125. levél J.-nek, Le Meux                  VÁLINEWS
2005. AUGUSZTUS

2005. augusztus 1. hétfő 20:28
Lázár Ervin mondja, hogy naponta leül írni és: "Mindig azt mondom magamnak, legalább a kudarcig el kell jutni. Már az is eredmény, ha megállapíthatom, ma nem sikerült megoldanom, amit gondoltam"
G2.

2005. augusztus 2. kedd 13:39
Ez magamnak: Huszonhárom keret pácolása, majd száradás után olajozás. A következő lépés már izgalmasabb, az új képek bele. Délután. Akkor minden kiderül: mi volt az e nyári termés.
Neked pedig, haza kellett már érkeznetek a tengerpartról -  egyáltalán nem jelentkezel, nyavalyás - egy Petőfi vers, úgy ahogy Latinovits 1976-ban a Fészek-estjén elmondta. Kicsit átértelmezte, aranyos. Illetve rettenetesen tehetséges. Ma délelőtt ezt hallgattam.  Hangszóró be: a négyökrös szekér

16:36
Barátom az egyetemen élelmiszeripari géptant tanít. Meg a Lukácsból hazafelé nekem is. Tőle jött:

Deske! A Kazinczy-kutatást korai lenne abbahagyni:

Ifj. Pápai Páriz Ferenc emlékkönyvében latin, görög, héber, arab, szír, angol, német, francia, olasz, spanyol és provanszál nyelvű bejegyzések vannak. Ezt az albumot ifj. Pápai Páriz Ferenc 1711-1726 között vitte magával Kolozsvártól Oxfordig, midőn bejárta Európa protestáns egyetemeit, és tanáraitól, neves tudósoktól, tanulótársaitól kérte emléksorok bejegyzését.   . Idősebb Pápai Páriz Ferenc a 447. lapon írt be útra készülő fiának latinul, görögül olaszul és franciául, de magyarul nem. A magyar családneveken kívül egy szó sincs magyarul az albumban.
Az albumot Fáy János /1773 - 1833/ debreceni szenátornál látta K a z i n c z y. Az albumból több bejegyzést lemásolt magának.
G1. 

2005. augusztus 3. szerda 12:22
Klubinformáció: egy induló és egy emeletes Karinthy-találóskérdés:

Mi az: SZTAL és A-val kezdődik?

Mi az: OLGA? // Az esztelen szolga, gatya nélkül áll az ól mögött.

Most besoroltam, és föltettem a FOTÓK-hoz
néhány régi felvételemet Kata gyűjteményéből.

Magánnosztalgia és merengés. A kép 1986-ból. 
Szeretnék fiatalabb lenni? Nem.
Szeretném, ha a fiam négy éves lenne?  Igen.

2005. augusztus 5. péntek 14:05
Tegnap a család tettlegességig fajuló bíztatására / buzdítására nyaralni a Balatonra. Hogy legalább pár napra. Feladat is volt, bútorpakolás. Ez estére teljesítve. Sőt, pöcegödör betemetése, az oldalára döntött budiból kunyhó az unokáknak. Ajtaja most előtető. Szerencsémre végig csepegett és zuhogott, hat ember egy házban, ebből három kisgyerek. Így ma reggel esőben autóstoppal Révfülöpig, onnét vonat, 150 forintos nyugdíjas jeggyel. Arany János nagyon megtréfált. A múltkor kitettem a kukára verseit, de valahogy hiányzott - nem is a betűi, inkább csak a közelsége.* Most visszafogadtam; a kékkúti, édesen dohszagú példányt  a tarisznyába. A vonaton elő: Rózsa és Ibolya. Remek. És még maradt idő. A Toldi szerelmét húsz éve olvastam, az csacsiság, nem sikerült, de talán korai vázlata, a Daliás idők I. változat, befejezetlen, öt énekben. Elolvastam. Micsoda látomások. Micsoda szófűzések, micsoda mondatok.
    *
Móricz leányfalusi házában haldokolva ágyfölötti polcáról sorra huzigálta le kedves könyveit, Adyt, le a mellére, búcsúzandó.

Antiochiai Szent Ignác püspök és vértanú írja Polikárp püspöknek: Viseljünk el mindent Isten miatt, hogy ő is elviseljen minket.

21:53
Szüts Toscanában most csinált
néhány rohadtjó fotót.
Irigylem. Nem az útért.

2. ez is

3. ez is

4. ez is

5. ez is

6. ez is

7. és végül ez. Többi a honlapján... www.szm.hu

2005. augusztus 8. hétfő 18:13
Könyvet nem venni kell
, hanem kölcsönkérni. Barátom polcán: Déry: Botladozás I-II, cikkek, tanulmányok gyűjteménye, nagyon megörültem neki. Rögtön a végén Látogatás Zelk Zoltánnál. Déry a cikkét 76-ban írta. Akkor Zelk 1973 óta fekvőbeteg. És meghalt 81-ben...

LÁTOGATÁS ZELK ZOLTÁNNÁL
[...]
- Suba! - mondta a betegágyán fekvő költő, Zelk Zoltán.
A látogató a fülét hegyezi.
- Suba! - ismétli közismerten dallamos hangján Zelk Zoltán.
- Tessék? - mondja megszólított.
- Közelebb fáradj!
A látogató bizakodó szívvel közelebb fárad, sőt felugrik Zelk ágyába. A költő - ismerve a látogató fajtájának természetrajzát - előbb csak óvatosan, a tekintetével simogatja meg, majd - ismerve a látogató, de minden élőlény természetrajzát, az emberét is beleértve - vesztegetéssel tetézi személyi varázsát: egy kockacukrot nyújt a látogató felé. Ez elnyeletvén:
- Felolvasnék neked valamit, Suba?
- Azért jöttem - mondja látogató. Olvasd fel az utolsó versedet!
- Csak az utolsót? - kérdi Z. Z.
- Az utolsó előttit is boldogan meghallgatom - mondja a látogató. [...]

Ezt a történetet régről ismerem, mert Zelk is elmeséli, de sokkal szebben, mert egy szívszorító versben:

DÉRY TIBOR KUTYÁJA

Már három éve nem láttam kutyát,
de Böbe s Tibor elhozta Subát,
a csillagszemű, csillagszívű uszkárt,
ki örömöm egén és tengerében
úgy röpült és úgy úszkált,
hogy szinte már én is vele!
Hopi! - mondta Tibor neki
és ő fölugrott fekhelyemre,
mily nagyon illett lompos füle és
bársony fejbúbja tenyerembe.
De elvitték, nem hagyták nálam,
s maradtam szomorúan, mert kutyátlan -
de ha betegágyamból kikelek:
uszkárt, pulit, tacskót, komondort,
újfundlandit veszek,
s befutjuk együtt Őrmezőt,
a domboldalt, a réteket

és zúdulnak utánunk a
lakótelepi gyermekek!

2005. augusztus 9. kedd 09:26

Deske! Viszonzásképp Zelkért. Az egyik legjobb Kazinczy vers, különösen az utolsó két sor:

FÉNY ÉS HOMÁLY
    Cserey Miklóshoz

[...]
Szebb, oh szebb! a nép véneinek sorában
Hatalmas szózattal mennydörgeni;
A hont, az elnyomottat, védeni,
S elfojtani a bűnt serkedő korában.

Miklós, Erdélynek lelkes nagy polgára!
Hazád isméri szent hűségedet,
S tölgyággal koszorúzza tettedet.

Szemem vakítja fényed nagy sugára.
Nem fénylek én, s azt én nem fájlalom -
Fény s nagyvilág énnékem Széphalom.

18:55
Délután az édes napsütésben
le a Margitszigetre, biciklivel. Az ötszáz éve megszokott pad, végiglátni a nagyrétet, a fák fölött a távolban a Víztorony sokszögű teteje. Déry Tibor, 1972:

Azt a megtisztelő feladatot kaptam, nyissam meg Bernáth Aurél barátom életművének kiállítását.
A termek nyitva vannak. Ha volna kulcsom, amellyel a kiállítást az értelem számára s meg tudnám nyitni, könnyű volna a dolgom. Ilyen kulcs azonban nincs. Egy életműnek számtalan bejárata van, majdnem azt mondanám, minden látogató számára külön ajtó, melyen csak ő fér át ...

Bernáth világának vezető szólama az a szépség, minden szolgálójával, kik serényen gyülekezve azon munkálkodnak, hogy elviselhetővé tegyék világunkat. ... Megnevezném azt a rendkívüli művészi tapintatot, mely az előttük álló műből kizárt minden olyan elemet, mely világának szelíd dallamát megzavarhatná. Ne keressünk benne drámai, zord összeütközéseket: a művész szerencsés keze elhihetővé tud tenni egy olyan földtekét, melyben békében tudnánk megélni egymással...

Aztán ír Veres Péterről, nagy szeretettel, akitől hadügyminisztersége idején egy fogadáson megkérdezte, odabökve mindenféle csillogó katonatisztekre, hogy ezek milyen rangúak? -Tudja a fene - volt a válasz.

Ír Illés Endréről, ő is, aki Illyés Gyula mellett az első és legfontosabb olvasója volt a háromkötetes, fióknak írt Befejezetlen mondatnak. Fölköszönti Borsos Miklóst születésnapján, és nagy tisztelettel ír, minden másvéleménye dacára, Németh Lászlóról. 1954-es valószínűen Írószövetségi fölszólalása a népi - urbánus ellentét ostobasága ellen, bepakolva helyenként a szocialista fogalomrendszer sztanioljába, de igen világosan, keményen. Jó, jó.
És még mennyi minden jön!

2005. augusztus 11. csütörtök 17:29
Déry Németh Andorról mesél. (Az Ítélet nincs-ben emelkedettebb hangon szól még a hülyének tartott Füst Milánról is. Bár ez sem érdektelen.)

Jobban szeretett olvasni, mint írni... Állítólag egyszer tanár volt Szolnokon. Állítólag Pesten bemutatták egy színdarabját. Állítólag személyesen ismerte Apollinaire-t Párizsban. Állítólag négy évig sínylődött francia fogságban, az Atlanti-óceánnak egy sziklaszigetén. Állítólag olvasta Proustot. Állítólag egyszer már házas is volt: a fogságból hazafelé tartva, Bécsben egy este meglátogatott egy hölgyet, de másnap reggel, mivel nem találta a gallérgombját, nem búcsúzhatott el tőle, s feleségül vette. Később útközben valahol elvesztette. A tizenkilences kommün alatt a bécsi magyar követségen dolgozott, honnét egy hortysta tiszti különítmény állítólag egyszer majdnem elrabolta...  mindezekről nem nyilatkozott, a költészet porfüggönye pedig oly sűrűn beburkolta esendő civil alakját, hogy a kíváncsiság oknyomozó kérdései rendre elakadtak előtte...

De voltak emlékezetének nagyobb kihagyásai is, melyeket már-már gyanakodva figyelt a képzelet. Elfeledkezhet-e az ember saját nászéjszakájáról? Németh Andor, amikor - ezúttal Pesten - egyik mátkájának hosszú éveken át tartó hűségét megjutalmazandó,szent frigyre lépett vele, a VI. kerületi anyakönyvvezetőtől egyenesen az Újság szerkesztőségébe ment, majd onnét este egy másik hölgyismerőséhez, akinek ágyából csak reggel vetődött haza, lehet, hogy bűnbánó arccal, de meggyőződésem szerint tiszta lelkiismerettel... Szórakozottságában házasságát nem arájával, hanem egy másik kedves nőismerősével avatta föl...

Két hete egész halványan, de időnként szédülök. Mellettem zuhanyozó dokihoz: vérnyomás rendben, bal szem kicsit rotál, belefér, magas vagy. Ma a klubban egy munkásember konyakot javasolt - nem tréfából - hogy értágító. Egy keveset, utána tíz perc nyugalom, neki ezt a szívgyógyásza harminc éve, működik. Ehhez nem értek. Hazafelé a Közértben hanyagul a legkisebbet és legolcsóbbat keresem, adják, Waterloo, féldeci. Az van ráírva, hogy  KONYAK AROMÁVAL ÍZESÍTETT SZESZESITAL. A vesszőt direkt? nem tették ki. Tehát ez konyakaromával ízesített szesz, vagy tényleg konyak, mellékesen (netán szükségesen) ízesítve, vagy mi a túró?
A délelőttöt átfestettem, (A/05/34, 35, 36) a konyakot félidőben kipróbáltam, nem tudom. Az egyik kép érdekes.
Közben tíz percenként szólt a percvekker, magnókazettáimat digitalizálom, vége a magnós világnak. CD-t írok majd belőlük, tízperces track-ekkel. Először a református Cseri Kálmán lelkész prédikációsorozata a Zakeus-epizódról, hat beszéd, gyönyörű, évente végighallgatom, általában a kecskeméti nyugalom idején.

2005. augusztus 12. péntek 09:18
Uszodából hazafelé esik egy élelmiszerbolt, ahova nem járok. Felirata évekig ez volt: non-stop, nyitva 7-től 7-ig. Egyszer vásároltam csak, s egy előttem sorba álló öregasszony cechjét kifizettem, mert bajban volt. Azóta a tulaj - a bolt előtt szokott áldigálni - előre köszön. Ma hozzá fordultam konyak ügyben. Azt mondja, az anyósa is, ugyanígy. Keveset, de jót. Metaxa vagy Napoleon.
Bizonytalanságaim torlódnak.

Az alanti kép: A/05/38, ma festettem tovább. Izgat ez az unalom-a-képen - problémakör, bár ez másoknak így ellentmondás, persze.
 

11:03
Jön a baráti tanács,
több felöl.

1./ Kedvesem ! A lehető legrosszabbat teszi,
ha buta hozzá nem értő "barátaira " hallgat.
Azonnal kidobni azt a faszeszt!!!
Enni a vitamint, hiszen Maga
nem táplálkozik rendesen,
itt ilyen problémák vannak!!!

2./ A Metaxa drága és édes.
"A KONYAK AROMÁVAL ÍZESÍTETT
SZESZESITAL"-
ez magyarul azt jelenti, hogy "pancs".
A piás azért nem vesz 7 dl-t,
mert megissza az egészet.

Tehát Napoleon, kb. 1000.-ft,
a szeszfok /nézd meg, a címkén van!, 36 vagy 38 %.
Az ilyen konyak olyan
a bárszekrényben /ne kérdezd, hogy az mi?/,
mint a kenyér a konyhaasztalon.
Jó pl. gyomorrontáskor is,
vagy általános kedvtelenség esetén.

2005. augusztus 13. szombat., 10:20
Kapom a tanácsokat.
Egy profi öregúr a
pancsolómedencében
(gerincemet spricceltetem újabban, öt percet)
szerint csak a kínaiaknál vásárolt
AXELERO,
vagy MODENA
vagy METEORA
(ilyesmi, nem tudtam megjegyezni)
a megfelelő.

Most föntebb megnéztem,
METAXÁT
ajánlhatott.

Van itt más vélemény is,
a mellékelt ábra szerinti,
ami sűrűn elgondolkoztatott.
Melyik is szeretnék lenni
harminckét éves koromban.
(Mért pont harminckettő?)


 

Tehát még nyomatékosabban:
zöld kapu
csibuk
mellény
és galambdúc.

(Tehát aki nem iszik: elhízik,
jól látható az ábrán,
mondja B., barátnőm.)

12:09
Így hát egy más irányú
megközelítés:
Levettem az ágyam fölül egy képet,
hogy össze ne rúgjam cipőmmel.
Ott a legegyszerűbb
gyertyát állni, vagyis csinálni, munka közben, úgy tizenegy felé. A fejenállás már problematikusabb lenne. Száz másodperc. Na, talán ez.

2005. augusztus 14. vasárnap 15:47
 

 

 

 

 

Végre kép.  
Műterem, a várt óra (A/05/45)

60 x 60, tegnap lett kész.

 

 

 

2005. augusztus 15. 16:58
Napok óta szinte teljes üzemidőben magnószalagjaimat írom át CD-re. Közben belehallgattam Latinovits szavalataiba, Mikitől kaptam, régi ajándék. Itt a Nagyon fáj, élő borzalom.

2005. augusztus 16. kedd 16:20
Befejeztem a digitalizálást, vagy húsz kazettámnak igen örült Sanyi bácsi, a klubból. Amit tegnap: a Kékszakállú, Bartóktól, Ferencsik vezényli az Operában, Obrazcova és Nyesztyerenko énekli, fenséges. Ők már 1981-ben feltalálták az e-mail nyelvet, ékezetek nélkül éneklik az operát, magyarul: Veer szarad a fegyvereken, veeres a sok hadiszerszám... Így valahogy az ember még jobban figyel a szövegre is. Megfontolások és kísérletezések után ezt a zenét is fölvágtam vagy tíz részre, ha valami belezavar, ne kelljen mindig elölről kezdeni. (Persze ennek folyamatos hallgatásnál - tudod - nincs nyoma.) 
És végül a nosztalgia, még kettő: egyik a gyerekeink csipogása. Mikica fél éves, 1982, Zsófi ugyanebben az évben megpróbál egy verset felolvasni... 84-ben családi játék a karácsonyfa alatt, Miki hol sír, hol ujjong. Emlékek.
A másik egy réges-régi lakklemez átmentése, talán 68-ból, első szerzeményünk házasságunk kezdetén. Duke Ellington muzsikája, zongora, néhány fúvós, talán trombita, elandalodom, még ma is.

Meglátogattam Szütsöt, meg a 9,7 milliméter vastag Sony fényképezőgépét, ami 5,3!! megapixelt tud, háromszoros zoomot, és csak 70 ezerbe kerül. Elképesztő. Kézbe is vehettem. 22
Születésnapjára kapta.

Idő van, lassan döntenem kellett.
E-mail a Kaposvári Múzeum igazgatójának:

Kedves Ferenc!
El kell vágni ezt a legombolyodott fonalat. Nem javíthatom ki az ottani képeimet. Pár hét tűnődés után: nem sok értelme lenne ismételni őket. Ráadásul háromból kettőnek létezik kisméretű vázlata. De köszönöm a lehetőséget, hogy fogadtatok volna.
És valami alinearitás befejezésül: Pesten műtermemben szívesen látnálak (egyes szám vagy többes szám), választható lenne, szívesen ajándékoznék egy újabb képet a Múzeumnak.

Szüts honlapján (szm.hu) új interjúja:

...Csokonai, Berzsenyi, Vörösmarty és Ady és Jókai és József Attila, Pilinszky és Petri, Bodor Ádám, Esterházy, Balla Zsófi, Spiró vagy Tóth Krisztina. Ez a hazám. Én itt vagyok otthon. Így. Velük. Ezek az íróemberek – itt mellettem – pedig ennek az országnak a katonái, vagy hogyan is mondjam: legjellegzetesebb képviselői...

22:08
Délután jól olvasható felirat minden új CD-doboz gerincére, majd tárolásukra egy doboz hullámpapírból az asztalomra. Helyet is csináltam számára. Aztán estére az egész rendszer elavult, kiderült, a komputer egy 70 perces lemezt pár perc alatt beolvas, s is onnét hallgatható. Pontosabban a rádión keresztül, annak jobb a hangszórója, most ezt a lehetőséget is megtaláltam, megtanultam. (És Miki nem is segített, egyedül.) A MADÁRHANGOKNÁL és ARMSTRONGNÁL pedig célszerű a CTRL + H gomb, a véletlenszerű lejátszás-sorrend, sokáig kerestem, meglett.
Fergeteges játék. Bartóktól minden, amit szeretek, egy (négy) gombnyomásra.

2005. augusztus 17. szerda 05:20
Kettőkor ébredtem, hajnali háromra kész az összes lemez átmásolása. Látom, Miki szobájában ég a villany. Hogy ne zavarjam, áttelefonálok neki,  jó-e ez a WMA formátum. Nem jó, MP3 kell.
Akkor kezdtem, elölről, most épp Illyés szaval, tán öt perc alatt kész egy lemez.

21:31
Fölkaptam a fejem, a váltás pillanata, meg kéne ünnepelni. Ma. Az összes CD-t dobozukból ki, papírtasakba, eldugva. Szerény szerepük maradt, biztonsági tartalék. Anyácskámnak 1952 táján négy lemezen ajándékba Liszt: Les Preludes; még 78-as sebesség. 1968 körül az első lemezünk Katával, Duke Ellington, cseh, Supraphon. 74-től tanultam reggelente angolt, ahhoz egy kölcsön orsós magnó. 83-ban még itthon tán nem is volt, egy svájci barátomnak képet adtam egy Sony Walkmannért. Annak még két dugasza volt, hogy a strandon ketten egyszerre. Kazettás táskarádió, saját, sokáig. Az első CD-s 2000 körül, húgom adta, hogy nekik a kolostorban van kettő, de egy se kell. Ez, máig, vége. A notebook gyakorlatilag mindig velem, Kecskeméten is. Csak a két kis hangszórót kell rákötnöm, és jó minőségben, Várady versektől Jungle Rockig, minden...
Innét már egy mozdulat lenne bármi parányi kütyübe mindent átönteni, de a fejhallgatózást nem szeretem.

2005. augusztus 18. csütörtök.
Sok-sok óra, összes felvételemet (még a CD-számára, valaha: tegnapelőtt) részekre vágtam, fölöslegesen, ráadásul néhol hibásan. Ugyanis a képernyő alján egy csúszka, állítható, honnét hallgatom a zenét. Jó lenne visszacsinálni, összetoldozni az egészet, de baromi munka. Ötödik órája kínlódom csak a Kékszakállúval, eddig sikertelenül. Úgyhogy most veszem föl újra az egészet.

2005. augusztus 19. péntek 17:33
A három fotó három állapot.
Délelőtt. A zenék már megvannak,
sőt egyetlen DVD lemezre lementve az egész,
MP3-ban 2 gigabájt.
Rádió a kompjuterre rákötve,
elérhető helyre kerül. Jöhet a zene.
Bekapcsolom; és azonnal ki,
mert éppen Miki (elfalazott) ajtaja előtt ülök,
ő pedig délelőtt (munkaidőmben) alszik.

2. fotó. Ezért aztán délre egy univerzális műteremládát
(asztal, polc, pad, munkapad, létra, gyerekjátszótér)
átalakítok a notebook számára,
ez távolabb van,
és oda teszem, ahol festek.

3. És persze ez se jó, mert
a két kompjuter gyakran kell egy asztalon,
összekötve.
Le a boltba 10 méter kábelért
(meg az ünnepek miatt kenyér).
Nem találtam ki jobbat,
a  két hangszóró az ablakra.

Arról itt most nem esett szó, mindeközben - párhuzamosan - három képet befejeztem. Majd együtt fotózom őket, ha mind megvan, nyomdai minőségre.

2005. augusztus 21. vasárnap 05:24
Déry Tibor rövid cikke Benjámin László (1915-1986) verséről, a dátum fontos, 1955. Nagyon dicséri. A vers ürügyén pedig teljes körű kritikát mond a szocialista realizmusról. E mellett, valószínű, meg kellett védenie a költőt a politika támadásától. Taktikusan és szellemesen nem a vezetőket szidja, hanem a művészeket. A szerepeket a helyére teszi. És milyen okosan!
Avval kezdi, hogy az alanyi költőnek látszatra mennyivel egyszerűbb a dolga,

...a nemzetről, az osztályról, az emberségről adnak hírt. Holott nekem, a prózaírónak, tucatnyi idegen ember alakjába kell öltöztetnem idegen mondanivalókat, hogy összeütközéseikből kiszűrődjék a magamé - pokoli munka! 
...Az elmúlt tíz év magyar irodalmának a történelmét vélem kiolvasni ebből a versből... Ha igaz az - már pedig igaznak látom -, hogy a költők hallgattak a köznapi dolgok varázsáról, akkor ez egyértelmű azzal, hogy megtagadták. Aminek az irodalom nem ad nevet, az nincs, hiába van. Amiből napnál világosabban két dolog következik; az egyik: hogy az elítélt jelenségek, mint a rabok, társadalmon kívüli életet kezdenek élni, kivonva magukat a közösség ellenőrzéséből és segítségéből, gyakran elsatnyulva, olykor eltorzulva, szinte mindig megbélyegezve. A másik: hogy a kultúra álkultúrává válik.

...[például] arra a különbségre figyelmeztetek, amely a szerelemnek az életben elfoglalt valóságos helye, s az irodalomban játszott szerepe között van. Nevetséges aránytalanság! Nevetséges eltorzítás! Nevetséges némaság! Nem is szólok a közelmúltról, azokról az esztendőkről, a mikor a szerelemnek még a nevét is szinte kiszorítottuk az irodalomból  (általában a művészetből).

...[Benjámin] az aránytalanságból visszatért az élet szép harmóniájába. Ezzel forradalmárnak sem lett kisebb...

Szerencsére a vers benne van a Magyar Költészet Antológiájában (2003). Tíz szakasz az egész. Örültem neki.

KÖZNAPI DOLGOK IGÉZETE

Még azt se mondtam el, milyen csodás
nagy éjszakán az ezüst zuhogás,
a hangtalan föld határaira
lezúduló csillag-Niagara.

                Az indítás igazán jó, az első sor, ebben a szakaszban.

Még sose mondtam el a színeket,
szürkébe foglalt hétszin íveket,
fehér havat a zöld fenyőgalyon,
piros kendőt a fekete hajon.

                Az utolsó sorra az ember fölkapja a fejét. Ez már csattan.

Még sohase soroltam el az ízek
mindegyikét; húzó fanyart az ínynek;
maró sósat; viasz-sejtekbe szűrt
viráglevet; hánytató keserűt.

...Köznapok - csupa izgató magánügy;
Holdfény, kenyérharc, becsület, madárfütty,
vihar bőgése - MINDEN ÁMULÁSOM
AZ ÉLETEN CSÜGG, NEM AZ ELMÚLÁSON.

(Kiemelés tőlem.)
Déry szerint: ez a két sor a magyar költészet legszebb sorai (és rímei) közé tartozik.

Mert fogtam én a siker pilleszárnyát,
 s nem boldogabb, csak lettem tőle gyávább,
s maszattá rondult ujjamon a hímpor.
Mind kínná torzul, ami nem lett kínból.

Micsoda gondolat a végén!

Adj, élet, munkás férfikort, öregkort,
s erőt annyit: Ha mennem illik egykor,
s még síremlékem is magam faragjam!
S ne menjek úgy, hogy lelkemben haragban.

Ez az utolsó sor is...
Akkor most megnézem már ezt a következőt is, én nevét eddig csak Sztálin-dicsérettel együtt tudtam.
Igazi emberi hang, Illyés is hasonlóan beszél asszonyáról. Jó hosszú vers. Közben magáról is szól, hogy ő csak egy álmodozó, gyenge ember:

KÉT ÉVTIZED

Tömött szatyraiddal szálltál vonatra tegnap.
Szaladgálsz dolgainkban, távol egy éjjel, egy nap.
Rendet csinálsz a házban, vesződöl pénzügyekkel;
ébren talál az éjfél, talpon kora reggel.
Várnak, mint máskor is, kicsinyes napi harcok,
leszid goromba árus, morózus hivatalnok.
Vár teknő, a tűzhely, varrógép - s még mi minden!
Ügyetlen választottál, látod, amikor engem;
lélek kalandosát, örökkön tépelődőt.

...Kérleltek derekabbak, hogy választ adj, igenlőt
- mégis hozzá szegődtél. Így lett minden napod
tizennyolc óra munka, huszonnégy óra gond.
Talpon csak, egyre résen: bajban voltál a higgadt,
tudtál bármily keservben álarcot venni, vígat -
voltál hozzám igaz, ha kellett: színleléssel,
nyugtató szép szavakkal, szerelmes öleléssel.

...Becsapódott mögöttünk immár két évtized
két nehéz kapuszárnya - mit bír el még szíved.
Mit látsz kecsegetőt, háttal az ifjuságnak?
Csuklóid fájlalod, eres, dagadt a lábad;
be vagy kerítve végképp: egy férfi, négy gyerek,
ragadozó fogakkal faljuk fel életed.

....Töprengve, bűntudattal mindez eszembe ötlött,
miközben hánykolódó szívem jelenti jöttöd.
Késő a délután már, most szállsz fel a vonatra,
ideges vagy, rohantál, sóhajtva ülsz a padra;
hajad rendezgeted, lesimítod a szoknyát,
élénkebb ívre húzod ajkad halvány pirossát.
Most, hogy leülsz végre, gyereksírás se hajszol,
foglalkoznál magaddal - de ültödben elalszol.

18:57
A mai nap is elment zenecsinálással.
Intenzíven tanulom a szakmát, egyedül.
Nagyon tetszik, ezredmásodperc
pontossággal lehet(ne) zenét vágni.
Ma a magnóról átvetteknél kellett
a ZAJ / SZISZEGÉS REDUKÁLÁST
megismételni, mert a legtöbb helyen
a 6000 points mégiscsak kevés,

Ez itt, a monitoron, Mozart: Rekviem.
Ezen kívül a mai bevétel / bevitel:
Rhapsody in Blue,
Armstrongs bests,
Chopin 9 zongora-valamije,
és Ellington; Nigel Kennedy a zongoránál.

Pihenésként kétféle madárhangot hallgatok,
egyik a nagyablak felől jön, notebookról.
A két gép RANDOM-ra (véletlen sorrend) állítva.
Ha megfelelő hangerővel: mintha őserdőben.

Átmentem Kata szobájába (nyaral), átnéztem azt is, vagy 50 lemeze van. Csak én mennyit másoltam neki ajándékba az évek folyamán, látom a föliratokból.

Eddig még nem gondolták meg magukat. A Minisztérium honlapján még mindig a múzeumok között szerepelek.
Igaz, legalul.

2005. augusztus 22. hétfő 10:28
Jézusmária, én öregember lettem! Négykézlábra kellett állnom, egy elgurult rajzszög. Micsoda keserves, körülményes feladat volt! És még csak meg se találtam.

Akkor nekem már sutban a helyem. Építsek egyet? Vagy tudna valaki egy jó kis sutot? Pokrócot viszek.

18:57
Munkás nap. Ma kissé képgyár jelleg.
Délelőtt a nyári képek nyomdai fotózása állványról, vakukkal. (Egy rajzszög : folytatni, kettő: fotózható.)
Aztán rászántam magam, 25 keret ezüstözése.
(Ez nagyon fárasztó.)
Délben Katának telefonkábel szerelés,
hat forrasztással.
Délután az új fotók kiigazítása
és transzformálása a net számára, majd föl a hálóra.

2005. augusztus 23. 12:06
Javítani persze még biztos fogok egyiken-másikon, de a képek készek, teszem őket vissza - fotózás után - keretbe. Délelőtt, nappali fénynél, összenéztem őket a képernyőn lévővel, mert gyanús volt néhány. Végül mindegyikhez hozzá kellett nyúlni. Sőt, ami Szüts ötlete, és eddig még soha -, a SATURNATION / SZÍNTELÍTETTSÉG skálán s színeket néhánynál tompítottam. Tisztességtelennek tűnt az ötlet, de bizarr módon ettől némelyik hitelesebb.
Még címeket kell adni nekik, lesz fejvakarászás.

 Tehát mától megnézhetőek az új, nyári képek. Kezdődik a Műterem az első napon-nal (31-es). Előremutató nyíllal továbblépni.
Vagy, aki nem kíváncsi minderre, annak

20:01
Este. Képcímek, (találtam egész jókat is), képcédulák fölragasztva, szóval alapjáratban minden kész. Vannak jó képek. Ünnep. Legyen. Akkor hát (hetek óta először) ez okból: jóllakom.
No, csak módjával.

2005. augusztus 24. szerda 05:25
A külhoni (főként erdélyi) magyarok állampolgársága ügyében igennel - egyetértően - szavaztam. Most Nagy Boldizsár barátom megküldte cikkét az ÉS-ben - és meginogtam. Nehezemre esik agyilag ezt az egészet átgondolni, talán majd egyszer, de hajlok rá, hogy igaza van. Mindenesetre öröm, ha ilyen okos és pontosan gondolkodó emberek is vannak (Pesten).

...hiszek tehát egy történelmi-kulturális nemzetben, amely túlterjeszkedik mindenféle országhatáron, de nem akarom etnikailag, vér szerint meghatározott nemzetnek látni, ahol a felelősség a vér szavával egyenlő. Azt szeretném, ha a felelősségünk intellektuális felelősség lenne, történeti, szellemtörténeti értelemben vett...

Érdemes végigrágni!

17:16
Három éve elhagytam a tárcám
pénzzel,
igazolvánnyal, ugyan meglett
 - egy öregúr fölhozta a lakásunkra -,
de okulva, azonnal kétfelé választottam a kétfélét.
A papírok védettebb helyre. Pár éve mobil is van.
Nem tudom, ezt a szintén ridikültelen
és zakótlan férfiak hogyan oldják meg.
Tehát:
1./ pénztárca
2./ irattárca
3./ mobil
4./ kulcscsomó
5./ zsebkendő
6./ szemüvegtörlő (szarvasbőr)
7./ golyóstoll és olvasó

Amíg rövidnadrág, könnyű, annak hat zsebe van.
De jönnek az őszök. Már sötétben kelek.
Este rászántam magam egy új,
derékszíjra kerülő bőrtok fabrikálására.
Kettő nem, a harmadik lett használható,
de ha Kata netán odaadja egyik öreg bőrszütyőjét,
megcsinálom rendesebben, időigényesen, varrva.

 

2005. augusztus 25. csütörtök 13:55
Barátom a fenti külhoni magyarok ügye - cikket érdekesnek és fontosnak találta, és:

Deske! Íme a véleményem:
A. / A kommunista rendszerben az útlevélkérö lap két kérdése és a válaszaim:
- Vannak-e rokonai külföldön? Válasz: igen, SZU, apám rokonai, Csehszlovákia, anyámé.
- Milyen körülmények között hagyták el az országot? Ide azt kellett volna írnom: az ország hagyta el őket.

B. / Mit tettek a csonka országban maradt kormányok?
 - A kommunista rezsim nemlétezőnek tekintette a kérdést és a leszakított országrészek új gazdáit testvérnek nyilvánította. Pl. a verseskötetekben egyszerűen kihagyták a témával foglalkozó műveket, még József Attilánál is. /Erről egy érdekes könyv: Szörényi László: Delfinárium/
 - Antall József: lélekben /!/ 15 millió magyar miniszterelnöke vagyok.
 - Orbán: magyar igazolvány.
 - az újabb baloldali kormány természetesen szembe ment Orbánnal. Közben kisebbségi sorból emelkedett az MVSZ elnöki    székébe Patrubány. Ö kezdte a kettős állampolgárságot, nem mint a legjobbat, hanem azért, hogy a téma egyáltalán napirendre kerüljön, ezt el is érte. /Véletlenül hallottam Patrubány előadását, publicitást persze sehol sem kap./

C. / Irracionális helyzetet nem lehet racionális eszközökkel megoldani.
Nehézségi tényező, hogy mind itthon, mint a szomszédoknál a kérdést politikai ütőkártyának használják. Esetenként van külföldi precedens /kettős állampolgárság/, de Trianonra nincsen. Ez magyar sajátosság, a magyaroknak kell megoldaniuk.

Mi a megoldás?
Rövid távon nem sok: mozgás-szabadság, kulturális kapcsolatok. Jobb gazdasági feltételek: Ausztriában, Szlovákiában sokkal kisebb a gond.
Hosszabb távon: 
a/ beolvadás ; az említett két országban gyakorlatilag megtörtént
b/ autonómia, erre Erdélyben az etnikai, kulturális feltételek adottak, sajnos a politikai szándék nulla.

17:45
Délelőtt anyácskám itt, ő karosszékben, én előre-hátra, lomhán festegettem, beszélgettünk. Ahogy fordultak a témák, sűrű tanácsokat adott, és észrevette azt is, hogy kifordult a nadrágtartóm és a mobilom onnét ki fog esni.
Mindenben igaza volt.
Ösztönösen én is ilyen vagyok, segítő szándékkal.
Most látom, milyen rémesen fárasztó lehetek környezetemnek...

22:15

Szia Des!
Két órája ezen röhögök, pedig lehet, hogy nem kéne... Házigörény nekrológok:
http://www.goreny.hu/index.php?inc=rip
B.

Szia, B.!
Hát, igen. Túl az elemi állatszereteten, vannak elsősorban gyermektelenek, de gyerekesek is, akik csak kisméretű szőrös-mozgó valamivel tudnak igazán oldott érzelmi kapcsolatba kerülni, ellágyulni, holott erre igen nagy szükségük lenne.
Nekem például kb. ¼-ed gyerekem van. És én is közéjük tartozom. Ha életembe beleférne. Évek óta gondolok éppen a görényekre. De egy öleb is megtenné. (Bernáthegyim volt.)

Csupán jövevény vagyok a földön
parancsaidat ne rejtsd el tőlem
(118. Zs.)

2005. augusztus 26. péntek 21:36
A volt Fiatal Művészek Klubjában, Andrássy út 112, megnéztem a Friss Európa c. kiállítást. A Ház ma: KOGART, Kovács Gábor bankár gyűjteménye; a 2. és 3. emeleten kiállítások. Most hat ország végzős képzőművészei.
Őslényként mozogtam a hangos /kodó tárgyak között. Pár év alatt minden elmozdult, táblakép alig, az érdeklődés kurrens problémák felé. Nem lakásdíszben gondolkodnak. Gondolom, evvel egyszerűen kibővül az, amit eddig képzőművészetnek tudtunk. Én úgy szoktam még, hogy a mű nem napi problémáinkra keres választ, hanem a legfőbb kérdésekkel foglalkozik. Gondolatnehéz munkák, a megformálás rovására. Igaz, a másik véglet is. A tehetségesek nyilván ezen a terepen is előbb-utóbb megtalálják. Egy ronda sokkoló szörnyszobor-csoport volt kétségkívül figyelemre méltó, egy látszatra unalmas bérház homlokzat, olajban és egy négy? elemből álló grafikasorozat, bárha ez is olajban, ezt mutatom is. Ez nagyon tetszett.

Október 16-ig. Mindenképpen tanulságos.
Nyitva 10-6-ig, minden nap.

2005. augusztus 27. szombat 20:31
Hogy Kata még nyaral, furán hosszúak a napok. Próbálgatom az özvegyi létet, pár óra munka, konzervebéd, délután nagyobb séta, könyv egy a Vársétány alatti park fái alatt. Ma egy interjúantológia, a Költő felel (Szépirodalmi Kiadó, 1986.):
Ebben egy kiállításkritika Illyés Gyulától, Journal Littéraire, Párizs, 1925!:

A Weimar-i Paul Klee ma állít ki a Vavin képcsarnokban. Szürrealista ő, de a maga módján. Számára az élet és a lét legmélyebb titkaiba való elmélyedés nem a természet és a valóság fölött - hanem a művészet törvényei fölött állást jelenti.  Ha meg akarjuk érteni rajzait, el kell felednünk mindazt, amit az iskolában tanultunk, aminthogy ő maga is feledtetni igyekszik azokat.  Az emberiség legégetőbb kérdései, legerősebb vágyai és félelmei annyira általánosak, hogy - így is mondhatjuk -: gyermekiek. Klee képei olykor a gyermekek, olykor az őrültek rajzaihoz hasonlatosak; bizonyságul, hogy a festő olyan őszinte, mint egy gyermek, és olyan szabad és bátor, mint egy bolond.

Kapcsolható tegnapi tűnődésemhez, ugye.

2005. augusztus 29. hétfő 10:32

Deske! Füst Milán: Napló, 1939.:  Dérynek pénzt - ezt a butaságot! A morális inszániának /eszelösség/ táplálékot. Mikor két hét helyett négy hét múlva felszólít, egy szót sem említ az ügyről, nekem hagyja a kellemetlenséget, hogy említsem. No persze, megvan a gyakorlata. S aztán: - ö csak egy részét tudja megfizetni "...egyszer kérek tőled szívességet, először az életben..." /nem igaz/ szememre veti, hogy még nem szerencséltetett... hogy mit segített ö pl. a regényem meghallgatásával...
G1.

Kedves Gábor! Nekem nyugodtan szidhatod mindkettőt, megérdemlik, nagyon szeretem őket. Egyik sem volt "jó ember", csak nagy... Füst baromira megutálta Déryt, illetve kölcsönösen, pedig sokáig... Lásd Ítélet nincs. Abban számomra Füst cigerattacsempészési akciója a legvisszataszítóbb. Bár az anyja trafikos volt... Érdekes a dátum, a 39, én azt hittem, Füst akkor hagyta el végleg Déryt, amikor az egy darabig főkomcsi lett. Lásd egyebek mellett: Szántó Piroska karcolatát, amikor Déry országjárása során, 1952,  egy igen-igen szegény vidéki családhoz betévedve lazán kér egy omlettet, hogy neki most érzékeny a gyomra. Kapott. Ebben speciel Füst látott világosabban.
d.

Tegnap olvastam Déry cikkét, 1974, hogy ő Nagy Lajost nem kedveli, de a Tolvaj macska novellája speciel remekmű. (in: Botladozások I, Szépirodalmi Kiadó, 1978.: Egy Nagy Lajos novelláról.) És kilenc! oldalon ismerteti, elemzi, értékeli. El kéne olvasni.

11:42

Deske! Még hogy én Déryt szidom! Mikor hallottál ilyet tőlem? Az más, hogy nem első számú szentjeim közé tartozik, bár a zseniket értelmetlen rangsorolni. Egyszerűen továbbítottam azt, amit vasárnap reggel /nem kellett locsolni, több idő maradt olvasásra/ kedvencedről találtam.

G:! Bocs!!! Áldozat vagy. Ez csak irodalmi fordulat volt, a figyelem fölkeltése végett...
deske.hu

12:48
A délelőtt ezzel telt.
A/05/08, munkában.

 

 

2005. augusztus 29. kedd, 21:24
Az ember jobbra vágyik - mondja Várady Szabolcs tömören, talán a Székek a Duna fölött - versében. (Fene egye meg, egy hónapja a kukára kitettem Petőfivel, Arannyal együtt, meg kell venni újra a kötetét.) Kazettáról bemásoltam a Kékszakállút kompjuterbe, aztán még egyszer, meg még egyszer. A magnó sistergését, Miki megmutatta, hogyan lehet levágni. Megtettem. De evvel - nyilván - elpusztultak a legmagasabb hangok is. Az ember jobbra vágyik. Sok telefonok, eljutottam a Hungaroton központjáig, valóban megvolt ez a felvétel CD-n is - ahogy kabinosunk tudta -, de elfogyott, és utánarendelni sem lehet. Rózsavölgyi bolt, Orosz Kultúra Háza, Ádám barátom, egy nagykörúti CD bolt, egy Király utcai zeneműbolt. Nincs. Állítólag Vitányi Ivánnak megvan. Közben Marci bácsi a Lukácsban naponta földicsérte nekem a Székely Mihály féle változatot. Azt is Ferencsik vezényli.  És ráadásul az a muzsika a legteljesebben hiteles, mert Székelyt még Bartók korrigálta, 1936 októberében, sőt néhány hangot át is írt a kedvéért. Hát délben megvettem a Rottenbiller utcában. Háromnegyed óra várakozás, mert a boltos a központban járt. 2650 Ft, ezerrel olcsóbb, mint a Rózsavölgyiben.
S most este a szembesítés. A Székely a kompjuter+a rádió hangszórói (1956-os mono felvétel) a másik is hangszórókkal följavítva, notebookról, váltakozva hallgattuk. Hát, bizony. Nyesztyerenko jobb, sokkal. Ő egy szenvedő férfi. Székely Mihály egy zengzetes sztárénekes, aki tudja, hogy gyönyörű hangja van, és minden feladatot fölényesen meg tud oldani; ezt hallom ki belőle. Obrazcova a férfivel hasonló súlyú, shakespearei-, királyi formátumú nagyasszony, Palánkay Klára pedig egy gyenge nő, kevésbé veszélyes ellenfél, bocs.
Érdekes és váratlan, hogy a zene legvége harmonikus, népmesei.

Az oroszok hibás, akcentusos szövegmondása miatt az egész valahogy esendőbb, emberibb. Az már teljesen magánügyem, hogy ezáltal valahogy jobban oda is figyelek a szövegre. Balász Béláról sok rosszat hallottam, nem ismerem. Ez a írása a giccs határán, de attól idébb és tökéletes. Semmi séma. Igen finom lélekmozgás-árnyalatok. Ahogy a történet sűrűsödik, nem egymás szavára válaszolnak, hanem egymás rejtett gondolataira. Jó, jó. Már kezdem tudni az egészet.

Nem kell valakinek (ajándékba) a Székely - Palánkay változat, Hungaroton CD-n?
Sőt, a másikat is föl tudom venni.

2005. augusztus 29, szerda 08:52
Fiam egy hónapra kimegy a Velencei Biennáléra olasz-angol teremőrnek, hogy megkeresse annak a Macintosh-notebooknak az árát, ami a grafika szakon gyakorlatilag nélkülözhetetlen. De az egyetem csak úgy engedi el, hogy ott is végzi a feladatait - ó, az e-mail csodája, onnét fog tanáraival konzultálni - tehát a gépet most meg kell venni. De egy pályázati pénze egy hónapot késik, így anyjától kért 100 ezer forintot kölcsön. Aki avval tudja ezt adni, ha én a 20-án esedékes 70 ezret már most odaadom neki. Amit meg is tettem, avval az erős reménnyel, hogy egy szeptember elejére ígért képrészlet tényleg bejön szeptember elején, különben billen a.

A napokban a C3 (Cultural and Communication Center) szervere a céggel együtt fölköltözött a Rózsadombra. Tegnap azért lehettek nálam működési zavarokkk.

11:35
Igazságos szeretnék lenni
, délelőtt eddig varrás közben kétszer hallgattam végig Székely Mihályt. Azért az is nagyon jó.

13:07
Ezt a délelőttöt rászántam, az élet győzelme.
Utolsó nyári nap, holnap "iskola". Még egyszer
nekifutottam derékszíjra fűzött ceruza és mobiltartónak.
Hozzávalónak Kata odaadta egyik tarisznyáját.

A kézi bőrvarrás elmélete nem nehéz,
gyerekkoromban egy nyergesmester
a Móricz Zsigmond körtéren.
Két tompa, hajlékony, mert lágyvas tű, benne spárga,
indul az ár-fúrta lyukba, egymás ellenében.
Csak vagy a cipészvarrótűtervezők szadisták,
vagy a varrótűmegrendelők mazochisták,
mert a tűk lyuka értelmetlenül kicsi.
Erre van a szuroktömb, amivel a spárgát
nemcsak vízhatlanítani lehet,
de iszonyatosan ki is hegyezni, hogy végre belemenjen.
Keserves feladat. Így inkább hagyományos cérna-tű,
és ahol lehet, nittelés.
A mobilon olvasható: 12:56-ra lettem kész.

aug: (33887) 1171 = napi 37,7