2012.12.02.        html-2012/jelenits-80.htm        C.11616-620


Jelenits atya (1932-) 80. szülnapja alkalmából
 
a volt Piarista Rendházba meghívtak egy kerekasztal beszélgetés? / ünnepi találkozóra?

Fölkészülésnek összeszedtem a keresővel, miket írtam le a VÁLINEWS-ban.
A [..] zárójellel a C. Naplóból.


 

[1969. ismertem meg Kata öccse esküvőjén. Akkor(tájt?) mesélte, (halála előtt) édesapámat ölben vittem... (ki, a fák közé, tán).]

 

[69.11.
c-fajlok/c00240-1.htm
Beszélgetésem J-vel. (Jelenits)
a szeretet nem munkaidő utáni külön gesztus
a szeretet válfaja a női szeretet: atmoszféra teremtő, hímporba öltözött.
- aki a legkisebbnek közületek enni ad... teljesíti a szeretetparancsot. a pék enni ad.
a szeretet érzékenynek maradás, részvétel mások életében, alkalomadtán
ember-szeretet: a munka jól művelése + érzékenység képessége
Istenszeretet: tudatosítása annak, hogy munkámat nemcsak a munkáért teszem, hogy van fontosabb is
Isten szeretete: készség új szituáció elfogadására.
BÍZNI kell: Isten szeretete hatékonyabb, mint az akaraterőnk!
a művészet az önátadás szeretete
így hát (Oidipusszal mondom) minden jól van]
 

1975
[Legeza atya mesélte: 1975 táján, piarista diák korában J. atya mutatta nekik a
Keresztút - B/70/13 grafikámat: abból adtam neki egy fotókópiát]

 

1975 táján. Ő kórház után, mesélte, egy diákja bejött oda, diót hozott. J. ambivalenciája, hogy őt zavarják, s meghatódottsága a gesztusra.

 

[1977.04.
c-fajlok/c00615-1.htm
Jelenits atya: beszélgetés házasságról művészetről, aprók.
Nincs külön művész-etika, de nem véletlen, hogy annyi zűr van magánéletükben, túl nagy feladattal vannak elfoglalva, s a csupor majd szétfeszül
sokszor nagyon megterhelik környezetüket, azoknak MÁS alkattal kell elviselni ugyanazt a sorsot.
ő, mint tanár, nemcsak a leggyengébbekkel, hanem a legjobbakkal szemben is elnéző, éppoly teher az is.

2. a házasságban a másik más-ságának döntő szerepe van, azáltal tud adni. A gyengébb olyan értéket szolgáltat, ami nélkül az erősebb nem életképes önmagában.

3. a házasságközösségben Isten benne van, egyedül, akaraterővel megoldhatatlan
kegyelemre hagyatkozni, megnyílni
lazán, humorral
válasz sorolt hibáimra:
- csak a munkám érdekel, zavar, hogy közben fogat is kell mosni.
- a teljesen leköt emberfölötti, időtlen léptékrendszere. szórakozni unok, pihenni nem tudok
- valószínűleg túlfegyelmezettséggel ellensúlyozom belső kedvetlenségemet
- jóindulatúnak kéne lenni, kevéssé kritikusnak]


1978. kb.
(2012. 07. 23.)
'85 nyarán a Balatonparton a fűben
körbeültük Tamás atyát. Mi a szeretet? - kérdezett sorra minket. Igyekeztem különc maradni: Jól kondícionált izomtónus. Pontos, de azóta mégis sokfelé keresgélésem. Munka. Elsősorban, persze, de nem csak az. Jelenits atyát is odahívtam betegágyamhoz egyszer, éppen teljeskörű érzelemhiányban szenvedtem és szenvedtettem másokat:
A pék zsömlét süt, a pék szereti az embereket.(Kértem, meglátogatott bajomban)


1986. nov.
Jelenits atyán keresztül a Rendnek ajándékoztam egy kétméteres olajképemet,  - "Kondor Béla emlékére - A/72/30" -, abban a reményben, hogy a diákok szeme előtt lesz. Sok évig előszobájában tárolta.

 

[1989.02.02.
A Bp. Piar. Rendháznak
ajándékozom A Keresztút - B/88/16-ot]


1993. (naplójegyzet: 2005.03.)
Amikor a
ferencesek elpusztították egy keresztutamat, ezt megírtam a Népszabadságba. Nem elhamarkodottan, konzultáltam Jelenits atyával.


1995.10.
Közben októberben megvolt a negyedik országos karizmatikus találkozó. Sportcsarnok, hárommillió forintért, 9000 résztvevő. Jelenits atya beszédét meg akartam hallgatni.


1996.03.
Persze deine sorge möcht' ich haben -luxusbaj- , Jelenits atya valahol Kierkegaard kapcsán írja, hogy a képzelt baj is fáj, tiszteljük. Volt egy kétméteres asztalom a szoba közepén tranzit-rakodón


1997.03.
A Váli monográfiába fölkért szerzők
Almási Miklós/ Balassa Péter/ Balla Zsófia/ Bence György/ Bognár Róbert/ Csepeli György/ Dávid Kata/ Dobszay László/ Esterházy Péter/ Finta József/ Földényi F. László/ Frank János/ Gyabronka József/ György Péter/ Hanák Péter/ Heller Ágnes/ Hidvégi Máté/ Jávor Benedek/ Jelenits István/ Komoróczy Géza/ Konrád György/ Kovács László/ Lator László/ Lopusny Erzsébet/ Margócsy István/ Melocco Miklós/ Mezei Gábor/ Miklós Pál/ Molnár Péter/ Nádas Péter/ Nagy Boldizsár/ Németh István/ P. Szűcs Julianna/ Petri György/ Radnóti Sándor/ Rakovszky Zsuzsa/ Simó Sándor/ Spiró György/ Szüts Miklós/ Tomaji Attila/ Tölg-Molnár Zoltán/ Vajda György/ Váli Zsófia/ Vásárhelyi Anze Vámos Tíbor/ Vészits Andrea/ Vojnich Erzsébet/ Závada Pál
[3]


1997.05.20.
Eddig, ha katolikus Bilia kellett, a
73-as Szt. István kiadású bibliát használtam, de az nem jó könyv. S Jelenits atyának is volt némely finoman fogalmazott, de igen határozott véleménye a fordítás minőségéről.


1999.03.
A másik nagybetegünk Petri. Gégerák. Írt most pár döbbenetes verset erről. November táján a metróban találkoztunk, beszélt magáról. A keze hideg volt. Kata fölhívta Jelenits atyát, látogatná meg,
segíteni kéne neki meghalni (hitetlen). Két héttel később érdeklődtem, azt mondja, nem tudja megtenni. Hogy van egy fél órája az embernek, és bemegy-, azt így nem lehet.


2001.05.
- Erről megkérdeztem Jelenits István egykori piarista rendfőnököt. Azt mondta, hogy ő olyan helyen nem fogad el felkérést előadás megtartására, ahol számára elfogadhatatlan személyek szerepelnek. -

Ő csakugyan adott többször interjút ide is, ("félfasiszta Demokrata") a Népszabadságba is. Az a véleménye, hogy ha megkérdezik, válaszol. Ha hagyják elmondani, amit akar, akkor helyénvaló a párbeszéd. Evvel ő nem legitimálja a lap szélsőséges cikkeit. Végső soron a keresztény szeretet és megbocsátás elve vezérli.

- Jelenits atya, úgy gondolom, igen nyitott, mert a lapnak, amelyről beszélünk, több alkalommal  is nyilatkozott.

- Sőt, a Népszabadságnak is, egyébként. Megbízom benne, ő számomra biztos mérce. Ahol ő, ott nyugodtan én is


2002.03.10.
Jelenits atya a Tragédiáról:
Madách, mint a jó beteg. Nem gyógyít, de meg tudja mondani a bajt.


2004.03.
(hozott nekünk)
Visszatérve, ezt a
Kempis könyvecskét tiszteltem, abból látom, hogy egy Poliakoff reprót ragasztottam rá. A drága Jelenits atya fordította, gyönyörűen. Mondom, a könyvet nagyon tiszteltem, de nem szerettem, a hangja karcos, sötéttónusú, kemény, és sajnos fontos, fontos.

2005? Tán ekkortól, kíméletből már nem hívtuk évente lakásszentelni, rábólintott.

 

2006. 01. 29 (előzmény: jelenits atya cikkreagálása Esterházy húsvéti cikkére)
Jelenits üti Esterházyt - írtam néhány éve az Élet és Irodalom-ban,  egy vitacikkben. Volt, aki, a fejét csóválta, volt, aki mulatott rajta. Igen, hit és erkölcs dolgában ő mérce.
Többen támadtak, hogy
Verseghy erotikus
versét, valamint a fentebb látható lenge hölgyet hálóra tenni?

Az atya véleménye:
Nem értek egyet, hogy a verset a Magyar Líra Kincsesházában közölték, egy antológia mégiscsak mérce. A vers nem elsőrangú. Nem lehetne ezt egy tankönyvbe rakni. De ez a naplófolyam, mint egy csevegés a strandon, itt nem zavaró. Beszélgetünk, fölmerül ez-az, véleményt cserélünk.
És a fotó? Először is, aki ilyen érdeklődésű, éppen a neten bőségesen megkaphatja. Bűnre vezető alkalom pedig mindenütt jelen van, evvel megküzdeni kinek-kinek a saját munkája. Amúgy is, ezt a naplót  feltehetően az a réteg olvassa, aki ezt a helyén tudja kezelni. Szerepe van, hiszen értelmezi  a ironikus felhangot. Nincs vele baj.

 

2009.09.16.
Jelenits atya mondta mosolyogva vagy harminc éve; éppen
visszautasították útlevélkérelmét, én is gazdagodom, ha ti utaztok.


2010. 06. 22.
A rész és az egész. Jelenits atya diákjainak magyarázta:
egy pap nem tehet ki MTK jelvényt, mert akkor a FRADI-drukker diákjai nem mennek hozzá gyónni.
(A képzőművészek egy része mostanában nagyon igyekszik aktuális lenni. Politika, gazdaság, napi ügyek. Feladatunk nem körbe-, hanem fölfelé mutatni.)

 

2010.10.10.
Jelenits atya írja keresztúti elmélkedésében, Jézus elfogadja és meghálálja
Veronika ügyetlen gesztusát, de visszautasítja az asszonyok sopánkodását.

 

2011. 04.16.
Drága Jelenits atya. Ma már nem, annak idején néhány évenként találkoztunk.
Ha valami eldöntendőm, gondolatban mindig megkapom tőle a választ. Egy 24 perces tv-interjúja, az öregedésről kérdezik.

 

2012. 01. 16.
Ma postán jött egy Vigilia 2012/1. tiszteletpéldány, meglepetés, Jelenits atya a huszon-év előtti Keresztút - B/88/16
tusrajzomról írt cikkével: "Gondolatok egy modern Keresztút előtt". Igen, ez a piaristák tulajdona.:

2012. 01. 16.
Kedves Labanc atya, most kaptam egy 2012/1 Vigília tiszteletpéldányt, Jelenits atya egyik keresztutamról írt cikkével, Keresztút - B/88/16, ami amúgy a Rend tulajdona, itt Pesten.
Erről jutott eszembe, hogy – úgy tűnik – nekem nem küldi vissza a Hittanlecke a keresztútról -
B/03/08 kópiáját, de nem tudná Jelenits atyának megmutatni? Örülne neki. Meg én is.

 

2012.02.13.
Egyik keresztutamat (el)fogadja a Pázmány Péter Katolikus Egyetem. Hittanlecke a keresztútról - B/03/08A - Fogadására
ünnepséget terveznének. Levelem:
Kiállításom megnyitója: valami módon csakugyan belevonni Jelenits atyát, akkor fölizzana. Kiállítás-megnyitó beszéde. A megnyitó készült Jelenits-videointerjú:
Az Jelenits és Váli videointerjú
szövege.