dátum: 1982.04.      fájl: c1090.htm                   C.1090/a-1107

A felkérő levél

Tömegkommunikációs Kutatóközpont
1054 Bp. Akadémia u. 17.

... szeretnénk segítségét kérni, a TK. értékkutatásunk megtervezéséhez... szeretnénk feltárni a tv. képzőművészeti műsorainak értékstruktúráját, és ennek ...megjelenési formáit. Szeretnénk felkérni, hogy gondolatait a tv. képzőműv. műsorairól 1982 július végéig elemző tanulmányban rögzítse.

Az első szakértői megbeszélés időpontja: 82. febr. 25.
1982. február 1.

D. Hoffmnn Mária        dr. S. Nagy Katalin

 VD.: A "TV. Galéria" és a "Műteremben"
c. műsorok elemzési szempontjai.
 

SUMMA
Vizsgálható egy műsor nyolcféle közreműködője, valamint egymáshoz viszonyulásuk is. Ez még 28 történet. Az operatőr összehangoltsága a rendezővel, stb.
A tanulmány második része 31 vizsgálati szempontot sorol. Ezek ütköztethetőek a 8+28 tétellel.

- művész
- egyéb résztvevők, meghívottak
- téma, tágabban: témakör
- riporter
- operatőr + a látvány
- rendező, mögötte a stáb
- író
- néző

részt vesz még a TV hivatal, felettes hatóság.
 

E vázlat alapján aztán a következő tanulmányokat készítettem tv. művészeti műsorokról:

Kátay Mihály, a zománcképek mestere / Műteremben, TV.I. / 1982 április 16.
Mialkovszky Erzsébet jelmeztervező / Műteremben, TV.I. / 1982. június 13.
Polgár Ildikó keramikusművész  / TV Galériája / 1982 július 7. / napló: 1129 p.
Boldizsár István festőművész / Műteremben / 1982 augusztus 29.                                    kivonatosan a tanulmány:


A./ Művész, Riporter
ő maga milyen?
vonzó-e? ruha, kora neme - mit csinál? - áll, ül - mozog - mutat - alkot?
milyen pozícióból beszél? - milyen szinten? - a többi meghívottal hogyan beszél, másképp?

C1./ Téma
maga, ami be van mutatva néhány tárgy
felsorolni
kapcsolatuk, arányai

C2./ Témakör:
szándékolt - jelezett - megvalósult - meg nem valósult -
mit ölel át: 1 mű - 1 sorozat- új művek egy csoportja - egy kiállítás anyaga - pályázat - életmű - stíluscsoport stb.

 

A nyolc közreműködőre és kapcsolataikra vonatkozó elemzési szempontok

3. Beszédmód
figyelmes, alkalmazkodó, érzékeny a másikra, és ilyen módon hajlékony - negédes, aláfekszik - anekdotázó - hideg / meleg - tudományos / kodó - "Élet és Tudomány" / népszerűsítő, közművelődés
jó - nem
riporteri - köznapi - családias - száraz - érdekesre megy

4. Idegen, bejátszott elemek
kép - hang - kép+hang - film - mű eredeti helyszínen
helyszíni pillanatkép eseményről - vélemények helyszínen

6. A műalkotás elemzése
téma - tartalom - forma - szín - technika - mérete - műfaj - stílus - elhelyezése a környezetben - az oeuvre-ben - a kortársak között - a stílusban - az országban - a világban - kapcsolata a múlttal  - kapcsolata  a jelennel - jövővel - országgal

7. Mire van a műsor kiexponálva
alkotó centrikus - egy mű - a tárgyalt művek - a témakör - az oeuvre - egy stílus, gondolkodásmód - maga  a művészet
a szellem - a szellem diadala a sár fölött

8. Utóhatás: mire fogok emlékezni később
csúcspontok - trendek, ívek,  híd amely partokat köt össze - egy gondolat - egy gag -  az egésznek az íze, szaga

9. Utóhatás: mit tanultam belőle, milyen információkat adott:
szakmai: elméletei - gyakorlati - technika
egyéb: elméleti stb.
egyedi - általános
művészről - köz - magándolgairól
etikai normák - viselkedési normák - viselkedéstechnika - értékrendek - téma megközelítési módok - téma kezelésmódok

10A. Utóhatás:
mit szuggerál:
tisztességesen - nem tisztességesen (manipulál)
ez jó dolog - ez fontos - szép - nekem kívánatos - hasznos - ez kötelező - ez kötelező, ha embernek a tartom magam - ez emberi dolog

11. Mit képvisel: ...

12. Mit feltételez a partneréről: ...

13. Milyen szintre jutnak el:

13. Milyen a szaga a műsornak:
oktatás- továbbképzés - szellemi kaland - titok /bekukucskálunk - az idő múlatása, szórakozás

13B. Mi a fontos a műsorban:
az ügy - a művész - a/néhány mű - a művészet - a szellem tartománya

13C. Ki a fontos:
eredendően - prekoncepcionáltan
milyen arányban
mellé-alárendeltségi viszonyok
ki-mennyire válik fontossá az adás során
miből adódik: társadalmi - státusrang - egyéb

13.E A műsoridő belső arányai
ki mennyit szerepel
hang: monológ - dialóg- csoportbeszélgetés - zene - csönd - milyen arányban
kép: arc - figura - ketten - többen - enteriőrt mutat - műtárgyrészletet - művet - műcsoportot - helység művekkel

15. Hogyan beszél
magának - másiknak - jelenlévőknek - nézőknek: monológ
kamerába is néz, képzelt dialóg/ a nézőt is bevonja

15A. Az információátadás fajtái
nyitott: félbehagyja, félbehagyja, de segít továbbgondolni
zárt: kész gondolatot, tényt közöl
információforrás - csak továbbít, átad kapott dolgokat
vagy információhordozó
esetleg információ fölvevő

16. Hány szereplős műsor
jó-e a forma
monológ - kérdés-felelet - beszélgetés kettesben
kerekasztal

17. Hogyan beszél:
kérdez - felkiált - kijelent - óhajt - tagad

18. Kapcsolata a nézővel
státuskapcsolata: hiteles / hiteltelen 
spontán megteremtett: hiteles / hiteltelen
megteremtődődött kapcsolata: hiteles / hiteltelen
néző fölötti: kioktat, szónokol, kinyilatkoztat, agresszív, szakzsargon, fölényes
néző szintjén: közérthető, de szakszerű - figyelmes - elfelejtkezik a nézőről - szolgálatnak fogja föl
néző alatt: (a kívánt szint alatt)
gügyög - bohóc - övön alul gesztus - kikacsint

20. Jól beszél - rosszul fogalmaz
csak nehézkesen
hozzáállása: lelkes - örül - jókedvű - vidám - szimpatizáns - ihletett, stb.
konok - kimért
dühös - elutasító

21. Kapcsolata a tárgyalt témához
objektív - kívülről közvetít - csak leltár
szubjektív, véleményez: jót - rosszat - mindent - közepeset!

22. Miről beszél és milyen arányban
magáról - tetteiről - gondolatairól - szakmai/ nem szakmai életéről; múlt / jelen / jövő - tervek
másikról - másokról
tárgyról: a műről - a témakörről/ a mű környékéről
a mű csoportjáról
gyakorlati / elméleti fejtegetés

25. Kapcsolata a partnerével - milyen pozícióból beszél
régi ismerős - új / alkalmi - ismeretlen lényegében - kollega, mintha munkatárs - nem derül ki - arctalan, csak közvetít
szimpatizáns - kívülálló - érdeklődő, kíváncsiskodó - akár ő is csak egy néző - egy művelt ember - a szakember
Bamba Pacák (angol tv-kellék, krikett-oktatáshoz) - Bamba Pacák, de szeretné tudni

mit nem kell tudni a riporternek: a másik szakmáját - a választ előre
mit kell tudni: kérdezni - érdeklődést kelteni - tempót diktálni - fontosat kiemelni - beszélgetést irányítani, ha kell - alázatot, nem ő a téma

26. Töménysége
előkészítettnek - spontánnak hat
rövid - jó - hosszú - kereknek hat - hiányos - unalmas - önismétlő

26A. A műsor ruhája
cím, műsorindító szignó- zene
fölvezetés - előzetes tájékoztatás a köv. percekről
levezetés - befejezés

27. Ritmusa
pergő / nem - szaggatott, vonatott / téma szerint változó - kapkod

28. Mi teszi vonzóvá / miért érdemes nézni
gyönyörű - szép - áhitatos - grandiózus téma - fontos dolog - elérzékenyítő / szívhez szóló - megvilágosító / értelemhez szóló - izgalmas - érdekes - titok - új - meglepő

29. A műsor koncepciója
kapott - várt - elvárt - vállalt - megvalósult - lehetséges - lehetséges volt, de nem valósult meg

30. Színvonala

31C. Fölkészült-e
annak hat?

                        (4500 forint)