2020.10.    01. naplójegyzetek        html-2020/bencesek.htm                C.19418 - 422Dr. Várszegi Asztrik püspök atya kérésére
Váli Dezső (1942-) :

BENCÉS EMLÉKEIM

I. BENCÉS KISCSERKÉSZ


1953. szept. 3-án találkoztam először velük - ma is megünneplem -, Dobszay László későbbi zenetudós (szülei)  Dózsa György úti lakásán, akik az illegális bencés kiscserkész csapatot képezték. Volt Bp. Fazekas? bencés gimnazista diákok, Radnóti Zoltán (Zua) és Dobszay László (Fiú) a vezetőink. Szauer Tibor nevére emlékszem még. Vánkai Pista?, akkor nyolcadikos iskolatársam vitt oda. Nem tudom, már akkortól hozzánk tartozott-e Pásztory Walter OSB. atya, kirándulásainkon koffersekrestyéjéből erdőtisztáson misézett nekünk. Csapatunk: Negró, Mackó, Géza, Öcsike, aki névre emlékszem, Én Deske -Des lettem (később a nevemet a destrukív szóból véltem levezethetőnek.)

Az 1953. nyári szentendrei szigetspiccen tartott nyári táborban még nem vettem részt. Később mutattak a visegrádi domboldalon egy eldugott, sziklák közti hasadékot,
ahol Csizmadia Gerő OSB. Par(ancs)nok Úr, számukra misézett.
Onnét egy anekdota:
-- Parnok Úr, át lehet-e úszni (a visegrádi partra)
-- Igen.
Mentek, jöttek, rapport.
-- De hiszen mondta, hogy át lehet úszni.
-- Lehet, de nem szabad.

1953-tól hetente találkoztunk - a csapat -  mindig? gyakran? körtéri szobámban. Zua vezette, (bérmaapám lett, 56-ban disszidált, végleg eltűnt) cserkésztudományok, morze ABC, de hittan-, olyan fogalom is, amivel később gimnáziumi hittanórán hencegtem:  unio hüposztatika.


1953-tól Kétnapos hétvégi kirándulásaink: Pilis. Holdvilágárok, Pomáz fölött, nekem (mint legkisebb) fárasztó hosszú utak. Akkor a csapat elejére tettek, ettől erőre kaptam. Éjszakai túra is. Kis hegyi falvak szénapadlásaira kéredzkedtünk be éjszakára. Egyszer maguk között tótul tanácskoztak, majd kértek tőlünk gyufát. Mondtuk, az nincs. Akkor jó, mert azt nem szabad fölvinni... Egyszer, emlékszem,  a Salamon torony tövében, hálózsákokban.

1954. tavasz, Gerő atyát - Parnok Urat letartóztatják. Összejöveteli jegyzetfüzeteinket a fürdőszobánk padlócsempéjén égettük el. Dobszay mesélte, az ÁVH nála is házkutatott. A könyvszekrény latin nyelvű könyveit a gépírónőnek a tiszt betűnként diktálta be. Utána lepecsételték a szekrényt. Dobszay aztán a hátlapját lecsavarozta, úgy használta a könyveket.

Szia Deske!
Apám Dózsa György úti lakásában 1954. április 7-én tartott házkutatás során a rendőrök 33 könyvet foglaltak le, amelyek Gerő atya révén kerültek apámhoz. Ellenséges irodalomként elkoboztak egy New Testament (vagyis Újszövetség) című kötetet is. Olyan könyvek mellett, mint az Erdő mező virágai, a katolikus egyházjog, Rövid liturgia, a Francia irodalom története.
A jegyzőkönyv végén: „A házkutatással szemben panaszom nincs. Dobszay László”

1954-től / Dobszay engem kedvelt, Apám meghalt, pótapa szerepe. 54 téli szünetben néhány napig nála laktam a Dózsa György úton. Alvást színlelve figyeltem, hogy a csapat által is használt gépelve-sokszorosított zsolozsmáskönyvecskéből lefekvés előtt íróasztalánál egyenesen állva hogyan imádkozik. Sétáink: tanított fényképezni. Megmutatta Klee Seefahrer festményét, ami a mai napig... 1960, első festményeimet elkészültekor neki mutattam, akkor a szomszédban lakott. 53. szept. 3. ötvenéves évf. egy sétára hívtam.
Dobszay zenepedagógusi működése kapcsán később leánycsapatokat is szervezett, velük is foglalkozott. Feleségem is innét-ismertség, neki is életre szóló élmény volt az a néhány év Dobszayval.

1956 eleje? Összemosódnak az évek, Parnok Urat a börtönből kiengedték. Arra emlékszem 57 elején még - akkor már vezető nélkül - kirándultunk.

1956-gondolom, Bencés cserkésszé [oblátus?] minket a Szabina kápolnához tartozó Szunyogh Xavér atya kiskertjében avattak. A kertben két ösvényen felirat: AGAPÉ - SZILENCIUM

1957.  jött Parnok Úrtól a utasítás, mindent abbahagyni. Jóval később megtudtam, a csapatombeli fiúk továbbra is találkoztak, kocsmákban, engem erre nem hívtak meg, kapcsolatunk végleg megszűnt.

[Hitben ezek az évek annyira megerősítettek, hogy amikor 1958-, első kamaszkori bűnökkel szemben szükségessé vált, rögtön heti gyónó és áldozó lettem. Hogy hétköznap is hajnali mise, az már 1984-ben egy zseniális  ferences, Marik Tamás OFM. atya hatása. (Mára elbújt öregember, négy gyerekével.) Mikor ő 1985-ben Ausztráliába kivándorolt, karizmatikus imacsoportja felét rám osztotta (nekem erről elfelejtett szólni, jöttek hozzám), mivel egy generációval idősebb voltam a többieknél. A Fioretti imaközösség azóta is, nálam, szerdánként.]

 

II. A KÉSŐBBIEK

 
1957-ben Győrben, 58 nyarán Gerő atyánál
nyaraltam pár hétig. (Akkor Héderváron, egy plébánián helyettesített).  Én még nem tudtam magamról, leendő művészként kezelt, bátorított; Knaur Abstrakt Lexikont adta a kezembe, elvitt és megmutatta Pannonhalmát, az akkor ott dolgozó Lorberer Anni festőnőnek bemutatott.

1965. kb. Iparművészeti főiskolás belsőépítész évfolyamunk Pannonhalmára is ellátogat. Egy rosszízű emlék, évfolyamtársunk mesélte, egyik hozzácsapódott pap különös érdeklődése a fiú szexuális élete felől. Később jutott eszembe, a rend vezetésének rögtön szólnom kellett volna.

1968-ban Gerő atyát kértem meg esküvőnkre. Később mereven elzárkózott mindenféle kapcsolattartástól.

1987 nyarán Fioretti imaközösségünk ott tartotta nyári hetes lelkigyakorlatát, akkor ismertük meg: Vásárhelyi Anzelm OSB. testvér vezetésével. Barátságunk innét.

1989. stb. Bencés kötöttségemből adódott, hogy később több festményemet, többek között kérésükre a Koldus Keresztút - B/1989/44-et Pannonhalmának ajándékoztam,
1990. Galéria a Fekete Krisztushoz - festmény kiállításom, megnyitotta: Bánhegyi Miksa OSB.
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1990. 05. EZ A TÖRTÉNET RÉSZLETESEN.
 

html-2020/mariaremete.htm     C.19417 - 418

A nagypolitikába egyszer szóltam bele. 1990. május. [Most itt a részletek is.]
Levél Várszegi Asztrik püspöknek. Leadtam a titkárságára.Kedves Asztrik Atya!
Az idő rövidsége miatt úgy beszélek, mintha 30 éve ismernénk egymást, elnézést. Lehet, hogy ötletem csak emberi okosság, akkor megfontolandó, de ha a Szentlélek üzeni, több annál. Imádkoztunk ez ügyben. Nem játszom a szavakkal. Dönts!
Azt javaslom, hogy a most szombati zarándoklat nyitóbeszédében keményen ítéld el a hirtelen szétömlött antiszemitizmust. Április 29., Népszabadság. Határozott antiszemita cikk, lényegében a numerus clausus követelésével.
Erre a karizmatikus közösségek nevében a szombati számban röviden válaszoltam, de ez nem elég. Ha a magyar egyház most nem nyilatkozik, történelmi pillanatot mulaszt el.

1990. május 5., szombat     Népszabadság
AZ ANTISZEMITIZMUS: SZERETETLENSÉG

A jó ízlés, a kultúra és a kereszténység nevében mindenfele diszkriminációnak ellen mondunk.
Szeretnénk úgy élni, amint imádkozunk:

''Uram, tégy engem békéd eszközévé:
- ahol gyűlölet lakik - oda szeretet vigyek,
- ahol sértés - oda a megbocsátás szellemét,
- ahol tévedés - oda igazságot,
- ahol kétely - oda hitet,
- ahol kétségbeesés - oda reményt,
- ahol árnyék - oda fényt,
- ahol szomorúság - oda örömet. Amen.''
1990. május 2.

Húsz katolikus karizmatikus imaközösség nevében: Váli Dezső, Szabóky Örs, Takács Attila, Czibulka Csaba, Pohlingterné Szente Katalin, Subecz Zoltán, Horváth Ilona, Annus Éva, Katona István, Hollósy Péter, Csatlós Mária, Tóth Benedek, Molnár Levente, Templom Katalin, Heintz János, Bicskei István, Hodován Péter, Molnár Eszter, Bánki Balázs, Mezei Ádám.
      
  Cikkemet aláírattam épp összegyűlt közösségvezetőkkel, még éjjel elvittem a Népszab. székházba.

Két nap múlva visszajelezett, hogy beleveszi a beszédébe.
Reggel György Petivel ott a gyülekezésnél, a Városmajori templomnál. Hatalmas tömeg. Asztrik igent intett nekem a távolból. Peti egy ismerőse, fiatal férfi, a Szabad Európa riportere. Mondjuk neki, itt most fontos, jöjjön. Más a dolga, cserkésztalálkozó; de hatalmas magnóját a nyakamba akasztotta. Trabantomban Péterrel Máriaremetére. A rendőrkordonon át: a Szabad Európától vagyok. A magnó hitelesített. A tévéhíradó opratőrének szóltam, fontos beszéd lesz. Mondja, már mindenki elment, ő a mise elejét, aztán ő is. Mondom, én honnét, én szóltam magának, a többi a maga dolga. Ott maradt. Az antiszemitizmus elleni mondatot vette föl, s ez aznap este - csak ez - háromszor is a tévében.

[...] Mert testvéreim nem szabad elfelejtkeznünk (arról), hogy ebben a magyar hazában nem csak mi vagyunk. Sokan félnek tőlünk. Én tudom, hogy a félelem nem mindig megokolt, nem mindig ésszerű dolog, de sokan félnek. Sokan félnek egy hatalomra kerülő egyháztól. Sokan megfogalmazzák, hogy félnek egy katolikus vagy keresztény kurzustól, egy olyan államhatalommal vagy politikával összefonódott katolikus egyháztól, amely a két világháború között volt. Testvéreim, ezt a keresztény kurzust, ezt a katolikus kurzust minden ízében tagadnunk kell. Nekünk nem kell sem állammal, sem politikával összefonódott hatalom, az egyház nem kíván és nem akar hatalmat, az egyház szabadságot akar ahhoz, hogy az evangéliumot minden embernek, kicsinek, nagynak hirdethesse...

És testvéreim, itt kell szót ejtenünk a mi népünknek, de azt hiszem, Európának és most már a világnak rákos betegségéről, az antiszemitizmusról. Nekünk testvérünk mindenki, és Jézus azért jött, hogy értünk, emberekért, nemcsak magyarokért, hanem zsidóért, szírért, arabért, amerikaiért, románért és még sorolhatnám a nemzeteket, nemzetiségeket, fajokat, feketékért és fehérekért és sárgákért, mindenkiért, egyetemes küldetéssel, egyetemes szeretetküldetésből jön. És minekünk úgy kell élnünk, hogy testvéreink ne megijedjenek, ne féljenek, ne irtózzanak a mi hatalmunktól, ami nincs, hanem

A fölvett beszéddel a rádióba, - útközben Péternél, begépelte a szöveget - átadtuk Mester Ákosnak; délután betette a 168 óra műsorába. Tetszett szakszerűsége, mondja, hogy a kazettát itthagyjuk. Mondom, nem. Egyetlen szó nélkül tette föl a keverőasztalra, másolni. Onnét a szalaggal át a Szabad Európa Bajcsy Zsilinszky úti stúdiójába is. (Honnét tudtam címet? Gondolom, ezt is György Petitől.) Aztán a 16 órás hírekben ők:

Várszegi Asztrik esztergomi segédpüspök a máriaremetei zarándoklat résztvevői előtt kijelentette, hogy a magyar katolikus egyház minden ízében megtagadja a két világháború közötti politikával összefonódott katolikus kurzust. A főpap a magyar nép és Európa rákos betegségének nevezte az antiszemitizmust, amely ellen a legjobb fegyver a szeretet. (fogalmazta: V. D. és Vince András, SZER)

Vagy tíz év múlva Várszegi püspök titkársága telefonon, hogy megvan-e nekem az akkori beszéd. Megvolt. C.02050

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

1991. Fioretti lelkigyakorlat Pannonhalmán, vezeti fr. Anzelm OSB.

1992.
Galéria a Fekete Krisztushoz - festmény kiállításom, megnyitotta: Szüts Miklós festőm.

1993.
Galéria a Fekete Krisztushoz Szüts Miklós kiállítása, megnyitotta Váli

1993.
Pannonhalmi Szemle: Önépítés mozaikból, Váli Dezső C. Napló

1993. A Pannonhalmán előforduló giccseket mellesleg egy ferences-botrány kapcsán egy újságcikkemben megemlítettem. Anzelm testvér később mesélte, többen, klerikus fiatalok akkor összeültek a továbblépés hogyanját megbeszélni. Az évek során e téren jelentős változások történtek.  http://deske.hu/iras/html/cikk11.htm Egy képrombolás ürügyén Népszabadság, 1993.03.20.

1994. szept. leveleim Asztrik atyához,  http://deske.hu/iras/html/cikk14.htm, hogy a győri bencés templomban (ládában) tárolt  Melocco Miklós Halott Krisztusát engedjék tartós anyagból kiöntetni. Ez aztán csakugyan megtörtént 3 példányban, Szüts Miklós barátommal elintéztük, hogy egy példányát II. János Pál pápa kapta idejövetelekor. Az eredeti sérült gipsz visszakerült az alkotóhoz, egy példányt Győr, egyet a Kiscelli Múzeum kapott. 

1994. A salzburgi kolostorból rendszerváltozáskor hazatelepült Váli Ancilla OSB. húgom építette kaposszentbenedeki kolostor avatása is bencés ünnep volt.

1995. a gimnázium számára 14 kortárs festőtől festményeket letétbe/örökbe szerveztem.

1996.12. Egyik alkalom, családommal pár nap Pannonhalmán.

1997. [Pannonhalmi Szemle]  Tolnay Imre: Megszentelt gesztusok. Váli Dezső keresztútja alá. /kéziratban maradt/

2008.
Galéria a Fekete Krisztushoz - festmény kiállításom, megnyitotta: Szüts Miklós festőm.

2011. Ancilla OSB. húgom betegsége okán végleg Pannonhalmára kerül. Ma már ritkán látogatom, mert nem ismer meg.

2019. A Fekete keresztút - A/2018/24-et Pannonhalmának ajándékozom

2020. A Bakonybéli Monostornak ajándékba a Koldus keresztút - B/1989/44 1,5 méteres panelre épített változata