2019.09.                    konyvek/tobbi-konyv.htm                        C.18515

 

további KÖNYVEK, E-KÖNYVEK, DVD-K és KÉZIRATOK

 

VÁLINEWS Levelek le Meux-be  kézirat élő 1990.05-kezdve, honlapfejezet + C.Napló /OSZK és MTA Kézirattárba besorolva + 1pld. spirálozott, Artchivum Intézet tul.

C. NAPLÓ E-BOOK formátumban, átdolgozta Váli Miklós, az Országos Széchényi Könyvtár állományában:  http://mek.oszk.hu/08900/08972/

STRINDBERG EGYEDÜL, hangoskönyv, farvízemen megcsinálták, az Országos Széchényi Könyvtár állományában: http://mek.oszk.hu/05300/05313/

A. NAPLÓ DVD-ROM melléklete tartalomjegyék és elérhetőségek
: 40 interjúszöveg, Váli Miklós DESKE film, MŰCSARNOK 2014 és GODOT-KIÁLLÍTÁS kiállítás virtuális séta

V. NAPLÓ kézirat (is) az Országos Széchényi Könyvtár állománya vette, de utána is folytatva a honlapon:
http://mek.oszk.hu/19400/19488