103. levél J.-nek, Le-MeuxVÁLINEWS

2003. OKTÓBER

 

Okt. 1., szerda

Egy fiatal apáca maga festette ikonjait és ikonmásolatait mutatta tavaly, most megkeresett telefonon, ösztöndíjat kapna, írnék hozzá ajánlást. Mondom, ne haragudjon, amit csinál, az inkább vallás mint művészet, az ösztöndíjat hagyjuk meg a festőknek. De hogy nép- és iparművészek is jelentkezhetnek, s ő továbbtanulásra fordítaná... Az más, akkor írom.

 

Ajánlás

 

A giccs, ha Keresztenfüggőt ábrázolja is, istenkáromlás.

Ami egyházművészeti termék ma lakószobák falára kerül, általában elszomorító minőségű.

Kívánatos lenne ennek a művészi- és iparágnak színvonalát emelni, alkotóik számára a továbbtanulást elősegíteni. Közérdek. A kultúra (hosszú távon) igen kifizetődő befektetés.

Ezekkel a gondolatokkal ajánlom a Bizottság szíves figyelmébe N. pályázatát.

Szívélyes üdvözlettel

 

Lassan befejezem a Győrben kezdett tizenhárom képet. Még a kereteket kell hozzá legyártanom. Már leszabva, a sarkaik fölfúrva. Aztán majd a fotózás, digitalizálás, végül keríteni néhány balekot, megmutatni.

 

Okt. 2. csüt. 05:25.

61. születésnapom. Milyen hangsúlyosan, halmozottan jelentéktelen évforduló. 61-ben a villamost szeretem. Avval jártam a Főiskolára öt évig. Meg a síelés. Harangvölgy. Megvolt.

Mit is szeretnék? Egy biciklit.

Igaz, már van.

Szeretnék kész lenni a keretezéssel.

Miért is?

 

9:13

E-mail Lyonból. (A nyáron onnét egy galériás asszony keresett meg, miattam jött Pestre. Pedig jeleztem neki, hogy képet nem adok külföldre. De ha már mégis itt, néhány rajz a kiállításához. És ígértem, magam helyett fiatal kollegákkal összehozom. Először járt Pesten.)

 

Dear Vali, Your graphics are still my gallery. Unfortunatelly I did not have the occasion to sell any of them.I will send them back by the Post Office as soon as possible.  I will putthe labels in a separate pack.

I have received all the emails with the works of your students. Thank You!It's a real School of Art, where your influence is very present!!It's difficult for me to choose for the moment, that is why we plan to makeone more visit to Budapest.

I have one more question about the name of the artist which drawing we have appreciated a  lot, while visiting  your workshop. It's a woman artist. (Várhelyi Tímea) Ihave not received any of her work, and I would like to.

We still have the intention to make an exhibition on the Budapest Painting School.

We keep in touch. Miloslav Moucha transmits you his greetings.

Best regards,

G. M.

 

 

Okt. 3., péntek 08:40

Minálunk az előszobában parkettajavítás négy napja, lakkozás, minden. Igaz, barátomnál meg az asszony a falakat találta túl piszkosnak, ott meg lakásfestés volt. Erre mondta a fiú: azt a fészekrakó JÓÓÓ édesanyjukat...

Szóval itt nitrolakk, Kata szagérzékeny, elköltözött két napra. Úgy kellett telefonon meghívni, hogy házastársi kötelességemet (csütörtök!) teljesíteni tudjam. Mivel a lakásba nem jöhetett be, a lépcsőház egy valóban elhagyott zugában találkoztunk.

Este életbelépett a ha már effektus (lásd Déry Itélet nincs, ott erről egy egész fejezet). Ha már úgyis minden bútor kipakolva, kifestettem az előszobát. Neki.

 

Mesélem Katának, uszodából hazafelé láttam, egy kis kövér anyuka kézen fogva vezeti szintén pufók, kissé tétovatekintetű kisfiát. Nézem a gyerek arcát, - s úgy gondolom - látom egész jelentéktelen jövőjét. Aztán észbe kapok: itt, és evvel kezdődik a bűn. Gyors fohász: Add, Uram, hogy zseni legyen.

Mire Kata vigyorogva: ami éppen olyan tragédia...

 

13:20

Viharos és jogos érdeklődés mutatkozik Oroszy Csaba festő eránt. Merics úr, ismétlem, tormai állatorvos és műgyűjtő vizitált nálam, s itt hagyott egy katalógust, a reprót abból. A fiúról csak annyit tudok, amit Dévényi Pista átküldött nekem (lásd fentebb). Meg annyit, hogy Tormáson, Merics úr magánművésztelepén hagyott vagy ötven képet. Web-helyről nem tudok.

 

Csináltam két 80 centis L betűt, triplex-kartonból. Nagyjelentőségű elvi döntés. Tudjuk, Bonnard falra szögezett óriási vásznakra dolgozott, majd utólag barátai segítségével abból ollózta ki kompozícióit. A két L betű is erre való, a kép a földön. Máris van egy 43,2x68,8 centis képem.

 

 

Okt. 5. vasárnap 15:44

Reggel mise előtt, mise után, uszoda előtt, uszoda után: zuhog. Mondom a Kirándulásvezetőnek mobilon: és ha csak egy esernyős séta a Hajógyári Szigeten?!,de nem, az unoka náluk van és köhög. Akkor hát görbe délelőtt, jó lenne dolgozni, rengeteg munkám lenne, de hát...

Karosszékbe, olvasólámpa, Wandelaar kapitány, már a vége felé tartok. Fejezet a holland vontatóhajózás hőskoráról a 1906 - és 1919 közötti években. A könyvnek történelmi magja lehet, a konkrét adatok erre utalnak, és az eredeti cím is: Holland Glorie. Hogyan lesz az árva matrózfiúból kapitány, sőt tengeri flotta tulajdonos, beosztottai gondos atyja és bálványa, tengeri küzdelmek hőse.

Nem tudom, honnét kerülhetett a kezembe húsz évesen. 1962-ben a Váci utcai könyvesbolt vezetője, ahol antikvárius-tanuló voltam, ismerte, azt mondta rá: bestseller. Most újra előkerült, hogy fiam szelektálja gyerekkori könyvtárát, s kiemeltem az elajándékozandók közül. Esténként kezdtem újraolvasni. 478 oldalon megy a hajó és hullámzik a tenger. Bódító.

 

Leteszi a könyvet, a melegtől megdagadt lábait beleszorítja bakancsaiba, vállára veti vízhatlan köpenyét és feldöcög a fedélzetre. A szél és az eső arcába vág, mikor a csapóajtót felnyitja. Jeges eső esik, amely szinte belehasít arcába. Fejét féloldalt fordítva figyelmesen hallgatózik, de bár nem hall semmit, felébred benne a nyugtalanság. Felmegy a fedélzetre, a vízhatlan köpenyeg csapkodva repdes vállán, az eső hidege áthatol fehérneműjén. Húzd fel azt a kabátot, az angyalát, hiszen egészen szétszaggat ez a szél! Küszködve belekényszeríti karját a kabát ujjába, aztán kezeit tölcsérnek szája elé tartva, elkiáltja magát: Hollá! Hollá hojj!!!...

Semmi. Szél, eső, sötétség. A kerek kis kabinablak homályos világossága ködös köröket rajzol a levegőbe. Hollá! Hollá-hoj! Hollá!... Van ott valaki?!...A sűrű esőcseppek összefolynak arcán, befolynak a nyakába, végigfolynak mellén, hátán. A ragyogó csillagát...!

Aztán megint hallja a kiáltást. Nagyon gyengén, nagyon elhalóan...

 

Gyorsan meggyújtja a viharlámpást...

 

Nem könnyű egyetlen embernek a csónakot leereszteni ilyen időben...

 

Erős a hullámverés, a gördülő hullámok loccsanva vágódnak a csónak orrához. Nyögve a megerőltetéstől evez, kezét szája elé tartva kiált: Hollá! Hollá-hoj! Válaszolj! Merre vagy?! De a hangok tombolása a víz fölött olyan erős, hogy néha a saját hangját se hallja. A csónak fenekén sötét víz kotyog, lába megcsúszik a csónak vizes fenekén

 

Evvel el is ment a délelőtt fele. Kata mélypihenőben, így egyedül a Szépművészetibe. A két kis Bonnard kép, a nagy rossz Courbet mellett a kicsi, a gyönyörű, az a kastélyos... közelre menve faktúráját böngészem. És akkor hirtelen a teljes nyugalom, haza érkeztem.

Egy kérdés a teremőr nénihez a hiányzó Utrillo ügyében, mondja, és hogy az emeleten egyébként a Monet kiállítás. Miiii?! Hiszen szeptemberben már hallottam is róla, hogy majd nyílik! És én meg csak itt téblábolok?!

A Szépművészeti Múzeum főlépcsője nemcsak nagyon széles, de nagyon hosszú is. Ballagok fölfelé, eltölt a monet-ság, elönt a boldogság.

Fönt aztán kiderül, hogy majd csak decemberben, de hát ez addigra már teljesen mindegy. Megnézem azt a szép zöld Velazquezt. Igen, a keret plusz harminc százalék.

Hazaérve lefűrészelem a kocsi orráról a maradék ezüst díszlécet, amit tegnap egy Citroën furgonba beledörgöltem.

 

 

Okt. 6. hétfő 12:33

Drága Laci! Kereteket szegelek sorjában -elég nyűgös munka így,nagy tételben -, mikor csenget a postás kedves küldeményeddel. Két tábla WHOLE NUTS ALPINE MILK CHOCOLATE Objekt Nr.086/03 E 265 846 2110105140501CL5; születésnapom alkalmából. A vércsokoládászintem. Köszönöm, tényleg sok kis nuts van benne! De igazán nem kellett volna még postára is fáradnod! E-mailben is elküldhetted volna!

 

 

Okt. 8., szerda

Tíz kép keretben, elég vegyes minőség. Pedig reméltem, már fotózhatom, mutathatom. Majd.

 

Hanem most jövő keddig Katával Izlandon.

Remélem, elférek a bőrtarisznyában, amivel naponta uszodába, s amivel eddig mindenüvé, harminc éve. Csak most hideg + garantált eső. Készülök: tegnap vettem egy széles peremű fergeteges vászonkalapot, hatezer. Aztán reggel letettem egy kuka tetejére.

 

A Kék-laguna programhoz fürdőpapucsot kell vinni. Van, de habkönnyű lenne jó. Csináltam is linóleumhulladékból, amin rajzlapot vágok, de a sniccernyomok mentén sajna eltörött.

 

 

Okt. 14. kedd 10:52

Izland. Két képért cserébe, Katával. Aki fizetett érte, 190 ezer körül, fejenként.

Vista Utazási Iroda, kb. 120 fő, chartergéppel, négy éjszaka.

Az ember egy ilyen út után persze a fejét vakarja, mi ebből a megfogalmazható. A zuhanyozóban azt kérdezték: pozitív vagy negatív élmény, összességében. Erre legalább tudtam felelni, hogy: nem tudom. Mert inkább csak befogadtam azt a sokmindent.

Fekete ország, fekete föld. Koromfekete, mert csillogó a nedvességtől. Gránitpor, egy-egy sárga fűcsomó. Kilométereken át lávafolyások, göröngyös terméketlen mezők, repedésekkel, hasadékokkal. Havasnak gondolnánk, de Golf-áram, meg felmelegedés, tavaly három hét volt a síszezon.

Három nap autóbuszban, vittek látványosság-mutatni. Főleg a közte volt az érdekes. Hogy a víz 60 méterről vagy a vízcsapból zuhog, csak mennyiségi kérdés, érdektelen.

Persze ez se igaz. Ötven éve megkérdeztem Fenyő tanár bácsit, milyen gyorsan mozog egy gleccser. Valamit hazudott, látszott, hogy nem tudja. Azóta... Meg ez a szó is: gleccsersíelés. S a legenda: ami itt lent olvad, kétezer éve indult el a hegytetőről. Magyar vezetőnk geológus volt, kiváló, mindent megtudtunk. Átlag pár métert mozognak, évente. Ez impozáns, az időfaktor.

Mi volt még? Gejzír, 12 méteres, húszpercenként. Egy pokoli haláltorka vörös lávakráter, tengerszemmel. A borzongás, hogy ebbe belecsúszni, és nem tudni többé kivergődni. Szerencse, hogy nem vittem fényképezőt. Semmit nem tudtam volna vele kezdeni.

 

A tenger a XIX. századi orosz tájképfestők munkáin a legszebb. De ezért itt is.

SMS két gyermekemnek, dicsekvőleg:

 

bálnavadász hajón

 

A lányom válaszolt is, a legjobb minőségben:

 

de szuper! azt tudod, hogy a bálna hasát meg lehet olykor vakargatni, mert sok rajta a kagyló és örül, ha leszedik

 

A hajók ugyan a kikötőben rozsdásodnak, régóta vadászati tilalom. Tatjukon a félelmetes halálrámpa.

Egyáltalán, az egész ottani világ valahogy kissé életen túli. Hétköznap a protestáns szigorú munka, ahogy elképzelem, péntek-szombat rettenetesen berúgnak, amint tapasztaltam is, ahogy ablakunk alatt..., aztán kezdődik a jövő hét. Gondolom, Braque-ra meglehetős érzéketlenek. Akkor meg!? Persze az élet teljes, mert nem tud más lenni. Minden rendben volt, amíg halásztam, az apám is, a nagyapám is, s majd a fiam is. Aztán jött a televízió, s kiderült, Brazíliában a lányok gyönyörűek, csipkés szoknyában járnak és ott mindenki boldog.

Sok Izlandon a depresszió és az öngyilkosság, a fiatalok. Mondják, hitéletük formális. Némely szikla alatt ajándékcsomag a benne lakó manónak. Az átlaghőmérséklet ugyan meglepően magas, de sok az eső, és sok a sötét. Nehéz élet lehet.

 

Évszázados dán leigázásukat a II. világháború zűrzavaros éveiben szép csendben lerázták, és szakértő útitársunk szerint ötven év alatt gazdag ország lettek.

Reykjavik kétszintes házai főleg hullámlemez borítottak, zöldre-kékre-barnára festve. Picipici házacskák; a régi városrész. Nem igyekeznek hasonlítani egymásra.

A repülőút négy óra.

D, G, és K betűkkel bőven el vannak látva.

 

Ez négy nap tapasztalata: mindennek akár az ellenkezője lehet igaz.

 

Kiírtam ezeket, hogy netán majd:

www.sif.is

www.icetourist.is

www.visitreykjavik.is

http://www.icelandnaturally.com/

 

Egy képeslap, ami valóban, koncentráltan pontos.

Csak ezt kellett volna Izlandról elmesélni:

 

 

 

Hogy a háttérben hegyek, lehet, az eredetin se látni jobban.

 

Ez csak magamnak, hogy meglegyen:

csü: megérkezés este Keflavik reptér - közös busz: Reykjavikba Hotel Skjalbreid, 2 ágyas szoba, 1 Korona = 3 Forint

pé: protestáns neogót vasbeton templom tornyából a tenger - fekete hegyek - strukturálatlan utcakép - bálnavadász hajón - Reagan-Gorbacsov találkozó háza - uszodában nyugdíjas-torna - Cola bár ebéd, svéd asztal 2200 K/fő - hadihajó - Gyöngy: víztárolóa hegytetőn, kilátója - izlandi rövidlábú lovak - Hafnarfjördur alatt balra: Kék Lagúna, fürdés - Krysuvik: a gőzölgő mező

szo: éjjel 2h korzózó fiatalok - Thingvellir Nemzeti Park: US/Európa törtésvonal: a 930-as parlament helyszíne - óriás fennsík - 84 km2-es tó - szakadék - Hveragerdi: gejzírek - vendéglő - nagyvízesés, vissza - püspöki templom dátumokkal - vulkánkráter - melegházak -tea - esti séta egyedül a régi városrészben - vízpart - könyvesbolt, képeslap - éjjeli ricsajok

vas: Dél-Izlandi túra: fraktál-hegyek - vízesés, ami alá is be lehetett menni -ebédlőhely gyapjúfeldolgozóval - Eyafjallajökull és Myrdalsjökkul között: a gleccser - Vík: fekete tengerpart hasított sziklákkal, barlanggal - hosszú zöld országutak - síkból kibukkanó hegyek - álvulkánok - szénabálák nejlonba csomagolva - Skógafoss: magánmúzeum tőzegházakkal + a hosszú vízesés - hosszú autóbusz út haza - ma eső: hajszárítóval nadrágom

hé: Katával az Óváros - 11h reptérre a buszunkkal - visszafelé hamarább út, látni Izlandot, Norvégiát - baráti hazafuvar

 

 

Okt. 15.szerda, 14:05

A hosszú repülőútra a Káosz(elmélet), ami majdnem olyan szívet melengető, mint a József. Éppen a fraktálnál ütöttem föl, hogy egy meghajlott kopasz fa körvonalai olyan gyönyörűek az esti égbolton... a rend és a rendezetlenség harmonikus egyensúlya kelti bennünk a szépségérzetet, ahogy ez a természeti tárgyakban megtestesül.

És hogy Mandelbrot (a fraktál atyja) szemében az a művészet, amiben nincs jellegzetes méret, hanem minden mérettartományban hordoz mondanivalót. A párizsi Operának nincs jellemző mérettartománya, akármilyen távolságból nézve találni rajta valami szemet vonzót...

 

Miki egy barátjának printeltem ki délelőtt egy kis idézetet - abszolúte ide tartozik - pár éve fordítottam; egy kerttervezési könyv bevezetője:

 

...Hogy az Édenkert valóban létezett-e, milyen volt, és merre terült el, a történet szempontjából közömbös. Mióta mítosza él, modellje a kerttervezőknek, századokon keresztül. It is a menkind's oldest dream, élni a paradicsomban, békében, bajoktól menten, egészségben, boldogságban. A kert ilyenformán mindig egy szentimentális visszatérés az aranykorba, és egy lépés előre is, az Utópiába. És ezt a vágyat kezdettől, mindig, MŰVÉSZI FORMÁBA ÖNTVE képzeltük el. Hogy ugyanis a természetcsak művészi formálás által válhat újra tökéletessé. A kert egyesíti ugyanis az emberi-, a művészi szépet a természetivel, belefoglalva olyan természeti elemeket, mint a víz, fény, levegő, a növekedés, s ezeket is művészete eszközeivé teszi. Minden erőfeszítés a természettel való harmónia ismételt megteremtését célozza. És ez sokkal fontosabb szempont a kert minden hasznos vonatkozásánál...

 

 

Okt. 16. csüt. 08:51, kezdem

Úgy tudom, ma 25 éve regnál a kedves Pápa Úr, örüljünk együtt ennek. És jól is síelt.

 

Kedves MK2! Jók az Izland-kérdései! Tehát.

- Hogy a táj tényleg váliszínű-é (Esterházy szíves mondata)? Megtisztelő, de szeretnék én olyan gazdag és főleg olyan férfias lenni. Izlandnak a faktúrái jobbak. Időnként túlzottan kontrasztos. A szürkékkel jól áll.

 

- Az ottani képzőművészet. Vagyis amivel ebből a kevésé érdeklődő turista egy hétvégén találkozik. Láttam egy jó színű üvegablak sorozatot, de agyon volt aprózva, nem érezte a műfajt, és megkomponálni sem tudta. Terülődísz maradt.

Vannak naív - álnaív? köztéri szobraik. Hát hogy is mondjam.

Ennek kapcsán viszont eltűnődtem rajta: ez a pszedojelenség egy harmonikus létező?, hogy ugyanis ezt a társadalom kéri? elvárja és elfogadja, a művész meg azt hiszi, hogy jót csinált. Vagyis mindenki azt hiszi, hogy minden rendben van.

 

És netán mi is így vagyunk a magunk körében? Ezt azért nem hiszem, persze. Nana.

 

- A táj tényleg világvégi, pokol közeli. Itt a táj fortyog, megfolyik, robbangat, átrendeződik. Számomra mindig Észak volt az igazi egzotikum. Ezek a hegyek láthatóan jól megvannak egymás közt, emberek nélkül. Ami nekünk azért furcsa.

 

- A magától kapott könyv nemcsak azért csalóka, mert túl van színezve - bár gyönyörű -, hanem, hogy is mondjam, nem ennyire fenékriszálós. Nem ennyire érdekes, annál magasabb rendű.

Egy tényleg megrázó látvány volt, azok a vízszintes csíkok. Sokan festenek ilyet, Csóknak is van egy tényleg gyönyörűje. Fönt az ég, alatta a távoli-, lejjebb a közelvíz, aztán a fehér hullámok, következő a vizes föveny, majd a száraz part. Hát azok a színek...

A tenger jó.

 

- Kérdése e kosztról:

- a barátnőm hazaérkezve valami cápapisiben úszkáló húsdarabrahívta meg az ismerőseit - akkor örültem, hogy nem eszem húst.)

­

Én szokás szerint maradtam a bécsi szeletnél, bár csak elvben, mert nem tudtam izlandiul Bécset. Valami mezei dolgokat ehettünk, Kata intézte.

 

Egyebek: A Velászkézt rosszul tudtam, a Sziszlit meg elfelejtettem kijavítás után föltenni a netre. Köszönöm, hogy szólt.

A világ legszebb rajzait - ha -, én valahol az impresszionisák és Nagy István szénrajzai között keresném.

Köszönöm a levelét.

 

 

14:28., most vettem Szüts legújabb képét.

Hogy tetszik, kedves J.?

Nekem igen!

 

Esemény! Mától 24 órás internet, nagy sebességgel, átalánydíjjal, tehát nem kell a körmöm rágnom időtakarékosságiból. Mike miatt volt észszerű, az egyetemen már többször elhangzott: ennek pedig nézzenek utána. (Nem a Pallas lexikonra gondoltak.)

 

És ami még ma: a főoldalamra már ki is írtam, alulra; délelőtt 26 CD-re fölírtam az Váli-oeuvre jelentősen kibővült nyomdai változatát, a Nemzeti Galéria Adattára már tud róla, az előző óváltozatot, kértem, dobják ki. Úgyis sürgősen föl kell menni megnézni a most nyílt nagy Mednyánszky kiállítást. Már előre boldog vagyok tőle.

 

 

 

Délben egy kecskeméti uszodai ismerőstől telefonon megrendeltünk egy új (használt) digikamerát, két zoom objektívvel. Sajna, ez muszáj, még nekem is. Fotózás mellett a nyomdai előkészítés (digitalizálás) ezentúl itthon, profi minőségben. 6,6 megapixel.

 

 

Okt. 17., péntek 08:20

Evvel a levéllel tényleg kész ez a párhónapi munka. Csak még föl kell menni vele a Várba.

 

dátum: Bp. 2003.10.17.      cím:                           fájl: LH/MNG2             C.7483

 

 

Magyar Nemzeti Galéria Adattár

Osztályvezető

 

Kedves Adattár!

 

Jeleztem, most mellékelem a Váli-oeuvre 2003. okt.16-án újraírt, kibővült, 26 db.CD-ROM-ját. A bővítés lényege, hogy az általam kiválasztott 500 munkámat (festmény, graf., fotó) profi gépen újra szkennelték 15 megabájt körüli méretre, tehát ezek reprodukálásra (nyomdára) nagyobb méretben és jobb minőségben alkalmasak.

A régebben átadott anyagok érvényüket vesztették, sok hibát kiigazítottam, meg az anyag persze idővel bővült is.

 

A LEMEZEK TARTALMA:

CD-1., ezen minden rajta van. A főoldalon a 09. OPUSZ... alatt a festmények, grafikák, fotóim jegyzéke, a művek szereplésnaplója, valamint a művek gyűjtőik szerint csoportosítva. Lakcímük is, titkosítva. A jelszót borítékban ismét melléklem az egyszerűség kedvéért, így minden eddig átadott dokumentumom egy tételben kidobandó.

Egyébként minden adatot naprakészen, aktualizálva az intertenen vezetek: deske.hu

CD-2., a teljes C. naplóm 1994-től, amióta kompjuterbe írom.

CD-3-6 sorozatok: festm., graf., fotó és a zsidótemető könyv nyomdai minőségű (TIF) változatai. A magánmúzeumom képei is megvannak, csak a teljesség kedvéért.

CD-7 sorozat: a CD-1-en nem szereplő; további tv-interjúk is, összesen 5 + 7 db.

                                                                                                        

ă VÁLI-OEUVRE CD-ROM sorozat, WEB:

  amíg élek, korlátozás nélkül másolható, felhasználható. (Utódaim jogáról sajna nem mondhatok le.)

                          

A KÉPTULAJDONOSOK LAKCÍMÉT

  halálom után a Magyar Nemzeti Galéria Adattára vezetőjétől kérhetik ki azok, akiket ő erre jogosultnak ítél.A címjegyzék megtalálható:...

 

Köszönöm, remélem nem felejtettem ki semmi fontosat,

szívélyes üdvözlettel:

 

 

09:28

Szülnapomra megkaptam az új Magyar Költészet Antológiáját, 1067 oldal. A szomszéd szobában ugyan megvan, de ez AZ ÉN példányom, az ágyam mellett. Nagyon jó lesz. Különben az életben nem látnék Vas István vagy Lancics Bonifác (1674-) verseket. Ilyen aranyos hülyéskedés is belekerült, Tamkó Sirató Károly:

 

PÁLYÁM EMLÉKEZETE

 

Noszeda-

 

Talkum

Calomel

Kalmopirin

Birobin

Jodaceptin

Tofamid

Pepsin

Uliron

Isolanid

Penicillin

Noxiron

Bupatol

Rutascorbin

Rausedyl

Miscleron

Xavin

Sumetrolim

Prána

Morphin

 

            - Formalin

 

 

 

 

 

 

 

 

20:14

Szüts átküldte Tüdős Balázs

új, párizsi fotóját.

 

Az ember a barátai teljesítményével

is dicsekszik.

 

Szép munka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Próbálgattam a részleteit is:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okt. 18., szombat17:55

A napokban jött a körlevél, hogy ma lesz a FESTÉSZET NAPJA. Tavaly alapították.

Így hát fél tízkor keltem, bekaptam a pohárszékre odakészített fél cseresznyét, és nem mentem úszni.

Festészet Napja?! -rémüldözött az asszony; apukám, akkor te ma ne menj utcára! Még lőhetnek!

Hívom a Minisztériumot. A biztonsági őr veszi fel:

- Kérem, a Festészet Napja van, ma senki nincs bent.

- Meg tudná mondani, akkor nekem ma kötelező festeni, vagy éppen hogy nem szabad?!

- Attól függ, szereti-e a munkáját, vagy nem?!

- Hun igen, hun nem.

- Nézze, akkor rajzoljon valamit! Rajzolja le például a Festészet Napját! Ánégyes méretben!

         És ebben maradtunk.

Aztán fél tizenegyre mégis lesétáltam a Lukács kertjébe, a Duna-tévé stábja várt, pár perces interjú. Hogy mi ez a festészet, meg hogy mi van a fiatalokkal. Mondom, nem tudom. Ma este nyolctól élő adás, mondták, hogy abba fognak belekeverni, majd megnézem.

Tizenegykor futó!staféta indult onnét, a szent Lukács szobortól a műegyetemi kiállításig, (amire én nem adtam be képet).

Ha már ott voltam, beraktak a szervezők a csapatba. A tüzet egy állítólag 90 éves festő kapta az égből, aztán évjárat szerint egyre fiatalabbak vették át a fáklyát. Én, azt hiszem, Brádától, futottam vele három métert, s adtam tovább... elfelejtettem a nevét.

Aztán kocsiba invitáltak, hogy a következő helyszínre, mondom, inkább megyek föl, megnézni A Mednyánszkyt, a napokban nyílt.

És itt elakad a szó.

Aztán hazatámolyogtam.

 

 

Okt. 20. hétfő 09:28

 

Le Meux, rue N.

 

Szia, Kedves J.!
Egy; nagyon kérlek válaszolj, mert az szerint kommunikálok:

az e-mail-t meg szoktátok nézni, milyen sűrűn?
(ez másodrendű, de az írásom szempontjából mégis: és a honlapomat, átlag?) nem a hiúság, praktikum.

Most erről se tudom, e-mailben megkapnád-é?

Híreket köszönjük, a jó híreknek örültünk. A rossz hírek: feled érzünk. Vállilag is.

T. milyen főiskolára jár? Bocs, ha már mondtad.
N.-t külön éltesse Isten!
A te tízéves N.-ed valószínű fáradt nagyanyó a kétéves Pirihez képest. Most épp a gázcsövet rágja.
Hogy N. a zoknijaival. M. (21) ugyanennyi zoknit 20 sarokban felejt.
Ha Skandináv, Norvégiába kell menni, nyáron, autóval, fölfelé.

sziasztok!

 

11:54

Igazi munkakerülés. Dőzsölök ma délelőtt, negatív harácsolás. Kidobom a MAGÁNMÚZEUMOM-ból, ami pocsék, fércmű; amit csak első lihegésemben, ami NEKEM nem igazán,

mint például:

 

Claude Lorrain

Monet

Simone Martini

Ferenczy Károly

Picasso

Szőnyi

Holbein

Jan van Eyck

                   és még másik huszonnégyet. Ingyen van.

 

Pontosítsunk: Monet még maradt!

 

 

19:18

Most kapom hír, az én kedves Mandelbrotom él! És sőt, itt van Pesten! Biztos ő is örül!

Jött ez: Index interjú, ebből:

 

Benoit Mandelbrot matematikus professzor, a fraktálgeometria atyja számos tudományos területen okozott felfordulást felfedezéseivel.., de a fraktálgeometria segített az emberi szervek felépítését megérteni, sőt fölbukkan bizonyos művészeti elméletekben, a zenében és a festészetben. A világhírű tudós az Országos Neumann Kongresszusra érkezett Budapestre.

 

- Mostanában mivel foglalkozik?

...Meglehetősen kalandos életet éltem, amelynek számos veszélyes szakasza volt. Igazából senkinek sem kívánok hasonlóan bonyolult és veszélyes életet, és senkinek sem szeretnék a mintaképe lenni, de néhány tanulságot azért le lehet vonni az életemből. Egyébként reménytelenül elfoglalt vagyok, és ez ijesztő.

- Barabási Albert-László fizikus a weboldalak kapcsolati hálóját tanulmányozva felismerte, hogy a kapcsolatok megoszlása nem véletlenszerű, hanem skálafüggetlen eloszlást mutat. Ön próbálta meghatározni az internet felépítését a fraktálok segítségével?

- Korábban már dolgoztam számítógépes hálózatokkal, de -

Ezek szerint genetikai kutatásokban sem vesz részt?

Benoit Mandelbrot

- Nem, genetikával valóban nem foglalkozom, de ..Az utóbbi időben leginkább a pénzügyekkel és a művészetekkel foglalkoztam.

- És melyiket tartja érdekesebb témának?

- Mi volt a legfurcsább felfedezése?stb...

 

A FRAKTÁLOKRÓL RÖVIDEN.

A legtöbb természeti objektum bonyolult alakú. Matematikai leírásuk lehetetlennek tűnt, ezért a "matematika szörnyetegeinek" nevezték őket. 1975-ben Mandelbrot ezeknek a szörnyetegeknek a leírására bevezette a fraktál fogalmát, amely a számszerű leíráson kívül az ezekben az objektumokban rejlő szabályosság felismerésében is segít bennünket.

A fraktálok nemcsak színes, számítógéppel alkotott ábrák. Egy sziget partvonala, egy folyó hálózata, a káposzta vagy a brokkoli szerkezete, vagy az erek és az idegek hálózata az emberi retinában mind-mind leírhatók fraktálként. Mégis, több mint húsz évvel a fogalom bevezetése után még mindig nincs általánosan elfogadott fraktál-definíció, bár mondhatjuk azt, hogy a fraktálok olyan alakzatok, amelyek valamiképpen hasonló részekből épülnek fel. A fraktálkészítésnek az a legegyszerűbb módja, ha egy műveletet újra és újra elvégzünk.

 

 

 

Okt. 21. kedd 10:14

Mondom a klubban a reumatológusnak, csak hogy mondjak valamit: Tudod te, ki az a Mandelbrot?A világ legnagyobb matematikusa! És itt van, Pesten!

- A legnagyobb a Lovász, a legfiatalabb akadémikusunk. A Mandelbrot előadását pedig most hallgattam a Francia Intézetben - felelte hűvösen, és vidoran.

 

 

Szüts a katalógusát készíti, november 13-án nyílik a Kiscelli Templomtérben. Írt neki Bodor Ádám erre az alkalomra egy IGAZI novellát. Átküldte, hadd örüljek én is. De csak a megnyitó után publikus, csak akkor szabad megnézni! A novella.

 

Ezúton, kedves Szüts!

Csókoltatlak, estére tavaly októberig visszamenően az összes linket átírtam,

1800 (a gyűjtők táblázatban) még hátra van.

Az holnaptól.

Merthogy a te Macintosh gépeden, mint délben kiderült, az én linkjeim

nem jönnek föl. Egyenként kell átírni, így:

 

../../fest/jpg/A0033.jpg -ről

 

../../fest/jpg/A0033.jpg -re.

 

Nem nagy dolog...

Most teszem föl a netre is.

 

 

Okt. 22. szerda 10:08

A mai Népszabadságban egy értelmes cikk, és egy hitelesebb fotó Mandelbrotról (79 éves).

Hát... már nem néz ki belőle a hajdani nagy vagány.

De egyre szebb.

 

10:48

Nem is 1800-at kell átírnom, csak 1548-at. Mennyi önáltatás! Folyamatosan, csípőből!

Ha kérdik, mikortól úszom, mindig 7.05-öt mondok, noha tudva tudom, hogy az leggyakrabban 7.12-15-re csúszik.

 

11:07

Népszab. hír, hogy a Külügyminisztérium kortárs képeket vett, ezeket most külföldi képviseletekre szánja, megnézhető a honlapján: www.kum.hu

Átalánydíj újabban ezért a fölgyorsított netért, meg hát a konkurencia, megnéztem.

Aki érdekelt a csapatból, Radák Eszter.

 

Ennek a címe:

Ki az a balek, aki szárazat hozott édes helyett?

(Vannak ennél jobb képei.)

 

10 éve a Főiskolán néhányszor korrigáltam, érdekesen indult, nagyon szimpatikusan kínlódott hónapokig egy olaj kompozícióval. Ambiciózus kislány volt, a Képző mellett, ha jól emlékszem, a művtört. szakot is végezte a bölcsészkaron. Aztán fölbukkant a Raiffaisen Bankban, önálló kiállítás. Gyakran látom szerepelni, már évek óta tanársegéd is. Teljesen kiforrt stílus, vagy talán modor. Jó kompozíciók, nagyon jó színek és szellemes, gondos felületek. Témaválasztása kissé harsány, ötletes. Csak veszélyes helyzet, itt ragad-e? Kicsit könnyű, kicsit túl dekoratív. Persze, lehet, hogy ezt akarja. Remélem, nem a könnyű közönségsikert.

Tehetséges. Féltem.

 

 

Okt. 24. 22:28

Két képet befejeztem. Remélem, hamarosan lesz digi kamera, és meg tudom mutatni.

 

Ötvenhat.

Szüts meséli. Apámat egyszer láttam sírni. Hajnal volt, álltunk az erkélyen. Tankok dübörögtek alattunk, a Pozsonyi úton, jöttek be az oroszok. A rádióból Nagy Imre segítségkérő felhívása.

 

 

Nekem is megvan a magam ötvenhatos emléke. Nehéz erről beszélni. Az emlékek fakulnak az évek, évtizedek során, aztán egy váratlan perc-

Tizennégy éves voltam. Hajnal óta ültünk a pincében. November négy, Kelenvölgy felől lőtték a Körteret, a szemközi házak kapták a becsapódásokat. Aztán a hír, jönnek az oroszok, gépkocsioszlop tart befelé, a Bartók Béla úton. Mi lesz a férfiakkal?! Anyám hirtelen ötlettel kis szoknyácskát adott rám. Pirosat, fehérpettyeset. Nem volt könnyű helyzet. Tűrnöm kellett. Ez a színkombináció soha nem állt igazán közel hozzám. A pöttyök is túl nagyok voltak. Az egyéniségemhez, mindenki úgy tartja, leginkább a galambszürke illik. Díszítésnek pedig nem ilyen nagy, ferdén rávarrt zseb, hanem legfeljebb alul egy kis fodor. De tényleg csak egészen kicsi. A derékbőséggel nem volt baj, de a rögzítéshez csak egy jelentéktelen fekete műanyagpatent. Mindent összevetve, lehetetlen helyzetbe kerültem.

Nehéz emlékek. Átvészeltük.

Senki nem erőszakolt meg, nagy szerencse.

 

 

Okt. 25. 00:41.

Szüts nem tudta, hogy anyácskám miatt este 10 után is bekapcsolva tartom a mobilt, (a vekker továbbra is 5:23-kor szól) és küldött egy SMS-t, hogy levelem van. Fölébredtem, most meg már nem bírok elaludni.

Az e-mailben meg ezt írta:

 

Álltam néhány hónapja a Műcsarnokban Radák képei előtt. Mint amikor a
szomszéd padon csókolóznak. Vagy inkább: amikor a szerelemről boldogan
mesélnek...
Tényleg ilyen szép a világ? Neki tényleg?
Semmi kérdés, semmi kétely?
Ha hinnék neki: nagyon irígykednék.

 

Valószínűleg sok világok vannak. Talán. Gondolom.

 

Hanem én kínlódom három éve e honlapommal, csiszolgatom, aztán itt van ez az M. Novák, van neki egy (két) lánya, aki ért hozzá, és csinál neki egyből egy (felőlem nézve) tökéletes honlapot: www.mna.hu

Irigykedem, most meg én. Nagyon. Mit lehetne ebből az egyszerűségből lelopni? Az nem érdekes, hogy az enyém nagyobb, a hétszáz képet ugyanúgy el lehetne rendezni, mint az ő nyolcvanát. Én fölsorolok sokszáz csoportos kiállítást, ő kiemel négyet. Nem lenne sokkal jobb, ahogy ő?!: rólam írták, kettőspont, egyből följön. Tök világos, nagyon jól áttekinthető, és talán nem is kell több. Igaz, hogy én egy teljes adatbázis igényével indultam neki. De például az önálló kiállítások köré csoportosítottam a kritikák nagy részét, a megnyitó beszédeket és a képek elrendezését is. Túl bonyolult, a fene egye meg. Vagy tényleg egy korszerűbb deBase (vagy hogy írják) rendszer kellene, ahol minden mindenhonnan elérhető. Egy P. Szűcs kritika rólam: szerző szerint, műfaj szerint, dátum szerint, kiállítás szerint?!

 

Évtizedek óta kerülget a név és mítosza: Mándy Iván. Nem ismertem. Talán folyóiratokban lehetett volna őt olvasni. Most a Moszkva-téri könyvpavilon, Összes novellái három kötetben, ötezerért. Ez így egy kissé túlzás, de tudom, ezek az alkalmak nem térnek vissza. Most az ágyam mellett, a korai mellett az utolsó novelláit vettem elő. Kissé kísértetiesek. Izgalommal várom a klasszikus józsefvárosi témáit. Mint mikor tíz éve Shakespeare-be belekezdtem, V. Gyurka bölcs tanácsára először a másodrendű drámáit.

 

02:12, 09:44

Szüts már a 97-es megnyitóbeszédében emlegeti a dolgot. A múltkor pedig megdorgált, hogy nem írtam le annak idején, és így elkallódott a róla szóló nekrológom gondolata. (Bezzeg ő tavaly megírta az enyémet, az mestermunka, utolérhetetlen.)

A napokban eszembe jutott valami, most itt tartok, ötlet fogytán, felibe. De ígérte, hogy segít befejezni.

Tehát:

 

Kedveseim!

Bocs, csak most van időm írni. Először is köszönöm azt a szép, kissé talán eltúlzott búcsúzkodást. Nagy utazás volt, a várakozások ellenére alig kellemetlen. Csak a határon csóválták a fejüket a sok vízumpecsét láttán. Anyácskám várt az állomáson, már messziről integetett. Hozta nekem azt a suliban elveszett üveggolyót is. Persze rögtön összevesztünk, mert egy déli fekvésű albérletet megkérdezésem nélkül lefoglalt nekem. Déli, műteremnek?! Most így elsőre, a régi ismerősök kézről kézre adnak. Ja, lakás! Ne felejtsem, az OTP számlámon van pénz, abból lehet egy ideig a lakbért és a rezsit fizetni. Tudjátok, most egy ideig nem találkozunk. Majd.

 

Na, szóval, anyácskám. Nyüzsög. Már a hét végén össze akar hozni a papával. (Nóra, ne piszkáld már azt a paradicsomlevest!!!) Várom a percet, megbeszélnénk azt a régi összeveszést. Vennék tőle vívóleckéket. Megnézem majd vele erkélyünkről, hogy jönnek be az orosz tankok, végig a Pozsonyi úton. Kleevel is beszélni szeretnék, már tudom a mobil-számát. Aztán végre rászánom magam, és friss szemmelmegnézem Váli új képeit. Szóval rengeteg a dolgom. Csak egyelőre a Nagy Bemutatkozó Látogatásra kell készülnöm. Porolgatom, rendezgetem a magammal hozott dolgokat. (Ajándékoknak nevezni túlzás.) A Látogatáson be kell őket mutatnom, ez itt házszabály. Talán nem vallok velük nagyon szégyent. Végül is elég sokat dolgoztam rajtuk. Magamon.

 

 

19:40

Mike megint legagyizta a honlapomat, és megint igaza volt. Hogy miért nem lehet a fenti linkekből egy BACK gombbal visszatérni, micsoda dolog ez?! Épp tegnap vágyakoztam az egyszerűségre M. Novák Andris kapcsán, megkaptam.

Ez a vissza készítés (nekem) meglehetősen bonyolult, most kísérleteztem ki. Rejtett könyvjelzőt kell elhelyezni itt, beleírni a visszát könyvjelzőstül ott, satöbbi. Ezt, az októberit most visszamenőleg megcsináltam. Egy jó óra volt. Igaz, most tanulom.

 

20:56

Egy hónap után ma újra sikerült végigfutnom a távot.

 

Mándy fanyar, gyönyörű, önirónikus novellája, A dicsőség napja. Hogy egy nyugatnémet unatkozó tévésnek próbálja elmagyarázni a rég letünt Teleki tér csodáit, viszi kapuról kapura, mutogat, egyre reménytelenebbül...

 

Lehetetlenül kis térség a hátsó udvar. És mintha a hulladékgyűjtőt várná. Törött székek egymásra borulva, felhasított matrac, megrepedt mosdókagyló, összenyomott kartondobozok, törött cserepek, bögrék, megöregedett, roggyant bőrönd, lerongyolódott címkékkel, nyitott láda, abban könyvek, újságok, harisnyák és egy svájci sapka. Képeslapok belenyomva egy lavórba. Fehér szakállas, fekete zsakettes férfi a ravatalon, egy táncosnő mosolya, puhakalapos alak egy falragasz előtt, sovány fáradt arcú tábornok két hölgy között a páholyban. Gyűrődések, gyűrődések...

 

 

Esti mosogatás közben találtam: FM 105,9 rövidhullám, azt mondja este 10-től éjfélig mindennap a Gazdasági (vagy Vajdasági?) Rádióban jazz. Tényleg jó muzsika a magyar adók tuc-tuc zenéihez képest. Armstrong és környéke.

 

Egész délelőtt egy fehér képpel (A/03/41) kínlódtam. Szerényebben: pepecseltem. Kicsit előre - kicsit hátra. Megint zavart a kétoldalról-ablakfény. Pedig egyiken fekete, a másikon fehér fólia, szemmagasságban. De még így is. Olyan szemellenző kellene, mint a kocsihúzó lovaké. Anyagtakarékos, és nem a szobától veszi el a fényt. Meg is csináltam fotókartonból, egy sapka alá szorítva, de még jobban ki kell találni. Talán egy fejhallgatóra építeni?

 

Az előszobán áthaladtomban elejtettem egy megjegyzést, hogy minek egy embernek öt kabát. (Katáéi). Elkezdett egy kiválogatást előkészíteni.

 

 

Okt. 26. vas., 12:38

Reggel a kabátövemmel lemértem a Lukács uszodakert legnagyobb platánja derékbőségét: 6,4 méter.

Na milyen hely ez a Lukács?!

 

Anyámhoz menet - sétálni indultunk, de előtte egy kis lakásszerelést kért - elvesztettem, vagyis kiesett a zsebemből a racsnis csavarhúzókészletem nyele. Nem hanyagság, sőt. Amit biztonságos belső zsebnek tudtam, oda tettem, stb.

Az egyetlen szerszámom, amit se előtte, se utána soha nem láttam boltban. Vagyis pótolhatatlan. Próbálok nem szomorú lenni. Egy gömbfejet markolt és forgatott az ember munka közben. A racsni okán nem kellett közben fogást váltani. És a nyelet a másik oldalon bedugva: kifelé lehetett csavarozni.

 

Így nézett ki, szegénykém.

És ilyet még esztergálni se lehet.

 

 

Okt. 28. kedd 04:52

Várandós vagyok a digi kamerával. Talán még egy hét. Készülődöm; elkezdtem a festmény fotózáshoz a vaku-rendszert átépíteni. Vagy tíz éve csináltam, akkor még hordozható - szétszedhetősre. Két félbehajtható faoszlop volt, (hogy autóba beférjen) elakadásjelző háromszögekről leszerelt (szintén összecsukható) lábakkal. De ez ma már csak teher; a lassú üzembe helyezés. Most a vakukat fixen a falra, szimmetrikusan; a festőállványra céloznak négyfelől. Tagnap megvolt az asztalos munka, maújrakábelezem az egészet, a kontaktusok forrasztása, ami eddig banándugókkal ment. Így üzembiztosabb is lesz. Bár nem sok baj volt vele eddig sem.

És akkor majd tudom a képeket frissiben mutatni.

 

Délelőtt képválogatni jönnek, a Vigadóban lesz decemberben valami közös, öt-hat kép kell. Meg orvoshoz, megint duplája a vérem össz-bilirubinszintje a megengedettnek, tavasz óta romlott. Ez a dolog... a májjal függ össze, elfelejtettem.

De jó lenne, ha a fáradékonyságom ettől, s ez javítható lenne. Igaz, az kizárólag festés és ima közben jelentkezik. De ezért mégis.

 

05:28

Most kaptam két fotót egyik webbarátnőmtől, nagyon tetszik, mit szólsz hozzá?!:

És a másik.

 

 

 

13:06

Lapítok még itt néhány napig tragikus szerszámveszteségem ügyében, hátha valaki -

Aztán majd elmondom, hogy persze pótolható, mert hiszen minden pótolható, ha muszáj.

Ha nincs is gömbnyelű a boltban, de létezik univerzális racsnis csavarhúzó. Egy óra múltán vittem vissza, gagyi. Helyette egy racsnitlan, de szép, de kék, drága, és profi. A cserélhető csillag- és egyéb fejek egyből beugranak a helyükre, mert a hüvely mágnesezett. Ez vidító.

 

Ezt is meg fogom szeretni, persze. Úgy tíz év.

 

 

Okt. 29., szerda 05:14

Az orvosnál váratlan fordulat, a homlokára csapott: Magának évtizedek óta magas az összbilirubin szintje, de az összes többi májfunkció adat jó, akkor evvel nem kell törődni. Ez fiatalkori visszamaradmány, Gilbert szindrómája lehetett. Ne nézzen ennek utána, mi az, mert esetleg csak megzavarja. Katának itthon csak annyit válaszoltam, hogy az orvos szerint most a tünetek elmúltáig naponta kétszer fokozott édességbevitelről kell gondoskodni.

 

Az új vakurendszer kész, majd még be kell irányítani, hogy a képfelületet egyenletesen világítsa a négy fej. Ez sok munka lesz, és majdnem megoldhatatlan. Mike a fejeket forgatja, miközben én a kép sarkain a fényt mérem.

 

Hanem evvel a munkával megint egyel több konnektor kell. Pedig már két nagy kapcsolótáblát is csináltam az évtizedek folyamán.

Miket kell is itt bedugni:

 

munkaasztanál:

kompjuter

monitor

lapszkenner

diaszkenner

HP printer, kimúló félben, induláskor egyet bele kell rúgni, tényleg

új HP, színes printer

PC hangszórói

CD-s rádió, ez gyakrabban változik

mobil töltő

 

általános világítások:

asztali világítás

asztali reflektor diakeretezéshez, meg szálkahúzáshoz

ágy melletti olvasólámpa, ezt egy húsdarálóból csináltam

mennyezeti nappali-fény reflektor (5500 Kelvin fok)

mennyezeti sárga világítás, amilyen a vevőnek otthon

mennyezeti múzeumi rossz kevert világítás

 

repülőzsinór, kettő is:

        -fúrógéphez

         -fűrészgéphez

         -forrasztópáka

 

fotózás:

nagyítógép

exponáló óra

fehérfény

piros fény

ajtó előtti piros fény, hogy nem szabad bejönni

zöld fény fotótálakhoz

fehér fény fotótálakhoz

filmszárító (=hajszárító)

két izzósor asztali reprózáshoz

házi építésű trafóház a négy vakuhoz

vakukhoz irányfények

fotópapír szárítógép

fényképezőgép akkutöltő

 

teaforraló, hogy ne kelljen kimenni munka közben

 

a 3 wattos örökmécs a Mária-ikon előtt

 

bejön még a műteremig:

pótlakáscsengő, mert süketülök

kaputelefon második kijelző

földelés a PC-hez, azt be kellett vezetnem

Mikével hálózatban vagyunk: onnét PC-be kábel

telefon (a faxos, hogy elavult, kikerült az előszobába)

 

08.38

A reggeli misén aztán elsősorban a konnektoraimért adtam hálát.

 

Tegnap Tandori írt egy szívmeleg kedves cikket Kormos Istvánról a Népszabadságban. Legendás figura lehetett.

...

Sakkoztam veletek

röhögtem veletek

ha ültem veletek

nem voltam veletek

...

                         Szegény Yorick

 

Este emlékműsora volt az Állatkert Barlangjában, Medvedalnokverseny, in memoriam Vackor. Kata majdnem elcsábított, bár ő is nagy munkában, de hát a vakuk... Este aztán kitettem a kötetét az ágyam mellé. Évek óta nyugtalanít.

Úgy szeretném megszeretni - áldott sznobizmusom - de erre a frekvenciára mindeddig süket voltam. Majd még teszek egy-két kört.

 

09:18

Kedves István, köszönöm a leveledet honlapom ügyében. Hogy egyszerű - kontra komplikált.

Vigasztaló, amit írsz, csak tudod, az egyszerűség mindig nagyon vonzott.

De - tudomásul kell venni- az élet bonyolult.

Nem lehet egyszerűre áthazudni.

Legalábbis az enyémet.

 

13:10 (hangszóró bekapcs.)

Legalább tízszer meghallgattam ezt az aranyos Várady-verset, és csak most vettem észre, hogy az utolsó szó nem IMÁT, hanem...

Így még sokkkkkkkkkkal jobb.

 

17:18

Kedves N. L.!

Örültem sorainak...

- A Hittanlecke... (B/03/08) grafikám hátlapjára rá van írva, hogy fotók a Munkásmozgalmi Múzeum fotóarchívumából valók, egy lelkigyakorlatra írt szövegemet pedig Miklós fiam nyolc évesen írta rá.

- Kérdés, hogy ilyen arisztokratikus (műveltséget igénylő) műfajnak, mint a festészet, érdemes-e showsított tévé műsort csinálni. Aprósüteményt rágcsáló nézői még azt hihetik, megértettek a dologból valamit.

 

 

 

Okt. 30. csüt. 21:32

A legkisebb unokát orvoshoz, autóval.

 

A négy vakuszenzorból egy nem mindig működik.

Átszerkesztettem mind a négyet gömbcsuklósra. Remélem, ha fényirányba állítom majd őket, akkor.

 

 

Okt. 31. péntek 12:40

Kétmillió forintra lenne szükségem, nagyon, Zsófiéknak kellene kölcsön, a lakáscseréhez, pár hétre. Erre tegnap nyerek valami holland nyílt játékon az e-mail címemmel kb. 97 millió forintot. Hívjak föl egy holland urat ez ügyben. Jó. Megkértem egy jó barátomat, intézné, aztán mára el is feledkeztem a dologról..

Holland telefon megvolt, eddig minden rendben.

Csak sajna ez a nyavalyás internet. Ott kiderült, hányan kapták ugyanezt a levelet.

Pedig hogy meghökkent volna a Karizmatikus Központ, ha kap 9,7 milliót egyházadóba...

 

Egész délelőtt az A/03/35-öt színeztem.

 

16:58

Hogy nekem milyen rohadt mázlim van! Ma délután meg egymillió dollárt nyertem! A mai e-mail:

 

Feladó:

ANGELA WIJK  <internationallotto3@netscape.net>

Dátum:

2003.10.31. 15:41:06 +1h

Válaszcím:

upriselottery@netscape.net

Címzett:

vaali@dpg.hu

Téma:

WIINING NOTIFICATION

 

 

SUBJECT:   LOTTERY WINNING INFORMATION
INTERNATIONAL LOTTERY
(ACCREDITED LICENSED AGENT TO GLOBAL LOTTERY INTERNATIONAL)
Ref. Nnumbe: 132/756/4007
Batch Number: 538901527-BB67
Sir/Madam
We are pleased to inform you about the result of
the Lottery Winners International programs held on the 17th October,
2003. Your e-mail address attached to ticket number 27511465896-6410 with
serial number 3772-510 drew lucky numbers 7-14-88-23-31-45 which
consequently won in the 1st category, you have therefore been approved for a lump sum
pay out of US$ 1,000,000.00 (One Million United States Dollars)
CONGRATULATIONS!!!

 

All participants were selected through a computer ballot system drawn
from over 20,000 company and 30,000,000 individual email addresses and names
from all over the world. This promotional program takes place every three years.
This lottery was promoted by the software corporation to compensate some few individuals with website and email addresses,  we hope that with part of your winning you will take part in our next year USD50 million international lottery. To file for your claim, please contact our
FIDUCIAL AGENT: MR. DENIS MARK  of  UPRISE LOTTERY.
TEL: 0031-630-853-079
Email: upriselottery@netscape.net

 

...nemfolytatom, már így is gyönyörű. Rögtön veszek egy HARMADIKkord nadrágot.

 

 

21:38

Domin Karcsi, 1962-től kezdődően évfolyamtársunk, csinált egy könyvet a szobrairól.

A MÁV-tól ment nyugdíjba, talán tavaly.

Könyvében fölsorolja osztálytársait - minket -, ez nekem sehol nincs meg, ide másolom, ahogy ő:

 

Bánáti János belsőépítész, egyetemi tanár

Bikácsi Daniella Munkácsy-díjas festőművész (ő harmadévben átment a Képzőre)

Detre Villő Ferenczy-díjas építész

(Domin Károly, belsőépítész, mérnök főtanácsos, szobrász)

Csomay Zsófia Ybl-díjas építész

Csikós Attila, az Operaház díszlettervezője, Jászai Mari díjas, Kossuth-díjas

Jahoda Maja Ybl-díjas belsőépítész

Gerencsér Gábor grafikus

Lelkes László világhírű fotóművész

Reimholz Péter Ybl-díjas építész, Kossuth-díjas (rektorhelyettes az Iparon)

Rex Kiss Béla belsőépítész

Uherkovich Ágnes Ybl-díjas belsőépítész

Váli Dezső Munkácsy-díjas festőművész

Fencz Ákost nem említi, aki betegsége miatt diplomája után csak rövid ideig volt aktív.

 

(Iparművészeti Főiskola / belsőépítész-, majd építész szak 1962-67)

 

Most akkor ide kéne venni a fontosabb tanárainkat is, hogy együtt legyen:

Szrogh György,

Jánossy György,

Vámossy Ferenc,

Jurcsik Károly építészek,

Vass Antal,

Németh István belsőépítészek,

Szalay László statikus,

Ujvári Béla művészettörténész,

Pogány Frigyes építészeti előadásaiba is belehallgattunk.

 

Nagyszerű iskola volt, agyszerű szakemberekkel.

(Kinek is írom ezeket a jegyzeteket?)

 

 

Október vége, 755 rámkattintás.