VÁLINEWS; LEVELEK LE MEUX‒be / 316.

2021. július 1., csütörtök, Kékkút

01:52
Berszán Gábor
búcsúzik tőlem.
Is.
Fájdalmas.

SziaDeske
Koszonom a tobb éves egyttmúködést
Üdv G

Az előzményekről hete írtam:
2009. karácsonyára honlapot csináltam neki - berszangabor.hu - minden munkáját föltettem rá és bejuttattam a Széchényi Könyvtárba.
Eddig a Vasárnapi Újságot 135 cikkben dolgozta föl az évek folyamán. Munkája nemzeti érték.
Most feleségétől érdeklődtem, elmaradtak a háromhetenként-cikkek.

 

Gábor, ne add fel. Mit veszíthetsz vele. Kezdd el összeszedni 1854. év legfontosabbjait. Ölel: d.

Katával egy Üdvözlégy G. jó halála kegyelméért.

Gábornál F/2018/130

 
01:52
-- Kedves Deske!
Ugye ismeri az érzést, hogy nekem AZ KELL!
Megláttam azt a Pilinszky fotót...
(ami a Beszélgetések kötet elején van) ott az íróasztalán.
Hol lehet ilyet beszerezni??
Nagyon szeretnék!
Köszönöm! Szeretettel üdvözlöm: L.

-- Itt. :-)))
Lefotóztam,
nyomdai minőségben, 7,2 MB.,
csak egy printer kell hozzá.
http://deske.hu/iras/link-2021/pilinszky.jpg
Fotó Balla Demeter.
A Kráter kötetéből téptem ki tegnap,
nagyon kellett valami ide,
de se Illyés, se Zelk nem volt.


Alvó szegek jéghideg homokban
Plakátmagányban ázó éjjelek.

d.

++++01:56
-- Deske, nekem úgy tűnik eredeti... R.
https://galeriasavaria.hu/termekek/reszletek/festmeny/3710925/Sugar-Gyula-Csendelet/

 

-- Szerintem is. Gyönyörű, köszönöm. Nálam ez lesz: SU486 Csendélet. d.

 
07:52
Egyetlen
éjszaka az emeleten.
De mért sötétebb az egyik.

 
07:56
Drága Szüts
katalógusomba 1980.

Váli Dezső két citrompótlóval és négy kanál cukorral issza (a világ legrosszabb) teáját
Váli Dezső életében a legnagyobb fényűzés az aszkézis
Váli Dezső imád autót vezetni, (sajnos) soha nem fél vezetés közben
Váli Dezső épített egy 18x24 cm-es negatív méretű fényképezőgépet
Váli Dezső az elmúlt négy évben mindennap tanult egy órát angolul
Váli Dezső fölnevelt egy bernáthegyi kutyát
Váli Dezső naplóját mikrofilmen őrzi, hogy tűz, árvíz vagy földrengés esetén megmenthető legyen
Váli Dezső csináltatott egy fosztott pihével bélelt hálózsákot, amiben télen is lehet szabadban aludni
Váli Dezső reggel jógázik
Váli Dezső a múltkor azt írta: lehet, hogy a házikoszt jobb, mint a konzerv, de nem marad utána doboz
Váli Dezső imádja az édességet és a rock and rollt
Váli Dezső (állítólag) remekül síel
Váli Dezső legjobb barátja Paul Klee, a festő
Váli Dezső nem szeret festeni
Váli Dezső mindennap fest
Váli Dezső a barátom.

 13:55
Ezek az állatok
a légypapíron éhenhalnak, kérdőjel.16:08
Most kaptam,
ima haldoklóért.

Mindenható Uralkodó, Úristen, Jézus Krisztusnak, a mi Urunknak Atyja, ki akarod, hogy minden ember üdvözüljön, az igazság ismeretére jusson, ki nem akarod a bűnös halálát. hanem, hogy megtérjen és éljen: esedezünk hozzád és buzgón kérünk téged, hogy most elköltöző szolgádat oldozd fel a bűn minden kötelékétől és szabadítsd meg minden átoktól. Bocsásd meg minden bűnét, melyet ifjúságától fogva a mai napig szóval, tettel, vagy mulasztással elkövetett, lelki atyjának meggyónt, vagy amelyeket feledékenységből elmulasztott. Mert  egyedül te vagy, ki a megkötözötteket feloldozod, és a töredelmeseket felemeled, te vagy a csüggedők reménysége, kinek hatalma van minden benned bízó ember bűnét megbocsátani, mert bár mint gyarló testi ember vétkezett is, mégsem távozott el tőled, igaz Istenétől és Teremtőjétől. Azért jóságos és irgalmas Isten, irgalomteljes ítéleteddel könyörülvén rajta, add, mindenhatóságod által, hogy lelke szelíden szabaduljon fel a test kötelékeitől, és teste tisztuljon meg minden bűnös szennytől. Fogadd lelkét békével magadhoz és összes szentjeid között örökkévaló hajlékodban, nyugtasd meg őt, egyszülött Fiad, a mi Urunk és Megváltónk, Jézus Krisztus szent szenvedéseiért és életadó vérének kiontásáért, mellyel az emberi nem az ördög rabságából megváltatott, kivel áldott vagy legszentebb elevenítő lelkeddel együtt most és mindenkor és örökkön örökké. Amen.

 

2021. július 2., péntek, Kékkút

11:15
Csehov tragédiáinak témája -- ha egy szóba sűríthető -- a napi feladat hiánya.
A Szálasi-korszak azért tudott olyan hitvánnyá válni, mert százezres tömegek elvesztették napi feladatukat s vele erkölcsi fegyelmüket... Nemcsak a rabtartók voltak erkölcstelenek, a zsidóság is azzá lett a rabságban [mondja a zsidó Déry], melynek egyetlen feladata a gyilkosok elleni védekezés volt...

Ki őrizte meg szilárdságát a képlékennyé vált társadalomban, például a főváros ostromának idején? Elsősorban a nők, mert dolguk volt: a bombázások közti szünetekben sorban álltak kenyérért, vizet hordtak... az ostromnak ők az igazi hősei, újra bebizonyították, hogy többet érnek a férfiaknál...
Nádor utcai rejtekhelyünk öreg, hatvanéves házvezetőjének is voltak napi feladatai: el kellett látnia hat embert, s őrködnie kellett elmenekült gazdáinak bútorai, lakása fölött. Éppoly lelkiismeretesen takarított benne, mint békében. A bombázások alatt nem jött le a pincébe, nem volt ideje.
Ítélet nincs p.283.
Pár évente újra elolvasom, itt, Kékkúton. Történeteit már rég, fejből. Most a gondolatfuttatásai. Hegyek völgyek bércek.
A svédfogó: kezemmel is csinálni valamit. Kamaszkoromtól fejvakarás. Hatvan éve az ideggondozó rendelőben a szépíró Benedek István dr. adott is rá gyógyszert. De akkor már tudtam, mi az a placebo.

 

 

12:11
Misén fölvett
félperces filmem küldtem neki egy édes kislányról. Cserébe fotó, déd?unokával. Minden gyerek égből való.

 18:24
Déli alvásidőmben
Tapolcára gyógyszerért és folyékony élelmiszerért.
Most elnéztem a légyfogót, az egyik állat lába ritmusosan rezgett.19:23.
Akartam volna
az alkonyati kertben Déryt olvasni, pokrócba burkolva, de egy (értékes) küldemény, Facebookról levett, és semmi adat.
Első a kötelesség :-)) Négyszögesítettem, opusz neki, Csendélet SU487.

19:53
Megállapodtunk.
A haldokló légynek wc-papírral kegyelemdöfés, mely egyben szemfödelévé vált.


 

22:06
Most itt
tartok.

..- a szépségre törő igyekezetet a természet -- az ember -- egyik legtiszteletreméltóbb tulajdonságának tartom. Önzetlen szépség? Hogy volna az, amikor gyönyörködtet, tehát hasznomra van? Áll ez a l'art pour l'art-ra a művészetben is; amihez csak azt jegyezném meg, bátortalanul persze, hogy a szó egy henye gondolat henye összefoglalása, mert l'art pour l'art művészet nincs.
p.310


2021. július 3., szombat, Kékkút

05:25
Minden ezen múlott,
imént, félálomban eszembe jutott valami.
Godot Galéria-kiállításom szeptember közepén nyílik, a harmadik a Bartók Béla úton. Rengeteg munka, terhes rá gondolni is. Jövőre 80. Leginkább az utcai plakátja érdekelt az egészből, mert kitaláltam valamit, van egy erős fotóm; az fél éve nyomdakész, sűrű levelezések végeztével, fiammal. A kiragasztás 1,7 mill. körüli összege meglesz, megszervezve. (Velem üzletelve senki nem jár rosszul. Én sem, csak/mert mások a szempontjaim.)

Amiért eredetileg a tárlat, a sorozat szénrajzom, azt tavaly egy tételben igen jutányosan eladtam a Galériának, ne kelljen netán évekig a műteremben evvel foglalatoskodnom, ide-oda rakosgatnom. Aztán tavasszal egy ötlet, hiszen itt elférnének még olajképek is; fölvetettem, beleegyeztek.

Hanem amiért most mindezt leírom.
Fél háromkor ébredve egy ötlet, ami átbillentette a súlypontot. Kiteszem azt a három nagy - ugyan már tőlem elkerült - képemet. Hogy ugyanis - te jó ég - ez bemutató, nem a lehetséges HUF...

És akkor már nem bírtam visszaaludni. Mert az egyik kritikus fal méretét nem tudom, elfér-e ott a... Hol lehet ez az adat (a 65 gigás honlapon)... Ja, az utóbbi kiállítás virtuális sétája. Ágyból ki. Öltözködés közben számoltam az ötórai harangkondulást. Idén jobb erőben, 191. Tavaly 154 körül voltak.
És meg is van. Azon a falon elfér majd az A/2021/...


ez volt a tavalyi plakát:                                                  

11:45
Délelőtt be
Tapolcára, gyógyszerért és folyékony élelmiszerért. A múltkori kevés.


13:48
-- Kedves Deske! Üdv Mészöly Miklós emlékházából, Szekszárdról! A.
-- Köszönöm, ez infó! Hát megvan. Igen, az övé volt... Esterházynak adtam öt munkámat, segítsen, nem győzöm őket szétajándékozni. Mészöly állítólag később tapintatosan érdeklődött, hogy ezt tulajdonképpen tőlem, vagy Pétertől kapta szülnapjára...
Örülök, hogy az eredeti keret. Temetőkápolna II - B/1968/26. d.
-- Még annyi volt kiirva, hogy Esterházy Péter ajándéka Mészöly Miklósnak 75. születésnapjára. A.18:17
Leginkább
Illyés-Déry vagy írok, ő leginkább ás.
F/2021/088

 

 

 

F/2021/089

 

 

2021. július 4., vasárnap, Kékkút

12.48
Ebéd-imát
jó ideje egymást átölelve Édes Jézus légy vendégünk, áldd meg, amit adtál nékünk.
Csak én AMIT helyett AKIT; és mint egy dudát, megnyomom a fenekét.
Meghallgattatik.


13:05
Álmomban megint
messzi ismeretlen külváros, sötét bérházak, zsákutcák és téves utak, reményesen reménytelenül igyekezve hazajutni. Mintha ott, az a 14-es villamos -- fölrémlik egy régi emlék --, tán otthonos ismertebb tájakra vinne. Hátha.
De nem áll meg. És hiába keresem, hol lehet a megállója.

 


15:20
Beleolvastam
a V. NAPLÓ-ba; - verseimbe, 2016. táján. Jó. Vagyis vállalom, igen, sok bizonytalankodások után. És hogy mertem végül képekkel telerakni. (Menü: 14. KÖNYVEK, legfölül). AZ OSZK-változatot, (1949-2020) eddig 1729-en olvasták. Ennek lehet is örülni.19:34
Alkonyati séta,
bár a domboldalról visszafordulunk, a szőlőültetvényes szemközi oldalt szerettük volna megnézni. Hazafelé az úton könyökmankóval Cserhalmi színész ballag barátjával, tán ötödik szomszédunk, én még nem beszéltem vele. Kata mindenkivel viszonyban, köszönünk. Én annyit mondok a fekete mankófejre mutatva, be kéne festeni pirosra.
-- Megcsinálom, nem vicc, holnap spray a boltostól.


2021. július 5., hétfő, Kékkút

10:55
Udvari mocsokban
sárba taposva nyélcsonkjával oldalvást feküdt. Évszázadok óta ott lehetett, tán cséplőgép tulajdonos elődünk. Sosem tartottam magam férfiasnak, -- ó, ó, azok a gyönyörű dörgő hangú nagydarab szőrös emberek --, tán ezért vonzódom az egyszerű szerkezetű súlynehéz tárgyakhoz. A military eszközökhöz. Ő hivatalosan Samu (ha tízkilós), vagy legalábbis félsamu, krampácsoló-kalapács. Vasúti töltés, munka a sínek alá. Nem is volt nehéz funkciót találnom, amiért befogadom életembe; csöndes méltóságán túl, olykor csakugyan szükségem üllőre.
Az idei nyár hozama a vérgőzösen profi német svédfogó mellett.
F/2021/090

13:08
-- Kedves Deske, ez a Félsamu gyönyörű. Mesélni enged.... Üdv H.
-- Elmerengtem horpadásain. Szaknyelven, amikor megfolyik az anyag. Micsoda erőbehatások... d.
11:24
Szervező-rendező
alkatom/szeretetem gyerekes öble,
hogy DIZÁJN név alatt
tervezett tárgyaimat is opuszjegyzékbe.

Ez a kissé otromba sámli,
Kékkút kezdetén szükségből kettőt csináltam.
Aztán vagy harmincöt év, ma már új funkcióban,
éjjeliszekrény, hogy lyukat fúrtam a sarkába.

De száma ettől nem változott :-))
G/1981/0811:38
Kötélidegzetűeknek,
akiknek van türelmük 45 sec. egyformaságra. Hangok.
Kékkút, este nyolckor.

12:26
-- Kedves Váli Dezső úr ! Vásároltam egy Sugár festményt , látom gyűjti a képeket a festőművész munkásságáról így gondoltam megosztom Önnel. 58x78cm tempera papír farostra kasírozva. Gyakran találkozom a művész képeivel, de csak most leltem rá erre a honlapra, ezentúl küldöm, ha találok valamit. N.
-- Pompás! Profi adatközlés. Nálam így lesz: Csendélet SU488. Ez a váza nem először szerepel...

Egyre többre értékelem a csendéleteit.

19:40
Estefelé kisebb
sétánk a szőlődomb oldalában. Onnét az egész Káli-medencét.

 

19:42
Milyen állatok
építenek itt otthont maguknak, -- ha ugyan --, a ház tövében, vajon.
F/2021/091

19:48
Deske, nem tudom, mi az, de szép -- lehet, hogy bogárhotelként működik -- mindenféle rovar belerakja a tojását, petéjét és befoltozza,
aztán, ha kikel a gyerek, ott a lyuk. s.20:08
Egy maliciózus
megjegyzés kapcsán, hogy buborékban élek; eltűnődtem. Igen, vállaltan nem érdekel a napi politika. Nincs feladatként jelölve munkaköri leírásomban. Munkamegosztás. Amúgy is, szinte kizárólag sopánkodást hallok, az pedig... felnőtt emberek...
Megvan az Elektronikus Könyvtárban, ez alkalomból most kikerestem a hatalmas ívű novellát, Ottlik Minden megvan**-- ahol megenged ez ügyben egy mosolyt magának. A kisfiú történetéből:
[**CTRL + klikk a kék szóra... a fejlécben megjelenik.]

A kelmefestő sarkán egy este nagybetűs újságcímet olvasott. „Történelmi órák - Megkezdték a tárgyalásokat - Holnap dől el a világ sorsa.” A rikkancs már elment, üresen hagyott állványára volt kirajzszögezve a hírlap. Úgy? gondolta Jacobi. Tehát holnap. Ezt tudnom kell majd. De másnap aztán, talán mert a domboldalon át mentek haza, kerülővel, talán mert más dolga volt, és nem ért rá megnézni az újságos állványát, vagy talán mert egyszerűen elfelejtette az egészet, mégsem tudta meg, hogy mi lett a világ sorsa. Az is lehet, hogy amúgy is egy múlt heti újság volt, amit látott. Elejtették a süketnéma koldust is, hamarosan.


Vagy még egyszerűbben; Pilinszky: Nem tudom, ki volt a külügyminiszter, amikor Van Gogh lefestette a bakancsát.

2021. július 6., kedd, Kékkút

13:01
Ha tegnap
fáradtan nem fordulunk félúton, a kékkúti dombtetőről ez az örök táj. F/1983/01


Illetve nyáron így.

 

 

 Ugyanez évből a megbővült család F/1983/09


Mostanában
 nem szerettem meg a doktor nénit még teljesebben- mondta anno Mikica az oltás után.13:27
-- Szia Deske, a tegnap föltett kép... apám kínai vázája. üdv: Sugár János
-- Be a Sugár-élete fotók közé: FSU081, köszi d.

 

 

 

13:45
-- A tegnapi buborékban élek - jegyzeted. Ha mindig mindenki ezt mondta volna? Mi volna velünk?- barlangban laknánk... R.

-- Nem így értettem. Ez a belső békére vonatozik, nem tétlenséget jelent. (A mindenért hálaadás akkor nem hazug, ha elhisszük, hogy minden hajunk szála számon van tartva, hogy nagyon szeretve vagyunk. Hogy a bajok is értünk, ha úgy fogadjuk.) d.


15:48
A kert felől.
Lassan búcsúzunk is. Jönnek az unokák. F/2021/092

 

A kert felé. F/2021/09316:57
Kedves Deske, a tegnapi homoktölcsérek fotóhoz: HANGYALESŐ (védett állat). Gyerekkoromban sokat etettük. Ha bogár vagy hangya kerül a tölcsérbe, nem tud kimászni belőle. http://users.atw.hu/hbrezervatum/hangyaleso.htm Üdv: C.


2021. július 7., szerda, Kékkút

04:47
Úgy enne végre
valami igazit, zsíros kenyeret, póréhagymával..., talán turmixolva, hogy le tudná nyelni... tréfálkozunk Katával.

14:55
Kedves Dezső, tapasztalat: hihetetlen, de igaz , hogy pár hónap múlva már nem fog hiányozni, és bizonyos ételek, amiket én korábban nagyon szerettem, most kifejezetten taszítóak… Ha nem jön (de be fog)  be, akkor keresek zsíros kenyér ízű, vagy póréhagyma ízű rágót :-) Üdv É.
( -- nekem meg műterem ízű rágót :-))) d. -- )

15:24
Kedves Kata, lehet póréhagymalevest, meg krémet csinálni. K.
10:46
Rothko ugyanarról
beszél, mint Csók István, csak ő nem a földszinten kezdi.

No. 18. --- Keresztapa reggelije

Kúrálom magam szomorúság ellen, hogy én egy arcot így nem tudnék. Hogy nem ezen múlik.11:57
Vashegyi György MMA Elnök
másolat: titkarsag@mma.hu

Tisztelt Elnök Úr!
Van szerencsém Önt följelenteni Önnél. Kérem, szíveskedjék fegyelmi vizsgálatot lefolytatni Önmaga ellen, hogy közérdekű, az elnökséget érintő felterjesztésemre [2020.09.04, ismét: 2021.01.23.] nem válaszolt, ebből vélelmezem, nem foglalkoztak vele.
Elküldöm harmadszor is.
Jelzem, hogy netáni válaszát is mutatom honlapom blogjában.
Tisztelettel: vd.

 

2020.09.04.                                               html-2020/mma.htm                                   C.19325
vashegyi.gyorgy@mma.hu
Vashegyi György úr, MMA Elnök

 

Tisztelt Elnök Úr!
Levelem mailben, nem elegáns, de jobban kezelhető. Az MMA a Műcsarnok gazdája, a Szabadjáték...-  kiállításhoz szólok hozzá.

1.  A KIÁLLÍTÁS TÍPUSÁRÓL 
Ez a tárlat olyan, mint mikor a násznép gyülekezik, sötét öltönyök, majd a menet elindul, viszik a menyasszonyt. S megérkeznek a templom helyett a strandra. S kérdi a menyasszony: ?? - Igen, ez valóban más. De ha már itt vagyunk, vegyük sorra, itt is mi minden jó. Van napsütés és van árnyék, van homokozó, sör...
...erőteljes félrenavigálás történt; ennek az ötévenkénti tárlatnak országos festészeti kiállításnak kellett volna lenni. Nem valamilyen csoporttárlatnak, mint címe is sugallja, hanem kerek seregszemlének. Itt két fogalom keveredett.
 
2. A KURÁTORI SZISZTÉMA
Csodálkozom az irányítókon, hogy ezt az ötévenkénti csúcskiállítást egyetlen emberre bízzák. És csodálkozom a kurátoron, aki ezt el meri vállalni; hogy ő majd meghív festőket, és választ műveket. Azokból, akiket ismer. E munkához az ország összes műtermét ismernie kellene.
Ezzel szembeállítva az egyetemes gyakorlat: meghirdetett szabad beadás (max. 3 mű, neten). Tudom, nagy munka. Öttagú zsűri. Tájékozatlanságból vagy valamely személyes koncepció okán nem marad ki senki.  Marad a minőségelvűség.

3. A CÍMADÁSRÓL

Csacska divat lett kiállításoknak fantáziacímet adni. Szabadjáték..., tartalmatlan, üres szó. Populária. Vagy vegyük komolyan? Stop. Sokunknak ez nem játék. Amúgy, ha Fekete Lyuk vagy Fülesbögre c. tárlatra hívnak minket, mindig jelzik, a megadott témát nem kell túl szigorúan értelmezni... Összekacsintás.
E kiállítástípus címe helyesen: Országos Festészeti Kiállítás, vagy régi szép szóval: Tavaszi (Őszi) Tárlat. (Ezek szerintem informatívabbak, minthogy Nemzeti Szalon.)

4. MINDEZ ÖTÉVENKÉNT
Az MMA kialakított egy rendszert, de a tapasztaltok alapján merjünk továbblépni. Áldemokrácia ez a mostani egyenlősdi. Ötévenkénti kiállítás OK. építészeknél. Az évente készülő sok ezer kép okán festőknél ez bizony kétévente kellene. Őseink a Műcsarnokot amúgy erre építették.
Egy visszajelzést majd majd megköszönnék.

Szívélyes üdvözlettel:  
Váli Dezső jóhiszemű, jogcím nélküli MMA kültag
vali@deske.hu


15:59
Bekentem
Samu kalapácsot vazelinnel, hogy rozsdás foltjai szebben mutassanak. Azonnal le kellett mosni. Természetesen.17:27
Pizsamaszobor
a falon F/2021/094

 


18:06
Kis rend,
módosítás a menü / 20. INFO-NO COPYRIGHT fejezetben. Egy elfelejtett link onnét: C. Napló e-book formátumban:

itunes.apple.com/hu/book/c.-naplo-1958-1992/id603529483?mt=11


 

2021. július 8., csütörtök, Kékkút - Bp.

17:01
Tízkor Pestre
kocsival, Katát vonatra, ő nem autóval, nemjólléte miatt. Itthon: Samu kalapácsfej 4,612 kg. (többszöri mérés közepelése) Elsőként Lukács uszoda, udvariassági negyed táv; 38 Celsius árnyékban. Kata is befutott. A lakás csupa légy, aludni nem tudtam, nem tudom, mi a teendő. Fatáblát bekentem mézzel, hátha. De nem. Most egy tepsibe vizet a szoba közepére, hátha csak szomjasak, és majd halálra isszák magukat, fegyelmezetlenül.

 

18:30
Beszélgettünk. Szóba
került a Lukács uszoda faliújság - Fölrémlett egy emlékezetes rangú megemlékezés, annó le is fotóztam.
Most előkerestem, opuszszám, megtalálhatóra az adatbázisba.
Zsuzsi kiállítás ügyben is érdekelt volt, ilyesmiről sokszor beszélgettünk. Megnyitóimra eljöttek. Az utolsó 10 évben már nem járt ide.

 


18:40
Most jövök rá,
hogy hiszen minden második ember egyszer özvegy lesz.


20:36
Lányommal
mailek.

-- Olvastalak... legyek ellen málnaszörp
jó édesre keverve,
műanyag flakon kettévág,
s a tölcsérrel lefele egyik a másikba.
Benne a szörp.  :) zs.


-- Fontos, kutya!
Így gondoltad?
Húsz van a műteremben. d.

-- Jó, a légy nem tud kirepülni belőle.
A tölcsért lehet rövidebbre.
Nálunk a konyhában
mindig van, belefulladnak. zs.

Másnap: azt a szörpöt ki is ihatnám, avval lenne valami oka a létre.
20:46
Hogy a júniusi
NEWS-t kiprinteltem, betelt. Jön a köv. irattartó doboz. Kis magányos háromperces ünnep.
Föliratok tussal, a filctoll fényre halkul.

 2021. július 9., péntek, immár Bp.


06:42
Alulinformált
legyekkel vagyok körülvéve. Az elmúlt két hét alatt egy embertelen, üres műterembe költöztek be. Honnan jöttek, jöhettek, nem tudom, talán a Seolból. Istent és embert nem ismernek, embert legalábbis bizonyosan nem; jámbor érdeklődéssel-, békés bizalommal nyugodalmasan mászkálnak karomon, lábamon. Potenciális gyilkosuk testén.

06:45
Ferencesek ma ünneplik:
Szent Nicolaus Pick, Wilhaldus és vértanú társai. 
1572 júniusában, Hollandiában a kálvinisták hatalmukba kerítették Gorcum városát. A ferenceseket és más papokat összeszedték és különböző helyekre vezették őket, közönséges játékokkal megcsúfolva... majd felszólították őket, hogy tagadják meg az Eucharisztiába és a Római Pápa primátusába vetett hitüket. Mivel szilárdan kitartottak a hitben, Miklóst az ajtófélfára akasztották, verték, fáklyákkal égették és nyelvét kihúzták. Különböző megcsonkítások után valamennyit kivégezték.

 

 

09:19
Hát ha harc,
legyen harc. A kis kínai nem értette,
de bepötyögtette a telefonjába: légy fogo.
Ááá, kiáltotta kínaiul, és szaladt érte.

 

Bár este BŐR feliratú dobozomat előszedve,
gyorsan csináltam egyet fanyélre szögelve,
öt halálos áldozattal, de hátha jobb a profi.
Mégis, a többezer éves kínai tapasztalat.

Minden szobába egyet, meg
egyet a szomszédasszonynak is, fog örülni.

Légybarát halál ráduplázni. Az elsőnél rezeg. Érdekes, mennyire szeretik a bal monitoromat a rohadékok.
Kata szerint semmi fantáziájuk. Csapok. Egyik ajtófélfáról a másikra repülnek.
Semmi LMBTQ, vonzódnak a fehérhez.

 

 

09:59
Saját életemben
ennek semmi jelét nem tapasztalom. A Bábolnai Bio kft. szerint kollegák közeli jelenléte vonzó hely az ott-tartózkodásra; rányomtatott, előrajzolt légykompánia a ragadós csíkon, randomban.
Meglátjuk.
Nem láttuk meg.
Órák múltán semmi, oda vizilovakat is rajzolhattak volna.


 

10:41
Nemzetközi tapasztalat,
a nyaralás csúcsa a hazaérkezés.
- 05:23 vekker, miután kizökkent az idő; - ó kárhozat
- melyik ima is fogmosás alatt
- denevérpad idejére a Morton tea, másfél kanál cukor; ekvivalens időterhelés
-- tegnap esti mise Zalán atyával most, online
- az optikusnál új kirakat
- betonozzák az irodaház alapozását
- szervusz, igen nyaralásból; a balatonból hiányoznak a kék csempecsíkok
- bukóforduló, természetesen

 


Tiszteletem! Szenzációs a sajtosrúdja, pont mint egy lombos erdőrészlet, lombozat, törzsek, talaj mind ott van. Üdv. B.10:52
húsz éve
láttam néhányszor, más társaságában
megszólít a medence szélén
- megismer? és leveszi az úszósapkáját
- öregszem, nem
- [összeszedjük a múltat, külföldön él; és:]
- olvasom magát. eligazodási pont
jól esett


16:37
Befejező
mail informatikus Pistinek, 3oldal, honlapprogram jav. ügyben.

 

 

19:04
Öreg szülék,
csak füleljük, mi minden a nagyvilágban.

A./ Váli Zsófi. Fölruccantak férjével hozzánk Dunakesziről, biciklivel. Hoztak Katának neki való kis finomságokat, útközbeni mezei virágot.
-- De most zápor volt?!
-- Ó, nem volt nagy.
Félúton fürödtek egyet a Dunában, a Római parton. Hogy ők gyakran.
-- Van ott strand?
-- Na nem, azokat kerüljük.
-- Hol öltöztetek?
-- Nem öltöztünk. Rajtunk van...

B./ És a másik Zsófi, a dédmama:
MEGSZÜLETETT A 17. UTÓDOM
(és egy melléklet is hozzá, ő is dédunoka?)

 

 

 

19:17
Aki a legeslegjobbak
között.
Öregúr már ő is, a nagyszerű grafikus, szeretem.
Csoportos kiállításunkra meghívtam.

Kedveseim !
Szeretettel küldöm a honlapom címét.
www.molnarpeter-festo.hu

Szép nyarat!
Baráti üdvözlet: Péter

 

Lehet, hogy bélyeg rám,
hogy éppen ezt választottam mutatni,
ráadásul csak egy illusztrációja
de valami gyönyörű.

Csak a betű nem,
valószínű a tipográfus választotta,
remélem, nem ő.

 

 

2021. július 10., szombat

00:41
Kata este
Makk Károly/Déry Szerelem filmjére hívott. Néztük a tévét. Gyönyörű történet, olvastam is; nagyszerű színészek, gyenge operatőr. Mondanám, azóta mennyit fejlődött a kamera/színész mozgatás. De téves, a művészetben nincsen fejlődés. A minőségnek nincsen technikai feltétele.
F/2021/095
Németh István (könyv)kiadóm és jóbarátom:

-- Drága Mester, a valahavolt egyik legnagyobb operatőri teljesítmény a Szerelem fotografálása!!!!!!!!! És nem a magyar filmről beszélek, hanem az egyetemesről!!!!!!!!! A film nélküle nem lenne az, ami. Tóth Jánosnak hívták míg élt.
-- Te hiteles vagy. Vagy nagyon más az ízlésünk, de csakugyan lehet, hogy egy kisméretű képernyő sok mindent elpusztított. Részletek elveszvén üres a látvány. d.05:28
Kb. 36 kiírtva.
Légy nincs. Akkor most mi van. Bizonyára béke. Bizonyosan Rothko. És harckészültség.09:08
Valamely kisegyház
oszlopos tagja, okosabb, mint három férfi, drága takarítónőnknek tíz helyett ötvenet küldtem. Olaszba készül.

Kedves Klári, hallom, útra készül. Akkor kérem, így szezon végén, ápr. 4 ünnepség keretében fogadja el év végi köszönetünket, 50 e HUF erejéig, rátettem a számlájára, örülünk, hogy megismerhettük magát. És jó utat! d.

 

 11:39
Mi van akkor,
ha egy fotó életlen, de jó a foltritmusa. Azt hiszem, akkor semmi sincs.

 
2021. július 11., vasárnap

10:10
Ma a féltávot
- vasárnap - is alig bírtam.
Viszont utána a Lukács-kertben
az öreg cigányasszonytól
- évtizedes köszöngetős ismeretség -
vettem ideális pizsamanadrágot,
úgyhogy rögtön kettőt is.
Ez nem fog nyomni, szorítani,
összetorlódni alkalmatlan helyeken.

Kata mondja, hiszen ez női.
Persze.
Részletkérdés.

 

Fotózás idejére
fölhúztam most, utcai ruhámra.

 

13:25
Hogy hetek
óta enni (pépeset) se, de inni se nagyon tud már, Kata döntött, kezdjük intézni, hogy gyomra táplálása kivezetett csövön át.

19:20
--Úristen, micsoda lelki ereje van... s.
-- ezúttal ez (inkább) kényszer d.
-- gyomorszondás táplálást otthon is lehet? s.
-- igen d.
-- hogy viseled? és Ő? s.
-- nem vidáman és nyugodtan. d.

19:23
Imával gondolunk Rátok. Üdv: K.


19:45
Könyvesbolt.
Micsoda család! Fordította Szabó T. Anna. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és Megváltónknak, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökkön örökké. Amen.21:51
Adódott az ötlet,
hangtárban, és az írások között is megnéztem Szabó T. Annácskával hosszú-hosszú kapcsolatomat. Pld. ezt az egy órás beszélgetést a Petőfi Múzeumban vele, 2020.

 


Itt begépelve a fenti. // C.18982
Vagy ahogy elkezdődött. 2006. // C.08773
A postán visszaküldött levelezőlapom 2007; süteményes tálcája G/2007/13... vagy olvasható méretben G/2007/13
Ahogy folytatódott. 2009. // C.08977
Most mit írjak neki.


2021. július 12., hétfő

02:03

EMBER

Nem vagyok ember.
Hanem öregember.
Ami egészen más.
Minden más.
A lábos fülét is másként fogom.

 

 

08:47
A Lukács uszoda
tökéletes. Az öltözőben hiába kérdezősködtem, sajnálkozva széttárták a karjukat, csak a negyedik tudta elmondani, mi történt tegnap este a Wembley stadionban a futball Európa-bajnokságon.


10:18
Drága Deske, ma is tanultam valamit..., Magától. Ezek szerint egy uszoda minőségét az határozza meg, hogy használóik közül hányan nézik a focit... Akik nem nézik a meccset, azok valami erkölcsi fölénnyel rendelkeznek? Magam nem kedvelem a focit, ám soha nem jutna eszembe valakit ezért bármilyen tekintetben megszólni. R.

 

 

08:49
Prédikációja közben mesélte
. Olaszországban meglátogattak egy ferences remeteséget. Elvonulva a világtól, magányosan, egész nap imádkoznak, és egyszerű mezei munkát végeznek. Egy idős atya mesélt nekik; sugárzott az életszentségtől és a boldogságtól. Elmondta, azt hittem, ide elvonulok, és elhagyom a bűneimet. Nem így történt, mesélte mosolyogva. A bűn megmaradt.
Hogy a hitben élet lényege nem a tökéletesség.

 

13:01
Próbálkozom
az uralkodó körülmények ellenére ecsethez (festőrongyhoz) nyúlni. Nagyon más lesz a világ, ha mindezek hosszabban elmaradnak. 84-ben festettem így, muszájból. Ja, meg 66-ban, két év kihagyás után, a főiskola vége felé.
A/2021/26, 60 cm.


19:14
Pedig légkondi,
26 fok; hőség, délután ébredve bódult, üldögélek. Aztán hogy valami, hát egy műtárgyfotó. Lassan, rendesen, állvánnyal, árnyékoldalról derítés. Az 1970-es első nyugat-európai múzeumnéző körutamra varrtam, másfél hónapig kísért. Amúgy ma is ragasztgattam rajta egy lebegő foltsarkot.
Egyszer ezt is ki kell dobni. Netán előtte egyszer kiállítani :-))
Tarisznya - G/1970/04

 

21:30
Kaptam egy fotót
a sződligeti horgásztóról. Tovább Szütsnek, ott nevelte első két gyerekét.
22:04
Hogy valami
emlékeztessen az élő életre, körbetettem a fal mentén néhány képeket. Most itten negyed órára sajnálom magamat. Aztán lefekszem.


2021. július 13., kedd Bp. - Kékkút

06:10
Szt. Henrik (973-1024)
bajor király ünnepe. Atyai örökségét, Bamberg községet püspöki székhellyé emelte, s annak anyagi hátteréről is gondoskodott.
Az általa írt alapító levélben egy eredeti megfogalmazás, (nemcsak rá vonatkozik):

Veszendő és hiábavaló ugyanis a jelen világ dicsősége, ha nem segít ahhoz, hogy már most a mennyei örök életre terelje figyelmünket. Isten irgalma azonban csodálatosan segíti az embereket azzal, hogy a mennyei hazát e földi javak árán megszerezhetik.

Amikor tehát megemlékezünk erről az isteni irgalomról, amely ajándékozó jóságával királyi méltóságra emel minket, úgy intézkedünk, hogy nemcsak az elődeink által épített templomokat látjuk el gazdagabban, hanem Isten nagyobb dicsőségére újakat is építünk, és azokat buzgóságunk jeléül gazdag adományokkal ékesítjük föl. Ezért Urunk parancsait figyelmes füllel hallgatva, és isteni igéjének készséggel engedelmeskedve, az ő bőkezűségéből nekünk juttatott kincseinket a mennyben kívánjuk elhelyezni, ahol a tolvajok azt ki nem ássák, és el nem lopják, sem pedig a rozsda és a moly meg nem emészti.Minden nap az aktuális: zsolozsma.katolikus.hu

Ugyancsak ma, ez is gyönyörű:

az Úr angyala másodszor is megjelent, megérintette [Illést], és azt mondta: „Kelj föl, és egyél! Különben túl hosszú lesz neked az út.” Fölkelt, evett, ivott, aztán negyven nap és negyven éjjel vándorolt ennek az ételnek az erejéből egészen az Isten hegyéig, a Hórebig.

Bement egy barlangba, és ott töltötte az éjszakát. S lám, az Úr hallatta szavát, így szólt hozzá: „Menj, és a hegyen járulj az Úr színe elé!”
S lám, az Úr elvonult arra. Hegyeket tépő, sziklákat sodró, hatalmas szélvész haladt az Úr előtt, de az Úr nem volt a szélviharban. A szélvésznek földrengés lépett a nyomába, de az Úr nem volt a földrengésben. A földrengés után tűz következett, de az Úr nem volt a tűzben. A tüzet enyhe szellő kísérte. Amikor Illés észrevette, befödte arcát köntösével, kiment, és a barlang szája elé állt. Egy hang megszólította ezekkel a szavakkal: „Mit csinálsz itt, Illés?” Azt felelte: „Emészt a buzgalom az Úrért, a Seregek Istenéért
Kir.1. 19.


09:04
Balatonra Katával,
a kedvéért, Kékkútra. Műhelyszoba, denevérpad egy hetet pihen. Netán mi is.
09:45
Azért ez világrekord,
nem? Hogy 2019, egy reggel kitaláltam egy könyvet; Szerelemnapló, aznap megcsináltam, (na jó, összeállítottam), és másnap már a nyomdai előkészítőnél. Itt van.


12:01
Hogy az LMBTQ
- kétapukás mesekönyvet is valami iránti szeretetből csinálhatták.
Elhiszem.
A szeretet bölcsesség nélkül életveszélyes. Ez esetben is.14:13
-- Kedves Deske, ha hívő volnék, ha tudnék imádkozni, imádkoznék értetek. N.
-- Peched van. Ez gyönyörű ima :-)) Köszönjük. d.


16:19
Érdemes rendet
rakni, vagyis rakosgatni. Ezt találtam: Műterem - határeset - A/2021/24., 60 cm. Tökéletesen elfelejtettem, ugyanis. Pedig új. Pedig jó. 

21:35
Az első lépcső
(lefelé) az volt, fiamat kérem meg, vigyen le a díjátadásra, Salgótarjánba. Ahelyett, hogy saját kocsival.
A mai: Balatonra jövet kétszer eltévedtem, utána is GPS-el tekeregtem egy ideig. 2:45h.2021. július 14., szerda, Kékkút

11:07
Ilyen reménytelenül
ébredni ritkán, testileg lelkileg. A tegnapi túlhosszú autóút után nehéz éjszaka, egésznapi reménytelenség előttem. Szentlélek, egy ötletet. Nem volt neki túl bonyolult, kilométer háton, a vízben ketten voltunk, élek.


11:18
Hegedűs Gyöngyi
így rakta össze szavaimat: Ü tuggya. :-)))

Hóreb

NEM VAGYOK EMBER.
Hanem öregember. Ami
egészen más. Minden-más.
A lábos fülét is másként fogom.
Enyhe szellő kísér. Arcot befedő
lebegő foltsarok. Hogy a bűn
megmaradt, árnyék-
oldalról derítés.
(Válima)


11:18
-- Kedves Dezső, ha az eltévedés ennyire  riasztó jel akkor én kb 6 éves korom óta hanyatlok :-) Üdv É
-- hanyatljunk együtt! d.


11:20
"Hogy az LMBTQ - kétapukás mesekönyvet is valami iránti szeretetből csinálhatták.
Elhiszem.
A szeretet bölcsesség nélkül életveszélyes. Ez esetben is."
Szellemes fogalmazás, mert képtelenség belekötni, és belerúgni! H.


11:28
Itt, Kékkúton
az asztalom fölött, pedig fanyar, valami temészetellenes reménytelenség, ahogy anyuka a rét közepén a kisfiúval, aki labdázni szeretne, nagykabátban. F//1988/09

 20:11
Bonyolult nap
. Bár melyik nem az. Délelőtti álmomból fél 3-kor ébredtem. Kata megetetett. Délutáni álmomból fél 7-kor ébredtem. Kata zseniálisan rávett, hogy életemben először kertészkedjek egy kicsit, mert ugye mozogni kell. Ugyanis szólott, emígyen: sétáljunk egy kicsit. Akkor már közelebb a gereblye. Hát gereblyéztem. A kertben. Aminek nyilvánvalóan semmi értelme, illetve egyetlen, bár el nem hanyagolható haszna, hogy mozogni kell. Általa. Képzett szénaboglyám hamarosan akkora, tetején állva tapodom kőrkörösre. Jó lesz az majd a teheneknek, hideg telet várunk. Még tápsót kell beszerezni. F/2021/096

 

 

 

2021. július 15., csütörtök, Kékkút

08:01
Hogy milyen
a Balaton. Egy szép női mell; minden más csak mellébeszélés. Már úgy számolom időmet, jövőre nyolcvan. Ezt a három percet kell megoldanom, a többi


09:09
Este Illyés.
Micsoda meztelen.

CSITÍTÓ
Esős, gyorsfelhős kikelet-vég,
elkellene a kályhatűz még
e szélnek-kitett hegyi házban,
hol a tél végét áttanyáztam.
Nem gyujtok be, kabátban ülök,
látni az ablak-fára dűlök,
bordám nyomom a deszka-élnek,
hogy ez fájjon, e kinti, testi
s ne a szív kínja, ne a benti,
hogy minek élek, minek éljek!
[...]

 

 

09:25

Egy szlovéniai ásatáson fedezték fel a legősibb kozmetikumot... A csoport állati zsír, méhviasz és növényi olaj maradványait is megtalálta a palackokban, amelyek mind bőrre kenhető anyagokra utalnak. Az üvegcsék a Kr.e. 4350 és 4100 közötti időszakból valók. Messze a legrégebbről származó ismert bizonyítékok a kozmetikumok használatára Európában, megelőzve Mezopotámiát és Egyiptomot is. A palackokat feltehetően a neolitikus vadászó-gyűjtögető Lasinja kultúra tagjai készítették és használták.

(Forrás: ORIGO/ MTI)11:41
Kékkutat, amint lehetett,
Zsófilányunknak adtuk. Most ő gondoskodik mindenről. Ébredve vettem észre.
És mindebből létrejött egy: Magyar Rothko - F/2021/097

13:30
A társadalom ebben -
lehet, nem véletlen - alulinformált.
Egy amerikai szexuálpszichológusnak volt bátorsága a neten publikálni a következőket.
A homoszexualitás igen ritkán születéssel, az gyerekkori-, általában valami apa-konfliktus következménye, az alakítja ki. A hozzá fordulók
96 %-át ki tudta gyógyítani ebből.
Ő maga is homokos volt, meggyógyult, háromgyerekes apuka. Mindezek publikálásáért elbocsájtották munkahelyéről.

[A szexuális eltévelyedés magánügy. Maradjon is az.]


Ez olyasfajta köztévedés,
mint a papi pedofília problémája. Igen, létezik. Az ismert esetek 1 %-a volt papi bűn. Mindenütt másutt, a családoknál is jóval nagyobb ez az arány, több veszélynek vannak kitéve a gyerekek..
20:40
Pedig ugyanezt
júni. végén egyszer már lefotóztam F/2021/084. Továbbra is érdekel, nem igazán tudom, mit lehet kezdeni a látvánnyal.
F/2021/098
21:27
Teraszon
olvasgattunk, Kata elkérte a gépemet. Majd húsz év múlva az unokáknak. F/2021/099


Az eredeti fotó így nézett ki:
2021. július 16., péntek, Kékkút

08:32
Levelezünk.

-- ezt írtam ma; gondolom, tőled idegen: "Hogy milyen a Balaton. Egy szép női mell; minden más csak mellébeszélés. Már úgy számolom időmet, jövőre nyolcvan. Ezt a három percet kell megoldanom, a többi" d.

-- nem mindegy, hogy hány? a balaton meg a Balaton. Jó úszást holnap reggel. zs.

-- "Mert angyali fölényetekkel, asszonyok, ti, ti értitek kezelni a vérébe mocskult hőst is úgy, mint a kisdedet..." **
--------- hát még a nyafogót d.

**in: Illyés Gyula: Menedék
09:54
Ma reggel
a második szakaszt olvastuk.

Megvallom tehát, hogy nem félek
"még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a Gonosztól!
Nem félek, mert Te velem vagy!
Nem csüggedek, mert Te vagy az én Istenem!
Te megsegítesz engem! Te megerősítesz engem!"
Bennem az erő lelke van! Bennem a szeretet lelke van!
Az Úr előttem jár! Jézus bennem van!
Az Úr angyala tábort jár körülöttem!
Alattam a mindenható Isten karjai!
Halleluja!


09:59
Miki, Kiskutyám, éjjel fél kettőkor Kata evvel próbált elaludni, de hát nem lehet folyamatosan netre kapcsolva maradni. 10 óra white noise:
https://www.youtube.com/watch?v=LlKyGAGHc4c le tudnál ebből venni 15 percet? Azt lehet végtelenítésre kapcsolni. Ha nem, próbálkozom majd Gerivel, köszi szépen. Megvagyunk, tegnap 15 p Kata is fürdött. d.

 

azonnali válasz jött

-- Szia Apóka, Anyu tud enni-inni valamennyit? Föltettem hozzád a hangot, ölellek, M    erdo-eso-white-noise.mp3            .

kinyitva három függ. pötty = mindenki letöltheti a gépére. Bár az én parkban fölvettem jobb hangzású, tagoltabb csobogas4.mp3
13:04
Emlék lesz
az emeleti szobámról F/2021/100


14:15
Legyen végre
Illyés Gyula. Felsőfok.

CSILLAGHULLÁS

Oda lett hát ez a nyár is.
Rövidül a nap megint.
Hull a csillag – úgy zuhan le,
ahogy csüggedt kéz legyint.

Kőasztal, bor, kora este,
élvezném még idekint,
csak a sorsa-únta csillag
üt sziven, ahogy legyint,

s leejtődik, hosszu ivben. –
Ki dobta el? És miért?
Abban a nagy legyintésben
benne az is, hogy: ne kérdd.

Este csillag, nappal csüggedt
falevél hull és kering
a természet, a teremtő
veszti reményét megint.

Az ő tűz-keze legyinti:
gond, vivódás, kéj – mit ért?
Fölérez fáradt kezem rá,
s mozdul ő is, boromért.

Tihanyi parázs vörösbor,
fényed most a csillagé.
Az ég millió fényévű
lemondásai felé

feleletül téged nyujt föl
– félméterre! – vén karom, –
mig bokámnál hallhatóan
jár egér-mód surranóan
a fölszél az avaron.

 


20:42
Egy mondat a zsarnokságról.
  Ő szavalja.2021. július 17., szombat, Kékkút

06:35

PÁL ÜZENI             //  C.20101

adjatok hálát mindenért.
37 éve a legfontosabb mondat, használom.
És ma reggel jöttem rá,
miért százszor több a köszönet-nél.

Egy Milka-csokiért köszönet jár.

De én nem valami ajándékot kapok,
hanem amire szükségem van,
amit akár föl se ismertem,
és nem tudtam előteremteni.
Vagyis valódi segítség.
Beleértve a terheket és bajokat is; bizony.

Nem érzelem, - az nem kéretik számon -,
hanem akarati döntés és tett.


... Most, hogy fölfordult nyugodt életem,
    és minden más helyen.


07:50
Kata itteni
szobájában ritkán járok. Hogy kerül ez ide. Múlnak az évek. Kisfiú Mikinek építettem annó egy vendégségben kapott recept szerint. Fotó. Beszámozom. De azt sajnos nem lehet, mert már ott a DIZÁJN-ok között. Miki ágy - G/1990/04

 

 

 

09:51
Itt, a szemközi
nyaraló előtt, leparkolt éjjel egy hatalmas lakókocsi. Csodálatos.
Ebben kellene élni.
Deklarált úton-lét, csak ami fontos. Tábori állvány.
Csíkok nem kellenek az oldalára.


 

13:14
Ilyen lusta
legyet ritkán látni. Kata megpöccintette, arrébb zöttyent. Rátettem a teásbögrémet. Némi érdeklődést mutatott. Ilyenformán patthelyzet. Hogyan lehet likvidálni. Ha fölemelem
Kata vélelmezi, hogy szép, teljes élete volt.

 


13:45
Aztán Katának kiirtottam
egy erdőt. A kertben, bejáratunktól balra. Fűrésszel. Ragaszkodott a fotózáshoz. Íme.


 15:27
Szombati
bevásárlás Révfülöpön.
Ő paradicsompüré, hús, kenyér,
én: kékcsíkos ujjatlan bokáig érő, neki,
magamnak homokozó készlet.

Abból a sárga vödör kell,
kincs, nehéz beszerezni.
Gyönyörű fényű lámpaernyő, tartaléknak.
A fülét nehéz volt leszerelni.
A fenekét ki kell majd lyuggatni;
hűtés - átszellőzés.


 

17:42
Most
kaptam.

Elmegy az ember a szemészetre:
- Doktor úr! Gond van a szemeimmel, nem jól látok távolra.
- Jöjjön ide az ablakhoz, és mondja meg, mit lát!
- A Napot.
- Akkor mondja már meg nekem, hova a p.... akar maga messzebbre látni?!

Ketten támasztják a pultot a kocsmában.
- Látom, üres a poharad. Kérsz még egyet?
- Dehogy kérek! Mi a francot kezdjek két üres pohárral?!


2021. július 18., vasárnap, Kékkút

06:58
A tegnapi
PÁL ÜZENI gondolatsorom engem a szenvedésben segít.
2. Már az ókori próféták tudták, hogy a helyesen kezelt szenvedés a királyi út a tisztuláshoz.
3. De hogy miért ezt az utat kaptuk, egyik legnagyobb hittitok, megfejthetetlen. Misztérium. Majd megtudjuk. Fejet kell hajtani.
4. És az ígéret, hogy erőnkön fölül nem kapunk terhet.


07:07
Ha Ön idejében
ébred Kékkúton, mindebben részesül.
Jó hangosra kell állítani.


 07:30
Ma a 90.
zsoltár.

Te visszatéríted a halandót a porba, és azt mondod:
Térjetek vissza embernek fiai!
...
A mi esztendeink napjai hetven esztendő,
vagy ha feljebb, nyolcvan esztendő,
és nagyobb részök nyomorúság és fáradság,
amely gyorsan tovatűnik, mintha repülnénk.

Ezen mindig elnevetem magam -- leírtam már --, mert ha olyan rossz, miért baj, hogy hamar vége.
Az emberlét minden izgága kettőssége benne.

Taníts minket úgy számlálni napjainkat,
hogy bölcs szívhez jussunk.

Ez viszont szenvedésértelmezés.

Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest,
az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt láttunk.
Láttassék meg a Te műved a Te szolgáidon,
a Te dicsőséged azoknak fiain.

Magyarázza az Úrnak, hogy súlyos érdeke velünk jól bánni,
mert csorba esne hiúságán-, a hírneve--08:53
Meghalt
Lelkes Laci / Baka évfolyamtársunk is. Mire hozzánk került, megjárta a katonaságot. Soha semmit nem tudott befejezni. Diplomamunkáját két lány csinálta meg, alkalmanként kitanították, konzultációkon mit kérdezzen, mondjon. Néhány fotót készített ehhez ő,
amire Jurcsik tanárunk azt mondta, ezekre a fotókra én adnék egy diplomát. Nálam a FOTÓKNÁL a FŐISKOLA fejezet
szinte csak tőle. Nagyszerű fotós volt.
Uram, fogadd be országodba. Bocs, egy kicsit késni fog.
12:12
Vendég,
kérdőjellel a szemében kérdezte véleményemet a szemközti Millennáris parkról. Aztán, hogy leírtam-e. Hát igen. Mindent leírok. Katalógusomban, 1974, ez: tűnődő ember szeretnék lenni. Ma gondolkodásmániás. Ami a grafomániában reprezentálódik. Vagyis csapódik le.

Tehát a Millenáris park. Elég hülye név.

-- Homorú tányérforma, evvel a körút nyüzsgése, látványa kizárva, tehát enteriőr, intím. Ők is alig látnak be.
-- Ehhez az utcafrontokon többméteres betonfalakat kellett építeni, az igen gondosan, és ötletesen tagolva. Az utca kapott egy vízesést.
-- A relatív kis tér sokféle tagoltsága miatt sokkal tágasabbnak hat.
-- Egy szerpentin föl a tetőre, enyhe -- babakocsival is -- hosszabb sétát tesz lehetővé. Esténként mi is arra.
-- A szerpentín szögben törik, ott faborítás a kőpárkányon, az mindig foglalt, két-három fiatal, nem tudom, miért szeretik annyira.
-- Fölérve a tetőre indul a sétány, ami a régebbi hátsó parkkal is összeköt, ott fekvőszékek csoportja, heverni, napozni jó. Olvasáshoz nem jó a dőlésszöge. Szeretik.
-- Az oldallejtő egy helyen meredek, mindig gyerek gurulnak rajta.
-- A növényzet szokatlanul változatos, ez térnövelő hatású.
-- Ahol a múltkor kis lilákat láttunk, most magas sárga virágok, nem tudom, minden park növényzete így-, hónapról hónapra változatosan van-e megtervezve, nagyon gondos. És a telepítésük is sokféle, nem egy gondolkodás mentén. Ez is térnövelő. Szinte észrevétlenül, nem a fő látványok irányában a domboldalon például egy fasor, tavasszal gyönyörű piros.
-- A növények és fák alatt táblácskák, olykor különös növények, neveik alapján, jó.
-- Hogy fűre lépni szabad -- nem tudom, ezt a terhelést technikailag hogy tudták megoldani, bár éjszakai automatikus öntözés -- evvel sajátos használati divatok jöttek létre. Kettesben, hármasban üldögélők, testtartásukon látom, oldottan érzik magukat, egymástól megfelelő távolságban. És hogy kicsit magasabban, vagy kicsit lejjebb, ettől fokozottabb a komfort-, az elkülönülés érzet.
-- A rétegvonalak menti hosszú-hosszú kőpárkányok nem hűvös időben szintén kisközösséges üldögélésre, beszélgetésekre -- jól beváltak. Így nagyon sok ember elfér, tágasan. Éjszaka a peremük alatt végigfutó fénycsík: látvány, csak az üldögélők lába takar be néhol.
-- Az ösvények mentén, szintben, apró világítótestek, éppen elég fénnyel.
-- Középen a szökőkút rendszer kissé soknak tűnt; nyáridőben visongó gyerekek rohangásznak benne, kis népünnepély, divat lett belőle, szeretik. Sötétedés után pillanatonként változó sokszínű kivilágítása néha nagyon szép, néha nem. Ott a burkolatban még állatfigurák, tán túlzó ötletgazdagság.
-- Jó, hogy van valami középpont. A három kis árnyékot is adó betonoszlopmicsoda nekem nemigen tetszik, látom tetejükön napelemek.
-- Az acélvázas hídrendszer nagyon fontos funkciókkal. Tréfálkoznak rajta, de nem kilátónak épült. A lehetetlenül csúnya Mammut2 oldalhomlokzatát eltakarja, és a parkot arról az oldalról is zárja. A függőleges oldalára telepített leveles növényzet nagyon jó ötlet. Tavaly ősszel gyönyörű vörös-sárga volt. Az acélváz sétányokon is elszórtan padok, félárnyék, félenteriőr, üldögélnek ott is. Gondolom, a lehetőség, hogy erre föllépcsőzni --bár rámpa is, lift is van --kevesen ezért, hogy itt menjenek át a régi parkba.
-- Mert amúgy ezen az oldalon ahhoz egy úttesten is át kellene haladni. Ugyan készült egy autóalagút -- ez föntről a domb része -- de evvel nem tudták a gyalogos átkelőhelyet kiváltani. Ahhoz korábban kellett volna a föld alá bújni, még a házak között kezdve, az meg nem ment a Mammut2 áruforgalmi rámpája miatt. Vagy ha valahogy mégis, gondolom, nagyon nagy többletköltséggel, nem tudom.
-- A visszhangos alagút vezetése íves, benne magasabban a gyalogjárda, az is egy kis kaland..
-- Az acélállvány mögött betonsétány kissé fölöslegesen szélesnek tűnt, de végül is egy utcát helyettesít, és bicikliforgalom csak erre.
-- A kis tó dolgát tudom a legkevésbé, az nekem föntről félig takarásban. Ott is - más típusú - heverőszékek. Víztükör mellett üldögélni jó. Arrafelé sűrűsödnek a padok is, sajnos öregekre nem gondolva, majd mind támla nélküli.
-- Csak most nyárközépre üzemelték be, két kint-bent üldögélős presszóféle, igen, ilyesmire szükség van.
-- Az alagútdomb túlfelén egy mindig használt játszótér, kifeszített lebegő acélsodrony rendszerek, nagyszerű, több korcsoport gyerek tud dolgozni rajta. Szülők is gyakran együtt, beszélgetve. Láttunk már tortát is egy padon, középpontban, valakik itt ünnepeltek.
-- Létezik átlósan keresztirányban egy civil gyalogosforgalom, lerövidítve a járdai körbe-utat, itt szélesebb a közl. tér, mindkettő útvonal kissé megtörik, így nem feltűnő-zavaró a parkot használóknak.
-- Állandóan jelenlévő őrség gondoskodik a rendről-
Majd ha még eszembe jut valami---
Lehetne valami rendszert összeállítani, akkor kiderülnének a kimaradt lukak, mondjuk emberek - tárgyak - tereptárgyak - elvek - megvalósulások - időben - térben - közlekedések


2021. július 19., hétfő, Kékkút

06:22
Fölhígult
körülöttem az idő, időnként fölrémlik, ijesztő. Igen, az uszodátlan hónapok is. Kata betegsége. Mindennek más a fajsúlya.
Ijedelemre nincsen ok, mondogatom magamnak; fölöttem az ég, alattam parketta, polcomon Zelk, mit akarsz még.12:20
Infó érkezett
, Savaria Galéria árulja, 90x90 cm. Műteremország - A/2015/35... 1,2 mill. HUF.
12:50
Kata tálalja
egyik reggelimet.
Kézműves Munka / Handwerk,
mert
kifeszített, összezárt
gyűrűs- és mutatóujjával
kente szét tetején
sütés előtt
a pizzakrémet.
13:29
Két délelőtt
-- fűrész, csákány, drótvágó --, és a dzsumbuj helyén a kertben szoborparknak nevezhető tisztás létesült. F/2021/101

13:51 Adódna ebből mindenféle vicceket gyártani.18:06
Délutáni alvás
megvolt. Én az angol krimit, Kata természetesen vadonatúj sárga nadrágjában természetesen gyomlál, természetesen telefonálás közben is, le-lehajolva az éppen ott láthatókért; ni, ott a jobb kezében is. Nehéz is volt lefotózni. Neki Éden itt, hogy lehetne ezt neki valahogy létrehozni. Nem tudom. Én ugyan már nem szívesen nyaralnék, de ez részletkérdés. F/2021/102

19:01
Találkoztam
minap sok év után a medence szélén Y-al , Kata persze kérdezi, és most hogy néz ki? - Nem tudom. És rádöbbentem, ez mennyire ruhafüggő. Legalábbis nálam. Pedig az úszósapkáját is lekapta.
Kata 78, ruhái egyáltalán nem korához illően, teljesen az én ízlésem szerint.21:57
-- Deske, a mai első bejegyzése vers. H.
-- Köszönöm. Akkor legyen a címe MONDOGATÓ. d.


2021. július 20., kedd, Kékkút - Bp.

07:20
Ha ez vers,
legyen így:

MONDOGATÓ

Fölhígult körülöttem az idő, időnként fölrémlik, ijesztő.
Igen, az uszodátlan hónapok is. Kata betegsége.
Mindennek más a fajsúlya.
Ijedelemre nincsen ok, mondogatom magamnak;
fölöttem az ég, alattam parketta, polcomon Zelk,
ölelésben fölordítok, mit akarsz még.


13:38
A Cold Harbour-ban
már majdnem mindenki meghalt, izgulok az élőkért, bár mindent tudok, a könyvet már többször olvastam. Elment velük a délelőtt. Próbálom ezeket a szobornak kinevezett facsonkokat jobban lefotózni, de ez sem lett az, amit szeretnék. F/2021/103
 
12:46
Paula összeépítette
folyamatosra számomra, és hangzását megcsiszolta, úgyhogy nem azért, mert ezt a White Noise-t én vettem föl egy éjjel a parkocskánkban, de nekem a választékból csakugyan ez a legjobb hangzású. És most már profi is, húsz perc csobogás. Már túl a 24 órás próbafutamon.
A függ. három pötty = letölthető


16:43
Még hazaindulás
előtt próbálkoztam. F/2021/104


F/2021/105
22:17
Elérzékenyültem.
Csomagolás közben, a polc tetején. Kata tudta: Kingáé volt. Sikeres záróvizsgái, másodéves medika.
Két óra út hazafelé. Parkolóhelyet találtam.
2021. július 21., szerda, Bp.

00:41
Világcsúcs.
Alighanem. Kata szerint ezért érdemes volt elmenni itthonról.
102, élete virágjában elhalt rovar várt jöttünkre a konyhában. Leszámoltam.
Mögé lepedő.
Amögé reflektor.
09:57
Nem jól van
ez így, Uram; a derekam, a derekam -- mondtam fejcsóválva.

Ezt az imát most tanultam a krimiből.
A főhős lőtt vállal, menekülve, fölborult
motorcsónakkal reménytelenül hánykolódik a tengerben,

It vas intensely cold, biting into his arms and legs like acid so that even the pain of his wound faded for the time being. Another large wave come over and he drifted down the other side into calmer water.
'Not good, my boy,' he told himself. 'Not good at all.'10:18
Az úszást, rájöttem,
fegyelmezettre kell. Vagyis nem ösztönösen, teljes erőből. Fontosabb a hosszú mozgás, mint a rövid erős.
Végre reggel újra a rend; torna, tea denevérpad, online mise, zsolozsma, 06:45 indulás, sajtos rúd és Szent István Napi Kenyér; az asszonyka megemlítette, látta (blog), hogy nyaralás közben kertészkedek. Hazafelé D vitamin, légyfogó és aszalt füge.
10:40
Még ez is
a mai reggel, hazafelé. Angyali.10:53
Csodálatos
találmány az ember.
Most jött föl a fotó, véletlenszerűen,
a képernyővédőben. Kitől kaphattam.

11:14
Bp. II. ker. Rendőrkapitányság
Kedves Rendőrök, a tanú idézésre  2021.07. 29. 09h megjelenni nem tudok, (01020/980-7/2021. bü) akkor a Balatonban vagyok.
Feltételezem, hogy IFD 296 Toyota kocsim eltört visszapillantó tükör ügyében keresnek. Időközben a tükröt megcsináltattam 1800. HUF, ez ügyben feljelentést, vagy panaszt tenni nem kívánok. Reménykedem, evvel ez a történet részemről le is zárult.
Köszönöm  a munkájukat, szívélyes üdvözlettel:

hazudtam... akkor az éjjelnappalban leszek itt a szomszédban, kekszet venni
14:42
Első nap: mindent a helyére,
mindent elintézni; nyilatkozatok, engedélyek, utalások. Indulok. A villamosmegállóban reklám, lassan elhagyjuk az Osztrák-Magyar Monarchia derékszögű reklámszemléletet, jó.


Hátizsákkal az Akadémia Kézirattárába, két doboz napló. F/2021/107


Úgy látom, még három doboznyi életet szánnak nekem. Föl a Várba a másik két dobozzal. A buszban mögöttem egy asszony, mondattöredék: én adok neki energiát, amitől ő világít. A várudvarban szombaton operettgála lesz. Élet.


2021. július 22., csüt. Bp.


05:50
Nem egyetlen
pillanat. A halál tudomány, hosszan tanuljuk, félévente kollokvium. Nem kell zavartan félrepillantani.05:52
Tisztelt Váli Úr!
A sugargyula.hu oldal adatainak aktualizálása végett szeretném tájékoztatni, hogy a mai napon a Galeria Savarián megvásároltam Sugár Gyula egyik csendéletét, opusz száma: SU488 (eladó: Nagy Ervin).  Kérem, hogy legyen szíves az adataimat bizalmasan kezelni.
Tisztelettel:
13:45
Megint egy. Csendélet Brigitte Bardot-val-SU489, olaj, farost 60x80 cm.
11:20

Hazatérés előtt kis üldögélés a parkban, Illyés Gyulával. Látom, a Lukács tetőpárkányán fa nőtt. Nem jegenye, azt megismerném.14:22
A valahai legtündökletesebb
lelki segítségnyújtási ötlet a tegnapi mail: Gyere, megtanítalak teniszezni!

-- Megyek.
14:59
Micsoda szívhez
szóló fénykép, Sugár Gyulát néztem, ezt ugyanott, a Műgyűjtők Háza aktuális aukción árulják. 95e HUF. Gyönyörű.
Ilyen szép csak a mesében. A művészetben. Lásd Ingres. Vagy Memento Cs. Zs. - A/1970/11
Együtt Tóth István (1926-2016) felvétele, 1968.

https://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3th_Istv%C3%A1n_(fot%C3%B3m%C5%B1v%C3%A9sz)
17:14
Egy régi
emléket kerestem. KERES-be: ruhatári jegy. Elsőéves voltam.


C. napló 1963.01. // C.00036
életcélom már régóta a festés volt, mikor az Iparművészetire fölvettek építésznek. Lelkiismeretesen és a külső követelményeknek megfelelően igyekszem tökéletesen dolgozni. Így ez jelenleg számomra annyi idő, hogy most festésre időt keresni irrealitás.
Tehát a festés utáni vágyat ruhatárba tettem, lelkiismeretesen vigyázva a ruhatári számra, hogy esetlegesen előbb-utóbb elkövetkező időben (amint a festés számomra már nem irrealitás) eszembe jusson a gondolata és esetleg tetté is válhassék.

Ebben a szövegben is szerepel - a főiskoláról szól -, így találtam meg.


20:15
Ez is
műterem.20.02.
Piri unokát e percekben fölvették a Zeneakadémiára, népi hegedű és brácsa; művész (nem tanári) szakra.21:15
Esti sétánk,
park; a tavacska mellett két szülők típusosan rémüldöznek, hogy a gyerekek a szélén guggolva beleesnek a félméteres vízbe. Ugyanis morzsákat szórnak a harminc-negyven centis lomha és ronda halaknak. Harmadszori felszólítás is hiába. Végül a nagyobb lány visszaszól: én nagyon jól tudok barátkozni a halakkal a víz alatt.2021. július 23., péntek, Bp.

13:17
Kata hullafáradtan
a piacról. Negyedóra múlva bemosolyog hozzám: Ittam vizet, sokkal jobban vagyok! Igyál te is!
-- Száradjunk ki együtt, nem gondolod?
-- Zizegnénk a szélben...
És nevetünk.

Reggel egy fotót kért tőlem:
egyet pedig ajánlott. Gardróbablak - F/2021/109


<

13:49
Haladok
az új képpel, bár nem előrefelé A/2021/26, 60x60 cm.16:12
Na, tovább.
Azt hiszem, törlöm is le.
16:37
Na még.


 

17:28
Mailváltás.

...Igen, keresztfiam. Nem hívő - szülei okán  -, dolgozom érte. d.


Szerinted baj, ha valaki nem hívő? Mit tudsz dolgozni érte? Ismerek gazember hívőket, és jóember nem hívőket. És csak esetleg másképp hívő, mint te. F.


Bizony baj, már csak azért is, mert terheket egészen másként éli, ha hívő.
- Persze hogy ismersz sokfélét. Ne relativizáljuk el a súlyos tényeket.
- Kétnaponta imádkozom érte, sok éve.


Ha komolyan gondolod, akkor talán nem csak imádkozni kéne érte.


Mire gondolsz, mit kellene/lehetne tennem. Hitéletében nem segíthetem, a szülők ellenében nem tehetem meg.


Szoktál vele találkozni? Beszélgetni? - Ha tényleg fontosnak érzed, az imádság csak a lelkiismereted megnyugtatására való.


Igen, ezt elmulasztottam. Próbálkoztam, nemigen sikerült kapcsolatot fölvenni vele, és aztán ezt abbahagytam.
- Hiszek az ima fölséges hatalmában.
- A hit nem a jó emberek / rossz emberek témaköre. Nem morális kérdés. Elfogadása annak, hogy az Isten engem végtelenül szeret, és segít. Ettől kezdve ez egy egészen más élet.

Ha egyáltalán nem morális kérdés, akkor, ha valaki hisz, nem lényegesek a tettei? Így elég egyszerű, és nincs felelősség... Na, nem akarlak gyötörni... F.
 

Köszönöm, hogy érvelsz.
- A moralitás természetesen fontos, de az következmény.
- Felelősség van, elbukás is, ezek sem főkérdések.
- Nem tudom világosan megfogalmazni neked. d.  

 

2021. július 24., szombat

 

11:35
Engem már
meglepetés nem érhet. Annyi bú baj vész után megvan az ideális. Nem ráncosul össze térdhajlatban. Nem szorít. Ott se. Heti piacon ugyanattól a cigányasszonytól ma még két selyem jellegű (női) pizsama. Holtomiglan ellátva.
Kata beletörődött, de sőt, szerinte nekem jól áll.
És vettem egy nagyobb svédfogót is. A kicsi: kupak lecsavarás - konyhába.

 

10:37
Uszodába menet,
Török utca. Ez aranyos.

 

12:16
Reggel
gyóntam. Szóba került egy öreg barátom. Kaptam. Görögkatolikus nyelvezet, én szeretem:

IMA HALDOKLÓÉRT

Mindenható Uralkodó, Úristen, Jézus Krisztusnak, a mi Urunknak Atyja, ki akarod, hogy minden ember üdvözüljön, az igazság ismeretére jusson, ki nem akarod a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljen; esedezünk hozzád és buzgón kérünk téged, hogy most elköltöző szolgádat oldozd fel a bűn minden kötelékétől és szabadítsd meg minden átoktól. Bocsásd meg minden bűnét, melyet ifjúságától fogva a mai napig szóval vagy tettel elkövetett, melyeket lelkiatyjának meggyónt, vagy melyeket feledékenységből meggyónni elmulasztott. Mert egyedül te vagy, ki a megkötözötteket feloldozod, a töredelmeseket felemeled, te vagy a csüggedők reménysége, kinek hatalma van minden benned bízó ember bűneit megbocsátani, mert bár mint gyarló testi ember vétkezett is, mégsem távozott el tőled igaz Istenétől és Teremtőjétől. Azért jóságos és irgalmas Isten, irgalomteljes ítéleteddel könyörülvén rajta, add mindenhatóságod által, hogy lelke szelíden szabaduljon fel a test kötelékeitől, és teste tisztuljon meg minden bűnös szennytől. Fogadd lelkét békével magadhoz és összes szenteid között örökkévaló hajlékodban nyugtasd meg őt; egyszülött Fiad a mi Urunk és Megváltónk, Jézus Krisztus szent szenvedéseiért és életadó vérének kiontásáért, mellyel az emberi nem az ördög rabságából megváltatott, kivel áldott vagy, legszentebb elevenítő Lelkeddel együtt, most és mindenkor és örökkön-örökké- Ámen.

A "...szabadítsd meg minden átoktól" - meglepett. Hívőként védernyő alatt, de amúgy se - nem hiszek az átokban.
Erre majd rá kell kérdezni.

júni.26. Rákérdeztem. Nincsen átok. Szimbolikusan kell értelmezni.19:15
Délután a volt Ernst Múzeum /Capa Központ, Szalontai Ábel fotókiállítása, jó, elegáns. És 70 korai Kertész fotó, amin el lehet andalodni.
kedd–péntek: 14–19 óra
szombat–vasárnap: 11–19 óra

Hazafelé én is egy fotó. Egyik kezében cigarrillo, másikban az ezresem. A zsibárus- F/2021/11020:14

-- Deske, itt, Baján van a világ legbarátságosabb harapós kutyája. S.
-- Akkor nem vagyok egyedül. d.


2021. július 25., vasárnap

18:47
Asztalnál. Sziréna.
Hirtelen elhallgat. El szokták hagyni udvariasságból, amikor nem muszáj. Két perc múlva ugyanaz, elhallgat. Akkor itt van valami. Két tűzoltókocsi villogva a síneken. Volt fegyelmem folytatni az írást. Fél óra múltán ugyanez. Akkor már nem volt fegyelmem, leszaladtam az utcára. Mentők is. Mondják, megúszta. Igen, baleset ált. akkor, amikor egyidejűleg két hiba.

 

 

 

 19:01
Sokéves ide-oda,
és tűnődés után. Most végre eszembe jutott, hogyan lehet a végére járni: megnéztem egy könyvemben a méretadatokat.
Tehát.
Csak a FOTÓ-fejezetben lévő kb. 2000 vállalt képemből lehet netán kiállításra képet kinagyítani. (nagy felbontásban is megtartottam)
De a többi 3000 kisméretű is ALKALMAS félhasábos könyvillusztrációra, az 500 pixelével.
(Az OPUSZJEGYZÉKBŐL azok is letölthetőek.)
Így a jó.
2021. július 26., hétfő


05:36
Kedves N., észre kellett vennem, akikért imádkozom, ismerősök, persze csupa öreg ember, már ők is. Maga kivétel. De túlterheltsége okán Tiszteletbeli Öregembernek fogadom. d.

 


05:39
17./
... Boldogság: kulcs csörög a zsebemben,
a földön 20 fillért lelek.
Boldogság: a kalauzlánytól
egy vonaljegyet kérhetek --

18./
Csak annak lehet igaza,
akinek vagyona a hűség,
kinek szeme el nem borul
ha rátámad a keserűség --
ez a tanulság lengi be
már ez takarja cellám hűsét.

19./
Nem hűtlen még, ki bánatos,
Hiszen aki elpazarolta
esztendeit, ki részegen
minden kincsét folyóba szórta:
bánat hajlítja ágait
a föld felé, a porba, porba.
...
Zelk [Börtönversek]: Tavasz.

Utánaküldve a cellába, egy szép júliusreggeli pocsolya Zelknek. Maga az élet. Hajlottam rá, kiretusálni belőle a csikket, de. F/2021/11106:47
A "...szabadítsd meg minden átoktól" - meglepett. Hívőként védernyő alatt, de amúgy se - nem hiszek az átokban.
Erre majd rá kell kérdezni.

júni.26. Rákérdeztem. Nincsen átok. Szimbolikusan kell értelmezni.


09:19
Kinga másodéves
medika,
sürgősen kellett venni neki egy laptopot,
anélkül nem tudott volna most online vizsgázni.
Az övé megbízhatatlan lett.
Sikeres szigorlatok.

Ennek kapcsán két emlék.
Anyja egy mellékmondatban egyszer említette,
hogy én már hároméves korában tudtam,
hogy orvos lesz: ahogy a cicánk szülésénél--

A másik személyes, élete első diagnózisa az ölemben:


204.05.02.
Fél kézzel gépelek, mert ölemben Kinga,
a mókust festi barnára.
Azt mondja éppen, itt a fán a giliszta, kipofozzuk.
Amikor szül a giliszta, akkor nem tud meghalni,
akkor még fiatal.

Tehát már világszemléleti alapkoordinátáin dolgozik.

fotó: Kinga földrajzt tanul a konyhánkban F/2011/050
Ma már: körmei színesek. Ahogy dukál.14:23
Svédfogó
a konyhába,
már nem minden kupakot bírunk
szabadkézzel lecsavarni.

Elmagyaráztam, megmutattam.

És Kata használja!
Megtörtént.

Igaz, egyelőre arra,
hogy az olaj a serpenyőben
a csirke alól kicsurogjon.

Részletkérdés.14:49
Az A/2021/26
kicsit tovább.

 

2021. július 27., kedd

13:30
Marabu tökély. Délelőttöt átaludtam. Szegény embert az ágy is húzza.

 

 

2021. július 28., szerda

06:52
KOLLOKVIUM  

Újra egyetemista. Ezúttal a halál szakon. Lehet, most tanulok meg élni*. Készülök a kollokviumokra. Kidolgozni, majd megtanulni tételeket, például ezeket:

 

 

* Nyolc és fél évesen, '51. május 31-én hozott ki anyám a kórházból; egy keserves hónap egyedül, skarláttal, az Üllői úton. Akkor gondoltam: egy hónap kellett hozzá, hogy megértsem, én itt, itt vagyok; és egy élet kell majd, hogy megértsem, hogy én élek.20:05
A dolog ennél
sokkal gazdagabb; csak akik nem kívánnak a fotókon eltűnődni, azoknak.
pld.:
a bébi cipőcske ----- fajfenntartás
a pöttyös bögre ----- létfenntartás

 

20:17
Jótevőm saját
ötletére és saját méretére megajándékozott egy maga csinálta triptichon-kerettel. Tegnap délben jött, pácoltam és ezüstöztem. És azóta a gond. Majdnem Váli-keret, de. A peremléc nekem keskeny. Ma délutánra az ötlet, körbe 2x5-ös léc, két centi a néző felé, a keret dobozzá vált. Összecsiszoltam a két felületet, elment vele a délután, jön az újabb pácolás. Tegnap lefőztem négy litert. Aztán már csak három 40x40-es képet kéne bele. Momentán túl meleg van.

 

2021. július 29., csütörtök

09:45
Hát ez is kipróbálva.
Lábán, az agyagtuskó vitája Józseffel, uszodába menet. A templomhoz érve 3 percre a fülemhez nyúlva megszakítva. Tíz éve vágytam, de nem volt indok beszerezni, most vettem drótnélküli fülhallgatót a mobilhoz. Merthogy a vezetékes füles reménytelenül problémás a zsebemben. A készülő keret újrapácolva, olajozva, sarokmerevítés, üzemkész.
Délelőtt tíz, nem megy, fekszem. Kata is alszik.
F/2021/11206:59
Kedves Deske! A triptichont már össze is raktad. Kellene bele egy cipőre hajazó képelem, egy keresztet idéző képelem és egy étkezésre hajazó képelem és kész. Üdv: L. 

 

 

14:01
Tisztelt Művésznő / Művész Úr!

2020. augusztus 16-án zárult a kecskeméti Cifrapalotában a X. Kortárs Keresztény Ikonográfiai Biennálé. Sajnos az eredetileg tervezett időpont törlése után a Műcsarnok kihátrált az Eucharisztikus Kongresszusra rendezendő kiállításból, melynek egy része a biennálé anyagából került volna összeállításra. Nagyon sajnálom, hogy így alakult, de ez ellen semmit sem tehettem!

Koldus keresztút - B/1989/44
Ez szerepelt volna a Műcsarnokban, száz méterre a pápától :-))

 


Tűnődöm, a kiállítás törlésének mi oka lehetett.
A döntnök
-- nem kedveli ezt az egyházi eseményt
-- látta Kecskeméten ezt a kiállítást, ebben bizony bőven voltak gyenge munkák, bár hát melyikben nincsenek
-- nem látta, de ismeri a kecskeméti szakrális gyűjteményt, ami eléggé megengedő válogatás, ezért nem adok be pályázataikra munkákat
-- és végül az alapprobléma, hogy szakrális művészet = tautológia, szóismétlés. Minden jó mű szakrális, vagyis szakrális művészet nincs.
Hozzá szoktam mondani, ...akkor is, ha egy lengeöltözetű nőszemélyt ábrázol.


16:32
Vaktában elkezdtem
ezt a hármas képet, csak hogy az elkezdés szörnyűségén túl legyek. Még a színei sem eléggé meggyőzőek... (rettenetes), azt nem is mutatom. A/2021/27 lesz, 56x149 cm.


 

19:32
Kedves Dezső, " Még a színei sem eléggé meggyőzőek..." Sajnos, a formákban is csak bizonytalanságot látok. Mintha sok lenne egyszerre három képpé osztódni. Függetlenül készült képek halmazából összeválogatás. Szerintem jobb recept. Tisztelettel: R.

 

22:1422:30
Olvasom, őrült történet,
Amerikában lehetővé fogják tenni?, hogy gyerek saját akaratából nemet változtasson. A kérdés valódi súlyát egy levélből realizáltam, ismerősöm írja, 12 éves koráig nagyon szerett volna fiú lenni. És hogy evvel sok kislány így van.


2021. július 30., péntek

04:38
Gondolom, már megállíthatatlan; omlik össze az, amit nyugati kultúrának nevezünk
-- iszlámosodás
-- a szexuális szabadosság uralma
-- a hitvesztés
-- talán a tartós jómódból létrejött önzés, értékzavar.
Korábban is sopánkodás nélkül néztem, reménnyel, hogy ahol eluralkodik a bűn, a baj, ott túlárad a kegyelem.
De hiszen ez jámbor teológiai tévedés. A kegyelem nem fluktuál. A kegyelem mindig túláradó.

Szerintem ebben nyugodhatunk meg: Életcélunk üdvözülni; és üdvösséghez segíteni másokat. És ehhez a munkához minden segítséget megkapunk. Ugyanis, vigyázat, a velünk-történések nem jók vagy rosszak, hanem minden segítségnek szánva, ami jön.
Ezért, hogy mindenért hálát adunk.

Ezért tudott a koncentrációs táborban a bombázások alatt néhány fogoly asszony a Lagerführerrel együtt imádkozni.


08:56
Minden.
A csillagok, a kánikula, az úszószemüveg és ez a gyönyörű 17-es villamos is a mi üdvösségünkért létesültek.09:07
Milán atya
prédikációja: Márta kontra Mária dilemmája. Hogy Mártát nem azért dorgálta az Úr, mert sürgött-forgott, hanem mert közben NYUGTALAN volt. Zseniális.


11:26
Semmi,
csak a mai reggel volt.
16:01
Neurológus
orvosánál Katával, megvizsgálva,
OK; gyomorpanasza nem neurológiai eredetű,
gyógyszer marad,
három hónap múlva a köv. kontroll.

Amúgy megvagyunk.oregasszony-visszanez.jpg
Nem emlékeztem a fájlnévre.
Hol van ez a kép a 16 ezer news-kép között.
Adatbázis, keres, szerző szerint.
NN. 600, valamint NN 800 tétel.
Ez utóbbit javítom ki, írom át.
Egyenként.

Még csinálom.


21:18
És egy epizód
a mai útról. Miki fölajánlotta és szállított is minket a kórházba, én városban már nem szívesen. Időpontra menni - ebben amúgy is nagyon rosszul működöm, reménytelenül izgulós, mindenki tudja. Nem én fogok vezetni, mégis az utat térképen éjjel kettőkor átböngésztem, nyolcker, egyirányú utcák, nagyon nem egyszerű, satöbbi.
Autóban mondom Mikinek, tegnap egy órát gyakoroltam, hogy most ne szóljak bele, melyik úton menjél... Nevet, mondja: és visszafelé nem akarnál beleszólni...?
Alkalmi ötlet ilyen nem tud létrejönni, ez bizony mélyről jön, lelki nemesség.


2021. július 31., szombat

05:54
Mióta ágybantornával
indítok, 05:05-kor kéne a vekker. De műemlékvédelmi szabály, hogy 100 évnél öregebb dolgokhoz nem szabad nyúlni. Marad a 05:23. Úgyis öt előtt ébredek... Minden a helyén.


09:36
Mindig új
és újabb, érdekes feladatok. Most például: lehajolni.


2021. július napi olvasó 302
Facebook kb. 90   összes levél     LEVELEK LE MEUX-BE  1990.5.17. ►     weben 2000.6.11. ►