VÁLINEWS; LEVELEK LE MEUX‒be / 326.

2022. május 1. vasárnap, Munkás Szent József06:19
...az ember azt a megbízást kapta, hogy vesse uralma alá a földet, annak minden gazdagságával együtt... mindez a leghétköznapibb dolgokra is érvényes. Azok a férfiak és nők tehát, akik a maguk és családjuk fenntartásán fáradoznak, és munkájukat úgy végzik, hogy a társadalomnak is hasznára válnak, meg lehetnek győződve arról, hogy személyesen segítik megvalósulni az isteni Gondviselés tervét a történelemben...
II. Vatikáni Zsinat: Gaudium et spes lelkipásztori konstitúció09:46
Mise után
szóltam Domi atyának, hogy szentáldozás után jó lenne egy csöndet tartani.

12:51
A legkisebb
unoka, Botond [szőke] most ballag az Esztergomi Ferences Gimnáziumban. Fiam küldte. F/2022/062

F/2006/160

13:01
New York? Vasárnapi sétánk-, a Hűvösvölgybe nem tudunk elindulni, amíg nem sikerül vécére mennem. OK.

2022. május 2. hétfő


06:19
... az emberiség nagy családja lassanként az egész földkerekségen egyetlen közösségnek ismeri föl önmagát... e roppant méretű vállalkozás láttán sok kérdést vetnek föl az emberek... Az Egyháznak nincs mindig keze ügyében a felelet minden részletkérdésre, viszont őrzi Isten igéjét, amely...
II. Vatikáni Zsinat: Gaudium et spes lelkipásztori konstitúció


09:55
Amit evilági
bölcsességgel is el lehet érni, birtokolja. György Péter - Peti, régi ösmerős - ezen a kis filmen a FUGA-ról annyi megtanulni valót mond, túl az aktualitáson, hogy négyszer végighallgattam. Figyelemfölkeltőnek fölteszem mégegyszer.


10:05
Kékkút,
egy régi fotó, följött. Annó számot se kapott, mostanára felértékelődött. Valószínű, a fotós én, kameraman n Kata. F/2016/236

 

12:47
Ma a villamoson,
szerettem ezt az Illyés-verset.


Örökre szép, mi szép volt egykoron,
Anna,
ezt dúdolom a boulevard Bourdon-on.
Köszönet érte,
hogy föl, magasba
nézve lépek ma is, semmit se félve,
a mindörökre sűrüsödő éjbe.

a teljes vers

 

16:40
Mai, Fegyelmezett műterem - A/2022/17 60x60

 

20.46
Elkezdtem intézni,
hátha működik Katának egy gégemikrofon-beszélőgép. Kicsi az esélye.

 

2022. május 3. kedd

12:10
Annak emlékére,
hogy most harminc éve jelent meg első könyvem, a C. Napló.
Abból.

1983.05.
Életemben először lett volna szükségem a fiamra (ma 9 hónapos). Fáradt, elárvult voltam, de aztán nem akartam zavarni, már behunyt szemmel gőgicsélt.
C.01228

1991. 10.
Mikica, iskolai szünet. Anyja délben váratlan hazajön, számonkérés, és sikerül Mikicát rászorítani az elmaradt házimunkára.
Így hát ő fütyörészve, békauszonnyal, úszószemüvegben, tréningruhában és vízipipával,
hóna alatt pedig egy hokiütővel nekilát a konyhában virágokat locsolni.
C.02209Miki légpisztollyal saját magát. Elballagtunk az SZTK-ba. F/1997/13

 

12:52
És hogy
róla is valami :-))

1992. 1.                                                                          C.02225

Kedves Tanár Úr! 

Mayer igazgató úr átadta az Ön üzenetét, miszerint Zsófia (nagy) kislányom mostanában lusta. A hírt vettem, köszönöm. Az üzenetet a megkülönböztetett figyelem jelének vettem és külön köszönöm. Majd megpróbálok -

Megvallom, a hír megdöbbentett. Zsófia lányom lustaságára még soha nem volt panasz. Tapasztalatom szerint rezzenetlenül, megbízhatóan mindig is lusta volt, a táncoló egerei ellátásának gondjaitól eltekintve. Hogy: MOSTANÁBAN...?! Rosszul ismerem?

92. 1. 7.

Szívélyes üdvözlettel:    

 

 

F/1977/30A             

 

17:07
Ma is csináltam
valamit, alvásokon kívül. Kijav. a fogmosó poharat. Elrepedt.

 

17:23
Jelenits atya
mondta, hallottam. Ha egy fiatal azért indul neki a papi hivatásnak, mert tetszik neki az a sok kis fekete gomb a reverendán-,
ez rendben van.

 

18:03
Aki kiválogatta
a több ezer oldalból és megszerkesztette, barátságból:

Robi, harminc éve csináltad meg nekem a C. Naplót. Az OSZK Elektr. Könyvtárban eddig 4200-an olvasták. Mindörökre hálás vagyok/ és maradok neked ezért (is). Köszönöm! d.

 

 

 

2022. május 4., szerda

 

06:42
Na, szürrealisták.

Tapsoljanak a folyamok,
ujjongjanak velük a hegyek az Úr előtt,
mivelhogy jön-
zs. 97.

 

 

13:49
Amikor
még húgomat látogattuk. Kaposszentbenedek, a kolostor melletti táj nem evilági békéje. F/2007/099

 


 

 

09:59
-- Deske, Nem találtam a honlapján, lehet hogy egy új Sugár kép? https://axioart.com/tetel/sugar-gyula-1934-1991-system-daphne P.

 

-- Ölellek és köszönöm, de, ez megvan., SU169 System daphne, 60x80, olaj, farost 1981. d.

  

10:15
Olvasgatom
a C. Naplót, rég volt a kezemben, sok minden új.


83.12. Kidobtam 28 kiló fotómat és 8 és fél kiló negatívomat. 10 év alatt megtanultam fotózni. Készítettem kb. 10-15 jó képet, és most végre még valami közösségi haszna is lett: ez a fotóalbum a zsidó temetőkről.
C.01282

 

2022. május 5., csütörtök

 

05:23
Tegnap
megint befejeztem, Egyszerű műterem - A/2022/17, 60x60 cm.

 

 


09:16
Életem
legkedvesebb tárgya volt. Mai szemmel elképzelhetetlenül bonyolult kezeléssel. Fa fotóállvány, vállon. Fénymérő. Képbeállítás fekete kendő alatt. Lemezcsere glott anyagból készített útizsákban. Képfeldolgozáshoz vécéből átalakított sötétkamra, flakonból készített síklemezfürdő, házilagos nagyítógép hatalmas lencsével, aztán filmszárító fregoli... Nem sok felvétel maradt meg, eredeti 9x12-es síkfilm egy sem.

 

 

 

Kata és Zsófi a Harangvölgyben F/1978/09

 

 

13:43
Délelőtt Katáékat
föl a Svábhegyre kis tavaszszag napsütés. Ez itt a Normafa lejtő.

 

 

19:22
Délután
Katának a parkban volt sétálni kedve. Nagy csapat anyuka és gyerek, együtt. Óvodából jöhettek, hazafelé. Elandalodva néztük őket.

 

 
 

2022. május 6., péntek

09:22
Lorenz Peter Elfred Freuchen dán sarkkutató és felesége

Fölmerül a kérdés, melyiküknek van életigaza? :-))

 

13:55

Zelk: NOVEMBER

Hallom ahogy csattog a szomszéd szobában,
a magány állkapcsa a szomszéd szobában.
Forgószél kavarog a szomszéd szobában,
tornyot emel a szél a szomszéd szobában,
esztendők porából a szomszéd szobában.
Leomlik a torony a szomszéd szobában,

a teljes vers15:01

Módosult: Műterem munka közben - A/2022/13

 

17:41
A május 24
. Kieselbach aukció katalógusában, egy Rippl-kép kapcsán:

...A kép megtalálásához az első lépést mégis a festészetben tette meg, s ez a redukció volt. Ez azután lehetővé tette a hagyományos, festői képalkotó elemek mellett mások megjelenését is műveiben. A most vizsgált festményen is ez a redukciós minimalizmus érvényesül, mint egy Váli Dezső-féle műteremrészleten vagy egy Morandi féle csendéleten. Rippl-Rónai a gellérthegyi műterem ablakából veszi szemügyre a téli világot

Az aukció:

https://www.kieselbach.hu/media/upload/auction_catalog/138/6274dd1d061c0.pdf

 

 

2022. május 7., szombat

12:31

Emberek.

 

14:03

Évtizedekkel ezelőtt olvastam, csak a leglényegére emlékeztem, a szerzőt is elfeledtem. Annyit tudtam, egy refoRmátus erdélyi püspök tanulmánya Adyról. Természetesen a Lukács uszoda azonnal tudta.
A könyvet most mindenestül lementettem a honlapomra, most majd újra olvasom.
És amiért : hogy Ady tragédiája, hogy személyisége nem bírta elhordozni zsenijét, ezek konfliktusban.
Tehát: Makkai Sándor. A magyar fa sorsa.   Innét vettem le: https://mek.oszk.hu/10900/10918/10918.htm

 

...Ha egy önzetlen és tiszta családi életet élő tanító és Ady Endre azzal a szándékkal hasonlíttatnak össze, hogy az ifjúság a maga életében melyiket tekintse követendő mintaképnek, habozás nélkül a derék tanítóra mutatok. Természetesen csakis őt, annál inkább, mert a zsenit nem is lehet követni, hiszen ahhoz zseninek kellene lenni, egyébként szárnyak nélkül repülni, nyaktörést jelent...

 

Mélyebbre kell itt nézni. Olyan mélyre, ahol meglátszik, hogy Adynak nincs is szerelmi költészete. Nincs t. i. abban az értelemben, mint pl. Petőfinek, akinél, mint fennebb mondtam, egy idealizált,

 

Amit nála az erkölcsiség hiányának tekintenek, az voltaképpen a szerelemnek a konkrét női lélektől és a családtól függetlenített, és démonivá növelt, mert önmagáért valóvá tett ábrázolása.

 

A Mária és Veronika című versében, mely az asszony jelentőségéről szól a férfi életében, mélyértelmű szavakkal mutat reá arra, hogy a születés és a halál ténye és ideje rejtelmesen függ össze az anya lényével és principiumával. A halál előtt álló ember azért gondol ösztönösen az édesanyára, a haldokló azért hívja az anyát, mert sejti, hogy egy második születés előtt áll, hogy a halál egy új élet hajnala.

 

Minél nagyobb lett ez a feszültség, a való és az álom között, annál hevesebb lett a valót ostromló erőszak, és annál inkább következett be az a szomorú és félelmes tény, hogy a költői álmok birodalmába is mindinkább csak a földi mámor ködén keresztül tudott visszatalálni, s az odaröpítő ihletet mindinkább kénytelen volt a bor segítségével szárnyrasegíteni.

 

 

22:12
Oly fokú
életdefenzívában, hogy egy ideje reggeli tornám nagy részét, sőt az esti szájzuhanyt is elhagytam. Újra kezdve ma vérzett is.

 

 

2022. május 8., vasárnap


10:08
És tényleg
megcsinálta. Domi- (Whitehouse atya Ausztráliából, 3 nyelven gyóntat) ma áldozás befejeztével intett a ministráló novíciusnak, és az oldalsó széksorhoz menve leültek. És némán néhány perc. Volt/lett lehetőség a csöndes áhítatra. Múlt vasárnap javasoltam neki.

 

16:42
Címlaphír.
Délben Hűvösvölgy Katával, reptér; de miattam csak féltáv, olyan fáradt a lábam.

 

 

19:09
Csak tovább,
bele-bele olvasva az Ady magyarázatokba.

A HALÁL ROKONA fejezet

Adyt érte vádképpen az, hogy költészetében nagy szerepet játszik a halál "dicsőítése". 

 

Költőink között nem igen volt még valaki, aki úgy vágyott volna a nagyszerű élet csúcsára, mint Ady, s akiben lobogóbb életszerelem élt volna, mint benne. Éppen ez a magyarázata annak, hogy költészetében olyan nagy szerepet játszik a halál.

 

Azért nevezi nagynak és szentnek a halált, mert általa érzi nagynak és szentnek az életet. Nem a halállal érzi magát egynek, hanem az élettel, ő mint az élet hordozója, rokon a halállal, mert különös érzéke van a mindenütt jelenvaló életszépítő megérzéséhez. Így érzi meg jelenlétét Párizs izzó nyarában (Párisban járt az Ősz), ezért lát halálvirágot a csókban,

De nem szabad elfeledni azt, hogy ez a költészet egy haldokló nemzeti élet, egy halott nemzeti költészet légköréből zendült fel, 

 

A SION-HEGY ALATT fejezet

 

vád: nála a bűnbánat ideiglenessége és a vallásosság affektálása

Szerencsétlenségére Ady nem úgy osztotta be az életét és költészetét, hogy a bűnbánó és vallásos verseket hagyta volna legutoljára, másfajtákkal vegyesen írta őket

 

 Ady életében az Istenhez térő bűnbánat hangja tényleg az utolsó hang, egész költészetének katarzisa és feloldása, csakhogy nem időrend szerint, hanem lelkiéletének folytonosan megújuló hullámzása szerint. 

 

Bizonyítéka is, következménye is az Ady egyetemes emberi átérzőképességének és kifejezőerejének az, hogy lírájának legmélyebben zengő húrja a bűnbánat, legmagasabban zengő húrja pedig az Istenszerelem lett. Természetes, hogy aki nemzetét, szerelmét, bűneit és halálát nem tudta másként érezni és látni, mint mindig csakis végső jelentésükben, lényegükben, egyetemességükben, az szükségképpen vallásos lélek kellett, hogy legyen, nem alkalmilag, nem ideiglenesen, nem képmutatásból, hanem lényének hol elboruló, hol kinyilatkozó legmélye szerint.

 

Tudom, hogy tanulmányomnak a legmerészebb és legtöbb ellentmondást kihívó kijelentéséhez érkeztem, mikor azt mondom, hogy Ady az egyetlen magyar vallásos költő.

a magyar költészetben található úgynevezett vallásos termés nem nevezhető a szó igazi értelmében vallásosnak.

 

Ki kell vennünk a vallásos lírából mindazokat a verseket, amelyek elmélkedés, gondolkodás, következtetés, logikai elképzelés útján beszélnek Istenről, vagy Istennel kapcsolatban az élet és halál titkairól, 

inkább filozofikus, mint vallásos kifejezések, világmagyarázatra, vagy erkölcsi tanításra törekszenek, nem pedig egy megrendítő lelki találkozás tükrözői egy személyes, élő

Hogy költőink úgynevezett vallásos költészetének nem vallásos jellegét megindokoljam, rá kell mutatnom egy sajátságos tünetre ezekben a versekben. Csaknem teljességükben nélkülözik a bűntudatot. 

 

Ady költészetét az különbözteti meg mindenki másétól ebben a tekintetben, hogy benne és reánézve Isten élő, személyes valóság, akivel lelke viaskodik, dacol, majd megtörik és meghódol, akivel szemben személyesen lázong, és szíve teljességéből alázkodik meg, aki személyes, izzó, szenvedélyes szerelmének személyes, élő tárgya. Egyszóval: valóságos élménye. Ady sohasem mond bölcs aforizmákat Istenről,

Ady vallásos költészete egy olyan hanggal kezdődik, amely irodalmunkban egészen egyedülálló,

Ó, nagyon csúnyán éltem,
Ó, nagyon csúnyán éltem!

a vallásos lírája sem egyöntetű, nem mindig az Istennel való békesség himnikus magaslatain ünneplő. Sőt ezt a lírát különösen izgalmassá, életteljessé és megragadóvá éppen az teszi, hogy Ady lelke birkózott, viaskodott Istennel, hogy egy olyan jákobi küzdelem forgatagában

 

Igaz, hogy ő a pogány rímek és muzsikák között léha cimbora volt, de lényegében pap mégis, az örökkévalóság szomjazója,

S nem maradt hátra egyéb, mint

Tagadni múltat, mellet verve,
Megbabonázva, térdepelve.

De mégis, mégis, gyászos pírban
Látom a mentő glóriát
Fejem körül, mert sokat sírtam.

A FEKETE ZONGORA fejezet

A nagy, népies nemzeti költők nyomában járó epigon-nemzedék teljesen kitaposta a költői kifejezésmódnak azt a demokratikusan világos és érthető útját, melyet a nagyok kezdeményeztek. A közönség már megszokta, hogy a költői mondanivalók és formák terén többé nem érhetik meglepetések. Ez a megszokás odavezetett, hogy a közönség ezt a módot azonosította a költészettel magával, s nem is akart, nem is tudott elképzelni más és új lehetőséget.

 

addig Ady azt a típust képviseli, amelyiknél a kifejezés öncélú, ösztönös és nem egy határozott logikai jelentés, hanem egy lelki állapot kifejezése.

 

Ady önmagát énekli, önlelkének érzelmi állapotait, s ezért költői kifejezésmódja szimbolikus, nála nincs metafora, allegória, metonimia, alakzatok, hanem minden költői képe szimbólum, azaz jegye önmagának, önmaga pedig nem logikumokban és etikumokban tárgya a költészetnek, hanem folyton hullámzó

 

hol rémmeséket huhognak füleibe, hol némán, sorvasztó vágyakat ébresztve húznak el a magasban; de megjelenik benne a Sárgaláng lidérce, a Disznófejű Nagyúr, a Nagy Pénztárnok, Júdás, Lázár,

 

Fekete zongora mélyen búgó sírása, fekete virágok heves halál-parfőmjei szállnak ki költészetéből. Egy halálraítélt életimádó, csapkodó, zengő, háborgó és elcsituló érzéstengerének a humánum teljességét átérő hullámkarjai tárulnak ki benne.

 

Végre a megértés egyik, éspedig fontos kulcsát adja annak felismerése és a hozzá való alkalmazkodás, hogy az Ady költészete mélyen érzelmi, indulati, egyszóval lírai mivoltánál fogva voltaképpeni lényegében zene.

 

Református keresztyén öntudatom és álláspontom szerint olyan ifjúságot kell nevelni, amely az élet egész vonalán öntudatosan vállalja nemzeti és egyéni küldetésének súlyos, szent misszióját. Nemcsak lelkesedő, a jóért rajongó, idealizmusában fenkölt ifjúságot akarok, hanem öntudatosan nemes ifjúságot. A történelem és irodalom egyoldalúan "fehér" kezelése, minthogy a valósággal nem egyezik,

Jól hallom az ellenvetést: negatívumokkal nem lehet jövendőt építeni. Csak negatívumokkal nem. De negatívumok nélkül sem.

 

Teljes bizalommal helyezem azért mondanivalóimat az ifjúság szívére, mert a bennük való bizalmam titka ez: bízom Istenben.

 

Szegény Ady. Micsoda ajándék nekünk a szentgyónás. Hogy evvel spongya rá.
Van erre egy hírhedett példa. A helyszínre nem emlékszem, fiatal lány beszámol plébánosának, hogy ő beszélgetett az Úrral. Kérdezd meg tőle, mit gyóntam utoljára, akkor elhiszem. S ő jön vissza, azt üzeni, elfelejtettem.

 

 

2022. május 9., hétfő


09:25
Vendég
jött, kedvéért kirakodtam. F/2022/063

 


12:28
Hogy szemközt
minisztériumtalanak lettünk, panorámával, örültem, öt templomra látok. Most nézem, az évek során egy elveszett.
Krisztus Király kápolna, Keleti Károly utca - a Városmajori templom derékszögű tornya
Tövis utcai kápolna a Rózsadomb tetején - Svábhegyi templom, Diana utca.

 

 

 

 

 

2022. május 10., kedd

05:23
Mellékesen egy
elbóbiskolt harcos is esti sétánkon. Halászbástya. Nagyon szép az a lovasszobor.

 

 

 

 

 

05:40
Ursula von
der Leyen, az Európai Bizottság elnöke hazatértében még unokáinak is mesélni fogja, hogy Magyarországon elbúcsúzván Orbán Viktortól a budai Várban, a Szt. György téren kocsijából öt méter közelről látta Váli Dezsőt és nejét, dr. Jávor Kata PhD.-t; épp arra sétáltak.

 

 

11:33
Kedves Doktornő, zűr. Két nap után másodszor tömődött el a Katában lévő cső. Múltkor ez valahogy 20 p. után megszűnt,  a Nutriciát küldő nővér is várakozást tanácsolt. Hogy ha fél napig nem, akkor kórházba.
Most is ez. Eszembe jutott, nem lehetetlen, hogy ez az Esomeprazol miatt van, a tabletta kemény héja nagyját alkalmanként a porítás után csipesszel kihalászom, a kisebbek a fecskendőbe kerülnek, lehet hogy ezek okozzák. Ha ez a csőrendszer majd tönkremegy, műtét keretében kiveszik, s akkor 3 havonta a hasi lukon át valami lufi szerű kerül a helyébe, azt már nővér itthon meg tudja csinálni. Hát… legyen ez minél később…
Kérdés: nem lehetne ezt a gyógyszert valami másra lecserélni? d.
[szokásos mellékletem; ezúttal egy cica]

 

 

2022. május 11., szerda

09:51
Levelet
írtam.

...2. Megint léptem beszélőgép ügyben, 1 % esély, hogy alkalmas, de kipróbáltatom.
3. Lelkileg és ezért testileg is folyamatosan túlfáradt, de reggel kitaláltam valamit, csinálok egy könyvet, akár csak a honlapra e-booknak, most ez föl fog hozni a felszínre. Egy barátomat megkértem, a Mátrában fogom nála elkezdeni, három napig. Addig Miki helyettesítene itthon, most beszéltem vele Zürichben? Dortmundban?; tudná a helyettesítésemet vállalni. d.

 

10:07
Egy egész
jó kis aukció. Minden! napra jut egy-kettő.

https://axioart.com/aukcio/2022-05-19/arte-8-kamara/teljes-katalogus?page=2

 

 

16:58
MMAkadémiai
kültagok, kiállításunk a Vigadóban. A névlista miatt elteszem.

 

 

 

17:22
Mindjárt itt
az ÖTSZÁZ. Találtam: Sugár Gyula: SU498 Csendélet, Ráday Antikvárium és Galéria - indul 28e HUF, aukción.
Gondolom, lassan be is fejeződik a munkám.

 

 

18:11
Itten éppen
adminisztrálom és örülök, mikor érkezik egy baráti infó. SU499 Karnevál 60x80, ugyanonnét. Nagyszerű.
Na, kitől lesz az ötszázadik.

 

 

 

2022. május 12., csütörtök

04:04
Kata imént négykézláb
ajtómon dörömbölt. Vécére indult, valami történt útközben, nem értettem. Nem fájt semmije. Csengőt mellé készítettem.


04:07

Vettem magamnak igazi italt, cseppenként fogom, keserű. Mondják, egészséges. Cipőimnél találtam neki helyet. Kata ezen derült.

 

 

11:07

Szeptemberben 80. szülnapi kiállításom ott, kedden elmentem egy megnyitóra, a pici elegáns Makláry Kálmán Galéria a Falk Miksa utca végében. A nagyhírű Barabási Albert (USA) hálózatkutató anyaga. Fölkérte a Nature folyóirat a lap 150. szülnapjára borítója elkészítésére. Erre ő(k) szortírozta a 150 év minden cikkét szakmai és szakmaközi-kapcsolati szempontok szerint, s ezt vizualizálta. A megnyitóra ide is utazott, ő mesélte el a történetet. Gondolom, az egésznek kb. annyi az értelme, mint egy festménynek; valakik örülnek, hogy ez megszületett.


(Az 1869-ben először megjelent Nature a világ vezető multidiszciplináris tudományos folyóirata; A fiatal agyfolyadék javítja az idős egerek memóriáját, A denevérek úgy zümmögnek, mint a darazsak, hogy elriasszák a bagolyragadozókat)


https://www.facebook.com/KalmanMaklaryFineArts/

 

 

 

12:32
Mert erős fájdalmak,
hát mindenféle úszótársi orvosi vizsgálatok az igen távoli Angyalföldön (taxi), de hogy kiderült a NEVE, lumbágó, az egész érdektelenné vált. - Kérsz fájdalomcsillapítót? - Nem.
De leadminisztrálni jó volt. leletek, adatok rendbe, szkennelés, fél nap.
A szekérkönyvesboltból Sarkadi összes novellái.

 

 

18:19
Igen erre
számítani lehetett, a kép akihez került, veszi, majd haszonnal eladja. Ez a rangosabbak közül való, szerettem.
Műterem, utak - A/2018/21, 60x60 cm. Most 600e-ről indul. Bodó Galéria és Aukciósház

 

 

 

2022. május 13., péntek

 

08:25
Reggel rengeteg
szirénázások, fölhallatszott. Indulás. A Lukács égett, tűzoltók, rendőrök, mentők, füst, és körben bámészkodók. Talán másfél óra után beengedtek (volna). Mai úszás megúszva, nyertem egy órát. De a boltocska, sajtos rúd/igenhosszú kávé azért. Több hónapja néztem vágyódva azt a cipőbolt előtti tökéletes betonkockát, sajnos nincs rá szükségem. De ma. A denevérpadon fáj a lábfejem, nem mindig bírom ki a hat percet. Hátha bakancsban, kemény a rüsztje. De azt a kétszer 1154 grammot a fejoldalon ellensúlyozni kell. F/2022/064

 
13:14
-- Szia Deske, látom az új képeket, nagyszerű! gratulálok! itt küldök egyet, lehet az 500.  (bécsi utcai antikvitás) j. [Sugár János]

 

-- Jaj, de gyönyörű (lett volna), hogy éppen tőled az 500. kép! De sajna ez SU469 HIC RHODUC olaj, farost, 34x60 cm.,
    [ BÁV aukció 2020.09.] d.

 


19:27
Mail, két képem
jún. elsején a Virág Judit aukción.

Vörös ég - A/1971/05 70x100 cm., indul 550e, becsérték 700e -1.4 mill. HUF
Régi zsidó temető - kert - A/1987/02 60x60, indul 1,8 mill, becsérték 3-4 mill. HUF

 

 

22:30
Mesélte
, a régi háziorvosok épp oly hatékonyan. Rokona volt. A kisbaba elválasztás után először krumplit kapott, kihányta. S attól kezdve semmit nem fogadott be a gyomra, már kiszáradásveszély. A doki szemcseppentővel egyetlen csepp konyakot a nyelvére, rohamos tempóban rendbejött.

 

2022. május 14., szombat

13:06
A legrosszabb
időben, de muszáj volt. Szüts-Vojnich kiállítás, ami kizárólag ma, egy órán át nézhető meg a Tud. Akadémia földszintjén. Eddig zárkörű, ma evvel zár. Szütsöt tudtam, de Erzsébet. Hogy kilépett évtizedes témájából valami nagyon másra. Aztán mintha vissza, kis kiállítása Óbudán, a régi, fenséges zord tereivel. Csak az előtérbe ravatal került. Gondoltam, már csak azt kéne elhagyni, és..., Photoshoppal meg is csináltam. Ennek a mai tárlatnak a nagy tétje számomra, merre megy. Hát nem arra.
Finisszázs előtt egy órával, bennfentesnek álcázva magam, beengedtek. Még a szendvicseket rakosgatták az előtérben. Taxival haza.

Új Vojnich - régi Vojnich

 

És Szüts


 

 

2022. május 15., vasárnap

18:10

Vasárnapi sétánk az erdőkatedrálisban, Svábhegy. Azt hiszem, terápiás célzattal és reménnyel elkezdek egy könyvet csinálni.
F/2022/065

 

 

 

18:51
Reggel és este,
a köv. hétre. Állítólag az amerikaiak több tonna vitamint pisilnek ki naponta? hetente?

 

 

 

20:24
Följött.
Legkedvesebb temetőfotóm. Minden benne, amit én erről a témáról. Abaújszántó - F/1983/41/03

 21:08
Kedves Barátom, tehát a regénye. Az elején 33 oldal, aztán fölütve három helyen kb. 10-10 oldal, amit elolvastam. Munkája lenyűgöző szellemi játék, a maga hatalmas tudását, tárgyismertét és felülről-életlátását is tükrözi. De ebbe alkalmatlan voltam belekapcsolódni. A következő oldalnál elfelejtettem az előzőt. Ezek a problémák engem nem érintenek, így munkája befogadására, értékelésére alkalmatlan vagyok. d.


21:14
Sok éves
tétovaság, ma átléptem lustaságomon (öt teli zseb tartalmát átpakolni, nekünk ez a retikül), s az utolsó pillanatban a rövid nadrág fölé húztam egy pantallót, mégis, vasárnapi szentmise. Hogy majd az uszodában leveszem.

 

 

2022. május 16., hétfő

 

04:42

És a világ legédesebb fotója, annó küldték. Most megint följött képenyővédőként. Uszodánk a covidzárlat idején. Az én sávomban. F/2020/087

 

 

 

12:26
Némely
pontatlanságokat találtam az OSZK. Elektronikus Könyvtárban könyveimről, hamar kiderült, azok csak nálam vannak...
Egy könyvem náluk, a DESKE.HU - LEVELEK LE MEUX-BE, és annak a hangoskönyv változata, amit elfelejtettem
magamnál föltüntetni.

Szóval rendrakás, 22 tétel.

 


12:33
Rend-es délelőtt.
Hogy a Pedagógiai Könyvtár megküldte számomra azt a megmentendő Mallász Gitta (1907-1992) grafikát Zelk három nyuszijáról... de hova tegyem, ahol valamennyire megtalálható lesz 85.411 fájlom között. Magánmúzeumomba azért nem. Most a VÁLINEWS-KÉPEI között van, csak én találom meg, ott is 17.000 kép van. Nehezen találtam neki helyet. A fotóimnál a 22. műalkotás fejezetet átneveztem
22. repró-ra, ott jobb helyen lesz. Evvel száma is lett neki: F/2022/066. 400% méreten ki is retusáltam.17:06
Mégiscsak betettem
a három nyuszit a 16. GYŰJTEMÉNYEK / KÉPTÁR - MAGÁNMÚZEUMOMBA, vállalva a szubjektívitást, ahol is MOLNÁR Z. JÁNOS és SZŐRÖS JÓZSEF szobrász (1917-1999) a legnagyobbak között.

 

2022. május 17., kedd

09:40
-- Kedves Dezső, köszönöm szépen, örülök hogy a könyvben ami tetszett benne, az tetszett és szórakoztatta, és köszönöm a kritikáját, részben megvilágította a könyv problémáját, amin régóta gondolkodom, segítséget jelent.  Üdv:


-- Még egy hasonlat jutott eszembe, talán nem bántom meg vele. Az ember kap ajándékba egy fazék csiszolt drágakövet. Gyönyörűek. Boldogan beletúr. Aztán még néhányszor. De aztán ezt egy idő után abbahagyja, mit csináljon vele. d.

 

-- Nem bánt meg, elég pontos, és hízelgő is, mégiscsak drágaköveket mond. Arra kell rádöbbennem, hogy azt csináltam amitől nagyjából a legjobban féltem, akárhonnan indul benne, húsz oldalig brilliáns, aztán a sarokba dobja, mert teljesen érdektelen. 
Két dolog vigasztal, egyik hogy meg tudtam csinálni, ami azért nem baj, meg én végülis jól játszottam, talán még nem túl késő ilyen letaglózó tanulságokhoz.  
Legközelebb igyekszem egy fazék lencsét, amit az ember megesz.

 

09:42
Úgy illő,
ha szóba hoztam Szőrős Józsefet, nagyszabású Esőt kérő-jét is megmutassam. Micsoda plasztika!
A kecskeméti Naív Műv. Múzeum kertjében.

 

16:02
Orvos barátom
szerzett kipróbálásra egy hétre gégemikrofont, más néven műgégét. Taxi, hazahoztam. 1% esély. Inkább 1/2 %.

 

2022. május 18., szerda

05:42
A legszebb erotika a majdnem felöltözöttség. Ha meztelen, érdektelen, akkor már csak modell.

 

05:46
Esti sétánk
, Szentháromság utca a Mátyás templom és a Sétány között, vendégekkel zsúfolt vendéglőterasz, édes zsibongás.
Közelről, mégis nagyon távolról hallgatjuk.


 

06:07
Kértem
tőlük alkatrészt, amit annó kidobtam, ingyen küldenek, mert cserébe használnák reklámnak (most kibővített) szövegemet.

Ha hosszú, húzzanak belőle. Szívélyes üdvözlettel…

 

A denevérpadot éppen 4 éve használom, minden nap. Orosz kollegám mutatta, nagyon fájt a háta, azóta mindenüvé magával viszi, és ez rendben tartja. Azonnal megvettem, bevallom, a drágábbat, csak mert az fekete. Első évben reggel és d.u. 6 perc, radikálisan függőleges testhelyzettel, mára ez (80 éves vagyok) lecsökkent  a reggeli hat percre (karórán vekker). Közben enyhe csípő- majd fejforgatás. Utána pihenés 3-4 lélegzetvétel ideig vízszintes helyzetben. Ma már fáj a derekam, de éppen ezért használom.
Az eszköz hibátlanul, jól működik. Alkotóházba, ha pár hétre is, viszem magammal. Sportorvosnő barátom is bíztatott, hogy ő 60 fölött mindenkinek kötelezővé tenné. Most javasolt hosszabb időt, 9-15 percet, akár enyhébb - 60 fokos-, nem függőleges testhelyzetben, megpróbálom. Hatásáról nem tudok beszámolni, mert nincs ellenpróba :-))
12:57
Délelőtt Katával! Kohán Feri magángalériájában, új képei a Katona József u. 10. alatt a Vígszínház mögött. Húsz éve egy-két nyáron át, művésztelepeken, korrigáltam is. Most tán hónapja kiállítása Párizsban. Hogy ez az egyszemélyes, tán 15 m2-es üzlethelység-galéria létrejött, jó móka. A falon lévő akvarelljeinél az apró, látszólag jelentéktelen szénrajzai jobbak, pontosabban azok igen-igen rangosak. Talán ő sem tudja.
Bíztattam, sürgősen honlap (bérlése évi 4-5 ezer HUF); ehhez küldtem is neki egy komplett sablont.
Előzetes telefon a galéria-látogatáshoz: 20/4193-471

Ő pedig minket fényképezett le... F/2022/067 Nem igaz, hogy az én fejem kétszer akkora :-)))

 

15:20
És megvan a
z 500! Imre barátom szerezte netről, hogy a fotó pocsék, nem az ő érdeme :-)) A kép szülei földvári udvara. És milyen édes kép. SU500- Udvar 40x50 cm. olaj, farost, a korai munkái közé teszem, ott van hasonló is.
Ilyen mennyiségből már kirajzolható egy festő munkássága. Megvan.

 

 

2022. május 21., szombat

10:01

Kevés az igazán jó képem.
Ez fájt, amikor elment. Rég volt.
Most kerül majd valakihez
a Wilson&Cohen Aukciósházból.

Nézném egy ideig.

Műterem, foltok - A/1993/33

10:08
Ezt időnként
ismételni.


Zelk: ZUZMARA
Mikor az első zuzmara
megül a rózsafákon,
töpreng az ember, mit tegyen,
hogy ami fáj, oly nagyon mégse fájjon.

De tudja, fájni fog soká,
mert büntetlenül nem lehet szeretni,
az ész végülis megadja magát,
ha majd a szív nem s nem akar feledni.

Mert zuzmara a rózsafán,
mert varjuszárnyak árnya hull a hóra. -
A nyári tücsökcirpelés
most ér a csillagokba.

 

22:01
Vitatkozunk.

– ÉN: ...Számomra a helyes út lényege, hogy nincsenek döntéshozatalban külön civil mezők, ahol a hit rendjét nem kell alkalmazni. Épületbontásban, ellenségképben.
Mintha mindig arra szeretnél kibukkanni, hogy ezeket vegyük külön.
Teljesen rendben lévő, hogy harcolsz valamik ellen, ha azt látod helyesnek.  (Evvel egyet is értek, holott egészen másképp gondolom.) Csak a szeretetparancs harcállapotra is vonatkozik, ez szellemi fegyelem kérdése.
Hogy lefordítsam: igazságosság, a vádak nem általánosítása, jóhiszeműség, az ellenfél tisztelete, ítéletben fölülemelkedni a szimpátiákon - antipátiákon, ilyesmik.
Ajánld Isten kegyelmébe Orbánt, a munkásságát, akkor tiszta lélekkel harcolhatsz olyasmik ellen, amit nála helytelennek tudsz, vagy vélsz. d.

 

– Ő: A hit rendje szerintem nem különbözik minden emberrel együtt született etikával. Gondold el, hogy az emberiség nagy százaléka nem hívő... ill. nem abban hisz, amiben Te...

 

– ÉN: No, akkor sorra.
--- Sajnálom, ha prédikációnak olvasol, kijelentő mondatoknak szánom, ezek tanult igazságok. Ezekben a dolgokban tájékozott vagyok. És az a benyomásom, kétségek foglalkoztatnak.
-- "...nem abban hisz, amiben Te." Nem először véded nálam nem hívőket. Fölösleges. Lényegbevágó a különbség köztünk, de nem vagyunk fölöttük.
-- "A hit rendje szerintem nem különbözik minden emberrel együtt született etikával." Ebben tévedsz. Az emberrel nem születik együtt az etika. Azt megtanítják neki, ki így, ki úgy. És ettől alapjában különbözik a mi etikánk, a Szentírás tanítása:
--- világosan megkülönbözteti a szimpátiát a szeretettől
--- a szeret másokért végzett munka, nem érzelem (szimpátia) kérdése
--- és szeresd az ellenségedet - hol tanítják ezt a nem Krisztushívőknek? Ebben nincs mese: „Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek” d.

 

-- Ő: Neked nincsenek kétségeid, mert a tanult igazság mindenre választ ad. Örülj.

 

-- Ha hívő vagy, akkor te ugyanígy… és a hit akarati tett. d.

 

2022. május 22., vasárnap


05:51
Éjszaka eszembe jutott.
Hogy amikor esti sétánk közben egy-egy kulcsszót nem értek. Eddig a tenyerébe rajzolta.
F/2022/068

 

10:43

sínen futottam
már két sín között a talpfákon
ugyanarra
ülőke a cipőfűzéshez
a szentmisén reménykedtem
hamarosan leülhetünk
ma féltáv, vasárnap van
agyoncsaptam az első legyet
sikerélmény
lefolyóba azt a félüveg Jägermeistert

 

16:19
Megint szembetalálkoztunk
a szomszéd orosz házaspárral, sétára indultunk.
F/2022/069

 

 

2022. május 24., kedd

06:05
Megrendített,
vállára borulva elsírtam magam. Kissé zavartan nyújtotta névnapi ajándékomat. Ehhez a boltba egyedül le kellett mennie, titokban elkészíteni, ami közben még megkóstolni se tudja. Nagy tál mákos guba - ilyet sok éve nem láttam; nagyon szeretem. És elmesélte, elfelejtette jégre tenni, hát megromlott. Tökéletes, gyönyörű történet, mit csináltam volna ennyivel. Örültünk, könnyeztem, majd kóstolás nélkül a vécébe.
A járulékos Babits-versről aztán hosszan.

 

Túlfáradt. Miki ideköltözik, én 3 napra a Mátrába.

 

 

 

09:10
Reggel hétre
János kórház gégészet, köszönettel vissza a gégemikrofont; hogy igaz, ennél a betegségnél csakugyan nem működik.

Másfél hónapja profi gyógytea altató, alszom, de katatón álmaim megmaradtak. Ma éjjel egy majd reggel valóban megírandó naplószövegemhez próbáltam álmomban két piros hátterű mellékszöveget illeszteni, sokszorosan, és sikertelenül.

Újabban elég rendszeresen délelőtt is kell aludnom egyet.

 

2022. május 25., szerda

09:57
Mátra, elég
magasan, elég messze.

Fölvetettem 02h tíz perc esőzajt is White Noise-nek, de nem lett jó. Marad a parkunkban fölvett csobogás.

A fehér zajhoz hasonlóan a rózsaszín zaj is egy szélessávú hang, amely a hangspektrum egészéből származó összetevőket tartalmaz. A rózsaszín zaj minden oktávon belül tartalmaz hangokat, de frekvenciáinak teljesítménye minden magasabb oktávnál három decibellel csökken. A kutatók a rózsaszín zaj hangját a vízesés által keltett zajhoz hasonlították. Tanulmányok kimutatták, hogy a rózsaszín zaj fokozza az idősebb felnőttek mély alvását és javítja a kognitív teljesítményt.

 

 

13:15
Ilyen dús
egy igazi festőműterem. Tölg-Molnár Zolival egyszer életünkben keresztbe meglátogattuk egymást. Régen volt ez is, mint majdnem minden.

 

 

 

14:54
Vendég vagyok
e világban. E Mátrában. Holnapig.

 

F/2022/070

 

 

F/2022/071

 

 

F/2022/072

 

 

F/2022/073

 

 

17:06
Ugye ismerős,
mikor az ember csendes délután nyugágyból figyeli az ágcsúcs segítségével, merre mozog az a felhő.


 

2022. május 26., csütörtök

10:41
Mátrakisfalu barátomnál,
kettesben, tökéletesen ellátva. Egyetlen dolog hiányzik, de nagyon. Felelőtlen hősködésből - hogy csak három nap - nem csomagoltam csipeszt az útra. Pedig tűnődésnél, szövegfogalmazásnál arra szükség van, fülszőreimet tépkedni. Kínzóan hiányzik.
Itt két nő a családban, biztosan lenne. De kérni nem mertem, ahogy egy melltartót sem kér kölcsön az ember.

 

 

 

2022. május 27., péntek

 

06:15
...ki képes utánozni a vértanúkat? Ha nem is mindenben, azért sok mindenben ez lehetséges. És Isten segítségével ezt meg is tudjuk tenni, sőt meg is kell tennünk.
Nem bírod elviselni a tűz lángját? De akkor legalább kerüld a paráznaságot. Nem tudod elviselni körmeid letépését? Szállj szembe a fösvénységgel, a bűnös üzelmekkel és a haszonleséssel.
A békeidőknek is megvannak a vértanúi; mert a haragot-, az irigységet-, a gyűlölködést szívből elűzni, a torkosságot megfékezni – részesedés a vértanúságban.
Vértanú vagy te is, ahányszor és amikor csak igaz ügyben fáradozol...
Szt. Caesarius püspök


11:58
Az a húsz éve előtti
busz-szerencsétlenség a Balatonnál, sok halottal. A helybéli pap is ott teszi a feladatát.
12:01
...kérdezed, mi volt most ez a könyvcsinálás a Mátrában. J.-nek 32 éve írom Le Meux-be a leveleket. Az utolsó 14 év még nincs meg könyvnek, azt kezdjük. (Az első 18 év = a Deske.hu kötet) Ez 168 hónap-, news-levél (fájl). Egy erős szűrő kell, hogy abból könyv, ami érték benne. Tudniillik  a teljes 4000 oldal (a honlapon ott van), befogadhatatlan. Németh Istvánnal csináljuk, 30 éve minden könyvemet ő gondozza.

 

Most a munkatervet csináltuk meg; két lépcsős: én húzom a szöveget, egy adagot megküldök neki az Adriára. Ő átnézi és visszaküldi, jóváhagyom, akkor ő továbbítja a nyomdai előkészítőnek. Aztán az utolsó pillanatban minden előzőt fölrúgva - baromi nehézkes -, átadtam neki a teljes munkát.

 

Volt most egy érdekesség. Külön-külön meghúztuk a 2008. februári levelemet, és ma reggel volt időm összehasonlítani; 95 %-os azonosság. Ez erős infó, 1. nem vagyok elfogult a szövegemmel (voltak aggályaim). 2. abszolúte nyugodtan bízhatom rá.

Amúgy mindevvel épp az eredeti könyv-cél-ok esik kútba, hogy t.i. többhónapos terápiás feladatomnak szántam. A könyv a fontosabb. Amúgy is téves idea, alkalmatlan vagyok 4000 oldalt átnézni. Határidőt találtunk; szept. 15. kiállítás megnyitómon osztom. A megnyitó beszédet Paolo Veronese fogja tartani. d.


 

2022. május 28., szombat

 

12:38
BÁV ART
néven megnyílt a felújított bizományi, Szt. István körút 3. Benne Ártatlan műterem - A/2017/08, 90x90; régóta lappangott,
valamint aukcionálják: Sugár Gyula Csendélet 60x90 cm. olaj, vászon. Nálam így lesz: SU501

 

 

13:15
Tanulom az önétkezetést.
Szombat, bevásárlás egy hétre. Elég ronda feladat.
--- Nagy darab császárhús, kifigyelem, abban ott sok piros, kevés fehér. Kata szerint ez sonka. Ehető, bár túl sós. Kenyeret nem tartok.
--- Nagy zacskó szőlő, hát ez savanyú. Kata szerint a szőlő őszi gyümölcs, akkor kell venni.
--- Ami remek múltkor, lángolt kolbász, hetekig eltartott. István letiltotta, hogy az nyers hús, fertőződhetett, nyersen nem lehet. Süssem ki. Ilyesmire nincs időm. Helyette most Tóalmási Parasztkolbász, két pár, elég kemény, sajnos.
--- Meg sajtok, nevüket nem tudom, egyik zöldpenészes, az nagyon ízes, a másikon szimpatikus kis lyukak. Bő egy hétre.
Müzli van, két kiló, az jó lenne reggelire, de mindig elfelejtem, mert oldalt van az asztalon, nem a hűtőben
Lassan kialakul.

 

 

15:16

Ebéd után, két alvás között, pizsamában tíz perc, kép tovább. Eszembe jutott, hogy : kék. Fenyegetett műterem - A/2022/11
Na, ma is történt valami.

 

 

 

 

2022. május 29., vasárnap

09:45
Zelk 56-os
szerepléséért, börtöne első évében írta:

Gyermekrajz

Mint gyermek ha rajzol házat, barikát
és föléje napnak sárga karikát,
légben úszó fákat, libegő füvet,
fák közt rókafarku póniló üget,
napkarika s fű közt olyvalami száll:
zümmög is, csirrent is: bogár és madár –
s fiu is meg lány is az a kis alak,
aki cérnalábon áll is, meg szalad…

Így látlak már téged elvesztett világ,
teleírom véled cellám ablakát!
Gyermekkézzel rajzol az emlékezet,
mindent egybegyűjt a rívó képzelet:
tavasz, nyár, ősz és tél már nem évszakok,
kihullott kezükből a stafétabot,
hajuk egybelobban, így rohanva át
ötvenegy esztendőm tikkadt udvarát.
[...]

 


15:22
Délben busszal Svábhegy
. Épp a játszótérnél, telefon fiamtól,
-- Látom, a Normafánál vagyok, csak odaköszönök, sziasztok.
-- ??
-- Az előbb vásároltál a Normafa presszóban, a mobilom kijelezte... Mi a Szépjuhásznénál vagyunk, épp lángosozunk.
-- Küldj egyet mailben.
    F/2022/075

 

16:45
-- Apóka! Te egy ilyen kontakt képből tudsz jó minőségben kinagyítani? Nanókáról [Kata] találtam 2000-ből könnyfakasztóan szép képeket valami lelkigyakorlatos sorozatból. Zsófi.

-- Csak Bonnard-képet lehet belőle csinálni… d.

 

 

2022. május 30., hétfő

09:42

Hazavihető Zelk a Lukács faliújságra. Kevesebb munka, ha egyszerre.

 
09:47

T. Médiaklikk!
Kossuth rádió  05.29. vasárnap esti adását szeretném, (de nagyon) visszahallgatni 19-20h közöttit. A műsorok címét nem tudom. (azt feltétlen tudni kéne?)  A mediaklikk.hu/kossuth-on csak a jelenidejű és a köv. műsorokat találom. Tudnának segíteni?
Szívélyes üdvözlettel:

Ti. abban volt a 99 éves Kissingernek egy ukránok szerint botrányos mondata, tehát nyilván nagyon igaz, a háborúról, és azt az egyetlen mondatot nem hallottam.

Most megtaláltam a neten.

"Henry Kissinger azon elképzelése, miszerint Ukrajnának területet kellene átengednie Oroszországnak az invázió leállítása érdekében."
Igaz.
Zseniális gazemberségnek tartom, hogy US. fegyvert küld, és nevet a markába.11:34
A művészet.
Mitől ilyen fantasztikusan erős egy életlen, látszólag aligkomponált fotó. Remekmű. Sajna, nem találom az adatbázisomban a szerzőt. Péter, nem tudod?

 


14:32
Nem hagyott
nyugodni, 19. válinews képei, nehezen,
de csak megtaláltam (a 17 ezer kép között), 2007. március., Kecskemét. fotó: H/2007/03/30

 ...át a Fotográfiai Múzeumba, Gaál István (1953-2000) anyaga, nem ismerem, ha jól értem, operatőr volt. Kissé szokványos, árnyékot vető kerítések, ilyesmi. Viszont Téli délután a Klauzál téren, ahol csak hápogtam. A témafelvetés teljesesen jelentéktelennek látszik, a kép még életlen is, igazi csoda. (Az életlenséghez csak kicsit tesz hozzá, hogy mindent lopva, kézből, és üveg mögött fotóztam.)

 

Átmelegíti a napomat.


16:36
Valami nem
stimmel. Wikipédia: Gaál István filmrendező 1933 - 2007.

 

19:20
Zsófitól
most este, névnapomra. Neki, mint gondozónak, valami hivatalos szerepe van az állatok örökbefogadási procedúráján,
Az összefüggést nem pontosan értettem. A süteményevésnél mellékesen Mikiről megtudtuk, hogy ő volt Kenyában szafarin, amikor a francia zenekart műsorát forgatta.

 

2022. május 31., kedd


05:34


Múltkortájt
fölhoztam a kapu alatti polcról valami elektromos kütyüt; megnézem, mi az. Mára tudom a nevét is, lávalámpa, nézegettem egy-két hétig, aztán vissza a kapu alá. Noha Kata csendben jelezte, ha majd a betegsége ott tart, hogy már nem néz tévét se, akkorra tartogatná. Rákérdezett. Bűntudattal rendeltem egyet, meg is érkezett, szép sárga. De eszkalálódott a dolog; nálam minden. Tájékozódtam, létezik kék is. Az az égbolt és a harangvirág színe, evilágon túli. Az is megjött. Ez tényleg tetszik.
Húsz éve olvasom a káoszelméletet, még mindig nem értek sok mindent. Abban szerepel a partok közé zárt végtelen. Merthogy adott mezőben nem önismétlő variációk végtelenje. Ez illusztrációja. A futballmeccs is majdnem ilyen.

 

09:38
Klub ma
reggel. Egyedül vetkőzöm, egy idegen úr lép be. Egyéb híján megdicsérem, hogy bottal is itt. Első mondata a Covidról szól. Utolsó, hogy kamasz kora óta tervezi, most tényleg belekezd a József és testvéreibe.
A négyből két Zelk verset már elvittek a faliújságról. dr. K. fejcsóválva kérdezi, ugye ő írta a Hűség és hála énekét. Hogy dörgölőzött; az Sztálin halálára. Mondom, nono. De alulinformáltakkal nehéz mit kezdeni.
Hazafelé patika K.-nak, 69e HUF.09:52
-- Szia Deske, többször szerettem volna már megkérdezni,
hol van pontosan a Halászbástyán az a "bóbiskoló harcos"?
N.

-- A Szt. István lovasszobor talapzatában egy mellékalak.11:59
MAIL
Németh István ÚMK
Váli Miklós
tárgy: belbiztonsági közlemény

Kedves István, netán hirtelen halálom esetén, ha folytatod a munkát: a DESKE.HU2 kötet készítési költségei fiamnál megvannak, tőle kell megkapnod. Kiválasztandó kettő festményért (60x60, olaj) ugyancsak kötelező hozzá fordulnod. köszönöm, ölel: d.

mail:
N.I.:
V.M.:
telefonok:
N.I.:
V.M.: 

2022.05. napi olvasó 367
Facebook 457 követő

   összes levél     LEVELEK LE MEUX-BE  1990.5.17. ►     weben 2000.6.11. ►