot adna gyerekeid acsarkodására vagy a várrombolásra. Más szemmel látnád. De semmire nem akarlak téged kioktatni,. Csak mutattam egy utat. d.

– mégiscsak kérdem: MINDENRE magyarázat? és akkor nem is kell próbálkozni semmivel? zs.

– Mindent kell csinálnom, ez a feladatom. Tücsöknek volt erre egy mondata: én sok nulla vagyok, Isten elém tesz egy egyest. És ilyenformán a siker vagy az eredmény közömbös. d.

– Ez eléggé hihetetlen látván a küzdelmedet a képeid javításával- márhogy közömbös az eredmény... zs.

– mindenki sokat szenved. csak másként éli meg. (Beszélgettünk. Igen, Kata élete teljesen haszontalan, és csak másokat terhel most vele. Én öt műfajban szinte naponta termelve, de sőt publikálva is, közhasznúvá téve. Isten szemében ez nem különbség.) d.

kép– áttörhetetlen páncél van körülötted zs.

– azt hiszem, nincsen. te látod még annak. Pilinszky halála előtti nagy interjúban - küldöm -, egy kulcsmondat: eljuthatunk a derűig

– [a szenvedésről..] ezt mégse gondolhatod komolyan...és, hogy ez jó. zs.

– Ez jó, csak nem kellemes...:-))  Isten így gondolta el. A szenvedés... tudod, mint a skarlátoltás, jó és kellemetlen... :-))) tele van ilyennel az életünk d.

– és mit kezdesz a boldog pillanatokkaL,?- én azokra emlékszem, nem a szenvedésre zs. [Kép: Télzáró mező a hegyen.]

– melléktéma. boldog percek? mit csinálnék? :-)) azt is átélem. nem értem igazán az ellenérzésed irányát. Télvég csodás! d.

– nem ellenérzés, talán inkább irigység a megoldó képleted okán.,- bosszantóan egyszerűnek látszik kívülről.. zs.

– két főpapnak és három másiknak írtam, hogy hallottam egy nyugtalanító különös mondatot: Isten végtelen egyszerű... mi erről  a véleményük... na, aludj szépet! d.

2022.02.27.

– mit válaszoltak? zs.

– természetesen fogyókúrázok, de köztudott, hogy a Zs-féle baracklekvárospalacsinta fogyasztó hatású.
Isten arca személyre szabott, amilyen az istenkapcsolatom, olyan. d.

– Drága Deske, Te vagy a legöregebb gyerek...fogyókúrázni=ikes ige...a tegnapi virág pontos neve: téltemető


15:39
Kedves Deske és Családod!
Erzsébet testvéred, Ancilla nővérünk hosszú szenvedés után ma, 2022. február 27-én 12 órakor befejezte földi zarándoklását, Atyjához tért békében.
Temetéséről később írok. Urnáját Édesanyátok hamvaival együtt helyezzük el itt Pannonhalmán a Fájdalmas kápolnában – ezt volt Ancilla nővér terve.
Imádkozzunk érte, békéséért és önmagunkért is!
Szeretettel köszöntelek Benneteket. Asztrik

kép

Dr. Várszegi Asztrik O.S.B.

Szervusz Tücsök! Hát túl vagy rajta! De jó! Milyen újra ép elmével? Majd mesélek, de hát te ugyis mindent tudsz hamarosan, gondolom. Aztán majd megyünk mi is. Kolostorodat használják, rendben van. Pofátlanság lenne tőled azonnal kérni, hogy imádkozz értünk... Katával tök jóba vagyunk... :-)) Szia: d

– Tücsökről képek lásd: válinews d.

– Tücsiről mindig a " tavaszi szél vizet áraszt" ének jut  eszembe...ölellek zs.

2022.02.28.

– most kicsit sűrű (lesz) Zsófikám, tegnap stb.-, mutatnám magamat a newsról...[pld. F/2022/032] d.

kép– olyan volt a Harangvölgy, mintha hó esett volna... zs.

 

 

 

 

 

 

2022.03.02.

– [továbbítottam B. levelét, mostanra megszerezte, küldi (Zs. számára) Vezos Madarak kötetét.] Örülök, egy képet ígértem annó érte [2021.08.16.] - és most adok majd neki... :-)) d.

– Hát még én hogy örülök....megint elveszthetek egyet...szia zs.

kép– [körlevél / építész tanszék kép] zs.

– Jajj, nagyszerű! Köszi a fotót, ez a nem volt meg nekem,,
így a két asztal, melletted én, meg te ott-
egyet nem értek, előtted nagy paraván, az nem stimmel. d.

2022.03.03.

kép– [SMS] Mailt csak kapni tudok, rendszerhiba, mai newson mai képem, mutatom. d.

– tárgy: kedvesdeske

A havas kép a parkról gyönyörű....a képek is.
Nem igazán értettem, hogy mi lesz Katával
Dugig vagyok a családi feszültségekkel. 
Büszke lehetsz Mikire.
Én csak küldeni tudok, meg tüntetni, demonstrálni.
Végigolvastam Gerő László könyvét a vári helyreállításokról,
amit sok hozzáértő csinált és azt most 
mind ledózerolják azok, akik nem értenek hozzá.
Pont ott vagyunk most a suliban, ahol annak idején, csak már nincs folyosó.
szia-zs.

2022.03.04.

– [SMS] kataval ot napig zsofi ejjel nappal aztan miki. [én Kecskeméten]
probald a haragot a bajokat is lazan, folulrol, hatha sikerül.
zongorazas? megigerted. d.

 

2022.03.05.

– [SMS] csak gondolatban tudok mailt kuldeni d.

– [SMS] hátha átmegy - negyed óra Illyés Gyula d.

– Nem jött át az Illés.[...együttes, félreolvasta..] minden Illés és Fonográf bakelit lemezem megvan. Annak idején ezeket, meg Telemannt  hallgattuk folyton rajzolás közben. Aztán jöttek a Bachok .. A gyerekekkel bajlódom magamban [...] Juli olyan, mint, aki napfolton született... Sajnos a múlt hétvégi esztelen gyaloglásaim miatt most nem annyira jó a futóművem. Jól vagy? És az otthoniak? zs.

– Ó, hallok rólad-- A gyerekek. Igen, kereszt is. Gondolok rád. Gondolva rád, hogy beolvastam negyed óra Illyést. Avval hogy a gépedre  letöltöd, és amikor erre kedved-időd, hallgatod.
Dolgozom, persze, bódulok, úszom, olvasok. Katának esténkét telefonon nagyobb beszámoló- most Miki vele, éppen esti sétálnak [aztán a felhőbe föltettem a hangfájlt] Próbálok gmailen keresztül levelezni. Átment a levél? d.

– már a newsból meg tudtam hallgatni, köszönöm-, neked is.2022.03.06.

– Ma voltam a két legkisebb unokámmal a Ligetben- hát, elszomorító, hogy ezt tudtuk hozzátenni Európa legelső - kizárólag a városi lakosság részére létrehozott - parkjához. zs.. 

2022.03.07.

– Gombolyítom a fonódó feladatokat és közben arra gondolok, hogy üres a fejem. zs.

– Én mondjam neked? menj Bachhoz, úgy adj, hogy te is megmaradj, nőnek, kislánynak, maminak, mérnök úrnak... volt egy ígéreted a zongorázásról... nem hallom...
Ma - így tudtam elküldeni - föltettem a news-ba most Katának 1983 karácsony esténk hangfelvételét, Mikica már beszél valamennyire. Könnyezem. d. 

– Na, jó- kedves bölcsbarátom zs.

– Te tulajdonképp párhuzamosan éled az életidőidet zs.

– Napok óta hökkenek azon, hogy idő tulképp nincs is. Korábban mindig megrémültem az ég időnélküliségétől. Pedig tényleg ez rendetlen. A jelenben élünk, egyetlen pillanat, vagyis nem létezik. Na jó, ettől nem könnyebb vagy nehezebb egy jó képet megcsinálni. Sosem vágytam vissza a múltba, a múltamba, semmilyen formában. Te ennél racionálisabban élsz.d.

– Jó volna pedig néha kiszakadni a pillanatból...zs.

2022.03.08.

– Mért kérdeztél Birkás Ákosról? Most értem vissza uszodából. Félbevágott oválisokat festett arcnak, később meg arab háborús jeleneteket. Egyiket se értem, minek csinálta, nekem érdektelen.. Amúgy festeni tud. d.

György Péter cikketírt róla. Ime. zs.

– hát ez tényleg Péternek való  festészet...:-)))
"arcukat veszett fejek a korszak alapkéréseit vetik fel.".... teoretikus megközelítés, attól a kép nem jó, üres
az a műv., ami amely a maga idejében nem kap nyilvánosságot, az nincs.......... hülyeség
Zeitgeist nagyszerű interpretációja ... üres, nem nagyszerű
nem könnyű lefordítni a képeket--- mindig ebbe bukik bele Péter, ez nem szociológia
azt hiszem, Birkás is ebbe bukott bele... teóriákat akart volna megfesteni
valószinű épp oly(túl) okos volt, mint Péter
hát ez az. "utolsó képei a menekültek problémái.". ez nem a festészet feladata
az általánosabb kérdésekre keresi a választ. itt téved.

– látod-látod.. és mi van a lebontott és szükségtelenül felépülő házakkal és a szakértelem nélküliséggel? zs.

– ugye nem akarod, hogy válaszoljak? :-))) d.

– Isten ments.. zs.

– Ott rontod el, hogy nem zongorázol napi húsz percet. Ha én Bach ilyen jó barátja lennék.:-))) d.

– gyógytornázom Bach zenére... zs.

– szép, de ez nem pótolja, ne áltasd magad (csak engem) d.

2022.03.09.

kép– Zsófikám, tisztábban György Petiről: teóriák szűrője, emiatt nem jut el a mű befogadásig.
A. Napló dedikálás-szövege, mutatom.
És persze te is így, legalábbis időnként. d.

– majdnem kész, majd fusd át a Reimholz-kötetet zs.

– hazaútra csomagolok, leültem, átpörgettem gyönyőrű könyv lesz. Megérte! a rengeteg kínlódásod.
És ez a megoldhatatlan feladatot (építészet) optimálisan oldja meg, nagyon okos szerkezet. nagyon jó lett a tipó. Gratula!! d.

2022.03.11.

kép– [NEWS:] Köszönöm, a Vesaas A madarak - project befejeződött.
Hogy képet adok érte.
Az utolsó beérkezett példányokat
ma dobtam be uszodából hazafelé levélszekrényébe. d.

– Hány rétes jár egy madárért? zs.

– Gondolatban 3,5 - 3.5. d.

– 7 től nagyon meg fogsz hízni. zs.

 

 

– Kedves Deske, [...] örülök, hogy Zsófi lányod jön a temetésre. Ma átnéztem Ancilla szellemi hagyatékát. A családi képeket mind elküldöm vele, továbbá Édesanyátok teljes és érintetlen naplóját, és van egy napló, amelyet, mintha Édesapád írt volna és részben neked szól, Deskét szólongatja benne, kisfiát. Ezeket Neked feltétlen meg kell nézned. Szeretettel. Asztrik 

Dr. Várszegi Asztrik O.S.B.kép–  c. culusi püspök

– Erről a két naplóról nem tudtam. Apámat kb. egy évesen láttam utoljára. Egy levelet írt nekem a hadifogságból, tudom, mert anyám érettségikor akarta átadni a pecsétgyűrűjével együtt. De nem vettem át, soha nem tudtam meg tartalmát. Abból a megfontolásból, hogy egy halott ne netán irányítson, utasítson, még egyeztetni se lehet vele. A gyűrűre sem volt szükségem.– Ez őrület...nagyon izgatott vagy? Veled érzek-zs.

– sajnos nem vagyok izgatott. örültél kicsit, hogy nagyon tetszett a készülő könyvetek? d.

– Nem kaptam meg azt a levelet. A könyvben Eszter sokat segített (fotók, életrajz, szövegek módosítása ), [most mégis problémák...] Hogy tudták Katát ellátni a gyerekek? zs.

2022.03.12.


--- Kösz, a gyerekek Kata ápolásába tökéletesen beletanultak.
--- ... Igen a belső nyugalmadat magadban muszáj megteremtened. Netán óráról órára, ismerem, olykor nehéz.
--- Reggel 5 patikában voltam hazafelé, eredménytelenül
--- Most egy napra engem kéne ápolni. d.

– mi a baj? zs.

– kösz, nincs semmi baj
lélekfáradt d.

2022.03.13.

– éjszaka föl-fölébredve folyton veletek. Eszembejutott  az a szegény hisztériás asszony, akihez végül orvos. Az kiküldött mindenkit a szobából és egy hatalmas pofont. Ami rendbetette. d.

Eszternek gratuláltam a könyvhöz. d.

 A Mami megmutatta nekem a készféle könyvet, úgy tudom, hogy nagyrészt a te munkád. Gratula! Az ember nem mindig szólhat. Egy korábbi változatot láttam, most bevallom neked, szörnyű volt. Mintha egy elsőéves reklámgrafikus minden valaha látott ötletét beledolgozta volna, bocs, emlékeztetett a Széna téri Hattyú házra, amit szintén egy elsőéves építész álma lehetett :-)))
Fegyelmezett lett a könyv. Tudom, - bocs, csináltam néhányat -  milyen abszurd, vagyis lehetetlen feladat egy életművet könyvvé zsugorítani. Jó lett. Méltósága van, nyugodt rendje---, és mégis csöndes. Az építészet publikálása csakugyan különösen nehéz ebből a szempontból: a fotó a kétdimenzióssá alakít, akkor ahhoz az optimális nézet kiválasztása, (ami amúgy kényszerű hamisítás), emberpróbáló feladat. Az előzőhöz képest a tipográfia kultúráltsága--- összehasonlíthatatlan. Gondolom rengeteg  küzdelmed-- bizonyára sokat kínlódtatok vele. Erről egy 1962-es amatőr filmfesztiváli találkozó jut eszembe az Egyetemi Színpadon, ott voltam, diskurzus. Panaszkodás: hogy ez a filmkészítés milyen sokba kerül. És akkor fölállt egy fiú, hogy valljuk be, amikor valami jó elkészült, ebben a pillanatban már senkit nem érdekel, mennyibe került. Létrejött.
Valamit megnyomtam, a levél félbemaradt, talán elment. Még annyit, a fotóidból tudom, hogy baromi tehetséges vagy. Ez egy új terület. Gratulálok, Eszter, tényleg.
ölel d.

Hú, de rendes vagy zs.

2022.03.14.

kép– ébredési kép

– anyám naplója, tovább (27 éves) (apám szovjet hadifogságban)

1946. szeptember
Drága éDeském, még most sem akarom, nem bírom elhinni, hogy igaz a szörnyű hír, hogy Te itthagytál minket örökre.
Isten veled én drága egyetlen éDes Uram. Te voltál az én napsugaram, Te voltál a mindenem. Te voltál, aki széppé és nagyon boldoggá tetted azt a pár hetet, hónapot, amit együtt tölthettünk.
Köszönöm neked, hogy voltál, hogy nekem voltál és olyan gyöngéd, csupa-szív, lovagias, figyelmes, megértő, amilyen nem is tudtam hogy lehet valaki, míg meg nem ismertelek. S köszönöm a két kis Angyalkánkat is Neked. 
Te mindig velem maradsz a szívemben, s a mi szerelmünk mindig megmarad annak a zengő csodának, ami volt.

Te már jó helyen vagy, éDes, imádkozz ott árván maradt kis családodért, hogy egyszer majd végleg találkozzunk, és akkor soha, soha többé ne kelljen búcsúznunk, hanem mindig együtt maradhassunk mind.

– Ez gyönyörű.. Úristen, szegény Anyukád....mit tudsz édesapádról? hol volt Oroszországban? mikor halt meg? mikor vitték el?

1945. febr.23.

Otthon 3 probléma nyom állandóan: hogy szerezzek pénzt, élelmet és tüzelőt. /A kis kályha, amin főzünk is, habzsolja a fát./ Éjjel, nappal ezen töprengek, még fahordás közben is. De általában mindig éjjel spekulálom ki, hogy nappal hova fogok menni fát lopni, vagy hogy fogok élelmet szerezni. Ilyenkor mikor mindenki alszik s teljes a csend, van időm töprengeni. Erőt ad a tudat, hogy az én jóvoltomból van mit enniük a Kiskomáknak, s van meleg "szobájuk".

Egyik éjjel a pénz- és élelem-szerzésnek nagyszerű módja ötlik eszembe: a gyerekek kis játék-szekerével felcsapok fuvarosnak, hiszen mindenki batyuval jár. Első utam - irgalmatlan hóviharban - Albertfalvára vezet, s ezzel két kiló lisztet, majdnem két kiló babot és kicsivel több, mint egy kiló borsót kerestem!

Egyik alkalommal, mikor csomag-vivésre ajánlkoztam, a nagy batyut cipelő nő tiltakozott: "Nem lehet, hiszen maga egy úrinő! - "Nem" - feleltem ,  "én két pici éhes gyerek mamája vagyok. "- Ebbe belenyugodott és máris "felfogadott."

– őrület, hogy bírod olvasni? -ki vigyázott Rátok, míg Anyukád ennivalóért járt? miből éltetek? zs.

2022.03.15.

– Igen, jól látod, a mi őrzésünk, az élelem beszerzése, a munka, a pénz és a fűtőanyag beszerzése voltak a fő gondok. Ha itt-ott kicsit beleolvasol, összeáll. Kérdezed: volt, amit megkönnyeztem. d.

kép– [fotó] csiki hegyek zs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kép– Most följött a képernyővédő képei között anyácskám aláírása - én írtam. Együtt gyakoroltuk vele, mert annyira nem érdekelt az egész, hogy intőimet mindig elfelejtettem aláíratni -, hogy ebből ne legyen bajom... d.

– Mint egy grafika, olyan szép....amíg Hozzátok jártam az "S" betű alá, mindig csodáltam Anyukádat, kicsit féltem is Tőle. Később is sokszor eszembejutott. Most, hogy a naplót megkaptad, megint. Nagyon erős lehetett és nagyon magányos. Nekem a tapintat - amivel felétek volt - az volt a leg elképesztőbb. zs.

– Most csak gyors, Katáékkal indul sétálni. Köszönöm, szép virágot kaptam! Gondjaidra: gondolj arra, hogy a szeretet erő nélkül kártékony is tud lenni. d.

– " a szeretet erő nélkül kártékony tud lenni"- gyógymondat- kösz zs.

– Öregek vagyunk már, úgyhogy lehet az igazat. Ugye neked ez tök ellenszenves volt?: "Nekem a tapintat - amivel felétek volt - az volt a leg elképesztőbb. zs." d.

– Nem ellenszenves- talán inkább idegen, különös. Csodálkozva néztem. zs.

kép– Ma délután:
Patikában az előttem állóhoz:
- Bocsánat, uram, egy percre lenne ideje?
- Gyerekem beteg, sietek, de mi..?
- A zakója nagyon tetszik, ha cserélnénk, 40 ezerért?
- Hát ez ... ez... de ha annyira tetszik önnek...
Kimentünk az Alfa Romeojához,
Az enyémre nem tartott igényt.
Csak hát itthon kiderült..., a bélését, valószínű, ki fogom fejteni.
Aztán hetvennégy ezerért kiváltottam Kata gyógyszereit.
Az én szürkém, hogy fölhúztam, utána mindig megrázott a kilincs. d.

– és ez nem ráz? nehogy kifejtsd a bélését, de mosd ki- de ez kövérít, úgyhogy mégse lesz rétes. zs.

– Hajlok  a szóra, ha értem. Mért ne fejtsem ki a bélést? Kiderült, ez olyan téli d.

2022.03.16.

– milyen anyagból van a külseje és a belseje?-lehet, hogy elveszíti a formáját. -fotózd le a belsejét

2022.03.17.

kép– [fotó]

– hát ez maradjon inkább téli dzseki- meghal, ha kiszeded zs.

– és ez után mindig tél (éj) lesz / Kékszakállú d.

– addig nézegesd, vagy nézzél ki egy nyári alfarómeóst.. zs.

 

 

 

– Éjjel fél háromkor asztalomon a riasztócsengő. Ugrottam ágyból, örömmel, milyen jól működik ez a rendszer. Kata sötétben a szőnyegen, hátát ágynak támasztva. Vajon mióta így. Nehezen ágyra ültettem, intett az ajtó felé, indultunk hóna alá nyúlva vécére. Egy fennkölt ősi rítus résztvevői. Ruhacsere ágyneműcsere. Nagyon szeretett volna valamiket mondani, de alig forgó nyelvvel, bódult félálomban. Semmit se értettem, harmadjára se, legyintett. Aztán két töredék, ...őség... dás... Ezt megértettem. Kezdtem dúdolni rossz hangomon. Egy-egy szótagot ő is. d.


– szívszorító... zs.

2022.03.18.

– Nem vagyok jó passzban- tehetetlen és szomorú vagyok. Szégyellem, hogy nem tudok úrrá lenni a dolgokon. Katával mi van, és Veled? zs.

2022.03.19.

01:53
- Úgy sajnállak, és úgy szeretnék segíteni, erőt adni neked, ha tudnék. A méltatlanságokkal szemben nehéz neked. Ne sétáljunk egyet, vagy valami?
Kata: úgy volt tegnap, de végül nem volt ereje, délelőtti sétát beszéltünk meg, ahol otthonról már ki nem mozduló barátnőjét is megsétáltattuk volna. De este, mint minden nap megnéztük Gyurka házának helyét. Azt a nagy molinót eltüntették a tűzfalról, nagy alapterületű többszintes állványrendszer előtte, nem értem a funkcióját.
Én: megkaptam húgom hagyatékát, benne anyám vagy 100 oldal géppel irt naplóit, szüleim levelezését a háború alatti szerelmes leveleiket, és Erzsébet személyes csecsebecséit. Minden elé vettem, az utolsó darabig átnéztem mindent. Mami egy naplója volt ismeretlen nekem, a többi fönt van a honlapomon az életrajz- alatt. Ez gyerekkorunk idejét irja le, s tanítási módszereit. Kiadom gépirónőmnek. Sok infó. Most fogok időben hozzájutni, hogy kecskeméti képeimmel kezdjek foglalkozni. Reggelente elviselhetetlenül (de hát muszáj) fáradt-álmos vagyok d.

- köszönöm, jó, hogy legépelteted a naplót.. a tanításról szóló nagyon érdekelne... nincs erőm beszélni erről az egész háborúságról, -kösz. zs.

kép- Hogy tudnék neked segíteni?
Nálunk minden, Hanna étkezője is beszámozva. [fotó] d.

- gondolj rám... az segít, meg jó érzés zs.

- ez neked annó, és ma a newsba.. de előtte apám hasonló levele... [apám 2 levele, filmem a főiskolások látogatásával kapcsolatban] d.

1964.01. // C.00059
MINDEN ESTE

Érzelmeimet egy giccsfestmény, egy puskagolyó repülés közben
és egy befalazott svábbogár tudná neked elmagyarázni.
Lieber Gott, mennyi fegyelmezetlenség egy rakáson, hónapszámra!

2022.03.20.

- Borzasztó olvasni egy ilyen reményteljes levelet, tudván a végét. Az az ember érzése, hogy Ő volt, aki jobban szeretett... Milyen evezős túrán volt, ahol tanítványok voltak? és miért halt meg? Hol volt fogságban?
A főiskolás sztoriból az érdekelne, hogy mit és hogyan tanítottál? Azt hittem, rajzot oktatsz. Azt nem értem, hogy-hogy nem találkoztunk, amikor már én is ott tanítottam?
Van egy Nervenpflege nevű ártatlan, gyógynövényekből készült nyugtató. Büdös,de jó.
Ha legközelebb sütök sütit, viszek Neked
Ma voltam Békásmegyeren Istentiszteleten, nagyon jól esett a lelkemnek. Kicsit megnyugodtam. Úrvacsoráztam. zs.

2022.03.21.

– Békásmegyer: veled örülök!
-- anyámék. Feltételezésed téved, kölcsönös nagy-nagy szerelem volt. Anyám még 15 évig siratta. De már velem terhesen is, amikor behívták katonának. Ezért lettem ilyen (pld. idegrendszer)
-- apám, ezekről semmit nem tudok; hogy nemcsak evezett, de edző is volt, most tudtam meg.
-- halála (mik nem érdekelnek téged?!): nagyon legyengült lehetett, bélhurut. Kurszk mellett egy táborban halt meg. Kaptam a közös sírról egy fotót, neve rajta.
-- tanításom: rajzot tanítottam tényleg, után kéne nézni, nyilván megvannak a tanterveim stb.
-- Le Meux-i levelekbe néztem csak hirtelenjében bele, ebből mutatok, ha ez tényleg érdekel:

tanítás előtt találkozás Jánossy Gyurkával és Feketével, hosszú beszélgetések, hogyan kell tanítani (megvannak)
1994.10.12. C.4346
az Iparművészeti Főiskola rajzterméből, a két akt most állt föl. Rajztermet nem tudtak biztosítani, valamint modellre nincs pénze a tanszéknek. Fejet és aktot akartam volna rajzoltatni, így gyorsan új tantervet kellett szerkesztenem. Ma reggel ismét minden elmozdult: TANÍTVÁNYAIM kitalálták és bekéredzkedtünk a textil szakosokhoz, terem is van, modell is van.

Vagyis itt. A gyerekek fele elképesztően nem tud rajzolni. Majd kiderül, mi a teendőm. Valószínű, neológként túllihegem a feladatot, de egyelőre (10 perces
kroki beállítások a textileseknek, ehhez alkalmazkodnunk kell) 10 percenként körbejárok korrigálni.

Előző héten még ismeretlenül küldtem a diákoknak egy faxot, vegyenek föl egy fejmodellt, az én költségemre. (A főiskola nem tudja fizetni.) Csináltattam egy fölmérő rajzot velük, utána egy órát beszéltem magamról, meg róluk, hogy fontos emberek lesznek. Beszédemhez puskának a kompjutert bekapcsoltam, remélem, impozáns voltam.
Végül "művészetről szóló dolgozatként" a Hazudós egeret olvastam föl nekik, s házi feladatként a következő nyolcvan évre heti egy vers elolvasását tettem
kötelezővé, utólagos számonkéréssel. S, hogy aki reggelente úszik, egy jeggyel jobbat kap. (Fürdőruhámat kiterítettem a radiátorukra.)

1994. okt.16,

... hozzám jöttek, nyolc óra kettő perckor indultak a Moszkva térről hozzám, nem véletlenül. Most is beszélgettünk, megkínáltam őket egy teával, vajas kenyérrel. Az egyik lány csakugyan elolvasott egy verset a múlt héten, ebből indultunk. Szóba került sok minden. A Toldi estéje. ennek kapcsán: a Toldiról, Toldi szerelméről, mint szorgalmas, de sikerületlen műről, Déry Bópeeréről, az öregség és a szerelem viszonyáról, arról., hogy át szabad-e menni reggel 6-kor a piroson, ki hogyan dönt ez ügyben. Érzelmileg, törvényt tartva, mérlegelve stb. Az egyéni és a kollektív törvényről, a pillanatnyi mérlegelés elvéről, ha menstruálok, másképp döntök, hogy is van ez, stb.Fölolvastam a Fioretti könyvből: a rablógyilkosok vendégül látása: Ferenc a zseni, aki kilép a kommersz magatartásból. A magatartásmintákról: tavaly átéltem, utcán előttem lezuhan egy munkás, szörnyhalál, viselkedésmintám egy japán közlekedési haláleset fotóról, letérdeltem imádkozni.
A rutinról: rémálomból ébredve én pld. azonnal imádkozni kezdek. Van más technika is erre. Aztán írattam egy húszperces röpdolgozatot, találjanak ki egy alkalmi
asztallapot guruló festőasztalomra, a paletta fölé. A meglévőt persze még reggel eldugtam előlük. Harmadévesek: mindenféle vas konzolokban, kivető pántokban
gondolkodtak. Utána, bocsánatot kérve, mutattam meg a jó megoldást, hogy nekem erre több gondolkodási időm volt. A legjobb terv készítője kapott egy almát.
Végül a műtermem sarkát rajzolták két órán át, szénnel, volt köztük jó is.
d.

 

– Ki az a Fekete? -azért jó, hogy mindent megörökítesz. Végül is sikeres volt az év? Nincs meg a névsor?

kép– Fekete: György belsőép. MMA vezér,  nagyon jó dolgokat mondott, leírtam.
Igen, jó év volt.
Hiúságomat is kielégítette, és elég is volt.
Év végén mindenkinek kinagyítottam egy párizsi fotómat, F/1978/08, azt adtam.
Most szerencsésen az fotó opuszjegyzékből megvan a névsor.

Félegyházi András és Kaszta Zsuzsa,
Geiger Diana, Kéry Balázs,
Kovács Bence, Lukács Zsófia,
Máthé Katalin ép.,
Tomay Dávid, Tóta József d.

– ezeket én is tanítottam, fura, hogy nem tudtuk zs.

– akkor keresztbe is korrigáltunk,
mert volt, hogy megmutatták terveiket... :-)) d.

– Nem egyedül csináltam.- akkor Turányival-fele az első félévben, másikfele a másodikban és közben kétszer összenéztük a két társaságot- persze úgyis láttuk egymást, de így több idő jutott egy gyerekre. Utána kb.10 évig Péterrel, utána Janákyval. Elég élvezetes volt ilyen formátumú emberekkel együtt tanítani. Mind a hárman itt hagytak. Most az MA 1,-et, meg diplomázókat. Ez is jó. Marián Balázs nevű nagyon klassz -45 év körüli- építésszel csináljuk, de teljesen más szisztémával. zs.

– Ez most jó, visszaemlékszel ezekre a szép éveidre. Csak örültem volna, ha ezekre is reagálsz - elég sok mindent összeszedtem neked, amiről kérdeztél, részleteket, ötleteket tanításomról. d.

– Élvezettel olvastam, biztos nagyon élvezték a gyerekek...azt nem tudtam belőle kihámozni, hogy ennek milyen köze volt ahhoz, hogy ők építészeknek készültek. Egy ilyen szisztéma évek alatt tud hitelessé válni. Fel fogom valamelyik gyereket hívni és kifaggatom, milyen emlékeik vannak. Most olyan a tanár, -aki nem  klasszis festő, de őrült jó érzékkel vezeti rá őket egy különleges, érzékletes, - de nem képzőművészeti - nyelvre, amivel jobban tudják érzékeltetni a miliőt, meg a házakat, mint egy 3 dés látvány tervvel. Sajnos ez nekünk kimaradt. zs.

– "ennek milyen köze volt ahhoz, hogy ők építészeknek készültek". Embernek készítettem föl őket. Hiszek benne, hogy az ilyesmi azonnal hat, vagy megül és később működik, nem kellenek ehhez sokéves gyakorlások. Ez mellett rajzból korrigáltam őket.. hát így... Ja, és hát, amit filmen neked meg is mutattam, az nem építészet? d.

– Deske, kár, hogy abbahagytad a tanítást, sok gyereket megfosztottál ettől. zs.

– Kár, hogy nem mentél apácának, [dédmama], mennyivel több időd lett volna másokért imádkozni.. :-)) d.

– hát- most, hogy mondod, én is sajnálom zs.

2022.03.22.

kép– Hálát adok, hogy itt lakhatok [fotó]. zs.

– Ma voltam kint Békáson műszaki tanácsok okán.
Ez a lelkész kultúrember és művészet szerető.
Kölcsön képeket rak ki pár hónapra a templom közösségi tereibe, az öregotthonba stb.
Aztán visszaadja. A templomtérben pedig kiállításokat csinál szintén viszonylag hosszan tartóan.
Nagyon klassz ember és elképesztően humánus öregotthont és nevelő szülői hálózatot működtet.
Mondtam neki, hogy megkérdezlek, nem érdekel-e.
Szívesen venné.
Egyébként a hely is figyelemreméltó. zs.

– Köszi, nem zárkózom el, ahogy mondani szokták,
akár szívesen is,
csak most nincs lelkierőm avval a sok mindennel foglalkozni, ami evvel jár.
A fotód szép, bár nem értem, mi az ott, nem baj. :-)) d.

2022.03.23.

– Tisztelt Lelkész úr!
 Zsófi, aki Közép-Európa ügyeit intézi, közvetített.
 Festményeket (csak) ebben a formában tudok fölajánlani:
 1. honlapomon:  deske.hu / festmények / dátum szerint / 2021 -2022 / megnézi  képet, Ön céljaira alkalmasak-e ezek.
 2. Na nem, OK.
 3. Ha igen: néhány napon belül valaki idejön kocsival, kiválaszt 4 képet, és elviszi, ajándék. Kerettel 80x80 cm-esek.
 4. Megadja a képek tulajdonosának címét és elérhetőségeit, és hogy a  honlapon szerepeljen a név, vagy így: "magántulajdon".
 --- címem: 

 – jobban szeretem, ha idegennek" fia" vagyok, [nem Zsófi, hanem Zsófia]. zs.

2022.03.24.

kép– negyedik Covid-oltás. Kissé habozva írtam alá--

– Nekem nem adta  be a körzeti orvos, azt mondta, várjuk meg a friss oltóanyagot, ami már más összetételű. zs.

– Nehéz téged izgalomba hozni. Fölajánlok 4 képet ismerősödnek, ebből téged egy betű érdekel a keresztnevedben d.

– Természetesnek vettem, hogy felajánlod- nem gondolnám áldozatnak zs.

– örülni neki nem került volna pénzbe d.

– ezt nem értem zs.

– praktikusan gondolkozol, mint a lányod. d.

– Hol így,hol úgy zs.

– Segítek. Pld. igen röviden írhattad volna: Adsz? De jó... d.

– Fel sem merült bennem, hogy nem jó neked, hogy adsz. zs.

– Fel sem merült benned, hogy ennek örülj d.

– Nehezen hiszem el, hogy tényleg ennyire kikopott belőled a szeretet (felnőttek iránt). Inkább remélem, csak egy üzemzavar. d.

– Nem működnek jól az antennáid. Meg mit gondolsz, miért meséltem Rólad Donáthnak? zs.

2022.03.25.

kép– Még én védekezzek. Rendben van. Olvasd el a tegnapi news délidő utáni felét. 2022.03.24. [új szomszéd urán menekült anyuka, kisfiával, ajtajukba letettem: fotó] d.

– Nem gondoltam ilyesmire. elolvasom. zs.

2022.03.26.

– Elolvastam-, szép történet - mi a kórussal megtanultuk az ukrán himnuszt 4 szólamban
és elénekeltük a suliban elszállásolt menekülteknek a nagyteremben,
akik egy rögtönzött műsorral köszönték meg a lehetőséget. zs.

– Szép! d.

12:05
[A Békásmegyeri Ev. Szeretetotthonba Donáth L. lelkész kiválasztott és elvitt öt képet]

17:54
– Szia, ma bábszinházban voltam és elszomorodtam. A vizuális és zenei világtól, ami a gyerekeknek szól- Hogy vannak az ukránjaid? Az nagyon jó lehet, hogy a zenész unokád ott létezik. népzenét tanul? zs.

– Szia, ukránok azóta ajtajuk mögött, viszont nálam jelentkezett egy bp-i ukrán nagymama, hogy segíthet nekik. Piri Zeneakadémián népi hegedűs, két ajtó mögött nálunk nyugodtan tud gyakorolni is. Idén kezdte, de nagyon kínlódtak (zene!) az online-nal. Este megy el tőlünk áttört fekete csipkében hangversenyt hallgatni, vagy adni. Csak a fehér tornacipőjéről tudjuk, itt alszik-e éppen. (mindig abban van) Még annyit, Donáth elvitt öt képet.

ez a mai newsban: Szütséknél, beszélgettünk, annó. Késő lévén, egy idő után apja az ötéves Julit küldte lefeküdni. Az fölfelé a lépcsőn még megvetően visszaszólt. DILEKTÁNSOK! d.

2022.03.27.

– [jelzem, hogy Donáth Péter itt, öt képet az ev. Szeretetházba, ajándékba] d.

– Hát, ez nagyon jó hír, köszönöm zs.

2022.03.29.

– Szia, levélváltásunk Donáth tiszteletessel:

Kedves László, ezt tegnap-ma írtam, mutatom.

KERESEM

hónapok óta keresem a szót
mióta halálközelben
imbolygó fedélzeten
 
az előszoba a vacsora a percvekker súlyát vesztette
a perc létezik jövő nélkül
halálos fáradtságom
 
vigyázat

minden rendben
hálát adni érte ajándék
hogy semmit nem értek
ennyivel közelebb a teremtés szívéhez

mert nincs két igaz út
rendrakás emberésszel vagy hitben
döntéshozatalnál
vajaskenyérről esti sétáról házasságról betegségről halálról

---------------------------

Kedves Dezső, ha az Örökkévaló a talentumok sokaságát adja nekünk, bizony törődnünk kell velük, hisz' számon kéri, ki, mit kezdett a neki adottal, akár az eggyel, a kettővel, vagy az öttel. Mindazzal, amit tűnékeny földi léte során másokra kell eltékozolnia, ha csak lehet jó és tiszta szívvel. Köszönöm bátorító böjti szavát, s kérve kérem, bizalmáért hálás szívvel, ha ír, lepjen meg újra. Akár azzal, amit korábban gondolt végig. Szerintem, amióta tudatosult bennünk, hogy nem vagyunk anyánkkal egy, hanem ketten vagyunk, tehát megszületvén mindig halálközelben élünk, [...] hogy hálát adjunk a percért is, a szorongásért is.
Ha egyszer megint lesz egy órája abból az 1200-ból, ami húsvét és pünkösd között telik, szeretném megkeresni, hátha "túl minden gyönyörön" (Babits) válaszra lelek néhány kétségemre. Isten áldja! Szeretettel, L

15:01
Kedves Dezső. 3-kor bibliaórát tartok, annak végén áhitat gyanánt felolvasom versét az evangélikus Útmutató szerint a mai napra kijelölt szentírási szakaszok után. L

– na, fiacskám.... zs.

20:45
[Ő hat palacsintával, én túlfáradtan, kapuban találkoztunk]

22:24
Szia, aggódom érted- aludj zs.

2022.04.02.

– Szia- elsodort az élet..baj van ? zs.

kép-- Szia, kösz, mostanában nagyon fáradt. Ma: jövök szombati MDF piacról, tanulom a magam ellátását, most megint elszúrtam egy hétre. Lángolt kolbász. Kérdezem, csíp?, adtak kis szelet kóstolót, finom. Hazafelé beleharaptam a szárazkifli mellé, kurvára csíp. Hogy fogom én ezt egy hétig. Majd még sajt kell, meg mandarin. Kifli van hozzá.
 
-- Egy keleti herceg európai kőrútra indult saját vonattal. Meghagyta, naponta annyit tegyenek meg, mint egy tevekaraván.

-- Mit is írjak neked. Ami nem személyes, a newsba szoktam. Írnék én neked külön,  tudod, de hát válaszaidból nemigen tudom kibogarászni, érdekel-e valami-, mi érdekel igazán.

-- Kata ma egyedüli sétára szánta el magát, már másodszor, nagyszerű. Barátnőjével. Telefon a zsebében. A barátnőnek csináltam egy kulcsforgatót, azért! nem bír már utcára menni, mert nem bírja a kulcsot a kapuban elforgatni. (mutatom) d.

– Szia, minden érdekel, hisz a barátom vagy, ha jól tudom. ha nem válaszolok ugyanolyan minőségben, az csak engem minősít.
Az MDF piacnál közelebb van Neked a Mária tér, ahol minden pénteken van barátságos kispiac és ráadásul van egy kis pékbolt, ahol nagyon finom mindenfélét lehet kapni. Na, meg hát a Széna téri piac.
A kulcsforgató Te vagy. Pont.
Én is fáradt vagyok sokszor, a munka ki szokott rángatni belőle.
Könyvügy átlépve. Csak nekem keserű a szám íze. Sajnos az egyik (de lehet, hogy a másik is) munkámat abba kellett hagynom, mert az áremelkedés miatt a tulajdonos nem tud építkezni. (két-háromszorosára mentek fel az árak fél év alatt, és ezzel párhuzamosan a vállalási díjak is.) Ettől nem vagyok boldog.
Jövő pénteken csinálunk a huszonkettesekkel egy vári sétát " Régi és új a Várban" címmel hahó. zs.

– Szia, ezt valahogy nem érted, vagy nem hallod meg, túró, az érdektelen, nem a fogalmazásod minőségéről, fennkölt gondolatokról van szó. Hanem az a hiányérzetem, hogy az érdemi részekre, gondolatokra nem szoktál reagálni egyáltalán, mintha nem olvastad volna el. Mindegy.
A piaccal tök nem az a baj, hogy messze van (a Lukácshoz közel az MDF szombatonként), hanem hogy nincs fegyelmem ill. intelligenciám magamnak egy hétre való értelmes reggeli-vacsorát kitalálni. Még a reggeli inkább megoldott, mert vettem 3 kiló müzlit. Eleve ingerült vagyok, hogy ezt végre ki kéne találni.
A könyvügy: jól olvasom, végül te engedtél? Fájdalmak, értem.
Most nekem hó végi zárás volt, az egyhavi newst lezárni, és képenként átalakítani nyomtathatóvá, aztán nyomtatni az OSZK., stb. számára. Aztán a havi 80-120 kép összes adatát, egy ma 17.582 soros adatbázis táblázatba, mindez két nap. Viszont azt eredményezi, hogy kb. mindent, szöveget, - képet 60 évre vissza - 5-10 másodperc alatt megtalálok. (Hencegek) Néha ez tényleg jó. Minden ember rengeteg értéket termel gondolatban, én le is írom. Vagy csak a napi történések, apróságok, fenséges életünk szilánkjai. Csak futólag nézz bele bármelyik régi newsba, egyet ötletszerűen belinkelek.
Most valaki rákérdezett, meg kellett keresnem a levelet, amit tán 10 éve Vatikánnak (pápának) írtam, kérvényt.
Ma csodálatosan nem bírtam semmit csinálni, d.e., és d.u. alvás... knokkaut. Hát ennyi. :-)) d.

– Mindent elolvasok, a newst is gyakran nézem. Ha van érdemi mondanivalóm, csak akkor reagálok. Valószínű azért nem tudok rezonálni megfelelően, mert 60 éve én szerzem be a család kajáját. na, az igaz, hogy most már csak kétszer egy héten adok szanaszét, már 6 családnak. Az Erdő Péter belinkelthez csak annyit, hogy nekem ez idegen terület. Istenhez való viszony nekem mást jelent.
A hóvégi zárás meg, -ha fontos- biztos örömöt ad. zs.

2022.04.03.

kép– ma reggel [fotói] zs.

– Megszereztem újra Byrd kapitány 1934-es Déli-sarvidéki expedíciójának leírását - Egyedül - naplói alapján ő maga írta meg néhány évvel később. A történetet ismertem, fél éven át egyedül egy földalatti kunyhóban, meteorológiai megfigyelések, a kályha tönkremegy, attől kezdve minusz 45 fok. Majdnem meghal, megmentik. Belemerülök ebbe az éjszakai havas fagyos világba, a napi élet monotonitásába - magányos messzi utazás nekem is.
Neked - zeneértőnek ilyen lehet egy hangversenyhallgatás. zs

– honnan szereztél meg egy ilyen könyvet? kerested? zs

– megvolt ez nekem 10 éve, de hát nem szoktam ilyen könyvet megtartani. Két országos szintű net-antikvárium egyikén megrendeltem, 4 nap múlva átvettem, ahol szoktam a Margit krt. 3(?) Delikát-édességboltban...
Hanem ennek érdekelne a valós érdemi tartalma, írod, hogy ez a hít dolgában érsekhez írt levelem idegen tőled.
Az érdekelne:
-- a heti összegyűlésünk formája, közös ima idegen?
-- a nem demokratikus, hanem hierarchikus katolikus struktúra?
-- -- ennek fegyelme, fegyelmi foka?
-- vagy? d.

– A formaságok, a hierarchia túlzott mértéke nekem nem a hitet jelenti- ennél sokkal magától értetődőbb, belső emberi tulajdonság. Meg ami még zavar, hogy mi köze van ehhez az olvasótáborodnak?
Sok mindent nem értek ebből a szempontból. Te tanításnak mondod, de sokszor túlmegy az intim szférán. Nem vagyunk egyformák. Voltál szavazni? zs.

– Lassan értem. az imaélet a pillanat-fohásztól, mondjuk a villamoson, uszodában-, a rendszeres reggeli napi imáig, ahol pld. közbenjárok azokért, akikhez valami közöm van., ill. feladatomnak érzem, ... egészen a közösségben (szerdánként) mondott hangos saját fogalmazású és a kötött -- mondjuk zsoltárok -- imáig... mindez egy széles skála, és nálam ezek nem zavarják egymást, gazdagon párhuzamosan léteznek. Merem állítani, sokrétű Istenkapcsolat. Persze intímszféra. De mindebben semmi titkolnivalót nem látok, hanem mások számára lehet ez egy koordinátapont a sok közül, hogy valaki ezt épp így csinálja. Egyéni döntésében esetleg fölhasználja példaként vagy ellenpéldaként. szavaztunk, persze d.

– Valószínű Te vagy az egyetlen, aki ilyet csinál....más naplóban írja. De szerencséd van az internettel. zs.

– Bocs, ez a naplóm. És az olvasóknak van szerencséjük, hogy ilyesmiről olvashatnak. Nekem nem a publikálás a fontos, nem érted? Hanem a dolgok, magam és a világ megértése, és ebben nagy előny, mert segítség a leírásban való megfogalmazás, ahogy tisztul lépésről lépésre d.

– Értem, irigyellek is érte, csak a nagy nyilvánosság fura és idegen zs.

– de bocs, tök nem érted, ill. nem hiszed el, ha azt írod, nekem a net szerencse -, vagyis hogy szerepelhetek. ugyanezt írtam 50 évig magamnak d.

– na, nem bosszantlak, elhiszem zs.

– 50 évig írtam magamnak, mondjuk akkor 3000 gépoldal volt. Akkor egy irodalmár beleolvasott és tök váratlanul azt mondta, ez nemzeti kincs. És könyvet kéne belőle csinálni. Mondtam, gondoltam, hogy érdemes lesz majd egyszer, halálom után. Nem, most kell, mert aktuális is. És csak kapkodtam a fejem – a fejem fölött megcsinálták a C. Naplót.

– inkább maradj őszinte. vagyis hogy mindez neked ellenszenves. nincs evvel semmi baj.
Küldök neked egy jó kis zenét, jó éjt. d.


Köszönöm, jól esett.
El vagyok keseredve a választás miatt. Baj.

 

2022.04.04.

– ezt szeretem, most olvasom a zsolozsmában:
A gyűlölködésről és veszekedésről tegyetek le... Úgy bocsássatok meg egymásnak, hogy később a sérelmet föl ne rójátok. A sérelmekre való visszaemlékezés ugyanis jogtalanság, a harag továbbszövése, rozsdás nyíl, a lélek mérge, az Istenhez intézett kéréstek erejének megsemmisítése, soha el nem fogyó bűn és mindennapi halál.
Paolai Szent Ferenc (1416-) d.

– hát, most nem tudok megvidámodni ettől, tovább fog folyni az esztelen rombolás. zs.

– én az arányokat nézem. hogy mennyi érték képződik. d.

– Az a kérdés, mit nevezünk értéknek és milyen áron- tegnap este óta folyamatosan bőgök, zs.

– minden nap lett tornaóra (és mennyi tornaterem épül) d.

– Szerinted miért sztrájkolnak a tanárok? Azt hiszem, hogy csak a felületet látod, és abból ítélsz. Egyébként tudod, hogy hány tornaterem épült ? és mennyi nem? zs.

– Azt hiszem, hogy csak a felületet látod és abból ítélsz. d.

– ok. zs.

11:53
kép[fotó] zs. kép[Marabu-rajz] d.

 

15:59
[facebook beszámolót küld tanulatlanok és cigányok tájékozatlanságáról és lefizetettségéről a választásnál] zs.

– szegénykém, te már itt tartasz, hogy az ország ¾-e hülye d.

– Arra kérnélek, hogy ne sajnálj és ne zömíts. Nem méltó. Nem szeretnélek meggyőzni, de sírni azért van jogom egy olyan országban, ahol az emberek 80 százaléka csak a közmédiát (azaz egy véleményt és egy valamiféle igazságot) tudja hallgatni, olvasni, -tehát nem tud saját véleményt kialakítani. A rengeteg bizonyított jogtalanságról nem is beszélve... csak az igazságérzetem lázong. zs.

– Csillagom, nyugodtan előfordulhatott volna, hogy a baloldal győz, ennek volt is valószínűsége. Akkor most mindennek az ellenkezőjét mondanád... Akkor  a nép bölcs, a jót választotta, ezt mondanád....
Sírni szabad és jogod is van. De mondod, nem akarsz meggyőzni, akkor most mért sorolsz  felőlem nézve részigazságokat, tévigazságokat és hamisságokat. d.

2022.04.05.

– A tornaóra is részigazság.....szerintem nem érdemes egymást győzködni. K. szerint veszélyes figura vagyok Magyarországra... zs.

– Csodálattal néztem tegnap 19-es villamos egy pici burkolatdarabját, az az elem csavarozással volt fölerősítve. Hogy azt valószínűleg térdeplő helyzetben kellett becsavarozni. Hogy mennyi rengeteg munka másoktól, hogy én az uszodából kényelmesen hazaérjek.
......Ha megpróbálnád mindenben a jót keresni, megkönnyebbülne a szíved, nem gondolod? d.

– Nap, mint nap hálát adok a Jóistennek a sok mindenért, amit kapok. De ez nem azt jelenti, hogy ami a lelkiismeretem szerint elfogadhatatlan, abba bele kell nyugodjak. Ez éppen olyan fontos, mint örülni.
Jézus sem nézte tétlenül a kufárokat. Elég kényelmetlen és munkás nemcsak örülni, hanem tenni is. Azt mondtad, ne részigazságokat mondjak. Ha gondolod, tudok mást is- nem is keveset-, de nem nagyon érdemes. Sem Őt, sem Téged nem akarlak meggyőzni. Az azonban világos, hogy a hatalom mindenkit eltorzít. Barátnőmmel már úgyis annyi a 60 éves barátságunknak. Na, megpróbálok észhez térni. zs.

– Dolgozz, küzdj a hited szerint, harcolj, amit feladatodnak tartasz, nagyon helyes. Nem erről beszélek. Egészen röviden: mondj egy fohászt minden nap Orbánért, hogy a lelked rendben.
Van egy feltételezésem, hívő ember számára bármire tévedés a civil-, vagyis nem hívő válasz. d.

– Azért ezek a kategóriák nagyon furcsák és kicsit félrevezetőek... egy nem hívő ember nem is tud jól ítélni? Mégegyszer: irigyellek, hogy soha nem kell kételkedj, mindenre biztosan tudod a választ zs.

– Hogy te mindent ki tudsz csavarni :-)) Nem érted? A hívő emberről beszéltem. Rólad. Magamról. Akiknek tilos nem hívő szemmel foglalkozni a vöröshagymával vekkerrel, ellenféllel. d.

– hogy minden megbocsátható?

– Őszintén szólva, nem értem, mi mindent keversz bele. ezt fél éve is említetted, akkor se értettem, miért.

--- Igen, nem hívő ember is éppúgy lehet tökéletes és bűntelen, mint a hívő. De most nem róluk beszélünk.
--- Hívőnek egyszerűen kötelessége mindenért megbocsátani, a Miatyánkban mondottak szerint
--- Az ellenfelet szeretni kell Krisztus utasítása szerint. Vagyis amennyiben szükséges, jót tenni és jót akarni neki. Imádkozni értük. Evvel együtt nyugodtan lehet utálnod valakit. Isten nem a szimpátiát, az érzelmeket kéri számon, ami irányíthatatlan. Hanem az akaratot, a szándékot, és a tettet.
--- De örülnék, ha mindezeket meg tudnám értetni veled.
-- Ami irritál téged bennem, a határozottságom. Nem én vagyok az. Ezek egyszerűen az Újszövetségi Szentírás tanításai. Erről nincs mit kérdeznem Donáthot. Ebben vagyok határozott, ez nem az én véleményem.

– Azt gondolom, rosszul értelmezed az Írást. Mert akkor minden gazemberség előtt szabad az út,,,,, ilyet nem találsz benne. És még egy : hol van a felelősség? Ami nélkül nem ember az ember. Ez túl egyszerű és kényelmes álláspont. zs.

– Sajnos nem értem a gondolatsorodat.
Hol mondtam ilyet, hogy minden gazemberség előtt... ?
Hol van itt szó felelősségről, vagy annak hiányáról?
Hol van itt arról szó, hogy amit a jó érdekében megtehetsz, abban valami formában akadályozva vagy az Írás szerint? d.

2022.04.06.

– Zsófikám, mindent elmondtam.
Szerettem volna, de nem akartalak befolyásolni.
Politikai közszereplésed kártékony országunkra.
De ártatlan vagy, mert hiszel zavaros világképedben.
--- Emberi és szakmai életműved közkincs. --- d.

– ennyire még senki sem bántott...kösz
"vétkesek közt cinkos,aki néma"
Szép napot Neked zs.

 

kép– [fotó] kizárólag ezért mentem Avignonba. d.

– szép zs.

14:23

– most jött. valaha megrendeltem. [ötödik? példány :-))] d.
Értesítés előjegyzett könyv beérkezéséről

Kedves Váli Dezső!

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt.
Célunk, hogy napról napra bővítsük könyvkínálatunkat annak érdekében, hogy Ön megtalálja kedvenceit.
Előjegyzés időpontja 2021.08.16. 13:20
Az Ön rendelése:

A könyv címe: A madarak
A könyv szerzője: Tarjei Vesaas
Kiadó: Európa Könyvkiadó
A kiadás éve: 1966
A könyv ára: 2740 Ft

 

2022.04.07.

– Csillagom, kritikában te sem igen szokol köntörfalazni. Ha látsz benne tartalmat, használd föl, ha nem nyugodt szívvel lépd át. d.

– Nem jött semmi, amiben kellene vmi tartalmat keresni. A káros politikai szereplésemről küldök valamit... zs.

2022.04.08.

– Hogy sikerült a vári közös séta? d.

2022.04.09.

– ma lett volna, de elhalasztottuk 30-ra az idő miatt zs.

2022.04.10.

[19:57 gregorián zenét küldött zs.]

2022.04.11.

kép

– [boritékban a 6. pld Madarak kötet] d.

– Már lassan kalickára lesz szükségem..kösz. -a csoki frenetikus volt. Letargia ellen kitünő zs.

2022.04.12.

– ma reggel ...C.20765 d.

HISZEN MEGMONDTA

Isten segítségünkre siet.
Dimenzionálta a létidőt.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma.
Ehhez kaptunk nappalt és kaptunk éjszakát.
Nem félóra, nem két nap, egy hónap.
Ennyivel kell törődnöm.
Ennyi a dolgom.
d.

– de szabadíts meg a gonosztól... zs.

– persze ez a reggeli megtalálásom úgy értelmezhető, hogy hónapok óta keresem magamat az időben. d.
legutóbb:

...a perc létezik jövő nélkül
halálos fáradtságom

vigyázat
minden rendben
hálát adni érte ajándék
hogy semmit nem értek
ennyivel közelebb a teremtés szívéhez...

2022.04.13.

kép[biciklivel almáspite] zs.

2022.04.15.

– tegnap ezt írtam.
Áldott békebeli Húsvétot neked, csöndes mosolygós

UTCÁN BALLAGÓhogy nem gyógyuló beteget ápolok... lassan egy éve
egész világosan érzem, de nem értem

hónapok óta próbálom megfogalmazni,
hogy minden ugyanaz, mégis minden más
minden lebeg, mindennek más a helyi értéke
minden kicsit üres talán, nem, nem, nem értem

nem értek semmit
és ennyivel közelebb a teremtés szívéhez

nem is az irodalmi értékére, hanem arra fölfigyeltél? ez tényleg érdekes, hogy avval, hogy nem értek valamit, attól valósabb és mélyebb a hitem- d.

– a nem értés, a homály, az az igazi mákony, vagy valami, -talán hit zs.

– Az almás tényleg finom volt, de csak udvariasságból szerettem. Majd ha valamikor mákos, netán lekváros, akkor fölkapom  a fejem... d.

– na, majd meglátjuk... utálok mákot darálni és a bolti darált mák nem jó. zs.

– jé, azt darálni kell?? d.

21:43

– Hátha jó neked.
Este 6-kor szép szertartás volt nálunk. Bő órás, első fele főleg ószövetség, szövegek, de a második fele kórussal és szólóénekkel a szenvedéstörténet, monitoron hallgattuk Katával, ez nagyon szép volt.
Amit mutatok, és följön, lefelé scrollozva jön föl a fekete felület, a közvetítés, 10 óra visszafelé megnézhető. Ott kell a megfelelő részt megkeresni.
http://orszagutiferencesek.hu/online-kozvetites/ Szia! [persze ez holnapra módosul] d.

– köszönöm, megnézem... én voltam Donáthnál, nagyon szép volt- passió olvasás, közben a rövid részek közben énekeltünk sokat és Rajk Judit énekelte a Pergolesi Stabat Matert az istentisztelet előtt, közben meg gregoriánt, gyönyörű sötétbarna hangon. zs.

2022.04.17.

kép– Képet már neked nem szoktam mutatni, de ezt mégis,
hátha átlépsz – ötven éves rutinod -
kritikai (korrektúrás) megközelítéseden.

(Ami nálam azért nem hasznosul,
hogy jobbakat úgysem nem tudok csinálni :-)))
Ezt csak úgy nézni kell...
Szerelmes műterem – A/2022/16, 60x60 cm. d.

– holnap délelőtt mikor tudsz lejönni a kapuba? zs.

 

23:43kép
– Húsvéti vacsorát szervíroztunk egymásnak
   ez az enyém

 

képés az övé d.

– ehhez nem lehet hozzászólni... sírni és nevetni zs.

 

 

 

2022.04.18.

[biciklivel doboz sütemény érkezett]

– azért ez a sok kis szögletes is egész jó volt! [Zs: "utálok mákot darálni"] d.

– na az cukor és gluténmentes, a menyem és két unokamenyem miatt zs.

– Imádom a glutént sok kristálycukorral és mákkal d.

– be kell szerezzek egy jó elektromos mákdarálót, mert a kézivel kutya nehéz darálni. zs.

kép– Húsvéti - Kata szelíd humorával - Utolsó vacsora d.
[kérésére sorolom: balról Zsolt, aki... stb.] d.

Zsófi férjére egy kicsit hasonlít Miki...ezen a képen.
És hol van a fiú unokád? zs.

 

 

 

 

 

kép– most a kedvedért előhalásztam a szemétből, van egy kép, amin Botond is. d.


21:19

– "Ma óriási divatja van a hangversenyre járásnak. De mit gondolnak ezek a fiatalok, mialatt a lelküket mint valami lábfürdőbe a zenébe lógatják? Érzik-e, hogy Mozart, Beethoven zenéje nem valami hamis mennyország, amelybe egy-két órára átrándulnak, hanem a tisztább, magasabb érzések hívása, amely felé mindenkinek módja van: nemcsak hallásával, de az életével is elindulni. A finom nem gyenge: a magasabb rendű nem irreális. A koncerteknek a hazug normák ellen kellene lázítaniuk."
Németh László Levelek a túlvilágról."...


...Együtt utaztunk valahová, akkor még meg se csókoltalak. Egymás mellett állva a párás vonatablakra rajzoltunk ujjunkkal, az én vonalaim a feléd-vágyat rajzolták ki. Ennyi történt. Utána egyszer fölemlegetve megmosolyogtál ezért a bátortalanságomért. Ez sokáig fájt.
Hogy ezt a Németh Lászlót olvastam, a társadalmi elvárások terhéről ír, eszembe jutott. Hogy tán ott, és életemben tényleg férfibbnek kellett volna lennem. De hát nem, persze így volt jó, vállalni; később sem buktam hasra szerepjátszás csapdájában.
szia, jó éjszakát! d.

2022.04.19.

– Olyan sokfajta férfiasság van és mind hiteles... attól függ, kinek szól. zs.

– ha lefogytam 7 kilót, veszek neked egy mákdarálót. :-)) d.

– csúnya leszel minusz 7-tel zs.

– az a cél
2. ma fél órát fogalmaztam úszás közben, 10 variáció után: Az egyetlen, amire emberi kapcsolatot - házasság, stb. - építeni lehet, keresve keresni, mit adhatok ÉN a másiknak. d.

– na, meg a zsigeri szeretet zs.

– mi az a zsiger? d.

– Szívedlelkedmindened zs.

– (nekem az a Sony HX99-es) És mi van, ha amúgy nem szimpatikus? (akkor is adnom=szeretnem helyes) d.


16:05
kép– tegnap is arra jártunk d.
F/2022/057

Ezek olyanok, mintha műfák volnának.. zs.

 

2022.04.21.

– az ápr.17. mutatott képemet megkaptad? d.

– nem... most nézem. ez gyönyörű, -a fény, amit eddig nem... öröm van benne, köszönöm zs.

– Börzsei kiválasztotta az egyik legjobb képet, ... féláron
most épp a Szegedi Nyári tárlatra megy
képmutatom a képet, A/2022/09
kislányával volt, aki 30 rajzát is mutatta,
neki is elmondtam a kisképző körüli gondolkodás veszélyeit..
mondtam, szeretnék egy építész korrektúrát meghallgatni,
szeretnék egyszer odamenni az iskolába.
Mondta szívesen, de nem jó,, mert ő koradélután, alvásidőmben
veled lehetne egy ilyet?

– igen, de megbeszélem a másik korrektorral,
ketten csináljuk, szerdán fél kettőtől kb. 7-ig
nagyon szépet választott -jó, hogy a vörösök belopództak a palettádra zs.

– Köszönöm, pássz, szerdák nekem nem működnek, majd egyszer. d.

 

 
2022.04.22.

kép– Egy rettenetes 3 órás filmet néztem, NEHÉZ ISTENNEK LENNI,
borzalom és csodálatos gyönyörű kompozíció minden pillanata.
A havas táj a nyitó kép, de aztán a többi.
https://www.dropbox.com/s/37nrphycj6juck6/German%2C%20A.%20Neh%C3%A9z%20istennek%20lenni.mp4?dl=0

A tegnapi newsban is ott a linkje, a felhőmből megnézhető, de belenézni se ajánlom. d.

– a másik filmje hol látható?  belenéztem ebbe, délután talán megnézem.- zs.

 

 
kép2022.04.23.

– a másik: Hrusztaljov, a kocsimat - az minden szempontból fogyaszthatóan nagyszerű. mentsd le a linket:
https://www.dropbox.com/s/wlpqptkose7apfq/hrusztaljov%2C%20A%20Kocsimat%21-1.m4v?dl=0 d.

– köszönöm. zs.

2022.04.24.

– Jó lenne a te magasabb színvonalú interpretációdban meghallgatni – fölvenni az Alkonyati angolost... :-)) d.
[ erről van szó]– hogy furulyázzam, zongorázzam, vagy énekeljem?

– furulyázd és külön fájlban énekeld, köszönöm! d.

KŐMOZSÁR
gyógyszereket kőmozsárban porrá
csipesszel tablettahéjakat kiemel
vízzel felönt elkever
fecskendőbe fölszív
fecskendő légtelenít
ágyhoz
fecskendőt csővégbe
lassú feltöltés
fél órát vár, fölszívódik
közben tápszer flakonba
rendszer légtelenít
majd beköt
gravitációval, 25 perc
flakon háromszor átmos
szerelékcsövet is
vizes fecskendő, beköt
kivesz, egy étkezés kész

ötször kakaó, három víz - flakonból, 214 napja
annyira természetes, hogy néha el is felejtem

2022.04.27.

kép– Szia, Te úgy küzdesz a világbékéért,
hogy tüntetést szervezel a Vár építkezései ellen,
én úgy, hogy a Lukács-faliújságra három példányban fölteszem
Zelk Föltámadását, mert az eredetit lelopták.
Ki-ki teszi a maga dolgát :-)) d.

– Most a Fuga megszüntetése ellen
próbálunk valamit.. de ököllel tankok ellen... zs.

2022.04.29.

2020.04.18.
[írta, túl fáradt]
– nehogy fahéjat tegyél bele. baracklekvár bőségesen, és kristálycukorba hosszában végig meghempergetve. semmiképpen porcukor, az mészízű. d.
– soha nem teszünk fahéjat...
1. citrom + kr.cukor
2. tejföl + kr.cukor
3. nescacaó 
4. (ó borzalom) nutella
5. baracklekvár cukor nélkül zs.
– csillagom, sikerült evvel fölélesztenem téged egy kicsit [a túlfáradtságból] ?! :-))) d.
– jó, hogy írtál. zs.
– receptprobléma mindig beindít egy igazi nőt. :-)) d.
– nem a főzéstől nő a nő, hanem ha szeretik. zs.
– szeretlek, és már ez csak így marad.

– nahát, ez mindenestül jól esett... beszippantott a suli és a közélet. (a Fuga megmentése érdekében elértük - a 22-esek -, hogy a Kamara elnöksége lemondott).
Hallgasd meg ezt, György Péter a FUGA-ról, öt perc. zs.

– ez biztos! jó hír, ha a Kamara, csak én nem ismerem az összefüggéseket d.

– Mert ez a vezetőség meg akarja szüntetni ezt a fajta Fugát, jún 30- án be is zár. És ők majd egy olyat akarnak, amiről senki semmit nem tud. El is küldték az embereket. Kicsit ezért is halt meg Nagy Bálint. Rombolással építeni-gyalázat. Lsd. Szt.Háromság tér zs.

2022.04.30.

– No, hogy sikerült? Te vezetted? Voltak? [22-ek építészcsoport szervezte séta a Vár építkezései kapcsán] d.

– Nagyon sokan voltak, ketten csináltuk Sylvester Ádámmal és nagyon jól sikerült... de én valószínű nem megyek fel többé a Várba... Borzalom, ami ott folyik. Butaság, műveletlenség, hatalmi téboly az emberek bőrére... Már Szlovákia is fényévekkel jár előttünk. Kár. Holnap egy kerekasztal beszélgetésen veszek részt-, aminek a kiállítását a minap nyitottam meg- annak okán, hogy pár építészlány végigjárja a környező volt szoc. országokat, hogy felmérjék a szoc.ban készült épületek sorsát. Hát, kicsit jobb a helyzet, mint itt. Kár. zs.

2022.05.01.

– Ki az a barátod, akiről a fotó van a newsban ? Irtó szép fotókat raktál föl. Olvastál Hessét? Össze-vissza létezem- megyek aludni. zs.

2022.05.02.

– [titkos másolat, György Petinek mutatom a NEWS-t, filmje, kommenttel]

Szia, Péter! 22 éve írom ezt a naplót/blogot. most 500-an olvasnak (én is tanítok :-)) d.

– Mit gondolsz György Péterről? miért volt fontos,hogy elküldd neki ezt a hírt ? (lehet,hogy ezt pofátlanság megkérdezni?) zs.

– Gesztusnak szántam, gondoltam, a mondat súlya, hogy négyszer végighallgattam, talán örül neki. Halványan kapcsolatfelvételnek is, régen találkoztunk. // Hogy 500... hencegek is... nem helyesled a történetet?
-- Azt tartom róla pontosan, amit/ahogy írtam:amit  Amit evilági bölcsességgel is 
-- Előző levelednek örülök, fotóimat nemigen szokták észrevenni...
-- Hesse: nem is tudom, kicsoda az... :-)) De prózát már amúgy sem olvasok. Most olvastam egy Déli-sarki expedíciót, fél óra után elfárad már a szemem. Lehet, kellene kezdeni valami gyógyszert ez ellen. d.

– hangos könyv? van két Hessém ( egyik szt.Ferencről), fura misztikus lélek, nagyon jól ír... Kíváncsi vagyok, válaszol-e, van valami apró zűr vele..., ő találta ki a múzeumnegyedet a Ligetbe. Én ennek ellenére szeretem-, ő írta a bevezető szöveget Péter könyve elé zs.

– ÚÚÚÚ, szt Ferenc, az bizony érdekelne, igen! negyedrendi ferencesnek tartom magam :-))) d.

– Itt van, némi sütivel együtt --ma és holnap képtelenség, hogy oda vigyem--, ma 9 körül, holnap 8 körül érek haza zs.

– kivárom, köszönöm. Ma föltettem azt a Bouleverd verset a newsba, jártál a fejemben- bár ezt már mutattam- d.

[Örökre szép, mi szép volt egykoron,
Anna,
ezt dúdolom a boulevard Bourdon-on.
Köszönet érte,
hogy föl, magasba
nézve lépek ma is, semmit se félve,
a mindörökre sűrüsödő éjbe.]
a teljes vers


20:35
– most este taxival egy orvoshoz, rajta keresztül beszélőgép Katának. 3% esély, hogy működni fog nála. d.

– juj, nagyon drukkolok... zs.

2022.05.03.

– Kösz, Zsófikám, Hesse nem; a villanás elmúltával nekem legrosszabb változat egy Ferenckéről írt regény. A legendáit kell olvasni, a Fiorettit, de az részben megvan, részben nem olvasom, mert tudom fejből... két sorsfordító mondat. A hazatérő Ferencnek este a gvárdián beszámol, hogy rablók, de sikerült őket elüldözni. Ferenc: azonnal utána, visszahívni, a rablótestvéreknek is jár vacsora. d.
Cserébe:

1991, október.
Mikica, iskolai szünet. Anyja délben váratlan hazajön, számonkérés, és sikerül Mikicát rászorítani az elmaradt házimunkára.
Így hát ő fütyörészve, békauszonnyal, úszószemüvegben, tréningruhában és vízipipával,
hóna alatt pedig egy hokiütővel nekilát a konyhában virágokat locsolni.

– Nem biztos, hogy jó dolog a prekoncepció zs.

– nem pre... d.

– hanem? zs.

– pretlen koncepció :-)) d.

– húha... lehet, hogy néha jobb a koncepciótlanság zs.

– Ezt Bakától tanultam 1966-ban, mondom, ...te akkor lemaradsz a... ! Azt mondja: igen, na és.
2. válasz ezt meg Jánossy Gyurka mondta akkoriban az ötödéveseknek, fejcsóválva vitatták: elolvastam már, amire szükségem van... d.

2022.05.04.

– jó reggelt, kőbagoly zs.

21:20
– mit mondott az orvos? [Kaposváron volt, jan, ott operálták] d.

kép2022.05.05.

– A protézis rendben van, [...] nem érdekes az egész,
el vagyok a saját tornámmal. -megyek vissza a mókuskerékbe... zs.

– Lorenz Peter Elfred Freuchen dán sarkkutató és felesége d.

– hát, ez gyönyörű- zs.

 

2022.05.05.

[zs. telefonja a Balaton mellől, hogy ott nincs mail]

2022.05.09.

05:54

– olyan fáradt, hogy miattunk nem tudtunk nagyobbat sétálni tegnap d.

22:44

– Visszajöttem a takarításból, jó sokat dolgoztunk, de jól esett. Kinek a kedvéért rakodtál ki? Ma is fáradtság? zs.

2022.05.10.

– Szia, egy öreg galériás ismerősömnek akartam képet ajándékozni. Valahai egyik legjobb képem volt nála sokáig, és pár éve el kellett adnia. Ezt pótolandó.
2. A fáradtság, tudod, öregeknél nem hírértékű. Éjszakai pihenéstől nem múlik. Csak úgy, hogy az ember (általában mindig) nagyon csinál valamit, és akkor nem veszi észre-
ez ma a newsba:
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke hazatértében még unokáinak is mesélni fogja, hogy Magyarországon elbúcsúzván Orbán Viktortól a budai Várban, a Szt. György téren kocsijából öt méter közelről látta Váli Dezsőt és nejét, dr. Jávor Kata Ph.D.-t; épp arra sétáltak.

– te meg a te unokáidnak... zs.

– próbáltam nevetni... d.

– bocs. zs.

– Belecsúsztam, hogy csevegjek neked; aztán ez neked éppen jó, vagy marad válaszkényszernek. Szórakoztatni téged nem kell, zsúfolt életed. Persze én grafomán, szeretem csinálni. Arra ott a NEWS. Inkább maradni kéne a kölcsönös személyesnél, nem? Akkor, ha van mit mondani; segíteni egymásnak, segíteni élni. Szeretjük egymást, ez a működőképes mező.

– Nekem nagyon jó, ha írsz a news-on kívül is. Ha nem válaszolok, az nem azt jelenti, hogy nem érdekel, sőt. Nagyon sok minden van egy napomban, sokszor nem tudok eleget tenni az elvárásoknak. Nem gondolnám, hogy érdemes volna beszámolnom róla. Ha valami olyan van, ami kikivánkozik,úgyis mondom. Ezt a térképet csináltama sétára. zs.

– Elképesztő munka lehetett, elképesztő. Nagyszabású. Azt hittem, 4-5 házról akarsz majd beszélni, amikről szó volt, hogy bajod van velük. d.

– Nem, megpróbáltam elmagyarázni, miért jók a polgárváros háborús foghíjain épült út házak, amit a közvélemény rossz szocmodernnek hív. Mellesleg ezért kapott a Vár világ örökségi státuszt. Hogy miért volt jó, hogy a századforduló elképesztően rossz léptékű épületeit visszacsendesítették a barokk léptékre, ami arányos a Várheggyel és nem akarja a belvárosi léptékkel agyonnyomni a jó arányú utcákat, tereket. Rados Jenő a Szt Háromság téri alaposan megrongálódott  hatalmas Pénzügyminisztériumot a saját neogót stílusában visszabontotta arra a magasságra, ami a régi városháza és a környező házak mérete a Mátyás tp érdekében. Most visszaépítik a gigantikus méretű pénzügyminisztériumot. 5000 ember fog reggelenként a minisztériumokba, meg a miniszterelnökséghez feljárni. Nem beszélve az ügyfelekről. Ezeknek a városban a metró vonalak mentén van a helye, ahol most is vannak. zs.

– Nagyon fáradt vagyok, nem hírértékű. Már reggel.
ma ez :

Kedves Doktornő, zűr. Két nap után másodszor tömődött el a Katában lévő cső. Múltkor ez valahogy 20 p. után megszűnt, a Nutriciát küldő nővér is várakozást tanácsolt. Hogy ha fél napig nem, akkor kórházba.
Most is ez. Eszembe jutott, nem lehetetlen, hogy ez az Esomeprazol miatt van, a tabletta kemény héja nagyját alkalmanként a porítás után csipesszel kihalászom, a kisebbek a fecskendőbe kerülnek, lehet hogy ezek okozzák. Ha ez a csőrendszer majd tönkremegy, műtét keretében kiveszik, s akkor 3 havonta a hasi lukon át valami lufi szerű kerül a helyébe, azt már nővér itthon meg tudja csinálni. Hát... legyen ez minél később...
Kérdés: nem lehetne ezt a gyógyszert valami másra lecserélni? d.

– jaj, Istenem.. és mi van a beszélőgéppel? zs.

2022.05.11.

– Azon ámultam, kérdeztem rá, hogy az ördögbe tudtad ezt a rengeteg Vár-adatot ilyen pontosan összeszedni. Az elmondottakkal teljesen egyetértek, megnéztük azt a Pénzügyminisztériumot is.
2.-ra a válasz: megint léptem beszélőgép ügyben, 1 % esély, hogy alkalmas, de kipróbáltatom.
3. Lelkileg és EZÉRT testileg is folyamatosan túlfáradt, de reggel kitaláltam valamit, akár csak magamnak, szerkesztek egy könyvet, most ez föl fog hozni a felszínre. Egy barátomat megkértem, a Mátrában fogom elkezdeni, nála, három napig. Addig Miki helyettesítene itthon, most beszéltem vele Zürichben? Dortmundban?, tudná a helyettesítésemet vállalni. d.

– Hát, rádférne, megérdemled- ölellek zs.

– Egyszer majd elmesélem neked, hogy szerettem meg a fiamat. Úgy másfél - kétéves lehetett, arcüregét szúrni vittem a karomban. d.

– várom... zs.

2022.05.14. 

kép– 04:04 Kata imént négykézláb ajtómon dörömbölt. Vécére indult, valami történt útközben, nem értettem. Nem fájt semmije. Csengőt mellé készítettem. d.

– tudod, ilyenkor röstelkedem... meg, hogy nem lehet segíteni zs.

– névnapodra a legszebb Jindrich Streit kép d.

–Hát, ez gyönyörű... köszönöm. Pályázunk a tanítványaimmal... elég jó.. zs.

– Pályáztok? Jó lenne nem egy mondatban... :-)) d.

– Aha, a múltkor ezek a fiúk 3.díjat nyertek a Városháza előtti tér pályázatán, amiben segítettem nekik.
Ez most a Szt.Háromság téri park átfogalmazása. Ebben most inkább ők a segítők. Szeretek pályázni,
rengeteg pályázatot csináltam, és 3 házam pályázati nyerésből lett. zs.

2022.05.15. 

[reggel levélnyílásába bedobtam névnapjára Illyés válogatott kötetemet]

17.36
– Nagy ölelés a gyönyörű viharvert könyvért. zs.

– Uszoda, ötlet. Szál virágot szerettem volna, de ott csak az emeleti nyitott folyosón belógatott muskátlis ládák, s arra az úszómester rálát. De hiszen a tarisznyámban is van valami. Taxi.

– őrületes vagy... visszaadom, ha olvastam eleget zs.

– nem lehet eleget... :-)) én évek óta minden nap a 17-es villamoson hazafelé. Ha mellém fölszáll egy lukácsos, mondom, sajnos nekem ez rítus, az Illyés... nem fogunk beszélgetni... d.

2022.05.16. 

– Ma beadtuk a pályázatot , mutatom,és utána egész nap a suliban voltam- egész héten kiértékelés lesz, ami azt jelenti, hogy péntekig minden nap min. 5-ig ott vagyok. csütörtökön, amikor a mieink lesznek-
15 saját, 3 erasmuszos- késő estig. Ez nem mentegetőzés, de van még egyéb tennivalóm is.. De betettem a hátizsákomba a könyvecskét... zs.

kép– Csak csináld, jó! Majd utána beszélgetünk, vagy valami ilyesmi
Ez a legkedvesebb temetőfotóm. F/1983/41/03
Minden benne, amit erről én a témáról.

Pályázatot már nézem, nagyon látványos, ma csak a fölülnézetet,
mert gyógyszerezés alvás.
Nagyon meg fogom nézni.
Azért két pályázat között aludj legalább egyet... :-)) d.

– fotó gyönyörű... zs.

2022.05.17.

– Tudom, te most túlelfoglalt. Csak annyit, váratlan SMS, én a Kecskeméti utcai fogorvosnál éppen, hogy orvos barátom szerzett kipróbálásra gégemikrofont. Taxi, János kórházba. Próbálva nem 1, hanem ½ %, hogy jó lesz. d.

– De jó volna, ha igaz volna a fél %... zs.

2021.05.18.

kép– Akkor most, vizsgaidőszakban, csak pihenésábrák neked. d.

2022.05.20.

– over? jön napozás? :-)) d.

– Az alsósokkal, meg az Ma 1-gyel végeztünk, még lesz a diploma júni közepén.
Zúg a fejem, de  nagyon megéri..., nagyon ügyesek ezek a gyerekek.
Most az elmaradt restanciáimon próbálok túl lenni és a folyó munkáimat csinálni.
Jövő hét elején viszem öreg barátnéimat Akarattyára 4 napra.
Most én is fáradt vagyok. zs.

– Akkor barátnőd mégsem örihari?

2022.05.21.

– Hát, ez nagyon fura, bonyolult-, kerülünk bizonyos témákat, ami elég rossz, de nem lehet egy 60 éves viszonyt felrúgni. Nem minősíthetek senkit a saját kategóriáim szerint, de az biztos, hogy a barátságunk nem élő, inkább a régi emlékekre szorítkozik és nagyon felületes. Mi van az utódokkal, az egészségeddel, milyen hangversenyre menjünk stb. Néha elmegyünk moziba, hangversenyre gyakrabban, de mindig ott lebeg az nem egyetértés ... zs.

– Hát, tudod, ha az ember fölhagy avval, hogy a mi oldalunkon az igaz emberek, a túloldalon a rossz emberek, utána már könnyebb a túloldaliak eredményeit megkeresni, megtalálni, értékelni... d.

– A kérdés csak az, hogy lehet-e a konkrét " bűntényeket" eredményként megitélni? zs.

– Az élő Isten felől közelítve a dolgok helyükre kerülnek elmémben, (szerencsés esetben a szívemben is). És akkor minden annak szellemében... d.

– akkor Neked teljesen mindegy, hogy mi és hogy történik, mert mindenre ez a válasz...ez azért sántít zs.

– Zavaros gondolatkapcsolás, bocs. Mindenre az a válasz, hogy dönteni kell, és tenni kell és lehet, vagy az élő Isten, vagy az élő Sátán szellemében. d.

– hol a határ? kicsit kinyilatkoztatás ízű a mondatod. zs.

– Minek a határa, a jóhiszeműségnek határa?, nem értem.
Számomra a helyes út lényege, hogy nincsenek a döntéshozatalban külön civil mezők, ahol a hit rendjét nem kell alkalmazni. Épületbontásban, ellenségképben.
Mintha mindig arra szeretnél kibukkanni, hogy ezeket vegyük külön.
Teljesen rendben lévő, hogy harcolsz valamik ellen, ha azt látod helyesnek.  (Egyet is értek, holott egészen másképp gondolom.) Csak a szeretetparancs harcállapotra is vonatkozik, ez szellemi fegyelem kérdése.
Hogy lefordítsam: igazságosság, a vádak nem általánosítása, jóhiszeműség, az ellenfél tisztelete, ítéletben fölülemelkedni a szimpátiákon - antipátiákon, ilyesmik.
Ezt egyszer javasoltam már, imádkozz érte, ajánld Isten kegyelmébe Orbánt, a munkásságát, akkor tiszta lélekkel harcolhatsz olyasmik ellen, amit nála helytelennek tudsz, vagy vélsz. d.

– Az élő Isten és a Sátán közti határ... zs.

– A hit rendje szerintem nem különbözik minden emberrel együtt született etikával. Gondold el,hogy az emberiség nagy százaléka nem hívő..ill. nem abban hisz,amiben Te. zs.

– No, akkor sorra.
--- Sajnálom, ha prédikációnak olvasol, kijelentő mondatoknak szánom, ezek tanult igazságok. Ezekben a dolgokban tájékozott vagyok. És az a benyomásom, kétségek foglalkoztatnak.
-- "...nem abban hisz, amiben Te." Nem először véded nálam nem hívőket. Fölösleges. Lényegbevágó a különbség köztünk, de nem vagyunk fölöttük.
-- "A hit rendje szerintem nem különbözik minden emberrel együtt született etikával." Ebben tévedsz. Az emberrel nem születik együtt az etika. Azt megtanítják neki, ki így, ki úgy. És ettől alapjában különbözik a mi etikánk, a Szentírás tanítása:
--- világosan megkülönbözteti a szimpátiát a szeretettől
--- a szeret másokért végzett munka, nem érzelem (szimpátia) kérdése
--- és szeresd az ellenségedet - hol tanítják ezt a nem Krisztushívőknek? Ebben nincs mese: „Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek” d.

– Neked nincsenek kétségeid, mert a tanult igazság mindenre választ ad. Örülj. zs.

– Ha hívő vagy, akkor te ugyanígy... és a hit akarati tett. Ölelés, szép éjszakát! d.

2022.05.22.

kép– Éjszaka eszembe jutott. Hogy amikor esti sétánk közben egy-egy kulcsszót nem értek. Eddig a tenyerébe rajzolta. d.

– Ha valaki nem hisz, de nagyon akarja, akkor sikerül? Furcsa a lágy érzelem és az akarnokság (ez nem jó szó, de nem tudok jobbat) keveredése Benned. zs.

– "Ha valaki nem hisz, de nagyon akarja, akkor sikerül?"
--- hát ezt nem tudom... annyit, hogy döntenünk biztosan megadatott lehetőségünk.
"Furcsa a lágy érzelem és az akarnokság keveredése Benned."
--- Nagyon-nagyon  rosszul csinálom, ha ez az akarnokság nem csak magam irányú...
--- betűtáblás mailemet megkaptad?
--- ma talán a Normafához... te?/ti?
szép a napsütés d.

– Igen-, rábökéssel működik?  Tegnap voltam, ma nem tudok a mindenféle kötelezettségem-, de leginkább, mert pocsékul vagyok. zs.

– fáj is valamid? vagy gyenge? símogatás..... d.

– tegnap a gyógytornából felállva nagyon elszédültem és nem akar elmúlni-, a simogatás biztos jót tesz. zs.

– Csak semmi sport! - Churchill / d.

17:04
képZsófi lányommal. Szerette, ha lógatom. Ahogy nézem, napszemüvegére vigyáz. F/1978/60
Emlékezetes, forgattam, lábánál fogva, magam körül.
-- Abbahagyom kiskutyám, szédülök.
-- Nem dűlsz szét.
---------------------------------------
Zsófia, szédülsz még? d.

– még sajnos dűlök, de javul....holnap próbálkozom a körzetivel
szívtipróan nézel ki a képen zs.

2022.05.23.

– Javulsz? Megjavulsz?  Orvos?

2008. február 18. hétfő

Budai ferencesek, gyóntatófülke két karosszékkel. Józsi atya. Kedélyesen és pontosan beszélgettünk. ..."És ne úgy legyél fegyelmezett, hogy körülötted szégyenkezzenek, hogy ők nem annyira. Jézus tudott olyan oldott lenni, hogy borisszának híresztelték. És egyáltalán, érezzék jól magukat, akik veled érintkeznek... Legyen penitencia, hogy értük még imádkozol egy kicsit esténként..."Megint a közepébe talált. Lehet mondani, ördöge van...
d.

– Hát, látod ,a penitenciával nem tudok mit kezdeni..... Voltam dokinál, adott valami bogyót, ha nemhasznál, elküld neurológushoz. [...] remélem minden ok lesz egy két nap múlva. Most egy hozzászólást írok egy veszprémi konferenciára, amit egy civil szervezet hívott össze, mert a Székesegyházat modernizálni akarja az Érsek. Majdnem az egész Várat visszakapták és tengernyi pénzt. A Pannonhalma most a trendi. zs.

– Hogy te milyen egy hülye vagy, drága Zsófia! Írok neked egy súlyos önvallomást, mit hallasz meg te ebből. Téged penitencia fogalma foglalkoztat, aminek egyébként se az életedben, se e történetben semmi jelentősége.
 ---  Látatlanban, számomra megint kétséges, jó helyen állsz-e a veszprémi templom ügyében. Pld. Pannonhalmán az történt nagyon szép formában, hogy visszaállították a gótikát, letisztítva a későbbi egyebektől. Tudom, te azt elhibázottnak tartod. Mások/én nem.
Gúnyolódni fogok: lehetőleg veszprémi felszólalásodban ne hivatkozz a hosszú várólistára az egészségügyben, az operációknál. d.

– Te vagy hülye....megértettem az üzenetet, csak a penitenciát nem, milyen reakciót vártál? zs.

– hogy befogadtad, mennyire igyekszem őszinte lenni magamhoz.
holnap reggel 3 nap Mátrába, fiam helyettesít addig, túlfáradt. d.

– de jó...lélegezz nagyokat, aludj mélyen. zs.

2022.05.24.

kép– Megrendített, vállára borulva elsírtam magam.
Kissé zavartan nyújtotta névnapi ajándékomat.
Ehhez a boltba egyedül le kellett mennie,
titokban elkészíteni -, ami közben még megkóstolni se tudja.
Nagy tál mákos guba - ilyet sok éve nem láttam; nagyon szeretem.

És elmesélte, elfelejtette jégre tenni, hát megromlott.
Tökéletes, gyönyörű történet, mit csináltam volna ennyivel.
Örültünk, könnyeztem, majd kóstolás nélkül a vécébe.

A járulékos Babits-versről aztán hosszan. d.

– Gyönyörű, szomorú- nekem nem megy a névnap- még a gyerekeimét sem ...

2022.05.25.

– Ezt fogom mondani némi körítéssel... Pihengetsz? finom?
18-án fél 5-kor lesz a könyvbemutató a Fugában zs.

– Kösz, elolvastam. Tényleg ritka, és lenyűgöző a szakértelmed, ahogyan gondolkodsz építési , városrendezési problémákról, szívet gyönyörködtető.
Csak kettővel nem értek egyet, úgyis tudod.
--- a lakosság bevonása = demagógia. Ez szakemberek dolga. Jézusmária, ha a kis lebontandó utcácskák lakóit megkérdezzük, csináljunk-e helyébe Andrássy utat. Hogy ez pénzbe kerül – hülyeség. A kultúra pénzbe kerül.
--- Minden kor, ha módja volt, önmagához igazította a környezetét. Ezt most is megteheti.
2. alszom, nézem a nyugágyból a felhőket, a fa csúcshoz mérve merre mennek. mutatom. pihenj te is! d.


– égdörgés, amit hallottam?
a két kifogásodra, holnap megpróbálok válaszolni, most értem haza veszprémből...
elég érdekes volt, rengetegen voltak, a " lakosság" zs.

2022.05.26.

– Szóval, nagyon sok helyen folyik már olyan tervezés, ahol bevonják a közösséget, eredménnyel. Eurőpában elég rég, de nálunk is. erről is tartott előadást egy környezet pszichológus. Sok ötletet tud egy jó tervező ezekből meríteni... Ez nem jelent szakmaiatlanságot, csak egy kicsit strapás. Az meg nem érv egy értelmetlen romboláshoz, hogy minden kor megcsinálta, amit akart. Ez az érsek senkivel sem kommunikál, kitulajdonítja magának a Várat. Megtiltotta az előző érseknek, hogy eljőjjön erre a konferenciára, és mikor érsek lett kirúgott 60 papot, kivereti az összes szines üveg ablakot a templomból, mert ezek a szocializmus idején  készültek. Az akkori püspök a háborúban elpusztult üvegablakok pótlására Sztéló Lilit bízta meg (Árkay felesége) aki világhírű üvegművész volt.. Ez az egész őrület azért terjedt el, mert a pannonhalma tervezője Pawson, egy minimalista építész és nyugaton is ugyanezt csinálja. Csak ott nem működő templomokkal, hanem nem használatos, elhagyottakkal, amibe múzeumok kerülnek. Akik ezt az egészet elindították, azok ottani, katolikus hívek, akikkel az érsek nem hajlandó szóbaállni. A tervezőknek titoktartási nyilatkozatot kell aláírni, mikor elvállalják a tervezést. Mint minden kormánykiemelt beruházásnál. Kriminális mennyiségű pénzt kapott az egyház és azt most ész nélkül, szakemberek kihagyásával el kell költeni. Na, ez unalmas, estig írhatnám a különböző sztorikat. Jó volt, hogy a Völgyikút házban volt az esemény.... zs.

– Köszönöm, értem. Nagyon szomorú történet, és nem lehetetlen, hogy ha az érsek bizalmasan elmondaná nekem mindezt, akkor se lenne sokkal szebb. Az fájdalmas, ahogy te a -- rengeteg pénzük van -- mondataid elhangzanak, kiérződik a feneketlen utálatod AZOKKAL szemben. Így nehéz lehet tiszta lélekkel harcolni ellenük. d.

– nincs feneketlen utálatom, csak látom, hogy hova nem megy a sok pénz és a sokat oktalan dolgokra költik. Csak egy apróság : szerinted rendben van, hogy a városban a metró mellett kifogástalanul működő minisztériumokat újraépített hercegi palotákba rakják, ahova nem lehet tömegközlekedni és ezért ki kell vágni 50 fát a vároldalban, hogy mélygarázst lehessen építeni? Mi van a környezetvédelemmel? meg, hogy, azért le kell bontani egy jó állapotban levő házat, mert valakinek személy szerint nem tetszik és helyette felépíteni egy kis polgárházat imitáló díszletet, amibe ugyanazt a funkciót akarják beletelepíteni, ami a lebontott házban kifogástalanul működött? ezek tények, ha nem AZOK, hanem EZEK csinálnák, akkor is ez volna a véleményem. zs.

– Talán kicsit könnyítettél magadon, mindezt leírva. Nem terhelnélek némely ellenvéleményemmel, gondolom nem is kívánnád. :-)) Hazaértem a Mátrából, most vagyok igazán fáradt :-)) d.

– nem volt jó? örült neked Kata? zs.

2022.05.27.

– egy könyvemet kezdtük csinálni, együtt, nagyon jól. Minden könyvemet ő adta ki. Katával nagyon örültünk egymásnak. Egy kavicsot hoztam neki a Mátrából.
Ma reggel ezt olvastam:

...ki képes utánozni a vértanúkat? Ha nem is mindenben, azért sok mindenben ez lehetséges. És Isten segítségével ezt meg is tudjuk tenni, sőt meg is kell tennünk. Nem bírod elviselni a tűz lángját? De akkor legalább kerüld a paráznaságot. Nem tudod elviselni körmeid letépését? Szállj szembe a fösvénységgel, a bűnös üzelmekkel és a haszonleséssel. A békeidőknek is megvannak a vértanúi; mert a haragot-, az irigységet-, a gyűlölködést szívből elűzni, a torkosságot megfékezni – részesedés a vértanúságban. Vértanú vagy te is, ahányszor és amikor csak igaz ügyben fáradozol...
Szt. Caesarius püspök
d.

– Na, ez jól esett a lelkemnek.  Milyen könyvet csinálsz? De kivel is?
Azt azért elmondom, hogy milyen jó érzés volt, hogy a Nagyapám háza helyén épült házamnak a nagy termében mondtam el a veszprémieknek a mondandómat. (a munkát országos pályázaton nyertük.) Na, ez az Isten ajándéka, meg, hogy itt lakom, ami Bp. legjobb helye. Minden reggel erre ébredek. zs.

– A gyerekkori házatokra emlékszem, édesapád csendesen mosolygott a ház előtt ülve a karosszéken, amikor én vasalót kértem, és kaptam, mert egy rajzom papírját  antikolni? elszínezni? gyűrteleníteni? akartam.
A vári lakásotokra kevésbé emlékszem, a kapualjban mintha balra lett volna a bejárata.
Mostani lakásod-kerted Budapesten-, Magyarországon-, földön kívüli tündérvilág.
--- A könyvem. Le Meux-be 32 éve írom J.-nek a leveleimet. Az utolsó 14 éve még nincs meg könyvnek, azt kezdjük. (Az első 18 év= a Deske.hu –kötet) Ez 168 hónap-, annyi news-levél (fájl). Egy erős szűrő kell, hogy abból könyv, ami érték benne. Tudniillik  a teljes 4000 oldal (a honlapon ott van),  az befogadhatatlan.
Németh Istvánnal csináljuk, 30 éve minden könyvemet ő gondozza.

--- Most a munkatervet csináltuk meg; két lépcsős: én húzom a szöveget, egy adagot megküldök neki az Adriára. Ő átnézi és visszaküldi, jóváhagyom, akkor ő továbbítja a nyomdai előkészítőnek. Aztán az utolsó pillanatban minden előzőt fölrúgva - baromi nehézkes -, átadtam neki a teljes munkát.
--- Volt most egy érdekesség. Külön-külön meghúztuk a 2008. februári levelemet, és ma reggel volt időm összehasonlítani; 95 %-os azonosság. Ez erős infó, 1. nem vagyok elfogult a szövegemmel (voltak aggályaim). 2. abszulúte nyugodtan bízhatom rá.
--- Amúgy mindevvel épp az eredeti könyv-cél-ok esik kútba, hogy t.i. többhónapos terápiás feladatomnak szántam. A könyv a fontosabb. Amúgy is téves idea, alkalmatlan vagyok 4000 oldalt átnézni. Határidőt találtunk; szept. 15. kiállítás megnyitómon osztom. A megnyitó beszédet Paolo Veronese fogja tartani. d.

2022.05.28.

– szédüléskedés? d.

– kaptam bogyót és elmentem a gyógytornászhoz nyaktornáért, hogy legyen mivel elütni az időmet.. Nem szeretem, hogy ennyit kell magammal foglalkoznom. De- nem szédülök most. remélem többé soha... Ma egész nap különböző lányunokáim különböző bemutatóira megyek. Hétfőtől meg nyaraltatom a csajokat 4 napig. De jól van ez. zs.

– Romokban vagyok...a könyvben a fotók- amik gépen gyönyörűek voltak-, pocsékul néznek ki... Csúnya színűek,hangulattalanok.
Unokáim gyönyörűen táncoltak, szinkron úsztak. Ezek mind lányok. zs.

2022.05.29.

– Igen, ez nagyon szomorú hír. az utóbbi könyvemmel ugyanez volt, pedig minden ív nyomását megnéztem... 3,4 millióért újra csináltattam... d.

– hát, ennek nincs esélye..... zs.

– Zelk 56-os szerepléséért. börtöne első évében írta  d.

 

GYERMEKRAJZ
 

Mint gyermek ha rajzol házat, barikát

és föléje napnak sárga karikát,

légben úszó fákat, libegő füvet,

fák közt rókafarku póniló üget,

napkarika s fű közt olyvalami száll:

zümmög is, csirrent is: bogár és madár –

s fiu is meg lány is az a kis alak,

aki cérnalábon áll is, meg szalad...

 

Így látlak már téged elvesztett világ,

teleírom véled cellám ablakát!

Gyermekkézzel rajzol az emlékezet,

mindent egybegyűjt a rívó képzelet:

tavasz, nyár, ősz és tél már nem évszakok,

kihullott kezükből a stafétabot,

hajuk egybelobban, így rohanva át

ötvenegy esztendőm tikkadt udvarát.
[...]Ma élelmeztem a családom és küzdöttem sok órát a fiamék házának oromfalának csomópontjával--ennél rosszabb időben nem is építkezhettek volna. -kétszeresébe fog kerülni, mint egy évvel ezelőtt...emiatt egy csomó gagyi dolog lesz benne  sajnos. -reggel megyek a régi csajokkal. Na, talán szeptemberben.... zs.

2022.05.30.

– Békés napokat, pihenjetek! d.

– köszönjük...meg lesz. gondolok Rátok zs.

– Édes kis Kutyám, a Zelkhez egy szavad sincs? Tökéletes, ahogy a gyerekvilágba belelép. d.

– Kösz. Viszont.

Láttam, láttam lappantyút!
Éjszaka, erdőn meglestem,
róka-vadásszal kettesben.
Nem volt ottan lámpa, se ház,
mentünk: én meg a rókavadász,
akkor az égen, fekete égen
valami röppent még feketébben,
valami röppent: lappantyú!
Két szeme lángja, két pici lámpa,
gurgula-hangja úszik utána.
Ketten láttuk, senki más,
ketten: én meg a róka-vadász.
zs.

– volt a 99 éves Kissingernek most egy ukránok szerint botrányos mondata, tehát nyilván nagyon igaz, a háborúról... most megtaláltam a neten. "Henry Kissinger azon elképzelése, miszerint Ukrajnának területet kellene átengednie Oroszországnak az invázió leállítása érdekében."
Igaz.
Zseniális gazemberségnek tartom, hogy US. fegyvert küld, és nevet a markában. d.

2022.05.31.

kép– [fotó Akarattyára] Az élet él és élni akar. Jó időtök van? d.

ma már gyönyörű volt-, honnan szerzed ezeket a képeket? zs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kép2022.06.01.

– El-eltűnődöm, ilyen kérdések megalkotásánál mi lyárhat a fejedben.
Én is kérdeznék.
3 éves képemet néztem, épp egy kiállításon, a Vigadóban.
Hogy a közepén lévő fehér hülyeség.
Szerinted is el kéne tüntetnem? d.

– mindenképpen...csak annyi, hogy van egy gyűjteményed, amit aktuális esetben előveszel? zs.

– Kösz! Ha valami jó elém kerül, megmutatom a NEWS-ban, s így automat. a gépbe kerül. S úgy jut újra eszembe, hogy a képernyőkímélő 10 sec. váltásban mutatja random a 22 év alatt fölgyűlt 18.011 fájlt.

– őrület, korunk gyermeke.. zs.

– kórunk aggja d.

– 2.
képemlékezzünk.
az a bulvárlap ügy az arab fegyveres támadással.
Francia tüntetés utána a sajtószabadság mellett.
Szentháromság karikatúra d.

 

 

18:46
kép– [fotót küldött]

– Hű, ez őserdei gyönyörű! Köszönöm! d.

2022.06.02.

– most készül lakópark... zs.
– a verebeknek? d.

21.07
– most előkerült, szia d.
[nyílt levél Makovecz Imrének a Népszabadságban, 1995]

Makovecz Imréhez.
Kedves Imre, és összes Imrék!
A határozott mondatokat szereted.
Az igen legyen igen és a nem: nem. Most ezt fogom tenni.
Te egy hete a Testnevelési Főiskolán ezer ember előtt azt mondtad: "Verőlegény gyerekével nem fogok kezet."
Imre! Ennek a mondatnak zsidó-keresztény kultúránkban nincs helye.
Ennek a mondatnak Európában nincs helye. Ennek sehol sincs helye. Hogy tehetted?!
És nem csak erről az egy mondatodról van szó, sajnos.

Iszonyú szomorú vagyok. A nemzet számon tartott, fontos emberétől, ilyet! Mondjam?
Te is éppúgy tudod, mint mindnyájan! Krisztus urunk kurvákkal és vámosokkal vacsorázott.
S a vámosok nem bűnösök, vagy megtévesztettek gyerekei voltak, hanem a gyűlölt Róma kiszolgálói...
Nem valaha, hanem éppen akkor. Krisztus MINDIG a megbocsájtást hirdette, egészen a keresztig.
A kufárokat a templomból sem a maga igazáért kergette ki, hanem Atyja házának megbecstelenítése miatt.
Hogyan mersz indulatokat korbácsolni?! 
a teljes cikk

2022.06.03.

– Gyönyörű levél.. de nem győz meg arról, hogy a megbocsátás reményében mindent szabad... tudom, megint azt mondod, hogy zavaros vagyok. A hit mögé bújás, az azzal való takarózás nem mindig elfogadható, bár egyértelművé tesz mindent, mondhatnám egyszerűvé. Nem tudom a határokat. zs.

– Csillagom, a Krisztus követés nem olyan, hogy cipőhúzás aszerint, cipőpucolás nem aszerint. :-)) d.

– köszönöm. zs.

2022.06.04.

– Már azt is okosan tetted, hogy megszülettél---
megint találtam szépet:


ZELK: FIGYELMEZTETLEK
Figyelmeztetlek;
mint a téli reggel,
egemen annyi csak
– ha fölkél is – a nap,
amennyi sugarat
tőled ha kap.

S: vigyázzad lépteid,
ha mellettem, velem,
a percek ónosesője zizeg,
megfagy a köveken.

És: kapaszkodni nincs
se fal, se ág...

Én be nem csaplak,
a közhely szavát mondom,
ha érteni csak az segít.
Tél van. Korán esteledik.

kép– Nagy-nagyölelés... zs.


kép– mindig csak előre! [fotó is] d.

– jó kis ars poétika, így 80 fölött-- így lesz zs.

– [este málnamicsodát hozott biciklivel] zs.

– feltűnően málnaízű! d.

– akkor jó zs.

2022.06.06.

– Na, megint a mókuskerék... Elvállaltam egy előadást szombatra, ahhoz jártam fotózni, meg küzdöttem a géppel. Holnap viszem  az öreg csajokat az operába, utána itt ebédelnek. Döcéék házának utolsó tennivalóit csinálom. A másik két házzal kapcs. ban meg kedden jönnek egyeztetni a társtervezők, azzal is kéne foglalkozni. Ez mind jó, ami nem jó, az, hogy baj [...] Segíteni nem lehet.
Elfelejtettem megírni, hogy örülök, hogy olyan jól nézel ki, mintha visszatért volna Beléd az élet. zs.

– Igen, nagyon gazdag az életed munkával, gondoskodással és szenvedéssel. És engem is, mint valószínűleg minden férfit nyugtalanított lakattal védett magányod. Magabiztos nagyívű szellemiséged csak egy oldal. A focizó Csuka egy másik. Az ijedt-bizonytalankodó egy harmadik. Mintha lenne benned rejtve valami kislányos életfélelem? Hiába, nem tudom megfejteni, pedig lehetne pld. egy kulcs, mitől annyira fontos neked a Vesaas-könyv. Képtelen vagyok rájönni. Tán, hogy valahol gyenge, védelemre szorulónak éled meg az életet, magasan ívelő királyi léted ellenére. Nem tudom elképzelni, hogy te tudtál valaha bódultan szerelmes lenni. Gondolom, maradtál zárt.
Talán mintha nem bízol abban eléggé, hogy biztonságban vagy, az Úr nagyon szeret téged. d.

– De jó volna mégegyszer " bódultan szerelmesnek lenni"....tudtam, nagyon is tudtam. Van bennem valami, ami nem enged lazítani, azt érzem, hogy nem tudom azt adni, amit szeretnék és  ez hajt. A Jóisten szeretetét érzem nap, mint nap. zs.

– Élek, Isten békéjében, sőt! biztonságában. A felszínen pedig az örök nyugtalanságom. Ezért is hálát lehet adni. Fotelben pipázó Piacsek bácsi volnék. d.

kép– A legvalószínűbb, hogy a butaságom miatt nem tudok megszabadulni a megfelelési kényszeremtől. Az volna jó, ha nem foglalkoznánk velem. zs.

– a valaha málnával teli üvegedet kimostam, őrizzem? :-)) d.

– dobd ki nyugodtan...DOBD..de jól néz ki, kisbetűvel még jobban- dobd zs.

– Tapadás mértéke, például  a talpam és a nedves strandpapucs között, mikor le akarnám rúgni, gondolom, skaláris mennyiség.  Arra lennék kíváncsi, az vajon molekuláris szinten zajló történet?
Egyébként én nagyon szeretem az édességet. d.

– skála mentén növekvő számok.... időnként kétségbeesve ellenállhatatlanul megeszem az elém tett mignont. // Kiknek tartasz előadást, miről? // El ne felejts humort is bele, bármi.. // A szomszédból a menekült ukrán kisfiú átrendezte a kavicsokat Kata gangi kiskertjében. Ez élet, ez remek. A bal fölső recést még én hoztam neki, észak-koreai tetőcserép darabka. d.

– Opera van most - du- drága vagy, hogy törődsz velem. zs.

este

– Egy valamiképpen összeverődött tudósokból alakult társaságnak + Videokávézószalon" ez a nevük. Azért a többezer köbméter beton, amivel megterhelték a Várat nem ad különösebb okot a humorra... zs.

– értem. a humor csak az egyik lehetőség mutatni, hogy nem vagy belehemperedve a problémába, hanem tudsz objektíven nézni, távolból. És tudod / jelzed, hogy vannak éppen ilyen okos emberek mint te, akik ezt másként látják.:-))) 2. eleve elhibázott anyagokról beszélni, szerintem, a világ ideák szerint rendeződik d.

– ebben az esetben( Vár) és  2022-ben ( ökológiai lábnyom) ez nagyon is fontos. zs.

– másodrendű. kilók, forintok... materializmus. d.

– meg az élet. - akkor nem érdemes semmit sem csinálni zs.

– Úgy tudom, ami építkezésekkel nem értesz egyet, azok folyamatban vannak, tehát még ha igazad is van – visszafordíthatatlanok. Ebben az esetben, ami elmondani tudsz, mezei uszítás a neked ellenszenves kormány ellen. d.

– egy csomó még el sem kezdődött... zs.

2022.06.07.

– Indulj ki abképból, hogy nem biztos hogy igazad van :))
news: 2009. okt. 18. Miért szántad nyugtalanságra fiamat, Gilgámest, S adtál oly szívet néki, mely békéről mit se tud? d.

– Most, ha őszinte lennék, meg kéne bántsalak, de nem akarom.  Más világban élsz. Egyébként Veled álmodtam. zs.

– mindenki egy más világban él :-)) ekkora állat ma a légyfogón. Mi történhetett vele haláltusájában? az a sok kis gömb.
lepetézett
? Mit szólsz a lepkéhez? d.

– Felőlem szomorúság, felőled “rendben van” zs.

– nagyon nem értesz te engem... majd dolgozom ezen a projecten :-)) mindenesetre egy fantasztikus ritka módon elkapott történet d.

– furcsa... ezt sugárzod. zs.

– Kata meg fog halni, ez rettenetesen fájdalmas, és minden rendben van. Nem érted? d.

– hát, ezt nem és nem zs.

– ezt Isten így gondolta. az nem lenne rendben, ha én ez alól kibújva öngyilkos lennék d.

– Rendben van egy olyan dolog, amiért öngyilkos kéne legyél? zs.

– Igen. És tudomásul veszem, (valahogy szebben kéne fogalmazni) hogy ezt a világképet, hitet nem bírod elfogadni. d.

– Ezek a szörnyű igazságtalanságok nem magyarázhatók mással, csak a te hiteddel, vagy a fátummal, vagy a véletlennel. Ezt nem AKARHATJA a Jóisten. zs.

– nem akarja. de tudja, és engedi. „sisakot le. térdre imához” d.

este

– Malőr. Jövök rá. Félre lettem értve, mert félmondat kimaradt. Azt a gyönyörű Gilgames idézetet hogy újra fölleltem, örömmel mutattam, az nem rólad szól, hanem sajna nagyon is énrólam. Te csak üzemeltesd motorjaidat  saját törvényeid szerint. d.

– – Drága Öreg Barátom (DÖB), a lelked, az hatalmas.
Talán ma is veled fogok álmodni. zs. 

2022.06.08.

[...]
De nékem a szívemig ér,
ha piacra zörög a szekér,
kerekek köz, a szekér alatt
porban, hóban a hűség szalad --
[...]
ZELK: Itt, e földön

2. Izé...,  ezt nem kell megint magadra vonatkoztatni. :-)) d.

– ezt pedig vállalnám, nem  hiányzik egy t betű? zs.

– Izét...,  a fentit Zelket nemt kellt megint magadrat vonatkoztatnit. :-)) d.

2022.06.09.

– Egész nap a hülye számítógéppel kínlódtam, közben elégettem egy nagy adag káposztástésztának való káposztát és többször bőrig áztam a bringán, mert ellopták a bringás esőkabátomat. Sikeres volt a nap. De jól vagyok. Holnap délután 5-fél 7 közt vinnék Neked valamit. zs.

2022.06.10.

– és átszaladunk a Mammutba egy esőköpenyért d.

– Drága vagy, nagyon jól esik, de Juli rendelt egyet, amit hamarosan hoznak. zs.

[biciklivel hozta a megjelenés előtti Reimholz kötetet, visszaadta A költő felel névnapi ajándékomat, cserébe én a Szemelt szőlő -Illyés versválogatást]

22:14
– Te szegény, végül csak nagyon eláztál újra? A könyv teljesen rendben van, megnyugodhatsz. d.

– mint az ürge zs.

2022.06.11.

– Jaj, izgulj értem, egy képernyőmegosztásos online előadást tartok ma 5-től. Félek a technikától... zs.

– Sikerült? Biztosan sikerült...
2. a Ditirambus a nőkhöz – tényleg a női nem apoteózisa --, gyönyörű zárósorai: (ez az emlék keveredett bennem a múltkor, hogy
Sisak le. Térdre. Imához.)
nálad is: 463 oldal, a vers vége:

a vasárnap is orsópörgetők,
hanem a csecsemőlebegtetések,
hanem a csermelyek, a csevegők,
nem a vezényszó! Rohamra! s Imához!
Hanem a megfordított vánkos

3. rémesen tetszett, ahogy búcsúzóul férfiasan kezet nyújtottál nekem :-))
4. nézegetem  a vendégházat a Vároldalban... d.

– Két óra hosszat tartott. Egy órát én beszéltem, egy órát faggattak.
Szeretek kezet fogni 
Évekkel ezelőtt azt mondtad a vendégházra, hogy ronda. Nagyon szerettem azt a házat csinálni. A Szabó Ilonka utcai bejárattal több hétig -, a homlokzati szögelfordulással több hónapot foglalkoztam. Az alapozástól a konyharuhák kiválasztásáig mindent én csináltam. zs.

– nehéz elhinnem, hogy ilyet mondtam volna. nagyon elegáns, tiszta forma az a ház.
Örülnék, ha majd örülnél a Ditirambus versnek 454 a megfordított vánkossal. az nagyon pontos gondolat. d.

már örültem neki. -kösz zs.

2022.06.12

– igyekszem tömör lenni. 337 lentd.

– Este későn tudok csak reagálni- nem vagyok otthon zs.

– sikerült....
(a barátnéd) zs.
[utalás a válinews szövegváltozatra: "Levél barátnémhoz"]

 

2022.06.13.

– majd ha egyszer rengeteg időd... 50 éve írtam, ma olvasom föl a Makovecz Kávéházban... Hozzászólás a Minimális környezetpályázathoz. d.

– kösz. -kinyomtatom és ma a játszótéren elolvasom.
hol van a Makovecz kávéház? milyen alkalomból lesz a felolvasás?

– M. magának épített egy földszintes házat valahol  a Svábhegy oldalában (én: taxival), ahol most kis múzeum, négy fős személyzettel, rettentő elegánsan megcsinálva. Ezt a magánpályázatot éppen 50 éve írták ki, aki még él, meghívták, öt ember jött el. A másik 7 fő a hallgatóság volt. d.

– Szia, elolvastam- ha 72-ben írtad, - szuper. Nekem nem ad igazi tanácsot egy ilyen konkrét, utasításos szöveg. Sajnos, többen vissza jeleztek, hogy a könyv rossz. Nem a tartalma, hanem a tipográfia és a fotók.

2022.06.14.

– ma voltam Kamp Salamon székfoglalóján,amit Bachról tartott. Hát, azért egy ilyet meg kéne hallgass... az Istenség, az igazság, a matematika, a hit, a zene, a rend....zs.

– köszönöm, semmi nem érdekel, túlfáradt, borogatom az állkapcsomat, talán mégse kell fogat húzni... d.

– ajjaj, akkor hagylak zs.

– nem, az nem jó megoldás...:-)) d.

– egyél fájdalomcsillapítót, ha baja van, nem múlik el a borogatástól-fogorvos? zs.

– voltam délelőtt. borogatást mondta a fogorvos, egy hét türelmi idő, gyógyszerrel. d.

– Kis pálinka nem árt... szinházba megyek az egyik unokámmal, ezt kaptam szülinapomra tőle zs.

2022.06.15.

– Mi van a fogaddal:? ma egész nap diploma... zs.

– Köszi, bedagadva, de nem fáj. Antibiotikum. Hideg borog. d.

2022.06.16.

– ma írtam, szia:

Semmi ház oldalán, ötven emelet táján
éjjel fölfelé imbolyogó nyitott teherlift,

ami meg sem áll, úgy kellene kiugranom belőle.
Messze lent fekete térben csillogó fénypontok.

Most
1 macskagyökér
½ komlótoboz
½ citromfűlevél tea


..............és létrejött a világ legédesebb rémálma:
adatbázis táblázatom alján kétszer az e havi Le Meux tételsor.
Egyetlen mozdulat lesz, ugyebár.
d.

– Mire iszod ezt a bűvöletes teát? a fogadra? Ezt a dupla tételsort nem értem Ki vagyok borulva a diploma jegyeken, meg Döce házának ügyein. zs.

– Szia, kösz! Akkor rosszul írtam meg. 1. régi  profi rémálmom, 2. altató tea, és utána  3. új rémálmom, ami már nem is rémes, csak egy kis javítható techn. hiba. lehet hogy más se értette meg? Ajvé.
Hogy hármotok ötös osztályzata miatt nekem  (Keletázsia Múzeum -) már csak négyes jutott a feladatsúly különbsége miatt a diplomán, nekem is sokáig fájt. de hát a dolgok nem ezeken múlnak.
meddig még a diplomáztatás? tudsz utána pihenni? vagy nem is akarsz? d.

2022.06.17.

– Rémes látni, hogy egy profi zsűri nem látja a csöndes értékeket, csak a felületes harsogást...
A pihenés még várat magára. Hogy van a fogad? zs.

– 22:58

Szia-Tóth Krisztinának nagyon jó novellái vannak. Neked való.
Miért raktad ki a fogröntgenedet a newsba? Ez pont olyan, mint az a rémes nagylábujjas plakát. Nem tartozik senkire. Bocs. zs.

2022.06.18.

– Ezt másként látom, de köszi a kritikát. Annyi szépet és jót küldtem/írtam neked hosszú idők során..., mintha egy kútba dobnám. d.

– Kár, hogy így gondolod-azt képzeltem, hogy lehetek őszinte. De ez a mondatfűzés mást sugall- Olvasd össze a két mondatodat.
Hát, úgy látszik, te is férfi vagy. zs.

– Hogyan fogalmazzam, nem érted. Kritikával soha semmi bajom. Avval van, hogy kizárólag kritika. Semminek nem örülsz. d.

– Ez nincs így... nagyon sok mindenek örülök, és van olyan, amivel nem tudok mit kezdeni... Kútról szó sincs. Nagyon másként élünk zs.

– haza, vettem három rövid nadrágot 6-6 zsebbel. Majd csak jól lesz valamelyik :-)) d.

– hát igen. mondtad, Johanna volt kályhameleg d.

– Persze. Az élet titka egymás gyengéinek elfogadása. Még ha olyan nincs is neki :-)) d.

16:30
– [Reimholz kötet bemutatása a FUGA-ban. 20p után otthagytam, érthetetlen hadaró előadás. Egy Zelk verset olvastam volna el neki, ha netán utána. Az előtérben hagyott biciklikosarába tettem a kötetet.] d.

De jó, akkor sorba rakhatod és minden nap másikat tudsz felvenni. Onnan tudod majd, hogy milyen nap van.
Nem ismerek Rád...és mikor fogod kidobni?
Köszönöm a Zelk kötetet. Próbáljam meg jobban megszeretni, mint Nemes Nagy Ágnest?
Miért írtad Johannát? Vagy kéne tudnom? zs.

--- Megértem ezt (az életkort) is, újabb éveimben 3 rövidnadrág. És megértem erre, hogy kezdtem szégyellni foltos szakadtságukat. Most azokat ki.
--- Zelkből eredendően egy verset olvastam volna föl neked ez ünnepi alkalomból, elhívtalak volna egy kicsit, ajándékul. De rájöttem, 1./ nyilván nem lesz most időd rám 2./ az az öregúr elriasztott, aki lehet, hogy nagy építész, de 70 év alatt nem tanult meg artikulálni, ugatott; nem értettem, 20 p. után otthagytalak titeket. Kifelé menet megörültem a biciklidnek, ettől az ötlet. Talán annyi: nézz bele, ha erre időd, hátha Zelk is fölmelegít, mint engem.
--- Johanna mondat. Alapvető tévedésem. Fanyarul a te időnkénti hideg racionalitásod mellé tettem. Értelmetlen egy alkatot számon kérni, ezt  a köv. levelemben jeleztem is... elfogadni egymást amilyen, minden erényével...
--- Egy zseniális festőt találtam, 40 éves, egészen lenyűgöz. Általam vesznek is majd tőle, meg én is lemegyek hozzá Szolnokra, és majd kölcsönkérek egy képet egy hónapra.
https://deske.hu/iras/html-2022/kiraly-gyorgy-konyv.pdf
--- majdnem 22h, hogy hazaértünk az esti sétából, Kata a korábbi indulást túl melegnek vélte. Megvolt a könyv ügy, mély lélegzet, aludj mélyet.
--- A Széchényi Könyvtár pedig kapja meg 7? 8? kötelező példányt, de az ilyet egy hivatalos kiadó maga szokta intézni. d

2022.06.19.

– Már láttam tegnap a levelezésedben. Tényleg szép. Mindig csak kék?
Azt gondolom, egyáltalán nem ismersz.
hogy tetszettek a lányunokáim? melyik volt az a vers, amit el akartál olvasni? -vigyem vissza, ha elolvastam? zs.

LEVELED
egy férfi és egy nő
dédmama és apóka
hogy nem ismerlek téged
honnét ismernélek
nem írsz zsófinewst
azt is én írom helyetted

hogy nem ismerlek téged
fölér egy vallomással
egy vallomással hogy odafigyelsz
hogy azért idefigyelsz
legalább, amikor provokálnak
mint József Jolán Kozmutza Flórát
majd egyszer elmesélem
provokállak a játékra
provokállak a humorra
és az örömre
semmi bonyodalom
arra vágyom, hogy megdicsérj
ha én valami szépet
ha én ettől vagyok férfi, ám legyen
---------------------------
--- lányunokáid: bocs, nemigen figyeltem
--- Zelk: sajna a verscímét ha megtalálom, megírom, ja, azt hiszem: Hagyd álmodni őt
...a világhírű hegedűs, aki a Margitszigeten koncertet ad
-- örülök, ha megtartod a kötetet, de ha nem kell, akkor majd vissza
--- most indulunk talán a Harangvölgybe pokróccal d.

kép– Nem érdemlem a sok szép törődést, de ne gondold, hogy kútba esik.
Köszönöm. Én nem tudok, csak családi csasztuskákat írni eseményekre ( egész
ládányi van belőlük) én nem Mária, hanem Márta vagyok.
Fogad? Nem hallottad muzsikálni a lányokat a megnyitón? zs.

-- fog: kösz, javul, antibiotikum lassan hete, erős remény, nem kell kihúzni. attól valahogy most idegenkedtem.
-- unokáid: tudod, nekem a zene kimaradt, nem érdekes a véleményem. Elkezdtem őket hallgatni, aztán ezt abbahagytam.
-- rámeredtem útközben ezekre az oszlop-maradványokra, parkrendezésnél került elő, Kata mondta is rá, olyan mint a Colosseum. Ilyen szép házakat érdemes építeni, nem? Nagy erős látvány. F/2022/080 d.

– Sajnos, a most épülő házak már nem ilyenek holtukban, hanem gusztustalan semmirevaló szemetek. Gyönyörű, erőteljes kép. Hol van? A zene miatt nagyon sajnállak. Meg a csajok miatt is. Azt gondoltam, kiváncsi vagy rájuk egy pillantás erejéig. Nagyon szépek voltak. Azt mondják, a zenén keresztül lehet a legjobban Istenközelbe kerülni...é s főleg Bach, aki olyan kapcsolatban volt vele, mint Ábrahám zs.

--- a kövek itt, az épülő Széna téri parkban
--- a zenészeket egyáltalán nem lehetett tőlem látni, valami eltakarta
--- igen, a zene, tudom. Bartók Brácsaversenynél nálam is megtörténik. De hát nálam inkább  a képek, pld. gyűjteményem a világ legszebb képeiről. Köztük a tőled kapott két trecento
https://deske.hu/trezor/trezor.htm d.

kép– Őrület, gyönyörű az egész... és ezeket néha nézegeted? Küldöm a csajokat zs.

– néha nézegetem----
Jaj, aranyosak. De  te nyugodtan? tűrted, ez a pasas tökéletesen nem tudott beszélni.
Igaz, te alatta ültél. Iszonyú dühítő volt. Ott mellettem se hallották d.

– mit tehettem volna? zs.

– lelőni d.

– hát, legszívesebben azt tettem volna... zs.

 

 

2022.06.20.

kép– Reggel  újra lefotóztam, hogy a is léptéke is lássék. (autók).  Ugye jobb így? (sajnos nem biztos :-))
F/2022/081 d.

Nagyon más az árnyék miatt, de így konkrétabb. zs.

 

 

 

 

 

 

kép– a gyűjteményedbe zs.

– Kösz, ezt  a portrét 2021.01.13.  már átküldted
avval a rejtélyes mondattal,
hogy „evvel szoktam beszélgetni”,
a repró a tiéd lehet, mert alkalmi a  kép bevilágítása,
kijavítottam.
De főleg: hol ez a kép, ki ez a barátod;  ez az úr? d.

– Rembrant-Pál Apostol- Kunsthistorisches Múzeum.
Holnap lemegyek 2  napra Akarattyára Döcéékhez.
Meg kell beszélni tüzetesen a menyemmel a 
konyha és a beépített szekrények beosztását.
Nem viszek laptopot.

kis csasztuska. egy csöppet se értem,
                          mért vagy oda értem
( na, csak a poén kedvéért) zs.

– két válasz is adható
-- én se értem
--elég, ha én értem :-)) d.
kép– [közben küldtem] az utolsó kőváltozat. na? d.

2022.06.22..23:23

– Most jöttem meg Akarattyáról- két nap folyamatos játszás-szerelés... jó volt, jóleső fáradtság- a gyerekekkel nagyon jó. (egy 11 és egy 6 éves kislány) Holnap reggel Kamara, elég fontos, -a lemondott vezetőség helyett ki lesz. (bár Téged ez nem érdekel) Na, alszom, Neked is szép álmokat zs,

kép– [ismét]
kis csasztuska. egy csöppet se értem,
                          mért vagy oda értem
( na, csak a poén kedvéért) zs.

– két válasz is adható
-- én se értem
--elég, ha én értem :-))


szia, még ma is próbálkoztam (fotó F/2022/088)...

 

 

kép...és még nem mutattam-, fölfedeztem magam számára
ezt  a fantasztikus festőt Király György (1982-),
már levelezek vele, és épp most aktuális,
hát fölterjesztettem prima-primissimára.
Mit szólsz hozzá?
http://kiralygyorgy.hu d.

– Jó volna.. csodálkoznék, ha sikerülne zs.

– Készülő DESKE.HU2 kötetem kéziratát nézem át.

2009.04.09.
Kata holnap szerepelni kénytelen, nehéz ügy, őt és még két nyugdíjbavonuló kollegáját búcsúztatják a Néprajzi Intézetben. Úgy találta, egy 1994-es kis szövegemet olvassa föl ünnepi beszéd gyanánt / helyett. Akkoriban rádióelőadásokat írt, ahhoz fogalmaztam neki.

Palócfalvi szent Etnographica 1845–1987 Született Ortutafalván mint egyszerű adatközlők gyermeke. Már kora gyermekkorában kitűnt érettségével, míg társai a réten játszadoztak, ő kis köténykéjébe gyűjtötte a környék nótafáit, s furuglát faragott belőlük. Esténként mécsese mellett a Fél-Hoffer féle fejési kézikönyvet tanulmányozta és lektorálási különmunkákról álmodozott. A hozzájuk be-betérő koldusokat a titkon maga szájától elvont népi mondókákkal táplálta. Egy durvalelkű szociálantropológus oltotta ki ártatlan életét, utolsó szavaival még hitet tett amellett, hogy ő korszerű, keblére vonta a helyi pávakört, s lelkét visszaadta az Intézetnek. Sírján tavasszal mind a mai napig friss adatlapok zöldellnek. Ünnepe: az ortodox naptár szerinti fizetésnap.

2010. július 13., kedd, Töreki
- Uram, add meg nekem, hogy legyen egy külön-, csak számomra épült híd a Margit-szigetre, színaranyból, gyémántokkal kirakva.
- Az lehetetlen, édes fiam.
- Akkor csak annyit, hogy nyugodt, békés fickó váljék belőlem.
- És mondd, mégis milyen széles hídra gondoltál? [levelei, egyik szövegeimet se értette, mi ez]

– kurva életbe, ez volt az első levél fejlécében: készülő DESKE.HU2 kötet kéziratot nézem át, ezek 2010-es szövegeim.d.

– azt látom, de nem tudom, ki a Töreki és hogy a szövegnek mi köze ven hozzá. Vagy ez egy helyiség? A kurva életbe? zs.

– Igen, helységnév a dátum mellett; bosszant, küldök neked nekem fontos fotókat, mindenfélét, s rendszeresen kizárólag valami periférikus dologra reagálsz, ha egyáltalán. d.

– Kicsit mintha egoista volnál... hogy gondolod, -mikor annyira másként élünk- hogy úgy reagáljak, mint azt Te elvárod? Miért gondolod, hogy engem ugyanúgy felizgat egy tíz évvel ezelőtti írás, aminek a körülményeit sem ismerem? Mintha egy kicsit el lennél kényeztetve..... zs.

--- festményeket már rég nem küldök, mert nemigen fontosak neked,
-- a 4 kőtömbös fotónál – ami most foglalkoztat -, a másodikra volt egyetlen mondatod,
-- tényleg nem érdekes számodra 2 régi szövegem, hiszen annyira másként élsz..
--- mindez tök rendben van, ehhez jogod van, minden rendben, csak akkor mi a túrónak levelezünk. csak azért, mert én szeretek írni – küldeni? d.

– Mindig is érdekelt, amit festesz, mindig is megmondtam, amit gondolok velük kapcsolatban, Kicsit szelektív a memóriád..
Ha csak olyan válaszok elégítenek ki, amit elvársz, tényleg nincs értelme az egésznek.
A kőtömbre meg -emlékeim szerint 2 darab választ küldtem. Valószínű a napi tucat teendőm közt tényleg csak ennyire érdekelt.
A Te - igazi valóságtól elszakadt - világodat szívből irigylem, de képtelenség ugyanazzal a hőfokkal reagálni,.. Kár. zs.

– értem, megértem, hogy ilyesmire kevés az időd, energiád
--- értem, hogy 16 órában beteget ápolni és képeket csinálni az  igazi valóságtól elszakadás.
--- minek beszélek. önző vagyok a leveleimmel? neked periférikusan kellemes volt, nekem öröm volt evvel gondosan foglalkozni, de így nem. festés mellett - ne feledjem  - napi ötszáz embert tanítok szórakoztatva, valamint éppen csinálom az x-edik könyvem, ami ugyanez d.

– győztél.... zs.

2022.06.24.

reggel

– ez az, amit nem akarnék d.

– akkor miért apellálsz? zs.

– pássz d.

– na, ok. -csináljuk a dolgunkat zs.

este

– Drága Deske- nagyon nem tudok mit kezdeni ezzel a helyzettel. Nem értem, hogy pont Te, aki nem közhelyet, álságosságot akar hallani- miért nem  fogadsz el úgy, amilyen vagyok. Te lehetsz temagad és őszinte? Mert amikor elkezdtem a Bach zenéről írni ( gondoltam, mutatnék dolgokat) -közölted, hogy neked nincs a zene az életedben. Sajnáltam, de elfogadtam.
Meg ezekkel a közszereplésimmel kapcsolatos lesújtó itéletek... Na, lehet, hogy tényleg értelmetlen. Kár.zs.

– Zsófikám, elfogadlak? Tudathasadással is drukkoltam neked, igen, (szerintem káros) közszerepléseidhez.
Elfogadom, nemigen akarsz-tudsz írni belső dolgaidról.
Talán nem fogadlak el, még forr; nem látok tisztán. 
Életemben két gyerekemet tudtam teljesen elfogadni.
A bajom, hogy ezt a levelezést, figyelmet most aszimmetrikusnak élem. Lehet, tévesen. d.

– Dehát miért is volna szimmetrikus? Mi sem vagyunk azok. Meg aztán ki mit gondol, érez az elfogadásról? Biztos, hogy ugyanazt kell? zs.

[2. levél] Ha egyszer nem tudsz mit kezdeni magaddal, nézd meg a you tube-on Kamp Salamon: Luther, Bach és a zene előadását
Meg elmondhatnád, hogy miért káros a közszereplés? Egyébként szomorú volnék, ha nem lennél. zs.

2022.06.25.

– Igazad van. Kösz. Bölcs vagy. És ez jó.
Tegnap írtam egy verset.

PRETTY WOMAN // C.21011
Én már munkakötényben, egy alapozott lemezt csiszoltam. Kata benyitott, meglátogatott, még reggelizett, a tápos flakont, a kakaót félmagasra tartva; a hozzátartozó cső épp a térdéig lógott. Kékcsíkos trikó, kék sort. Nálam az Only You éppen, a gépemről. Aztán erre táncoltunk egy kicsit. De viszonylag lassan, papucsban volt. Beszéde felét már nem értem, bíztattam, nagyon tehet érte, ha sokat énekel fennhangon. Hallom, már az előszobából: Tied a dicsőség, és imádás... Aztán visszakapcsoltam, Pretty Woman következett, csiszoltam tovább. d.

– Kicsit szédelegve ébredtem, mikor olvasom a versedet. Megkapóan szépisrosszis ez a szürreális valóság, amiben éltek... Meg az elfogadás. zs.

– most ima, 2. leveledre később d.

12:40
– 1. Kösz, de rossz irány, nálam teljesen nem működik zeneértés/élvezéshez bármi okos szöveg. Ahhoz a szűk körhőz sem, amitől megrendülök: Concerto, ha így írják, Brácsaverseny. Képeknél is hidegráz a szöveg.
    2. Hogy mi káros a közszereplésedben... Amit ismerek belőle, már elmondtam... a szeretetlenség, a demagógia... a tévedések... mondjam el újra, konkrétan? Ne hagyjuk inkább ezt a mezőt?, fájdalmas -- d.

– Nem zeneÉRTÉSről van szó, hanem a lélekről. Kár, hogy ilyen elutasító vagy. Azt gondoltam, hogy a Zelk és Illyés kötet testvéreként ajánlanék egy videót a you tube-on. LUTHER, BACH és a ZENE  ez a címe és egy igazi Istenszolga zenész beszél. Egyszer a H-moll miséről szóló előadássorozatára elhívtam a nem " zeneértő", mélyen katolikus vejemet, aki azt mondta, hogy ez az ember tényleg személyes kapcsolatban volt a Jóistennel. Mint Mózes (ezt már én mondom)
A közszerepléssel kapcsolatban tényleg nem érdemes birkózni. A legutóbbira egy katolikus közösség hívott el Veszprémbe, akik kétségbe vannak esve,..( tengernyi cikk van róla az interneten) Meghívtak jószándékú művészettörténészeket, történészeket, építészeket, meg helyi embereket. Semmi szeretetlenség, semmi demagógia. Felvették az egész eseményt. zs.

– nem elutasítás a jó szó. az egyik ember szereti a kelkáposztát, a másik... :-)) d.

– Reménytelen vagy, megfosztod magad valami olyantól, amit nem tudhatsz. Ismererd Szt. Ferenc szövegét a zenéről? Magamtól én sem olvasnék sem Zelket, sem Illyést, -mert zs.

– Kösz, megpróbálom. tehát Luther... d.

– Nyolc helyen belehallgattam, Tényleg hatalmas ívű gondolatsor. Sajnálom, nem érdekel. Szt. Ferenc szövege sem a zenéről, pedig negyedrendi [olyan nincs] ferences vagyok :-))) d.

– és mi van az only you-val? az is zene....a h-moll mise sem más tulajonképp, ami a lényege... hogy átrepít egy más világba és anyagtalan zs.

– Csillagom, nem figyelsz, vagy nem figyelsz? Most ugyan kevesebbet, de sok zenét hallgatok, elég nagy a komoly- és komolytalanzene táram. Több év munkája a begyűjtése. Nem a művektől-, a művek megmagyarázásánál viszket a hátam, de nagyon. Szükség van rá, jó is... sokaknak.
2. Valami van a levegőben, pedig klímás szobában, de., du. alvás. Csak egy kis Zelk terefere prózában!, mindent tudok róla, félkönyéken fél óra béke a szívemben. d.

– Elfogadom, de nem értem.
Nekem a zenétől költözik béke a szívembe.
Ha még lehetne egy kérésem -semmizenemagyarázat nincs benne- you tube: H-moll mise Kamp Salamon karnagy bevezetője. (soha többé nem szívóskodom)
A klima egészségtelen, de pocsék front van, és baromi meleg lesz a jövő héten. zs

– Nekem a zenétől költözik béke a szívembe. Tudom, mit jelent neked a zene. Ha affajta lennék, nagyon irigyelném. Micsoda munkát csinálsz most nekem, 5 darabból összeállítottamaz egyik zenetáramat, mutatom. Ha netán ebből valami..., nekem egy gombnyomás, és ott a gépeden.d.

– Na, többé erről se zs.

– Mi ez az ingerült hang? Vagy mi a túrót értettél ennyire félre? Mutatom, milyen zenéket szeretek és gyűjtöttem össze, és akár küldenék át neked d.

– egyáltalán semmi ingerültség, csak arra céloztam, hogy nem akarnék több munkát neked. el vagyok képedve a rendtől, ami körülvesz.. Gyönyörűek vannak benne. Nekem elég rendesen változik az, hogy mit szeretek. A Bach-Ceciliát és a Bach-handel-Kathleent szeretném. Én mostanában a legtöbbször Mozart operákat hallgatok (don Giovanni,Cosi van tutte,Figaro ) megunhatatlanul  zseniálisak. Már kívülről tudom mindet. Van egy nagyon jó a you tube-on, ahol Cecilia az  Elvira és Polgár László a Leporello. Polgár volt az egyik legjobb Kékszakállú. zs.

– „REND nálam” nem én, azt a gép teszi ABC.-be :-)) mindez elég szűk kör, ezeket szerettem. A Kékszakállúból egyértelműen a két orosz énekes a legjobb. Ami még érdekes (nekem) hogy valamelyik legnagyobbtól is megvoltak a Bach hegedűszvit sorozta, vagy micsoda, és kidobtam, annyival jobb számomra a Sitkovetsky d.

– Nem tudom ki a Sitkovetsky. Hallottad Polgárt, vagy Székely Mihályt? Ezt nekem csak szép magyar nyelven az igazi... Egyértelmű? Hát... zs.

– Sitkov kegy kis lengyel zsidó, kettőt átküldök most, az az igazi .... az első ... a második tétel
2. igen Székely Mihályt is ejtettem, avval, hogy ő egy szép nagy magyar embert és hang, aki ezt nagyon tudja magáról... a ruszki Nyesztyerenko meg igazi dráma... látod, tök nem értek a zenéhez, de véleményem van :-)) d.

– kösz, hallgatom. -de azért Polgár nekem a legszebb. zs.

– hát ez gyönyörű, hallgatom, mindkettő- kösz. fura, hogy kantáta, oratórium alig van a gyűjteményedben. zs.

– azokra nincs fülhallásom. Ezt a helyzetet elég nehéz megérteni, de így van, a legtöbb zenét unom, és kb. ezek csak, amik kellenek. Felőled nézve biztosan érthetetlen, a zenével az a főbajom, hogy közben nem lehet fűrészelni, vagy valami hasznosat csinálni. d.

Bach Cecilia
https://www.dropbox.com/sh/njshrxjwwl7xeth/AACAKlTUgfhSpIRS9QdqUQhpa?dl=0

Bach Handel Kathleen
https://www.dropbox.com/sh/ct7yrrkj0mx8yka/AAAaVBjDF8lY00OMVS1oYOoda?dl=0

Sitkovetzky I- II.
https://www.dropbox.com/sh/y4nx1mig6y8j5rs/AADnq-goe74azfvAvscQuzn-a?dl=0

https://www.dropbox.com/sh/4tv27dcvzp0iyyp/AACY5zkHvB8D5t2Qiebf4Paza?dl=0

– stimmel az elképesztően zárt világoddal... nagyon változik az ember és az jó, kell engedni
persze lehet, hogyha csak 20 könyvet olvasol és csak ezeket a zenéket hallgatod, nem vagy szegényebb, mint aki fal mindenfélét.
Persze az igazi az élő zene, amikor nem lehet fűrészelni.
De egy Bach Partita mellett otthon se nagyon lehet. Egyszer kikaptam Földestől a " háttérzene" okán. zs.

2022.06.26.

– Kikerestem naplómból, ami leveleddel szimmetrikus. Persze nem ez a történet vége. d.
--------------------------------

1952. Tán tíz éves koromban húgommal le a sarki Keravillba, s anyácskánknak szülnapjára megvettük a Les Préludes-t, 17 perc, három! fekete lemezen. Kurblis lemezjátszónk is van.
1983. svájci ismerősömmel képért a legelső szériából való SONY sztereo-walkmann. Még két csatlakozási hely (a konstruktőr asszonya kérésére, hogy a strandon ő is hallgathassa). Zenegyűjtést kezdek, 50 kazetta. Később fiam síedzése közben mély hóban fel s alá sétálva a Svábhegyen fülemben harsog Bartók Brácsaversenye. Fantasztikus.
1984. magnó, hangfalak és erősítő a műteremben
1985. mindezt egy sportzsákban elvittem (a depressziós) I-nek, mert felháborít, hogy Bartók legfontosabb mondatait félfüllel hallgatom, munka közben.

– elképesztő vagy, úgy, ahogy vagy... most felmegyek a hegyre, utána Békásra, szia. zs.

– áldás fölülről napodra d.

kicsit sűrű volt eddig..neked is zs.

09:48

– Napokban mail-beszélgettem békásmegyeri lelkész ismerősöddel:

-- Ha meg kell köszönni Istennek, hogy megenged egy betegséget, hiszen ő mindig a legjobbat szánja nekünk, mért ne lehetne megköszönni egy háborút. Nincs különbség, az nagyobb. d.

-- Kedves Dezső, valóban vannak, akik még szenvedéseikért és veszteségeikért is hálát tudnak adni. Talán ők a szentek. De vajon a másik ember nevében szólhatok-e? Azt gondolom, mindenért hálát kell adni, de ezt csak magamon kérhetem számon. Nem gondolom, hogy Jób vagy Jeremiás hálás lett volna a megpróbáltatásokért. Sőt, Jézus is tiltakozik, nemcsak a Gecsemáné kertben [...]. ő.

-- Köszönöm a korrekciót, igen, csak magamon kérhetem számon. De nem hálát írtam, hanem köszönetet; ami szimpla akarati tett. Tehát [én] meg akarom köszönni. Evvel teszem helyére a dolgot. d.

– A tegnapi zenéhez: azok a szép áriák, amit küldtél igazán csak a saját helyükön szólnak szépen, igazán (Messiás, passió, h-moll mise)
Kathleen F. a kedvencem- gégerákban halt meg fiatalon.
Donáth okosabb, mint én.
képKüldök Neked a Veszprémi Várról egy helyzetjelentést. -nem azért, hogy elolvasd, csak a szeretetlenség és demagógia okán zs.

– Kata de. du. a Svábhegyre irányított, a Mátyás király úti sűrű lombok alá. Megjöttünk. Most már ejtőzés köv...

– Sajnos, gondolom, ebben nem értünk egyet, hagyjuk a témát.
Elolvastam a „Közpénzből teszik tönkre az ezeréves székesegyházat Veszprémben” – cikket
Sajnos.
--- Már a címben is demagógia, csúsztatás és hazugság.
--- Egyházunk nem demokratikus szerkezetű, hanem kezdettől hierarchikus.
--- Egyetértek e változtatással és tetszik a terv. Nem biztos, hogy egyedül csak nekem. d.

– De  akinek nem tetszik, hogy kiverik a szines üvegablakokat és megváltoztatják a tp. auráját, ahol nap, mint nap imádkoztak, azoknak a szemszögéből nem hazugság, csúsztatás, demagógia ez az egész. A  hierarchia sok emberi tévedésnek, rossz szándéknak palástolója tud lenni. És pont az egyház legyen ilyen?
Mikor voltál ebben a templomban? Mit lehet egy ilyen látványtervből megállapítani? Ezek a látványtervek gonoszak  és hamisak, annak ellenére, hogy a "valóság" látszatát keltik. Többek közt ezért néz ki így ez az ország, mert látványterveket építenek, nem házakat. A te kő fotód súlya kéne minden házban lenni.

Voltam a hegyen én is, de csak tornászni, mert elmentem utána a " barátomhoz" Békásra, ahol Iványi prédikált ma és Istentisztelet után volt egy kiállításmegnyitó (fotó). Eszternek is lesz ősszel itt. Du meg elmentem a Fugába egy hangversennyel összekötött Petri emlékestre. Most, hogy a Kamara vezetősége lemondott, van remény a Fuga életben maradására. Ja, a Fugában van  egy nagyon jó fotókiállítás. Murnmanszki képek -nekem nagyon tetszett.
Meg egy csomót főztem a facér unokáimnak. Háromnak minden héten főzök, jönnek érte.
A hülyeségem miatt alig tudtam dolgozni.
Küldök egy meghívót, nem gondolnám, hogy érdekel
Na, ez egy dögunalmas beszámoló volt -bocs. zs.

– az templom-témára nem válaszolok
a napi beszámolódnak tényleg örültem d.

– Holnapra meg elhívtam vacsorára Johanna férjét- , akit nagyon szeretek, 8 évig dolgozott nálunk- barátnőjével, meg még Julékat. Nem akarom, hogy azt érezze, hogy Johanna halálával már nem rokonunk. (újabb főzés) zs.

– gyönyörű ötlet! d.

2022.06.27.

– [átküldött egy linket: "Ilyen se történik sokszor: egy magyar nő meglátogatta a róla elnevezett könyvtárat, ahol egy püspök fogadta" Esterházy könyvtárat, 14e kötet, evangélikus egyházi gyűjteménybe került] zs.

– köszi! gondolom egy ilyen kutatható könyvtárnak nem sok értelme van, senki nem tud vele mit csinálni. d.

– ez egy érzelmi könyvtár... ez a püspök nagyon szerette Esterházyt. Egyszer a Bécsi kapu téren volt egy beszélgetésük a Márk evangéliumos könyvről. Nagyon szép este volt. Fent van a honlapjukon. Budavári Szabadegyetem címen. Ma megint sűrű és peches napom volt. most várom a vendégeket. zs

– nekem furcsa napom. végül 7 képet festettem át. Hulla. délben ezt irtam még erről: Egy igazi, igazi, mély szomorúság Király György lebegő képeire gondolva. Hogy az övéi földöntúlian gyönyörűek, míg az én új képeim... Élmény, ez is. Új munkáim. Ajvé. És megtaláltam, följött, megvan a fogalom, a szó: áhitat. Hogy a túlvilág üzenete. Igen. Enélkül egy kép legfeljebb csak jó... Ihlet volt, ez is. Már délidő volt, négy kész képemet elő és festettem át. Most erősen dadogok és tántorgok. Kint Kata irgalmasan melegíti ebédemet. d.

– örülj, hogy rátaláltál valamire. Milyen okon és mikor, melyik képet fested át?? Nem fotóztad le, hogy milyen volt? kiváncsi volnék rá. zs.

– Átfestés előtti állapotban a honlapon megnézhetőek, de hát ez így nem érdekes 2020/24 2021/24 2022/05,10,11,13,15,19. d.

– egymás mellett volna érdekes... zs.

2022.06.28.

– megcsináltam neked a képeket egymás mellé, de ahhoz nem lettek elég jók a fotók, hogy valami lássék... Ma csigamód, a tegnap túlfáradtam. Ma Katának infúzióállvány, newsban megmutattam.d.

2022.06.29.

– Az állvány profi, de a kép Katával még profibb
Az őskő fejlesztést ne hagyd, irtó szépek.
A Te reakciód a közügyekre éppoly demagóg, mint amivel a másik felet illeted. Ebben zavar (ill. túl nagy, káros, változni nem tudó és nem akaró rend van a fejedben)
Ma volt a Fuga zárókoncertje. Bach befejezetlen Kunst der Fuge művét játszották. Elmagyarázták a matematikába, rendbe foglalható tulajdonságát a műnek. Csodajó volt
Misi unokám eljött és megmutatta a komplex tervét. Jövőre fog diplomázni az Építészkaron.
Most egy kicsit készülök a holnapi délutánra.
Aludj jól. zs.

– Csillagom, a korábbiakat is konkrétan megírtam nálad, akkor most ezt is: „Közpénzből teszik tönkre az ezeréves székesegyházat Veszprémben”
Közpénzből. Demagógia. A kultúra mindig abból.
Tönkre teszik. Ez csúsztatás, ez a ő véleménye. Átalakítják.
Ezeréves... hazugság, talán pár száz éves, a belseje még annyi sincs.
Mindent meghallgatok. Hogy ne üres vagdalkozásod legyen, kérném a rám vonatkozó demagógiát is konkrétan. Át fogom gondolni, alakíthat...

-- mi lesz délután, amire készülsz?

kép-- Föltettem a múlt héten (ló nagy betűkkel - hogy szemüveg nélkül is) Illyés A ZENE SZAVÁTa Lukács faliújságra.
És mellé kicsiben is, letéphetően. Már többedszer pótlom, kb. 9 példányát vitték el. d.

– Küldtem neked is... lesz Péterről egy beszélgetés a MÉSZ -ben fél hatkor
Egész eddig egy 40 fokos teremben a Műegyetemen diploma bizottságban ültem. zs.

este
– No, jó sikerült? Beszéltél? Beszélgettetek is?
Nálunk a nyár előtti utolsó imatalálkozó ezalatt. Végén áldoztatok is, s akkor Katához is át, neki egy kétmilliméteres darabkát török, amit zselével le tud nyelni. Nagyon intím pillanatok, mert én is vele áldozok. Ezt az engedélyt az évtizedek során többször elvették tőlem (az érsek), aztán mindig sikerült vissza. d.

2022.06.30.

– Bánáti Jancsi szeretne egy "osztálytalálkozót" a nyár folyamán. Holnap lesz a diplomaátadó. Évekkel ezelőtt csináltam egy díjat Péter emlékére "az etikus építészet viselkedésért" Ezt mindig egy diplomázó hallgató kapja. Holnap is- zs.

2022.07.01.

– Elképesztő vagy, hogy le mered vinni Katát a Balatonra. Levisz valaki Benneteket?  zs.

– Nem, olyan nincsen. de hát vezetni még tudok. Egy hetet céloztam be, ha annyira működik, még pár nap. Csak nagyon gondosan kell csomagolnom.
Irtam, kérdtem, Péter-est sikerült? Voltak, beszéltél?
Osztálytalálkozó nem lelkesít, kétszemélyes beszélgetések tartalmasabbak, de hát ha többieknek ez jó, ok. d.

– Nagyon jó volt, Villő is beszélt irtó jól, meg mindenki, aki akart... ha ott lettél volna biztos Te is hozzászóltál volna, olyan volt a helyzet.
Maja sajnos beteg lett, pedig ő is fontos lett volna. Teljesen más lett az egész, mint ahogy a Szövetség elképzelte... zs.

– Örülök! Nem tudom, olvastad-e azt  a levelemet, írtam, akkor nálunk imaközösség... d.

– igen, igazad van, de azt gondolom, talán egy kicsit becsületbeli kötelesség- a csajokkal való akarattyázás is egy kicsit ilyen.
azt hittem nincs már autód. zs.

– Szabó T. Annának megjelent az összes verse. Régen ismertem, szerettem a dolgait. Megvettem, és fölhívtam, cseréljük le egy olyan kötetre, amiben a tartalomjegyzékben kiikszeli a jókat, mert az egészre nincs kapacitásom. Két hetet adtam  rá :-)) Írta: boldogan csinálja... d.

– V.D. KULTURÁLIS ÉS LELKI KP- zs.

– Így írtam meg maradandóra:
"Tegnap Fioretti imaközösségünkben szentségimádás után áldoztatok. Majd a többieket otthagyva át a másik szobába, Kata kel ágyból. Nagykanálba orvosi zselé, török bele hárommilliméteres ostyadarabkát. Amiből, avval én is megáldozom. Utána szorosan átölelve egymást, összesimulva, szótlan néhány perc. Akkor hárman egyek. E világon túli, leírhatatlan, eddig ismeretlen béke." d.

– olvastam, gyönyörű... erről is annyi az érzésem, hogy nem tartozik másra... zs.

– Igen, a szerelmes versek a világ magánügyei :-)) d.

– valahogy a vers már egy másik rétegben van - a napló túl direkt...nekem., de biztos sok ember örül, hogy így beléd lát zs.

– Csillagom, nem a belémlátás, ó, nem én.   1. élmény valamit látni  2. azonnal kezdi keresni, netán megtalálni életében a hasonlót... és már repül a magas égben. (a verseim közé tettem). d.

– Na, jól van...zs.

– attól, hogy rövid nadrágot hordok, még... ?! :-)) d.

– [körlevél] felhőtlen öröm..., hogy kiraktak több helyen a városban pianínókat, amin bárki játszhat... a széna téri piac első emeletén a lépcső mellett is van egy. Ádám, soha vissza nem térő alkalom... zs.

– Ezt olvasták felelsőnek a beszélgetős délutánon... a képeket vetítették hozzá zs.

kép – köszi. éppen csomagolok Kékkútra, aggályosan, nem szabad tévedni. d.

– te ezt biztosan a legjobban csinálod zs.

– mostanára volt időm elolvasni Esztert, szeretetteli és amúgy igen tehetséges írás. Jó volt olvasni. d.

– Kösz. zs.

2022.07.02.

– Drukkolok, hogy minden jó legyen Nektek Kékkúton zs.

– Köszi, kicsit izgulok. Még egy válasszal adós maradtál, semmi izgalom, de tényleg érdekel, miben tartasz demagógnak, hátha valamit abból.. :-)) d.

– Jó, meg fogom fogalmazni. zs.

– Meddig maradtok? zs.

– Egy hetet lőttem be, ha működik, tudunk maradni 10 napot. A gyógyszereket is úgy raktam. d.

– Ez egy belakott ház? ketten lesztek? Te főzöl magadnak? szerintem ott is van házhozszállítás zs.

– Belakott, nyaralónk. Ketten. Magamnak: kolbász, sajt és majonézes torma. Ebéd majd valahogy, elmegyek a szomszéd faluba? Kata tervezi, hogy főz
Megérkezett Horn, a gyűjtőm, indulunk tisztelgő látogatásra Miskolcra d.

este

– Zsófikám Szolnok, nagyon hosszú nap déli alvás nélkül, Katát sikerült kicsit sétáltatni végül; most ennyi időm: a szolnoki történet  newsban... jó éjszakát neked d.

– na, akkor megérdemled a szép álmokat, jó, hogy írtál...zs.

– Király György pont olyan, mint Te zs.

– szegény... :-)) d.

2022.07.03.

– Ccc... zs.

– Még 3 kép  a newsban! indulunk Svábhegy d.

11:01
– Kedves ember volt ez a Berszán... én már megjöttem a hegyről... zs.

– szóval, ha valaki hisz valamiben és kizárólag szakmai megfontolásból kinyilvánítja a véleményét, netalántán próbálja kommunikálni a döntéshozók felé- az szerinted káros demagógia. Rendben. (az csak mellékkörülmény, hogy titokban, a szakma teljes kizárásával, törvénytelenségek segítségével történnek ezek a dolgok. De ha vki ezzel nem ért egyet (ez is egy vélemény) és kinyilvánítja a véleményét, az is demagógia. Majd elküldöm a leveleimet, amit Orbán Viktornak írogattam... Elgondolkoztam a hierarchia szereteteden- úgy gondolom, ez is ezzel függ össze. Amit a felkent hatalom csinál, az a jó. Így egyszerű. zs.

– Barátom, indulatod alaptalan.
Jánossy elhibázott házánál is, a templom újjáépítésénél is szakemberek döntöttek, csak mások, mint ti, szerencsére. Nem a püspök rajzolta az alaprajzokat.
Demagógia a politikát, az egészségügy állapotát a témába belekeverni, és törmelékelhordás költségeiről beszélni. Építkeznek, építik az országot, csak másképp, mint ti szeretnétek, hangos néhányan.
Nem demagógia, hanem megmosolyogni való Jánossy házánál a gótika átemeléséről beszélni a raszteres homlokzatánál.
Összekeverted, ellenvéleményedet elmondani természetesen nem demagógia. Orbán leveledet mutattad, nem túl jó levél, kézzel írott, nyilván sohasem jutott el az ő kezébe.
A hierarchiaszeretetemről annyit, hogy te folyton a Hatóság megkerülésére hivatkozol. :-))) A hierarchiához nincs érzelmi viszonyom, az egyszerűn 2000 éves rend az Anyaszentegyházban.
De mindez pásszé, eltévesztetted.
Te az én demagógiámra utaltál leveledben, most arról kérdeztelek, hátha képes vagyok, és tanulnék belőle.. :-))) d.

– Nem akarlak megbántani, de ilyen fensőbbségesen nyilatkozni olyan dologról, amit nem tudsz pontosan, nincsenek pontos informácóid és nem látod az összefüggéseket- képtelenség egy ilyen minőségű pasitól, mint Te zs.

– Te is magabiztosan beszélsz. Bocs, a dolog végtelen egyszerű, minden háttérinformációk nélkül is, amit én tényleg nem tudok. Te úgy éled meg, hogy amit ők csinálnak, az nem jó. Te biztos vagy benne, hogy neked van igazad. Mi is úgy gondoljuk, hogy nekünk van igazunk, helyénvalóak ezek az építkezések. (Erről  a kettő házról beszélek, a vár többi dolgait nem ismerem.) Minden rendben van :-)) d.

– sajnos nem szakemberek döntöttek egyiknél sem- ezt én jobban tudom- pont ez a baj, megrögzött vagy, és csak egy szűk sávban látod a világot- de igazad van, mert így nem  izgatnak a dolgok- az elfogadás békés, de nem mindig etikus. elmegyek kedd estig A.-ra, szerdára visszajövök MA felvételire és utána péntek estig megint visszamegyek
nyaraljatok jól zs.

– nem szakemberek döntöttek... Helyes döntések születtek... Csillagom, ítélkezel, hogy korlátolt vagyok ezekben. Durvábban, aki másként ítél, mint te, az korlátolt. Hát ez mókás. Hátha te vagy az ... ? :-))) Behatárolnak régi érzelmi szálak, évtizedek, megszokások... d.

– Hát ez a nagy baj, ez a Ti, meg Mi. Mire gondolsz?
Semmiféle megrögzöttség, régi érzelmi szál...
Nem tudom, tudod-e,hogy az Icomos, az MÉSZ, a Magyar Építész Kamara és még más szakmai szervezet is tiltakozott a lebontása ellen és aznap kezdték el bontani, amikor
védetté nyilvánította a Főváros, nem tudom, tudod-e, hogy konferencia központ fog ide épülni két újonnan felépítendő barokk lakóház homlokzata mögé? Nem tudom, tudod-e,hogy a lebontott ház kiválóan alkalmas lett volna konferencia központnak.? Nem tudom, tudod-e hogyan került ez a ház magánkézbe állami tulajdonból? nem tudom, tudod-e, mennyi feleslegesen kidobott pénzzel és környezeti kárral járt ez a kis akció? Nem tudom, tudod-e, hogy miért kellett lebontani végülis? Nem tudom, tudod-e, hogy minden ilyen építkezés kormánykiemelt kategóriába esik, ami azt jelenti, hogy semmiféle kötelező építési előírásnak nem kell megfelelni -, az egyébként kötelező tervtanácsra sem kell vinni ezeket a terveket és a tervezőknek titoktartási kötelezettségük van? zs.

2022.07.04.

– Zsófikám, mindezt a hátteret tudom már, tőled :-)). Minden ház építése pénzbe kerül, mellébeszélés. Milyen fórum, hatóság mit csinált, érdektelen. A másik oldal építészeinél meg a mundér becsülete, satöbbi, érdektelen,
Hamis út a háttérdolgokba belekeveredni. A probléma lényege az volt, és ezt mindenki tudja, és csakis erről (nem) érdemes beszélni; a ház teljesen elhibázott a homlokzata abban a csodálatos környezetben.
Te ezt nem így látod, értem.
Úgy gondolod, hogy aki másként látja, nem ért hozzá. De ért. Én is értek hozzá. Te odáig mész, hogy nem erkölcsös a hozzáállásom. Pedig csak a másként látom. Kár.
Na, azt hiszem, ezt a témát a sárga földig lebeszéltük egymással... Túléljük.
És továbbra is csináljuk azt, amit igaznak hiszünk. Minden rendben van. És mosolyogjunk egyet. Kettőt. :-))
Más.
Kicsit félek ettől a nyaralás dologtól, pedig én vállaltam és ajánlottam fel. Mindennek pontosan a helyén kell majd lenni. A csomagolás. Bizony jó lenne nem csak kettesben. De hát majd csak-, bízom. Autó van, menekülésre...
Pihenj te is, de elernyedve!, semmi haza megmentése! :-)), rád fér... Őrület, mi mindenre van energiád... d.

– biztos nagyon jó lesz, a kánikula is elmúlik zs.

– Kedves Deske! Nagyon hálás vagyok, hogy megismertetett Király György művészetével. Ismerősök lettünk a facebookon, és abban is megállapodtunk, hogy meglátogathatom. És ha már meglátogatom, szeretnék tőle vásárolni is... Tisztelettel üdvözlöm: A.

2022.07.05.

– bocs, nyaralásmunka, most csak ennyi, ami a newsban.. :-)) d. 

2022.07.06.

Furcsa most ébren, idegen. Imént a Ferenciek terén nyitottam volna be, apám lépett ki a boltajtón. Hetvennyolc éve nem láttuk egymást, nincsen emlékem róla. Nem változott; fotókról ismerem, szikár férfiarc; most harctéri tiszti ruhában, derékszíjjal. Nyugodt mozdulattal öleltük át egymást, néhány csendes szó, és hogy holnap délután ráér, találkozunk.

Soha nem gondolok rá, még soha nem álmodtam vele.

Az éjszaka a továbbiakban hosszú bolyongás-keresgélés, házak, utcák, ismeretlen folyosók, meglelt vészkijáratok és visszatérések. Tudtam, még hosszú út addig; el kell jutnom, eljutok oda, ahol várnak rám, hiszen várnak várnak rám.
d.

kép– Tudom, hogy most nem aktuális, nem is várok rá választ-, de erre azt mondani, hogy csúnya.... zs.


 

 

 

2022.07.07.

kép– Bocs. Nagyon szép tér lenne... a Ferencvárosban. d.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kép– Kiáltott értem, 04h. Ugrottam ágyból. A földön ült. Fölsegítettem.
- Megütötted magad? Fáj valamid?
- Nem. Hozz törülközőt.
- Milyen színűt?
De csak később mosolyodott el. d.

– Ilyenkor elindul valahová és elesik?
Itt vagyok A.-án, 3 dédunokával gyakorlatilag egész nap játszom. Szellemi pihenés.Tüneményesek.
Holnap este hazamegyek, sok a tennivaló.
Egyébként minden rendben?
Ez a Ferencváros dolog szíven ütött. Mintha közöd nem volna tanult szakmádhoz. zs.

– Nem lehet ezeket tudni, ő sem igen tudja, ilyenkor mi történik, mikor a földre kerül.
Itt valami nagy baj látok nálad, tényleg, miért nem fér a gondolkodásodba, hogy mások ugyanazt egészen másként ítélik meg. Aki mást mond arról az elhibázott homlokzatról, az mind hülye, vagy lefizetett gazember. Ebben a dologban te tévedsz, és még páran, akik ilyen-olyan okokból, a barátság, meg a mundér becsülete, meg ahol lehet, ellenkezünk, mert utáljuk az Orbánt.
Nem szabadna a nyilvánosság elé állnod, mert ennyire nem tiszteled a tőled másként gondolkodókat. Még az un. ellenzék renoméját is rontod. Sorry. d.

2022.07.08.

– Szerinted miért állt ki minden szakmai szervezet a ház lebontása ellen?

– A te stílusodról beszéltem. De abba is hagyom... d.

– hát, a stílusról ne beszéljünk... hogy vagytok Kékkúton, jó a helyzet? zs.

2022.07.09.

képAz esti lombsusogásnak egyszerre örülünk.
Ő: 2x voltunk áruház Tapolcán, ruhát is nézett, pokróc.
--- Kertben, házban, sokat talpon.
--- S ami fő: mivel nincs tévé, ketten lámpafénynél fotelben, elkezdett! olvasni, (Esterházyt), öröm. Elmúlt 3/4 év kimaradt.
--- Rántott csirkét nekem, ebédre. Kóstolni nem tudja, hibátlan, csak sótlan volt. Amúgy konzervek.
--- Sikerült 10 napos korlátlan netet befizetni számára is. Abból zsolozsmázik reggelente, Origo, levelek.
--- Éjszakára fenőkő a fejéhez, legközelebb azt ütögesse a fém ágykerethez, ha kellek.
--- Esti sétáink, faluhosszan.
Én: vekker nélkül
--- Amitől kissé aggódtam, a 7 étkeztetés + fecskendős gyógyszer rendben, infúziós állvány nagy ötlet volt, kicsit kellett átalakítani.
--- Áldoztatni fecskendővel fogom.
--- Eddig fagyott kolbász, sajt a frigóból reggelim, kitalálta nekem, egy kicsit mikróba, előtte.
--- Élesztő nélküli teljes kiőrlésű tönkölykocka. Nem szárad.
--- Ami nagy siker, lámpahiba megkeresése, pontról pontra módszerrel.
--- 22 év alatt fölgyűlt 100 pc-laptop sajáthasználatú-, részben halott instrukciómat rendezem, nagy munka:
    Jézus itt van!
--- Kétnaponta lezuhanyozom. d.

2022.07.10.

kép– Gyönyörűek a reggeli képeid Katáról...hogy bírod rögtön leírni, ami történik? zs.

 

 

 

 

 

 

 

kép

2022.07.11.

– Írok: valahogy adódik, talán levezetés, talán dialógus helyett, most a newsba is, átfogalmazva, amit neked este; így:

05:51
Baljában papírzsebkendő, eddig soha nem panaszkodott. Most nehéz estéje, gyomorfájdalmak is; séta után szelíden: még senkit nem láttam, aki így nyálazott volna.
És hogy ne haragudjak, hogy olyan nehezen érteni, amit mond. De hát ő beszélni szeretne, amíg tud.
Ezen aztán összebújva egy kicsit együtt sírtunk.
Mondtam, most úgy szeretlek, mint amikor udvaroltam neked.
----------
N. nem érti, mért írom le mindezeket. Egy percre megrendülsz, nem?

 

– meg amit júl. 5 -én írtál a newsba a Pápa joghatóságával kapcsolatban, hát, abból egy szót sem értek zs.

– hát, szeresd is, de nagyon, amíg lehet...bár utána is... zs.

- A Pápa, röviden:
1. Isten az utolsó leheletig mindenkit üdvözíteni szeretne.
2. A gyakorló katolikusok lehetősége, hogy elvégzett teljes búcsú imájuk által bármely meghalt bűne eltörölve. Igen, Hitleré is. (Péterért anno elmondtam).

Te ki mindenkit kísértél, ápoltál te már halálba? Ezt a művészetet az asszonyok tudják. Akiről tudok:
-- dadus... akit közben rajzoltál
-- Náncsi? vagy az ugyanő?
-- Reimholz papa "úgy emelgettem, olyan könnyű lett"
-- Misike, erről nem meséltél semmit
-- Piri, gondolom..
-- Péter
-- végigkísérted Johannát...
Hát nekem nincs ebben gyakorlatom. d.

– Apám dadusát, Jankát, akit rajzoltam, Miskát, Fülöp kutyát, Pétert, Johannát. zs.

kép– Gyomlál. Eszembe jutott: hordozható szerelék. d.

2022.07.12.

– na, ez a kép is gyönyörű... Kérdésem volna: a katolikusok miért kivételezettek? ki döntötte ezt el ? (látod, ilyeneket nem lehet érteni, meg aztán ez legális lehetőséget  ad minden gonoszságra ) zs.

– Legális lehetőséget... ?? Krisztus hatalmat adott apostolainak, hogy akinek megbocsátjátok bűneit, azoknak a mennyben is... Evvel a kegyelemmel a reformált egyházak nem kívántak élni. Rossz helyen keresel ellenséget :-)) d.

– Eszembe sem jutott ellenséget keresni, csak érdeklődtem, mert kicsit abszurdnak érzem. Nem gondolnám, hogy Krisztus ezt pont így gondolta, hogy ezt az egészet emberi függőségre alapozta volna. zs.

– Ezt a mondatot a bibliából nem hiszed el... erre nem tudok mit mondani d.

– hol találom? zs.

– Ki kéne keresni, két helyen van, 1. Péternek mondja, eléggé az evang. végén, értelemszerűen 2. a tanítványoknak, ott többesszámban. Az egyház a gyónás szentségét és a búcsúkat alapozza erre  a mondatra. Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, amit föloldasz a földön, föl lesz oldva a mennyben is d.

– de melyik részében? Apostolok cselekedetei-, Péter Apostol könyve....???? zs.

– nem, bocs, az evangéliumok.. valahol Péter tagadása után, tehát a vége felé, amikor az egyházfői hatalmat kapja. d.

– bármelyik evangéliumban kereshetem? zs.

– Igen, mindnek a vége felé, értelemszerűen, mert ez már az egyház alapítása,  a tanítványok szétküldése. A kettő úgy emlékszem két írásban van. d.

– Jn 20.19. „Amint engem, küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.” E szavak után rájuk lehelt és folytatta: „Vegyétek a Szentlelket. Akinek megbocsátjátok bűneit, bocsánatot nyert, akinek pedig megtartjátok, az bűnben marad.”

2022.07.13.

– Ez gyönyörű,..és mi van a világ másik-nagyobbik - felével? és azokkal, akik tudván ezt a " lehetőséget" mindenféle pocsék dolgot művelnek? Mi van az egyéni felelősséggel? Szó szerinti utasításnak venni egy olyan szöveget, ami a valóságos megtörténte után, ki tudja mikor íródott le... Ez egy gyönyörű szimbólum, de nem törvény. Ezt érzem. És nem gondolom, hogy mert valaki egyszer ezt egy vallás törvényévé tette, akkor azok  az emberek, akik nem ebbe a vallásba születtek, vagy nem hisznek, más elbírálásban részesülnek zs.

– Ez nem érinti az egyén felelősségét, az létezik.
Ez egy küldetés a katolikus papok számára: bűntől való feloldozás joga. A teljes búcsú pedig a hívők számára a pápától adott jog, a meghaltakért ilyen módon imádkozni. Amúgy az imából senki sincsen kizárva.
A többiekkel, a nem hívőkkel sincs baj, a múlt héten idéztem (júli 5) a II. Vatikáni Zsinat megfogalmazását: „Krisztus mindenkiért meghalt, s minden ember végső hivatása azonos, tudniillik isteni hivatás, vallanunk kell, hogy a Szentlélek mindenkinek fölkínálja a lehetőséget, hogy csak Isten előtt ismert módon csatlakozhassanak e húsvéti misztériumhoz.” vagyis: A megváltás rendje, az egyetemes üdvterv alapján, minden emberre kiterjed. Számos tanítóhivatali megnyilatkozás címzésében szerepel a kitétel „és minden jóakaratú embernek”, vagyis a nem katolikusoknak...
Hogy ezt a Krisztus-mondatot szimbólumnak érzed, Luther és Kálvin is így volt vele. d.

– Hát, ha ez a célzott - hiába mondod, de a felelősségtől megszabadító -, ember által közvetített lehetőség csak a katolikusokra vonatkozik nem gondolnám, hogy ok. Egyébként még nővérem, sógornőm, sógorom halál elötti utolsó idejét is átéltem és Villő férjének halála előtti napon kezét fogva Miatyánkot mondtam... zs.

kép– A Krisztushit lényege: örömhír. /fotó/ d.

– Szia, remélem jól vagytok és még maradtok...
Itt némi tennivaló adódott a házzal, úgy néz ki ki kell pusztítanom az összes növényemet, mert csak úgy lehet megoldani egy generális szigetelési problémát.
Akarattyán meg megadta magát a pergola...
Na, ezek nem nagy ügyek, de a növényekért a szívem szakad meg. Bajlódom a három házzal-, amit terveztem-tervezek. Ami szép az drága, ami olcsó, az nem kapható. De ez se olyan nagy dráma, csak bosszúság.

Holnap délelőtt megyek egy régi diplomázó csapathoz " reggelizni"- minden évben egyszer meghívnak. nagyon helyes társaság. Utána átmegyek a legkisebb  dédunokámat őrizni egy kicsit és viszek nekik saját fejlesztésű milánói makarónit. Ez az a kaja, amit mindenki nagyon szeret. Most kb. 10 adagot csináltam, a facér fiúk jönnek érte.
Jurcsikról készülő filmhez Maja segítségemet kérte és egy filmessel egy csomó helyen voltunk. Megrázó volt az élmény a logikus, jó rendszerű előregyártott óvodák, bölcsödék mellett látni a ma épülő burjánzó értelmetlenül formált kivagyi házakat látni.
Meg voltam a gyógytornásznál, ami nagyon jól esett. Felveszem a telefonomra és egy hónapig mindennap csinálom.
A krisztusi örömhírt köszönöm.
Aludjatok jól.  

2022.07.14.

– Szervusz,
--- Kata fázott, följöttünk, maradunk. Én nem fáztam az emeleten a laptop mellett...
--- Növénypusztításért sajnállak. Látom, Katának mit jelentenek ezek a kis kezelendő zöldek a gangon.
--- Észrevetted a fejlécben a kétapukás fotót? Ha igen, elmosolyodtál?
--- a milánói makaróni egy nagyon okos dolog.
--- Meglett 3 evang. hely: Máté 18.18, ...16.19– ez Péternek, és Jn. 20.21.
--- volt egy igazi nagy örömem, hogy kicsi nadrágzsebem okán visszatértem ing alatt  zsinóron hordott spirál  jegyzetfüzethez. Tudniillik többször kiesett onnan. Anno évtizedekig ott, csak mikor a news netre került, s áttértem napi megírásra, akkor elvesztette fontosságát. De valahogy nyakban nagyon szeretem, mókás. d.

– ...amulett a kis füzet
--- a két  apukás fotón már egyszer régebben mosolyogtam, de most is
--- a növénypusztítás sajnos útálatos kőműves-szigetelő munkával jár, mindezt a nappalin keresztül, de muszáj, mert leszakad a külső főfal
--- a reggeli fotód ismét csudaszép
--- ma együtt reggeliztem egy régi diplomázó csoporttal, elég nagy az elkeseredés közöttük a szakma okán -utána dédunokázás egy kicsit
--- irigylésreméltó a külvilágtól mentes szűzi kapcsolatotok -nem úgy értem persze, hogy irigylem zs.

2022.07.15.

kép– [fotót küldött]


kép– Köszönöm, mélysége van. Én is küldök, délután látogatóban F/2022/110d.


– Dani volt ilyen, akit rajzoltam... ki Ő,?

– Tudod, ezt most sokan (túl) komolyan veszik; esetleges személyi jogok miatt ezt nem d.

– "inkább olyan kérdéseket szeretnék, amik nem megválaszolhatók, mint olyan válaszokat, amik nem megkérdőjelezhetők" elég jó, nem? zs.

2022.07.19.

– érdekességként:...

Tisztelt Cím!
Ok, nálad nincs semmilyen megjeleníthető adat, még az arcodat is eltakarod. Nyilván oka van. Azonban ami ordít rólad az a gyalázatos liberalizmusod, ország ellenes megnyilvánulásod, amit az építészeti ostoba kiáltványotok aláírásával igazolsz. Valamikor az ilyen hazaáruló szajhákat nyilvánosan kivégezték. Szép idők voltak. Visszajöhetne...!

egész héten szolgálatban vagyok Akarattyán a " közös " héten, gyönyörű a Balaton. zs.

– szervusz, most én is szolgálatban, Kata beteg barátnője stb.; megvagyunk.
Írnék neked, de most nincs személyes, ami külön, számodra, csak ami a newsban is megvan / meglenne...
Jó nyarat ill. időt nektek! d.

kép– idill. zs.
kép– Ó, ó, én azt hittem a "közös" Villő-Majáékat jelenti.
Váratlan átmelegedtem az örömtől, elsőként utódaidról látott fotók közül
- így van, vagy nem -, de ő most határozottan fiatalkori arcodra emlékeztet

Nálam nincs, vagyis annyi a hír, hogy Katának gyógyszerért
(állandóan változik, 7 féle) a Mammutba,
s ha már ott, vettem 3 kockás fehér inget,
meg az elveszett helyett két kardigánt magamnak. Ilyen még nem volt.
Igaz, múltkor kidobtam ruháim felét, sok duplum.
Illetve, még ami történt, 14 kilós bazaltkövet a konyhámba - mutatom -
mozdíthatatlan, ez mindent elrendez. Rajta könnyebb a flakonokat tölteni.

– Igen, ez a közös családi. Ilyenkor mindenki, aki akar, tud-, jöhet. Általában tizenhatan vagyunk. Kicsit fárasztó, de nagyon szívmelengető. Ez a lány, aki zongorázott a könyvbemutatón, amiről küldtem fotót. Nagyon szép mind a négy lány unokám, de van, amelyik jobban hasonlít rám. Az útburkolóktól szerezted a követ? zs.

2022.07.20.

kép– Hat ilyen kövem 30 éve, különböző funkciókban. Nagyon szépek.
Az egyik óvja belerúgástól üvegtábláimat. Most dobtam mi hármat.
Oszlopérdeklődés megmaradt.. :-)) F/2022/114 d.

– Végülis honnan vannak ezek az oszlop darabok? zs.

– volt ott egy templom d.

– Jé... mikor, milyen? zs.

– nem tudom.
Ilyeneket miért kérdezel? "Az útburkolóktól szerezted a követ?" d.

– Mert úgy láttam, hogy egy nagykockakő van a konyhaasztalon. zs.

– azt nem (csak) láttad, leírtam. A funkcióját is. Ilyen követ kétféleképpen lehet szerezni. Látok egyet az utcán és fölhozom. Látom, amint rakják, és elkérek egyet.
Ha ez a téma izgat: valami külvárosban arra járva láttam, hogy itt a használt utcakövek temetője valami mezőn. Legközelebb odamentem VW1200 fehér színű kocsimmal, és a hátsó ülésre tettem néhányat. És hazahoztam. d.

2022.07.22.

– Barátnőnket sétáltattuk, Katánál is betegebb. Svábhegy. Kászálódott az autóból, keze remegett, sóhajtozott, hamarosan le kellett ülnie. Irodalom tanárnő volt. Provokáltam, Arany János egy hülyeség. Tíz perc múlva kiabálva hadonászott. d.

– Őrületes vagy ...ölelés- zs.

2022.07.25.

– Följött a 18 ezer között képernyőkímélőben. Talán ezt a fotódat szeretem a legjobban. d.kép

– Villő sokkal jobb...hol volt ez? zs.

– Baka [háttal] sokkal  jobb
   nem tudom, nem én fotóztammm d.

– Jólesett, hogy küldted, köszönöm. Ma jöttem meg a Balatonról, némileg elfáradva.
Olyan az a ház, mint egy átmeneti szálláshely és étterem. Sűrű, mozgalmas mindig az ilyen együttlét
és nem súrlódásmentes, ami eléggé megvisel. Nem lényeg.
Még két ilyen rövidebb lent létem lesz Juliékkal és Döcéékkel. Megpróbálom a veszprémi haverjaimat
belekomponálni.
Kéne csinálnom egy olyan napot, amikor csak olvasok, zenét hallgatok, meg bambulok.
Jól vagytok? zs.

2022.07.26.

– szia, - mivel mentek fel a hegyre?
 (én csak darálom a tennivalókat...közben megint elkezdtem a Józsefet hallgatni, de a Dinás történetet átugrom. Azt pont úgy nem tudom meghallgatni, mint  Pilinszky Magányos farkasát)
Többnapot töltöttem szép cserép felkutatásán, de ami szép, az csak jövőre lesz, ami van, az csúnya és drága. Kb. 50 km-t autóztam emiatt. Basszus. Meg egy attika csomópontot képtelen vagyok szépen kitalálni. Döcéék háza már kb. kétharmadával kerül többe, mint amikor elkezdtük. A gáz miatt meg kissé fő a fejem. Legfejjebb nem főzök többet az utódaimnak és nem fűtök úgy, ahogy eddig. Gondoljunk Amundsenre. zs.

2022.07.27.

kép– Tudod, van mozgáskorlátozott táblám, mindenütt meg tudok állni, hegyre autóval.
Amúgy összegezve: Minden rendben.
Cipőmön masli, hajam zavartalanul nő. Lealapoztam harmincegy farosttáblát. Utána egy nap pihenés.
Új mezők a világrendben, teaforralómat szivaccsal körbepucoltam, ragyog.
Ma ki kéne dobni valamit. Könyvem fele már tördelve, hat képhibát találtam benne.
Mindjárt szól a vekker. Fáradtan ébredek.
Zoli bácsi édesen locsog prózában, a béke szigete.
Fotót találtam: egy igaz szerelem természetrajza :-)) d.

– Szegény Maci hoppon maradt, kitúrta a cica, -ott szomorkodik a háttérben.
Azt hittem nem autózol már. Nem tudom, honnan vettem.
Olvasom a Michelangelóról szóló könyvet (Ross King) Őrült élvezetes.
A Brunelleschi kupoláját  ismered? Elég rendes férfiemberek voltak.
Semmi nyavalygás, csak küzdés. zs.

– a Maci már az új csajról álmodozik... elvinné Lillafüredre, autóstoppal. d.

– de a Maci kislány... zs.

– Akkor új szoknyáról álmodik--, és hogy hol lehet rendesen megőrölt mákot kapni a közelben. d.

– Azt én is szeretném tudni. zs.

– De félő, egy új szoknyának nem örülnél.. :-)) d.

– Attól függ, milyen. Talán inkább blúz. zs.

– Sötét- és középzöld-kékkockás félbőre gondoltam. d.

– Kis lila csíkokkal... zs.

kép– Komolyra fordítva a szót, mi történet lehet e svábhegyi játszótéri magányos cipőcske mögött. d.

– Csak Hamupipőke lehetett, és a királyfi most keresi a párjával együtt a Párját... zs.kép– "Éjszaka hanyatt estem az ágyamnál, ahogy indultam kifelé. Fejemet ütöttem be. Csengettem neked segítségért, de mélyen aludtál. Végül békésen, nyugodtan, egyedül."
Belém sajdult. Esti sétánkon mesélte el.
Nem először. Meghallottam volna. De ezt a szerencsétlen jelzőcsengőt nem megnyomni kell, hanem billenteni.
Mutattam, többször is, de ő bódult félálomban --
Őrzök egyet a semmire, a legdurvább, negyvenes smirgliből is. Kata gombparkja szintén gazdag.

Még mondtam, borítsuk habszivaccsal padlódat..., és mosolyogtunk egyet. d.

2022.07.28.

– Van egy "bébiőr" nevű ketyere, amit, ha a gyerek sír, zajt csap- jelez a szülőknek. Az összes utódomnál használatban van. zs.

--- szia, bébiőr nem lehet, éjjel 1-2-ig tévét néz.

NINCS
Megteremtette a világot,
aztán öngyilkos lett az isten,
ezért születünk árvaságra,
ezért taposnak be a földbe,
mint füvet a csorda, az évek.
Nincs aki körmünkre koppintson,
kezünkből a kést kicsavarja,
ajkunkról a vért letörölje,
és lelkünkről a verejtéket.
Holnap meghalok, hát fennhangon
elmondom utolsó imámat, [...]
Zelk
d.

– Bébiőrt úgy állítod be, ahogy akarod. zs.

– Hogy csak Kata feje koppanását közvetítse. d.

– Nem értettem a kapcsoló és a smirgli szimbiózisát zs.

– Hogy ne ott nyomja a kapcsolót, ahol a smirgli van :-)) d.

– Atyagatya....ipariformás zseni... zs.

2022.07.29.

– Kata ellátásán túl kb. semmi nem bírok csinálni. Gondolom, a kánikula, semmi erőm. Te? Döce háza hogy áll? d.

– Holnap jön a hűvös...megyek Kővágóörsre egy műemlékes workshopszerűségre, onnan Akarattyára. Ez lesz az idei szuper pihenésem, mert csak Juliék vannak lent és Juli kényeztet. Szerdán visszajövök, mert a 3 nagyobb lány unokám itt lesz 2 napig.
Hát, én is nagyon nehezen tűröm, sokkal fáradtabb vagyok- Ma  meg tegnap gyerekügyeletem lett volna (Emma 11, Adél 6) de Döce covidos lett, így nem jöttek. Őket nagyon sajnáltam, de most magamat nem. 
Csinálom a három házat, de sokkal lassabban és kedvetlenebbül.
Döce háza halad, de kissé gagyi lesz a sok olcsó - és nekem elfogadhatatlan  anyag miatt (műanyag ablak, horganylemez helyett szinterezett  aluminium... stb.) De remélem a terekkel meg lesznek elégedve. megigértem nekik, hogy a beépített szekrényeket, meg a konyhát finanszírozom. -hogy fog-e menni, azt nem tudom még. Tudod, azt gondolják, hogy ettől jobban fog menni az életük. Nekem nem jó, hogy oda költöznek, mert nem lehet biciklivel rendesen menni. Úgy néz ki, hogy év végére elkészül.
A csicsói borászatot elkezdték építeni, de ott is sok még az adósságom. A pátyi biokertész házának tervei most készülnek. Kicsit más egyedül magánházakat csinálni, fárasztóbb, mert minden olyat nekem kell csinálni, amit eddig másra tudtam bízni. 
Lassan kell majd új munka után nézni, ha itt akarok maradni ebben a házban. Sajnos az állami munkákból kipenderültem a "magatartásom" miatt.
Na, ez jó unalmas volt Neked.
Kopektől kaptam egy sajátmaga által kiadott és kitalált könyvet a valóságos és a digitális világról- Ha érdekel, odaadom megnézni. Bár  lehet, hogy nem érdekel. A könyv -mint tárgy- gyönyörű. zs.

– Zsófikám, hagyd ezt a neked unalmast... ezeket kérdeztem, szerettem volna tudni. Hadd panaszkodjak csak neked egy kicsit. Délelőtt délután alszom, utána erőfeszítés nem pizsamában maradni. De van egy síingem, amit piros szalaggal a gomblyukában megjelöltem pizsamának, és azt Kata nem szereti rajtam. Tényleg semmi erőm. Kicsit ijesztő.
Hogy valamit mégis neked, szakszerű költőnő barátnőm ezeket a minapi szövegeimet kinevezte versnek:

képMINDEN RENDBEN

Cipőmön masli, hajam zavartalanul nő. Lealapoztam harmincegy farosttáblát. Utána egy nap pihenés. Új mezők a világrendben, teaforralómat szivaccsal körbedörzsöltem, ragyog. Ma ki kéne dobni valamit. Könyvem fele már tördelve, hat képhibát találtam benne. Mindjárt szól a vekker. Fáradtan ébredek. Zoli bácsi édesen locsog prózában, a béke szigete. Múltkor megpucoltam sírkövét.
-----------------------------------

VASÁRNAP

4h. ébred, szentmise, féltáv úszás, fele gyors, a büfében egy mignon, hazafelé Zelk Babitsról, fürdőruha kitereget, most ide asztalhoz. Ma még nem jutott eszembe semmi. Illetve ennyi.

Este a tablettát bevenni.

(és ehhez tartozik a fotó)


– A kép drámai, Pintér Béla díszlet is lehetne.
A szöveget olvastam a news ban, tényleg ma versnek is jó volna.
Miért nem félmeztelenül alszol?
Panaszkodj, csak... néha én is tenném, de nincs képem feléd, akinek az élete sokkal nehezebb, mint az enyém. Ha tudsz, aludj, amennyit csak tudsz, holnaptól jobb lesz.
Nem tudom kibeszélni, ami bennem van, valószínű bunkó vagyok hozzá... zs.

– Igen, ez a mélyen rejtett titokzatos kettősség benned. Talán ettől is gyakori ez életfeszültséged. Amitől én mindig riadtam, hol kevésbé, hol jobban, az a mindig mindenre harcos előremutató keménységgel reagálásod önmagad és mások dolgában is. Semmi érzelem, elérzékenyülés, rideg szakszerűség. Amitől sokszor rémes vagy.
Holott te belülről, és teljesen belülről ... Tudom.
Más is észrevette ezt a kettősségedet. Amikor profi könyvszerkesztőnek tétován megmutattam az akkori Árnyéknaplót 2021.03.16.:


 Zs.! Ahogy a  mejik kijavításától eljut addig, hogy kimondja, "hogy te milyen nagyszerű ember vagy, Deske!". Irónia nélkül mondom, hogy meghatott és lenyűgözött.

Zs. átlelkesülése, ellágyulása, rád találása nem biztos, hogy a nagyközönségre tartozik, de engem meghatott és lenyűgözött. Üdvök T.

– Fura, mert ugyanezt éreztem veled kapcsolatban...
A "rideg szakszerűség" semmiképp nem igaz.. a szakmámmal kapcsolatban is az érzelmek írányítanak. és az érzelmek erőssége visz olyan útra, ami kívülről lehet, hogy másképp látszik.
Nincs másról szó, csak hogy nem voltunk azonos hullámhosszon... erről sem Te, sem én nem tehetünk. Még mindig arról ábrándozom, hogy hátha még közel tudok valakihez kerülni. Nagyon hiányzik. Na meg a testem-, még most sem nyugszik zs.

– Hát igen. Mit is mondhatnék erre. Sajátos magányunkat egy picit oldani tudjuk egymásban. Barátság. Segítség és mulatság is, nekem. d.

– Ez így van, hálás vagyok érte zs.

– Mikiéknek van egy zseniális találmánya. Baráti összejövetel: most te beszélj 10 percet, olyat, ami garantáltan senki nem érdekel (de téged feszít).
Barátom elnézte az enyvfürdőmet, farost alapozást csináltam. Két kis teás merülőforraló összedrótozva, a külső lábosban... így csinálják/juk, mert az enyv 60 fok fölött tönkremegy. Barátom villanyszerelő is, elszörnyedt, micsoda veszélyek. Ő is hamar ember, azonnal megrendeltünk egy tán 40 literes melegítőedényt a neten. Amitől én két óra múlva elszörnyedtem, évente egyszer kell, egy ekkora böhömöt tartogassak. Azonnal elajándékoztam telefonon.
És eszembe jutott. Körülnéztem, hiszen van földelt hosszabbító-elosztóm, ráadásul kapcsoló is rajta. Valódi érintésvédelem ezáltal, veszélyhelyzet elmúlt. És semmit nem kell venni, csinálni.
Úgy örültem neki. d.

– És ezt rendszeresen csinálják? kinek jó?
Az enyv fürdőt nem igazán értem. Nem azért kellett a nagy edény, hogy beleférjen a farost? akkor, ha elajándékoztad, miben fürdetted? Egy szabályozható rezsó nem egyszerűbb?
Most elmegyek vásárolni. zs.

– Esti sétánkról most értünk haza.
Ezt nem érted, hogy ez kinek jó??? Aki végre elmesélhet valamit valakinek. És jó a többieknek, hogy ezt az örömet megszerezhetik neki.
Az enyv... érdektelen, ha nem ismered a procedúrát, hosszú. A meleg enyv az alapozó-kence egyik eleme.d.

A garantáltan senkit nem érdekel, de téged feszít - mondat ütött szöget a fejembe. Ha valaki a barátom, akkor ami feszíti, az engem is érdekel- csak ennyi.
Mindig a hegyre mentek?
Teszel valamit azért,hogy jó egészséged legyen? az úszáson kívül.
Na, mostanra tanultam meg rendesen háton úszni, mert letíltottak a mellúszásról, gyorsot meg soha se tudtam.
Most Akarattyán. Már profi vagyok, az irányt is tudom tartani és közben nézem az eget. zs.

2022.07.30.

– // helyes, a mellúszás csacsiság, az ég viszont fontos.
// vasárnapra volt egy rituális sétahelyünk, a vitorlázó repülőtér végig, és vissza. Most a napsütés/árnyék okán Mátyás király út, Normafa.
// szóval enyvet csak vízfürdőben szabad melegíteni, vagyis két lábos, külsőben a forró víz.
//egészségem érdekében:
--- fogyókúrázok 78,2 helyett hete tartósan 72,5 körül. ¾ + ¾ + ¼ étkezések
--- délelőtt is alszom - muszáj
--- uszodába lábgyógy: orvosi ötletre rövid díszlépésben megyek
--- és hazafelé Zelket olvasok. Ezt mindjárt küldöm is. Ollé, összecsukódott a könyv, pedig a villamoson bejelöltem neked. Megkeresem.

JÓZSEFVÁROSI HAJNAL 1933

A Rákóczi téri padokra
kiül a munkátlan sereg,
csak nézi a rozsdás halomba
gyűlő lehullott perceket.

A pad támlájára hajolva
csak ülnek, ülnek, ülnek ott,
csak ülnek, mint akik horogra
várják a tegnapi napot.


a rozsdás halomba... és a tegnapi napot... hihetetlen szabadon gazdálkodik a fogalmak birodalmával, és evvel az alinearitással világegyetemmé tágítja a Józsefvárost...
ugye, gyönyörű?! d.

– igen, igen. nagyon szép....sokat tanult József Attilától. -nem kifogásként, csak tanácsként mondom, hogy lehetne mást is egyszer-egyszer. -de lehet, hogy igazad van.
eszel elég gyümölcsöt, nyers zöldséget? zs.

kép– zsófi először
elmerengek d.

2022.07.31.

– hány éves volt? zs.

-- Látod. Ez a most följött nekem egy megrendítő fotó, emlék.
Üres kérdéseidnek nem túlságosan örülök.
Gondolom, azért szoktad, hogy továbblendítsd a dialógust.
-- Szinte csak Zelket és Illyést olvasok.
Ez nemigen érdekes neked, OK.,
fordítsuk meg, te küldj verset, amit olvasol.
Igaz, másra meg én nem vagyok nyitott.
Akkor hagyjuk  a verseket.
-- Lehűlt ’hálistennek, talán lesz erőnk vasárnapi sétára.
-- Hajnal óta a rezsicsökkentésen gondolkodom.
Bojlercsere, télre kisszobába költözés.
Nem látni a dimenziókat, és nem vagyok ezekben a dolgokban intelligens.d.

– Mai szlenggel: nem vagy semmi.. mint egy öreg pedagógus.
Nemrégi levelemben jeleztem a gáz üggyel kapcsolatos problémámat a kiköltözés lehetőségét említve. Nagy a baj- vagy nem főzök többé a gyerekeknek és visszahúzódom a kis lakásba- akkor talán fog menni. Mindenképp megpróbálok munkát szerezni.
Tegnap voltam egy szívmelengető eseményen Kővágóörs fő utcájában egy eklektikus polgári házban -amit a szoc időben átalakítottak áfész bolttá, de hátrafelé teleszkóposan istálló, fészer, kamra -- mind vörös kőből -- az eredeti tulajdonos dédunokájáé lett újra a ház (fiatal építész, fiatal építészfeleséggel) Ők évek óta minden nyáron szerveznek táborokat önerőből építészeti, fotós, zenei témában, amibe a falusi lakókat is bevonják. Most a köznapi örökségvédelemről volt szó és meghívtak egy kerekasztal beszélgetésre. nekik olvastam fel ezt a szöveget: sz1... sz2... sz3... sz4... (Mészöly Miklós). Ezek a fiatalok törik a fejüket, hogy ezt a káprázatos negatív vizuális kavalkádot -ó, ami körülöttünk kialakult, hogy lehetne egy kicsit befolyásolni. zs.

– Törlőpapírt vízbe ejtettem, megszívja magát, lassan süllyed lefelé. Viharos szél. A hatos villamoson elöl karosszékben egy ember vezeti; elhalad előttem, zajosan. Híradó híre, hegycsuszamlás, Japánban pedig egy vulkán. Minden mozog, minden; élő és élettelen. Délben az előszobában pizsamában találkozunk, egymásra néztünk; vasárnapi sétánk alighanem elmarad. Megkérdezi, föltegyek egy teát? d.

– Hát mégis küldtél költeményt, szépet, négy oldalban. Öt óra, most ébredtem, az imént Városmajorban csatangoltunk veled, valamit nagyon meg akartál mutatni. d.

– jó, hogy így volt. zs.

2022.08.01.

– Most reggel olvasom: "Isten szólt..., és te mégis ott maradtál, annyira magadra vetted szeretteid gondjait... Nem játsszuk-e mások életében a műkedvelő gondviselés szerepét?... Hangoskodva osztjuk utasításainkat másoknak... Legyen becsukva a szánk..." Chambers: Krisztus mindenek fölött / aug. 1.
Hát följött évtizedek múltán nekem ez a kulcsmondat. d.

– szép szavak, ha pont erre van szükség... zs.

– Hát följött évtizedek múltán ez a nekem kulcsmondat. d.

de e szerint élsz is. zs.

kép[küldött szöveg] zs.kép– Érettségi/esküvői ruhámat kinőttem, vagy elkallódott, azóta nem kellett.
A ház bejárati cserebere-szemétjében fogason új öltöny.
Rajta cédula: 185-190 cm, 80-85 kg.
Stimmel.
Elhárult az akadálya, hogy a Munkaérdemrendet átvegyem a Parlamentben.
Uszodába kéne evvel. d.

– bele kéne hízzál, bár így lezser- zs.

2022.08.03.

– A Mammut kirakatát nézegeted? [utalás erre, válinews]:

Mammutba valamiért, a földszinti kirakatban egy farmer dzseki.
Rámeredtem, hiszen én szeretnék egy ilyet, mindig is szerettem volna.
Leesett a tantusz. Ami hatvan évig lebegett.

Végetért a 3 napos nyaralásom. Én Villő igazi nyugati farmerjét irigyeltem évekig, meg a szép kerek popóját zs.

– Én – úgy emlékszem – soha nem voltam irigykedős fajta. Villő mezei-szép volt. A te arcod, különösen a szemed, szemzugod környéke... A szemöldököd íve, az alatta-terület. Sokat gondoltam rá, és próbáltam meg is fogalmazni -, nemes, de leginkább finom, finommetszésű. Gyengéd? Alkalmatlan szavak. Gyorsan megnéztem, a finom netán hosszú í, nehogy azt válaszold :-)) d.

– nem, -rövid. (elszégyeltem magam) zs.

– én sem vagyok irigy, de az a farmer..."nyugatról" hozták a szülei....lévy strauss volt. zs.

....lévy strauss volt... az nem egy zeneszerző??
--- ezt  a viccet mutattam? (A vicc, hogy a picasso kepet is rendbehozta). d.

– még nem mutattad.. jó poénkép
Levi Strauss belga zsidó, farmergyáros
A másik Claude Levi Strauss filozófus, kult. antropológus
Richard Strauss zeneszerző zs.

– ja, bocs, a strausszal csak hülyültem...  :)) d.

– ja, láttam, észleltem. zs.

– Ha kicsit fiatalabb volnék, rakatnék egy csomó napelemet a tetőre és mindent átcsináltatnék  elektromos működtetésűre.
A kerti téglafalat nincs szivem bedryvitozni, a belső multiporos, meg őrült macerás. A gázt meg nem tudom kifizetni.
Na, inkább nem gondolok rá. Elköltözni?.. abba belepusztulnék zs.

2022.08.04.

– Igen, nálunk 40 helyett a gáz 193 ezer/hó. Ma 09:20 megyek a hivatalba, hogy ezentúl ne évi, hanem havi leolvasás. Nagy klímát tetetek a műterembe, 2 már van, 4 lesz, főleg vagy teljesen avval fogunk fűteni, azt mondják 270% os az energiafelhasználása. Nem tudnál csak egy kis részébe költözni a lakásodnak?
bedryvitozni,a belső multiporos, meg őrült macerás ezt nem tudom, bocs, micsoda
Igen. Minden meg fog oldódni valahogy. De most ez – neked is – lelki teher.
Tudod, amikor az orvos hasmenés ellenes gyógyszer helyett véletlen nyugtatót ad. Hét múlva ijedten kérdezi: hogy van a hasmenés? Megvan. De kit érdekel... d.

– Külön kéne választani a rendszert, beszélek a gépésszel. Az a rossz, hogy akkor vége annak, hogy bárki, bármikor, akárhányan jöhetnek aludni, ebédelni, játszani. Akkor meg mi értelme ennek a sok utódnak? Meg a padlófűtés nagyon lusta. hát igen...ha társasházasítanám (amit lehet, mert ez tul.képp 2 lakás) azzal jobban járnék.
Most átírattam a gázórát Döce nevére, hogy nulláról induljak és próbálok ezen az őszön spórolni.
És nem a leolvasást, vagy a bediktálást választottam. zs.

kép– Ezzel az unokámmal voltam ma a Matisse kiállításon, aki ezt festette...Döce nagyobbik lánya,11 éves zs.

– fogok írni, nagyon elfoglalt, bocs d.

– ne görcsölj, csináld a dolgodat zs.

– katával lelki baj van d.

– akkor csak gondozd...szegény, -nagyon sokat gondolok Rátok zs.

2022.08.05.

– Semmi, egész napos ügyintézések,
sírni szeretnék a fáradtságtól.
Minden rendben.
Matisse, Szépműv? Nagyszabású?
Unokád remek. d.

– Nagyszabású, 5-6 terem- a rajzok a legkedvesebbek nekem, azok viszont kriminálisan vannak kiállítva. zs.

este

kép– Elém került, egy könyvem hátlapjában lehetett; Szrogh magyarázórajza Kelet-Ázsia Múzeumomhoz. Városliget, föld alatt, üvegprizmás felülvilágítók. Diplomámhoz szándékkal három tanárral konzultáltam, sokat tanultam belőle, ahogy egymásnak ellentmondanak. Szrogh ironizált Jurcsikon, aki a föld alá vezető lejtő bejáratához több jelet képzelt. Szrogh egyet.
Elvittek minket, a teljes évfolyamot autókkal diplomaévben a pilisbe, hova?, emlékszel?, erdő közepén csodálatos román kápolna, édes kis fehér toronnyal. Szrogh odasúgja nekem: Egy torony nem torony? Visszasúgom, ezt mondja meg Jurcsik tanár úrnak. Szrogh: nem merem... és összemosolyogtunk.. d.

– egyáltalán nem emlékszem erre a pilisi kirándulásra. ..de Szrogh rajza felvidított.
Megvan a diploma munkádból valami?
Nekem Jurcsik nyitotta fel a szememet, amikor a gödöllői ravatalozót csináltam negyedikben zs.

– Diplomám valami 40 egészíves dipa rajzlap volt. Eltéptem. Mintha egyetlen vázlatrajz előkerült volna. Próbáltam keresni, de csak az előbbi Szrogh rajz jött föl, de 2015-ben Jurcsik munkájának tartottam... d.

2022.08.06.

– Gyenge órában írtam neked, hogy sírni tudnék a fáradtságtól. Kis könnyebbség kicsit panaszkodni... d.

– Drága Deske, jól esik a szívemnek...nincs ezzel semmi baj.... zs.

– Ja, én azt hittem, azért nem segítesz egy mondattal, mert --- d.

– mert? zs.

– mért? d.

– bővebben: akkor mért nem? :-)) d.

mit nem? zs. 

mért nem írtál egy mondatot a bajomra? d.

2022.08.07.

– Ezt írtam... és nagyon veled érzek... (időpont: 2022. aug. 6., Szo, 14:45): Drága Deske, jól esik a szívemnek...nincs ezzel semmi baj.... zs.

– 10:40 e percben jött Skóciából:

Deske, most itt az unokám, szóval babázok. azért blogot olvasok.
Én volt, hogy sírtam a fáradtságtól, ahogy jöttem haza a munkahelyemről. egyszerűen felültem a buszra, és elkezdtek csorogni a könnyeim. És a covidos időszakot végig síráshatáron csináltuk sokan végig, az eü-ben. Van egy kegyelem is ebben. Ezen a síráshatáron megépül színek nélkül is egy szivárvány íve.
d.


– 17:26 Valaha Zsófikának csináltam. Összes unokáidnak, így együtt:
„The Word of Baby Animals”
http://deske.hu/konyvek/html/animals/animals-fooldal.htm d.

 

2022.08.09.

– "Köszönjük az állatokat" zs.

21:36

kép– fölülről a második lányunokám zs.

kép – nagyon nemes jelenség
--- a fotót kicsit följavítottam
--- hogy kicsit hűvösebb, mi újra a Tóth Árpád sétányon
jó éjszakát! lehet, hogy ma nekem kevésbé, 
a hátamból délben kivágtak egy lencsényi kellemetlenséget, ami érzékeny volt már d.

– Hú, de gyönyörű az a felhőhal a város fölött
...igyál egy kis pálinkát, hogy jobban aludj.
Én most kikapcsolom a gépet, holnap reggel hazamegyek
Veszprém érintésével. zs.

2022.08.10.

– Szia, megjöttem és nagyon el vagyok keseredve [egyik szerette kapcsán] zs.

– ez nagyon szomorú. csak tudod, talán kis vígasztalás Füst Milán kulcsmondata az Ez mind én voltam egykor  - könyvében, amit sok évig mániákusan írt naplójából szedett össze: semmi nincs egészen úgy...
Isten utat mutat nekik. d.

– Hát, nem nagyon látszik.. tépelődöm folyamatosan, mit tehetnék? zs.

2022.08.11.

– Veled érzek. Bocs..., imádkozni, csak imádkozni, nyugodtan. Épp most írtam:

Lelki érettség nem sajnálkozni, sopánkodni. Hogy Isten keményen bánt vele (vagy velem). A sajnálat és az önsajnálat az ördögtől van, mondja Krisztus. Máté 16,23. Vagyis Ő nem lát jobb megoldást, mint ami történik, hogy elvezessen a legjobbhoz; Magához. Ezért mindent, ami történik-, ami ér, nyugodtan meg kell Neki köszönni.

Amikor a janicsár fogságba esett: Allah így akarta. d.

– hát, ez azért nem biztos, hogy elég... zs.

– szívesen beavatkoznál... értem d.

– nem mondanám beavatkozásnak... viselkedésemmel próbálok valamit.. [...] zs.

kép– Gondolok Rátok.
Mutatok, három év után most befejeztem.
Egy nagyon szeretett kép jav. változata.
Örök Műterem - A/2019/48 60x60 cm. d.

– gyönyörű... " fekete hold" is lehetne, vagy
" a  Föld széle", vagy" szundító vakond" zs.

2022.08.12.

– Ismerős lelkészed válaszlevele

Kedves Dezső, amit a sajnálkozásról írtál. Az idézethely a Mt. evangéliumból nem az önsajnálatról szól, legalábbis első jelentésben nem. Inkább arról, hogy még a tanítványok, köztük a legkedvesebbek számára is botránkoztató volt a Messiás szenvedése. Az, akit Isten küld el népe üdvözítésére, az csak győző, diadalmas és mindenek felett hatalmas lehet. Mintha nem tudtak volna az Ebed Jahve zsoltárokról (Ézs 49. s 51. fej.), vagy a kiddus hasém, a mártírium szükségességéről.
Jézus, csak azt jelenti ki, hogy az Ember fiának = az embernek szenvednie kell. Neki is. Bár, amikor ez megtörténik, ő is, hiszen ember, megrendül a Gecsemáné kertben is, a kereszten is.
Másrészt, így igaz: a lelki érettség mutatójáva válik, ki mennyire tud valóságos testi-lelki szenvedése fölé kerekedni. Ez azonban már jóval Jézus előtt a sztoikusokra is érvényes volt, vagy később a római Senecara és Boetiusra.
Való igaz, bármi ér is bennünket, meg kell köszönni, mint a zsidók: áldott legyen az Örökkévaló neve, mint a muszlimok: alhamdulillah, nekünk Jézus tanítványainak is. Jó éjszakát kívánok in nomine Dei, N.

– levelezésben vagytok? zs.

– igen, kapcsolatban olykor, teol. kérdésekben d.

– remélem kielégít a színvonala zs.

– jelezte, hogy érdeklik a gondolataim, beszélgetne velem. d.

2022.08.13.

– Végigolvastam az utolsó pár napodat...nem értlek-  a bántás legkisebb szándéka nélkül kérdem: támasz-, orvosság-, kielégülés ez Neked?
Vagy csak a nyomhagyás vágya? Persze pár száz év múlva biztos hatalmas kincs lesz egy kutatónak..
Nem vagyok nagyon klassz állapotban, lehet, azért jut eszembe ilyesmi, egyébként mondhatod, hogy közöm sincs hozzá..... zs.

2022.08.14.

– Szia, köszönöm a kérdést, komolyan...
[szöveg végleges változata aug. 21.-nél]

– köszönöm, értem. Bocs, csak az irigység, valószínű... Egyáltalán nem vagyok racionális- vagyis ösztönösen nem vagyok, de az életem és szakmám bonyolult összeszerkesztése rákényszerít, mert különben elveszek. ezért szeretem annyira Rilkét, Nemes-Nagyot, Mészölyt.-na meg mindenekfelett a muzsikát.
abban igazad van, hogy az írás tisztítja a zavart
azért nekem a legszebb perceim, amikor az asztalnál ülök és jót rajzolok... ami manapság nagy kérdés- már, hogy mi a jó zs.

kép– ezt bírták tenni az Anna réttel... zs.

– ma  a meleg miatt a Mátyás király úton voltunk.
A képekből nem értem, mi ez? Valami alkalmi? Hangszóró? d.

– Mi is arrafelé mentünk az edzéssel- az átjáró barlangot kerültük meg,
kb. 10 km-t gyalogoltunk, nagyon jól esett..
A képek azt mutatják, hogy az Anna réten és a környező helyeken
15 hóágyút szereltek fel-darabja 10 millió ft-
és csináltak egy gigantikus víztározót az elbontott edzőház helyén.
Innen fog indulni a lombkorona sétány,
hogy nehogy unatkozzanak szegény városi népek- klassz. zs.

– Hóágyú?? Remek. De örültem volna ennek húsz éve.
(A népek számára elgondolt hegyhasználatról
egyszer már leírtam neked ellenvéleményemet.) d.

– Tegyük csak tönkre, amit csak lehet, sok pénzért, mert az embereknek nem elég az erdő, meg a madárfütty.
Építsük csak oktalan építményekkel tele a város legszebb parkját, mert ezen lehet sok pénzt keresni..
Minden a fogyasztásról szól. 
A legsötétebb napja volt a kultúrának, amikor a szabadidő ruhát kitalálták. zs.

– vasárnap van, pihenő, inkább hallgass egy kis Bachot... :-))

– ez történik zs.

2022.08.15.

– meggyőzni nem akarnálak semmiről
csak hát érdekelne
kérdeztél-, egyoldalas magyarázatomból egy mondattal értesz egyet, hogy írni hasznos? d.

– jaj, nem, de nekem ez nagy falat, egy ilyen-számomra kicsit érthetetlen hangvételű írásra reagálni.- most kicsit présben vagyok, de mindenképpen  fogok reagálni. addig is: el kéne olvasnod a Brunelleschi kupolája c. könyvet..na csak a művészi rátartiság okán- (lehet,hogy már írtam ezt) zs.

– ojjjé, dehogy, akkor hagyd d.

–Tudod, nekem van egy megfelelési kényszerem, amitől nem tudok szabadulni. valószínüleg önzésből. Emiatt, meg az élethelyzetem okán nem nagyon tudok csöndesen elmélyülni semmiben. Lehet, hogy az is benne van a buliban, hogy irigyellek, hogy erre te képes vagy és magasröptű okfejtésekkel bűvölöd el az embert. Na, az intimitásokhoz ennek nincs köze. Az az érdekes, hogy ezek a naturális magánéleti közlések tul.képp nem érik el egy igazi poétika erejét. Kicsit olcsónak tűnnek. Neked azért nagy mázlid van az internettel.. zs.

– Egymás közéleti dolgairól nincs nagy véleményünk, ebben hasonlítunk egymásra :-))
 Evvel viszont mit kezdjek. Semmit. Harmadszori nekifutásra se hiszel nekem, hogy: nagy mázlid van az internettel.
 Szokásos azonnali kritikai megközelítéseddel 30 pontos mondatomban két szót találtál, és ez már valami :-))
 1./ művész
 2./ baracklekvár...
Amúgy minden rendben :-)) d.

– az önfelmentő hazugságot nem értem  // elsőre mindig hibátlannak hazudom magamat vizsgálva a történteket konfliktus után.
én nem vagyok művész, de mégis a világunk javításán fáradozom // persze
kicsit a megcáfolhatatlan prófétizmus sugárzik ezekből a sorokból // igen
a naponta felrakott szövegedet hívod közéleti tevékenységnek? // igen zs. - d.

– mintha laborvizsgálatot végeznél... de hát lelkes lények vagyunk, hogy lehet méricskéklésre bízni azt, amit biztos, hogy nem lehet. zs.

– azt hiszem, ez a gubanc kezd fárasztó lenni neked. Nem értem, mit méricskélek, milyen labor... Téged?, Magamat? Számomra befejezetlen mondataid.
Arra nem reagáltál, hogy harmadszorra se hiszel nekem. Elsőre is csüggesztő.
A magabiztosság vonatkozása pedig: vannak nem relatív dolgok, hanem igazságok. Úgy élem, hogy ezeket mondom ki. Amiket meg szokás kerülni. d.

– elbeszélünk egymás mellett...az "elsőre mindig hibátlannak"..kezdetű mondatra értettem a labor dolgot.
mit kéne elhiggyek?
milyen cáfolhatalan igazságot mondasz ki, amit meg szoktak kerülni? zs.

– Hát, belefáradtam. Minden mindegy, nem akarjuk megváltoztatni egymást, ahhoz öregek is vagyunk. Jobb híján :-)) elfogadjuk egymást olyannak, ugye? Te is nagyon fáradt vagy. Esti sétánk elmaradt, Kata hány. d.

– Jajj, a végéről lemaradt, hogy szép jó éjszakát... d.

2022.08.16.

kép– Jóreggetl -ma sütök palacsintát a baracklekvárhoz - 8 körül elgurulok vele
Ezt Juli küldte nekem "Olaszország a hegyek közt." zs.

kép– Ilyet fogok (újra) csinálni, nagy munka, fura módon; ma jön hozzá fólia.
És ünnepeljük délután Mikit, 40. szülnapja.
Tőlem 3 színes borítékot kap, egyikben persze Zelk. d.

– Zsófikám, ha a palacsinta este 8 – úgy tűnik – nem jó,
ha ma tudunk, akkor a szokásos kb. ½ 8 és ½ 9 körül sétálunk
Jajj, Mikiék jönnek hatra , akkor este 9, köszi .
(Amúgy nagyon jó :-)))) d.

– lesz elég fényed?
Isten éltesse Mikit....
Kata jobban van? zs.

– Palacsinta csúcsra járatva.
A véletlen. Épp ezen a héten nekem nincs ebéd. Babkonzervek.
És akkor elosztott/beosztott palacsinta, remek! d.

– tudok adni nagyon finom frankfurti levest virslivel-saját fellesztés. -de ezért el kéne jönni- zs.

2022.08.17.

– Zsófikám, nekem most a konyha is messze van.. :-))
Amúgy levesért egy lépést se... :-))
néhány  befejezetlen:
-- prózát nemigen olvasok már, pláne regényt. Mit üzennél nekem a Brunelles-kötettel, két mondatban: hogy a túl nagy önbizalom ártalmas? Hogy a túl kevés? stb..
-- zöldségevés:  a hatalmas választékból tavaly óta a főzelék- feltéttelt hozatom. És reggelente félliter vegyes zöldséglé.
-- Kata fekve fogadta a tápot, ezért lett rosszul.
-- mintha korábban ezt is kérdezted volna: úszáson túl, elég sokféle lábtorna, az öregszik intenzíven. Meg 12 perc denevérpad fejjel lefelé, az több mindenre.
-- Hogy fólia az ablak elé. Hogy mennyit sötétít. Kipróbáltam, köszi. d.

– Csodálatos kép, az akkori életről-együtt élt : Donatello, Ghiberti, Brunelleschi,...irigykedve egymással, maffiáknak kiszolgáltatva, saját hitük ájtal vezérelve..De leginkább, hogy ez az ember mi mindent talált ki, az elképesztő. Elhitte és gigantikus szellemi és fizikai erőfeszítéssel felépítette a kupolát romonád nélkül. Sajnos én is elég sokat kell fogalkozzak a fizikai állapotom szinten tartásával...
A frankfurti olyan, mint egy főzekék. Majd meglátom, lehet, este... zs.

– Nem Csillagom, frankfurti, még ha bírnád is, EZ aránytalan lenne, tehát helytelen.
A világos-törtnarancsszínű lekvárral kezdtem. Tökéletesen működik. A babkonzerv után kettő palacsintát engedélyeztem magamnak. De aztán még egyet, engedélyen kívül.
Holnap babfőzelék, és újabb két ...d.

kép– [fotó küszöbről] És – gondolom – itt válik kétfelé gondolkodásunk, én ezt CSAK szépnek, Rothkonak látom... :-)) d.

– Ez nagy hülyeség...én is szépnek látom, ha úgy nézem, de vannak életbevágóbb szempontok is- A kettő nem csereszabatos.
Ez csőlátás.
Ma tényleg arra járok 8 felé, megtehetnéd azt a baráti szívességet, hogy elfogadod a kaját. zs.

– erőszaknak nem tudok ellene mondani  :-))) d.

2022.08.18.

– Kormányunk délben Frankfurt ügyben nyilatkozatot fog kiadni.d.

– A klubrádióban is bemondják? vagy csak a Kossuthon? zs.

– egy kisebb tüntetőfelvonulás keretében :-)) d.

– sajnos ma Flóra dédunukámmal és az áccsal töltöm a napomat, este meg megyek a Fugába, ahol ajándékhangverseny lesz azoknak a tiszteletéra, akik segítették a Fuga életben maradását- így ma nem tudok tüntetni. zs.

– Kormányszószóvívői nyilatkozat, Frankfurt veszélyben, sőt végveszélyeben. Kormányunk mindent megtesz megmentése érdekében. d.

– remélhetőleg a virsli üzem nincs veszélyben... zs.

2022.08.19.

– [körlevelem, kitaláltak egy "80" évfolyamtalálkozót]

tehát szept. 30, péntek, szerintem 18h Zsófinál.
Kedveseim, mit szóltok ehhez:
hogy tartalmas, egy tea mellett körbeülve sorra 10-10 percet elmesélnénk.
Erősen hézagos, amit tudok rólatok. Tehát pld.:
múlt: életfordulatai, szakma, mire büszke (nem tudom, Maja mit épített) család - utódok
most: egy napja, minek örül, kedvenc dolgai, pihenés, kultúrafogyasztás, emberei, istene, min nem spórol
jövő: tervei, mit alakít át. d.

– drága, konstruktív, művész barátom- nem csalódtam- kösz zs.

– nem művész-alkat :-)) d.

– mailváltásunk író barátnőmmel:

Deske, olvasom, a blogot, hogy van, kinek kérdés, hogy miért a news...
én az ilyet tanult értetlenkedésnek hívom.
Nekem egyáltalán nem szempont, hogy nyomot hagyjak magam után.
Tán az van inkább, hogy valaki nyomot hagyott bennem.
Az írás egyetlen miértje pedig az, hogy nem tudom nem csinálni.
Amíg tudtam nem csinálni, eszem ágában sem volt írni. h.

Igen, köszönöm. Azt hiszem, nem lenne pontos magamról azt mondani, hogy muszáj írnom;
hanem annyit - kevesebb -, hogy nagyon erős késztetés.
Villanyszerelni is nagyon szeretek. d.

– NA, JÓL VAN- csak irigykedem, mert én nem tudok írni, csak olvasni. zs.

– Ó, a mai este. Kata majd egy év után könyvet vett a kezébe, életbe visszatérés próbálkozása. Hogyan is. Mondogattam, nemigen tudunk egy szobában, noha szeretném, nála a tévé hangja, nálam a tévé hiánya számára. Aztán délben Miki ötlete: és ha te füldugóval. Ha az nem is, de telefonomba áttöltött tengerzúgással csakugyan szobájába, Zelk életrajzzal. És egy idő után tévé le, mellém ült egy Esterházy kötettel, tán fél órára. A kamasz Zelk pészah ünnepe, alig bírtam figyelni. Édes Istenem. d.

– Ma a Pasaréti templomtól hazáig egy folyamatos zöld hullámon tekertem-ilyen soha nem volt még zs.

2022.08.21.

– Tegnap, ma: szolgálat (esküvői énekes szolgálat- autós szolgálat Leányfalura a gimis osztálytársaim összehozására.) zs.

– Vasárnapi séta, Kata a Duna-partot választotta. Tíz perc után taxival haza. Amúgy nálam a könyvszerkesztés körüli munkák...d.

– Szia, ezt este - mert érdekel -, át meg átfogalmaztam. Tehát elölről:

_______________________________________  

Végigolvastam az utolsó pár nap news-t... nem értelek. A bántás legkisebb szándéka nélkül kérdem,
támasz, kielégülés ez Neked? Vagy csak a nyomhagyás vágya? zs.
 

Írok, a tűnődés szerszáma. Forgatom, tisztul.
Picasso legurítaná a szobrot a dombról. Ami marad...
Kamaszkorom első bűneivel autóstoppal Győrbe egy szerzeteshez.
Jegyzeteltem, mert a felét felejteném: napló indul.
Játék, gyönyörű, a magyar nyelv árnyalatai.
Nem lehet egész nap festeni.

Nyilvánosság: a világítótorony annyit mond: itt vagyok. Aki nézi: én meg itt.
Hogy sok benne a selejt? Na ja. Tehetségem határa.
Ha egy mondatban: fél órát úszom, annyit bírok ki hencegés nélkül.

_______________________________________  

– miért kellett taxi? na, ma egy csöppet elfáradtam-csodálatos volt reggel a frissen átázott hegy - a leányfalusi vizit  már kevésbé, bár a résztvevők boldogok voltak. zs.

022.08.22.

– Ez különös lehetett, ha tartalmas; a gimnáziumi osztálytársak... még tartjátok, ezek szerint. Engem hívnak, de formális, idegenek. Nem volt köztük barátom. Egy, de az hajléktalan alkoholista lett, eltűnt.
Hogy miért a taxi, bizonyára ki tudod találni. d

– Az egyik,- aki még él a két barátnőm közül-. Őt és a férjét vittem ki Leányfalura, ahol a meghalt Kütü barátnőmnek a bátyja van épp látogatóban a fiánál. Ővele is szorosan együtt éltem egész gyerekkoromban. Már nagyon messze van ez az idő, de jó érzés, hogy még nem vagyunk árvák- Nekik is éppoly fontos az együtt töltött gyerekkor. És ami érdekes, fontos dolgokról teljesen egyformán vélekedünk. Remélem, még jövőre is tudunk találkozni. zs.

– Ma kaptam zs.

képTisztelt Hölgyem!
Szülőfalum, Uzsa múltját kutatva akadtam az egykori Általános Iskolánk tervrajzaira. Az épületet az Ön édesapja tervezte. Sajnos az interneten semmi információt nem találtam róla, csupán egy fotót ami a strand kocsmájának teraszán készült. Szeretném megosztani a közösségünkkel annak az embernek a történetét, akinek ezt a csodás épületet köszönhetjük, ezért arra kérem, küldje el az édesapja életrajzát, néhány fotót, hogy ne feledkezzen meg róla az utókor. Csatolom az édesapja által tervezett egykori iskola, ma Liget Szálló fotóját. Segítségét előre is köszönöm! Tisztelettel: G. ügyvezető elnök


 2022.08.23.

– Szép hír, örülök, nagyon szép ház!
Két dolgot intézek, 1. a légkondi fűtéshez 600 ezerért saját kábelezést kell/lehet kiépíteni, s akkor? talán engedélyezik rá a kedvezményes H-tarifát. Nagyon nehéz ilyen dolgokról egyedül dönteni.
2. A hátamból 2 hete kivett borsónyi izéről kiderült, hogy rákos, de azon belül jóindulatú. Küldenének evvel a Kékgolyó utcába, de intézem, hogy azt elkerüljem. Pénzért vizsg.: gyorsabban. Az egészből avval vagyok elfoglalva, minél egyszerűbben. Ma Budaörsösön 1,5h váróteremben (protekciósan), varrat kiszedésre. De nem szedték ki. Addig ne ússzak. Most megyek tüdőszűrésre. d.

– Hát, ez nem olyan jó hír...ha jóindulatú, akkor csak bosszúság és időtöltés, azt meg Te tudod kezelni. Én úgy tudom, hogy a H tarifát az éjszakai áramra és a hőszivattyús fűtésre adják. Miről működik a kondi?
Én se nagyon tudok dönteni a sok rossz változat közül. Nem volt a terveim közt, hogy 100 éves koromban  ilyenekkel kelljen foglakozzak.
Hajrá...zs.

2022.08.24.

[Elvis Presley 1957] Majdnem vittem neked tejberizst, aztán gondoltam, nem okvetetlenkedem- ezzel megünnepelhetted volna a pozitív leletet. zs.

– szerettem volna neked nyugodtabb körülmények között írni--, reggeltől mostanáig csak dolgainkat intéztem, most se megy, megköszönni a zenés filmet, kár hogy most is csak kutyafuttában ½ 10 Kata koszt indítása ugyan megvan, de még nagyon sok dolog
-kiáll. plakátom nem lesz
H-tarifa intézése elkezdődött, talán megkapjuk, akkor az a klimafűtésre sokkal olcsóbb, de csak a fűtési szezonban
lélekben tejbegríz: az tökéletes, az szívmeleg d.

– tejberizs...szereted? Nem baj, ha nem írsz mindig, csak ha nyugi van és neked is jó -aludjál zs.

kép– tejberizs--- sok éve nem. nagyon szerettem
majd a varratokat kiszedik, újra úszhatok.
hogy hol: Makláry Kámán Galéria itthon alig ismerik,
a világranglista 55. helyén, Falk Miksa u. 10.

2022.08.25.

– Küldöm a kért fotót d.

– kösziszépenölellek zs.

2022.08.26.– ha van időd, csak a nyitány részét nézd meg.... A varázsfuvola- gloria.tv. https://gloria.tv/post/RZV4Lz3qjaWi2how2c18sZKHY#5 zs.

– napközben nem volt rá időm; most megnéztem film eleje, nagyon szép, ma egy új kép, [A/2022/22 news 2022.08.26. állapot] ott van és a kiáll. háttérszervezésével most itt tartok, de olvasnom kell a könyvem kéziratát is, a felénél túl vannak d.

– azt nem leképhet mondani, hogy nem vagy profi... a kép nem látható rendesen, vagy akarattal olyan halovány? nekem kicsit üres- bocs. zs.

– a kép lehet, hogy üres, de lehet hogy nem. A mikrofaktúra, ami a lényege, kicsiben, monitoron eltűnik. d.

2022.08.27.

– Lehet kapni még valahol tollszárat, meg tollhegyet? zs.

– 1./ez a mai nap:
Kiállítás előkészítés sűrű dolgai és párhuzamosan a DESKE.HU2 első felének nyomda előtti utolsó átnézése. Eddig 19 hiba. A könyvbemutatót viszont a finisszázsra halasztottam, mindenki örömére, akkor fogom szétosztogatni, akinek kell, szeptember 29.
  2./  toll: nem tudom. Egy fekete szárút őriztem emlékként tőled, de azt pár éve visszaadtam. Nekem egy van, tíz  heggyel. Azt hosszútávra kölcsön merem adni. (a merem azt jelenti – hogy minden munkaeszközöm szigorúan a helyén, üzemkészen. Ezt, gondolom, 40 éve nem használtam) d.

– Kösz, majd meggondolom..most vonatozom Győrbe, onnan Majussal Pannonhalmára. Remélem nem lopják el a bringámat a Déli elől-csak éjfél után jövök vissza. Drukkolok, hogy minden stimmeljen Neked. Most megnyerted az úszás időt alvásra. zs.

– Jajj, Istenem, de mennék Pannonhalmára... 16-éves koromtól, a kapcsolatok, papok, képeim... Mit csinálsz te ott? Most alvás helyett is könyvjav. d.

– Arcus Temporum fesztivál van több napig és két eseményre eljöttünk. zs.

2022.08.29.

– Köszi, hogy írtál. Nekem is van egy-két különleges emberem.
Istennek hála, most egész napra tennivaló, sőt, azon túl is. A könyvem 2008-2022 lesz, 2016-ig megvagyunk, a 16-os év 26 tételes hibajegyzékét bef.
Kitaláltam az első fül szövegét is:
VALAHÁNYSZOR FILOZÓFIÁVAL KEZDEK EL FOGLALKOZNI,
MINDIG VILLANYSZERELÉS LESZ BELŐLE
szept. 8. kiállításom apró és fontos ügyei, virtuális séta megrendelés stb., a galériatulajdonos meglátogat
fehérre újrafestett padlóm gyönyörű, és kész vagyunk ablakom 4 réteg pukkanófóliázásával.
Talán a jövő hét a 4 klímagép szerelése
Ma képszállítás haza, kiáll. bezárt, a Vigadóból, holnap varratkivétel Budaörsön, talán úszhatok utána; fürdőszobafűtést ki kell találni, ilyenek.
2. Kata állapota egyenletesen romlik, kérdésemre ilyet mond: (most) nem tudok beszélni. // Lassan áttérünk az írásra. A meleg miatt esti sétáink elmaradtak. Meglehetős rosszul is alszik/unk.
3. Visszalépés, ezeknek nálam kultikus rangja vagy rangvesztése, visszatettem üres falaimra két plakátot, erős pillanatomban, ma hajnalban kétágú létrával. Jól indult a nap, csak közben reménytelenül elveszettem egy műszaki rajzszöget, leesett, és nem találom. Délelőtt talán festek, két iratdobozt föl kéne vinni az OSZK-ba, kettőt az Akadémia székházba. Egy év termése. Beleolvastam a mások által igen nagyra tartott Kháron ladikján-ba, csüggedten letettem. d.

– Nekem egy kicsit "divatízű" a fülszöveg.
Milyen működtetésű a klíma? fűt is, vagy csak hűt? (én nem szeretem a klímát)
Na, akkor kitartást.
Mi Villővel jövó héten elmegyünk Fenczet meglátogatni. Pomázon van valami intézetben. ...Ákos nagyon rég " kezelt " státuszban él, nem beszámítható és már; a testvére nem tudja ellátni. zs.

– Kösz a kritikát.
Mai klímák fűt+hűtenek. Nem írtam volna, hogy a gázfűtést állítom át klímára? 1./ villany  2./  2,7 x gazdaságosabb
--éppen gondoltam, hogy Fenczet nem hívtátok meg a találkozóra? Semmit nem tudok róla nagyon rég.  Elme-állapot miatt intézet?
Szerinted Magyarországon lehet műszaki rajzszöget kapni? d.

– Szent Lajos király (1213-1270) írja fiának, végrendeletként: Ha az Úr megengedi, hogy valami megpróbáltatás érjen téged, jó szívvel viseld el és ADJÁL HÁLÁT ÉRTE. Gondolj arra, hogy mindez a javadra történik- d.

– Hát, ezzel a bölcsességgel nem nagyon tudok mit kezdeni-- ha válaszul szántad. zs.

– Nem, nem válaszul... az előző levelet olvastad? d.

21:16

kép– Holnap reggel orvoshoz, varratkiszedés (remélem), úgyhogy Kata önkiszolg [mutatom]. d.

– volt már ilyen?
nekem holnap reggel művezetés, utána két unoka két napra, du jön még egy plusz, a 3. dédunoka
a szülőkkel játékra és vacsorára... csütörtökön meg már tanszéki... remélem bírom szusszal.
ha kiszedték a varratot, írj- szorítok zs.

 

 

 

2022.08.30.

kép– Volt, igen, Kata sokat besegít, részlegesen önkiszolgál.
Ma ez jött föl a monitoron, cikkem a Kritikában 1986/07 d.

2022.08.31.

– Varratok ki, az előtte másfél óra a váróteremben 40 másik várakozóval volt keserves.
Fészkelődtem a kemény padon, nagyon álmosan. Milyen végtelen egyszerű,
fölfedezte ezt már Sámuel próféta is Kr.e. 1000,...: mert az ember nem győzhet a maga erejéből.
Átküldtem délután (alvásidő) a nyomdai előkészítőnek megint egy 36 tételes hibalistát,
"hogy ezek a képek és fotók, ha a nyomda csak egy kicsit is sötétebbre csinálja,
nem lesznek olvashatóak"; estére megcsinálta. Hálálkodó levelem.
A könyv fele már megvan, így fog kinézni,
szia, jó unokázást, azok boldog percek lehetnek.d.
https://deske.hu/konyvek/html/deske.hu2/deske.hu2.pdf


– végigpörgettem, elképesztő vagy......te találtad ki a " senkit nem lehet jóvá szidni"-t
elméláztam, hogy én még a saját munkáimat sem tudom rendberakni... zs.

– Megérkezett a meghívóm, mutatom

kép

 

 

 

ÉS ITT A [fejezet] VÉGE

 
8. fejezet

OSZK E-book után [2022.09.01.]


2022.09.01.

– A színes képet azért kérdeztem, mert az a nagyon szép halvány kép, amit legutóbb adtál, nem él eléggé a helyén. Lehet, hogy jobb volna egy színes. zs.

– képcsere: szívesen, pár nap még, amit nagyon csinálok, addig lehetetlen, utána.... d.

– Hú, egyáltalán nem sürgős-kösz, csináld csak a dolgod. zs.

– Januárban írtam, följött. Könnyezem.

2022.01. // C.20515
FÉL HÉTKOR

Esti sétánk fél hétkor, akkor ágyból, felöltözött. Mostanában busszal föl a Várba, ott a meghitt fasor, és a szemközti domboldal fényei; Tóth Árpád sétány. Újév este volt, vidám társaságok, sok olasz. Igen, itt most ők szabadabban. Erre terelődik a szó, nehezen formált, alig-alig érthető mondatai. Meséli, Rómában vettem egy gyönyörű sálat. Könnyű anyag, fekete-barna csíkos, de soha nem tudtam hordani, mert mihez. Fehérhez lehetett volna, de az nyár, akkor meleg van. Majd ha kidobod a sáljaimat, ezt vedd külön.

(azt írtad rá, hordd majd te)

– igen, emlékszem....meg van a sál? zs.

– nem is láttam, nem az a fontos d.

– dehát, akkor hogy fogod megőrizni? zs.

– más csatornákon jár a gondolkodásod. A sál nem érdekel, nem is láttam. Az megrendítő, ilyen abszurd aránytalan vágyban megidézett elmúlás d.

– nem így gondolom, ez egy valóságos, teljesítendő kívánság egy másikember felől, aki történetesen a feleséged..- zs.

– egy megmaradt sálról gondoskodni, ez hülyeség, materializmus; nem erről van szó d.

– A tárgyak szimbólumok ilyenkor. zs.

– Igazad van. d.:

1968.08. // C.00184
[tulajdonképp rég vártam halálodat]

tulajdonképp rég vártam halálodat,
kis teásibrik,
hisz sok ideje – azóta – élsz együtt velem.
mégis, most, kicsit hirtelen
talán le kellett volna dobjalak azután;
– igen.

az ember el is felejti lassan –
és téged sem lehet éppé tenni már.
nem lehet éppé tenni, tudom
de itt hagyom még, az asztalomon.

– bámulatos... álmodj szépet zs.

2022.09.03.

– Szép napot Nektek zs.

– most itt baj van. a 70e ft-os villanyszámlánk, a nagy bojlert már cserélik, most a nagy hűtőt kell, amiben nincs mélyhűtő. ez Katát nagyon érinti. d.

– Lehetetlen, hogy az első villanyszámlátok ennyi legyen-[...] Azt hallottam, hogy zavar van még az ügymenetben. zs.

– megvan Neked a Faust? zs.

– nem, nem is ismerem. (soha nem is vonzódtam ezekhez  a mezőköz) neked kell? d.

– mert az egyik elvont, agykutató unokám akarja olvasni és én kölcsönadtam, de nem tudom kinek... zs.

– www.antikvarium.hu[...] ezen tudod megrendelni. d.

– kösz zs.

2022.09.05.

kép– Tudom, hogy nyakig vagy... tegnap a 11 évessel voltam a Kopaszi gáton bringával... zs.

– ölelés... d.

2022.09.06.

– Ma sok egyéb mellett ilyesmi:
Kiderült, mennyit kellene fizetnem a DESKE.HU2 nyomdájáért.
Itt közben gázfűtésről leállás, betegség ügyben tartalék kéne..., ezt nem tudom vállalni, lemondtam.
Igen ám, de a nyomda rég megvette a papírt. Csapdahelyzet, akkor illik/muszáj.
Elegáns ajánlat, fizessek most, amennyi tudok. Megtörtént.
És marad 1,55 millió adósság. Fizethetem, amikor tudom.
Életemben kerültem az adósságot. Ekkorát pláne.
Most muszáj. Nem jó. d.

– Jaj, ez nem jó hír...hátha a kiállítás után vesznek képet.
Muszáj,hogy megjelenjen most? Kellene támogatást kérni 
( NKA, MMA-sok pénzük van,minden re adnak)
Hátha vesznek a kiállítás után. beszéljem rá Julit,hogy adja el a képet? d.

kép– Épp értem haza egy jó kiáll. megnyitóról, túl vagyok a belső zsibongáson.
Határidőtlenség, amikor összejön, megadom.
A szövegemből láthatod, hogy miért kell mégis megjelennie.
Támogatás, kösz, erre nem gondoltam, körül kellene nézni, hogyan, hol.
Persze, mindig történhet valami, hogy vesznek. Ez 60 éve így.
Aranyos vagy, abszurd, hogy a SAJÁT képét eladja NEKEM.
Ezt a megnyitón fotóztam F/2022/140
A kislány egy kislány, ennyit tudok róla, nekem elég is... :-)) d.

2022.09.08.

– szia, ez nagyon-nagyon tetszett, ez volt eddig a legjobb kiállításod- vittem Neked egy ajándékot, de elbénáztam... zs.

– bizony, titokban reméltem egy ajándékot… köszi, ölelés, kicsit fáradtan…d.

– ... valami sütivel feldúsítva megkapod egyszercsak zs.

2022.09.10.

– a kiállítást dokumentálom, persze; elemenként összeszedni. Ott a megnyitóbeszéd is, öt gépoldal, figyelmeztetlek :-))
Meg a zuglói nyomdában, nyomják a DESKE.HU2 első íveit..
kiállításügyben még tegnap ez volt, Bartók Rádió:

kép
– Voltunk ma Villővel meglátogatni Ákost....Mindenkit üdvözöl

2022.09.11.

– Zsófi, mintha a holdról jönnél, ez elkedvetlenít. A kiállítás címe, hogy válogatás a Horn gyűjteményből. Lehet, hogy nem kaptál meghívót? (550 mailcímet adtam le.)
--- Ők se tudják :-)) meddig van nyitva, kétfélét írtak. szept. 30 vagy okt. 3., ha meglesz a könyvbemutató, az szept. 29, csüt., a találkozónkat nem érinti.
--- érdekes, amit a fehér ikonfalról írtál.
--- madártejet szeretem
--- ezt ne ennyire hevenyészve fogalmazva: egy piros képet szeretnél —ez mi. Fessek pirosat? Legyen „műterem este” a címe? Vagy a 2022/08 „Este van, műterem” képre gondolsz, ami alatt odaírva, hogy Tanács László tulajdona… ? Most összesen öt képem van itthon, ezekből nem tudok adni.
--- hogy valami jó hír is, a könyv első ív nyomata után jöttem rá, elcseszik. A sötét képeket, -- most üzenem, mert még csinálják – 30%-al világosabbra kell venni. Nem tudom, ez még hány íven javítható, milyen állapotban a nyomdai előkészítés. d.

– Engem meg a válaszod.. mintha a fejedbe szállt volna a dicsőség- idolt csinálsz magadból. Egyrészt nem kaptam meghívót, ezt abból is gondolhatnád, hogy a Te információd okán mentem  7-re a megnyitóra. Ott azt gondoltam, hogy csak a hátsó terem a gyűjtőé, mert oda volt kiírva. A pirossal, pedig csak azt akartam mondani, hogy nagyon tetszett, semmiféle konkrét " megrendelés" nem volt. Kösz, egyébként megvagyok. A nyitvatartást pedig a második levélben jeleztem, hogy megtudtam. A jó hírnek örülök. zs.

– Zelk Zoltán: KÖZEL A NAP
Közel a nap ha hátranézek,
Hatvan év térdel már mögöttem,
Tudom, jégcsapként csüngenek majd
December ereszén a percek –
Milyen fiatal az apám!
Tizennyolc évvel ifjabb nálam,
Ülünk a piros plüssdíványon
Egy csillagon, egy volt szobában
S mert fölizzik a kis vaskályha,
A falakról a dér lemállik,
Szívem fölenged, s szólok én:
Nem volt barátom sem a hó,
Sem a napsütés.
d.kép


– Ölelés a hegyröl. zs.

– átküldték, tegnap megjelent egy cikk Tücsök életútjáról, ha érdekel…
https://deske.hu/iras/html-2022/tucsok-kepmas.htm

– Nagyon köszönöm, jó, hogy elküldted, köszönöm. Mély nyomokat hagyott bennem Tücsi. Régen is, de most is. Ha megtalálom, megmutatom, milyen kolostort rajzoltam neki. Gyönyörű az a fotó kettőtökről. zs.

– holnap fél 11 körül le tudsz jönni a házatok elé? zs.

– kösz, igen, ½ 11 és ¾ között d.

2022.09.12.

– De erőteljes!  Vágni lehet a füstöt! Ez struccmadár teje lehetett, olyan sűrű--- Jó madár! d.

– örülök,ha ízlik zs.

2022.09.17.

– most nehéz. mondogatom, Isten pontosan rám szabja / engedi a terheket. megköszönni, javamra válnak. d.

– Édes Istenem, tudok segíteni? Le tudsz jönni 8 felé a kapuhoz? zs.

– angyal vagy, nem tudom. most ébredtem másodszor 13h, Kata idehozta skizofrén barátnőjét, akit otthon fölgyújtanának. d.

– Krisztusom, és marad? Bármikor oda tudok menni  bringával... jobb volna az eső előtt. Itthon vagyok egész nap, dolgozom. zs.
[két mákos érkezett, ezüst papír, elkészítési magyarázattal, hogy a mák...]

2022.09.18.

– Megkóstoltam mindkettőt. Ezekből valakik kilopták a máktalanságot. d.

– Jobb máktalanul? a baj, hogy a darált mák néven forgalmazott mák nincs megdarálva rendesen. Na majd itthon megdarálom és kétszerannyi tésztát használok. zs.

– hülyültem, szokásosan. Minden tésztából csak a (rengeteg) mák érdekel. Pontosítok: NAGYON FINOM. Nehezen fogom beosztani, hogy ne egyvégtében… d.

kép– ezt láttad már a hegyen? ez a libegő végállomásától a kisbékástó felé vezető úton van. zs.

– ez egy igazi fa, egy hasonlót ismerek a Mátyás király úton, Kiszsófival és Katával előtérben.. d.

2022.09.19.

– A fürdőszobában a fémlétra most csak lépcsőként szolgál. Arról lépek át a kád fölötti lavórtartó deszkára balkezemben laposecsettel, hogy elérjem a leszerelt bojler mögötti sötétszürkévé öregedett falmezőt, hogy fehérre. Kata tízórai. Műteremablak pukkanófóliaborítás javítása kétoldalas ragasztócsíkkal. Új csaptelep, a kilazult zuhanyrózsatartó megerősítése, csavarüregbe kalapált kihegyezett gyufaszálak, majd racsnis csavarhúzó. Katának gyógyszer, fecskendőben. Holnapra ígérik átjavításra a Mandíner-interjú nyers szövegét. Háromtól félébren, elfogadja-e a mester, hogy a javasolt helyett 3.5-ös Fisher-Nordic FSAIF-Nord-123AE3 klímát kérek, mert az A+++/A+++-os. Ebédkészítés Katának, ebédmelegítés nekem. Plusz dukál 2 Kata-palacsinta. A sajátkönyv/2019 kézirat délután érkezik jóváhagyásra.
Eltelt a délelőtt. d.

– jó ég, mire ezt leírtad.... na, remélem jól alszol ezután. (én nem vállalkozom  tömény napjaim leírására) Persze semmi sem kötelező... zs.

2022.09.20.

ölellek, 21:26 most fogom mailben kapni az első kérdéseket fél óránként, 6 oldalas interjú a Mandinerben, reggel 9-kor leadás, basszák meg d.

kép– muszáj?....( na, csak a basszák meg miatt) egyik unokám elmegy az egri Szemináriumba misszionárius tanoncnak... ki tudja mikor jön vissza.
Ezt láttam ma a suliból jövet. zs.

a könyv 2020-as részlete is most jött meg, sürgősen nézzem át,
nyomdába, 10 nap múlva könyvbemutató???

2020. március 6. péntek Nevezetes Zsófia fölhívott.
Hogy tegnap megnézte a kiállításomat,
mért kellett azokat a kis képeket széles fehér keretekkel tönkretenni.
Rondák.
A nagy képeknél is az ezüst perem né[1]hol jó, de van, ahol nagyon nem.
Egyáltalán, minek ezeket a kereteket ennyire hangsúlyossá.
Fölnevettem, és megköszöntem.  :-)) d.

most se kellett volna ... a kis fehér képek egymás mellett.....
idegen volt a többi összestől zs.

2022.09.22.

kép- Elküldtem 1,2 mill HUF klímákra,
nov. tudják csak szállítani...
Most már talán egyenesben vagyunk
legalább, hónapja izgulok ezen.
A zagyva interjúkérdésekre megírtam (21:30- 06:55),
a válaszokat, kilenckor leadhatja...
ez neked nemigen..., de azért elküldöm.
Inkább ezt neked, egyik informatikusom édes kislánya,
bár ez egy régi kép, de szeretem... d.Boldog fecskék és ti rigók,
jaj nekem! jaj nekem!
három napja, hogy egy sovány
szúnyogra éhezem:
ha elvisz a hosszucsőrű
halál majd engemet,
a lelkem is éhen száll a
tó felett, tó felett...

Tudom én, nem minden béka
él ilyen cudarul:
messzi földön, messzi tóban
lakik egy béka úr,
a tó fölött nem kelepel
a halál, a halál
s a víz alatt s a víz fölött
szúnyogok raja száll.
...
Zelk: BÉKABÁNAT

d.


– a kőbéka boldog. Pocsék a vérnyomásom, Akarattyán vagyok, majd írok zs.

– pihenj, pihenj. nem kell írni d.

– kicsit sok minden van most....nem tudok kikapcsolni
ilyenkor hiányzik a másik zs.

2022.09.23.

kép– [06:26 kép] d.


kép – [telefonon magyarázat] a befogott jégmadár gyűrűzése. Tenyérben halottnak tetteti magát. Aztán elrepül... zs.


kép– Ilyen gyönyörű a nádas, amit telepítettem, meg a kert.
Jó, hogy eljöttem, gyönyörű itt minden és egyszerűbbnek látszik minden.
Egyfolytában Péter unokám jár az eszemben,,. aki hétfőn megy  az egri Szemináriumba és lehet, hogy misszionárius pap lesz
Nem vagyok boldog...
jó éjszakát. zs.

 

2022.09.24.

– Az fáj, hogy talán hosszan távol lesz a fiú, vagy a választásának nem örülsz? d.

– hát, mindegyik... mi van, ha rosszul döntött? kicsit menekvének érzem, mert nagyon ne találta az útját... zs.

2022.09.25.

– Ajánljuk őt ketten Szűz Mária oltalmába, akkor biztos jó kezekben lesz. d.

– jó és szép, de nem biztos,hogy elég... zs.

– és mit javasolsz még? d.

– Gondolkodni. De lehet, hogy igazad van. Egyébként ez olyan, hogy nem kell dönteni, csak elfogadni? De mit,? jön majd egy felülről érkező megvilágosodás? zs.

– a gondolkodás nem sokat segít :-)) az ima hatalma végtelen. És amúgy Isten nálunk jobban tudja, mi történik igazából és miért. És végtelenül szereti őt. És ha a fiú nem ellenkezik, minden a hasznára válik.
Az ember tudomásul veszi, hogy a dolgok nem az ő fennhatósága alatt vannak, és nem csak a szája íze szerint történnek. d.

– boldog ember vagy. zs.

– ezen mégsem tudom túltenni magam, hogy 7 oldalas interjúmat küldtem, (este ½ 10-től reggel 7-ig írtam meg, ennyi időt hagytak rá) nem reagáltál rá, illetve még annyit se tudok, elolvastad-e. Egyszerűsítem, küldöm még egyszer. d.

– sajnos ezt nem észleltem eddig- tudd be a határidőkkel szorított helyzetemnek- este elolvasom zs.

– Elolvastam, ez eddig a legjobb megnyilvánulásod--- (sem az Isten köpenyének széle, sem a filozófikus villanyszerelés nem volt...) Soha nem ismertem még nálad jobb "élet tervezöt". Bámulatos és irigylésre méltó vagy.. Jó, hogy nem lettél építész. Azért a házasságotokról nem kellett volna beszélni, ha tényleg ezt gondolod- vajon Kata is így véli? nem finom dolog a másikkal szemben. Meg a férj-típus téma sem az igazi. Bocs. zs.

2022.09.26.

– egész napom a vérnyomásommal telt... holnap megyek valami szakemberhez, most lefekszem. zs.

– aludj jól. eddig órákig Katánál fotelben, olvastam. fárasztó napok voltak. d.

– Na, az interjúmról írtakról.
--- Az Isten köpenye szegélye, úgy tartom, hogy túl azon, hogy az én mondatom, egy megvilágosító erejű gondolat, érdemes terjeszteni. És nyilván változó az olvasóközönség, sokaknak új.
--- Egy házasságról azért érdemes őszintén beszélni, mert tán önvizsgálatra, és ezáltal továbblépésre késztet. Pld. tapasztalom, az elhalt házastársak mindig áldott jó emberekké válnak.
--- Hogy Kata ezekről ugyanezt hogy véli, kétlem; nyilván másképp. De hát nem őt kérdezték meg.
--- Hogy nem finom dolog a másikkal szemben, ez igaz. Ez gyakori probléma az irodalomban, Németh László hat lábujjú kislánya, amire megírta, hogy nem degeneráció jele-e. Itt sajnos a sápítozókkal (valami finomabb szó kéne ide) szemben a közhaszon, a tanítás fölülír magánérdeket.
--- evvel eddig nem kerültem szembe, hogy "élettervező". Mit értesz nálam ezen?
--- Miből következteted, hogy nem lettem volna jó építész? Én azt hiszem, azért, mert legalábbis az elején túl derékszögű lett volna a gondolkodásom... d.

2022.09.27.


– [telefon, Kata doktornője kér sürgős beletekintést épülő lakásuk alaprajzába, mert az még most módoítható. [ Keves Ágota, legkésőbb holnap reggelre vélemény az ország egyik legjobb alaprajzosától.]
[És egy óra múlva itt a javított lakás rajza.]

– ölelés indul d.

– remélem megérkezik zs.

– útközben kicsit megállt egy fagylaltot elnyal d.

kép– [fotó] d.

– vérnyomásorvos? zs.

– Végülis csak hétfőn tudok menni,
mert reggel ki kellett menjek Döcéék házához
és egytől meg órám volt egész estig
és közte nem 
maradt annyi időm.
De ma reggelre helyrejöttem. zs.

– háááááááááát.. d.

2022.09.28.

– [alaprajz segítség orvosnőmnek+] még válasz várok két kérdésemre a Mandíner interjú értékelésed 09.25 kapcsán... d.

– nem azt írtam, hogy nem lettél volna jó építész, hanem, hogy jó, hogy nem lettél építész -ha az lettél volna, ez a szűk világ, amiben élsz,  ez a megtervezett, teória szerinti életed kicsit más volna.
- én modorosságnak érzem, nem tanításnak, ezeket a visszatérő állandó mondataidat- nem tanításnak
- mint ahogy a magánéleted nagyobb léptékű (házasság) és kisebb léptékű (a newsban néha nem hiszem el, miket olvasok) eseményei sem tanítások az én szememben, hanem exhibicionizmus. zs.

2022.09.29.

– D(rága) D(eske), semmiképpen nem szerettelek volna megbántani, remélem tudod. Nagyon másképp vagyunk ezen a világon. Kicsit kikényszeríted belőlem ezeket a mondatokat, amiket, nem biztos, hogy jó elmondani. Oszlatás, elkenés, ha nem mondod? Úgysem lehet pontosan mindent átadni -átvenni. És ezek a direkt mondatok, lehet, hogy félremennek és nem is igazak. Na. ez bonyolult, szia zs.

– Nem vagyok én ojjan nagy lélek, hogy elsőre ne dühös. Fájt, megzavart.
 elsőre

 Miért is ez a leveledző kapcsolat. A régmúlt emlékei? Elég ez mára? 
 Én közéleti dolgaiddal súlyosan nem értek egyet, világképeddel csak részben.
 Te lényegében semmivel, amit csinálok. Képeim csak szépek, már nem is igen mutatom; blogom exhibi., látóköröm szűk, és egy, ami igazán sötét mező, a newsban néha nem hiszem el, miket olvasok. Ha ez csakugyan így, bocs, akkor ez nem rám-, hanem rád nézve adat. Akkor ezt minek tovább.
 de lépjünk ettől el
 
Mi a közös akkor. Sok minden.
 Tehát a levél. Az akár hibás volt, akár nem, hasznos, OK. Elkenni: nem. Szütscsel kedves gondolatunk a kameruni kecske, beteszik a rinocéroszokhoz, hogy idegesítse, megmozgassa a nehéztestűeket.
 tovább
 Akkor annyi feladatom marad; átgondolni, miben van/nincs igazad. Átgondoltam.
 végül hát, miért
 
Életed egy sávja, amit csak én hallok meg. Öreg barátságommal tudok adni neked valamit, amit más nem. Fogadod.
 Szeretek is írni. (Csak lehetőleg négy mondatnál ne többet, túlzsúfolt életed... :-))
 Álljak négykézlábra megkérdezni, mit nem hiszel el. Nem.
 Tegnap a doktornőtől kaptam Kata számára egy véroxigén mérő műszert. 90 alá nem szabad mennie. d.

– nagyon tetszenek a képeid. Élvezettel olvasom a newst. De nem tetszik, hogy világgá kürtölöd, hogy Kata a fütyídet is megmosta, és még az ilyesmik.
Nem azt írtam, hogy szűklátókörű vagy, hanem hogy szűk világban mozogsz és azt sem gondolom, hogy négykézlábra kéne álljál
Miért kell a véroxigént mérni? Neked, vagy Katának,?
Megkaptad a fotót Fencz Ákosról? zs.

– Fáj, hogy fájdalmat okoztam zs.

2022.09.30.

kép– A fájdalomokozás  lehet hasznos. Injekció a kisbabának. Netán ez a fájdalomokozónak is fáj, az anyukájának is, és minden rendben van. Ez a tegnapi… dolgaink átgondolása. Derékszögűen, már ahogy én szokom. Nem gondolsz bele, amit írok, irodalom… vagyis közhasznú; hibáival együtt.
Az Árnyéknapló a OSZK-ban elektronikus könyv, párbeszédünkkel. Esterházynál is zavarhat, - jogod, hogy idegenkedj – ahogy leírja, amíg a HÉV-hez kiérnek, közben a felesége az autóban hogy szopja le.
Ami által minden összeomlik, és egy legyintés, ha nem hiszel nekem. Úgy veszem, ezt magad sem így gondolod.
Fenczet elfelejtettem megválaszolni, fura, hogy erre most kérdezel rá, mellékvágány. Elméje ép, ha minket üdvözöl?
Ha még egyszer elolvasod a szövegemet, kiderül, ki kapta az orvosi műszert :-))
Hajnali öt, zuhog. Egy tegnapi esőfotóm. Jó reggelt! d.

– Egyszerre vagy olyan, mint egy makrancos kisgyerek és egy " TANÍTÓ"
Valószínű az a baj, hogy több közöm van Hozzád, mint kéne.
Fencz elméje nagyon zavart, sose fog kijönni arról a rémes helyről.
Most elmegyek az oviba népmesét mondani. zs.

– te pedig egy édes büdös kis kurva vagy :-)) d.

– elég jó titulus így, 82 éves koromra.... zs.

– korfüggetlen d.

– de jó, mindjárt jobban érzem magam (egyébként most tök jól vagyok) zs.

– juteszembe, ha én kis kurva, akkor Te mi? egy bölcs, szent bagoly, vagy vén kujon? zs.

2022.10.01.

– Nos, mi? Neked kell tudnod!
utazó cirkusz?
tengelice?
naplemente?
árnyékszék?
szocialista brigád?
biztonsági másolat?

d.

– keljfeljancsi zs.

– igen, sajnos, muszáj d.

– biztos megéri ... én régen hajnali kelő voltam, de most már nem esik jól, muszáj 6-7 órát aludnom zs.

– D.D. a holnapi születésnapod okán,ma sokat jártál a fejemben ( is).
Megállapítottam,hogy az életem részévé váltál.
(ha nem lett volna a pandémia és nem volna internet,akkor biztos nem így volna.)
80 nagy ölelés.... zs.

kép– köszönöm -----
fotó: én, egyik főiskolai kirándulásunkon
mit ölelek át. d.

– ????  gyönyörű... d.

– most küldték--- d.

Somlyó György: MESE ARRÓL, KI HOGYAN SZERET

Van, aki azt hiszi, tehet, amit akar, hisz szeretik.
Van, aki azt hiszi, tehet, amit akar, hiszen szeret.
Van, aki úgy érzi, minden tettére vigyáznia kell, éppen mert szeret.
Van, aki úgy érzi, minden tettére vigyáznia kell, éppen mert szeretik.
Van, akinek számára a szerelem határos a gyűlölettel.
Van, akinek számára a szerelem határos a szeretettel.
De van olyan is, aki a szerelmet összetéveszti a szeretettel, s nem érti, hogy mások feleletül a gyűlölettel tévesztik össze a szerelmet.
Van, aki úgy szeret, mint az országútra tévedt nyúl, amely a fénycsóvák csapdájába esett.
Van, aki úgy, mint az oroszlán, amely széttépi azt, amit szeret.
Van, aki úgy szeret, mint a pilóta a várost, amelyre bombáit ledobja.
Van, aki úgy, mint a radar, amely a repülők útját vezeti a levegőben.
Van, aki békésen szeret, mint a kecske, amely hagyja, hogy megszopja az éhező kisgyerek.
Van, aki vakon, mint a másikat alaktalanságába nyelő amőba.
Van, aki esztelenül, mint az éjszakai lepke a lángot.
Van, aki bölcsen, mint a medve a téli álmot.
Van, aki önmagát szereti másban, s van, aki önmagában azt a másikat, akivé maga is válik általa.

– akárhogy is, nem jó nélküle...jó, hogy küldted zs.

2022.10.02.

kép– Szia, Kata döntött, ez ment tegnap a Festészet Napja / Doyenek kiállítására, Szolnokra.
Életfogyt. műterem - A/2022/06, 60x60 cm. d.

– Címmel együtt.. költészet zs.

– estefelé elfogadsz egy kis szülinapi nasit? odagurulok zs.

– EL. d.


 

 

 

 

 

 
kép– [mekkaptam] d.

2022.10.03.

– legelőször örülni
először meggyújtani
először villával mindent, ami barna
a legvégén a tányért sárgáról szürkére
a rend kedvéért d.

– azt hittem hülyének nézel...
így csinál egy vérbeli 80 éves festőművész... örülök zs.

– kívánságra, mintegy tizenöt - húsz perc időtartamra szívesen nézlek hülyének… d.

– akkor jól érzem magam.. zs.

kép– tegnap egyedül a Normafán… nem volt jó [fotó] d.

– én is ugyanezt láttam, csak 9-kor..
meg ezt [három fotó fönt épülő beteonfalakról] zs.

– írom, hogy nem volt jó… na, neked aztán nem érdemes nyafogni d.

– nyafog a nyavaja, ez csak a tény..
nagyon sokat gondolok Rátok, tudom, hogy nehéz zs.

– [egy pld. DESKE.HU2 kötet, - elvittem]kép– köszönöm [tollhegy érkezett postán szülnapomra] d.

2022.10.05.

– :-))
Most megnéztem
az OSZK ban lévő /Elektr. Könyvtári köteteimet, és olvasói számát.

C. Napló         4501
F. Napló           4013
B. Napló            4051
V. Napló 1949--   2371
A. Napló                1756
Tanú ez a kőhalom 3392
Zsidó temetők          6182
Váli kismonográfia   4010
Deske.hu                      6391
Deske.hu2                     109
Deske.hu hangoskönyv 6389
Láthatatlan Váli             2399
Váli oeuvre - honlap ---
Árnyéknapló                    1235
Versnapló                          1632
Versnapló hangoskönyv   2028
Szerelemnapló                    2036
Füveskönyv                         2192
[Strindberg Egyedül / hangoskönyv 2007.],  19086   (ehhez csak annyi közöm, hogy a farvizemen)
[Strindberg Egyedül / 1. kiadattam, 1996., könyvterv, illusztráltam, áttették a 2.-ra]
[Strindberg Egyedül/2 / 2. kiadattam, 2016., új könyvterv, újra illusztráltam]                         1959

d.

– Gratulálok, nagy szó...nem bízod a véletlenre, igazad van zs.

– mi lenne itt a véletlenre bízás?

– ha mindezt az utókorra hagynád... de így legalább nem lesz dolguk. -elmegyek suliba... zs.

– csak hogy értselek
--- könyveim kéziratban egy fiókban eldugva, és az utókorra bízni, megtalálják-e
--- fiókban, de elárulni valakinek, hol találják
--- kinyomtatni egy példányban, hátha
--- kinyomtatni 500 példányban, és egy szekrényben tartani
--- vagy
d.

2022.10.06.

– Tegnap tartottuk a családi szülnapomat. Kettőjüktől egy 80 tételes gyerekkori emléklistát kaptam.
--- Egy másolatot készítettél egy képedről, és az általad kikevert színt nagy felületeknél én festhettem fel. Zs.
--- Amikor sílécemmel a tieid közt tartva lesíeltünk egy Egyetemi lejtőn, majd a Harangvölgyben a legvégén egy hatalmasat estünk és a sok léc, bot közt heverve nagy nagyon vidámak voltunk. Zs.
--- Tomi kutya története, amit te varrtál nekem. Zs.
--- Hogy mindig mindenben komolyan vettél. Zs.
--- Minden tavasszal tettél egy csokor hóvirágot hajnalban a padlóra, "Itttt a tavasz!" felirattal Zs.
--- Hörcsögeim szőrnövekedéséről beszélgetések, hosszasan. Zs.
--- Assy kutyádról való meséid. Az elajándékozásának történetét annyiszor elmeséltettem veled és titkon mindig sírtam Zs.

--- Nagyon büszke voltam tizenévesen, hogy képet korrigáltál nekem. Azt hiszem, megörököltem azt a látásmódot, hogy nem gügyögni kell a gyerekkel, hanem behívni kalandokba, közös projektekbe. M.
--- Kis Zöld Viziló. Mindig beleszőtted azt a sztorit, ami éppen velünk történt. Sok esetben meg is oldódott így a probléma. M.
--- Példás fontos nekem, ahogy az anyu betegségéhez állsz. Nem kell kínosan félrenézni a halál elől, meg kell tanulni. M.
--- Zinger úr ellátásában segítesz, aztán egyszer velem alszik és véletlenül ráfekszem. Gondolom, sok elpusztult kedvencünket neked kellett eltűntetni. M.
--- Első hivatalos randim előtt a Lucával (miután kaptam tőle valami sütit) együtt hosszan elemeztük, hogy kell csinálni egy ellensütit, de nem sikerülhet jobban, mint az övé. M
--- A DESKE-film. Azt hiszem, először voltam szakember is melletted és nem csak a fiad. Úgy éreztem, itt nincs mese, ha ez nem tetszik neked, meg fogod mondani M.
d.

– érdemes volt megérned... kösz, gyönyörűséggel olvastam. zs.

2022.10.07.

– Bocs, nem tudtam elmenni, elsodort az élet. Remélem jó volt.
Ezt küldte Villő... Deske sötét öltönyben dedikál. Gyönyörű !
Fotó nem volt... zs.

kép – dehogynem ;-)) d.

– Mint egy világhírü Nobel díjas. zs.

2022.10.08.

– Tegnap elmentünk Julival Pécsre Eszter kiállítására...jó,hogy ott voltunk.. Hétfő estig kicsit szoros, mert egy volt tanítványommal csinálunk egy pályázatot- a nyerés nulla esélyével. De van egy rögeszmém a témával kapcsolatban.Szokásos. Emiatt nem tudok menni a hegyre. zs.

--- persze érdekelne, mi a rögeszméd / mi a pályázat témája
--- tegnap Donáth László itt, több órát beszélt
--- ma: A válinyolcvan ünnepkör utolsója társasházunk ünnepe lakótársi, polgármester-helyettesi, ünnepelti [Zelk] szónoklatokkal, dísztortákkal, pörkölttel és dedikálásokkal. 11-től-, [délben mi el, aludni] még ötkor is zene szólt az udvarból, jól érezték magukat. d.

– úgy tűnik, közintézmény lettél....tök jó. d.

– egyébként Donáth miről beszélt? zs.

– bocs, tök fáradt, semmire nem emlékszem. annyi, hogy levelem kapcsán elvi kérdéseid merültek föl, amiről érdekes lenne hármasban beszélni d.

– jut eszembe, akkor Te is része vagy a nagy Margitnegyed Kulturális Feljesztésének, amiről a Polgármester beszélt... zs.

2022.10.09.

– ma 13 éve halt meg Péter zs.

– Zelk Zoltán: Ha kérdik egyszer

Kertben szerettem volna ülni,
így álmodtam én őszömet,
nagy csend fényében elmerülni,
míg lassún hulló levelek
vállig, homlokig borítnának,
szépen halni megtanítnának -
az elmerengő képzelet
esztendeim kemény szálából
ily lágynak szőtte őszömet.

Szerettem volna ülni lócán
alkonyidőn, a ház előtt
hallgatni utak csobogását,
köszönteni az elmenőt.
így lettem volna gazda s vendég,
így mondtam volna szép jóestét
mindenkinek, mikor az ég
a sárguló napot leejti,
mint őszi ág a levelét.

Nem kertben, nem ház előtt lócán,
ülök a világ küszöbén,
s ha kérdik egyszer, mi járatban,
mit végeztem e földtekén,
ki oly ritkán s dünnyögve szóltam? -
de a szegénynek szava voltam,
ezért voltam, lehettem én
egyszerre alkony s pirkadó nap,
egyszerre bánat és remény.
d.

– Drága vagy...ilyenkor minden silányságom felbukkan. zs.

– mosolyogj. egy remekmű:

BÉKABÁNAT
Ha vízipók jó a tóra,
és ha légy nádra száll:
tátva bukik ki a vízből
már ezer békaszáj -
este is csak azt zokogjuk:
- Brekeke, brekeke,
szegény béka nem lakik jól
sohase, sohase ...

Hogyha nékem szárnyam lenne,
istenem, istenem!
fönn szálldosnék én a légi
réteken, réteken,
amíg édesízű léggyel,
szúnyoggal jóllakom -
s megpihennék és brekegnék
erdei ágakon ...

Boldog fecskék és ti rigók,
jaj nekem! jaj nekem!
Három napja, hogy egy sovány
szúnyogra éhezem:
ha elvisz a hosszú csőrű
halál majd engemet,
a lelkem is éhen száll a
tó felett, tó felett ...

Tudom én, nem minden béka
él ilyen cudarul:
messzi földön, messzi tóban
lakik egy béka úr.
A tó fölött nem kelepel
a halál, a halál,
s a víz alatt s a víz fölött
szúnyogok raja száll.

Nem irigyli ő a fecskét,
a cinkét, a rigót,
szitakötő táncol néki
s nagyhasú vízipók.
Zizeg a sás, leng a nádas,
járja a tavi-bál -
s este a Hold csak őnéki
furulyál, furulyál ... 

d.

– ok. kösz zs.

kép– Kata pár hét fekvés után Harangvölgybe kívánkozott.
Nyárvégi napsütés, hosszú séta.
Jobban bírta, mint én.
Ezt neked szedtem, fele Péteré.
d.

– elküldöm Neki, köszönjük zs.

– fölösleges. már látta d.

– akkor feleslegesen postáztam... zs.

2022.10.10.

– leadtuk a pályázatot-jól esett ...két volt tanítványom segített-...egy kicsikét kimerültem....vágre ágyamba kerültem. zs.

2022.10.11.

– ezt csináltuk. pdf-1.  pdf-2. zs

– Köszönöm, igen, ez érdekelt, mit terveztetek. Az a középső felülvilágítós tér nagyon aranyos. Az üvegezett, vagy nyitott tér?
---- hétfőt mondtál vérnyomásorvos találkozónak. Voltál? Hogy állsz evvel?
---- tegnap egy hatoldalas interjú átírása, nyomdafestéktűrőre d.

– Eltolható üvegfalak. Nem azért készült, mert aranyos. Ennél többről van szó.
Ma fogok telefonálni és kérek új időpontot.
Este olvasom. zs.

– "Nem azért készült, mert aranyos. Ennél többről van szó" – tudom. d.

2022.10.13.

– Tegnap kibicikliztem magam
-először Óbuda,óvodában nagymamás népi játék
-azután Dózsa György út, egy MAOE könyv okán
-azután Domus áruház egy diplomázó hallgatóval
-aztán haza juhtúrős stanglit sütni egy volt tanítványomnak,aki egy év után most jött haza Barcelonából
-végül kórus a Zugligetben egy röpke kis kocsmázással utána
-aztán itthon rajzokat gyűjtögettem a maoés könyvhöz és most megyek aludni
holnap nyugiban dolgozhatok remélem zs.

kép– Netán életveszélyes,
ha egyedül én tudnám Kata gyógyszerelését.
A föliratok mellett a találmány itt annyi,
alkalmanként nem kell gondolkodni;
gyógyszereket válogatni, adagolni.
Van, ami kétszer szerepel, ott van a helyén. d.

– Te egy rendszergazda vagy -  Kata ellátását nem is lehet másként -de Neked ez amúgy is hazai pálya (már mint a rendszerezés,regisztrálás)
Volt egy kis idő, ha jól emlékszem, hogy statikus akartál lenni. zs.

– Tegnap 04:55-kor a vekkerem szegénykém négy picit csengetett. Csak úgy, magától. Nem tudom, mire gondolhatott. Aztán a rendes időben, rendesen. Két ceruzaelemét ki, kissé búsan a szemétbe, kis fekete kockává vált, régóta észrevétlen szolgált az ágyam mellett; megszoktam.
06:40
Elköltözöm itthonról. Téboly. Vekker a szemétben, két eleme az asztalon, 06:10-kor négy csipogás. De akkor mi. Az angol szótáram? A printer? Jobbról jött a hang. Körbejártam terepemet. Aztán csak álltam. Vekkert szemétből ki, elemek be, 10 perc múlva aktív, profin radiocontrolled. Tettem a délután vett másik mellé. Akkor benyitott Kata, vidáman mutatta karsebét, véres horzsolás, ma éjjel ez. És már tudja is, mitől esett el, de ezentúl. Hol fáj? Sehol. Mosolya; több nem is kell az életben. Ezen aztán összeborulva vigadozunk is egy kicsit. Mutatattam neki, játékboltból tegnap egy írótábla. De kék-sárga, körbefűrészeltem és fehérre. Pár betű, kipróbálta. És eltelt az imaidő. d.

– egy kis szomorúvidám novella, kösz zs.

– Visszatérve. Nem tudom mennyire a te találmányod, mindegy, zseniális a kis átrium egy lakás közepén, szellemesen megoszt, és intim, kedves. Ugye nincs üveggel lefedve? Bár az se lenne baj. Ez valami típusház tervpályázat? Tényleg nagyszerű lehetne. d.

– Igen, a Leier írta ki, a saját előregyártott elemeinek felhasználásával kellett csinálni.-
Az udvar nincs lefedve és a tető esővízének gyűjtésére van egy fedett medence az udvar alatt, amiből lehet öntözni és szükség 
és szükség esetén még a szürkr víz is bevezethető Wc lehúzás céljára.A befelé lejtő tető azért jó,mert az udvar lég- 
téraránya jobb és a napelemek sem látszanak kívűlről. Az udvar egyébként a térérzet nagyobbításon túl klimatikusan 
nagyon kedvező az átszellőzés, meg a téli hőcsapda miatt és majdnem mindegy,hogy milyen tájolású a telek, mert 
minden napsugár be tud jönni.Ezt már a rómaiak is kitalálták Több fajta tetőformával ,tőbbfajta anyaghasználattal 
többfajta ház lesz. Lett volna még kraft benne, de későn kezdtem el. zs.

– nagyszerű, értem a részleteket! (ki az a Leiter)? d.

– Leier, egy nagy német gyártó, akinek van itt gyára Győrben. zs.

2022.10.14.

– Jaj, rémes volt a tegnapi és a mai napom... Döcéék házával kapcsolatban egy jogutódlási procedurával kapcsolarban
nem vettem észre egy hiánypótlási felszólítást a felületen, amire mindent fel kellett tölteni, az egész tervet. S most, hogy
csokot kell felvegyenek, szükség lett volna erre a hivatalos papírra, ami hiányzott az én figyelmetlenségem miatt...
Na, ezt próbáltam elintézni ebben a két napban. Meg elmentem 4. oltásért. De sajnos a tüntetésre nem jutottam el. Na,
majd a következőre talán...
Szereted a csokimázas püspökkenyeret? zs.

– Ma 5.10 vekker,  ¾ 6-ra az urológiára, hogy első legyek, akkor nem késem le nagyon az uszodát – Kata etetést. Elő voltam jegyezve mára. 7-kor közölték, hogy ma mégse rendel. (Két napja ugyanez volt.) Így hétkor tényleg a Lukács, de az úszónadrágom otthon maradt. Haza. Aztán egy különös napom, a szokott feladatokon túl d.e, d.u,. új könyvemet olvastam, FOTELBEN. Rálátásom már, hogy szerkesztette meg István. Nagyon jól. Különös műfaj, mindig gyanakodtam, veszélyes, mennyire olvasható műfaj. Tehetségem 5 mondatra szól, és a következő dátumnál elfelejted, mi minden volt előtte. Mire jó ez. És most arra jutottam, mégis működik a műfaj, mert a számára fontosból egy-két gondolat megmarad, és ezen túl szinte tudat alatt megkap egy gondolkodásmódot, hozzáállást, világnézetet; hogyan kezelem a dolgaimat, a világot, a konfliktusokat.
--- Milyen tüntetés volt, amire nem jutottál el?
--- Minden csokis dolgot nagyon szeretek, de most kerülöm, köszönöm, messzire.
--- Mutatok a könyvből:

2011. augusztus 16., kedd, Kékkút, Balaton-felvidék
Nyaralás második napja. Gyomrom émelyeg, bódult, és enyhén szédülök. Hajnalban, majd reggeli után ismét vissza kellett feküdnöm. Délben harmadjára is ólmos fáradtsággal ébredtem, Kata szíves invitálása ebédre; hárítottam. Akkor egy telefon a T-Mobile-nak, aminek kapcsán helyreállt az internetkapcsolatom. Tüneteim elmúltak. Most a kert egy távoli pontján fehér műanyag fotelben, térdemen laptop, fűzfánk árnyékában intézem életemet; most épp a Kondor-képem restaurálását. Az egér nadrágoldalamon csúszkálgat. A pénztárcám fölött mindig ugrik egyet. Kata alszik, megmelegítem a spagettit. És ha megtalálnám azt a lekvárosbuktát, amiről szó volt—
d.

Ez már a második hatalmas tüntetés, amit a szülők és a diákok szerveztek a tanárokért. Volt egy gyönyörű élőlánc is a múlt héten a Keletitől a Parlamentig. Kirúgtak egy csomó tanárt. Tényleg nem hallottad? Az egész város tele van vele. Gondolom, tudod, hogy miért van ez az egész.
Megint fogyózol? Miért mész az urológiára? zs.

2022.10.15.

– Drága Deske, nagyon Veletek vagyok. Kicsinyesnek érzem csipcsup dolgokkal túltömött életemet. Az én napi küzdelmeim szót sem érdemelnek. zs.

– Még a tegnapi leveledre se válaszoltam rendesen. És itt az utolsó mondatod. Hogyne lenne fontos és hogy ne érdekelne. Kösz, hogy leírtad a HIÁNYJEGYZÉK ügyedet. Veled érzek, vagy hogy is fogalmazzam. Dolgaink része, tán kisebbik része a bajjavítás. Kellemetlen tud lenni, ez is csak egy munka. Az én dolgaim se fontosabbak.
Csak most tegnap - ma összesűrűsödtek, kések a válasszal.
--- A tüntetésről, okáról se tudok, honnét tudnék, szerencsére nincs is vele dolgom. Maliciózusan állok ezekhez, mennyire jogos szakmai igény ezek mögött. Különösen, mióta Márki Zay be is vallotta, hogy ezekre az ellenzéki pártok ráülnek önpropagandára, és Amerikából kapott dollárral támogatják. Mind emögött, hogy az US próbálja Orbánt kiiktatni.
--- Igen, megint híztam.
--- Vagy nyolc éve prosztata-nagyobbodás, azóta negyedévenként ugyanazt a gyógyszert kell felíratnom. Az teljesen karbantart. Szerencsére van még belőle.
--- Ma egész délelőtt Istvánnál, ritka alkalom, aki most épp a DESKE.HU2-őt szerkesztette, egy hosszas csevegésre, avval az ürüggyel, hogy mutatja frissen kifestett lakásukat az újonnan elhelyezett számos képemmel. Ikonfalat is szerkesztett belőle, annyi van ott. Nálam okosabb ember, csendesen segített, nyitott dolgaimat átbeszéltük. És még meg is dicsért :-)))
Könyvem szerkesztéséhez csak az első körben 7 ezer oldalt printelt ki, őrület. Adriai "nyaralására" repülőn vittek utána a printeréhez 2! patront, az is elfogyott.
--- Most ilyen izgalmaim, neten villanyóra adat beolvasás. Ilyenen is tudok izgulni.
--- Nov.5-én lesz meg, vagyis szállítják, ha igaz, a 3 már kifizetett klímagépet. Mindenféle tájékozódások bozótjában, hogyan érdemes ezt majd takaarékosan, okosan használni. Hát így.
--- Remélem, hegyen-napon is voltál, meg - írod - ma is tüntetés. Lehet, hogy ott is van/volt napsugár :-))) d.

– Szia, a gáz, villannyal én is küzdök... Nem tudtam menni a hegyre, mert a tegnapi oltástól pocsékul éreztem  magam reggel, de elmúlt egy-két óra múlva, úgy hogy egész nap sütöttem, főztem, összeállítottam a pátyi  i munkám dokumentációját és Döcéék házának a telekhatári problémáját próbáltam tisztázni.De holnap elmegyek velük kirándulni. Az jó lesz.
A tüntetés :
1.egy kezdő pedagógus fizetése 200 000 Ft körül
2. olyan mértékű a pedagógushiány, hogy az  egyetemistákat vetik be. Juli átlagban 3,4 órát helyettesít fizika, matek stb, amit a rendszer szakszerű helyettesítésnek regisztrál
3. elvették a pedagógusok sztrájkjogát alkotmányellenesen
4. levitték a kötelező tanulási korhatárt 16 évre.
5. eltörölték az egyetemeken a kötelező nyelvvizsgát
6. aránytalanul levitték a tanári pályára felkészítő egyetemek ponthatárát.
7 összevonják a kis iskolákat vidéken, így nem lesz minden hsg.-ben suli
8. elvették a tanárok oktatási szabadságát, csak az újonnan kreált nemzeti tanterv alapján lehet tanítani.
9. az  ország gyereknépességének több mint a fele nem juthat magasabb iskolába. Egyrészt a tetemes mélyszegénység, másrészt a vidéki oktatás összehesonlíthatatlanul alacsonyabb színvonala okán.
10. elbocsátottak tanárokat a polgári engedetlenség miatt és több, mint 500 kapott figyelmeztető levelet
11. a központosított tankerületi rendszerrel olyan mértékű felesleges adminisztrációra kényszerítik a tanárokat, ami rengeteg időt vesz igénybe.

Mindehhez képest Kövér László azt mondta,hogy egy pedagógus ne a pénzért, hanem hivatatástudatból oktasson. Már a középískolai felmérőkből látszik,hogy aki teheti megy külföldre tanulni és sohs nem fog visszajönni.
Érdeklődj a követőid és a gyűjtőid táborában, ha azt gondolod, hogy az én ferde nézeteim szinezik be, amit mondok. A tűzoltóknak egyetlen megmozdulásra felemelték a fizetését 400 000 Ft.-ra.
Ezek nem politikai, hanem szakmai dolgok. Mint ahogy az sem politikai, hogy fenttarthatatlan óriás létesítményeket  nem volna szabad ma már építeni, hanem a meglévővel kéne sáfárkodni. A szociális lakások tökéletes hiánya sem  politika.
Na, abbahagyom-ölellek.
Boldog ember vagy, hogy nem tudsz ezekről. Persze kérdés, hogy rendjén van-e. zs.

– Rendjén van. Lám, lenne miről vitatkozni. Megbeszélni. De minek. d.

– Minden minek? akkor minek festesz? zs.

– Mindig ebbe botlasz bele. Van, ami feladatom, rám tartozik. És van, ami nem. d.

– Megkérdőjelezhetetlen - nincsenek kétségeid....azért ez nem annyira ok. zs.

– 2022.10.16.

– Hol irigyeled, hol utálod a kijelentő mondataimat.:-))
Igen, vannak, ami felől nincsenek kétségeim. Megértem, hogy te itt magadnak feladatot látsz. Pedig vannak itt zavaros kérdőjelek is. Pedagógus is vagy. Miért lássak én ebben feladatot. A tűzoltók báljára sem hívnak mag. Ha mind e mögött az, hogy utálod Orbánt, bizony feladatod lenne, hogy imádkozz naponta érte. Szélvédőmön tegnap elmosódó cédula golyóstollal. Kiprinteltem 6 példányban. d.

kép– ok. - Egyébként nem utálom Orbán Viktort,
de, hogy milyen állapotban van az ország, azt igen..
Hogy a jövő nem érdekli a vezetőséget,
Ha érdekelné, nem nézne így ki az egészségügy, meg az oktatás.
És örülhetsz,hogy nem tudsz róla.
Az imádság elég kényelmes,
de úgy tűnik, nem elég hatékony.
A kufárokat is kikergette Valaki a templomból....
zs.

– Vajha átadhatnék neked magam békéjéből valamit.
Náncsi az égből simogassa meg arcodat.
Az én nyugalmam nem abból adódik,
hogy nem ismerem a világ bajait.
Ismerem. d.

– hát, a simogatás az jó volna. zs.

– Megküldték egy rövid filmecske egy részletét: "Magammal szembenézek - Nádas Péter tárlatvezetése otthonában"

– gratulálok...nagy ember vagy zs.

– illetve magas.. :-)) d.
2022.10.17.

– Katát kísérem OTP ügyet intézni, kissé botladozom, belém karol.
-- Jobb erőben vagyok, mint te. Én csak beszélni nem tudok...
-- Ami nem is olyan nagy baj...
És nevetünk.

– mi van Veled? Miért botladozol? zs.

– időnként fáradt :-)) d.

– Ez azt jelenti, hogy egyszercsak nagyon elfáradsz oktalanul? zs.

– amikor van erre idő és lehetőség, mindig nagyon fáradt vagyok :-)) d.

– akkor ne hagyjál rést..hihetetlen pasas vagy

kép– Mágus famulusom telefonjainkra
ujjböggyel írható felületet programozott.
Féltem, Katának bonyolult lesz.
Vacsorát vittem, evvel fogadott.
Csodálatos.
Köszönöm. d.

– őrület, de van egyfajta tablet,
aminek nagyobb a felülete, amire rajzolni is lehet.. zs.

– Kösz tudjuk. A nagyobb hátrány. Ez mindig kéznél. d.

2022.10.19.

– érdemes meghallgatni https://youtu.be/ANd4Y3gh0tA zs.

– [látta a news-ban pénztárca ügyemet] tudok adni egy nagyon hübsch aprópénztárcát.... zs.

2022.10.20.

fogok írni!  túlzsúf.. aludj! d.

te is-nekem is zsufi zs.

Szia, nem lesz módom holnap írni... ma megtudtuk, hogy a " Huszonkettesek" kaptunk egy díjat a Fővárostól a tökéletesen eredménytelen igyekezetünkért, meg, hogy egy tanítványom a Média díjas lesz. Apró örömök. Ma voltam egy székfoglalón, ahol találkoztam Szütsékkel. Miklós nincs nagyon jó bőrben, Erzsébet viszont szép és virul.
A suliban egész évben a " reuse" a téma. nagyon érdekes és jó dolgokat csinálnak a gyerekek. Sokkal felelősebbek, mint mi voltunk. Alapos szakdolgozat, kutatás kíséri a tervezési munkájukat. Hihetetlen érzékenyek szociális és városi problémákra. A baj csak az, hogy mikor kikerülnek, egy olyan világ fogadja őket, ami csak a pénzről és egyéni érdekekről szól. Mennek is, aki tud más országba, ahol nagyon jó eredményeket érnek el. Jó volna, ha már esne a hó....
Ezen a héten két unokámnak van szülinapja, gyártom a verseket, meg a kajákat... Két dédunokámnál meg voltam játszani. Szívmelengetőek.
Meg még rengeteg műszaki, jogi harc. és semmi simogatás. basszus.
na, lefekszem. zs.

2022.10.21.

köszi a leveleket, most kivételesen én is zsúfolt voltam, akkor visszahatóan a leveleid:
-- Köszi a filmet a juhászról, ezt majd ha nyugdíjban, ez másfél óra... :-))
-- Nagyszerű, ha adnál aprópénztárcát. Persze, kérném akkor hozzá a két téli - két nyári nadrágomra egy-egy hatodik zseb varrni. Az ötben: irattárca, jegyzetfüzet, fényképezőgép, szájmaszk, pénztárca, zsebkendő, kulcscsomó, telefon, nem hordok ridikült...:-))
-- Örülök jó híreidnek; Huszonkettesek, tanítványok, unokák.
-- A REUSE téma csakugyan aktuális. A tétovázó gyereknek ad tovább Gyuri tanítását, egy életre megjegyeztem: Ha Afrikában vagy, ott sárból és nádból kell remekművet építened... (és nem nyafogni, elmenekülni)
-- én: még mindig interjúk, az utolsót ma archiváltam "Fejjel lefelé is jónak kell lennie" Aztán egy Sugár kép bonyolult ügye, végül egy barátomhoz kerül, de estére egy keretet is építettem hozzá. Minden nap jött is valaki, kép iránt érdeklődő is. Úgy volt "hogy az életben még lássam egyszer" S. Nagy Kata barátnőmet - két bottal, alig jár - kiviszem a Harangvölgybe. Miki 2 hete beteg, azóta Katát egyedül. Van egy baráti segítségem, kocsimat kölcsönadva venne nekem keretlécet. Egy hirtelen éles ötlettel kértem 10 darab 90x90-es farostlemezt is. Evvel az életet választottam, évek óta nem használtam, nagyon terhes a háttérmunka, alapozása, keretezése stb. Ennek örülök. Persze newsba: az életet választottam. és volt! aki - pár éve nem találkoztunk -, s most fölajánlotta újra segít az alapozás fárasztó munkájában.
Más. Figyelmeztetett profi ismerősöm, hogy hibás, 10 éve nem emeltem a képeim 5-600e HUF árait. Hogy összes (5 fontos) kortársam árai már az egekben. Ehhez nem volt lelkierőm. Összeszedtem magam, a dupláját mondom.
És ami igazi öröm, pár hónapja a mellettem vetkőző ezredes buzdított, mostanra beérett. És vasárnap visszatértem az 1000 méterre, fele gyorsban. Idén már csak 850 volt, helytelenítettem. Ebben is sikerült összeszednem magam. Ja, és a teáskészlet mellől eltettem a kristálycukrot :-))

– Vannak cukormentes édesítők...
Ja, a reuse-ra visszatérve. Ebből az aspektusból tartom több mint hibásnak a tengernyi felesleges épületet, amit
oktalanul építenek.a felesleges térkövezést és a szép félgömb padok mellé telepített csácsi, drága padokat a hegyen, amik máris
kezdenek tönkremenni... zs.

2022.10.22.

– akkor vagy érvényes ember, ha három rossz mellé három jót teszel d.

– Létezik olyan élethelyzet, amire nem tudsz ilyen veretes bölcsességet mondani? na, de ez jó, csak kérdés, mi a rossz és mi a jó:
Ja, kérdezni akartam, hogy a vonalaid, vagy az akaraterőd edzése okán tetted el a cukrot?
Az uszodaméterekért gratulálok, meg hogy az életet választottad: Az egész életviteled, meg a mindennapos nyomhagyás nekem elképesztő... mintha nem ugyanott élnénk...
Elmegyek a hegyre zs.

– Hogy a cukrot el? Játék, ez is. Hallottam, mennyire káros - azt hiszem :-)) a májra... Meg tetszik, hogy nehéznek tűnő feladat... Meg - semmi értelme - a súlyomra is vigyázok.
--- Bölcsességeim... nem oktatni akarlak, hanem segíteni szeretnék, nagyon, neked, lehet, hibás formában. Van mező, amiről más nem beszélget veled. Fáj látni, mennyire zaklatott, békétlen vagy, és EZT vetíted ki a világra... Ez neked nagy teher lehet. Igen, nem ugyanabban a világban élünk. Ha ebben valamit segíteni tudnék neked... A világban rend van. A csillagok vidáman ragyognak helyükön, de ha Ő szólitja őket, azt felelik: "itt vagyunk". Báruk próféta és költő
--- Ez is érdekes, furcsa, hogy elképzelni se tudod, hogy mindez nem mindennapos nyomhagyás. Nem a világra gondolok, hanem magamra, napló, alkotok, gondolataimat rendezem. Mellesleg evvel szórakozom meg tanítok is.

kép– Drága vagy, hogy segíteni akarsz... békétlen egyáltalán nem vagyok, és a zaklatottság sem igazán ül.
Lehet, hogy a te világodból  tűnik annak.
Valóban talán több, amivel foglalkozom, mint amennyi arányos volna.
De még megy és ez egyáltalán nem kényszer.
Ahogy te úgy gondolod, hogy tanítasz, úgy én is az életemmel.
Nekem így tiszta a lelkiismeretem.

...hogy ilyen egy erdei pad, félgömbölyű,
és nem ilyen drága cicsa, ami máris kezd tönkremenni. zs.

kép– Ilyen az udvarom. zs.

– tehetséges udvart neveltél :-))... d

– mindennap újra örülök, hogy itt lakom..
ez a Jóisten, a szakmánk,
meg a totál véletlen ajándéka....
Péter könyvében benne van a sztori zs.

2022.10.23.

– levélváltás orvos-költőnő barátommal:

-- Deske, miért ijesztik magát a nyugtalan szívű emberek?
maga sem nyugodt.
baj, ha ők másért nyugtalanok, mint maga?
na, csak kérdezek.
mert engem is megnyugosztani akar, miközben nem magamért perelek, hanem emberekért, akikért felelek, és felelnie kellene a szisztémának is, és nem teszik.
de Zs-nek is igaza van a térkőben, és rengeteg felesleges épülettel. amit ráadásul mindenféle gardens-nek neveznek el, miközben lehetett volna tényleg kert a helyén...
úgyis tudom, hogy azt írja, magát nem ijesztik a nyugtalan emberek.
hagyja őket nyugtalannak. mi van, ha Isten lázad bennük? dolguk van, ott, ahol magának nincs, vagy úgy gondolja, hogy nincs.
ölelés, S.

-- Megértem őt is, magát is. De hiányzik mellőle, hogy mindezt megköszönje. Pál „adjatok hálát mindenért”. A belső békétlenséget e részletében rendezetlen istenkapcsolatnak tartom. d.

– Fogalomzavar: a feladat, a lelkiismeret és a belső békétlenség nem ugyanaz. Egyáltalán nem tartom igaznak egy kiragadott mondat mindenre való ráhúzását. Nem szakácskönyvről van szó zs.

– értem, te ezt így látod. d.

kép– Függőhíd a Börzsnyben [legkisebb utonokám, 6 éves] zs.
2022.10.24.

kép– tegnap hosszú-hosszú idő után újra a Vitorlázó Repülőtéren. És végig!
--és befejezve a mondandómat "Adjatok hálát mindenért"
Ez nem egy kiragadott-, fetisizált mondat, nem Pál radikalizmusa,
hanem az Újszövetség, a megváltottság üzenete. Nem keserű parancs. Örömhír.
Ja, még hozzá:
A szívem szakad meg, ahogy Kata nehezen beszél. De hát ez/minden rendben van. Jó kezekben vagyunk. d.

– A megváltás üzenete nem azt jelenti, hogy minden rendben van. Hogy minden rossznak örülni kell. Ellenkezőleg. zs.

– Igaz, épp most pótoltam egy mondattal: ez az öröm nem azonos a jókedvvel. gondolkodásmód.d.

– majd próbálok vmit mondani erre, most kicsit satuban vagyok. zs.

 

2022.10.29.

– eddig olyan természetes volt az élet, most minden nap különös
Kata séta után este nehezen kap levegőt.d.

– 07:25 Ez nem jó hír-olyan bíztatóak voltak az elmúlt hetek hírei.Nagyon Veletek vagyok.Ölellek. zs.

– 23:47 szia, sokat gondoltam Rátok ma. Nem javult ?
( 22 fős családi születésnap, sajnos a szeminarista unokám nélkül) zs.

2022.10.30.

– Nem kéne téged evvel riasztanom, tulképp egyformán vagyunk. tudunk egymásra mosolyogni. Estéi(nk) fáradtabbak, megvagyunk.
22 fő! milyen erős összetartó erő lehetsz te, és ez meg is fog maradni, mert kialakult rend. A benne levő rendetlenséggel is.
Ma 4. éves medika unokám elhozza bemutatni Katának már orvos udvarlóját. Nem igazán értem a motivációt, talán hogy még az láthassa a nagymamáját. De komoly szándékra utalhat, így, kapcsolatuk kezdetén.
Mély (hirtelen) lélegzettel évek után rendeltem 10 darab  nagy-, 90 centis farostlemezt. Nehéz még megemelni is, pláne szállítani, kerettel. De lendületet adott, keretkészítés, alapozás, nehéz munkák, és sok. Pld. beszélgetés a művészfestékgyár tulajdonosával  - ny. igazg. – festék vegyészmérnök, egy új, champagnei alapozó-krétára való esetleges átállásomról. Azonnali választ nem tudott adni, hogy utánanéz. Megette, satöbbi. d.

– Nem riasztasz, nekem jólesik, hogy beszélsz róla. Azt gondolom,hogy az igazi együttérzés is segít.
Jó dolog, amit a medika unokádról írsz. Lehet, hogy az " orvosság" is belejátszik.
És a farost dolognak is örülök.
szia. zs.

– [news, leírtam] d.kép

A mai kis/nagy öröm.
Vettem észre, fordult az ízlésem. Mohóságból és komplettség-szeretetből persze minden megvolt, Illyés Gyula vagy 8 kötet naplója, többször is; Zelk újságkarcolatai 3 kötetben, de a teljes életmű sorozata is, satöbbi. Bele-beleolvastam ezekbe, aztán elég hamar mindet kidobtam, fölismerve, hogy a verseit, a verseit, a többi nekem sunyi-felületes, kényelmes kerülőút. A vers, szikrázóan minden benne.
De hát.
Hogy ZZ életét és gondolkodását annyira megismertem, az esténként olvasott -- pénzért, kelletlenül írt -- Élet és Irodalom-szösszenetei számomra ötvenszer tartalmasabbak lettek. Írja, öregember elmesélte neki gyerekkori keserveit, de hallom benne saját, párhuzamos, megkínlódott történetét, amiért mindezt tollra vette.
Villanyoltás előtt tíz perc örömzúg esténként az ágyban. Egy biztos pont:
Egyszervolt ember / prózai írások 1964--1971

Olyannyira, hogy észbe kapva hamar a géphez, antikvarium.hu, egy példányuk van, 477 oldal, 1480 HUF, 4 nap, micsoda kincs:
Reménykedem és rettegek / prózai írások 1963--1981, ez is az életmű-sorozatból.

Fél óra múlva. Ma mohó; jön:
Nappali menedékhely / prózai írások 1927--1955 830 HUF

Valami történt. Otthon vagyok.
Köszönöm.

– Na, ha véletlenül megkapod, egy-két hétre odaadod? Kár, hogy az örömzugba nem tudtak a Madarak befészkelődni... zs.

2022.10.31

– Este újra az Ottlik-novella, a Minden megvan. Elandalodtam tőle. Mennyire szükségem volt erre; ritka ajándék.
Egy más(?) világ. Az embereknek ez lehet a zene, egy jó hangverseny.

kép– Veszprém. zs.

kép– Köszönöm az emlékeket, a fotók által. erősen hatnak ezek a képeid
nekem még nincs halottam
valahogy édesanyám, húgom nem azok, inkább távol élők
Kata a ferencesek kriptájába kívánkozott tegnap, megemlékezésül.
ott váratlan megtaláltam Beney György atyát,
akivel az imaközösségünk indulásakor sok dolgom volt.
össze is vesztünk…:-)) d.kép– Veszprém [fotó] zs.

2022.11.01.

– Nem azért, hogy elolvasd, csak érdekességként:
minden családi bulira szoktam rigmust írni személyre szólóan....50 éve.
Még régen Boriskával felváltva. zs.

– nagyszerű, a hagyomány is, tényleg sok jó szöveg
micsoda nagy dolog egy ekkora – és összejáró – család, egyik életműved
------
ez meg te, talán unod, egy ref. püspök lányával vitatkozom, próbálom tisztán megfogalmazni neki:

panaszkodni nem bűn, csak sopánkodni
és: Istennek imában még azt is (mindent) szabad

de a hangsúly nem is ezen van
hanem a mindenkor hálás lelkületen
[Pál: adjatok hálát mindenért]

vigyázat. a hálát nem érezni kell,
az irányíthatatlan
Isten nem kér udvariassági hazugságot.

nem érzelem-, értelem
akarati döntés: Ő vigyáz rám és Ő nem téved

hálaadásban élni: világnézet
d.

– Ez gyönyörű, így is van, de ez nem zárja ki, a jogtalanság, igazságtalanság, galádság elleni 
fellépést. Igazából azt gondolom, hogy minden értelmes, tanult embernek kötelessége.
Egyébként mi a vita tárgya? zs.


2022.11.02.

kép– Szervusz, hát akkor a mi temetőjárásunk is. A Széna tértől a sírig egyetlen kavics se, mindketten végig lehajtott fejjel,
reménykedve. Úgyhogy asztalomról hozottat a sirály tövébe, zsidó szokás szerint.
De azt nagyon sajnáltam. Aztán hosszú séta végén egy fedkő körül rendes (kvarc)kavicsok,
az elhunyt neve fölött kereszttel, úgyhogy ott lehetett lopni. Idén őszre a sirály megint fél méterrel kisebb lett.
Az inasgyerekből lett költőfejedelemért elmondtunk egy imát. Jó érzés volt látni a különféle kavicsokat, mécseket, többen jártak errefelé. d.

– Ja, erre nem válaszoltam. Igen, ezt mindig elmondod ilyenkor, a galádság stb. elleni fellépés-kötelezettséget.
És ilyenkor mindig azt szoktam válaszolni, hogy persze, és hogy a kettőnek semmi köze egymáshoz :-))
2. A vita abból a zavarból származott, hogy neki is, mint általában is, nehéz befogadni, hogy a hála-gondolkodás
nem feltétlen érzelmi, hanem értelmi tevékenység. d.

– Azt gondolnám,hogy épp fordítva van: érzelmi zs.

2022.11.04.

– tegnap vett magának egy szürke svájci sapkát. Ez kb. a tízedik, minden színben. Élünk…! d.

– a svájci sapka a legjobb viselet zs.

kép

– óra séta Biszku Zsuzsával a Várban két munkafázis között.
Régen találkoztunk. Mesélt.
Azóta születés halál utazás munka örömök.
Kellemesen ködös, csepegős délelőtt volt.  
F/2022/180 d.kép

– Jó, hogy kifelé fotóztál. Nagyon szép.
Én egész nap a legkisebb unokámmal voltam
( bábszinház, sok játék, finom evések )
mind e közben a felismerhetetlenségig szétdúlták 
a fűtési rendszert.
aludj jól zs.

– De örülök, hogy mutatod a legkisebb Zsófit!…
(ma egy új képem, ott a newsban... Műterem Halottak napja - A/2022/27) d.

2022.11.05.

– [ news: Mára valahogy elmúlt a kedvem ettől a napi testsúlyfontoskodástól.. ]
akkor, ha csinálok sütit, viszek, jó?
látom, volt egy öregasszony látogatód... elment már? zs.

– Sütit?! Az jó lesz… amennyiben legváros vagy mákkos :-)) Túróstól megkíméltessem--
--- "látom, volt egy öregasszony látogatód...elment már?" Mit téveszthettél össze, mivel? Ki volt nálam, én nem tudok róla…
--- Hiába vártam véleményedet új képemről. Legalább annyit, hogy ronda a kerete… d.

– Almáspite? van benne baracklekvár zs.

– tökély!.. a többire is örülnék a válasznak…d.

– Szia,- azért írtam, mert a festőállvány olyan, mint egy bandukoló  öregasszony, aki épp hozzád igyekszik- a kerettel semmi bajom, a kép nagyon szép
Kütü barátnőmék lakásában volt egy kép, ahol egy hasonló, valóságos öregasszony ballagott egy koporsó után. zs.

kép– De jó! Szürreális humorod oldaláról nem ismertelek. De jó, hogy neked olyanod is van.
Ez meg a mai kép, fönt középen, ahogy egyszerűsödik a dolog, ez a vége. F/2022/182
Műterem élünk – A/2022/28


kép– Ilyen szép volt ma reggel a hegy. zs.

2022.11.06.

– Küldtél nekem szép avarszőnyeget a szobámba. Te észrevetted a fotómat? d.

– ja, most látom.. ez három különböző képnek számít,? zs.

– egyik nőtt a másikból… Lyól látható felylődés d.

– csak lefotóztad a fázisokat? de hát nem ugyanott van az öregasszony [a festőállvány]... zs.

– akkor beszélgessünk inkább  a fekete cipőfűzőmről [...]. d.

– nem akartalak megbántani, de Te is őszinte szoktál lenni. Két dolog:
1., ha három különböző embernek eladod ezt a képet, anélkül, hogy tudnának egymásról és véletlen látogatás alkalmával szembesülnének vele, szerinted nem éreznék magukat becsapva?
2., ha Te azt mondod, hogy rendben van, hogy a Szt. Háromság téri házat lebontották, mert nem  volt  jó ház és mind eközben az a véleményed, hogy a az Alkotás utcában felépült fekete doboz jó arányú, szép ház, akkor Te legalább annyira nem értesz ehhez, mint én a festészethez zs.

– Almáspitéd tökéletes, még hagytam! belőle, Kata sóváran megszaglászta, bólogatott, hogy ő ezt mennyire... szerette...
    És akkor most összegezzük, amit te a biciklid mellett:
--- A három új-, hasonló kép eladását három helyre a vevők becsapásának tartod.
--- Ilyen jellegű magatartás, hogy harminc éve ugyanazt fested.
--- Az egy négyzetcentiméterre jutó új gondolat mennyisége nem sokszorozható.
--- Szellemi lustaság ez az önismétlés.
--- Közben a világ megváltozott, nyilván te is, ez munkádban nem jelenik meg.
--- Buborékban élsz, körül kellene végre nézned, van más is - téma - a világban.
--- Még múltkortájt: képeid csak szépek és semmi más. És ez nem elég.
Igyekeztem, remélem, nagyon pontos voltam.
Megértem, sőt odáig fajulok,:-)) hogy tisztelem a véleményedet. Jókedvűen lecsacsiztuk egymást, semmi baj.
Illetve dehogynem. Ha munkámat ennyire tartod, de sőt, hogy csalok, evvel a háttértudtattal akkor miről beszéljek. Őszi lombokról, derékfájásról, időjárásról? Nem tudom, netán, esetleg ez átendeződik bennem, most ennek sokéves dialógusunknak nem látom értelmét. Sajnálom.

Tökéletesen félreértesz. A munkádat nagyon nagyra tartom, csak úgy képzelem... hogy Neked volna jó, ha megpróbálnál valami mást, másképpen... hisz annyira megváltozott a világ és valószínű Te is. Miért vársz
 minden gesztusodra csak dícséretet,? ezért nem látod értelmét a beszédnek? Elég fura. A három fehér képpel kapcsolatban pedig mégiscsak elgondolkozhatnál. Mégha összetartozó trilógia volna... zs.

minden gesztusodra csak dícséretet? - ez távol attól, hogy csalásnak tartod.
Ha bármiben bármikor segíteni tudok, kérlek szólj. d.

2022.11.08.

– Deske, én biztos nem fagyasztanám be a beszélgetést azzal, aki megtisztel az őszinte véleményével. függetlenül attól, hogy igaza van-e vagy sem.
mindenki a vakfoltja és nem a körültekintése miatt érdekes.
én pl. minden magával való egyet nem értésem arra használom, hogy jobban kikristályosítsam, én mit és miért gondolok, hiszek másként.
maga is, csak köszörülje magát ezen a barátján.
és adjon nyugodtan hálát, hogy törődik magával, és töri magát azzal, hogy ezeket leírja.
a jó kapcsolat az, ami jól sért minket. nem az, ami bólogat.
nekem legalább is ez a hozzáállásom. leginkább ilyen karcos barátaim vannak.

és különben igazán ez a barátja is benne van, hogy igenis, ez a legutóbb feltett képe, igen jó! N.

– tökös barátnéid vannak.. zs.

2022.11.09.

– ez a világ úgy van megszerkesztve, hogy sajnos mindig a nőknek van igaza … hejesbítek (majdnem) mindig :-)) d.

– egy a jelszónk, tartós béke, állj közénk és harcolj érte. zs.

kép

– ott a helyed üresen... [fotó: F/1967/121] zs.

– de jó, hogy erről is van fotó---
de nem értem, hogy hogy előttünk paraván, te ezt érted ?

– én se nagyon emlékszem.. megkérdezem a csajokat zs.

– Maja,Villő nem emlékszik, mikor, miért, meddig. Elküldtem Janócának és Áginak.
Gyönyörű az a 84/18 -as zsidó temető, a rózsaszín a sok narancs mellett - jóéjszakát zs.

2022.11.10.

– hogy tudod mindig elővarázsolni ezeket a szövegeket? nem volt szomorú Eszterke? d.

– Ez egy szomorú végű történet. Elő szerelmesek voltunk, ő annyira, hogy melltartója közepét szétfejtette, és egy patentot varrt oda. Elváltunk, pár évre rá egy meggondolatlan? rossz házasságba keveredett. Később elvált. Valahogy szárnyaszegett lett egész életére. Már házas voltam, olyan helyzetet teremtett, hogy ott szeretett volna gyereket tőlem. d.

– sírnivaló....kösz, hogy elmondtad- nem is lett gyereke? zs.

kép– De. Fiatal férfi korában megbolondult, rettenetes teher lett két családnak, aztán meghalt.

Délelőtt ez. 185 cm.//  Műterem holdvilág - ill.Műterem, megtörtént – A/2022/30 d.

– és mi van az Anyukával? kommunikálsz Vele? zs.

– vagy 30 éve nem, egyszer a férje morgott d.

– kár...mindkettőtöket - és magát is - megfosztotta valamitól zs.

– a képed: hú, ez gyönyörű, világgá ment az anyóka...mint egy Rilke vers zs.

– Jó volt ma a napom, nem kellett rohangálnom, elintéződött pár utálatos ügy, és voltam az egyik unokám fuvola koncertjén.
Most elkezdek hétvégére főzni.
Meg eszembejutott, hogy még mindig használom a lakatot, amit adtál, csak a mosolygós fej lekopott róla. Meg jó volt olvasni a leveleidet. Olyan gömb alakú lett hirtelen minden. Csak ennyi. zs.

– Jó, jó! még a délelőtti nagy kép utómunkálatai…  
2. férfiöröm: elég sok háttérmunkával egy új szervizasztal, ami a festés háttérmunkáit észrevétlenül nagyon megkönnyíti; fölkészülök a további 90 centis lemezek alapozására. Az már nekem nagyon fárasztó. Egy gyűjtőm föl is ajánlotta segítségét. Utoljára 3 éve találkoztunk, de olvasta a newsban, hogy most nyilván ez jön… d.

kép– Fura, épp most küldtek egy fotót, lekaptak.
Ez is egy történet, Eszterke mellett.
A textiles Judit, egy kiállításán sok év után most találkoztunk.
1982-ben nagy szerelem volt, a legrosszabb időben, épp Mikica született.
Mindketten tudtuk, hogy nem szabad; de épp csak hogy nem ölelkeztünk.
Fél év kellett, hogy befejezzem-,
akihez a Szerelemnaplóban azok a 82-es versek...
kép – Mindezek közben meg ez jutott eszembe, mutatom.
Szabó Vladimír képe, a Giccsfestő. Édes, édes!
Az egyetlen kép, amit szeretnék a szobámban...
Az anyóka, aki tálcán hozza az italocskát...
a két cica... a jámbor öregúr... remek.
És igazi önirónia is tőle.

– ez akkor volt, amikor a Halász utca sarkának nekimentél? - vagy az egy más este volt?
a kép tényleg elbűvölő... zs.

– Igen, amikor a Halász utcánál az egyirányú úton megfordultam,
és nekimentem a szembe jövő teherautónak… d.

– az ember nem gondolná, hogy tulajdonképp titkos szívtipró vagy zs.

– nagyon tudtam szeretni-- d.

az a legjobb... már nem?

2022.11.11.

kép– [fotó] d.

– kár... ha jól értem. zs.

– Most értem haza.
Véletlengenerátorral jött föl,
nagyon szeretem ezt a fotót.
Aztán gondoltam, ennek akár mindenféle jelentése is lehet… :-)) d.

– egy kis vizuális metafora- zs.


 

 

 

kép– aztán ez jött föl. Harangvölgy. Zsófi nagyon kapaszkodik Katába-- d.

– Gyönyörű.. mi az.hogy ez jött föl? zs.

– egy fájlomban 17 ezer képem.
Ha 5 percig nem nyúlok egérhez, sorrendtelenül följönnek, 10-10 sec. d.


2022.11.12.

kép– ma lesz építészvacsora a suliban,
amit mindig a másodévesek szerveznek,
jó kis műsorral.
maguk főzte vacsorával
-a kórus régi úttörődalokat fog énekelni,
a tombolára mindig  kérnek rajzokat a tanároktól...
én ezt adom most nekik zs.kép– köszönöm levél és rajz, hogy elküldted. kettős emlék.
de jól rajzolsz!, ráadásul gyors óraközi
mindig is jobban rajzoltál, mint én
noha grafikai munkásságom :-)) nekem lett
most keresek is gyorsan neked egyet, vigaszul.
Rajz - B/1995/30, faág, diófapác

iskolai muri, nagyon jó. mulass jól!

mai napot, nyilván jobb híján, átaludtam, délelőtt-délután, fejfáj
üres mint egy luftballon, semmi nincs megcsinálni
a két napja a nagy kép árnyékában. nem jó érzés.
nagyon nem jó. tudom, nem logikus
keresem a lehetséges jövőmet:
hétfőn átveszek a hídnál egy német nyelvű Utrillo kötetet,
igazi szerelem, közben negyven évig megfeledkeztem róla.
szívmeleg. reménykedem a valamelyest jó reprókban.
hétfő, hétfő. fél kilenc.

– Nem nagyon jó ezt hallani...de holnap másként lesz, meglátod.
Sajnos már egyáltalán nem tudok rajzolni, de talán még egyszer. Ágit bíztatom erre, de nem nagyon hajlk rá, pedig Ő aztán tényleg tudott rajzolni. Daniela se dolgozik már-elég sok egészségügyi problémája van.
Az úttörődal éneklés fenetikus volt. Nem maradtam ott a bulira, mert holnap 11-en jönnek ebédelni és ha maradok, nem jöttem volna haza, csak éjnek évadján. Pedig szívesen táncoltam volna egy kicsit. Na, majd jövőre,, ( haha)

2022.11.13.

kép

– Táncolni? Hát igen...
Talán nem tudod, Ági diploma után egy pár évig följárt hozzám a Körtérre rajzolni.
Egymás mellett dolgoztunk, itt volt helye rá. Linókat is csináltunk. A grafika/1969-nél meg tudod nézni.
Nem volt szerelem köztünk, bár kétszer összebújtunk.
Aztán esküvőm, de még jó ideig följárt rajzolni. Melltartóját az ajtón lévő szögre akasztotta, kényelmetlen lehetett neki munkához. Kata nézte.

Katával a tegnap esti sétánk, a szemközti parkban. Van bejárt hosszabb utunk, a túl felén egy padon egy Zelk verssel.
Táskámban két laticel-lap is a hideg ellen. Fájdalmas terhe ennek az órának, amikor ő szeretne beszélni.
Ez az egyetlen, ami néha pillanatokra nagyon nehéz.
Tegnap az angol szociológiát említette, a francia öltözködési divatról akart volna valamit mondani; ezek tévénézésből induló gondolatai.
És háromszor, négyszer elmondja, végén lendülettel gesztikulálva, és mutogatva, ami - valószínű - már a türelmetlenség.
És nem és nem értem, ez nehéz, ez fájdalmas.
Ilyenkor kétféle megoldás szokásos, legyint, hogy nem fontos, és ebbe belenyugszunk.
Vagy táskámból a spirálfüzet, golyóstoll. Van ott egy tekercs konyhai törlőpapír is, esténként fölerősödik a nyálazása.
Most ennek gyógyszerezésének módosításával próbálkozom.
Persze általában én mesélek, végig. Most Edit Piaf életéről. Kis könyvecskét találtam a földszinti polcon, önéletrajza. d.

– Borzasztó kereszt ez Nektek.
Ági a váci művésztelepen is-, mikor átjártunk az Ördögszigetre- levette a melltartóját. Egyszer egy tehénpásztor meg is kergette. (én világéletemben  útáltam a melltartót, nem is nagyon hordtam, csak mikor szoptattam,- meg, most öregen, ha pólót veszek és valahova megyek.)
nagy kár, hogy abbahagyta rajzolást. Lehet,hogy jót tenne a lelkének. Olyan a rajz, amit küldtél, mint egy Gaugin.
Azt hittem, hogy Villővel volt egy kis röpke viszonyod, zs.

– Teher, igen. De hát az tízpercenként változó, mindig volt, mindig lesz. Borzasztónak nem mondanám. Egy regiszterrel alatta béke.
Villőcske? Ó, percre sem. Azokban az években én nagyon elfoglalt voltam :-)). d.

– nagyszerű, ahogy így összefogod a családot. hogy sikerült ma az ebéd?
2. vérnyomásod? végül voltál orvosnál?
3. lakásodat föltúrják. Mi lesz a fűtéseddel? d.

kép– Az ebéd végülis születésnapi ebéddé fajult ( fiam 45, felesége 42 -a tortán 87 hosszú gyufát gyújtottunk. Utána elmentünk Békásra eszter kiállításmegnyitójára, ami jó, meleghangulatú volt Donáth jóvoltából. A templom tökéletesen alkalmatlan kiállításra a jelenlegi világítással. De sebaj... A kiállítással kétségeim vannak. Mármint a tartalmával. De Eszter ott a helyszínen valami hagyományos technikával, valami speciális világítással csinált Donáthról készített fényképről egy ciános ( kék) fénymásolatot. Az nagyon jó lett.
Voltam orvosnál, nincs semmi, mosz ok.
Majdnem kész a gépészeti borzalom, a padlófűtést most már tudom a szétbontva használni. A radiátoros szerdán lesz kész.
Fotó: Múlt vasárnap voltam egész délután egyik diplomázómmal  a Népszigeten. Elképesztő hely. Tökéletes lepusztulás, de azért gyönyörű...Rremélem nem veszi meg senki és a tájépítészek se fognak elkezdeni tájbaillő dolgokat tervezni.. zs.

– Köszönöm  a beszámolót. 45 éves ?! elképesztő.. megszoktam, hogy kisfiú…
2. kérlek, egy vagy két szóban minden levelemre reagálj, hogy megtudjam, olvastad-e. Mint most is,  kettőt küldtem, s ilyenkor aggódom, az előzőt megtaláltad-e. d.

2022.11.14.

– szia, ma jött.
Magyar Krónika CTRL és + al nagyitható, ha túl nagyra ugrik, akkor a mínusszal vissza :-))) d.

– ikonná lettél..... mit gondolsz Danieláról? zs.

– Hogy ikonná lettem. Móka. Értem a malíciádat. A fele az én minőségem. Kiderült, amit én tök nem tudtam, nemzetközi szinten is igen rangos galéria. Ezért a sok sajtóméltatás. Ők ezt pontosan tudják. Már visszamondtak irigykedő kollegát is, hogy sikerült a Válinak ide bejutni..
Daja
Milyen? Te is tudod… legegyszerűbb lenne itt bef. Amúgy mihez mérjük?
--- 300 fős orsz. tárlaton ott lenne a helye, festő
---múzeumba nem raknám
aludj. d.

2022.11.15.

– Nem tudom, mi ez a nemzetközi galéria. Az az érzésem, hogy a festésen túli életviteled (amibe beleértem a newst mindenestül  és a sajátságos kommunikációd a világgal, ami nagyon népszerű-, a szöveg minőségén túl a sok magánéleti információ okán is) is hozzásegít sikerhez, az ikonsághoz. Semmi malícia, csak ezt gondolom. Valószínű Te is tudod. Mintha a mindig deklarált keresztényi mivoltod nem volna teljesen szinkronban ...Na, remélem nem sértődsz meg zs.

– minden rendben. igen, tudom, hogy így látod. d.

– akkor jó... a MAOE a belsőépítészeti füzetek sorozatban (Németh Pista, Király Jóska stb) megjelente Péterről egy ugyanilyen kis négyzetes könyvet. Dec. 12-én lesz a könyvbemutató az Ötpacsirta utcában. Most szóltak, hogy egy kiállítást is kell  hozzá csinálni ( nekem). Hát, nem vagyok boldog. Ez az 5. kiállítás Péter halála után. Villő megigérte, hogy segít. zs.

– Mintha a mindig deklarált keresztényi mivoltod nem volna teljesen szinkronban - rájöttem, ezt mégsem értem, a mivel nincs szinkronban? Ugyanis itt több mindenről beszélsz előtte. d.

2022.11.16.

Hát, a furcsa magánéleti kitárulkozásaiddal. Mintha a keresztényi magatartás introvertáltabb volna... zs.

Angyali csacsikám…:-)) d.

Csacsi Angyalkám… zs.

Egy csacsi bandukolt a réten.
Szembe jött vele egy fehérruhás angyalka.
Köszöntötte i-á!
Az megsimogatta a sörényét, és azt mondta
d.

halleluja zs.

mire a csacsi: akkor á-i? d.

hol lakik a Váli? zs.

tanácstalan vagyok. ki az? d.

egyszer bemutatom... most elmegyek. zs.

2022.11.17.

sűrű volt a ma, a holnap is...átvettük a" Budapestért" díjat, -szívmelengető volt látni olyan embereket, akik mind azon munkálkodnak egyedül,csoportban, -hogy valamivel jobb legyen.... 
dédunokáztam még délután és holnapra csináltam ebédet, mert a legkisebb unokámmal és a legnagyobb dédunokámmal holnap bábszinházba  megyek délelőtt és utána itt lesznek nálam zs.

2022.11.18.

neked aztán sűrű az életed --- de szép!
Hogy Kata legbelül hogyan viseli az állapotát, amikor nem valamit mutatni, kifelé. Hogy már alig-alig beszél. Gondolataiba nem látok bele. Illetve. Reggel, konyha, Kossuth rádió a vakok számára készülő hangoskönyvekről. Hogy az önkéntes beolvasók... belép Kata, hallja, és: jelentkezem fölolvasni. És nevetünk. Mondom, a József és testvéreit... d.

Őrület.. mi lehet a lelkében? A fizikuma meg- ahogy írod- nincs rossz állapotban. Nem tudom, mivel érdemelte ki ezt a sorsot.. (tudom a válaszod)
Tüneményes volt a két kis csaj- a bábszinház után itt voltak estig, játszottunk, festettünk, -alig bírtam hazaszállítani őket. Elementáris, ahogy egy ilyen kisgyerek a festékkel, a színekkel bánik (4,6 évesek)

Nem világosan fogalmaztam volna? Spontán tréfált a sorsán, tehát békében hordozza…d.

jó volna, ha így volna zs.

2022.11.19.

Szia, ma volt az első téli nap a hegyen és az első nyugis napom a héten... még olvastam is egy gyönyörű könyvet, az a címe,hogy " Ahol a folyami rákok énekelnek"
Igazán persze meg kéne tanulnom a nyugalmat, mert alatta feszülök ... leginkább a simogatás hiányzik- félre ne érts, nem panasz zs.

Szia, a könyv címe gyönyörű, ingerlően kívánatos. Mondanád, miről szól? Prózát nem olvasok, de hátha.
Egy tisztelőm (bocs, az) pár év után üzent, megint fölajánlotta segítségét, hogy olvasta a newsban.. farost lemezeim alapozása, merthogy tudja, az nagyon fárasztó munka nekem. Ma ketten megcsináltuk az új nagy lemezeket.
És tegnap megjött a 6 óriásláda, a 3 légkondival végre végre. Ma este jutott időm örülni neki, egyet kibontani.
folyt.
mért lenne baj, ha panasz?
folyton föl kell dolgoznom félelmemet a várható egyedülléttől
mindig nők gondoztak d.

Egy lápi környezetben élő 7 éves kislányról, akit otthagyott az anyukája és a 3 bátyja és ott maradt egyedül az iszákos,
rémes apjával. A láp egy amerikai kisvárostól pár kilométerre van. Egy nő írta. Gyönyörű a nyelve,a lápi leírások.
Jó,hogy segített neked az ember.Biztos jó érzés. A klímákat hova szerelik?
Nem gondoltam, hogy félsz az egyedülléttől. zs.

2022.11.20.

Felszálló ágban: újra gyalogahatodikra d.

hurrá.... zs.

Nekem kellenek kis örömök előjegyezve, amire várni lehet. Ma a negyedik hossznál, hogy mindjárt áttérek a gyorsúszásra, és ma újra gyalogahatodikra, megvan az új Utrillo- majd az is. d.

Meg, hogy írok Neked (???) zs.

Szia, remélem még felfele..Ma kint voltam Békáson istentiszteleten és egy tüneményes keresztelőnek voltam tanúja.Utána 
ebéd nálam Döcéékkel,aztán jött Zsombi Lyonból (agykutató phd-s, aztán felmentem Eszterékhez, mert ott volt minden dédunokám, aztán haza,
konszignáltam egy kicsit. Holnap megyek Pápára a nagyapámról elnevezett nívódíj okán. Ma volt az Örölélet vasárnapja a protestánsoknál. zs.

 

2022.11.21.

kösz,a beszámolót, ma hosszan álmodtam veled, nyüzsgés, de semmi másra nem emlékszem.
tegnap:

Vasárnap, vezérszó, minden elmúlik.
Kata antropomorf: a Szépművészetibe, [ott a gyenge] Utrillo,
aztán a Városliget fái.
És a valóság.
Újkori kép már mind a Várban, a Galériában.
Hát kifelé, de én még a nagy Greco-kiállítást,
2:35 perc alatt.
Vajdahunyad Vár, édes giccs, de jó, hogy van.
Anonymus szobor, oly régen láttam. Platánfák.
A kisgyerekeknél megálltunk, álldogáltunk.
Földalatti. Olasz szavak, sokszínű műkörmök.
Mintha minden túlvilági.

Hát, ez jó,.... milyen volt a Greco?
Én többször álmodom Veled
A Liget és a Vár...mintha a szívemet tépték volna ki...felesleges,stílustalan pöffeszkedés. Egyszer nézd meg a Főhercegi Palotát a Tabán felől. Irodaház lesz. zs.

Gréco,… amilyen lehet, két és fél perc alatt… nem érdekelt, csak tudni akartam, mit hoztak ide és főleg: jó utat Pápára! 06:43 indulok…d.

Édes Barátom! Vajha legalább kicsit segíteni tudnék neked, de örülnék! Átadni neked valamit a magam békéjéből. A te nyugtalanságodnak. Amit kivetítesz a világra. Ha evvel meg tudnálak ajándékozni. Egy békés hajnali levélváltásban váratlan dühöngésed/búsulásod/morgásod a Vár beépítése ellen. Bár így a jó, legalább nekem ki tudod mondani... Unokakörnyezetben ez kevéssé... d.

– Ez szakmai kötelesség, meggyőzödés -Te is így tennél, ha ezt gondolnád zs.

– Igen ezt még meg kell tanulnom belőled, hogy nálad a küzdelem nem nyugodt, hanem ehhez szükségszerűen az indulat, a harag, a dühöngés is hozzátartozik. Meg kell tanulnom, hogy nincsen baj, ez alkatod. d.

– Mit szólnál ahhoz, hogyha valaki átfestene egy Utrillo képet? zs.

– Semmit. Nem az én dolgom. d.

– Szubjektív, szelektív a határ ? Felelőssèg nincs? zs.

– Az Utrillo kép tönkretételében nincs dolgom, nincs felelősségem. A Mostar híd lebombázásában sincs. A világ épül és pusztul. d.

– De a saját környezetedben? zs.

– Sajnálatomra :-)) a feladatkörömön belüli bajokra se tudok dühöngeni. Úgynevezett nyugodtan kezelem őket. És megteszem, amit tudok. d.

– rossz szó a dühöngés... segíteni akarás zs.

– Iszonyúan kevered a fogalmakat. A tönkretett Utrillo esetében mi a segíteni akarás? d.

– az csak egy példa volt... ott, ahol tud az ember segíteni zs.

– persze! de azt lehet nyugodtan, mosolyogva is. tisztelve a másikat. d.

– vagy így, bocs: az az érzésem, saját belső békétlenségedet vetíted ki a világra. és egyszerűbb velük foglalkozni -- d.

– óriási tévedés, te kevered a fogalmakat zs.

– örülök, ha tévedés, akkor semmit nem mondtam. d.

2022.11.22.

kép– Semmi semmi, csak mindig belebotlok abba, hogy szenvedélyesnek tetszik lenni.
A küldött kitekintő kutyát végül észrevettem a képen, s elég sok munkával pirostalanítottam.
Küldöm döm. d.

– köszönöm nöm.....tökös zs.

–Tegnap esti sétán mellékesen mutatta síkesztyűjét, elöregedett.
- Veszünk, jó?
- Arra a kis időre... - mosolygott.
Pár sarokkal lejjebb síbolt, ma 11h, festőkötényt le, meglepetés lesz.
Adom és mosolygok:
- Arra kis időre.
Férfizseni, aki nőnek ruhát tud venni. Próba.
- Szűk.
- Van még kétféle, megyek.
Nem úgy van az. Nehezére esett, de felöltözött. Rájöttem, a mintája se tetszett. A boltban minden módosul, többféle próbák, a problémák írásban. Segítőkész eladónő, odasúgja nekem,
- Mennyi türelme.
- Semmi. Szívből jön.
A kesztyűből végül melegnadrág-norvégmintászokni-papucs-palacsintasütő lett. Ez utóbbiból kettő, tefál, és nem teflon. d.

2022.11.23.

kép

– Az jó, mert akkor palacsintasütésó is lesz.
Nekem meg Juli kötött két pár kesztyűt. zs.kép– Nagyon szép színűek. Ő kötötte?

– igen, jár Waldorf kézműves pedagógus suliba...
állítólag egy 12 éves walldorfos gyerek már tud ilyet. A fiúk is.
Alpakka fonalból van és nagyon meleg.
Ez a lány napfolton született.
Tüneményes kisgyerek volt és az is maradt-
Honnan van ez a kép? zs.

– Egy közeli nőismerősöm íróasztalfiókjából. Kata anno azt mondta rá, nagyon fáradt vagy.
2. csak föltúrásról tudok. mi van/lesz a fűtéseddel?
3. erősítsd meg, hogy ezt tényleg kötőtűvel.
megnéztem nagy méretben, mintha gép, olyan egyformák a szemek. hihetetlen. d.

– Igen kötőtűvel, de nem kettővel, hanem 4+ 1- gyel zs.

2022.11.26.

– Szia, véletlenül vettem észre a Mozgó Világ belső borítóján, hogy Te csináltad a címlapot. Jó régen lehetett. Örültem.
Mini beszámoló: két napig egyfolytában a suliban voltam, jó sok tennivaió van. % diplomázó, ami nemcsak a tervezést, hanem a szakdolgozatot  és a tárgyat is jelenti, plusz az MA 1-es évfolyam, akiknek egy jó nehéz feladatot adtunk ki. Ma kint harcoltam Döcéék szomszédjával, aki egy méterrel feltöltötte a telkét, aminek van némi következménye...
 Meg a Tilos rádióban interjú, a Huszonkettesek és a Fuga okán. Utána főztem.
Kerestem a Mozgó világban egy cikket, amit sok embernek el kéne olvasni. De nem találtam
Maradt a felszálló pálya? zs.

– Szervusz. Beszámolódból: mi lesz a méter feltöltéssel? Az Döcééknek mit okoz? És érdekelne, ha így elmondható, milyen (nehéz) feladatot adtatok ki?
Én. szétválasztandó a nyomott hangulat, igen gyakran kérem  a Szentlelket jó-szép gondolatokért. A newsba se írtam; alig.
És más a teendők, az zavartalan, az önkéntes része is, lifttelenség, az esti denevérpad, amikor már nagyon mennék ágyba. d.

kép– Egy szögtámfalat és befelé lejtő utat kellene a szomszédnak csinálni,
hogy a földnyomás és a víz a saját telkén maradjon.
A gyerekeknek évek óta tematikus- főleg szociális - feladatokat adunk ki.
(őregotthn,óvoda-, hontalan szállás-, gyerekotthon-, oktatási terek stb)
Az idén
a " reuse"-újrahasznosítás a téma és egy Újpalotán megüresedett,
hetvenes években-clasp rendszerrel - épült iskolával foglalkoznak.
a fotó: ma délelőtt...
Hajlandó vagy egy kb. 20 perces riportot meghallgatni? Más témáról..

– Fotód gyönyörű. A fenti riport a az Orbán-diktatúra visszásságairól.
Te mindezt igazságnak látod, én hazugságnak.

– Arról szól,hogy sok olyan ember van, aki szakmáját megcsúfolva a karrierjéért éli az életét, meg sok olyan, akinek szólni kellene,
de annak ellenére, hogy nem kockáztatja az egzisztenciáját, mégis hallgat. Akkor fog itt valami változni, ha politikai döntést szakmai
érv képes lesz módosítani. Hallottál a mostani diák-tanár-szülő tüntetésekről, élőláncokról? Ez nem hazugság, hanem a valóság.
Beszélgess egyszer egy tanárral. Jövőrombolás... nézd meg, hogy a finnek, meg az észtek mire voltak képesek azzal, hogy az anyagi
erő nem stadionokba, oktalan presztizsberuházásokra, hanem az oktatásra és az egészségügyre fordították.
Villővel egyeztess.

– nincs kedvem veled politikáról vitatkozni. d.

– Az iskolai feladatokhoz: évek óta emlegeted, mennyire jól érzékenyek a mostani diákok a szociális stb. kérdésekre. Leveledből kiderül, ezt ti hoztátok létre, célirányos bölcs faladatok kiadásával... d.

– Azért, mert ma ez a fontos. Teljesen más egy építész feladata, szerepe ahhoz képest, amit nekünk tanítottak. Most gondolom, hogy de jó volna előlről kezdeni.A komponálás, a szépség ma egész mást jelent. lényegesen
több elemből áll a tevékenység. És sokszor az " építészeti" szempontok a sor végére kerülnek. Nagyon izgalmas. Egyik diplomázóm a felhagyott inotai erőművel, a másik a Domus áruházzal, a harmadik egy maradvány harisnyagyári épülettel, a negyedik a Népszigettel, az ötödik Badacsonytomaji revitalizációval, a hatodik a felhagyott tiszai holtágak újraélesztésével. Egyik klasszabb, mint a másik. És a munkájukhoz kapcsolódóan egy 30 ezer karakteres szakdogozatot kell írniuk, amit az elméleti intézet kontrollál. Plusz még egy tárgyat kell valóságosan megcsinálniuk. zs.

– építészeti oktatásról: de jó, hogy konkrétumokat is írsz. Amit sorolsz: nagyszerű, felkiáltójel. d.

– Őrült mázlim van, hogy így alakult és még mindig csinálhatom.
( zárójelben. ez nem politika, hanem az életünk és az utódaink élete...ilyenmódon a tanításunk is politika -mint ahogy valószínű az is.az állásfoglalással.) zs.

2022.11.27


– igen, nagyon szép történet a tanításod
-- politizálni persze lehet (nektek), ha nem romboló, hanem javító szándékkal, és mosolyogva

d.

– Soha semmit nem csinálok romboló szándékkal.És ez nem politizálás, hanem szakmai meggyőződés. Politikát a hatalom csinál belőle, mert nem hallgat a hozzáértésre. (lásd tanárok-diákok-szülők).
Mosolyogva? lehetetlen. Hol élsz,? zs.

– Hol élek? nekem mindegy, hogy hol élek. A belső béke nem a külvilágtól függ. :-)) d.

– hát ez bizony így van...a belső béke nem függ a külvilágtól, ha foglalkozunk vele, javítani akarjuk, az nem okoz belső békétlenséget, sőt- most te kevered a fogalmakat.
Azt azért megkérdezném, hogy mit értesz hazugság alatt a tegnapi riporttal kapcsolatban )
Ma voltam Donáthnál, gyönyörűen beszélt, volt koncert is Istentisztelet közben. Eucharisztikus alkalom volt Eszter is ott volt- a kiállítása kapcsán. szívmelengető, ami itt folyik. zs.

– ha a béke megvan, akkor talán mégiscsak tudsz mosolyogni.. d.

– miért olyan fontos a mosolygás? szomorúan is lehet békés valaki.
Tudtad, hogy az antropológusok és a pszihológusok szerint (vagy van antropopszichológus?)
a mosolygás a vicsorítás civilizált formája? (mosolygó gyilkos..) zs.

kép – [fotó F/2022/192] d.

kép– na ugye... zs.


kép
– változnak a dolgok [fotó F/2022/194] d.

– Nem kis feladat… jó, hogy ezt is mosolyogva…mire írtad, hogy változik? 
Eljöttem a két nagy lányunokámmal szinházba zs.

– (csak az étkeztetés kisebb változásai miatt a fölülragasztások;
nagyon fontos, hogy minderről
nehogy csak én tudjak egyedül) d.


 

 

2022.11.28.


– ... "hogy Katát mosolyogva"... gondolom, ironizálsz. Meg-megszúr a fájdalom, de békével, és tényleg sok mosollyal... d.

– próbálok minél többet Rátok gondolni... zs.

– Köszönöm!

kép Reggeli körlevelem a Ferences Tartománynak.

Kedves Bence, kedves Atyák!
Szerencsétlen dolog. 2020-ban az akkor megjelent Ferences Zsebnaptár dolgában levelet írtam a kolostornak, miért nem bízzák szakemberre a borító tervezését. A vizuális kultúra teljes hiánya, és hogy egy címlap nem információ-ömlesztésre való.
Ellenreklám.
És javult a helyzet. A tervező-, Kis Kornél OFM. megértette. A 2021... 2022-es már kifejezetten szép, elegáns volt. És most tőle megint itt ez a szerencsétlen idei, a 2023-as. Mikroszkóppal, nagyítóval, szívekkel, kötéldarabkával, buborékokkal, apróka ferences szavakkal, sajnálatos színekkel, betűtípusokkal.
Egy ilyen megnyilvánulás az egész közösséget érinti. Egy évig sokan nézik majd. Vizuális kultúrájukat nem fogja emelni.
Mondjam, hogy két telefonnal grafikust lehetne keresni, aki akár szívességből is megcsinálja?
Jelenits atya egy régi Népszabadság-cikkem kapcsán mondta nekem: egyházunkon belül is minden hibát, hanyagságot, bűnt meg kell mondani...
Sajnálom...
vd.

erre te azt fogod mondani: látod, ugyanazt csinálod, harcolsz, mint én
erre én azt fogom mondani: ég és föld
erre te azt fogod mondani: miért
mert én naponta imádkozom is értük :-)) d.

2022.11.29.

–ma is szürke volt a napod? nekem egész napom az utódaim ügyesbajos dolgaival telt, de ez jó. zs.

– Jó reggelt, reggelit! Eddig 3 ferences atya válaszolt. A tartományfőnök csak megköszönte, a másik kettő egyetértését is. Amúgy zsúfolt nap, a  képek is, ferenceses levelem alatt láthattad, mondanám, tömény d.

– akkor meg miért mondod, hogy kártékony amit teszek? egyébként mit válaszoltak? zs.

– hagyjuk ezt  a felületességet, általánosítást. VAN, amit kártékonynak tartok a közéleti munkádban. De ezt is hagyjuk, már elmondtam egyszer (legalább) d.

– igenis.Tanár Úr.. de Ön kezdte újra. zs.

– ez igaz:-)) d.

kép– Új ismerősöm búcsúzóul írásban
kért tőlem egy mondatot emlékül.
Most fotót küldött róla, hogy falon van.
Egy eredeti Picasso graf., és egy Falk-fotó mellett.
Jesszasz, a mondatok felelőssége. d.

– hát... zs.

2022.11.30.

kép– Lukácsból küldte egy skandinavisztikus egy. tanár, mailben, tréfából.
Ha életben… nem biztos, hogy valaha használnám, de ilyenre bizony vágytam…
Valami gyönyörű… d.– Én a Szabó Ilonka utcai ház befejezése után kaptam a kivitelezőtől ugyanilyen ceruza és pittkészletet. Ennek 25 éve, azóta is használjuk zs.

– Szia, semmi gondolatot nem akarok rád tukmálni, elhiszed nekem.
Azért küldöm, mert ez a szöveg nagyon világos magyarázat,
én innét tanultam: Merlin Carothers: A dicsőítésben rejlő erő

– Elhiszem, hogy jobb e szerint élni... Imádkozz az újabb kirúgott tanárokért. zs.

2022.12.01.

– gondolom, nehézpáncélzatban alszol is…d.

– Borzasztó vagy. Egy 30 éve tanító középiskolai tanár 250 000 ft.-ot kap egy hónapban, gigantikus a tanárhiány, egy csomóan elhagyják a pályát, a peremvidékeken reménytelen a leszakadt gyerekek helyzete, a tanterv száz évvel le van maradva attól, amire most szükségük volna a gyerekeknek, a levitt ponthatár és a már nem szükséges nyelvvizsga ellenére sem mennek az érettségizettek erre a pályára. Csak az ország jövőjéről van szó. Tudom, hogy ezt is mosolyogva, hálával kéne nézni.
Nagyon jó, meleg puha a pizsamám, jó reggelt

– Éjjel egy órakor a tanárok ölelnek, alszanak, vagy talán olvasnak :-))

– és a szebb jövőről álmodnak... zs.

– rólad :-)) d.

– sajnos nincs olyan férfi tanár ismerősöm- zs.

– tanítottam…….. d.

– hm. zs.

– és az én érdekeimet senki nem védi! d.

– de hát Veled minden rendben (ha jól tudom) zs.

– és a 78e HUF nyugdíjam…??? :-)) d.

– nekem 120 000... de egy képed másfél millió- a tanár meg legjobb esetben külön órát tart otthon a napi munkája után, de mivel a tanárok 70 százaléka nő akik a családról gondoskodnak,
viszonylag kevés tudja ezt megcsinálni. zs.

1. hülyéskedtem, nem hallottad.
2. nem másfél, az elmúlt 10 évben 500e HUF volt. d.

bocs,,, zs.

2022.12.04.

– Szia, már megint bezömült az életem..... zs.

– Kata a szoba közepén, pizsamában. Sírt. Ijedtem, ilyen még soha. Elmondta, hogy délben is, megállíthatatlanul, felszabadultan, a templomban, G. atyával való beszélgetés után.
Átöleltem. Erősen szorítottam, együtt könnyeztünk. Oldalról nyakát puszilgattam. Mosollyal nyújtott egy papírzsebkendőt.

– földi még az élete ? zs.

– igen d.

este

– bár d.

– hogy mégse? zs.

– hogy részben d.

Ma csodálatos két Schubert triót hallottam a Fugában kedves, szép fiatal zenészek tolmácsolásában. Büszke vagyok, hogy végül is sikerült megmentenünk a Fugát. zs.

Hogyan sikerült?

A 22-es civil építészcsoporttal kora nyáron addig mesterkedtünk, míg az a kamarai elnökség, akik meg akarták szüntetni a Fugát egy közgyűlésen lemondott, mert a tagság nem fogadta el az elnöki beszámolót. (ebben elég sok munkánk volt). Az új elnökség - amire mi is adtunk javaslatot - pedig támogatja a Fuga tovább élését. na, nem volt egyszerű. Többek közt ezért kaptuk a kitüntetést. zs.

2022.12.05.

Még bosszankodom ezen a mondatodon: Imádkozz az újabb kirúgott tanárokért. Vagy inkább szomorkodni kéne. Az Istenkapcsolat nem a te kis hülye pártpolitikád eszköze. d.

Hát nem Te mondtad, hogy imédkozol Orbánért, Gyurcsányért..?. amit én nem nagyon értek, de nevetségesnek és hülyének nem titulánám. Szégyellem magam helyetted, hogy nem érted és hülye, kis  pártpolitikámnak nevezel egy ilyen komoly dolgot. Úgy csinálsz, mintha csak Neked volna bejárásod a Jóistenhez. zs.

ebben a kontextusban egy legyintő gúnymondatnak hatott d.

nem igazán értem zs.

hogy mi dolgozunk, te csak imádkozgass d.

Tökéletes félreértés,- tudom ,hogy ártalmasnak és feleslegesnek itéled meg, amit csinálok- nem baj. Most elmegyek A SULIBA, UTÁNA KÓRUSPRÓBÁRA. zs.

nem egészen így van, és nem is a munkádról beszélek, mondom, az ima kigúnyolásának hatott d.

Mondom, félreértetted zs.

borzasztó gusztustalannak hatott a mondat // OK // elhiszem neked d.

Na, jó zs.

 

2022.12.07.

klímaszerelés 2. napja, most nálunk az egész lakás föltúrva. d.

ajjaj, nem fagytok meg? Kata hogy tűri?
Ma el kellet volna menjek veszprémbe Nagyapámról elnevezett " Építőipari Nívódíj " átadására, de egy hang nem jön ki a torkomon,  úgy berekedtem, úgyhogy most hamar leírom a laudációt és elküldöm. Kár, de elővettem a józan eszemet és megnéztem, mikor  születtem és maradok. zs.

bölcsen tetted.
Kata ma kerül sorra, de nálam már meleg van, jöhet. d.

2022.12.10.

Szia, hát…
Érettségi találkozó félévente, sűrűsödik, hogy halunk. Sok év után rászántam, hátha. 8-10-en voltunk.
Egy óra után aztán udvariassági hazugsággal menekülés.
Az adott órában a köv. témák kerültek terítékre.
- egy pogácsa
- egy másik pogácsa
- egy angol whisky
- egy másik angol whisky
- körtepálinka
- nem ihatok, vezetek
- na csak egy kicsit
Osztályfőnökünk Zebi, Vasbányai tanár úr, mi 80-81, ő 87. Hangos, ép, és vidám. 1960:
Ő adta kezembe: Seneca Erkölcsi levelek I-II.-t.
Azt megtanultam.
Alkalmatlan vagyok az ilyen derűs együttlétre. Ez alatt öt farostlemezt le lehetett volna alapozni. d.

Hát, ezen már nem nagyon lehet változtatni… kár, mert az ilyen események akár jók is lehetnének. Én nem vagyok a topon-influenza és holnap fel kell rakni ezt a könyvbemutatós kiállítást (Villő és egy másik segít) Villővel komoly gond van. Most elmegyek aludni, hátha kialszom a kórságot. Mit gondolsz Bukta Imréról? zs.

2022.12.11.

Bukta talált egy érdekes területet, jól nyúlt hozzá. Kidolgozta. Sziporkázóan ötletes, és ahogy érzékelem, szorgalmas is. Sikerre segítették. A szándékolt mondanivalók nem, engem csak a képi minőség érdekel. Abban nem jeleskedik. 10-13h között tudnék kiállításépítés segíteni. d.

drága vagy, de elegen vagyunk- ez csak egy laza felrakás, 3 napig van nyitva.- zs.

2022.12.12.

kép

– [telefonbeszámoló a kis Reimholz-könyv bemutatójáról,
és a kiállításról az Építész-székházban, mert beteg]2022.12.13.

kép– York napsütése-műterem – A/2022/33  90x90 cm d.

– a " holdbéli csónakos" zs.

2022.12.14.

– " mindenki közveszélyes, aki el akarja kerülni a szenvedést". ( Nádas P.)
kissé romhalmazos vagyok kívül-belül -a tegnapi kép gyönyörű- holnap már bemegyek a
sajátjaim értékelésére zs.

– most készültem tőled csak annyit megkérdezni, hogy vagy, de tényleg hogy vagy? d.

– Nem vagyok még százas, még egy-két nap.
Az a kiállítás feltevés tett be.
Nagyon sok minden lett volna, ami elmaradt, ez zavar.
Nem vagyok elég nagyvonalú. Ilyenkor nem tudok megnyugodni… jólesik az érdeklődés/ és Ti? zs.

– nagyon fáradtan és mozgalmasan-, nem hírértékű d.


2022.12.15.

kép– Boltba Katának a heti magazinért, és rátévedt a szemem erre a polcra.
Ingerült, ilyesmivel törődni, ünnepekre nincs ebédem.
Ne komplikáljuk. És lesz öt dobozom. d.

Viszek Neked majd ebédet, gondolhatod.
Ma fél 11-ig a suliban voltunk értékelés okán. Elképesztő teljesítmény, amit ezek a gyerekek
produkáltak. A mi munkánk annakidején negyedéves korunkban óvodás teljesítmény volt ehhez képest.
Csudajó érzés... 
Én meggyógyultam, de még egy-két napig nem bicajozok. zs.

 

2022.12.16.

– Csak egy kis sajnálkozás kiprovokálásáért írtam, gondolhatod... :-)) Kata 30 tojást akar vásárolni, ollé.
De egy kajának egyszer a szívmeleg kedvéért örülnék... Amúgy jók ezek a konzervek.
Az iskola. Tudod, mi is épp ilyen szorgalmasak, okosak és tehetségesek voltunk,
tele alkotó szándékkal. Akkor tán inkább a művészet oldalán volt a hangsúly, akkor arra volt szükség.
Ha a mai gyerekek ilyen jók, konstruktívak stb., az csakis titeket minősít. Ez szép történet. d.

– Ma  a diplomázók első féléves terveit értékeltük.
A téma : mi lesz 2080-ban 1. Apajpusztán
                                           2.-a 9. ker. egy körülhatárolt tömbjében
Lehetett választani
hármas- négyes csoportokban kutattak,ötleteltek és 5 teljesen különböző elképzelést mutattak be.- hát, elég 
elképesztő volt. Hétfőn ugyanezek a diploma feladataikat mutatják be, hogy állnak
Van olyan kaja, amit nem szeretsz? zs.

2022.12.17.

– Nagyszerű feladatok, de jó, hogy most konkrétumokat írtál. Lenne energiám..., valahogy de jó lenne megnézni, mi gondolatok születtek ebből a csodás ötletből. Sokáig vakarnám a fejem az ilyen problémán.
Hogy mit nem szeretek, erről megpróbálom Katát megkérdezni, csak mindig elfoglalt.
Ami világos:
tragédia szint: mócsingos hús (Kata imádta), pacal típusú dolgok
fölösleges: leves, kivéve a gyümölcsleves
hátrányos : rizs és tarhonya
működik, de csacsiság: túró
Most Kata azt mondja, mindent szeretek. Lehet.

d.

– Istenem, de irigyellek a zenéért...
Tizes skálán:
töltött káposzta 4
halászlé 6
kaszinótojás 10
mákos rétes 10 d.

– soha nem késő... csoda dolog
- milánói makaróni
- rakott krumpli
-lencseleves pirított kenyérkockával, füstölt hússal
Azt hittem nem érdekel igazán, tárgyszerűen, ami a suliban van.Ezek a gyerekek, mielőtt ezt a feladatot elkezdték,
rengeteget kutattak- vízügyes tudósokkal, környezetvédelmi szakikkal, szociológusokkal beszélgettek.
A diploma munkával párhuzamosan kell egy 40 ezer karakteres szakdolgozatot írniuk, ami az Elméleti Intézet tudorai minősítenek. zs.

– milánói 9
rakott kr. 10
lencseleves 5 d.

– melyik napokon nincs kajád- 25,26,27? zs.

– harmadikáig nincs, ill. van, vettem jó konzerveket. Gondolom, karácsonyra gyerekek valamit, tán utána tőled, amit írtál, hogy pld. 27, kedd, köszönöm. d.

– Ok, majd jelzek zs.

2022.12.19.

– nem tudnád nekem Apajpuszta tanulmányt vagy valami hasonlót elküldeni? d.

– Az Apajpuszta évközi feladat volt, ahhoz nem készült leírt összefoglaló tanulmány. De a diplomázóim között -akik már a szakdolgozat előzetesét leadták- tudok küldeni.  Árterekkel , Balatonnal, Dunval kapcsolatos...
Elég hosszúk [+ 1 diák tanulmány] zs.

2022.12.20.

– Ártér rehabilitáció - Alföld vízellátása - végignéztem; elképesztő munka egy belsőépítésztől. Fura, vízmérnöki feladat.  Gondolom, te adtad neki, ezt hozta ki belőle, nagyszabású. De hát tul.képp mindegy, mivel foglalkozik egy tanuló, egy utat megtanul végigjárni. d.

– Hát ezek nem belsőépítészek és a feladatot Ő találta magának. Mi csak a " hívószót" határozzuk meg minden évben és a hallgató maga választ konkrét feladatot és helyszínt. Majd még küldök egy nagyon kétségesen érdekeset.
Kérsz a kis könyvből, ami most megjelent? Van benne több interjú- Majával is velem is. zs.

– Ó, ez érdekelne, mi volt  a hívószó, amire ő ezt…?
Köszönöm, Petúr könyvet ott nem láttam beszerezhetőt…, kérek. d.

– Szia, a rendszerbe ez nem volt belekalkulálva, én is fekvőbeteg lettem, és szintén gyógyíthatatlan, náthás. Majd megoldódik. Miki egyelőre itt. d.

– Ó,szegénykém...tudok segíteni? Lázas vagy? zs.

– Köszönöm, még minden nyitott, lázas majd leszek. Meg semmit nem tudok. d.

– Szólj, ha segíthetek... c vitaminos aszpirin vagy neocitrán--inhalálás zs.

– amikor megfagynak a szavak
amikor eltörnek a percek
amikor a szusz bennem ragad
akkor add, hogy erőt nyerjek

amikor többször lent, mint toppon
amikor inkább ki se mondom
amikor csukódom és zárok
akkor nyiss, emelj, megvárom

amikor erősek a fények
amikor kisebbeket lépek
amikor fitymálnak, megaláznak
akkor add, hogy büszkén álljak

amikor nem zeng, hanem hallgat
amikor dagály helyett apad
amikor feslik és kiszakad
akkor tarts meg mihamarabb

amikor szűkülnek a tágak
amikor kevesebbszer látlak
amikor nincs erőm, de semmi
akkor szeress, nevess, ennyi
zs.

– nagyon szép. köszönöm. te írtad? d.

– jaj, dehogy, Eszternek egy barátnője, aki gyerekkorától rengeteget volt velünk és nagyon szeretem. Sok szép verset ír, próbáltam irodalmároknak beajánlani, de azt mondták, tanulnia kell még. Egyébként
nálunk végzett textilen. Én csak csasztuskákat tudok. Most készülődöm épp a karácsonyihoz. Belázasodtál? zs.

-- Belázasodni: majd holnaptól :-))
-- szeptembertől tartogatok neked valamit karácsonyra, ha addig nem gyógyulok, hogy adom át neked?
-- egy mai mailváltás, ZZ. unokaöccsével, váratlan sikerrel: d.

13:16
Kedves N. úr, 80 éves festő vagyok. Pontosan nem is tudom megmondani, miért szeretnék magával annyira találkozni... :-)) Sok éve naponta olvasok Zelk-verseket, nagyon fontosak nekem. Honlapom blogján -- VáliNews - Levelek Le Meux-be -- (22 éves) nem hiszem, hogy van olyan hónap, hogy nem írtam volna Zelkről, vagy ne közöltem volna versét. Lukács uszoda faliújságján is van tőle … Terjed. A legkedvesebb adatom erről, Azerbajdzsánból (persze magyar) levél, megszereztem kötetét... Özvegyével egy szerzői jog engedélyezése kapcsán jöttem össze, aztán haláláig évente néhányszor sétáltunk együtt egy nagyot. Most tavasszal ZZ. sírját lesúroltam, a madarat fehérre. Élő, apai barátomnak tartom.
A vasárnapi díjkiosztáson gondoltam találkozni Magával, de az sajnos nem jött össze.
Tudom, hogy ZZ. sok mindent megosztott Magával. Műtermemben szívesen látnám, vagy ahol Önnek megfelel, ha ugyan kedve-ideje van ilyesmire. Ha nem, akkor is szeretettel üdvözlöm.

13:50
Kedves Váli Dezső!
Meghatottsággal olvastam levelét. Nagyon szívesen beszélgetnék Önnel, és megtiszteltetésnek venném, ha fogadna a műtermében. A karácsonyt vidéki rokonoknál töltöm, s még nem tudom, pontosan melyik nap jövök vissza, ezért – ha lehetséges – az ünnepek után keresném fel Önt. Január elejétől bármelyik napon. (Mellékelten küldök egy fotót szeretettel, a párom készítette az Ön hét évvel ezelőtti kiállításán a Műcsarnokban.) Tisztelettel,

2022.12.21.

– hogy vagy? zs.

– nem jól, megszakításokkal mostanáig aludtam. Kata hozta a gyógyszereket ágyamhoz. Hát ez érdekes lesz. Továbbra is örülök Zelk unokaöccsének. d.

– Remélem, hamar tudsz vele találkozni. Próbálj kiizzadni. Ott van Miki? zs.

– fekszem, Miki napokra sajnos vidéken d.

– Nem tudok segíteni? zs.

– köszi, nem, szólok, ha tudsz d.

– ok zs.

2022.12.22.

– hogy vagy? zs

– nem jól. Kata figyelmeztetett, ha beteg vagy, nem szereted az édességet … :-))) d.

– lázad is van? az édesség jó a láz ellen zs.kép

– küldték avval, hogy eredeti :-)) [japán hírlap?] d.

– mi van? d.

– nincs semmi… :-)) zs.


2022.12.23.

– hogy vagy?

képfélárbocon. vagy inkább negyed.
egyik vendégemtől karácsonyra ezt, avval hogy szeretne tőlem egy rajzot :-)) d.

– Na, remélem, kimászol... holnap alvásod után, vagy előtt odagurulhatok?
Pontosan ilyet kaptam a Wallenberg ház kivitelezőjétől, amikor elkészült a ház.
Aztán pár évvel ezelőtt Julinak ajándékoztam. Most aztán szépet kell rajzoljál zs.

– Köszönöm, várlak, ma már valamit föl is keltem, muszáj is volt d.

 

2022.12.24.

– Egy ilyen álmosságos betegség esetén
fölébredve azonnal nem kell lábtornázni
nem egy órát imádkozni
nem kell kabátvenni úszni menni
denevérpad este sem, nem 12 perc
hogy miért nem, én se értem, de szájzuhany sem
viszont időnként kis mazsola a konyhából
és éjfél után Petrit nézni az ágyban d.

– 12 és félegy közt megyek zs.

– Figyelj Zsófi,ha jössz, ezt a ceruzadobozt neked adnám. Körödben vannak akkora gyerekek,
akik ezt tényleg tudnák használni. Akár nálad, vagy nekik adnád. d.

kép –[zs. biciklivel ebédet, süteményeket,
Péter új könyvét. Elvitte a ceruzakészletet, ajándéknak
egy Zelk vers,
és a kiprintelt Árnyéknapló 7. fejezete. ]

– Nagyon köszönöm az ajándékot...
a vers is gyönyörű,
-remélem nem a saját nevedben küldted
A beiglit csak kanállal lehet enni,
mert véletlenül dupla tölteléket tettem bele
- ez már a szklerózis 
A kulcsomért otthonról vissza kellett menni,
mert mikor pakolásztam, leesett  növények közé,
és nem vettem észre,
mert nem volt hangja
26-án és 28-án viszek ebédet.
Na, megyek Jézuskázni...
ölellek nagy szeretettel.


[és egy fotó, a Mária téren hazafelé. ] zs. kép

– váratlan helyzet volt a Péter könyvet olvasva
ennyire belelátni évtizedeitekbe.
Ösztönösen hátrébb léptem, hogy zavarok.
A bejgli nagyon jó, és kicsivel több mákkal szeretem.
Köszi, kérlek ne hozz ebédeket,
itt a családom buzgósága elönti a partokat.
Kicsire cseréltem a hűtőszekrényt is egy hónapja, kidagad.
ölelés, csendes nyugodt békét-,
neked ott van a zene is… d.


 

– Nagyon köszönöm az ajándékot...a vers is gyönyörű, -remélem nem a saját nevedben küldted
A bejglit csak kanállal lehet enni, mert véletlenül dupla tölteléket tettem bele- ez már a szklerózis 
A kulcsomért otthonról vissza kellett menni, mert mikor pakolásztam, leesett  növények közé és nem vettem észre,
mert nem volt hangja
26-án és 28-án viszek ebédet.
Na, megyek Jézuskázni...ölellek nagy szeretettel.zs.

– váratlan helyzet volt a Péter könyvet olvasva ennyire belelátni évtizedeitekbe. Ösztönösen hátrébb léptem, hogy zavarok.
A bejgli nagyon jó, és kicsivel több mákkal szeretem.
Köszi, kérlek ne hozz ebédeket, itt a családom buzgósága elönti a partokat. Kicsire cseréltem a hűtőszekrényt is egy hónapja, kidagad.
ölelés, csendes nyugodt békét-, neked ott van a zene is… d

– Pedig Te a saját életedbe eléggé engedsz belelátást. Kb. 20 interjú van még, amit Masznyik 
csinált (aki az első könyvet elkezdte), de csak hangzó anyagon.
Az elméleti írásoknak szeretnék egy honlapot....
Gyógyulsz?
kaszinótojást se vigyek 28-án? zs.

kép– Félreértesz. Örültem, olvasva. A hátralépés ösztönösen: annyira telve életed emberekkel, mit is keresek én ott.
Gyógyulok, családi este, asztal mellett, fölöltözve hallgattam unokákat, gyerekeket.
Terveknek, rajzoknak százszorosan egyetlen mentési területe is egy honlap lenne
Kaszinótojás nem étel! Hozzál! F/2022/210 d.

– butaságot beszélsz, meg nem is igazán gondolod...
igen, rengeteg emberrel vagyok folytonos kontaktusban- így alakult (nagy a család, sok a tanítvány,
a munka is ezzel jár és a " kishülye politizálás", a Fuga stb). de nem gondolhatod komolyan, hogy mit keresel itt..
honlapot egyelőre csak az írásoknak szeretnék... a terveket beveszi a Lechner tudásközpont.
Hogy az enyémekkel mi lesz, gőzöm sincs.
Csudaszép a körasztalos fotó. Kik vannak rajta? csak Mikit ismerem fel.
Útban van a 4. dédunokám.
Ma kint voltam Békáson Istentiszteleten. Gyönyörű, minőségi muzsikák voltak beillesztve a liturgiába.
Egyébként is az evangélikus liturgikus zene fantasztikus. Sok Bach, Schütz, északi 17 századi énekek, gregorián. zs.

2022.12.27.

– Szia, végre kezdenek csöndesedni a napok. Fotón balról a 3 unoka Botond, Kinga, Piroska, és Miki barátnője, az felismerhetetlen, rossz fotó.

– Szia, ez a kis ceruza továbbajándékozásom többekben zavart keltett.
http://deske.hu/iras/html-2022/ceruza.htm d.

– szia, holnap 12-fél egy közt? kaszinó.. zs.

2022.12.28.

kép – Ma volt az összcsaládi ünnepség.. a ceruzák főszereplők voltak…
végülis közös kincs lett. Télen itt,nyáron Akarattyán. Mindenki köszöni. zs.

– [bicikivel hozta, följött]
Ez nem kaszinótojás volt, az alatta lévőről nem is szólva, hanem kaszinótojá sok.
Nem túl sok. Éppen nagyon  volt.
Jó volt nyugtalan lényedben egy negyedórára megfürödni.d.

– Örülök, hogy ízlett, Küldök még képet,
nagyon szép lett a karácsonyfa- szeretem díszíteni, jó sokáig.
Szép lesz nagyon az a kék kép, [A/2022/33] zs.

2022.12.29

A. Naplót olvasom, mutatom; 1986.

Miki (4½) náthás, itthon velem a műteremben.
–Papa, fessünk, és nagyon fogok vigyázni, és egyáltalán nem lesz festékes a ruhám!
–Jó, hozd a kötényedet.
–De Papa, nem érem el.
–Told oda a széket a konyhában!
–Jó. (visszajön) Papa, megnéztem a festőkötényt, és semmilyen szobában nem találtam meg. Majd fölteszek újságpapírt, és te hátul gumival megkötöd, várj, hozok gumit. (Elmegy, fél kézzel hátul összefogva magán az újságpapír kötényt)
–És... ha festékes lesz a kezem, akkor BEFEJEZTÜK?! Képzeld, ha lenne egy kicsi babád, és az befestékezné a szemét, és az begyulladna... és ha befestékezném a szemem, az nagyon különleges lenne, és begyulladna a szemem... Papa, narancssárgát kérek!
–Azonnal!
–Jó, akkor én várok. Nem vagyok én olyan pucér, hogy ne tudnék várni!
–Keveset adok lilából, mert az nagyon drága!
–És a barna az nem olyan drága? Az nagyon kicsit drága? És ha barnát pirossal összekeverek, akkor milyen színt kapok? Nagyon kimosom az ecsetet! Most meg egész fényes lila lett, mert lilával festettem! (énekel:) Danikáék lányát! (fest) Papa, jöjj csak ide, olyan lett, mint egy igazi kenderhús. Tojásban van a hús, tudod, mikor Kékkúton voltál, akkor láttál olyan lilát a csokitojásban, a kenderhúst. Jöjjél csak! A lila és a fehér már elviszi a kendernek a színét, amit már megnéztél. Vagy nem viszi el. (keveri a színeket)
–Papa, nagyon szület-helyen vetted a lilát? Nagyon régi helyen?
–Festékboltban.
–Nagyon messze van Budapesttől a festékbolt, vagy nagyon nem messze? Most már letörlöm a festéket (ronggyal mázolja). Már megint barnává tettem a pirosat, és szeretnék kérni egy egészen pici pirosat. Olyan picit, mint az előbb kaptam. (suttog magának:) Összekeverem. Nagyon élénk színe van a tojás húsának.
–Tojást festesz?
–Nem tojást festek. Valami olyan mást. Rajzolok vele egy olyan Váli Dezsőt. Hogy Váli Dezsőnek születésnapjára készült ez a kép. Leírom. (diktálja magának szótagolva). Papa, föl tudod nekem...? (közben fölpakolja a láda tetejére a zongoraszéket, és mert sikerül:) Most már semmit nem akarok kérdezni. Föltettem a széket a láda tetejére. Papa, tegyél föl! (egy perc múlva) Jó, most már levehetsz. Nem, mégse. (fest, fél arca barna)
–Hé, nagyon festékes lettél, majd a végén leszedjük.
–Jó, majd ha befejezzük a festést, akkor majd nagyon leszedjük hígítóval.

2022.12.30.

– Bocs,hogy ilyen későn reagálok… tüneményes a történet, és hogy leírtad.
Tegnap is, ma is egész nap szolgáltam… örömmel.
Remélem holnap du. nyugiban, egyedül leszek. zs.

2022.12.31.

– Szia,nem kérsz lencselevest?
Ma Misi unokámat egyeltem fél napig.. most fog diplomázni at építészkaron .Elszomorítóan nemtudja a legegyszerűbb dolgokat, viszont fölényes tudása van a legbonyolultabb számítógépes ügyekben.
Hála Isten nyugi van, csak Juliék jönnek aludni, mert az egyik fiuk bulizik otthon. Sok jó társasjátékot hozott a Jézuska, ki is próbáltunk egy párat
Tovább festetted a kék képet? zs.

– Jó, jó családod van! Béke. Társasjáték…
Monitorról meghallgattuk a mai evangéliumot, Mária-ünnep előestéje. A prédikációt már nem.
Kata most csinált nekem (netről puskázott) kaszinótojást, franciasalátát, és sütött hozzá sonkát. A franciát kóstolnom kellett, nagy tál, végül 3 kanál mustár még bele. Fehér terített, és nézte, eszem. Föltettem Armstrongot, arra csendben táncoltunk, én fáradtam bele hamarább. Megvolt az ünnepünk. Most a news havi zárását kezdtem, print, adatbázisba, egy napi munka szokott lenni.
Ma news végére egy összegzés, ez neked nemigen fog tetszeni, de hát mi nem tudunk szülni.

2022. évvégi leltár:

NYOLCVAN
A
/2022/34.................................festm.
B --............................................graf.
C.21339................................... írás
42 .............................................vers
D -- ..........................................plasztika
DESKE.HU2...........................könyv
F/2022/211.............................. fotó
G/2022/08 ...............................dizájn
H havi 70-80............................news ábra
K67 Makláry Gal. ...................kiáll.
M/A--M/G bővült 15...............videotár
N/A--N/H alig bővült.............. hangtár
HETI 2x levittem a................ szemetet

festmény
eddig: 2609
ebből kidobtam: 1107..... 42%

Örülök, hogy pihensz. d.

– táncolni jó...zs.

 

2023.

2023.01.01.

kép– Buék [fotó] zs.

– kösz, szép! d.

– ma reggel volt, amikor itt vágni lehetett a ködöt... zs.

– mi még nem tudunk menni. d.

– összeszedtem, mi mindent csináltam az elmúlt évben, elküldtem neked. nem örültél egy kicsit velem? d.

– Amit a múltkor elküldtél, az a leltár? Bár én tudtam szülni, de az összefüggést nem nagyon érzem.Teljesen lenyűgöz, hogy így számon tartod és regiszrálod a tevékenységedet. A szemét levivés említése persze olyan egy kicsit, mint, amikor azt mondod, hogy katolikus módon mosol fogat. Egyébként felhőtlen örömmel tölt el a dolog. Nem gondolnám, hogy van még Budapesten ember, aki ezt megcsinálja.
Ma eljött elköszönni Péter unokám. megy vissza a missziós szemináriumba. Na, ez nem tölt el felhőtlen örömmel. Ma lett vége az ünnepség sorozatnak. Még a jövő hét némi gyerekőrzéssel dúsul, de muszáj visszazökkennem.
Három ház épül egyszerre az összes- nem kevés felelősséggel járó- tennivalójával együtt. Már holnap egy diplomázó lány is jön, aki a Domus áruház " újraértelmezésével" foglalkozik. na, ez sem egy egyszerű ügy. Meg a hülye
műhó a hegyen, amihez nem bír elég hideg lenni, ezzel szemben a hócsináló szerkentyűk ott éktelenkednek. Szólj, ha esetleg vágysz mákos-diós beiglire. hetekig eláll. nem emlékszel benedek Miklós szövegére a beiglivel
kapcsolatban? zs.

– kiváló osztályfőnök vagy kiváló tábornok lennél.
szemét levivés: - nem fogtad a humorát d.

– azért Nálad nem teljesen egyértelmű a humor... hál Istennek nem vagyok se tábornok, se osztályfőnök, csak egy  buta csaj zs.

– Hát, annak idején se a meleg szívedért szerettelek d.

– volt, aki azért... zs.

– persze nem igaz. Csak most szakszerű és hideg vagy, mint egy rozmár
minden férfi minden nőben egy kicsit anyját is látja d.

– Nem nagyon ismersz. Sokszor álmodom Veled... akit én ismerni vélek. d.

2023.01.02.

– nem tudnál tévedésből (demencia) most a bejglibe két és fél adag mákot tenni?? d.

– Így is legyűröd? (elkezdek cavingtont szedni) zs.

– MOST GÉPELEM BE A NEWSBA:

TANUM REÁ OTT FÖNN, A NAP
Százezer éves ez a rét!
füvének zöld hullámain
százezer éve ver habot
a gólyahír, a kankalin!
....
Hát mondd: hiszed, hát hiheted,
hogy lábunknál e dudva, itt,
e nyomorékra nőtt csalán
különb volna, mint csontjaink?

hogy e futó szelek kegyét
könyörgő termékenyülés
szerelmünknél hatalmasabb? -

hogy ez a tücsökcirpelés
messzebbre szól, [...]
ZELK

– tágas a lélek, szűk a világ ( -..-- -..-) zs.

– reggel egy fiú ezt küldte nekem d.:

Közben Pilinszky egyik írásán gondolkodtam:
Rossz voltam, s te azt mondtad, jó vagyok.
Csúf, de te gyönyörűnek találtál.
Végig hallgattad mindig, amit mondtam.
Halandóból így lettem halhatatlan.

2023.01.03.

– [newsban írtam a teljes búcsúról]

-- Deske, a Petri Györgyért ima... mit jelent, hogy a kat. hitünk szerint? Nem a keresztény hit szerint? Miért más a katolikus hit ? zs.

-- A reformált egyházak nem fogadják el ezt a hitigazságot, nem élnek vele. De katolikus még megholt sátánhívőért is elvégezheti. d.

-- Ez nem emberi intézkedés kérdése. Ha nem mondtál volna Péterért, Petriért imát, akkor mi volna? Akkor más lett volna a sorsuk? zs.

-- Isten titka, de a mi tudomásunk szerint igen, a menny előtt hosszabb-rövidebb bűnbánati idő „tisztítótűz” van, illetve lett volna. d.

-- Akkor, mi van azokkal, akiknek nincs ilyen közbenjárójuk? zs.

-- Hátrányban vannak. Illetve előnybe kerülnek, akikért így imádkoznak. d.

-- Hát, ezt nem hinném, hogy így gondolja a Jóisten... zs.

-- Igen, ez fura, nincsen egyenlőség. Van, aki butának születik. d.


– [biciklivel, mákos] Kanalazom, hártyavékony, tökély.
Pihentebbnek láttam az arcodat most. d.

– igen, most egy picit lankásabb.
egészségedre
Jaj, nagyon örülök az Ady kötetnek-Api kedvenc költője volt, az összes Ady meg volt otthon. De én is nagyon szeretem. Aktuális, mint minden nagy.
Ha végképp nem tudsz a satuval mit kezdeni, nekem volnának elképzeléseim...persze nem akarok tarhálni. zs.

– Bizományiban vettem egy A. Naplót, hogy legyen mit elajándékozni, és nekem is maradjon. Este olvasgattam.d.

2002.07. – C.07005 Kata kérésére egy hét családi nyaralás Kékkúton. Bár nagyrészt egyedül, ő egy cikk - határidővel csúszott. Illetve aztán Zsóficsaláddal. Két és fél éves unokámmal ilyen szavakkal közlekedem, mint közbiztonság, rehabilitáció. Meg is lett a foganatja. Este bőg: Apóval akarok aludni! Megengedték neki. Cumizva mellém kucorodott. Megszeretett.

2004.05. – C.07674 Fél kézzel gépelek, mert ölemben Kinga, a mókust festi barnára. (Ritka alkalom, nem-igen foglalkozom velük. Utolsó műveimet kell megalkotni. Kata gügyög velük, és én akkor szívesebben hallótávolságon kívül.) Azt mondja éppen itt a fán a giliszta, kipofozzuk. Amikor szül a giliszta, akkor nem tud meghalni, akkor még fiatal. Tehát már világszemléleti alapkoordinátáin dolgozik. /

azóta elég sok utolsó műved keletkezett...hál' Isten
Meglátogattuk Danielát, aki 40 kiló. Adott ajándékba kicsi képet mindhármunknak. zs.

2023.01.04.

– Kár volt pont erről beszélni, hallhattad volna, hülyéskedtem. d.

– na, megint... kár az ilyennel.... (jól csinálod) zs.

– ha valaminek nincs hülyéskedés felhangja is, akkor azt nem én írtam :-)) d.

– Nem vagy egyszerű zs.

– Csak hát tök unalmas a linearitás; nem? d.

– ezt te mondod? a leg lineárisabb lény vagy, akit valaha ismertem--- zs.

– unalmas is vagyok…:-)) d.

– meg hülye zs.

– 2006.05.18. – C.08547 Megjelent a cikkem a Népszabadságban: EGRY JÓZSEF TISZTELETTEL KÉRDEZI ...a Hivatalt, akadt egy érdekes témája, belekezdjen-e. Egy balatoni öbölre gondolt, fölülnézetben. Nyári napsütés, a sekély vízben három, esetleg négy tehén álldogálna. Merthogy szeretne az őszi műcsarnoki kiállításon szerepelni. Csak nem tudja, megfelel-e a kiírásnak. A tárlat címe ugyanis ez: AZ ÚT 1956–2006. A tárlat négy gondolatra fűződik fel, ebből választhat, vagy kimarad: I. ÖRÖM – REMÉNY, II. GYÁSZ – ELFOJTÁS, III. TÚLÉLÉS – MENEKÜLÉS, IV. VÁLTOZÁS – AZ ÚT No már most, melyikhez pásszolnának leginkább a tehenkék?! Elfojtás?... d.

– volt erre valami reflexió? zs.

kép– nem emlékszem, csak annyira, hogy egy műgyűjtő onnét 3 műtermes képemet megvette
Kata cipőpolcát meg most fotóztam F/2023/001 d.

2023.01.05.

– most én kérek 3 történetet pld. gyerekeidről …d.
– ma napközben lehetetlen... talán este zs.

Bocs, ma ennyire futotta-[fotó] jó éjszakát zs.

2023.01.06.

– Köszi, majd.
Vagy az is elég nekem, én három történetet küldtem neked, annak örülsz egy kicsit…, azokról egyetlen árva szót nem szóltál. d.

képDehogynem örültem, élveztem és elképesztőnek tartom a "rögzítőképességedet".
Azt, hogy én felidézzek és szépen megfogalmazzak elmúlt történéseket -az majdnem lehetetlen.
Már nem elég 4 óra alvás.
Még iskola és óvoda szünet van, sokat itt vannak a gyerekek, a mi sulink is beindult és 3 ház épül.
Na, majd azért próbálkozom...
Angyal a ceruzáddal… zs.

– Derékfáj. Szerencsére csak akkor, ha mozdulok. Ágy. Etetésekre fölébredek.
Eredeti rajz. Melyik? Unoka vagy déd? Ilyenkor korrektúra is, vagy csak örülés? d.

– Ja, és még valami. Fiadék háza hogy áll? d.

– A legkisebbik unokám, nagyon élvezi, semmi korrektura.
Tudtad, hogy ezek aquarell ceruzák?
Belül kezdenek burkolni, a kerítés, lábazat most készül, gépészet majdnem kész-a külső vakolás, terasz, beépített bútorok,
tereprendezés, külső kuka-,kültéri egység, órák kutricája még sehol. meg még egy csomó apróság. Már egészen házszerű.
Ma egész nap megint unokáztam, utána elmentem a BMC-be egy gyönyörű schubert- Mozart zongora trióra. + szép fiatal
muzsikus játszott.
Figyelj, ha fáj a derekad, ne denevérpadozz. Szokott gyakran fájni? zs.

– Azt hiszem, évek óta fáj, de nem volt érdekes, most talán súlyemeléstől belobbant, csak tipegve bírok járni, azt is nehezen. Fekszem. De este kérdeztem orvosismerőst, éjjelre fájdalomcsillapító, már jobb. De holnap mindenképpen muszáj kimennem a szombati MDF piacra, Kata megint elveszette a kesztyűjét, és a múltkor is csak ott kaptam egyujjasat.

2023.01.07.

– Azért a derékfájást érdemes megnézetni egy orthopédussal- gyógytornával ki lehet jönni belőle. zs.

2023.01.08.

kép– Nádasom télen zs.
kép– ágyból kelve rajzoltam, B/2023/02
becsületbeli adósság a Faber&Castellért.
Az első rajz a vázlata, B/2023/01
meg egy részlete d.

– Na, ezzel meg lehet elégedve...
nem azt akarta, hogy a ceruzával rajzolj? zs.

– de azt d.

– visszavigyem? zs.

– ne pazaroljuk fölöslegesen a betűket zs.

– --- zs.

– nádasod gyönyörű! d.

– mi ültettük két unokámmal 10 évvel ezelőtt, a z északi partról két nádaszsombék érkezett ,
gödröt ástunk és leterheltük

2023.01.09.

– a zene elűzi az ördögöt.. ma a Bécsi-kapu téren Kamp Salamon Bachról beszélt..... zs.

2023.01.10.

– az nagyon jó lehetett neked
Tegnap (túl)zsúfolt napom,newsban leírtam d.

– Van, aki ellankad és segítségre szorul, erőben szegény,
csak gyengeségben gazdag
, de az Úrnak irgalommal tekint rá a szeme. Sirák 11. d.

kép– Katát konyhában meglepem, a mosogató előtt állva kocsonyás tálkát szájához emelve kanalaz.
Tegnap vehette. Ejha. -És le is tudod nyelni? Bólint. És írja:

– Úristen, de jó volna… zs.

– Meghalt Fencz Ákos.
Temetése (urnás) a Szt. Gellért Kápolnában lesz 17-én, kedden, 3 órakor.
Mi volna, ha utána tartanánk az osztálytalálkozó...,
ha Ákos búcsúztatója után ide jönnénk hozzám egy kis " beszámolós együttlétre., vacsorára.
Csinálok puliszkát, pezsgő van. Mindez jövő kedden, 17-én.

– van 4 pár feleslegesbundás egyujjas kesztyűm..

– köszi! holnap uszodából ½ -inkább ¾ 9 tájt fölmehetnék érte?

2023.01.11.

kép– [nála kesztyűért, beszélgettünk]
...itthon folytatva [2 fotó a boltocskáról] és
...magyarázatok M. számára*
a bejgli fotót pedig most a news-ba,
avval, hogy a művészet birodalmában nincsen demokrácia.

*bocs, ha nem ismernéd, Petri kötetcím d.

2023.01.12.

– fotós levelemet mekkaptad? d.

– Bocs meg, de nem voltam egész nap itthon.
Az első hol van felvéve? A fotó maga egy tök jó kép.
A jobboldali csaj kicsoda?
Ilyen pöttyösöm nekem is van.
Na, de hallod- bádog kiöntőből kávét inni? Borzalom. zs.

– Te, hát erről meséltem nálad,
a Lukáccsal szemközti pékség-boltocska, képemmel,
egy vevővel egy akkori alkalmi eladónővel,
remélem, nem a nevére vagy kíváncsi.
A bögre pedig igen gyönyörű, különösen ha kanyargós habpiramis tetején.
Ma reggel is voltam, és hogy elfogyott a sajtos rúd, 
valami más dolgot adott, bűntudatosan nyújtotta (Andi), ajándékba… d.


– Kata gyakran, éjjel is szellőztet, a holland bukóablak nagyot kattan. Rá ébredve ma hajnalban egy órát nem tudtam visszaaludni, áthallik.
És megvan a megoldás. A parkunkban fölvett csobogás végtelenítve - white noise - vagy egy évig már volt nálam éjjel-nappal.

tudok madárcsicsergős cd-t adni és otthonra is pöttyös kiöntőt
ma a vérnyomásommal való küzdelem után énekeltünk nyolcan a Műcsarnokban egy verniszázson, csuda jól szólt ,nagyon élveztem,tenort énekeltem..
Utána családal, Villővel, barátokkal a zeneakadémián egy Handel oratóriumot hallgattunk. Hát az mennyei volt.A jézuska hozta a jegyeket.
Remélem holnap nem látogat meg megint és tudok dolgozni- nagyon sok a restanciám .Meg szolidaritásból nekem is valami lett a derekammal.
Na, jó éjszakát

2023.01.13.

kép– De jó levelet írtál! Azt hittem, ez jön:-- füldugó. zs. Mire én: prózai. És én lírai alkat vagyok…:))
De azért vettem, reggel, egy sorozat kéket (német) egy fehéret. Meglátjuk. Madárcsicsergés: kösz, gondolom, nem altató; a csobogás monoton.
Hogy lehet neked tenort énekelni? (Ehhez nem értek…) De jó neked. Valami jó megnyitó volt? Nem látom a neten. Pedig napi 5-10 meghívó. d.

bocs.-finisszázs volt, Nagy Judit gobelin- gyönyörűeket csinál, még ezen a héten nyitva van..
Nagyon mély a hangom és tudok tenor magasságban énekelni. Kényelmesebb is, mint az alt.
A tenor általában hiánycikk,. Döce sokáig énekelt velünk, de most átigazolt egy profi társasághoz.
Most csak nyolcan énekeltünk, nem az egész kórus és elképesztő érzés volt, olyan az akusztika,
mintha 40-en lettünk volna. zs.

köszi, szép lehetett! Gobelint nem nézek, már csak a nekem igazán fontosakat.
Most írom:
Holnap meglátogat Zelk unokaöccse. Egyetlen fájlba zsúfolva (is) gyűjtöm az összes VÁLINEWS-t,
éveim minden dolga napra visszakereshető. Hányszor írtam le a ZELK szót a 22 év alatt. Három perc pittyegés: 817.

Lehet mondani, Zelk Zoltán magyarországi nagykövete. Vagy legalább kiskövete. d.

VÁLIZELK DESKE....fessél egy Zelk portrét zs.

kép– Megfeleltem a feladatnak?
Most fejeztem be éppen-, Zelk Zoltán műterme - A/2022/32 90x90 cm.

azt a... ezzel nem tudok versenyre kelni...
az arca nem ismerhető fel... zs.

Mit gondolsz Várady Róbertről? zs.

nem ismerem. most megnéztem a neten--- idegen. d.


2023.01.14.


[filmet küldött]

zs,2023.01.15.

De jó, hogy megmutattad! Mennyi infó ez a rövidke film, és amúgy milyen szép zenét csináltatok, felkiáltójel. d.

Ez nagyon jó dolog... tudod, hogy ez a kórus 1965-ben egy zenetörténet órán alakult Földes Imrével?
Most csak nyolcan énekeltünk- a hely miatt- de kb.huszan vagyunk.
épzeld, Villő elcsábított a Veli bej fürdőbe, pénteken megyünk, még soha nem voltam ilyen fürdőben.
Volt Eszternek kiállításmegnyitója a Fugában. Örülök nagyon, jót tesz a lelkének.. zs.

kép– Igen, tudom, Jancsika is benne van, volt? Nagyon jó lehet egy ilyen kórusélet.
A Veli bejről nem hallottam, gondolom, atmoszférikus lehet. Jól lazíts el, rád fér…:-))
Eszterrel volt egy infóváltásunk a napokban, hogy nem illik mailbe az összes  meghívott nevét föltenni, van aki ezt titkosan kezeli, satöbbi.
Kicsit szemre hányt, hogy nem nézem a kiállítását, joggal; de hát én alig..,
Most egy új játék, mutatom.: d.

Az észrevett csendélet külön világ, belép a véletlen. Nem én találom ki; elfogadom.
A tükör: gondolkodom egy önarckép rajzon.
Váratlan csendélet - F/2023/005

János már rég nincs velünk, mert nem tanít Pesten és messze lakik.
Kerezsi gyöngyi szokott még jönni. Villő meg mióta Csenge meghalt, nem jár.
Volt Nálad Zelk unokaöccse?
A fotó dolog érdekes, biztos lehet belőle nagyon klasszat csinálni... ezt is felrakod a newsra? Most felmegyek a hegyre zs.

képAz aktfotó: megmutatom persze, nem csak a fő-, ill. kész műveimet szoktam megmutatni. Művésznapló :-))
Kata kérte, ne rakjam fel, tele a világ sexszel. Ezen azért elcsodálkoztam. Nem kezdtem el vitatkozni...
Zelki látogatásának nagyon örültem, mindketten igen jártasak a témában.
Viszont most általa sok minden nehezen érthető megvilágosodott. Hogy a pénzzel nem tudott bánni, a lóverseny,
a vendéglőben eladásra szánt szivarok elszívása, stb. Azt mondta - kedvenc anekdotám - hogy belefér:
Fölkérték Kecskeméten a vasárnapi színész-újságíró mérkőzés kezdőrúgásának megtartására.
És ő szombaton bement a Puskin utcába erre előleget fölvenni...
Nagyon egyszerűen így fogalmazott, ZZ. (egyik fele) megmaradt tizenéves kisgyereknek. És erről aztán anekdoták.
Meg miután nekem elképzelhetetlen világ kávéházazni, rákérdeztem, ott a New Yorkban ezek miről beszélgettek? Csajok?
Persze az is, de pld. volt egy nagyon egyszerű hazárdjátékuk is tízforintosokkal... Nem gondoltam volna.
Nem vagyok jól, annyira hogy nem megyek úszni. És újra Algopyrin.
Fotó: Önarckép - F/2023/006 d.
– igaza van Katának... zs.

– csacsikám… tájékozódjál Tizianónál…d.

– nem ismerem azt az Urat, de Téged igen... zs.

– esetleg akkor Mapplethrope? Bár őt annyira én se kedvelem... d.

– Na, róla nem is hallottam: Pontosan nem értem a vágyadat. zs.

– ugyanaz, mint Tizianónak d.

– de én a Tiedre vagyok kíváncsi- a news olvasói biztos örülnének... vagy nem? zs.

kép– talán megvilágosul nálad, küldök egy harmadik fotót is,
azért csinálom, amiért te énekelsz d.

– láttam, és jó játéknak gondolom, még akár festeni is lehetne... zs.

– Karinthy Ferenc kérdezi:
...Sírkamrák művészete.. Nemcsak hogy telerakták a legdrágább kincsekkel, de az egész hatalmas épületet, mesterséges barlangot - némelyik 100 méternél hosszabb -, a boltozatos csarnokokat körbe és felül is végigfestették a legcsodálatosabb képekkel a kor legjobb művészei. És mi végre ez a rengeteg, nagyszerű munka? Néha 20-30-40 évnyi erőfeszítés ott lenn a mélyben, sötétben? Hiszen amint berakták a koporsót, a sírt lezárták, bejáratát igyekeztek tökéletesen elrejteni. Milyen közönségnek dolgoztak ezek a művészek? d.

– hú, ez nagyon egyetemes... a derékfájásodra vegyél flektor tapaszt- nagyon hatásos és nem bántja a gyomrodat zs.

– nem köll, kösz, csak bizonyos mozdulatokra fáj (nagyon), amúgy nem…
viszont Eszter lányod fotózásától eltekintve (10h) alighanem végig ágyban, valami influenzaszerűség újra, gyenge d.

– akkor jó..jössz kedden? szereted a puliszkát? zs.

– a puliszkát nem szeretem, de ez tök mindegy. d.

– Eszter Téged fotóz?A puliszkát biztos szereted, csak nem tudod. zs.

– valami közösségi portál számára… igenis, a puliszkát szeretem! Nem is emlékszem már, mi az, viszek mellé baracklekvárt d.

– szka rendben lenne, de  a p és az u betű … mindkettő nagyon buta (ellenszenves) d.

– erdélyi étel... kúráld magad erősen, lehet, hogy idő előtt kezdtél újra úszni zs.

2023.10.16.

kép[fotó] zs.

– Nem, és nem, és nem értem, miért csináltad? :-)) Amúgy nagyon jó! d.

– Csak a szépség végett.. zs.

– és a mondanivaló? a társadalom??? d.

– kicsit hülye vagy? zs.

2023.10.17.

– kicsit hülye vagyok és félárbócon vagyok, de hát működöm. ettem egy sajtot d.

– a feltűnő szelídség a veszettség jele (a rókánál) d.

– ikrekben születtem zs.

– lázas vagy? hogy sikerült a fotózás? zs.

kép– Eszterke szokásos dinamizmusával. Ezt  a képet köszönhetem neki, mutatom.
Tul.képp neki kéne adni.
Mert kezdett volna beállítani,
azt mindig hárítom, és helyette elkezdek egy képet, fotózzanak életben.
Úgy történt.
Félszemmel láttam, ötletes;
ő is észrevette a tükör lehetőségét,
kíváncsi is vagyok, avval érdekes kompozíciók születhetnek.
Nem vagyok lázas, kezdek dolgozni, csak nagyon bágyadt. d.

– na, erre kicserélném az erkélyajtó melletti képet... igyál kávét zs.

– erre a bágyadtságra ágymeleg kéne.. lázam nincs d.

– [este 5-kor Fencz temetéséről jöve Bánáti Jancsi, Detre Villő, Jahoda Maja,
Bikácsi Daniella Zsófinál, téves szervezés miatt én egy órával később;
egy óra után eljöttem] d.kép– A 80 évesek gyertyája [fotó] zs.

– Köszönöm, szép gyertya. A villamoson jutott eszembe,
azt kellett volna javasolnom. sorban 
5 percet mindenki meséljen valamit,
bármit, ami a szívéhez közel. d.

– kár... meg,hogy elmentél zs.

2023.01.18.

– kulturáltabban kellett volna távoznom.
valami udvariassági hazugság… lassabban stb.
halálosan fáradt és eléggé elgyötört voltam d.

– megkaptam Esztertől a megnyitószövegét. Hát ez remek. d

Ez az Eszter egy őrült.
Nem olyan, mint mi, normális emberek! Folyton jár a szája, mindent kimond, ami eszébe jut, válogatás nélkül megoszt mindenféle információt, állandóan sztoriban van - és közben néz, néz szuggesztív szemekkel, haja ide-oda csapódik a beszéd hevében, fogai villannak, nevet, elfacsarodik az arca, már mindjárt sír. (Mucika, kurva szarul vagyok, nézd meg, remegek, komolyan, nem merek elmenni a sulikirándulással Erdélybe, mert félek, hogy
a teljes szöveg

– Kicsit egy húron pendültök.... zs.

– előző levelemet megkaptad, a tegnap estéről volt még egy mondatom d.

– igen, majd tavasszal megtartjuk az ötperces beszámolókat- megírtam nekik zs.

– mai news-ból:

Mai szentgyónásomból (a titoktartási kötelezettség rám nem vonatkozik :-))
Kevesebbet foglalkozom az emberekkel, mint kéne. Úgy élem meg, csak föltartanak munkámban

– kényszerből nem érdemes, ez nem gyónni való bűn- én feloldozlak zs.

– rögtön mást mondanál, ha az embereket behelyettesíteném unokákra d.

– ami szintén nem meggyónandó: nem az emberekkel foglalkozol keveset, hanem magaddal sokat- de hát szörnyű volna, ha egyformák volnánk- én élvezem, hogy  ilyen vagy-
erősödsz? zs

– tudod, annyira érdekes vagyok!… :-)) d.

2023.01.19.

– Ja, és hát gyenge vagyok. Vagy talán gyengéd d.

– na és? zs.

– …mire vagy kíváncsi?
______________________

Levél a 2 gyerekünknek
Kiskutyáim, jelzem, jan. 20., pénteken Katával szerelmünk kezdetének 55 évf. (Nekem ez a kedvesebb ünnep.)
Délután zenetört. előadás a TIT-ben, este egy Fő utcai zenés presszó,
aztán egy féléjjel-séta, első csók a Duna-parton, Tabán.
Hazaérve egy rajsorozat minderről, amit visszamenve bedobtam neki.
(amit aztán a 4 testvér fejét összedugva kielemzett; szerencsére csak évtizedek múltán tudtam meg.) d.

– a na és-t a gyengeségre írtam... az emlékezés nagyon szívmelengető.
szerinted szt. Ágoston zsidó volt? zs.

kép– Szt. Ágoston. Nem tudom.
Pár éve Zsófi lányunk vendég nálunk, beszélgetünk,
majd egy perc türelmet kért, hogy etetés van. És kinyitotta fotótáskáját. d.

– hát, ez frenetikus...még mindig a majmokkal van? zs.

– kiemelt munkatárs, majmok olyan mint az elnöki tanács.
elléshez emberorvost hívnak, ha 4-ből egy munkatárs hiányzik a többinek kell pótolni,
senki nem alkalmas őket helyettesíteni, olyan szakismeret kell hozzá. d.

– meseszerű történet... zs.

– a legújabb képet, amit szeretnél, megpróbálom 900e-ért eladni :-(( d.

– akkor nekem csinálj egy variációt...zs.

– én olyat nem szokok, de gondolkozom rajta,
ha cserébe te egy szót szólsz karácsonyi ajándékomról…, vagy a deske.hu2-ről… :-))

kép

– Az asztalomon van, időnként olvasgatom és ámulok zs.

– Miki ma indult New Yorkba. Annyira ismeri, mint Budát. Kicsit fáj a szívem, nagyon szeretem azt a várost.
Megkértem, ha netán arra jár, hozzon nekem - a Metropolitan Múzeum előterében biztos most is kapni - egy kisformátumú katalógust,
meg egy metrótérképet. d.

én még soha nem voltam ott, mondják, hogy fantasztikus


– Eszter megküldte a rólam-fotókat:

-- Szia Deske, We transfert le tudsz tölteni? Ezen a linken vannak a hétfőiek. Közepesek.

-- Köszi szépen, hogy megküldted, rendben vannak, amit ennyi idő alatt lehetett, kihoztad belőle.
Pontosan ismerem ezt a mezőt, századmásodperceken múlik, valami igazán összejön-e,
vagyis a véletlenen. Gondoltam, a tükör ötletre te is rákapsz, én is csináltam párat,
egyet mutatok, Katának meg a mamádnak sem tetszett… Hivatkoztam Tizianóra… :-))
[lásd föntebb, F/2023/005 akt tükörben]
A küldött megnyitószöveg zseniális, egészében föltettem a blogomba.
Kata is szeretné megnézni a kiállításodat, úgyhogy lehet, hogy összejön.. d

– nem mutatod meg? zs.

– Eszternek tanulni kéne még- sokat.Próbálom rávenni, ogy iratkozzon be masterre hozzánk. Neki még két félév ingyen volna. Ráférne egy 
elvárásokkal járó tágasabb közeg zs.

2023.01.20.

– Szégyellem, hogy nem köszöntem meg a karácsonyi ajándékodat, pedig szívből örültem...
A találkozó némi politikai felhanggal végződött...
Ma henye nap: délelőtt frenetikus Flóra dédunokámmal, délután Villő rábeszélésére Veli bej gyógyfürdőjében 
lébecoltunk (életemben először voltam ilyen helyen), este pár éve végzett tanítványaim elhívtak a Műpába, Mahler 9. szimfóniája...
Óriási élmény volt, átmosta a lelkemet....
Na, majd holnap hasznosabb leszek...
Megjavultál?
Aludj jól, álmodj szépet

2023.01.21.

kép– Eszterke kb. 15-ből két fotóját mentettem le, egyiket mutatom.
Erről a Veli bejről soha nem hallottam.
Gondolom, Budán van? Melegvízben ázni? Vagy bonyolultabb?
Hihetetlen, mi mindenre van energiád, körülvesz téged a zene. De jó!
Az ajándékot biztos megköszönted, ez a része érdektelen.
Igen, örültem volna valami személyesnek, mi érintett, örültél-e (nem kötelező :-)) stb...
A korábbi könyvvel is ez volt a helyzet. Persze egy könyv inkább hosszútávú befogadás, arra idő kell.
Bár a válinewsról amúgy is tudom összefogaló véleményedet, és ez az, sűrítve.
Ma már másodszor voltam - már fél táv - uszodában,
csak eldöntöttem, még nem kötelező a hideg zuhany...
De azért megvolt a 48 másodperc :-))

 

 

kép [fotó] Szöveg nélkül szeretettel…zs.

– köszönöm, csoda. Talán holnap már mi is kijutunk.
Küldök valamit, bár neked nem egy nagy etwas, mindig ezt mondom.
De ez új olvasóréteg,
a cikket illusztrálják majd Eszter fotói.
Margitnegyed nevű valami, újságírónő csinált velem riportot,
majd megírta, csak mintha én mondanám.
Szerencsére elküldte, írtam neki, bocs,
40 évre vissza megismerem a mondataimat, holnapra átírom.
Aztán tegnap este mindent félretéve 4 óra alatt teljesen átírtam.
Móka lenne az eredetit mutatni mellé,
de evvel sajnos senkit nem lehet fárasztani…
hogy az milyen szörnyű, felőlem nézve… d.

– fotó: mint egy igazi Apóka...
A Veli bej a Lukács mögött a Hild ház mellett
egy  modern épületbe integrálva.
Mindenféle meleg gyógyvizekben üldögéltünk, meg gőz, szauna..
Ez a világ  nekem elég ismeretlen, nem lesz napi programom.
De hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem esett jól.... zs.

kép– 2021. június 4., a Széna téren történt. Megállt a föld forogni.
Hárman tudtuk ezt. A kislány meglátta. Ott valami nagyon fontos. Anyja azonnal mozdulatlanul.
A gyerek a hátát a mamához. És nézett. Kettőjüknek drukkoltam. Hosszú órák. Minden megtörtént. d

S mindez a születésnapomon. zs.

– Ezt én is tudom. Ezért kár volt tollat ragadni. Megfagy körülötted a levegő. d / fotó: H/2021/06/05

2023.01.22.

– _________ ennyi zs.

– nem örültél ennek a gyönyörű pillanatnak? egyetlen szavad se róla? d.

– Kicsit másként működnek az antennáink... azért írtam, hogy épp a születésnapomon?
Elovastam a korrigált cikket.-jó lett, de nem12-en, hanem 15-en voltunk...nem a Közért karbantartónál dolgoztál?meg Fintánál? zs.

– Úgy van. Csak az önéletrajz egy más műfaj :-)) d.

– aha zs.

képTöröm az első, második, harmadik gyógyszert a mozsárban, higítva töltöm az egyes kettes hármas fecskendőkbe. mesélem.
Hosszan dünnyög, nem értem, Tudja, mert nem válaszolok, hát golyóstoll, ír, nyújtja.
Szokatlan a megfogalmazás.
Hát az élet tényleg abszurd, minden játék. Végre derű. Már a fejem se fáj. d.

– női szolidaritás zs. 21.54

– írtam egy cikket a Svábhegyről, még a képek nem teljesen jók, hiányosak..érdekel? zs.

2023.01.23.

– ilyet kérdezni?! d.

– Mivé lett a Svábhegy cikk zs.

– Jó cikk, Zsófi. Kicsit populista felhangokkal. (Amivel nem értek egyet, azt neked  rég elmondtam) d.

– Teljesen értelmetlen persze, tudom,hogy ilyesmivel foglalkozom....van egy video, ami a Fertő tóval kapcsolatos giga beruházá sokról szól,
egy humorista csinálja.. lehet, hogy az az hang jobban eljut a fülekbe. Na, meg a környezetvvédők szélmalom harca.
Egyébként, kösz, hogy elolvastad zs.

– Mellékmondat. Ja, erre bíztatnálak is, erősen. A humor az ilyen harcászatban is egyszerre antropomorf, barátságos, és mégis nagy erő.

kép– fölvetetted :-)), a piros képet másoljam le.
Na, egy új táblát pirossal kezdtem ma délben.
Általában a kép erősebb nálam, ő vezet. Mutatom. d.

– jó a vezetőd,izgatottan várom az út végét zs.

– itt a vége, fuss el d.

2023.01.24.

– a hátamon... holnap egész délelőtt a Műegyetemen diplomabizottság (elvárják a bő szövegelést), délután
meg egy 12 éve diplomázott hallgatóm " képzőművészeti " kiállítását kell megnyitnom a Fugában- most szenvedem ki a szöveget.
Na, hogy haladsz a képemmel? zs.

– most értünk haza, 21h, fél év után (most föl autóval) a szeretett Tóth Árpád sétányra.
nagyon zsúfolt nap, délután egy nagyszerű rabbi  a vendégem
megjelent a cikk Eszter 3 fotójával, egész jó lettek, mutatom
https://www.margitnegyed.hu/margitnegyedarcai-vali-dezso/ d.

– Az jó, hogy el tudtatok menni... Kicsit keserűen nézel a képeken. zs.

2023.01.25.

kép– Bocs, te tulképp. miért is a Műegyetem bizottságában is?
Ma egy jóakaróm, hogy kimozduljak, elvitt kérésemre a Kiscelli Kastélyba, Mácsai kiállítás. Ismertem, határaival együtt szerettem.
Ma egy ötlet, esetleg lehetne a Zsidó Múzeumban a pár éve elajándékozott (85) temetőképemből kiállítást csinálni.
A gyűjtőm gyönyörűen bekereteztette, azóta raktárban.
Ha úgy gondolják, intézzék el. d.

– Ez a kép azzal a fejjel zseniális...
 Mert a diploma bizottságokban nem tanszéki embernek is kell 
lenni min. kettőnek. Ezért más egyetemekről, meg építész irodákból 
hívnak. Már 30 éve minden félévben megyek. Nagyon más, mint a mi sulink.
Ez a mai  nagyon jó volt.
A kiállításmegnyitóra sok órát készültem és kb. 15-en voltak, mert a lány egyáltalán nem 
hívott meg senkit, azt mondta, ott van a facebookon.
A Bukta kiállítás nagyon jó.

2023.01.26.

– hol volna a zsidó temető kiállítás? jó volna... zs.

– hát az benne a levélben… :-)) d.

– na, megint egy fekete pont...zs.

– ezt a katalógust, hogy tegnap kitaláltam, ma folytattam és fejeztem be reggel 4-től 5-ig. (fölébredtem az izgalomtól)
Ettől az egész gyűjtemény, hogy a fotókat is beletettem, bemutatható, megbeszélhető.
http://deske.hu/iras/html-2020/horn-temetok.htm d.

– azért Te örülhetsz, hogy kitalálódott a számítógép... zs.

– ezért  a válaszért ezt kár volt neked bemutatni
azt hittem, erről a területemről talán semmit nem tudsz, ezért mutattam d.

– na, megint egy fekete pont... a rendszerezési metódusodra, vagy a zsidó temetőkre gondolsz? a területtel kapcsolatban.
Egyfolytában el vagyok hűlve a magadról készített dokumentum rácstól, a zsidó temetőket pedig nagyon szeretem.
Azt hittem érted, ami írtam.
Tudod, nekem - aki próbál fűnek fának eleget tenni, lelkiismereti kényszerből mindenfélével foglalkozni és a napom ici-pici
töredékében tudok magammal foglalkozni - fura amit csinálsz. Ezért csodállak, zs.

– reménytelen. Hogy magammal foglalkozom???? Ez által válik lehetővé ezentúl kiállítást szervezni a zsidó temető fotókról.
Csezd meg, ez mért magamról szól?
Egy csodálatos világ, ha zsidó gimis gyerekek ezt látják, akár közömbösen a folyosó falán fél évig,
átfut rajta a tekintetük, szerintem az erősebben beég, mint bármely hitoktatás d.

– Igaz-de hát, írtam is, hogy tök jó.- értem a gyerekes vágyadat a mindig dícséretre. zs.

– Drága Deske, próbálj nem neheztelni rám- bunkó vagyok zs.

– Persze, az van, és nem olyan nagy baj gyerekes vágyam a dicséretre.
A szakadék ott, amit csinálok, elnézően, de maszturbálásnak látod, én alkotásnak tudom. d.

– semmi maszturbálás (nem szeretem ezt a szót), semmi szakadék,
meg az alkotást se - csinálja az ember a dolgát zs.

– szavakról beszélsz, nem a lényegről d.

2023.01.27.

[Hogy Zsófival fáradtan
szurkáltuk egymást két napig. Végül:]

Nem történt semmi.
Ami egymásban nem tetszik,
időnként viszket, időnként szúr
De sőt, fáj. Begyógyul.
Megéri nekem ez a levélkapcsolat?
Neked jó.
Szeretek adni, van miből. És grafomán vagyok.

Amúgy is, most minden sikerült.
Váratlanul lett pótló gyógyszer Katának.
Megtalálták az uszodában elveszett szemüvegemet.
Vettem egy hétre reggelit, érlelt monori félszáraz csemege.
Megvették azt a piros képemet, amit szeretnél, 1,1 millió.
És úszás közben kitaláltam ezt a levelet.
Jó reggelt!
d.

– Köszönöm, ezért lesz egy mákos rétes... Mi az a monori félszáraz csemege? Igen, vannak rövid, kegyelmi időszakok,
amikor minden kisimul, minden stimmel. A rossz napokban segítség. zs.

– még én se tudom… kolbásznak vettem d.

– Azt tudod, hogy van olyan kenyér, ami nagyon sokáig friss marad? elég drága, de megéri. zs.

– nem, az melyik?
azért veszek helyette egy spec.klifit jelenleg, az egy hétig.
csak hetente egyszer boltba a reggelikért, ez is sok d.

– a Robyban van. Lefotózom. zs.

– [filmet küldök] d.

– Ó, de jó volt, köszönöm..zs.

kép– [fotó] zs.

– Köszi szépen a fotót, talán rászánom magam. nagyon sok nekem a mindenféle. d.

– Bekészítettem számára flakonba a tápot, ő pedig megmelegítette a spenótot; Cityfood-ebédemet.
És megette. Szobájába bújva, nagyon-nagyon lassan; meglestem.
Utána ún. bűnbánó arccal hozott asztalomhoz egy fél brióst.
Én szomorú arccal és lemondó hangsúllyal:
Nagyon köszönöm. Nagyon jól esik, hogy gondoltál rám. Biztosan nagyon finom lesz.
Nagyon kedves tőled. És ilyen drágát.
És gurultunk a boldog nevetéstől.
Másfél éve nem evett semmit. Kocsonyát; hete fölfedezte, az lecsúszik. d.

– Te jó Ég, és szabad ennie? zs.

– nem. lehet, hogy így fog megfulladni. d.

– Jaj,ne… zs.

2023.01.28.

kép– alulról a 2. unokám, Juli kutyájával zs.kép– Lukács parkból január 28! háromszázszorszép Katának d.

– gyönyorű- bár inkább méteres hó volna... zs.

2023.01.29.


– Minapi álmom, nagyon szorgalmas voltam :-))


Hiszen ez hiányzik róla, meglepetésként befejezem! És az éjszakai magányos csendben neki is láttam.
A Margit híd folytatásaként egy végtelenbe vesző híd dél felé a Duna középvonalában.
Illetve a végét korábbról ismertem, sivatagba torkollik.
De ott élet, embereknek munkahely lehetőségek, és egy mellékágban úszkálni is lehet.
De a híd így még nem használható. Hát nekiláttam, méterszer méteres öntapadó papírtáblák.
Azokat kellett párosával a két autópálya közé a középvonalban végigragasztani az aszfaltra.
A táblák sakk kockákat ábrázoltak.
Amikor az első megtapadt, kezdtem vizes szivaccsal simogatni, hogy a védőrétege leázzon.
Nem ment. Rájöttem, a sarkát kell körömmel fölpiszkálni, úgy szép lassan megemelve eltávolítható.
A Clark Ádám tér vonaláig volt szükséges mindez a borítás - az úgy egy bő kilométer -, szépen végeztem is vele.
Aztán délelőtt a Rózsadomb oldaláról mutattam is valakiknek, lám, már mekkora a teherautó forgalom rajta, sikerült.

– nagyon kösz a reggeli mesét- próbáltam elképzelni.. zs.

kép– új kép, Ártatlan műterem - A/2023/05 60x60,
   tudom, tudom, rossz a kerete :-))) d.

 

 

– igazi, ártatlan színek - szűzi műterem is lehetne zs.

– ahhoz én már öreg vagyok... d.

– nem gondoltam liliomtiprásra zs.

– Nem szeretem azt a virágot. Igaz, a többit se. Mindig fölborultak az asztalon, eláztatva a papírjaimat. d.

– milyen virágot? nem értem zs.

– liliomot :-))
   most jöttünk a Várból, MNG, végre egy Pissarro d.

 

 

kép

 

 

– Ha síelni akarnál…zs.

2023.01.30.

– csak az egyik ok, hogy nincs harang... :-))
a másik, hogy lécemet Mikinek adtam (igaz, hogy nálam tartja :-))
a harmadik, hogy a lábam
a negyedik, hogy ott tilos síelni
szerencsére

– de van fizetős sífutópálya..zs.

kép– ez ma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


kép meg ez is,  eddigi egyetlen fájdalmas mondata.
Írásba torkollott párbeszédünk. d.

 

– mi volna, ha azon az ablakon egyszer ki lehetne látni?

– értem :-))

2023.01.31.

[film] reggeli zs.

– Remek, köszi! Én is csináltam a Lukács parkban ilyet.
Reggel eszembe jutott, hát leírom: vigyázzunk, nehogy kényszeres feladattá váljék NAPONTA írni-válaszolni, netán mondanivaló híján is. d.

– ok- igaz... még mindig eszi és a kismadaraim nem mernek jönni.. zs.

– én se mernék... d.

este

– Zsófikám hír Katával kapcs., filmecském, a mai newsban, nincs lelkierőm most neked külön megcsinálni, jó éjszakát! d.

– őrület...az ötlet is, az eredmény is...de a retek?
álmodj szépet zs.

2023.02.02.

– [megkértem, holnapra főz Katának spenótot.] d.

2023.02.03.

– [hozott]

– Az egész kocsonya egy csalás. Semmi rágós izé, meg mócsing. Persze aztán így könnyű finomat csinálni, benne minden önmagában tökély...
2. Azonban volt Katával egy meddő, mert utólagos jogvitánk. Szerinte ugyanis nem kellett volna megennem az egészet, (két kanálnyit hagytam). Én bizonyos voltam, hogy Katáé a spenót (áradozott, mikor hazaértem), s a kocsonya nekem jár. Mintha a csomagtartónál egy ilyen ráutaló mozdulatod. Honnét merítette, nem tudom, hogy a kocsonya mind az övé (lett volna), enyém mindösszesen csak a hús.... Majd a bíróság dönt.

– Ismered azt a Capek novellát?, ahol az égi bíróság valami csibész ügye kapcsán behívja Atyaistent tanúnak? Akivel a vádlott elbeszélget és megtudja, az elveszett üveggolyó hova került, most is ott van...
Beszkenneltem neked. 
5 oldal az egész, Capek minden tud az emberről // A Betörők, bírák, bűvészek és társaik - kötetből. Nagyon szeretem. d.

– Nem ismerem . Örülök a gasztronómiai sikernek.
Hogy-hogy ehet Kata? Hátha tényleg visszafordul a dolog.-
Krémleves, pudding, madártej? zs.

– ölellek, mekkérdezem. Azt írja, folyékonyat nem tud lenyelni. A spenót sűrűbb, de nem sűrű - lecsúszik Most Kata diktál:
„Zsófikám, nagyon, nagyon finom volt és jól esett, köszönöm. Hogy főzöd a spenótot?„
Akkor ágyba ment, és ujjal vádlón rám mutatott: --Megetted a kocsonyámat!
Én csak annyit:-- nagyon finom volt…
És nevettünk. d.

Mondd meg, hogy nagyon örülök, hogy ízlett.(.zsömle,tej,fokhagyma,só, spenót, olaj) A pudding  is sürű és a madártejet is lehet sűrűre főzni és bármilyen mártást..
A Capekot köszönöm, olvasom zs.

2023.02.04.


– [6 sec film, szélviharban hajló ágak] zs.

– [levélmásolat]

Szervusz Eszter! Utolsó pillanatban Katával és taxival FUGA.
- nagyformátumú figura vagy, nagyon tetszik
- művész vagy
- eredeti meglátásaid (befogadó oldal)
- eredeti ötleteid is (aktív oldal)
- széles spektrumú
- szorgalmasnak gondollak, ebben a kiállításban nagyon sok gondos munka van
én
szöveget nem szoktam elolvasni
tíz centis fotókat nem nézek meg
a manipulált fotók nem vonzanak
de
mások- bizonyára -, evvel másképp
gratulálok! d.

– Úristen, de rendesek vagytok.. zs.
köszi  a filmecskét; ezek szerint te persze a hegyen a viharban… nagyon jó lehetett…

– A fejemre is esett egy ág, jókora púp nőtt rajta.. de gyönyörű volt- jól elfáradtam, este gyerekőrzés,
holnap Inotára megyek egy diplomázó lánnyal.
Esztert bíztatom, hogy jőjjön legalább egy évre masterre hozzánk (mármint a fotósokhoz)- Még két félév jár neki ingyen..
Nagyon jót tenne neki mindenféle szempontból. zs.

2023.02.05.

– Eszter tehetséges. Ahogy nálam is fotózott megbízással, gondolom,
a pénzt tud csinálni vele, bár nem az a legfontosabb.
Szerinted miért lenne több a sansza, ha tovább tanulna? d.

– Mert úgy látom, hogy szüksége volna olyan szempontokra, amiről nem tud- iszonyúan alulinformált.
A fotó ma nemcsak " művészet". Egyébként technikailag is volna mit tanulnia. Meg kapna feladatokat,
és kénytelen lenne más szemponokra is figyelni, nemcsak a sajátjaira.meg megismerne másfajta 
világot. zs.

– Tök érdekelne, mi ez az Inota d.

2023.02.06.

képEgyik diplomázóm az elhagyott inotai erőmű hasznosításával foglalkozik ( zárójelben, majdnem mindenkinek valami" reuse"
a feladata.) tegnap elmentem a lánnyal és végigjártuk az egész területet. Döbbenetes volt., meg baromi hideg.
Holnap a Népszigetre megyek egy másikkal, ugyanezen okon.
Ma Horányban dideregtem egész délelőtt, utána egy készülő Jánossy-Farkasdy konferencia előkészítésén vettem részt.
Ez októberben lesz és jó volna, ha egy páran hajlandók lennétek pár összeszedett mondatot mondani ott a helyszínen.
Te például igen?
Lehet, hogy egy két napra el kéne mennem a tengerpartra. zs.

2023.02.07.

– elképzellek, amint jó meleg szobában a kereveten délelőttönként félkönyéken krimit olvasol… :-)) d.

– ez a tengerpart egy tréfa?
de jó lenne neked!
Jánossy—alig emlékszem valamire, nem tudnék miről beszélni…d.

– Hát, csak egy lenge álom...Én is próbálom elképzelni magam Amikor operáltak tavaly,
akkor pont így volt, de az " Eltúnt idők nyomában"t olvastam
Akkor keresek mást, akinek vannak emlékei. zs.

– A stuttgarti kiállításommal persze nagyon sok munka, nyílik márc. 2.
Bár semmi dolgom nem lenne vele, a Horn gyűjteményből ez is, nem én szervezem, de célszerű...
Műtárgylista hibákkal, bemutatkozó film,(megnézheted 4 perc)
művek bemutatása stb. Most itt tartok: http://deske.hu/kiallitas/k79.htm
Nem is fogom látni, talán megcsinálják, kértem egy virtuális sétát róla. d.

– Hűha, ez klassz, nem tudsz elmenni a megnyitóra?
Neked melyik tetszik a legjobban?
A 4 percest nem tudom hol kell, csak a képeket láttam zs.

– Körülményes lenne, nagyon fárasztó odamenni, és nem érdekel igazán se a kiállítás, se a város.
--- inkább csak olyan kép, ami helyett inkább mást tettem volna be…
Az oldal 10 sorában van a film, klikk rá, egy régi d.

Ez egy 1987-es film? nagyon profi.-Hogy tudsz úgy viselkedni, mintha senki nem volna ott?
Az Isten köpenye szegélye már akkor született?

ha fotóznak, vagy filmeznek, mindig ezt mondom, így csináljuk, mert tudok csak a  munkára figyelni
köpenye először ebben 1988 J)) http://deske.hu/iras/c-fajlok-2/c01929-1.htm

2023.02.08.

– Stuttgart jelezte, hogy a film lehet magyar nyelvű is. Gondolkodom ezen:
http://deske.hu/iras/html-2013/halottak-napja.mp4
ez jó kis bemutatkozás lenne, nem?

2023.02.11.

kép– külön küldtem a telefonomról kis videót.. a legidősebb unokám költözködik és most sokat nálam van a két gyereke...
Szórakozom velük.Azért érzem az idő múlását, már nem olyan könnyű, mint az unokákkal.
Holnap lesz a nyugis nap, remélem.
jó éjszakát zs.

2023.02.12.

– 3/4 5 pisilni, vissza ágyba, csak 7h uszoda. De nem, most nyugodt idő neked írni. Fogmos, közben átéltem dilemmádat levélírás ügyben. Nagyon tele élet, mi él ebből levélben, zanzásítva. Alig.
Nyitom gép, és lám éppen leveled. Hát igen, unokák dédunokák. Szép munkád. Tesszük a dolgunkat, nehéz nem önsajnálni, fáradtak vagyunk. Fotóid, álmaid, a kétféle tájberendezés. Igen, értem, értem. 
Valami elcsúszott, film tőled nem jött.
Szóval hogy én. Tényleg zsúfolt napok. Ugyan sikerült Kata békés foteljében, novellával, egy-egy óra, szemem is kifárad.

Ma feltűnt, mennyire szeretem ezt a kis sétány-utat hazafelé a Lukács kapujától a kerten át a megállóig. És beugrott, miért. Most éppen minden meg van csinálva. Meg van úszva a táv, meg van imádkozva, ami mára; Zelk majd a villamoson, semmi feladat, csak lépni kell, előrefelé, az ösvényen.

--fogorvos ügy. hogy hidat levenni, húzni, új hid, 25 éves lehet a nő, gyanús. Fordulat, fogorvosom, bár abbahagyta, mégis egyszerűbben megcsinálja jövő kedden.
-- urológus, na egyetlen, ami titeket nem érint. Vizsgált, valamit talált, jöjjek vissza jövő héten. (vagy 10 éve 3/4 6-ra járok negyed évenként gyógyszerért, hogy első legyek fél 8 kor, onnét szomszéd ház az uszoda). Visszamentem, minden rendben, az eddig negyedév helyett jöjjön egy év múlva. Két éve kértem, még nem volt hajlandó, most gyógyszer majd egy telefonra, felhőben.
-- Az A/2022/33 York-képem közüggyé lett, hogy mi legyen vele, mert  főmű.  Károli ref. Egyetemre. De ott problémát láttak.

1. Hány százalék a valószínűsége, hogy valaki egy Váli-képért betör ref. Egyetemre. A portást fegyverrel kényszerítve.
2. A kép 4,4 kg, 110 x110 cm., kerettel.
3. Talán megússzuk, hogy egy ref. hallgató felháborodásában esernyőjét belevágja.
4. Marad az esetleges sérülés, ami bárhol megtörténhet. Akkor INGYEN restaurálom :-))
5. Ezt javasolom: Az átadáskor a papíron rögzítsék, hogy az Egyetem nem vállal a műért felelősséget.
6. Eszembe jutott ennél komplikáltabb megoldás is.. :-))) d.

Most úgy állunk, a kép fő-gyűjtőmé lesz, de letétbe egy másik egyetemre, közszemlére, hogy működjön is. Intézik
-- hirtelen megvettek 4- vagy 5 képet, jobbakat millió alatt nem adom, most tűnődöm, hogyan osszam szét a családban. elvitték a kétméterest is, ez megnyugtató
-- aztán egy ilyen:

1. -- Vagy 15 év után, most öregedés-fáradtság okból megint festmény-alapozás receptet váltok. És jobb is lesz az előzőnél. De megint olyan helyzetbe csöppentem, amit senki nem csinál, technológiája kérdéses, és most alapanyagot se lehet hozzá kapni. A két művészfesték gyár két vezető vegyészmérnökével telefonkapcsolatban, és vakarom a fejem, megoldhatatlan. Pedig ez lesz.
Ujjaim hidegek.

2. -- Az egész világ vizes műanyag alapozást használ, ez a GESSO. Áttérnék, annyira keserves-fárasztó munka az én krétaalapomat megcsinálni. Lemondanék a műanyag iránti ellenérzésről, hogy az nem időálló. Magyarázták vegyészek, 70 éve használják, OK. Elég nagy apparátust megmozgattam az infókhoz. Hogy nekem tömítőanyag is kell bele, hogy a farost pólusait befedje.
Ez a kép volt a próba. Nekem használhatatlan.
Nem szívó alap, és a tömítéssel kevés benne a kötőanyag, porlik.
Maradok, aki voltam.

-- Katától leírt mondat, arcát dörzsölgette. BÉNULÁS SZERŰ ÉRZÉS JÖTT. Fájdalmas.

Köszönöm, hogy a legjobbat adod nekünk. Uram irgalmazz.

Jó vele együtt.

-- több fordulóban; új szemüveg kellett, szerencsémre jól viselem a multifokálisat. Van ennek valami jobb neve is, nem jut eszembe. De - először - olvasószemüveg is lesz.
-- Stuttgarti kiállítás márc 2. nyílik. Hogy nem megyek ki, bemutatkozó filmet kértek. Hát ezt akkor megírni, megcsinálni. De vannak párperces régiek a Youtube-on, örültek neki, csinálnak vetítőtermet
http://youtu.be/JmMVKUFUwaU     http://youtu.be/VKzpBweVBIc

-- festettem is :-)) d.

– már mind a két filmet elküldted, írtam is róla, mert kérdezted, melyik legyen -nekem a Dzsepettós jobban tetszik. zs.

– csak azon sajnálkozom, hogy oldalas levelemre ennyi érkezett. d.

– 1. nem bántásból nem válaszoltam bővebben
2. Rábukkantam egy 1977- ben megjelent cikkre (Valóság- Almási Miklós: Esszé a felelősségről)
Megrázóan aktuális. Próbálok valamit ezzel kapcsolatban...csak úgy mondom, tudom, hogy Neked ehhez nincs
közöd, mondanivalód zs.

Akkor így: a válinewson megtalálsz mindent, ami én. És válaszadási feladat sincs. Mail marad arra, ha van egymásnak szóló, személyes. d.

– azért ezt tovább küldöm- Juli legnagyobb fia volt ma a Csóványoson -- snowboard https://youtu.be/A3_Zt3qhryQ zs.

– ez téboly... bravúros, gyönyörű, vele síeltem (én csak azt tudok) d.

2023.02.17.

kép– [körlevele, írása a Svábhegyről]
nem tudtam kinyitni, síma fájlban kéne-
[régi rajza] ez most jött föl randomban... Ismerős? d.

– [visszaadtam üres üvegeket, kaptam mákosat]
tökéletes bejgli. majdnem. most már csak azt az 1/5 mm vastag tésztaréteget kiiktatni körüle. d.

– Ez rétes zs.

– a korrektúra előtt meghajtom fejem. amúgy még van belőle……d.

2023.02.21.

– Veled álmodtam, nagyon szép volt, nyugodt, békés.
Próbálok rendet csinálni magamban, meg a környezetemben. Egy hétig némaságra vagyok 
ítélve, mert a decemberi hangszálgyulladásomra nem voltam tekintettel és azóta nem jött rendbe a hangom.
Meg hülyéskedik a vérnyomásom mostanában elég gyakran. Erről az jutott eszembe, hogy abbahagyom a sulit ősztől.
aludj jól-zs.

– átolvastam egy pár nyúzt ( úgy is mondhatnám, hogy nyúztam)
-csodálatosan szép volt Kata- Mikica nagyon hasonlít Rá.
-kik a szülinapi ebéd résztvevői?
- békeképet kicserélném az egyik ittlevővel...ha már ezt álmodtam- ha lehet
-Az árnyékfotód elképesztően szép
-kár, hogy vége a szocializmusnak zs.

– Hú, mindenre válaszolni.
-- Családfotó órajárás szerint: rólad elnevezett lányom háttal, Kinga medika unoka, fiúja, Botond mentőtiszt tanuló unoka, Piri zeneműv. egyetem, Miki, és a stabil barátnője
 -- bocs, melyik a békekép, amit szeretnél..? Leírnád, vagy legjobb a számát.. Itt most hirtelenjében elment 6 képem..
 -- alkotóház, hozzáállásom bizonytalan, kedv nemigen, bár gyerekeim biztos föl fogják ajánlani, nehézkes vagyok mindenre
 -- hát igen, a pihenés. néha belül kicsit sírok. szerencsére túl sok munka. Semmi közöm hozzá, mégis a német kiállítás az archiválási szokásom miatt sokféle feladat. Németországgal levelezek virtuális séta ügyben. Meg más hasonló dolgok is.
 -- múlt héten álmodtam veled, szép volt, nem írom meg.
 -- megírtam a Lóránt kiállítást és megcsináltam egy külön fájlban is, hogy elküldöm neked, hogy feltétlen nézzed meg. De már talán fölösleges is:
 http://deske.hu/iras/html-2023/lorant-megnyito-1.htm
 Kata áldoztatását is sikerült megszervezni. Azon gondolkozom, mennyivel tartalmasabb most az arca.
Azt hiszem, te is – szándékkal – túlterheled magad.
Aludj, aludj. d.

– A legutolsó,a nyúzban-a bandukoló stafelájjal [A/2023/10]

2023.02.22.

kép– tudod, hogy az 90x90 es?

– Akkor megnézem a helyet. Kösz. Ma egész nap suli lesz.
Mi an a spenót projecttel? ja, kösz a " képtárat" tényleg elképesztő.
Mindenképp megnézem azért. zs.

– Szia, nem volna baj a 90x90, de ahhoz már tiplit kéne fúrni a falba.Lehet, hogy akkor majd egy másikat.. esetleg amiben van cinóber.
Értem a keserűségedet az Akadémiával kapcsolatban, azóta sem tudok ránézni Maurer Dórára. Ő akadályozta meg. De tudod, hogy
a Szimások nem kossuth díj várományosok?
De most az MMA leköszönő elnöke - Vashegyi György_ egy csomó szimásnak felajánlotta a lehetőséget, de tudomásom szerint mindenki 
visszautasította. Emiatt most felvesznek -azt gondolom- terven kívül oda embereket. És ott még pénzt is adnak, nem is keveset.
Ma egész délelőtt az "Isten szeme" fogadónál voltunk a Zugliget zugában az MA '1-esekkel. Ennak a hasznosítása a feladat. Elég
rázós, együtt csináljuk a kertészeti egyetemistákkak. Biztos érdekes lesz. Erdei iskola, vagy zarándokszállás, vagy egyéb...
Megint ott voltál álmomban. Szia.

– bocs, csak egy hirtelen válasz
nem emlékszem, hogy akadémia ügyben én keserü lettem volna, valamit félreértettél?
2. mi az a szimások?

A newsban olvastam...Kossuth- díj, 20-30 millióig felpumpált harmadrendűek....
-- Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia

2023.02.23.

– Nem gondoltam, ennyire nem ismersz,  félreértesz egy szövegemet, de hát ez sem baj :-)). Eszembe se jutott magammal összevetni a fölpumpáltakat. Tán emlékszel is, anno a Maurer-ügyön mosolyogtam. Vagy 30 éve egy előadásán nagyon fölényeskedett valakivel, rászóltam a nyilvánosság előtt. Talán azt jegyezte meg.
Ezek a kis műv.politikai ügyek meg nemigen érdekelnek. Nem is értem, a Vashegyi Kossuth-díjat ajánlott föl? [gondolom, MMA tagságot?] Hogyhogy? A két akadémiát amúgy persze jó volna egyesíteni, hülyeség ez az állapot.
Kép: akkor várunk egy kadmiumvörös helyzetet :-)) d.

– Még az sem lehetetlen, hogy Te nem ismered magad...vagy nem tudod, hogy olvasva a szövegedet, mit jelent egy 'idegennek". Miért írtad volna ezt, csak úgy?
A két Akadémia egyesítése lehetetlen, teljesenmás a -mindenféle szempontból- a helyzetük. Szerinted Daniele miért utasította vissza a Nemzet művésze" címet, -pedig tényleg majdnem nyomorog? zs.

– Eszembe se jutott magammal összevetni a fölpumpáltakat. Tán emlékszel is, anno a Maurer-ügyön mosolyogtam. "Miért írtad volna ezt, csak úgy?", ha nem hiszel vakon nekem, akkor minden mindegy d.

– ok. zs.

2023.02.24.

– Furcsa látni, hogy az életünk a fiataloknak már történelem. Az egyik diplomázó hallgatóm a Domus áruház újrahasznosításával foglalkozik és ebből is ír szakdolgozatot. Nyilván nem tudod, de ez a ház akkoriban
reveláció volt mind a megjelenése, mind az elméleti megalapozottsága okán. lány most úgy kutat, mintha a 70-es évek az eltemetett múltban volna.
Holnap délután elmegyek kórushétvégére Berkenyére. Lesz sok éneklés, játék, kirándulás és vas. reggel éneklünk az ottani templomban. A szombati reggeli az én reszortom.
.Hál' Isten megnyugodott a vérnyomásom, elég pocsék volt. Ez kéthetente visszajön, gőzöm sincs, miért
Lehet, hogy ma is Veled fogok álmodni zs.

– Igen a Domusról távolból hallottam
Nem értem Katát, most nem kívánja a spenótot, ha szóba hozom.
Miért hagyod abba a tanítást?
Életem nem, de/csak a fejem zavart, tartósan. És tegnap végre egy mondat: Isten így gondolta. Milyen egyszerű.
(Nem volt Zelk a villamoson, ezt írtam át meg át. Mire kibogoztam, hogy hiszen csak a gondolatok-, amúgy minden-, az életem rendben van.) d.

– Hogy érted, hogy zavart, azt gondolom, hogy a Jóisten azt is akarja, hogy változtass, ha ez rossz-
A domusról: a 70-es években, amikor mi mesteriskolások voltunk, pezsgó, kritikus-valóságos építészeti  kérdésekkel foglalkozó- közeg alakult ki, Ennek egyik rugója volt Péter és Janáky Pista. Ezzel van  összefüggésben a Domus keletkezése (vagy fordítva) Akkor rengeteg szó, figyelem fordult felé. '0 évvel ezelőtt a kerületi főépítésszel együtt levédettük a házat. A Fotex főnöke vette meg, és most kínai áruház, teremfoci és bit coin-bányászat van benne.
Ha megint szeretne valamit - mondjuk húslevest - Kata, szívesen csinálok. zs.

2023.02.25.

– Nagyszerű ötlet egy ilyen kórus-közös kirándulás! Bizonyára te találtad ki…d.

2023.02.26.

Egy bölcs barátomnak panaszkodtam rád, hogy nyomaszt, ahogy korrigálod a képeimen a fekete keretet, már nem is mutatom őket; megkérdezed, miért írok, tehát nincs fogalmad az alkotáslélektanról, mondod, hogy buborékban élek, ismétlem magamat kép témáimban, nem figyelek sok mindenre, amire kéne. Azt mondja, mert más a nézőpontja. (Akár ösztönösen is) félt az (öregkori) bezárkózástól, szeretne segíteni. Nyilván nem írna-válaszolna, ha nem érdekelné, amit csinálsz, nem figyelne rád. Igaza lehet. Megkönnyebbültem.

kép

– Azt gondoltam, hogy ezt magadtól is tudod. A korrigálás nagyon rossz szó. Azt kérded mindig, mi a véleményem, és bepanaszolsz a barátodnál, hogyha valamit nem úgy gondolok, mint Te. Nem nagyon értem..
Na, erről ennyit.
A kórus hétvége frenetikus volt... 24-en voltunk. Sokat énekeltünk, főztünk, játszottunk jókat és kirándultunk Nógrádi várába. Szociológiai és pszihológiai tanulmány,  ahogy összehoz embereket egy ilyen törvényenkívüli esemény.. Ebben az évben 58 éves a kórus. Meg is verseltem a kórus történetét. Két fiú (egy építész és egy jogász) mondtak szép verseket nekünk a végén. Holnap sajnos el kell  menjek a dokihoz, mert pocsék a vérnyomásom. Azt hittem rendbejön magától, de nem.
Megint elöntött a rengeteg tennivaló.
Küldök egy képet a József Nádor térről. A stilutalanság egyik szép virága. zs.

– Köszönöm. Örülök, hogy  ez a túra így… Orvos eredményét majd mondd meg. d.

– eszméletlen, hogyan röpköd ég és föl között d.

Ki vár az állomáson?
Batyuk. Bogos zsineggel átkötött kosarak.
Szikrák darázsfelhője a fölvert ég alatt.
Egy rétisas az ágon. A fűben egy csikó.
És perzselt, tikkadt tájak. És sistereg a hó.

Volt esztendők sínpárján, tél s nyár váltóin át
dülöngő lámpafényben egy tenyérnyi világ.
Nem Párizs és nem Róma és nem az Alpesek –
tátott száju kis falvak, bámészkodó hegyek.

Nap és hold szemaforja! hová engedted át,
mily világvégi tájon csattog az ifjúság?
milyen vak meredélyen? milyen vizek alatt?
S úsznak a víz szinén a batyuk és kosarak.

Hol lángolnak az ágak? hol fut az a csapat:
a póznák stafétája? s a telek és nyarak?
hol szárnyal az a sas már? hol vágtat a csikó?
melyik csillagban izzik a harmonikaszó?

Hol jár az a vonat már, hol dülöngél velem?
Ki vár az állomáson, ha majd megérkezem?
Ha nincs más kertem, házam, csak az emlékezet,
én akkor se a múltba – mindig hazamegyek!
Zelk


– Adott erősebb gyógyszert a doki, remélem, javít a helyzeten.
Nem egészen értettem az " eszméletlen, hogy röpköd " kezdetűt...
Holnap reggel 9-este 9-ig használhatatlan leszek
Jó éjszakát zs.

2023.03.01.

– semmi, semmi, egy nagyszerű vers, az átkötött kosarak natúrája, és  világvégi tájakon íve között.
Hanem ezt 3 változatban mutattam tegnap a newsban.  Népdalunk, ami haszid szent ének. Ezt megkönnyeztem, holott tudod, a zenére elég érzéketlen vagyok. Kikeresztelkedem zsidónak. Bár ez inkább a másik két mutatott variáns alapján. Ez 3 perc, nagy hangerővel érdemes.. d.– gyönyörű, köszönöm - nem tudtam, hogy ez a dallam zsidó eredetű.zs.

– azt énekli benne héber betétként - nem tudom, ez melyik változat a Cion szóval - amikor a jeruzsálemi szent templom újra felépül, amikor hazatérünk (Babiloni fogságból) [felv. debreceni zsinagóga] d.

– hosszú napod lehetett 9-től 9-ig…http://deske.hu/iras/html-2021/orosz-korus.mp4 d.

2023.03.02

– vérnyom: örülök
angol:
- hivatalos válasz: 3 hét London
-Miki (interjúkat csinál) rengeteg filmet nézett meg
az orosz gyerekkóruson én meghatódtam d.

kép– Hát, az a gyerekkórus, az tényleg szívszorítóan gyönyörű volt
Akkor úgy tűnik marad az angol dadogás zs.

– küldöm a (mai) kiállítás-megnyitóm  rendkívül gondos és nagyon buta meghívóját.
Kiskép nagykép ferdekép, háttérben egy kör; megkereshető a művész neve.

– nem olyan rossz- nem küldtek videót a megnyitóról?
a kórussal kapcs. kérdést nem értem
apró öröm: a mi kis civil szevezetünk hathatós segítségével megsemmisítették az aligai giga lakópark
építési engedélyét, és emiatt marad a partfal is. zs.

– Aliga: gratulálok! A József Nádor téri porcelánizét láttam élőben, csúcsborzalom. d.


2023.03.03.

– [körlevél] Drága csajok és a többiek. Június 5-9-ig mehetnénk Akarattyára. Ki mit szól hozzá?
Akik nem szoktak több napra jönni, azok bármikor, bármelyik nap. cszs

– Én nem. Köszi szépen! d.  

– Aliga: gratulálok! A József Nádor téri porcelánizét délután láttam élőben, csúcsborzalom. d.

– van belőle Veszprémben és még több városban..zs.

2023.03.04.

– Nekem Pannonhalmáról sikerült az ilyeneket kiirtani. Hozzásegítettem. Egy teljes kápolna fafaragvány-berendezés. Egy színész festményei a templomfolyosón. Mária szobor, fenekében villanykörtével. És szerveztem a gimnázium folyosóira tucat kortárs festményt, jót. Adtam is. d.

kép– Na,ez rendes dolog..szuper vagy
[fotó] Szőnyec zs.

– mai news: fotóddal

Egy pesti förmedvény. József Nádor tér. Fölirata: ÉLET FÁJA 2018
Herend, aláírva: Vida Sándor. Négy méter.
Ki engedélyezhetett a fővárosnál egy ilyet. És ide.
Tegnap láttam, este a bimbómicsodák világítanak. d.

– Bocs, elfelejtettem megköszönni – gondolom ma, a hegyen – élethű, szép a fotód d.

– Gyönyörű volt ma- ezeket a napokat szeretem a legjobban, amikor még minden alszik látszólag de már érezni lehet a
bizsergést a levegőben. (kicsit zavaró a műhó)
Igazából irigyellek, hogy minden napodat kiírod magadból zs.

– [ezt olvashatta a newsban:] d.

MA REGGEL     // C.21467
Különös reggel volt. Vekker. Három másodperc, utána a lábtorna, muszáj. Fekve, ülve, állva, térden. Fürdőszoba, közben az öt szentnek, hogy ma is segítsenek élni, és tanítsanak meghalni. Fogmosás, víz a teaforralóba. Öltözöm, a szokott szürke-, de nem, legyen ma az elegánsabb sötét kardigán, szeretem. De nincs a polcon, ott, bal fönt. Lehetetlen. Még egyszer. Mindent azonnal. Rászánom, tudva, reménytelen, végigjárom a szomszéd szobákat. Nem öröm. De idő nincs, uszodadolgok tarisznyába, asztalhoz a teával. Négy keksz. Imaidő. Gyors levél a ferences atyának, évek óta nem értem: Kedves N. testvér, foglalkozott valaki avval a rejtéllyel, hogy Jézus a gerázai megszállottat mért úgy gyógyította, hogy közben kárt okozott a falu népének? Nézem az órát, negyed négy. Akkor áll. Első gondolat az ügyintézés, van hozzá itthon ceruzaelem. Nézem a fali órát, azon is. A vekkerszót álmodtam. Villany le, nadrágból ki, vissza pokróc alá. És még hosszan éberen, hol az a kardigán. Abszurd. Mindig minden a helyén.
Vekker, az igazi, lecsapom. Torna megvolt éjjel; öltözés. És beúszik. Múltkor tűnődtem, minek nekem annyi kardigán, azt a harmadikat kukába. Akkor ez rendben van. Oda, föl, a polcra nézek, téli ingem is gyanúsan sok.
Margit körút, félálomban.
Öltöző. Rámordulok a tanár úrra, nem voltál este hétkor a kiállításmegnyitómon. Dadog, hát... én tegnap... nem tudtam... hol volt...? Stuttgartban. Ja? Közben a reumatológus a történésszel kiabálva, vetkőzést félbehagyva a kazárokon veszekszik. Odaszólok, a csokoládés mignon hétszáz lett a büfében. Rám merednek. T.I.-gyorsúszás; ma először biztosan érzem, hogyan kéne ezt hibátlanul. Közben ezt a szöveget fogalmazom. Hazafelé a Lukács-kertben megint öt XL-es fehér bugyi Katának, a cigányasszony nem tud, vagy nem akarna a háromezerből visszaadni. Úgyhogy még egy. Hatodiknak üzleti megfontolásból nagyon szeretett volna rózsaszínűt.
Boltocskába. Katalin fordul a polcra pirospöttyes bögrémért. Hat aprócska sajtost kérek mellé. Ajándékba kapom. És végre leesik a tantusz, holott annyira nyilvánvaló. Zelk kántor apja, plusz az ő mély népdalismerete. Hiszen azokban is pontosan úgy, az a csodálatos ég-föld közötti ide-oda szárnyalás; volt honnét tanulnia. A pályaudvari zsineggel átkötött kosarak után az esztendők sínpárja. Ugyanúgy jaj de szépen jár; sárga lába, kék a szárnya...
Jutalomból ma liften a hatodikra. Időben vagyunk, Kata reggeli tápját - most először - már este bekészítettem, mellé a két betöltött fecskendő és a vizes flakon.
Péntek. Akkor nekem kolbász nem.
És géphez.

2023.03.04.

– Este Kata a vállamon sirdogált. d.

kép[fotó] zs.

 

 

 

2023.03.11.

– Emlék. Zsófilányom kicsiknek hittant tanított. A hitről volt szó.
- Ha azt mondanám, hogy egy madár van nálam, elhinnétek?
Csönd.
És kivett a blúza alól egy szunnyadó madárfiókát. d

kép– [nagyonmákos érkezett biciklivel]

2023.03.12.

– Szia- jólesett a simogatásod … zs.

– Igen. Az összes többit meg tudjuk oldani egyedül-
   mai news:

S ÉN KÉZENFOGVA VEZETNÉLEK
...Álmodoztam előbb, most Téged
figyellek, karod moccanását,
amint válltól ujjhegyig rezzen.
Megigazítasz egy diványpárnát.

Ez a valóság. Tejet forralsz. [...]
ZELK

d.

– Én nen tudok ilyen szépeket írni... zs.

– én néha igen :-))) d.

kép– [fotót küldött]

– fotód olyan gyönyörű, mint az én Zelk-versem…d.

?????? én 13 éve próbálkozom zs.

– Ha a sok kérdőjeled: hogy tudok-e néha olyan jót írni, mint a Zelk, akkor ez helyénvaló kérdés …:-))
Svábhegyről most haza, félálomban már d.

– bocs, de tényleg nem értem a sok kérdőjel mire vonatkoz.
   és mit 13 éve d.

2023.03.13.

– Nem gyakori ez nálam; igen ritka, de létezik. A haldoklás egyetlen módjától rettegek.
Talán egy gyerekkori olvasmány indította. Fél négykor ébredtem erre.
Csak annyit tudtam mondani; mondogattam, Uram irgalmazz. Nagy sokára aludtam vissza.
A Sátán kísértése volt, vagy csak Isten engedte szenvedés; tulajdonképpen egyre megy. d.

kép

– [fotót küldött] zs.

2023.03.14.

https://deske.hu/iras/html-2015/4-eves-zongorazik.mp4
– és te zongorázol? Magígérted… :-)) d.2023.03.15.

https://www.youtube.com/watch?v=fsF-DZk6nOE
– sajnos nem, de ami késik, nem múlik
most megyek " pótórára" a suliba.. zs.

– köszi, aranyos! d.

2023.03.15.

kép

– ezt találtam zs.

– Köszönöm.
Rex fotózta, amikor együtt dolgoztunk
a Közért Karbantartó és Szolgáltató Vállalatnál, 1968.
Én vittem oda.
Közösen terveztünk egy zöldségboltot a Petőfi S. utcában.
Utolsó munkahelyem volt,
Ferenciek terén egy antikvárium,
Írók Boltja melletti hanglemezbolt.
Arra nagyon büszke voltam,
a boltbelső teljes felülete hanglemezborítóval, plexilapok mögött.
Annyira féltem, hogy nem engedik az ötletet,
hogy csak az 1:1-es rajzokon lehetett látni.
Megcsinálták.

– Igen tudom, láttam is annak idején...nincs fotód róla? vagy valamelyikről? zs.

– sajna d.

 

 

kép

– Képzeld, valamit kerestem és közben megtaláltam az összes műtöri füzetemet, tele rajzzal.
Olyan, mintha most lett volna...zs.

– fantasztikus! azt alaposan megnézném egyszer d.

– [egy oldalt elküldött zs.]

– hát igen, te ebben nagyon profi voltál…
jó éjt! én már hullafáradt d.

– aludj békésen, álmodj szépet zs.

2023.03.16.

Lélekfáradtság ellen használom,
Hogyha az Úr nem építi a házat,
hasztalan fárad az építő.
Hogyha az Úr nem őrzi a várost,
őrzője hasztalan virraszt.

Hiába keltek hajnal előtt, s feküsztök későn,
hiába esztek verejtékes kenyeret:
pihentében is megáldja az Úr, akit szeret.

– Márpedig engem szeret. Persze, mindenkit, téged is, a legjobban. Ő csak úgy tud. Ez a gyengéje. -És nem pulzálva; tartósan. d.

– És ha az ÚR nem akarja építeni a házat, mit tegyünk? zs.

– hát ez az! d.

– tehát nincs felelősség, hisz úgysem múlik rajtunk semmi... nem gondolnám, hogy így gondolja a Jóisten. mi a fenéért teremtett akkor embert? zs.

– nevetnem kell, mindig ebbe botlasz bele, imádom! d.

kép

– [fotó megy] :-)) d.

– lehet, hogy nem véletlen...a gyerekek tüneményesek...zs.

2023.03.17.

– pörölsz a zsoltárral
pörölsz Istennel
olyan lehetsz, mint én
Miért szántad nyugtalanságra fiamat, Gilgamest,
s miért adtál oly szívet neki, mely békéről mit se tud?”  d.

– Nem a Jóistennel, Veled zs.

– hogy én elkülönítem, behatárolom, ami feladatom és ami nem--- d.

– Nem- hanem, hogy az emberi küszködés értelmetlen. zs.

– az nem értelmetlen, az mezei feladat
Lady Gilgames :-)) d.

09:40
– Mister Jób zs.

– mister Jobb---
.. találtam egy fantasztikus Illyés verset 490 sor, apjáról írta Két kéz. Napok óta evvel foglalkozom, megpróbálom levenni, neked elüldeni.
https://reader.dia.hu/document/Illyes_Gyula-Illyes_Gyula_osszegyujtott_versei-906
és elkészült  a stuttgarti kiáll. séta
https://deske.hu/kiallitas/k79/index.htm
d.

kép

18:29
– most elmegyek koncertre, utána megnézem
Fotó: csak úgy a Jobbiknak. zs.

– a te fotód lenne úgy érvényes ha a mellette lévő Széchényi Könyvtár homlokzattal együtt. d.

2023.03.18.

18:25
– Amit Te küldtél, abban egy szaggatott vers jelenik meg.
Magam kerestem  a Két kéz c. verset
és az nem is hasonlít arra, ami a Te küldeményedben előjön.
Megnéztem a filmet. [virtualis séta]
Jó, hogy megcsinálták, de profinak nem mondható,
és téged nem lehetett megszólaltatni.
Ma egész nap kerti munka volt Akarattyán.
Sajnálom, hogy nem jössz le,
mint ahogy azt is sajnáltam, hogy a múltkor innen elmentél.
Tudom a magyarázatot, de nem vagyok boldog. zs.

kép

– Az orvos három-öt évet mondott. Abból eltelt kettő. Tegnap elveszette a türelmét. Igaz, két napja elfogyott a Brintellix. Kiabált. Fájdalmas, ahogyan három-négyszer, gesztikulálva ugyanazt, egyre hevesebben. Nem értettem, de értettem. Gyomrából ceruzavékony etetőcső. Ha kupakját szorosra, ő nem bírja nyitni. Ebből a bajok. Így tán hetente hol az ő, hol az én hibámból, bugyijába, rosszabb esetben lepedőre a kakaó, vagy az ivóvíz. Most talán az én hibámból. Ennyi az előzmény. Este papíron, nyújtja: BOCSÁSS MEG, KIABÁLTAM VELED! Megrendítő. Álmomban se jutott eszembe haragudni.
Aztán összeborulva. Nagyon szerettük egymást.
És nevettünk. d.

– Megmagyarázhatatlan igazságtalanság. Naponta többször eszembe jut és szégyellem a létem.. zs.

– Isten nagyon szeret minket. Aludj jól! d.

– köszönöm-Ti is. zs.

2023.03.19.kép

– Ma: neked Svábhegy?Talán mi is…
A Fotómúzeum által utóbbi években kiválasztott
40 fotómból most papírkép, hamarosan átadom.
A tegnapi nap: opuszjegyzékben 40 táblázatot kitölteni, stb., órák.
Nem nekem való munka.
Egyik legkedvesebb köztük:
Harangvölgy ma, veszekedés után - F/2020/200

illetve P1/20202/200, mert Papírkép, első nagyítás.
Hát igen, a veszekedéseink elmaradtak. d.

– Gyönyörű... el sem tudom képzelni, hogy Ti veszekedni is tudtatok
Igen , megyek-ha tudok, minden szombat-vasárnap zs.

– Rengeteget veszekedtünk. 55 év után összemelegedtünk.:-)) d.

– Ezt mi sajnos nem érhettük meg zs.

2023.03.21.

– Tóth Árpád sétány, fönn, a Várban, tiszta éjszaka volt. Rossz hangomon - de éreztem, ezúttal tisztán - zümmögtem neki egy dalocskát. Erdő szélén estvéledtem. Akkor két szót csak hanggal, elfelejtettem. Megállított, mondta, mondta, nem értettem. Ez egyetlen egyszer türelmetlen voltam vele: mindegy az. Elkedvetlenedtem, abbahagytam. Mutatott tarisznyámra, füzet. EZ VOLT ANYU KEDVENCE, EZT ÉNEKELTÜK A SÍRJÁNÁL. d.

– Mikor Péter már csak ülni tudott a nagyfotelben, beszélni már egyáltalán nem...én is énekeltem Neki  hosszan,sokat.Kitalált dallamokat, ismert dalokat....azt láttam rajta,hogy megnyugtatja.
Az életen át tartó rohanás után-  amikor látszott, hogy az új világban már nem lesz szükség Rá-, azzal hitegetett, hogy most aztán sokat fogunk utazni. zs.

 

2023.03.25.

– Zsófikám, érdekelne, mivel  telnek a napjaid. Te úgy tartod, ez nem érdekes. De hát ez az élet(ünk).
Lelkileg (is) fáradt vagyok, nem hírértékű. Katának gyógyszert hajkurászok, meg az asztalos barátomnak keretlécet. d.

– Tudom, hűtlen disznó vagyok... délután írok -ne haragudj. Ölelés- zs.

kép– Kata a múltkori sétán végig vállamon sírdogált, de vígasztalt, írta,
hogy ez nem tudatos.. és hogy énekeljünk.
Béke. Dúdolva énekeltem.
Ő már nem tud, de sírása ritmusa valahogy hozzám igazodott.
Megkerestem régi furulyakottámat, a sétatarisznyába...
A népdalokon túl is van itt
Vörös Csepel, Poljuska, Csavajev,
Amuri partizánok (hogy szerettem!), Fel vörösök proletárok d.

– Belenéztem a newsba.. az az éjszakai Zsennye, az gyönyörű....mostanában nem tudnál ilyesmit? amiben ilyen tűz van..
Tele van az életem vállalt és nem vállalt kötelezettséggel. Ha véletlen " lyukas" órám keletkezik, csak úgy pislogok..
Szóval .
1.- A suli rengeteg munkát és gondokoznivalót ad. Sokszor bizonytalan vagyok, jót mondok-e- Nincsenek plauziblis megoldások.
     Ez persze nem baj, csak bizonytalanná tesz. Meg aztán úgy érzem, e diákokkal szemben magam- akik szó szerint világpolgárok-
     mint egy föpdhözragadt kövület. Nagyon érdekes dolgok vannak napirenden. ( bárcsak a valóságos szakmagyakorlásban is ilyen
    témák volnának, és nem a szívet-lelket-várost-környezetet romboló borzalmak)
2.- A két házzal ( itthoni, akarattyai) folyamatosan születő műszaki, szervezési, anyagi ügyek gondozása most egy kicsit illulminált
3.- A családdal kapcsolataos szokásos napi elfoglaltságok (főzés, szülinap, ovi, ünnepségek) most leginkább Eszter helyzete okán.
4.- Négy épülő házam van, ami sok, de pozitív feladatokkal lát el folyamatosan. De boldog vagyok, hogy van munkám- nem elsősorban
    az anyagiak okán... De az sem mindegy.
5.- gyakran járok nagyon jó hangversenyekre, ami éltet
6.- Rendszeresen járnak vissza segítségért régen végzett hallgatók
7.- Kiállításmegnyitók elég gyakran
8.- Szokásos "poliikai" okon most szervezünk kiállítást a Fugában a "22 esek" tevékenységéről, egy találkozót a fiatal építészekkel
   és két kerekasztal beszélgetést a Szima színeiben-- szintén a Fugában.

Na, ilyen dolgok töltik ki az életemet. És sajnos egyre többet kell magammal foglalkoznom, hogy próbáljak még egy-két évig
talpon maradni. Néha őrült fáradt vagyok és nagyon egyedül. Össze kéne szednem a családom történetét és az én vackaimat is.
Ezzel együtt hálát adok az Égnek...
Sokszor végigélem az életem darabjait és gyötör a lelkiismeretfurdalás a vissza nem fordítható történések miatt.
Még mindig várok valamire...

2023.03.26.

– Köszönöm a beszámolót, nagyon jó. Elképesztően gazdag életed, tartalmas. Mennyivel csöndesebb az enyém, bár éppúgy tele van. És mindened megvan, jómód, ház, fa fű, virág, környezet. Gondolom, egyet kivéve, amit mi, öreg emberek, általában nélkülözünk, a gyöngédség. Dolgainkat ismerjük, ellátjuk, tanácsokra már nincs szükségünk. Csak megértésre, netán kis segítségre, erő fogyatkozás okán. Bűneim nekem is vannak, ebben mi katolikusok előnyben vagyunk a szentgyónással. Megbántam, kértem Isten bocsánatát, s evvel a dolog elrendeződött, kötelező elfelejteni. Ezt te is megteheted, imában, rövid úton. Jó szándékú ember vagy, tisztaságra törekvő, ez rendben van.
Virágfotót küldtél, abból véletlen két másodperces film lett, de így is jó :-))) d.

– ja, direkt akartam filmet, mert olyan szépen mozgott. Csak ahhoz rövid volt.
igen, hálás is vagyok mindenért.
Az a "furulyakotta"-hát az gyönyörű... tudsz még? én mind a két furulyámat odaadtam a gyerekeknek, de most- hogy Emma unokámnak vettem egy szintetizátort a szülinapjára a Fény utcában. És ott
láttam sokfajta furulyát- megjött a kedvem. Tényleg, veszek is egyet...
Igazad van a gyöngéséghiányban, bár  az egyik hatalmas fiú unokám úgy tud megölelni, hogy az maga a csoda. Az állandó figyelem, az együttlevés, együttörülés hiányzik. És mostanában egyre inkább. Pedig azt gondoltam, hogy nekem való az egyedüllét. Ami persze egy picit igaz is.
A katolikusok kiváltságos helyzetét soha nem fogom megérteni. De nem baj. zs.

– Fél éve pár hétre megint volt furulya, alt és szoprán. A tenornak gyönyörű hangja volt, azt anno a kukára. Vegyél tenort is! Én nyakba akasztottam, nehéz.
A dolog fordítva van, a protestáns egyházak nem élnek evvel a kegyelmi forrással. De mivel Isten egyformán szeret, ugyanúgy megbocsát, ha kérik.
Mosolyogtam ezen a csacsi tanácsodon, hogy olyat festeni, mint ötven éve. Lehet, hogy másoknak is adsz ilyesmit :-))) Tudom, persze, nem tanácsnak szántad, hanem minősítésnek..:-))

kép– csak, mert nagyon tetszett.
Kiskertemben...[fotó]

– Aminek a tartalma ez volt: bezzeg a maiak… :-))
Kerted persze gyönyörű, ez kimaradt nekem
-- Nem tudom, az eljövendő 20 évben lesz-e erre 20 perced,
Huszti Péter beszél Jágó alakításáról az Othellóban,
barátom levette a netről nekem.
Érdekes, nem gondoltam volna ilyeneket
a színészi munkáról…, nagyon tartalmas– Kösz, meghallgatom -őrült nehéz dolog jó színésznek lenni. És fontos. zs.

– Nem tudtam mi az, most már tudom :-))) Viburnum x carlcephalum – Illatos bangita 9.990 Ft,
van kék - fehér - pirosban is, nagyon szép... d.

– megnézheted élőben is...
Ma voltam Békáson egy előadáson -. Egy elképesztően nagytudású ember tartott egy nagyon érdekes  előadásszerűséget az Ulyssesről.Őrület, hogy milyen emberek vannak... és utána boldogan siettem vissza  a rajzolnivalómhoz, és azt gondoltam, hogy ez is ér annyit . hál' isten zs.

– láttad már a kertemet, csak most különösen szép, mert a boglárka cserje(sárga) és a bangita is virágzik. 
Sajnos a lila akácot kipusztította a szomszéd építkezés... zs.

kép– Bangita [fotó] zs.

– Bangita nézés holnap, hétfő 1/2 6? d.

– jó, várlak zs.

2023.03.27.

– Biztos, hogy ma bangitanéző idő van? [vihar] El kéne halasztani a hét második felére.
még akkor is szép lesz- bújj be a melegbe... zs.

ckikészítettem neked vagy 20 fotómat, most kerülnek múzeumba. pénteken viszik el. na, talán. d.

2023.03.30.

– [nála délelőtt, ketten, Kata kapott ültetni valót]]
Jó fej ez a Kata. Álmomban nem gondoltam, ezért érdeklik a virágaid…
Hoztam 5 zacskó földet. d.

2023.03.31.

– Szia- jó, hogy itt voltál és beszéltél az életetekről.
Végül is nem igazán értem, hogy a rossz óráid pontosan mit jelent? Szomorú vagy-, kedvetlen-, apatikus? zs.

– Állandóan döntéseket kell hozni, egyedül, kicsi- nagy dolgokban; s ezek aránytalanul terhelnek, fölöslegesen végigizgulom.
Egy hete féltáv, annyira fáradt. d.+

 

2023.04.01.

– Megértlek, a döntések nekem is nehezen mennek-  bár ezzel fiatal koromban is így voltam- de azt gondoltam, hogy neked ez a -hited okán- nem okoz problémát. zs.

– igen ám, csak hogy térjek-e át a téli-nyári gumira 133 ezer, de amúgy is kell cserélni satöbbi d.

– De babám, ez mindenkinek napi feladat, amik egyre újra szülik magukat. Azt gondoltam, ez aztán neked nem probléma...." csacsiságok"- ahogy mondani szoktad. zs.

– Így igaz! Itt van a defekt. d.

– Erre emlékszel? Szerettem. https://www.youtube.com/watch?v=BS0w3Wkric8 d.

– hát, ez bizony jó....volt
most is vannak jó dolgok.... zs.

2023.04.02.

kép

– Odvas keltike zs.


kép

– [két napja lekvárt kaptam] állítólag harmadosztályú d.

– negyedosztályú... zs.

 

 

 

 

 

2023.04.03.

kép– Vitatkoztunk, ez is ritka már. A vita szerény tárgya egy igen kevéssé szép bögre.
Amit ajándékba kaptam, és visszaadnám, hogy lehetőleg ne lássam; de Kata elkérte.
Szokásos gyanakodtam, hogy ő mindent...
Magyarázta, itthon kevés... idáig értettem a szótöredékeket.
Ellenérvem. Ellenérvei. Amit belőle kódoltam, ...Piri unoka... 10 ezer forint...
De hogyan ezek egy bögrével kapcsolatban. Füzet.
És a betűképből azonnal rájöttem, itt érveknek helye nincs.
Rettenetesen fáradt. OK., marad a bögre. :-)) d.

– Pedig, ha kipróbáltad volna... varázsbögre
Egyébként gyönyörű
Órülök, hogy maradt.
Vettem egy igazi gyökeres vadszőlőt Katának. Lehet, hogy holnap délután el tudom vinni. zs.

- 1968.08. // C.00184

[tulajdonképp rég vártam halálodat]

tulajdonképp rég vártam halálodat,
kis teásibrik,
hisz sok ideje – azóta – élsz együtt velem.
mégis, most, kicsit hirtelen
talán le kellett volna dobjalak azután;
– igen.

az ember el is felejti lassan –
és téged sem lehet éppé tenni már.
nem lehet éppé tenni, tudom
de itt hagyom még, az asztalomon.
d.

– TEÁSIBRIK      szép szó zs.

2023.04.05.

– szia, ha érdekel, a mai newsban kedvcsinálók a Szilágyi Lenke fotókiállításhoz.
aludj szépet. d.

2023.04.06.

HAJNAL
...Riadt az ég, a hegy fölött
eltévedt felhő béget...
ZELK

2023.04.07.

– fárad az est, gyengül a test zs.

– A nagypénteki szertartást a veszprémi katedrálisból közvetítették. Most nyitották meg, azt hiszem, evvel. Nagyon szép templombelső lett. d.

– Remélem zs.

– mondod fenyegetőleg… :-)) d.

– nem, csak tudom a hátterét és tudom, hogy milyen áron született ..mindezt az ottani katolikus gyülekezet jóvoltából,
akik végig apelláltak teljesen jogosan és törvényesen... zs.

– egyházunk hierarchikus
nem mindig az apellálóknak van igaza
ráadásul ebből  a baloldal szervezett cirkuszt csinált. d.

– Nem érdemes róla beszélni..nem hitelesek az információid. Nem gondolnám, hogy Jézus és Pál apostol támogatná ezt az autokratikus hierarchiát és a szakértelem tökéletes semmibevevését.
A “cirkuszt” az ottani szt.Mihály egyesület csinálta és nem a balodal. A balodal csak beszámolt. zs.

– a szakértelem három építész bácsi volt. a másik három ugyanúgy képzett építész bácsi másként látta, megcsinálta. d.

– Műemléki értékleltár zs.

kép

– felejthetetlen napok

2023.04.08.

– elszállt a fáradság? zs.

még féltávot úszok.
-- mit főzöl a 21-nek? d.

– Délutánra jönnek. Kaszinótojás, mindenféle majonézes saláta, sonka, tojástorma,
retek, hagyma -meg sütik -éjszaka megyek őrizni, délelőtt meg Inotára.
Úszni -ikesige zs.

– valaha :-))
fél távot úszom
ez ma már magyartalan hangzású d.

2023.04.09.

kép

– Megrendültem a látványtól. Este hatkor áthívott, hogy terítve a húsvéti vacsora. Számomra.
(Aki az étkezést időrabló feladatnak tekinti.)
Fehér pulóverbe; ő is abban volt. Gyerekek távol, ketten ültünk asztalhoz.
És imádkoztunk, Édes Jézus, légy vendégünk.
d.

– Szívszorító -talán rájössz, hogy az étkezés nem felesleges időtöltés zs.

– pompás lettél volna forgalmi rendőrnek
   áldott Húsvétot! d.

– én fordítva gondolom zs.

– általában mindent…
– bocs, semmi, semmi, csak bántani akartalak… :-))

– attól függ, honnan nézzük zs.

2023.04.10.

– mondtam már? Hétfő szerda péntek 07:30 körül imádkozom érted d.

– hú, de bebújnék a fejedbe.... meg vagyok hatódva zs.

– sok sok éve már d.

– Éreztem... zs.

2023.04.11.

– Ma biciklivel voltunk Szentendrén többen a családból, ezért nem tudtam igazán reagálni a leveledre.
Meg vagyok zavarodva ,el vagyok képedve amit az imádságról írtál. Mi volt az oka, hogy elkezdted?
Jó ez nekem, igaz?

– Bicikli? Nagyszerű, pláne Szentendre!
Ima? Munkaköri leírásomban J)) szerepel, hogy összes barátaimért, szerelmeimért, ismerősökért,
klerikusokért; sokan vannak , így két napra elosztva… fogynak ahogy meghalnak,
mert elmondok egy égbe juttató imát értük; és gyarapodnak is. Hiszek a közbenjáró ima hatalmában, hogy az nagy erő. d.

– Lőrincze Lajos szerint : összes barátomért
Névszerint felsorolod őket,?
Hihetetlen zs.

– Majd egyszer elmúlik ez a nyugtalanságod d.

– reménykedjek, vagy inkább ne? zs.

kép– Este Mikiék beugrottak hozzánk, húsvéti locsolás történt.
   F/2023/040

– édes istenem... zs.

[téves fotóm]
olyan ez a fiú, mint Te, csak lágyabb kiadásban,..
de egy filmfőszereplőként se volna rossz zs.


kép

 

 

– egy múltkori Mikiről d.kép

– rólad nincs kiskori?

– most értünk haza, előtte vendég voltam, küldöm
F/1954/04, F/1955/03

– szép, poszka kamasz... kisbabakori?
hol vendégeskedtél?2023.04.12.

kép

– akartam volna írni, nem voltam bébi, de aztán találtam. F/1943/01
S. Nagy Kata hívott magához, utcára már nemigen jár.
Első kiállításomat ő szervezte 1970. Eötvös Klub,
azóta veszekszünk.
Együtt voltunk Koreában, három hét.
Ott egyszer meg is ütött :-))
Pedig, hogy menstruált, kabátomat ráadtam.
Hogy 2400 zsidótemető fotóm, neki köszönhetem.

– Kösz, egész nap suli, utána kórus 9- ig. zs.kép– Hát ez nem sikerült. A pasi, aki 1,1 millióért rég megvette, említette,
hogy tán mégis a sötét képeimből kellett volna választania. A kép még itt.
És most jött a harmadik részlettel.
S kitettem neki hat sötétet. S megkaptad volna az övét, amit elfogadtál volna.
Éles volt a helyzet, mert nagyon vacillált.
Még ácsorogott az ajtóban egy darabig.
Elmondtam neki, miért cserélnék. d.

– Kár... zs.

– volt egy reggeli levelem is, hogy hol voltam, meg egy fotót is találtam... d.

Arra válaszoltam…

"Kösz,egész nap suli, utána kórus 9- ig"
ez neked válasz? kösz. jó éjt

Azt gondoltam,megérted,miért nem tudtam rá válaszolni-kicsit el vagy kényeztetve. zs.

2023.04.13.

– azt hittem, majd este válaszolsz
tudom, hogy túl vagy terhelve.
Lőrinczének igaza van,
csak vannak más, irodalmi formációk is. d.

– Most tudtam leülni és nem akarom elhinni, hogy ilyen hülyeségeket írsz.
Szóval: tegnap már suli közben észleltem, hogy küldtél választ az előző kérésemre. akkor írtam, hogy 
egésznap full.
Mikor hazaértem jóval 9 után,már egy másik levél várt a kép üggyel, amire azonnal reagáltam. Ezután a 
folyó munkáim kapcsán felmerült kérdésekre kellett válaszolnom, de készültem, hogy a cscsemőképes 
leveledre is reagáljak..
Mibőll lesz a cserebogár- ez jutott eszembe a pufók gyerek láttán,- a vendéglátódról meg nem tudok semmit,
csak érdekelt, kinél " vendégeskedsz". Bocs. 
Abban reménykedem, hogy egyszer megnyugszol.. zs.

– de készültem, hogy a csecsemőképes 
leveledre is reagáljak..
Akkor meg mért írtad, hogy „már válaszoltam”
Ellentmondás.
csak emlékeztetni akartalak, hogy ne feledd, volt egy korábbi levelem is. Merthogy közben volt egy új. d.

– azt gondoltam, érted zs.

– akkor most kicsit kipihenjük egymás leveleit d.

– pihentagyú művészettörténész zs.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02E5GYQ7e1ncXaDvqeaxYmpFpcoHeMaTrgKmK5CP7NZFvUv8SosbHkZMBZo6JgUJg5l&id=100000165818731

JANUÁR
...itt varjú lépkedett, amott
négyágú csöpp szirom
jelzi: megállt a cinke egy
fehér pillanaton...
ZELK

2023.04.14.

[filmje]

a mai eddigi napom a newsban… d.

kösz, nézem... az enyém meg az enyészeté zs.

[nem tudta nyitni] küldöm mellékletben is,
https://deske.hu/iras/news-fajlok/j2023.04.htm
közben Katát átkötöztem, hetente egyszer kell d.

kösz- nem volt üres a délelőttöd. Azt nem tudom, hogy vagy képes azonnal rögzíteni a történteket.
örülök, hogy mégiscsak ráálltál a figurálisra. Gyönyörűek.
Ráadás: a versolvasás házhoz jön.
Ja, a csecsemő egy kicsit Hruscsovra hajaz - főleg a szeme.. mikor még festőnek készült zs.

2023.04.15.

képSzia, nem tudtam másképp elküldeni a Jánossy 100 cikket, mert én is így kaptam, de azt gondoltam, érdekel.
Én tegnap délutántól ma estig különböző unokáimmal, különböző tevékenységet folytattam,
a bújócskátlól, bábszínháztól az agykutatási beszámolóig, meg ugye a kajáltatás.
Most két órája boldogan rajzolok.
Szia, jó éjszakát zs.

2023.04.16.

Igen, köszi, megtaláltam, sikerült kinyitnom, már belenéztem.
Mi Szentendrén, 5 gyönyörű Czóbelt föl is tettem d.

Csak a festményt a végén- azt nézd zs.

igen, tudtam róla, hogy ott festett. Ez a képe, mondjuk így, sajátos. d.

délben láttam. Széll Kálmán tér. d.
https://www.dropbox.com/s/pfakpqets5b2bbz/galambok.mp4?dl=0

– nálam télen, mikor etetem őket, pont ezt csinálják... őrület..zs.

kép

– festmény zs.2023.04.17. kép

ez is az. d.

ki festette? zs.

tényleg érdemes megnézni a másik ötöt is a blogon, szombaton néztük meg d.
https://deske.hu/iras/link-2023/j2023.04.htm#szen

– hát, ezek tényleg gyönyörűek, mikor zár be? zs.

– ez nagyon hamar, napot nem tudok, átrendezik. esetleg érdeklődd meg. d.

2023.04.20.

szia- két napig szusszanásom se volt, holnap lemegyek A.ra, onnan írok
- remélem, már teljes távot úszol...( a boldogságban) zs.

kata kórházban, éjjel valami zűr volt, hanyatt esett,
és valahogy kiszakadt a gyomrából a cső. csőcsere, pénteken műtik d.

Jaj édes Istenem. zs.

kép– Sokat gondolok Rátok zs.

köszi! váratlanul ma könnyű műtét, már itthon. (news) d.

de jó...puszilom zs.

nagyon szép a fotód d.

erkölcstelenül szép itt... zs.

2023.04.21.

elég gyengén, kicsit sok volt ez nekünk d.

Nem kéne segítség, valaki? zs.

ma este https://deske.hu/iras/html-2023/aukcio-2023-04.mp4 d.

aranyecseted van.. gratulálok
kár, hogy megvették...zs.

20 éve nem az enyém a kép
---------23:09
most jövünk kórházból, reggel vissza, most nem tudják műteni, kiesett a cső d.


2023.04.22.

mikor hívhatlak? nem értem, egyik mondatot sem zs.

kép[fotó] Téli reggel tavasszal

– most értünk haza, bocs, most, szombat János kórház 08:40 – 15:20,
mert Katának a tegnap előtt, ott, a kórházban  berakott cső egy nap alatt kiesett.
Ma betették neki (ennyi idő alatt) az újat d.

– akkor most aludj zs.

2023.04.23.

– veled álmodtam, de azt nem illik elmesélni. Katát most nagyon terheli,
hogy kórháztörténetei közepett barátnői nem érdeklődnek.
Nagy jóba vagyunk, de őket nem tudom pótolni. Nem tudok női beszélgetni. d.

– Az jó.- én gyakran álmodom illetlen dolgokkal. Még Veled kapcsolatban is-
Írok katának, a múltkor hosszan válaszolt- bár én nem vagyok barátnője.
Most épp megint rendetlenkedik a hülye vérnyomásom, ilyenkor úgy gondolom, hogy
soha többé nem leszek képes semmire. zs.

– csak a hangok d.
– Olyan, mint egy igazi film eleje a lábdobogással... zs.

2023.04.24.

– de a madarak se kutyák.
tudod, nekem a hatodik emeletről reggelente
most a Lukács kert ennyire tele madárhanggal, igazi öröm d.

– Kicsi, csecse csicsergés ….nagy öröm zs.

– "Urunk, add meg egykor az örök életet mindazoknak, akikkel ma találkozunk."
Szeretem az imában (zsolozsmában) a játékosságot.

Ha egyszer legfontosabb az őszinteség.
Uram, bocs, egy percre ha lenne időd, mert  d.

2023.04.25.

– féktelen munkálkodó vagy. Vedd úgy a vérnyomáspanaszt, ajándék; üdvösen segít kicsit lefékezni :-)) d.

– kösz, igyekszem.Csak a kötelességemnek teszek eleget.
Öregapám mondta: " sose tudni fiam, mi mire jó..." zs.

– Jé, öregapádról semmit nem tudok, róla soha nem meséltél, hogy milyen kapcsolatban - d.

– Igen, Katának elfoglaltság… próbálkozom, tegnapi news…d.

– nagyon szerettem, egész életemben a tőle kapott bicskával hegyeztem a ceruzáimat-8 éves voltam, mikor
nekem aDTA ÉS MINDENKIT MEGVETETTEM, AKI FARAGÓVAL HEGYEZETT... MOST ADTAM ODA jULINAK, KARÁCSONYRA zs.

2023.04.26.

– Végülis megetted a hekket?

zs.

– részletkérdés. kicsit elégette :-))
hanem hogy egy közös történet volt
a halban az a lényeg, hogy ne legyen benne szálka :-))
véred nyomása alakult? d.

– Most épp jó... fluktuál, ilyenkor azt hiszem, hogy soha nem megy fel többé zs.

– nem is fog!! d.

Juj, de jó zs.

2023.04.27.

kép

– szia, ki Somogyi Gyurka és hol van ez az elképesztő lakás?
Küldök egy meghívót- egyáltalán nem azért, hogy elgyere-csak mintha news volna... zs.

– Somogyi Gyurkának fűszerboltja volt a Falk Miksa utcában, aztán átváltott galériára, képek, szőnyegek, porcelán…, egy galérista volt a több tucatból. Eladta, most már csak valamilye az Ecseri-piacon. Nagyon régi ismerős. És ma kiderült, az élete a képek. És hogy nagyon ért hozzá. A nem jó nála-képeimet ki kéne cserélni-; sok képem, fotóm nála, valahogy ezt nem is tudtam.
Ja, a háza Budafokon.
Ez a FUGA kezdeményezésed nagyszabású ötlet. Akár szép csöndesen nagyjelentőségű is lesz.

– ( valamije-helyesen)
Hihetetlen, hogy fűszeresnek ilyen szeme legyen.
Kicsit izgulok a Fuga miatt...mindenfélével próbálkozik az ember, hátha... Júni elsején
egy kiállítást is csinálunk a teljesen eredménytelen harcunkról a Várért.
Május 31-én meg az idei Master egyes hallgatók munkáiból csinálunk egy kiállítást- csupa " reuse" téma.2023.04.30.

– Sűrűn telnek a napjaim, őrzés, főzés, ügyintézés suli...
Ma kora reggeltől két dédunokámmal voltam, mert a szülők mentek a pápai misére...
Fárasztó, de felhőtlen délelőtt volt, sok " törvénytelen" játékkal. Utána békávéval kimentem Budaörsre (az autóm
szerelésre szorul), mert egy különleges kerámikus-szobrász kiállítását nyitom meg jövő szombaton. Ez a lány csinált évtizedekkel 
ezelőtt a Királyi Pál utcában épült Art Hotelben két elképesztően klassz kerámia oszlopfejet. A ciki csak az, hogy az elöző kiállításait
Szabó T. Anna, Tóth Krisztina és Kemény István nyitotta meg... Kissé zavar....
Tegnapelőtt a Mesteriskolán is volt - két másik 1940-ben született építésszel - egy " beszámoló" a régi dolgokról. Nem irigylem a most
pályájuk elején álló építészeket.
Tele vagyok kétségekkel, bizontalansággal. Egy szépségre bukkantam:
"mint fürdőző combját ha hal
   súrolta s tovalibbent-
   így néha megérezheted
   önnön-magadban Istent" zs.

– köszi szépen a beszámolót, érdekelnének a törvénytelen játékok. most én is túlfáradt, ezt a 3 napot végig a pápával a képernyőn, kizökkentett az időből. Kata az esti misén rosszul lett, hazajöttünk, de itthon már teát akart nekem főzni. A kiállítás megnyitót kezdhetnéd avval, hogy ne várják el tőlem, hogy fejtegessem, méltassam... akár egy verset is fölolvashatnál, a lényeg, hogy valami szép legyen azokban a percekben, bármi. d.

– Hogy érted, hogy 3 napot a Pápával? zs.

– képernyőn, amikor nem aludtunk d.

Hát, az össze rozsdamentes edényt előszedtük, meg kanalakat és zenekart csináltunk.
Aztán a nagyobb fazekakba célba dobtunk, meg a bútorokból akadálypályát építettünk
és azt játszottuk , hogy én vagyok a kisgyerek és ők a felnőttek....zs.

nagyon tehetséges vagy -  ebben is
aludj d.

2023.05.02.

kép– [vicc] d.

– de jó ötlet...így lesz zs.

 

 

 

 

 

2023.05.04.

kép– magamnak mondom: soha nem elfelejteni d.

– mindig bennem van, valahányszor felébredek és hálát adok... kösz. zs.

– Beszélgetőfüzetünk
-- Kinéztem egy nyári nadrágot és félretétettem, hogy te nézd meg.
-- [Mennyi időre?]
-- ...??
-- [Alvás után lemegyünk.]
-- Ebéd után kéne.
-- [Az most nem megy.]
-- 1 darab van belőle, kiveszek pénzt és megveszem a gatyát. És te azt mondod rá, hogy gyönyörű.
-- [Tökéletes.] d.

– küldjél fotót zs.

– Ajtón belépett, szatyorral. mondtam, nagyszerű!
Mondta, varrónőnél van, túl bő :-)) d.

– én is ma turkáltam egyet és az is nagy- mivel elromlott a varrógépem én is elvittem A VARRODÁBA. zs.

– az én varrógépem is elég rossz, a szíját spárgával erősítettem meg,
igaz, mióta a mennyezetig flakonos dobozok rajta, két éve, nem nyúltam hozzá.
a legsikertelenebb műveletem rajta az volt, mikor egy lengyelbundát szűkítettem be, kb. 1974,
és túl szűk lett. A bernáthegyit sétáltattam benne, a vároldalban. d.

– örülhetett ..- hány évig volt kutyád? zs.

2023.05.05.

– 3 d.

– ilyen korán meghalt? zs.

– kidobtam, öregített d.

– jó Ég, nem értem... zs.

2023.05.06.

– majd egyszer elmesélem d.

2023.05.07.

[dalocskája] zs.

– Alkonyati angolos VD: opusz No.2. d.

– 2. válasz
köszönöm szépen szép volt
és most harmóniumjátékodat d.

– még gyakorolnom kell... furulyázol még? nem ismertem fel, amit küldtél zs.

– Életfogytiglan (Magyar)
Az ágy közös.
A párna nem....
ezért énekeltem azt a népdalt- mert a kiállítás versekkel volt kapcsolatos és ez s szerepelt zs.

– Zsófi, pedig odaírtam, No.2. saját szerzemény, eredetileg altfurulyára.
Ja, nekem is rögtön Pilinszky ugrott be. Töredékeidet próbálom összerakni: mindez a kiállítás megnyitód része volt? a dalocskád is? d.

– igen, a népdal épp arról szólt, amiről a Pilinszky vers, ami ki volt állítva zs.

– Mikit megkértem a No 2. Alkonyati angolost komponálja át nagyzenekarra, de nem tette meg :-)) d.

– Lehet, hogy igaza van... zs.

2023.05.08.

– most, hogy mondod, rádöbbentettél, még dolgoznom kell rajta. d.

– Jó munkát- majd küldd a véglegest zs.

2023.05.09.

– A tegnap esti kerekasztalbeszélgetés klassz lett volna, ha eljött volna a többi szekcióból bárki is.
Csak idegenek és néhány építész. Nem vagyok boldog.. Hogy létezik, hogy egy ilyen világban
nem fontos a felelősség egy alkotó értelmiséginek? zs.

2023.05.10.

– ez tényleg szomorú. te ott mit beszéltél? d.
– este megírom, ma egész nap suli, utána kórus, csak 10 körül érek haza zs.

– A bevezetőt én mondtam-először felolvastam Kosáry Domokos levelét Nemes Nagy Ágnesnek, amiben arról ír, hogy szeretne egy művészeti Akadémiát alapítani.
Aztán röviden beszéltem  3 cikkról, ami elindította bennem a témát.
Almási Miklós : A felelősségről (1977 Valóság)
Fleck Zoltán:Kollégák és csapattársak a konformitás egy különös formájáról( 2022 Mozgó Világ)
Roth János: Gondolatok a Tervezői felelősségről ( Élet és irodalom  2023)
Megyek aludni zs.

2023.05.11.

– köszi! én meg vettem egy lapcsiszoló gépet, mert nagyon fárasztó kézzel. De poroz, muszáj volt hozzá csinálni egy összecsukható szobát. De ez se vált be, már szétszedtem.


 

– Na, te szegény, és most továbbra is kézzel?
A videózás teljesen érthetetlen nekem.... zs.

2023.05.12.

– megpróbálom a gangon, bakokkal kivinni oda egy asztalt, csak a lift előtérben, mert előttünk full Kata virágai.
mi módon nem érted a videót?
-- technikailag
--hogy mért múlatom vele az időt
-- minek mutatom
--…….?
volt most egy erős történetem hirtelen, ez néhány oldal, inkább estére való
https://deske.hu/iras/html-2023/tamas-istvan.htm d.

– A videóval kapcsolatban: a szokásos ellenérzésem a nekem idegen  exhibicionizmussal szemben.
Nem vagyunk egyformák. Az az érzésem, hogy ez valami pótcselekvés. NEM BÁNTÁSBÓL MONDOM. zs.

– A bántás legkisebb szándéka nélkül kérdezem: mi a különbség Thomas Mann naplója és az enyém között? d.

– nem olvastam, de mindegy is...csak én a selfitől is idegenkedem zs.

– nem értetted a kérdést :-))
mi a különbség, ha Th. M. naplót vezet, amiről egyébként tudja, hogy publikálni fogják.
és hogy én naplót írok…
tőle elfogadod?
mi a különbség? d.

– Nem a naplóírással van a gondom. de nem gondolta, hogy az életében- zs.

– Dehogynem a naplóírással van bajod. Rengeteg van ilyen, egyébként. Tegnap kaptam postán, Tamás István 10 év naplóját adta ki halála előtt. De nincs mit erről beszélni.  Idegen tőled, hogy a naplóm azonnal nyilvánosságot kap, ehhez tök jogod van. Kár volt rákérdeznem, hiszen ezt tudom. Ennek jelentéktelen része volt egy másfél perces film, aminek infó tartalmát - így - ötezer szóval lehetett volna megírni. d.

– Nem itélet volt, nincs is hozzá jogom- mást gondolunk erről. zs.

– Ja igen, talán még ezt lehetne tisztázni. Mit szeretnél ha (többet?) csinálnék, ez érdekelne, tényleg. Mert hogy ezt  a naplót pótcselekvésnek tartod. d.

– nem a naplót gondolom annak...most nem tudok többet, mert 3 gyerek itt van egész hétvégén zs.

– ok, és akkor majd ez a pároldalas is a jövő hétre marad:
https://deske.hu/iras/html-2023/tamas-istvan.htm
szia! d.

2023.05.13.

képF/2023/054

:-)) d,

– ó,de jó...

2023.05.14.


– Szia , most jutottam hozzá, hogy elolvassam Tamás Istvánnal kapcsolatos  írás sorozatot.
Gyönyörű a folyamat és a személyes kapcsolódások.- El tudtok menni Tomajba Hozzá?
Ha ad neked könyvet, kölcsönadod?
A naplóírással kapcsolatos kérdéseidre csak annyit, hogy nyilván nagyon jó,hogy írod és
teljesen érdektelen, hogy tőlem távol esnek bizonyos mozzanatai..
Nem tudod, honnan lehetne szerezni egy jóminőségű panoráma fotót a Tabán felőli Vároldalról?...

2023.05.15.

– Isten éltessen, Zsófi, névnapodon! d.

Zsófi névnap 2023.
Ludvik Askenázy: Lárma 

Az ember megszületik és máris
kiabál.
Senki sem érti,
de mindenki örül.
Itt vagyok! kiabál az ember,
eljöttem élni.

Jó helyen vagyok?
Jó embereknél születtem?
Nyájas évszázadban?
Nem viselek véletlenül háborút?
Eltörölték már itt a rabszolgaságot?
Megfelelő színe van a
bőrömnek?
Származásom rendben van?
Szabad lélegeznem?
Akkor jó. Köszönöm.

– köszönöm nagyon zs.

– Igazából jobban szeretem a Zsófiát... zs.

– Ja: Tamásékhoz tényleg elmennék, ha lejutunk idén a Balatonra. Könyveit persze adom neked.
Panorámafotó a Várról… nem tudok.. meg kéne csinálni panorámás géppel vagy nagylátószögűvel, két óra mindenestül... d.

– De régi kéne, kb. 10 évvel ezelőtti zs.

– van a FORTEPAN több százezer fotójával… nem tudom, van-e náluk témakereső, vagy csak év szerinti… d.

– sajnos, ott nem találtam, de lehet, hogy még próbálkozom...kösz zs.

2023.05.16.

– pótnévnap ezúttal Zsófiának

ÁKOMBÁKOM
[..]
Egy kecske jő velünk szembe,
mögötte bottal kisleány...
a földön járnak vagy füzetbe?--
hold ég a kislány varkocsán.
Ott ring a Hold s fölszáll az égre
s a sötétedő szineken
látom, ahogy megcsillan fénye
s véle a félszeg szerelem.
ZELK

– köszöni: Csoma Izsó fia zs.

2023.05.17.

- Kata napok óta elég rosszul van.

Most este fölvetettem, de örülnék egy szelet húsnak. Ágyból kelt.
51 év után kinyitottam a műteremajtót: Úgy értem állandóra, éjjel-nappal.

d.

- hát, ezt nehéz kommentálni...ölellek zs.

- nem kommentet szeretek/várok… d.

– 2. illetve persze alkalmanként azt is :-)) d.

2023.05.18.

– tegnap fél 11-kor jöttem haza a suliból, akkor láttam, kommentre tellett... tényleg zs.

– azt se tudom  KOMMENTÁLNI, hogy bezárt ajtó mögött aludtál külön ágyban, ez nekem 
épp olyan idegen, mint a ( nekem) túlzott kitárulkozásaid a világ felé.
Mit jelent az, hogy rosszul van Kata? a lélekzése? vagy más? zs.

– már nehogy számonkérésnek vedd, feladatból értelmetlen lenne---
    -- külön szoba éjjel: évtizedek óta nagyon más az alvásritmusunk, én 40 éve hajnalban
    -- ajtó nappal zárva: a festékszagra túlérzékeny. érdekes, mostanában valahogy nem
    -- Kata: olykor ájulósan tántorgósan gyenge, gyakran szellőztet, inkább csak ágy d.

– Na, persze, hülye vagyok...
Nagyon sokat gondolok Katára... szörnyű, hogy nincs segítség. Fájdalmai vannak? zs.

– nekem nem szörnyű, hanem olykor fájdalmas helyzet, és ez rendben van
nincsenek fájdalmai, csak kókadt. de tudunk viccelődni. mosolyog. d.

– Hát, akkor jó zs.

– A korszerűbbre lecserélt Telekom antennák a fejem fölött beüzemelve. Most független cégtől mérések.
Megengedett határ: 28,0 24h kitettség esetén
műterem 0,4 - 1,08
Miki 0,99
Kata 0,77; az ő betegségét sem befolyásolhatta d.

– ebből egy kukkot se értek zs.

– ja, talán nem tudod, jó néhány éve a Telecom antenna fejem fölött olyan erős el. sugárzással, hogy kiköltöztem a műteremből. Aztán ebből botrány, a torony tetejére tették, stb., rendbe hozták. Most lecserélt antennákat újra mérték. Ma új képem is, [A/2023/25] az a news-ban…d.

– tök jó- a legjobb a -műterem akkor - mintha önarckép volna.
na, meg, hogy Kata értékeli az építész tevékenységet- elég kevesen vannak zs.

– ha  a házikó-rajz melletti szövegre utalsz, az sajnos irónia az én védelmemben. d.

– Így jártam… zs.

– meghívó: 2023. május 31. szerda 18:00
Adaptive Reuse a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen (MOME)
Hallgatói munkák a használaton kívüli újpalotai iskolára és a zugligeti Istenszeme panzióra
A megnyitón közreműködik a Momento Kamarakórus zs.

kép– itt van egy vidámabb A/2023/20, 60 centis. az kell neked, vagy kivárod, amig lesz valami szép d.

ez nagyon szép,..figurás szineset nem tudsz?
Mister Staffelájosat zs.

meglássssssuk d.

2023.05.19.

– szia, lejöttem Akarattyára, takarítás,almolás, stégberakás lesz  lesz holnapután. Én meg
előtte meg szoktam csinálni a konyhát, mert arra nincs senkinek se türelme egy teljes évi
maszattól megszabadítani minden részét.
Meg átmegyek Siófokra egy-két órára, mert az egyik edzéstárs- házaspár minden évben rendez 
egy kemencés pizzás bulit.
Ezekben a hetekben egyéként kulminál a suli, tulajdonképp nincs is időm semmi másra. pedig
hétfőn fogják elkezdeni összerakni egy surányi nyaraló bővítésként tevezett CLT faházikót, amit
terveztem., de egész héten értékeléseken fogok ülni. Sajnálom, mert érdekes lett volna megnézni..
Sok egyéb van még emellett, amivel foglalkozom. Ha érdekel, leírom holnap este.
Remélem lesz szines "alakos" képem.
Mondjuk : " vidám staffeláj"
Vagy::"optimista Apó"... egyébként az a festőállvány már régen pont olyan, mint Te.
Tulajdonképp ön(arc)kép
Na, megyek aludni, remélem a hülye vérnyomásom békén hagy.
Hogy van Kata? Mondd meg neki, hogy örülök a virágainak és, hogy ölelem. Zs.

2023.05.20.

kép

– [postaládájába könyv] d.

Ki egy nagy fejfájásból, most van testi-lelkierőm neked. De jó, hogy írsz magadról, mit csinálsz. Hétköznapokból élünk. Faházikó rajza, amit múltkor mutattál? Érdekelne. És mi az a CLT. Itt lejjebb olvaslak, ha érdekel leírom, mi mindet csinálok: Persze hogy érdekel, egyetemes ámulatom, mi mindent tartasz a kezedben, irányítsz, segítesz. (enyémeket láthatod, ha érdekel, a newsban). Ha nem nézed, egyet mutatóba, tegnap egy körlevelem elfogadásra, hogy továbbítani lehessen az MMA elnökségnek. Amúgy csendesen élünk. Esti séta. Délben lealapoztam 5 db. 90x90 farostot, ez általában nagy tortúra, nyúlenyves-víz, krétapor stb. Most posztfejfáj, még nagyon bódult. Pihenj is, vegyél mély tóparti levegőket! és aludj.
Ja, ez kimaradt: Tisztelt MMA elnökség d.

– most épp a don Giovannit hallgatom a Bartókon... felhőtlen öröm, már kívülről tudom, annyiszor hallgattam és  láttam, de mindig lenyűgöz-
Végül persze, hogy hülyéskedett a vérnyomásom és nem mentem el a buliba. Ehelyett tüsténkedtem a házban és kimentem a Balatonhoz, kicsit fürődni.
Szóval az életem most ki van sámfázva a diplomázókkal ( két hét még). Saját kudarcomnak élem meg, hogy az egyik lány halaszt jövőre. Beletört a bicskám. A többi meg jó sok fejtörést okoz. Sose tudom, jót mondok-e, vagy nem.
Az MA-1 évfolyamnak lesz kiállításaa Fugában a két féléves " reuse" feladatokból.Itt fellép a kis kórusunk
Meg a Pasaréti templomban  egy igazi koncert is lesz.
A 22-esekkel is csinálunk egy kutyaütő kiállítást, szintén a Fugában. Arról szól, hogy minden igyekezet hiábavaló volt.
Kiírtak egy pályázatot a zsámbéki templom + rekonstrukciójára és egy premontrei kolostor+ látogató központ tervezésére.
Pocsék a zsűri, de lehet, hogy régebbi tanítványokkal megpróbáljuk.
Május 26-án lesz a Fugában Magyar Ádám -elképesztő fotós, new yorkban él-vetítettképes előadása. Tudom, hogy nem érdekel, de hátha...Ez is az Építész kerekasztal_rendezésében.
A fiam háza két hét múlva kész.
A pátyi, a surányi és a csicsói is őszre elkészül. remélem lesz még ilyen kis munkám. -márcsak a megélhetés miatt is-de legfőképp, mert jó csinálni.
Meg mindenféle előadás, kerekasztal...
válaszolt az MMA?
Remélem, ma fogok tudni aludni. Jó éjszakát. zs.

– az MMA akkor kapja meg a szöveget, ha itt, a köztestületben jóváhagyja tagság, most körlevél mindenkihez, aztán majd jönnek? a válaszok, vélemények.. A Giovanniért irigyellek.
Mi az a CTL? d.

Kiváncsi vagyok.
Nagyon köszönöm a könyvet, remélem nyugodt körülmények közt el fogom tudni olvasni.
Ma az egész bagázs- még a szeminarista unokám is - lent volt és egy hatalmas takarítást csaptunk.
Főztem 6 kg krumpliból,sok virsli-kolbásszal, tutti finom paprikáskrumplit. és még úsztam is egyet. A vérnyomásom ok. lett.
A CLT panel  egy--a rétegelt lemezhez hasonló strukturájú- csak sokkal vastagabb és minőségíbb  lemez ( 10,-20 cm vtg)
amiből konszignáció alapján kivágott fal és födém elemeket gyártanak és a helyszínen,szereli össze.
Emeletes ház is készülhet belőle. Nagyo jó, csak sajnos ezt is kell kívülről hőszigetelni..
Nagy öröm a könyv.
A don Giovannit még mindig bepótolhatod. Látod, kellett volna zenetörire járnod. zs.

2021.05.21.

– [meghívó kórusuk hangversenyére] zs.

2023.05.21.

– [meghívó kórusuk hangversenyére] zs.

------------------------------------------------------------------------------

2023.05.27.
– Zelk, aki azt mondja magáról, semmit nem tud kitalálni, csak nézi a valót…

KIÁLTÁS
A kiáltás átdördül a vizen,
az alkony gyönge ablakát bezúzza,
sikonganak az üvegcserepek --
fölkél a hold békák riadt szemében,
álmatlan kutyák torkában zokog
a táj halálfélelme,
azután
mire fölkapnád fejed, már csak a
csönd bosszus moraja.

– Juli 2 éve jár Waldorf kézimuka továbbképzésre-- ott kötött nekem gyönyörű  gyapjú kesztyűt, zoknit.. azt mondja,
a legfelhőtlenebbek ezek az órái és mindenki, aki ezt csinálja, boldog. Minden új gyereknek a családban horgol
egy gyönyörű alvókát. Az összes üzemben van.
Nézd meg az interneten egy Magyar Ádám nevű  , Amerikában élő fotós- munkáját. Ha van időd. zs.

2023.05.29.

– neked még egy hét az az évvége, ugye? d.

– nem, a 12 vel kezdődő héten van nak a diplomák,utána kiosztó, ahol én szoktam átadni 
Péterről elnevezett " Etikus építészeti magatartásért' díjat, meg lesz egy Ferkai konferencia, meg MA felvételi.
De a jövő hét közben szünet-akkor megyünk Akarattyára.
Gyönyörű a könyv. Van még a boltokban?
Tegnap voltam Zsábékon- kiíirak egy pályázatot egy turisztikai központ létesítésére, aminek része a templom 
visszaépítése. Vadul reménykedem, hogy nem lesz rá pénz.Őrületes hiba volna. zs.

– Katáról csináltam csendben, éjjel nappal egy K. NAPLÓT., a news feljegyzéseket szedem össze, betegségétől kezdve, a szövegtörzs már megvan 90 oldal.. Eddig senki nem tud róla. E-book lesz. A küldtem-könyv: igen, hát az bizony szép.  Gondolom antikvarium.hu vagy libri.hu d.

– ez szívbemarkoló...hát, a ti életetek nem fog feledésbe merülni zs.

– majd szólj, amikor erre lesz egy órád…d.

– holnap este 8 után...várom zs.

2023.05.30.

– szia, hát akkor mutatom: deske.hu --- 15.KÖNYVEK --- legutolsó: K. NAPLÓ d.

– kösz, elkezdtem olvasni..... zs.

2023.05.31.

– Csak úgy... [filmecske] zs.

2023.06.01.

– ZSÓFIKÁM, BÚCSÚZOM (CSAK) ETTŐL A NAPI LEVÉLÍRÁSTÓL.
Covid-idejű fotóiddal kezdődött.
Aztán: nekem jó volt adni, neked jó volt kapni.
Az írás nemigen kenyered, néha teher is volt írnod.
Nekem hiányzott az érdemi dialógus.
Most, hogy erre a nekem fontos munkámra semmit nem reagáltál,
elfogyott a kedvem,
búcsúzom ettől a napi levélváltástól.
Legközelebb június négy, hát előrevetítve:
unokás szép szülnapot, sokszoros süteményekkel (nekik).
szia d.

..mint egy makrancos óvodás, olyan vagy- majd este, most úton vagyok zs.

– igen. te kőből és ércből való vagy.
az