VÁLINEWS; LEVELEK LE MEUX‒be / 311.

2021. február 01., hétfő

08:08

Valahai legszebb dicsérete a VÁLINEWS-nak
ez a Facebookon.
Micsoda ajándék.
Edzőnő, tán négyszer láttam.

Évtizede egyszer a Hajógyári Öbölben
dublóban együtt eveztünk.

Én voltam a kettes.
Kormányozni nehezebb, azt ő.

Egyszer két szkiffben, ő tíz méterre tőlem.
Nézte, hogy borulok, majd mászom vissza.
Segíteni itt nem lehet.


08:49
Pisilés közben
az ember lefelé néz. Folyik a vécétartály egy kissé. Negyedóra lesz, hozom a létrát.09:26
Írom a januári
NEWS-képek adatait a 14 oszlopos táblázatba. 98 kép. Elég keserves munka.
Sajnáltatom magam vagy hencegek?10:48
Harmadik helyről
kapom meg, dédmamaZsófim is dicsekedett lányával. Walton Eszter. Tartalmas szöveg, tartalmas ember.
Egy óra múltán sikerült megfejtenem, mi lehet az a WMN... women.

https://wmn.hu/wmn-life/54405-annak-azert-orulok-hogy-nem-kell-hetedszer-is-megtanulnom-a-gorog-perzsa-haborukat--karrier-es-ujratervezes-hat-gyermek-mellett?fbclid=IwAR37bLXnYBIj6hON1I3jlqzWsJkZOsqmeaclv-zys9JTr-4VI7TEo-llbJ4
14:53

Festek, közben fiúunokával beszélgetünk. Az egyetlen közös alighanem, ami mindkettőnket érdekel, életsratégiákról. Ő a kezdetén.


2021. február 02., kedd

12:34
RETRO

VÁLINEWS 2004. jan. 16. hétfő
Fiamat évek óta próbálom rászorítani a rendszeres mosogatásra. Heti három lenne az ő adagja. Nehéz ügy. Sok-sok szelíd eszköz után most egy igazán kegyetlenhez nyúltam. Viszont ez működik. Alkalmankénti 200 forint büntetés. Amit én teszek le hajnalban az ajtaja elé, engesztelésül, hogy rosszul neveltem.


12:39
Apa nélkül élvén

első mesterem, Dobszay László, Fiú,
zene- és sokmindentudós
ma lenne 86
mindig megünneplem egy rágondolással
1953. szept. 3. először
illegális bencés kiscserkész csapatunk
pilisi kétnapos kirándulásaink
Paul Klee kötet
1960. első olajképeimet este
közeli lakásukra

alighanem egyik utolsó fotó róla
A Margit körút sarkán kaptam le
arcán már a heveny helytelenítés
utálta, ha fotózták
még két évet élt

F/2009/125

15:35
Vasárnapi Újság 1874. berszangabor.hu

A legrégibb gőzhajó. 
1543-ban egy Blasco de Gavay nevű tengerésztiszt V. Károly császárnak egy oly gépet ajánlkozott bemutatni, a mely által bármily nagy hajó könnyűszerrel mozgásba hozható, a nélkül, hogy ahhoz evezőkre vagy vitorlára lenne szükség. Bárha ez ajánlat mindenki előtt nevetségesnek tűnt fel, a tengerésztiszt oly meglepő komolysággal beszélt találmányáról, hogy a császár végre bizottságot rendelt ki, mely a kisérletet figyelmesen végig nézze s arról neki jelentést tegyen. A kísérlet 1543. június 17-én egy „Trinidad" nevű 200 tonnás hajóval történt meg, a mely épen akkor érkezett meg Barcelona kikötőjébe. A hajó a meghatározott időben azonnal megindult és előre haladt s tetszés szerint erre-arra fordult minden vitorla, evező vagy emberi működés segélye nélkül s a mozgató szerkezetből sem volt egyéb látható, mint egy forró vizzel telt óriási kazán s néhány aczélcsavar, mozgó kerék, vasrúd stb.

2021. február 03., szerda

 

 

05:40
Szokatlan terepre
tévedt a riporternő:
-- Van, amit nagyon szeret?
Eltűnődtem percre.
-- Ilyesmit nem mérek életemben. Nem hiszem. Talán szavakat cserélni egy jónak ígérkező mondatban. Azt nagyon.

És továbbgondolva, keresgéltem. Netán a munkám? Nem. Vagy hogy vagyok például evvel a harmincéves úszással.
-- Szeretem? Nem. Csinálom. Örülök neki? Nem. Ha elmarad, nyertem másfél órát.
-- Hogy két hónapja bezárták a Lukácsot, első nap elfelejtettem. Nem jut eszembe.

És ugyanakkor.
-- Évtizedek óta rengeteg softrémálmaim. Nem engednek be az uszodába. Nem találom. A víz lejt. A víz húsz centis és tele görgetegkővel. Gyerekkel. Nem lehet beugrani. Keresztben gátakadályok. Eltévedek a folyosón. Labirintus. Nincs öltözőszekrény. Más városba költöztették.

Hogy is van ez?!
A szeretet valahol sokkal mélyebben, mint a tudatos énem. Nyilván ugyanígy vagyok sok mással, bizonyára emberekkel is.
Lélektanászoknak tán közhely. Nekem új.

 

07:37
Ma reggel épp
arrafelé, Szentistvánnapi Kenyérért a Boltocskámba. Bezárt kapu.
08:40
Köszönöm, hogy megtisztelte a riporternőt a tovább gondolkodással!
Én azt hiszem, hogy a szeretet nem konkrét, ha mély.
Az emberi kapcsolatok vágyják a szavak, tettek által körbeírható konkrétságot. Pedig mihelyt konkréttá válik, legtöbbször olyan lesz, mint egy lóverseny futam, test test ellen.
Önmagunkból adni a másiknak, talán ez a szeretet. 

 

 

18:56

1992.02.02. Levelek Le Meux-be /7
Esterházy tíz sorban beleírt az új Dunáról-Pestről szóló könyvébe engem, s ezt dedikációjában a tiszteletpéldányban jelezte is. Számomra könyve módszeresen zavaros, intellektualizáció. Válaszomban írtam a tíz sorára egy parafrázist, melyben megdicsőülök, s alakom egybemosódik Józseffel, a kenyéradójával, valamint a keresztet hordó Krisztussal - utalva a hangvételére.


Idézem. Hahn-hahn grófnő, 170 oldal:

Ha hisznek nekem, jó. Budapest olyan város, hogy ömlik az eső, mintha dézsából öntenék. Egy férfi nagyméretű képet cipel. Látszik, nehéz. A kép egy műterembelsőt ábrázol. Legalul, már majdnem le - vagy kicsúszva egy szék van, profán kereszt. A kép szent. Ami Vermeerből kimaradt - így lehetne okoskodni. Mindez a Mártírok útján történik, ahol a szénmonoxid-koncentráció a legnagyobb a városban, valahogy beragad a levegő a házak közé. Európa legbüdösebb utcája, mint ilyen, unicum.

 

S a helyes szöveg, szerintem:

...Mindez a Mártírok útján történt. A festő elhaladtában a boltosok és vevők kitódulnak az üzletekből. A Kanzlei-ből a négy hivatalnok. A fiatalabb rabszolganők ujjuk hegyét csókolgatva ismétlik, itt jön Ő, Potifár háznagya.  A villamosok megállnak, csend lesz. A festő zavartan bizonygatja, hogy az utca nem róla van elnevezve. Egy Veronika nevű növendék megkérdi a Mestert, mennyi ideig tetszett ezt festeni. Végül egy Simon nevű úr kiszáll egy Hondából és átveszi a kép terhét.
Beesteledik, mindenki hazamegy és megjavul. A festő fáradtan meghajol.

(Neki van Hondája. Bár az említett nagy képet én vittem el a lakására.)

 

2021. február 04., csütörtök

03:43
Öröm.
Újra működik a VÁLINEWS-ÖSSZES, és logikusabb helyre is tettem. Közben bele-bele néztem.


1994.04. Levelek Le Meux-be / 21.
Mikica elvesztette a neki dedikált C. Naplót, valahol (hol?) elkallódott. Fölajánlottam helyette másikat, mire nagyon szelíden megmagyarázta, hogy neki tulajdonképpen állandó saját példányra nincs szüksége. Bólintottam, nyeltem egyet, és mosolyogtam. Érettségi utánra tartogatta anyám, átadni édesapám frontról nekem írt levelét. Másfél éves lehettem, amikor íródott. Hadifogságból, betegen küldte, gondolom, sejtette, nem lát többé. A levelet nem vettem át.  Azóta se olvastam. Múltkor kérdeztem anyámat, mi lett vele-, kidobtam rég, mondta. Mi volt ez a gesztus tőlem, ámulok. Az elszántság mellett, hogy én majd a magam útját... nem valami félénkség,  félelem? Hogy engem (gondolom most) egy súlyos árnyék ne irányítson...  (Morális ítélőképességemben mindig bíztam.)

...

Kecskeméten Mikica udvariasan megkérdezte: nem festesz te itt, Kecskeméten túl keveset? Merthogy épp a kompjutert bizgeráltam, és szeretett volna már hozzájutni. Fél óra múlva láttam egy szintén ötödikes lánykával átkarolva ballagni a ház parkjában. Elmélyülten beszélgettek, majd fölmásztak a kapcsolóházikó tetejére, üldögéltek, lábukat lógázva. Mondják, az angol férjek kiválóak, vagyis kiválóan működnek vasúti szerencsétlenségeknél. Miklós talán nem ilyen lesz. Én csak most egy reggel, hazafelé ballagva a Lukácsból értettem meg a nőket. Egészen pontosan: január 28-án reggel 7 óra 58 perckor. Egy néhány napja rádióban hallott, édesen fölkacagó riporternőn tűnődtem, amikor rájöttem. A nők meg vannak fejtve! Hogy ugyanis: hol ilyenek, hol olyanok! Hát ez az. Ezért! nem értettem eddig ezt az egészet.

Szütsnek lelkendezve olvasom be telefonon találmányomat nőügyben, s mondom neki, te csak ne röhögj, ez 52 évi munkám gyümölcse... Mire kéri, tenném hozzá utószónak, hogy főleg! olyanok...


06:45
Ma is sikerül
neki, létrejön a hajnal. F/2021/015

 

 

 

08:29
Csütörtökre-, mára terveztem,
át kell írnom a FILMEK-nél 360 linkkódot, hogy újra működjenek. De rájöttem, és megcsináltam két mozdulattal az összeset egyszerre. Bosszantó.

 

 

09:08
Föltettem egy
vonzó kobaltkéket, sajna tűrhetetlenül szép. Keresek tovább. Vélhetően valami csöndes szürke lenne a legizgalmasabb :-)))
Vagy?
09:34
Szürke lett.
Dögunalmas. Sajnos, így tetszik. Képességeim határa. Két fehér rajzszög a peremére. Fotózható.

 

 

 

13:04
Régi zsidó temető - alkonyat volt - A/2021/06

60x60 cm. 1985-2021

 

 

 

2021. február 05., péntek

06:03
-- Deske, lehet akarattal szeretni? (az uszodás szöveged) (és: kinyílt a japán jázminom.) Zs.

-- Édes Kiskutyám, kötelező. Isten aligha parancsol lehetetlent.
Szeretni = jót akarni és jót tenni. Munka. Sokszor keserves.
Az ember felelős. Reggel evvel a feladattal kell ébredni.
Nem tévesztendő össze a vonzódással. Az nem kötelező :-))
És nem a szerelemmel. Ami Urunk agresszív és zseniális találmánya utódbiztosításra.

Jázminod csodás.
Parancsot teljesít.
Szeret élni. d.

 
13:38

 

2021. február 06., szombat

07:36
Egy bizonyosfajta horizontális humanizmus a legnagyobb, legalattomosabb és legegyetemesebb lázadás Isten tervei ellen... A reneszánsszal kezdődő, Isten nélküli humanizmus mára megteremte mérgező gyümölcseit a nyugati kereszténységen belül is.
Barsi Balázs breviárium p.102.


08:22
Deske, a fenti dögunalmas műterem maga a feltámadás.
kobaltkék nem kell.
nekem, aki a kék szerelmese vagyok, elhiheti.
lehet ezen is a letűnt kéket szeretem.
na, eljutottatott akkor ehhez: letűnt kék
megvan a kék hiányzó árnyalata.
azért ez valami.
L.


08:25
Évtizedekkel zsidó
temetőim (1984-87) után egy új képem valahogy arrafelé kanyarodott, A/2014/43. N. megvette, jó áron, egy feltétellel [lásd lejjebb]. Övé volt A/1985/07-es temetőm is, amit kérésére megvásárlása után - szeretek játszani - erre-arra utána igazgattam. Ennek a képnek most valaki megküldte eredeti állapotát neten, hirtelenjében sokkal jobbnak találtam a véglegesnél. Megmutattam N.-nek és fölajánlottam, hogy ismét továbbfestem az övét, illetve új táblán is megpróbálkozom vele, aztán majd döntse el, melyik tetszik neki.
Megfestettem, A/2021/06.
Ezek az előzmények.

-- Kedves N., megfestettem a korábbi változatot, mutatom. Ha ez neked jobban tetszik, odaadom, cserébe a régiért... Ha nem, akkor majd eladom. Nos? d.

-- Deske, 1. Nagyon nem tetszik 2. Ha nem akarsz javítani rajta, légy szíves dobd ki. 3. Szavad adtad, hogy nem festesz többé zsidó temetőt, különösen nem eladásra. N. 

-- Kedves N., ne feledd, örömet akartam neked okozni, a történet evvel indult. Hogy megpróbálom újra megfesteni, erről leveleztünk. Természetesen nem kötelező örülni az eredménynek, amit neked szántam, ha szerinted nem sikerült.  És miért ne adjam el? Anno egy ilyen ígéretet kiszedni egy gazdag embernek egy szegény embertől, hogy többé nem fest valamit, ez amorális tett volt. Hogy most egyetlen ilyen képet eladjak, ez is a jómódú ember magába felejtkezése. Hogy egy képet folytassak-e vagy ne, ehhez nincsen közöd. Egyébként  részemről nincsen harag, csak csodálkozás. Sok jót tettél velem, hálával emlékezem erre, rád. d.08:56
Deske, különös ez a tiltás.
amivel bebiztosítja, hogy övé az utolsó zsidótemető.
persze nem.
nemcsak mert most festett egyet.
hanem a műterembelsők is azok.
arimátiai József Krisztusnak átadott sírhelye.
zsidótemető belülről.
É.
09:10
Beadtam volna
a képet a Virág Judit Galériának az aukcióra, emelt áron. (temetők eddig náluk 4-5 mill., egyik gyűjtőtől a másikhoz, én a legtöbbet szétajándékoztam anno.) Szerintük, mert új kép, emelt ár nem illeti meg, amúgy is van már válijuk, kettő nem jó egyszerre.

 

-- Deske, szerintem ez nem elutasítás, csak azt gondolják ma a piac egy aukción egy Válit bír el -egyébként árazásban ez hiába a legdrágább sorozat képe, de mivel nem akkor született, így ez egy új kép és a piaci logika szerint a töredékét éri.
Ez nekem is furcsa néha, de a Bortnyik képek kapcsán magyarázták nekem, hogy a Bauhaus alatt készült képei sok tízmilliós kategória és amikor idősebb korában az eltűnt darabokat elkezdte újrafesteni, akkor ezek a tizedét se érik a piacon. 
Nem tudom ez mennyire igazságos, de a piaci árazás ilyen, amennyire én ismerem. R.

 

-- Köszönöm, igaz. Sajna, eszembe jutott, a késői Kassák-önmásolatoknál én is fanyalgok. Bár ez nem egészen az. Ez a kép nem fog most több HUF érni, de ez is rendben van. Szellemi értéke konstans. 1 mill. HUF fogom árusítani, köszi, d.
10:50
Már ahogy fotóztam
tegnapelőtt, tudtam, ez még korai lesz. Ma tovább. Kopár műterem - A/2021/07

 

 

2021. február 07., vasárnap

04:56
Házassági konfliktusa
- elhidegülés -, levelezünk. Írom neki:

...Húgom mesélte, ha valami visszataszítót talál valakiben, mindig megtalálja a párját önmagában is.
...Tavaly egyszer azt a penitenciát kaptam, okozzak örömet magamnak.
... A mindenesti covidsétánk fordulójánál megállunk, és fölolvasok Katának egy Illyés verset. Zelk forog a sírjában. 
... Micsoda ereje van, hogy Kata tőlem festés közben is kétóránként megkérdezi: hozhatok egy teát? - mert fejébe vette, hogy keveset iszom.
 

...És végül; ne a magad szenvedése..., teljes erővel, hogy mi örömet tudnál adni neki MA. Én reggel fogmosás közben ehhez ötletért öt szenthez.
 ... Keveset beszélj. Inkább dialógust. Ajándékozd meg avval, hogy kérdezd. Őt beszéltesd. Meséltesd fiatal koráról, történeteiről. Arról mindenki szeret beszélni. Kinyílhat.
ölel d.


 

08:10
Négykor ébred, nyolckor
már ólom fáradtság. Délelőtt majd a reptérre.
Aki fél kilenckor ébred, ezt a cédulát találja. Majd. Az előszobában.
14:01
Svábhegy,
Mátyás Király út. Kissé fanyalgok, nem forradalmi kompozíció. F/2021/016

 

14:07
Deske, elgondoltam, hogy magánál az van, hogy magának tényleg nincs jövő.
először azt gondoltam, hogy nem bízik az utókorban. és ezért végez el minden munkálatot helyettük is. [Nem foglalkozat az utókor. Megszoktam mindent azonnal bef.; keservesek a nyitva maradt mezők. d.]
aztán rájöttem: mi az utókor annak, aki a jövő idővel nem tud mit kezdeni?
hát nekilát.
és ha még ehhez az jön, hogy imád táblázatokat készíteni, mert azok tagolják az idejét.
a jövő magának üresség. [Így van. Olykor halvány félelmek. d.]
és ha épp üres ideje van, akkor az a leképezhetetlen jövő. ezért aztán gyorsan töltsük ki.

és hát ez behívja az ellenpólust: valakit, akinek az álom igeideje a valós idő.
én megtanultam tanulni, építkezni a maga idő-észleléséből.
azt hiszem nekem könnyebb a magáéból. strukturál.
ámde minden rendezettség mélyén tudom, hogy valójában semmit nem raktunk a helyére, [Rendben vagyok a rendemmel. Bár tegnap majdnem elveszett a pénztárcám. d.] mert semmi nincs a mi hatalmunkban. és csak az ősbizalom tart meg engem, hogy nem is nekünk kell helyrezökkenteni semmit. L.

 

 

14:56
Kurva életbe,
gyűrődik a hasam.

 

 

18:09.
Megírtam
kerekre. C.19694

A RIPORTKÉRDÉS

-- Van, amit nagyon szeret?
-- Ilyesmit nem mérek. Talán szavakat cserélni egy jónak ígérkező mondatban. Azt nagyon.

Eltűnődtem.
A munkám? Nem.
A harmincéves úszás? Nem. Csinálom. Örülök neki? Nem.
Bezárták a Lukácsot, első nap elfelejtettem.

Ugyanakkor álmaim.
Nem engednek be az uszodába. Nem találom. A víz lejt. A víz húsz centis. Tele görgetegkővel. Gyerekkel. Keresztben gátakadály. Eltévedek a folyosón. Labirintus. Nincs öltözőszekrény. Más városba költözött.

Hát hogy van ez.
A szeretet mélyebben, valahol. Nyilván így, emberrel is.
Nekem új.

 

2021. február 08., hétfő

10:27
20. INFO - no copyright
- a honlap menüben. Így időnként váratlan levelek. Úgy emlékszem, Zsófi lányom szomszédja.

-- Kedves Dezső! Ez készül. Köszönöm, hogy használhattam a fotót. Cs.A.
-- Szívesen. d.

Kikerestem, járdafotóm; NEWS-kép: H/2021/06/61 Most a dizájnhoz: G/2021/01

 
11:58

Minap BARSI BALÁZS OFM. - idézetem: egyfajta horizontális humanizmus a legnagyobb, legalattomosabb lázadás Isten tervei ellen. Valaki kérte a teljes szöveget. itt van, 3 könyvoldal.13:58
-- Deske, ha nem kell az új megrendelőnek
a zsidó-temetős kép, akkor én jelentkezem.
Ugyan csak részletekben tudnék fizetni,
de beállítunk egy havi összeget és enter... C.

 

-- OK, jegyeztem, és  köszönöm. 1 mill.
Az írhatja (csak) fölül,
ha valaki max. 2 részletben kifizeti.
Emberi dolog, de a kis részletekben
semmi örömöm sincsen, elolvad a történet,
ugye megérted. d.

hát igen
nyugdíjam = lakbér + gázszámla
és érdeklődő helyett lassan éve maszkviselés :))

februári kiállításom talán májusban
ma vettem egy OMRON vérnyomásmérőt
ez kevesebbet mutat, OK
Katának de. vérvétel 48e HUF

19:48
Évtizedek után
visszakerült könyvecske, Klee. Tán életemben először hosszan egy-egy képet. Próbáltam teljes figyelemmel fegyelemmel.
És hódolattal.
És nem megy.
Nem hallom őt, a néhány súlyos munkáját kivéve.
Ha vonat, nála Vidám vonat...ó, ó, akkor inkább a gyermek Delvaux.


Na, azért ez. Nem repül nagyon magasan, de a ritmusa. München, Főpályudvar. Itt nem ötletes, nem jópofizik.

 

 

2021. február 09., kedd

05:40
Rettenetesen szép
lett ez a műterem, otthonos és meleg. Ez így nem mehet tovább, fekvés előtt fél órával tudatosult, s láttam neki. Lehet, már ezek a nagyon üres nagyon fehér képeim is erről szóltak. Először le a plakátokat. Hat könyv a fotel mellett, elolvasásra. Nevetséges. (Az nekem ötszáz év.) Aztán tovább, végig a szobán.
F/2020/211

 

F/2021/017

 

06:10
Este Zsófitól
egy megkésett válaszküldemény, evvel:
- csicsói házikó - szép álmokat.zs. (ilyet néha én is, hasonlót)
- Mi ez, néprajzi gyűjtés? Valami archívum?
- Most tervezem, ismerősnek.
- Gyönyörű.
- Életmentő. (vélhetően utolsó nagy munkáját politizálása okán visszavették tőle)
95 éves építész ismerőse egy párizsi szanatóriumban hosszú ideig combnyaktörés műtét után: - Fölhívom minden este "esti mese" helyett.

 


Megyek bicikli. Azt hiszem szegény Józsefet ma fogják kútba dobni. Közkeletűen ösztövér vagyok. De ez csak a látszat.

 

13:43
Ára számlámon,
a kép már falon.
Ez megvolt.

 

14:35
Délelőtt új kép
kezd. Első lendülettel eddig, s hirtelenjében is nem kívánok rá többet. Aztán majd. Máris: itt a monitoron, ahogy nézem, azt a vonalat elhalványítani, túl sok a locsogás. A/2021/08 60x60.

 

15:06
Zsófi
lányomnak mail.

Isten tartson továbbra is tenyere közepén. Elég hülye szülnapi  ajándék 100e HUF a számládon ölel d.


2021. február 10., szerda

06:06
-- Ki vagyok borulva, Deske.
A Mátyás templommal szemközti szép kis irodaház
homlokzatát reneszánszra átépítik a bunkók. Szörnyű. S.

-- Tudod, fölszisszenve mások bűnein,
mindig csak annyit mondok: MOSTAR.
Csontváry is lefestette.
Azt a hidat 20 éve lebombázták.
Építünk és rombolunk. Te is, én is.

Avval szoktam helyretenni magam, hogy foglalkozzam inkább
előbb csak a magam bűneivel. Lesz dolgom. d.10:44
Egy baktérium
számára a közeledő autóbusz semmitmondó látvány. Az ember fontolja meg ellenségeit.

 

 

10:46
Fárad a szemem
olvasásnál. Optikusom: US. pilótáknak bevetés előtt feketeáfonyás palacsinta. Vettem kapszulában.
És hogy öblítsem hideg vízzel, frissíti.

 

 

12:34
Megteremtett műterem - A/2020/04,
tavaly éveleji, ma tovább. 60x60 cm.


 

2021. február 11., csütörtök

05:45
Hát innét
ez a fájdalmas Zelk-kötetcím. Ébredve leltem rá.

LÁTOMÁS? NEM. ÍGY IGAZ.
Megmarkolva a folyó partját,
kiborította mint egy teknőt --:
kereste vízbefúlt fiát
a fuvaros tébolyult felesége - - -

téglaporos keréknyomok az égen.

 

06:16
Ébredve kb.
10 perc lábtorna, ezt is két éve tanultam, elhittem, hogy öregen a legfontosabb.
és akkor
Vallomás a denevérpadról
( ajánlással H.Gy.-nek, aki él-hal a struktúrákért :-)))
Ösztönösen sajnálom tőle az időt, mint mindentől. Lassan érett kedveltté, hogy menetrend formálódott hozzá. Tehát fejjel lefelé lógva hat egészséges perc. Fejben másodpercet számolni. (karórám közben három percenként csipog)

az első 20 mp. vidám, lám, rászántam magam, és mert érzem, a derekam meglepődik
20 mp. testforgás, ez alacsonyabb rendű,
utána 20 mp. testcsavarás, ez újabb találmány, érdekes
35 mp. fejforgatás - hallom, hogy recseg, mindezek kétszer, jobbra és balra
eddig 170 et számoltam, ilyenkor szokott a vekker 180 mp. jelezni
ez jó, mert már a második félidőbe kerültem
akkor 100 mp. szabadfoglalkozás, vagyis kötöttségek nélküli henye forgások
akkor 30 törzshajlítás, de nem kötelező ennyi, ha ma nehéz
és marad 70 mp., amikor csak úgy, behunyt szemmel, fejjel lefelé
mindeközben rendszerint NEWS-mondatokat fogalmazok
182-184 mp. számolásnál szokott figyelmeztetni az óra, hogy megtörtént
akkor vízszintesbe, hogy ne szédüljek el, még így 2-3 lassú mélylégzés

és jöhet Thomas Mann, uszoda helyett, a szobabiciklivel 25 p.
ma fogják kútba dobni, lelkierővel nem ugrom át

Ösztönös életféltéssel és megfeszített vigyázattal bukott le... nagyobb ficamok nélkül érte el az omladékos feneket, mindenféle férgek, ászkák és pincebogarak rémületére, melyek nem vártak ilyen látogatást.

A legrémületesebb pillanatban is hülyéskedik. Imádom... mondanák a lányok.
Aztán majd a percvekkert beindít az óránkénti guggoláshoz. Előtte ima. Bele-belealszom. Azonnal álmodok is.
06:32
Leleteiket
kell vinnem egy (valódi) csodadoktorhoz. Mail fiamnak:

jó lenne, ha velem tudnál jönni, ilyenkor fölöslegesen izgulós vagyok, amitől csőlátás

 


07:34
Katának már
nehéz három napokra Szeged mellett néprajz-gyűjteni. Évtizedek óta jár Zsombóra. Most egy találmánya, ami fényesen bejött. Egy-egy óra telefoninterjú ismerőseivel, most a lakodalmi étrendi szokásokról. (átalánydíjasok vagyunk) Az időpontot előre egyeztetik. Előtte pedig órákat készül, kérdéseit rendezve. Most is, hogy benézek az üvegajtón át, asztalnál, tollal a kezében, merev nyakkal. Tehát telefonál.

 

08:34
Civil létemre
egy szentséget kiszolgáltattam; az esküvőnkön. Ja, és áldoztatok is. Ha gyónnak nekem, az nem számít bele.09:17
A Lourdes-i Szűz Mária
-jelenés ünnepe. Szent Bernadett látnok leveléből:

E tizenöt nap alatt három titkot is közölt velem, de megtiltotta, hogy ezeket bárkinek is eláruljam. Én pedig ezeket mindeddig hűségesen megőriztem.

Egy kislány világraszóló híreket kap. Nem szabad elmondania. Az egész világ megtudja, hogy ő tudja.
Az Ég is játszik.09:46
Az A/2020/46
tovább. Írták már ilyenre, hogy az ott én vagyok.

 

09:50
Az ember próbálkozik. Hogy ez már megvolt? Akkor is. F/2021/019

11:01
Életemben először
sikerült föltenni egy olyan mélytűzű vöröset, amit Czóbel tudott legjobb óráiban.

 2021. február 12., péntek

06:54
Jákob..., aki
földi vándorútján mindig a csillagokra nézett

rövidlátó vagyok, de igyekszem

 

08:40
Hegedűs Gyöngyi
verse, szövegeimből.

 

[ÉLETEMBEN ELŐSZÖR]

Életemben először sikerült föltenni
egy olyan mélytűzű vöröset,
amit Czóbel tudott legjobb óráiban.
Rövidlátó vagyok, de igyekszem.

Életemben először sikerült föltenni
egy olyan mélytűzű vöröset,
amit Czóbel tudott legjobb óráiban.
Az ember próbálkozik. Hogy ez már megvolt?
Akkor is.

Életemben először sikerült föltenni
egy olyan mélytűzű vöröset,
amit Czóbel tudott legjobb óráiban.
Ma dobják szegény Józsefet a kútba.

Életemben először sikerült föltenni
egy olyan mélytűzű vöröset,
amit Czóbel tudott legjobb óráiban.
Írták már ilyenre, hogy az ott én vagyok.

Életemben először sikerült föltenni
egy olyan mélytűzű vöröset,
amit Czóbel tudott legjobb óráiban.
Civil létemre egy szentséget kiszolgáltattam.

 


09:18
Hét másik mellett
ezt is kitettem tegnap, javítani. Tudom, nincsen neki közepe. És nem tudom megoldani.
Illetve. A világon nincs mindennek közepe. Ha megtartom, nem nyúlok hozzá. A/2020/42

 


 

 

09:27
Megyünk Katának
füles fotelt venni. Párhetes előzmények, vágyik rá... Centimétert viszek, mert valószínű, 1 cm híján nem fog beférni a szobájába. Hacsak nem szétszedve adják. Ugyan egyet 20 napja megrendeltem és kifizettem, arról semmi hír. Gyanús, hogy a visszajelzésben a Margit körút szavak után egy kínai betű.
Mégse megyünk, nincsen jól. Hátha addig megjön a kínai IKEA-ból.

 

-- Deske, be fog férni. Én a nővéreknek akarok öltözőszekrényt venni a rendelőbe. E.

-- Ma is megvan, negyven éve hanglemezboltot terveztem az Írók Boltja mellé. Személyzeti öltöző a pincében. A fém szekrényeket a szabványszürkéről narancssárgára festették, tervem szerint. Azt hiszem (remélem), nem egyformára. d.


10:32
Nem tudom,
helyesen tettem-e, most felhőket és holdat rajzoltam a műterembe --
Megérte ez a 19e HUF befektetés. Evvel 120/76 vagyok átlagában, stabilan.11:23
Mínusz hét fok.
Az élet él. Egyetlen anyuka égen és földön... a parkban. Mert levegőre kell vinni. Istenem. Mért hatódom ezen meg mindig. A magányossága. De hiszen. A legszebb évei. Ha létezik ilyen. F/2021/020

 

 


11:54
Semmi ihlet.
Nyolc javítandó kép egymásnak döntve. Veszem a fölsőt, s ha kész, teszem át balról jobbra. És jön a következő.
Ennek két fehér rajzszög a peremébe. Az jelezi, hogy.18:03
Kedves Gyöngyi, annyira tetszik a mai verse, hogy kitaláltam egy formulát, és beveszem a verseim közé. Talán így lesz pontos a lábjegyzet, mit szól hozzá:
EZT A VERSEMET HEGEDŰS GYÖNGYI ÍRTA MEG.
d.

 

2021. február 13., szombat

06:39
Ki vagy mi nyöszörög odalenn? Természetes tartózkodási helyed ez, vagy jobb szeretnél másutt lenni? - kiáltott le erőlködő aggastyánhangon a kútba

ebben az emlékezetes két gyönyörű mondatban is hülyéskedik
mi pedig túl vagyunk a nehezén
09:54
Valamelyik
pályaudvaron találtam. El lehet tűnődni, milyen történések előzhették meg ezt a megfogalmazást.
2021. február 14., vasárnap

06:07

A KIVÁLASZTOTT  // C.19699
Amikor belezavarnak sémáinkba
Kalkuttai Teréz Anya fiatalon
hát ő is ember

leveleiben leírta -
olvasták a szentté avatók,
megjárta a lélek sötét éjszakáit,
talán nincs is Isten

én sose voltam ilyen bátor

illetve kiválasztott

szerencsére


06:15
New York,
1945. Háborúból hazaérkező katonák.

 

06:17
Tegnap egy
benedekrendi; ha valaki komolyabban akarná venni a napi imát.
1. Egy rövidke részlet a bibliából. (Nem ötletszerűen, másnap a köv. sorok. Vagy a napi igeliturgia https://katolikus.hu/igenaptar )
2. Mire figyeltem föl. Aztán végig. (Isten minden mondattal veled beszél.)
3. Elhatározni; tehát mit kell tennem.

(Visszatérek ehhez a Fioretti imaközösségben. A fennhangon-körbeimánkban mi a fölolvasott igére azonnal imában reagáltunk.
Ez összeszedettséget teremtett, túllépve az alkalmi náthaproblémákon.) (Rögtön többféle tartalommegfejtés.)


És egy elmélkedős lehetőség:
Egyetlen bibliamondatot forgatni magamban egész nap, elmondani harmincszor is. Hogy ez nekem mi.
(Ő példának, Jákob, ne menj Egyiptomba.) Estére gondolatcsokor, tapasztalta.

 

 


10:26
Kata beleszeretett
egy IKEA fülesfotelbe. Találtam aukciósban, kifizettem, hamarosan vissza is jeleztek:

Nem is kaptam semmit, négy hete már. Hétfőn megvesszük - Kata nagyon várja már - az IKEA-ban.
Nem biztos, hogy átfér szűk ajtaján, 81 cm. Lehet, hogy két fotelünk lesz.
13:15
Sokan voltunk
a hűvösvölgyi Reptéren. Elfértünk. F/2021021

 14:54
Az országban
elhangzó milyen sok mondat lényege szerint: vivivi.... vivivi.... vivivi....
Magyarra fordítva: én itt vagyok... te hol vagy..., és nem több.
Konrad Lorenz kiskacsái éjszakai sürgős kérdéseire válaszolt emígyen.

2021. február 15., hétfő

09:27
Zelk HALOTTAIM

Izgatottabbak az élőknél,
nem ölelnek, csak hadonásznak, 
úgy szeretnek, csak fenyegetnek,
ujjukkal szívemre mutatva 
számonkérik mindenegy percem, 
mit gyűjtöttem haláluk óta.
Az vagyok nékik, aki vélük, 
aki akkor, közöttük voltam -- 
bánják is ők, ha térdig járok 
a vénség lekaparhatatlan,
csontomra száradó sarában: 
ők futni vágynak, én is fussak!
ők táncot vágynak, én is járjam 
az ifjúság jeges lépcsőit,
a hegedűszó meredélyét!
Velük, velük, velük, tapodtat 
se nélkülük, én lettem hűtlen, 
én hagytam el a régi udvart, 
én álltam föl a régi asztal
mellől, melyet ők körbe ültek 
a lámpafény holdudvarában. 
Velük a földön és a földben --
ez a parancs. S hogy ne feledjem:
aki lányra ha még ránézek, 
fölírják annak homlokára, 
csikorgó maradék szavamra, 
süllyedő, horpadt egeimre, 
holnap leomló falaimra. 12:54
Sajátos.

A Magyar Nemzeti Galéria
1945-utáni oszt. vezető szobácskájának
falára festve. Megmagyarázta,
ez egy festőkollega, Gerber Pál
művészeti alkotása.
Sajátos.

Ma már ritkán arrafelé dolgom,
utoljára-, akkor fotóztam.

Nem tudom, megvan-e még.
H/2017/11/10

 

13:20
Józsi atya:
Isten nem fejbólintó Jánosokat akar, hanem munkatársakat a világépítésben. Akik pörölnek, kérnek, követelnek, sürgetnek. Már a zsoltárosok tudták; imába foglalt átkozódások.
Én 1985 óta a mindenért hálát adok (megköszönök) (Pál) - elvét. Átgondolandó, a kettő összeillesztése. Alighanem sorrendiség kérdés. Ha penészes a kibontott baracklekvár, amit a kenyeremre; akkor először másodszor harmadszor.


14:22
Katával IKEA-ba, de
fotel neki való csak a hét végén. Onnét a Városligetbe, hallott egy új szuperjátszótérről. Csakugyan. Közben találtam egy marokkövet, nagyon jó fogása és két nézete. Szép.
B. Robi magyarázta egy pilisi kiránduláson, ha valakit gyomorszáj által ki akarok ütni, feltétlen szorítsak a markomba valamit-, kulcscsomó--

 

2021. február 16., kedd

13:22
Lélekmelengetőnek
kaptam.
Az. Három percben. filmecske.

 

 

17:45
Katával
orvosnál
a szépnevű Balassa utcában
valamint fölfedezte esti éteknek
szálkás mustárnak neveztem el
február tizenegyedikén
új időszámítás vette kezdetét
rájött mindegy vitaminügyben
mit tesz elém, csak dúsan mustárral
lévén finom ízekre alkalmatlan
most mindenféle füvek
netán még csalán is a tetején

 

20:57
És soron kívül -
baráti gesztus - délutánra létrejött Kata fülesfotel. F/2021/022

 

2021. február 17., Hamvazószerda

06:51
Fiam több
, mint én. Ismeri a majd szót is.

 

11:59
Hála az IKEA-nak
, a fülesfotel révén hatalmas hullámpapír-ládám. Tűnődöm, beleköltözni. Jó erős.


14:54
Dédmamazsófi
műve, elsősorban Katának, hogy orvosoknál. De azért nekem is.

 

14:58
Körlevelem
Fioretti közösségem számára.

...Nagyböjt kezdetére: találjatok magatoknak egy területet, ahol valamit szebben-jobban. Pld. valami önmegtagadás. Egy területre jobban odafigyelni, azt előre eldönteni.
ölelés d.

 

2021. február 18., csütörtök

09:50
-- Ez egy gonosz mondatom volt, Deske?
-- Nem, de nem viszi előre a világot.10:02
Tegnap egyetlen
hasznos, váli-keretet csináltam megmaradt tavalyi grafikámnak. Kérdéses volt, ez egyáltalán alkalmas-e erre. Igen.
Derékszög sehol. B/2020/54

 

10:07
Katát kísérve
az Üllői útra - szépek ezek az ellenfények -, hazafelé - a mai böjtöm -, vettem egy Piramis szeletet.
Helyben fogyasztással.
Ma 11h. másfél órás tel.interjú a Mária Rádióval, kezdek készülni rá. 33 percre vágják. Febr. 27., szombat 21.05h megy adásba.

 

10:10
Ipari-geometriai
és biológiai rendek találkozása. Kedvelem. Mint Illyés szerint a megműveléssel rendezett emberarcú dunántúli dombok.
F/2021/023


12:14
Óra, és néhány
perc interjú, megvolt. Hevesen tiltakoztam, hogy a szeretet édes érzés. Munka.

 

2021. február 19., péntek

06:43
Kata egy napra
kórházban, kivizsgáláson. Gondolom, mára már tájékozott és beszámoláskész az ápolónők főzési szokásairól, férjeiknek szabadidő tevékenységéről és kedveltebb tévéműsorairól, az unokák érdeklődési területéről, főbb tehetségtípusairól, sporttevékenységéről, továbbtanulási kilátásairól. Néprajzos.

13:34
Mária Rádió interjú,
fordulat. Most gyorsan megtanultam mobillal hangfölvenni, s kiderült az én felvételem sokkal jobb, mint ami a riporter telefonján átment, úgyhogy az enyémet használja. Ráadásul, ami átküldtem, Paula áldásosan megvágta, kivette belőle a reménytelen ö..ö..ö-zéseimet, stb. Már a 65-ből csak 40 perc, a rádióban ez majd 33 lesz, ott rendesen, fejléccel... Mutatom.

 

17:41
Nekünk ilyen
takarítónőnk van :-)) (okosabb, mint mi ketten együtt)... kértem; átküldte imáját, hogy ő reggelente:

Jó reggelt Mennyei Atyám, jó reggelt Úr Jézus, jó reggelt Szent Szellem.
 Köszönöm hogy élek, hogy mozgok, hogy egészséges vagyok...

...Gyönyörű imát küldött. Erre elővettem, Bibliám végére beírva egy másik; évtizedek óta nem használtam,
ez sírnivalóan pontos, pontosabb.   1986.11. // C.05289

 

Megvallom az én számmal az Úr Jézust,
akit Isten föltámasztott a halálból, tehát meg vagyok váltva!
Én Krisztusban vagyok! Új teremtés vagyok! Új Atyám van a mennyben!
Új életem van - örök életem!
"Hatalmat kaptam, hogy skorpiókon és kígyókon tapossak,
és az ellenség minden erején és semmi nem árthat nekem!
Krisztuson keresztül minden lehetséges nekem!"
Naponta megvallom, hogy a golgotai kereszt milyen áldást hozott számomra!
"Áldjad én lelkem az Urat, és meg ne felejtkezzél semmi jótéteményéről!
Aki megbocsájtja minden vétkedet és meggyógyítja minden betegségedet."
Megvallom tehát, hogy nem félek
"még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a Gonosztól!
Nem félek, mert Te velem vagy!
Nem csüggedek, mert Te vagy az én Istenem!
Te megsegítesz engem! Te megerősítesz engem!"
Bennem az erő lelke van!
Bennem a szeretet lelke van!
Az Úr előttem jár! Jézus bennem van!
Az Úr angyala tábort jár körülöttem!
Alattam a mindenható Isten karjai!
Halleluja!
Bátran vallom, hogy a mai nap egy jó nap!
Ma egészséges vagyok!
Ma telve vagyok Isten szeretetével!
Ma telve vagyok az Úr örömével!
Ma telve vagyok az Isten békéjével!
Ma telve vagyok az Isten bölcsességével!
Ma telve vagyok a Szentlélekkel!
Ma ez mind az enyém!
Megvallom, hogy ma segíteni fogok valakin!
Ma örvendezek abban, hogy a menny az én otthonom!
Ma örvendezek abban, hogy az egész családom az Úr sátorába gyülekezik!
Ez az én megvallásom!
Bátran mondom az ördög, az angyalok, és az Úr Jézus,
és Isten, az én mennyei Atyám elött!
Köszönöm néked Atyám, hogy az enyém lehet, amit kérek!
Az én vallomásom elődbe jut, s ezt az igédre alapozva mondom,
Jézus az én megvallásom főpapja. Amen.
         Pastor John: A csoda a te szádban van.


Majd Katával, reggelente.


letölthető: https://deske.hu/iras/html-2021/pastor-john.htm .... jobb klikk ... link mentés másként... és a gépedre kerül21:25
Két éve csinálja
képkereteimet fiatal asztalos ösmerősöm. A szomszéd szobában, két fűrészgépemmel. Növekvő teher - újabban bizony lelki is - a deszkák-lécek beszerzése, hazacipelése. Ma rákérdeztem. És átválallja. Igen nagy megkönnyebbülés. Bő egy éves nyersanyagaim jövő héttel készen, beraktározva. Minden későbbi vágyra készen állok, három nagy keret is lesz, 90 centis.

 


22:30
Reagálva MMA
elnöknek levelemre, ismerősöm meséli, próbált egy orsz. fest. kiáll. szervezni, első kérdés az volt, ki lesz a kurátor. Vagyis az egészet egy személyre hárítanák. Hogy ő választja a művészt, szabad beadás nincs, amiből reálisan választani lehetne. Ez szörnyűséges kötelező divatszokás lett, nem lehet kitérni előle.
- Nem úgy lehetne kihúzni ezt a ostoba méregfogat, hogy a kurátor fölkér maga alá három zsürort? És meghirdetett szabad beadás..?
Ha én tavaly megfestettem a Mona Lisát, honnét tudja azt a Pest megyében élő kurátor, akivel életemben nem találkoztam.


 

2021. február 20., szombat

05:41
Ritka édes
mondat tegnap
Szerelemnapló
kötetemről;
idős asszony, telefonba:

Kedvem lett tőle szerelmesnek lenni.

letölthető, jobb klikkel:

deske.hu/konyvek/html/szerelemnaplo/szerelemnaplo.pdf

07:54
Azokban a napokban Mózes apósának, Jetrónak, Midián papjának juhait őrizte. Kiv.3.

Milyen gazdag mondat.
08:04
-- Hogy van evvel a tegnap mutatott imámmal? d.
-- Szép. de nekem nem árad. Tulképpen tele bibliai idézettel vagy parafrázissal. Azt hiszem, az ima legfőbb gátja a szavak értelme. Én abban gyakorlom magam, hogy azt feladjam. P.
-- Akkor magának a nyelveken imádkozás való. Ha az ember kéri a Szentlelket, általában megkapja. Én a kutyákhoz is evvel beszélek. Megengedett. d.
-- Arra a meggyőződésre jutottam, mikor egy Hang volt a látomásom, hogy valójában az a Hang mindig itt van, mindig elérhető, csak én vagyok elérhetetlen sokszor, így van ez a Szent Lélekkel. P.
-- Pontos, szép. d.
08:55
Kifliért szaladtam
le. Arcából semmit nem láttam. Ahogy előttem sietett fehér svájci sapkában, derékban karcsú vidám fekete kabátkája, hátravetett hosszú haja, farmernadrág, típusosan ó lábak... Én máris.
Ahogy Szabó Lőrinc valahol, négy boka, autóba libbenő, csak ennyi. És ez nem kevés.14:00
Öreg emberek
szerelmes levelei.2021. február 21., vasárnap

08:01
A világ legdrágább művésze, az angol Damien Hirst, formalinban tartósított cápát, zebrát, hosszában kettéhasított tehenet és borját – állít ki hatalmas üvegtartályokban. Velencei Biennálé, 2013. Itt hagyományosan képzőművészeti alkotásoknak nevezhető műtárgyak jóformán egyáltalán nem szerepeltek...
Engem mindez arra az egykori, vurstli-béli látványosságra emlékeztet, amely „A magyarok bevonulását” hirdette egy kapu fölött, amelyen áthaladva, ki lehetett menni egy másik kapun, ami fölött meg ez állt: „A magyarok kivonulása”.  
Figyelemkeltő eszközként beválik még a botrány. A Velencei Biennálén vizeletbe áztatott feszület.
Ez a galériás rendszer gyarmatosítja a képzőművészetet, szellemi értékeket saját értékrendje szerinti anyagi értékekké fordítja le. Véleménymonopólium és szinte korlátlan hatalom.

Szemadám Gyurka e jelenségeket megmagyarázó gondolatai
összefoglalása 2,5 oldal
a tanulmány 19 oldal13:08
Kata ágyban,
egyedül a Tóth Árpád sétányon. Magasból körbenézni fontos. Önérzet növel. Csodálom és irigylem a kutyákat, legfőbb örömük az engedelmesség. Anyja kezét ráncigálja apró ember, hangosan nyiszog. Nyöszörgéseiből kiderül, még keresi az okát. Napsütés, lent a Duna fölött köd. Rég feledett Medjugorét 86-ban megjárt rózsafüzéremet elővettem, nem használtam, csak jólesően szorongattam útközben. Aztán haza, Katának ebéd melegíteni. Este mondta, ma csak egy Üdvözlégy, minden visszhangzik a fejemben, amit kimondok. Mondom, akkor ez máris kettőnek számít.

F/2021/024
Tíz éve ilyet sokat fotóztam.


Jánossy Gyuri szép háza a sétányon. Pár évig tanított, kellemetlenül :-)) okos ember volt.
21:42
Mester, Márai Sándor, Föld, föld... részletre akadtam ma

“Lakásomból mindössze néhány tűzfalat találtam. Az ostrom alatt a ház három bombatalálatot és több mint harminc gránátot kapott. A szemétdombon, amely törmelékekből, lépcsőfokok romjaiból, bútorroncsokból emelkedett a lépcsőház helyén, felmásztam valahogy az emeletre, és a pépes, romos domb tetején, ami valamikor az otthonom volt, megpillantottam a cilinderem és egy francia porcelán gyertyatartót. Fényképek hevertek a szemétben, közöttük az, amely – régen valamikor, az ostrom előtt – az íróasztalom felett lógott és Tolsztojt ábrázolta, amint Gorkijjal állong a Jasznaja Poljana-i kertben. Ezt a fényképet zsebre tettem és körülnéztem, mit vihetnék még emlékbe? A torlaszokon át behatoltam a szobába, ahol könyveim sorakoztak a polcokon. Szerettem volna megtalálni a bilingvikus Marcus Aureliust, aztán Eckermann Beszélgetéseit és egy régi magyar kiadású Bibliát. De a rendetlenségben nehéz volt tájékozódni. A légnyomás, mint valami papírzúzda, pépessé darálta a könyvek legtöbbjét. Mégis egy könyv sértetlen címlappal feküdt a szemétdombon, közvetlenül cilinderem mellett. Felemeltem, elolvastam a címet: „A polgári kutya gondozásának könyve”, ez volt a cím. Ez a kötetet zsebre vágtam és óvatosan lemásztam a szemétdombról a földszintre. Ebben a pillanatban – később sokat gondolkoztam ezen – különös megkönnyebbülést éreztem.” N.


2021. február 22., hétfő

07:45
Nem magamról akarna
itt szó esni, hanem egy bíztató szó rettenetes erejéről. Mondja, öt éve, hogy öregotthonba került, néhány sorom élteti, s idézte is azonnal a telefonba. A Versnapló kötetemből.

[HA AZT MONDOM, UTÁLOK ÉLNI]     // C.01177

ha azt mondom: utálok élni
ez engedetlenség
nyafogás
gyengeség 

azt mondod rá:
szökj haza hadifogságból, szakadt bakancsban
gyógyulj meg méhoperáció után
készíts naponta meleg ebédet
mosogass el egy évben 365-ször
és aztán halj meg tisztességesen05:59
Kedves Barátaim, most megint nem tudom, melyiktekhez kell fordulnom, az OSZK szerveren  a Total Comm-ban nézve a honlapom könyvtára teljesen szétesett. És pld. belekerült az ALKALMI-3 folderem, ahol szigorúan magánügyek, nem része a honlapnak, szerencsére, ahogy látom, nem az eredeti, hanem teljesen zavaros tartalommal… Kérem szíves segítségteket, köszönöm. d.

 

08:05
Kedves Dezső! Ez az én hibám lesz, új szerverünk van, és azt a törlést amit korábban a régin megcsináltam, ezen még nem csináltam meg. A nap folyamán intézem. H.

Ennek örömére guggoltam ötöt. Igaz, anélkül is.09:20

Ötlet. Azt a minap megtalált (pénteken mutatott) imát apróra hajtogatva a zsebembe, és napközben egy-egy mondat, megerősítésül.

-- Te megerősítesz engem!
-- Nem félek, mert te velem vagy!
-- Bátran vallom, hogy a mai nap egy jó nap!
-- Ma egészséges vagyok!
-- Ma telve vagyok az Úr örömével!09:33
Deske, ez hihetetlen!!! A zöld pontok (kb.ezer) ezen a Google Earth térképen a világ minden részén található rádióállomásokat jelzik. Kattints bármelyik pontra, és azonnal meghallod azt az állomást, amelyeknek nagyon jó a vétele.
Például Írország keleti partjának kb. felénél van egy állomás, amely ír kocsmazenét játszik. A zenéket biztosan élvezni fogja. R.
http://radio.garden/live/toulouse/radiopresence

10:30
kipróbáltam; én (d.) most egy canadai adót:
http://radio.garden/visit/saskatoon/DZzvupba09:51
Ez a fotó
egy regény. Megrendítő. Ez a tisztaság. Helyét tudó nyugodt méltóság.


11:36
Emlékek. Amikor
Mikivel a WTC - World Trade Center utódja tetején
H/2015/10/14711:57
Nemzetközi műalkotás.
Visszajött decemberben Franciába küldött Szerelemnaplóm.

12:20

Hát ez aligha folytatható
két napja kezdtem
A/2021/08
60x60


2021. február 23., kedd

09:29
Mai álmom
egy szűk párbeszéd.
Valamely leánynak jeleztem, hogy.
-- Gyere. Húsz év múlva úgyse kellek senkinek.14:15
Helyzet
. Tizenkét fok, napsütés, a parkban 107-en, sokuk kettesével. Üldögélnek. Babakocsi. Tavaszodik, nem vitás.21:37
...hitéletemnek másik kulcsfigurája egy protestáns lelkész; Carothers könyvecskéje a „Magasztalásban rejlő erő”. A könyv egymondatos summája, hogy mindenért adjatok hálát,  mindent köszönjetek meg...
a rosszért is hálát adni, mert Isten útjai nem a mieink, és ami elénk kerül, azt mind azért kapjuk, hogy hozzá közelebb jussunk.
Dicsőíteni nem vagyok tehetséges, mondatokat nem tudok cifrázni...
Ha a képkeret építésnél valami jól sikerült, és megörülök neki, akkor kifejezni, hogy ezért hálás vagyok, két másodpercre mozdulatlanná válok, megállok a munkában.

Mostanra meglett, elkészítettem a szombat 21:05-kor Mária Rádió adásba kerülő interjúm szerkesztett szövegét. Az a rengeteg töltelékszó.

 

2021. február 24., szerda

08:54
Háromhavonta
az Irgalmasokhoz, prosztata gyógyszerért. Most a "...bennem az erő lelke van"- a pénteken itt mutatott imát vittem a doktornak, avval, hogy lélekgyógyító.
-- Az rám fér.
Míg öltözködtem, láthatóan végig elolvasta, a másodpéldányt rezidense. A két nővér felé mindig meghajlok, hogy:
-- Köszönöm a munkájukat.

Micsoda móka ez a világ minden rádiója... most egy tengeröböl menti kisváros adója. Hogy Írország-e, vagy Skócia, műveltség hiányában nem tudom.  http://radio.garden/visit/dingwall/C519O3Kt
Most meg az egyetlen Grönland adó, valami igen kopogós nyelven dialógizálnak, talán eszkimók, Kalaallit Nunaata Radioa, Greenland: http://radio.garden/visit/nuuk/p61CzVsL Náluk most reggel 5. Ráklikkelve lehet forgatni a földgömböt, majd ráközelíteni.

09:26
Zseniális.

Descartes azt mondja: "Cogito, ergo sum" s evvel megbolondította egész Európát.
XVI. Benedek pápa ellenben azt mondja. "Cogitor, ergo sum!" -- El vagyok gondolva, azért vagyok!"
Barsi Balázs interjú, Franka 2020. nyár10:18
Matematikus-informatikus
Pócs Ádám barátom tanult hobbigrafikus is, most munkáját beválogatták a Magyar Logók - kötetbe. Ez jó.

 

 

-- Ádám, ez logó kurvajó. d.
-- Benne van a lelkem. :)
-- Cseszheted a lelkedet, magánügy. A tehetséged.
11:25
Ők is fölfedezték
a park kedves fennsíkját, a napfényt, együttlétet.

 

 

 

14:18
Horthy a Gellért
szálló előtt, 1919, mögötte kétméteres, valószínűleg apám.H/2019/07/53

 

 

2021. február 26., péntek

 

08:53
Szeretnék
három hétre egy morzegombos színváltós terepzöld katonai elemlámpát, kölcsönbe. Csak szeretgetni. Nincs valakinek?10:32
-- Csak fekete NDK színváltósom van. üdv. K.

- Ölellek!!! Akkor az távolból (fél) boldogít!! :-))

 

2021. február 27., szombat

15:58
Köv. két hét
alkotóház Kecskemét, Katával; arra készülök föl. 10 táblát viszek.
Ötven éve voltam ott először:
Nagy keresztút - A/1971/10 80x360 cm. Piliscsaba Kat. Egyetem
Siena-Párizs és ami közte volt - A/1971/11 100x140 cm. MNG / Alkotmánybíróság, letét
Avignoni szerelmesek - A/1971/12 140x100 cm. Nemzeti Galéria, mind ajándék

Jézusmária
16:41

-- Nálunk van 3 gombos szines zöld elemlámpa :) Váli Zsófia
-- te vagy az én elsőszülöttem! d.
-- Leküldöm utánad Kecskemétre, jó?
-- Köszi, és köszi a fotót is. Sajnos nem eléggé zöld.

 

 

21:11
Engem nem lehet
leradírozni :-)) itt a Mária Rádió-interjú, hanggal, mert egy irodavezető néni beszél helyettem, ó.
 

22:38
A legkisebb unoka
ünnep; ő 18, Kata süt, hagyományosan az én feladatom a torta közepébe kerülő zászló.


 

2021. február 28., vasárnap

07:58

 

2021. febr. napi olvasó: 333
Facebook kb. 60

 

  összes levél     LEVELEK LE MEUX‒BE  1990.5.17..... ►     weben 2000.6.11..... ► ‒  –