VALI NEWS

 ...NEWS... a legutóbbi néhány nap

   

VÁLINEWS; LEVELEK LE MEUX‒be / 303.

2020. június 1. hétfő

08:38
Aranyigazság. Minden
szakmának a maga buktatói.


06:25

Az udvaron, ahol Lajcsi sántikálva
spárgán húzta a papirskatulyát,
a két utcára nyíló vaskapuk közt
hány tenger dördül át!
hány ország partja, hány égbolt beomlott,
de állnak azok a templomfalak
és soha semmi tenger le nem mossa
a falakról a gyermekárnyakat --
élünk mig élünk, de gyerekkorunk
az istennél is halhatatlanabb!

  ZELK: Tengernél erősebb

[Miskolci gyerekkora. A tágas udvar. Lajcsi az a kisfiú lehet, akivel a zsinagógapadláson fölmásztak az üvegkupolára, az beszakadt, és pajtása lezuhant. Attól kezdve nem köszönt vissza Z.-nek.]

06:43
Fotó érkezett
a Balatonról, H. Gyöngyitől, megkerestem -- Katafotó, a szentendrei Duna-parton -- a párját, F/2018/064.

07:05
Bárcsak újra látnám őszöm napjait, amikor Isten védte sövénnyel sátramat. Amikor még nálam lakott az Úr, és körülvett gyermekeimnek serege. Amikor tiszta tejben mostam a lábam, és olajpatakok folytak a sziklából. Jób 29.
08:06
Ötlet. Mostani
járványokozta uszodátlan életforma szerint reggel hét előtt tágas szabad perceim, fél óra is. Asztalomra készítve, verskötetet veszek elő. Nagyon jó.

 

 

08:57
Fölsóhajtottunk Katával
egy vers után, hiába, a zsidók milyen tehetségesek. De hát ez tévedés. Nem hiszem, hogy ilyen fajkülönbség létezik. Van viszont évezredes gondolkodási rendjük, a családszeretet, a gyerekek műveltég - kultúra felé terelése, és hogy az természetes, ehhez pénzt kell teremteni, és áldozni, stb. Ez által születik általuk ennyi érték.
09:24
-- Deske, ... sok minden hiányzik nekem a mi protestantizmusunkból, pl. a szentek évszázadokon át felépülő rendje, a képek, a gyónás. etc. miközben persze tudom, hogy a katolikus egyház sem tökéletes, nem vagyok naiva. Amiben ember van, nem lehet az. Elég, ha én valamiben benne vagyok, már azzal tökéletlen. F.

-- E percben talán nem bántó, ha egy tegnapi gondolatom: milyen mulatságos, hogy egy egyházat egy ember talál ki. És a gyónás, bizony a gyónás. A papoknak, a szerzeteseknek (pápa is, én is) 3-4 hetes ciklus az ajánlott. 16 évesen, hogy kezdtem onanizálni, - évekig hetente, hogy utána tudjak áldozni. Akkor azt mondta gyóntatóm, már ne tekintsem súlyos bűnnek. d.

-- Jó, hogy ezt az onanizálást helyretette a gyóntatója. Szerintem a jó gyóntató a túlzott büntető én-t is helyre kell tegye. És ez nagyon jó.
Mondjuk, én a reformációra úgy nézek, hogy egyrészt Luther nem akart egyházszakadást. de olyan evilági érdekeket sértett az, amit mondott, hogy megkapta a birodalmi átkot.
És a másik: amit majdhogynem mára nagyobb dolognak gondolok, mint a protestáns egyházak létrejötte. Az idők folyamán a párhuzamos együttéléssel azért a katolikus egyház is változott ennek hatására. És ha a nyelv fejlődését nézem, hogy ezzel az emberek anyanyelvükön kezdték az írást olvasni, az nagyszerű. Ha vesszük a németeknél a Luther bibliát, nálunk a Károli-fordítást. na, ez ma is számomra csoda, mert ezek olyan ihletett fordítások. Szóval volt ebben felülről való Lélek nagyonis. Mint ahogy emberi gyarlóság is; de nem erről szól az egész üdvtörténet? Erről a kettősségről. F.

-- Teljeskörűen egyetértek. Egy módosítás. A gyóntató atya nem helyre tette az onanizálást, az súlyosnak minősített bűn.  Hanem látva több éves szándékomat, az után átminősítette az én helyzetemet. d.

-- ...Ja, igen, tudom a protestantizmusból sok áldás származott. Isten humorának tartom, hogy 1900-ban a karizmatikus megújulás a pünkösdistáknál kezdődött. d.

 

 

10:09
Olvasom, Bernáth Aurél
kristálytisztán fogalmazott nagy tanulmánya az absztrakt művészetről. Hogy igen, létezik, tehetséges és tisztességes művelői, egy új terület. És minden baj forrása, hogy a művészek, de a kritikusok is együtt kezelik a kettőt, összeegyeztethetőnek tartják a természetelvű ábrázolással.


-- Drága Mester, tévedni tetsz; a művészetbe nincs szabáj!

 

2020. június 2. kedd

 

07:24
OSZK Kézirattár
igazgató

Kedves Endre,
1. Követve az OSZK/MEK irányelvét, hogy ők excelben nem, hanem mindent a megbízhatóan tartós htm formátumban fognak (tőlem is) őrizni, áttértem én is erre. (http://deske.hu/opusz-2020/opusz-2020.htm / C-ÍRÁS.) De nektek küldöm továbbra is excelben, és ha úgy gondolod, mentés máskénttel tudod konvertálni.
2. Netán ötlet neked is, én óvatos duhaj, az ilyen alapadatot, mint ez a C. napló tartalomjegyzék, egy példányban szeretek ki is nyomtatni. 7000 sor, nekem ez fekvő formátumban, oldalméretre zsugorítva 308 oldal. Igen apró betűs, de jól olvasható.
3. Tudom ez Földesi Ferenc ig. asztala, az ő ötlete, tudsz-e véletlen valamit erről a tervről, hogy a C. naplóból nálatok kiállítást csinálna?
üdv: d.

Milyen egyszerű kis levél. 02h-től próbálgatok a PC-n, míg ilyen lett.
Kései reggelinél Kata:
-- Te idáig már hat órát dolgoztál, neked ma már nem is kell...
-- Jajj, csak azt ne.

 

11:12
A Lauder iskoláról
leveleztünk egy szülővel.

--- ...kulturális hagyomány, a tanulás és a tudás tisztelete, értéke. Amit a Lauderban nagyon szeretek  még, az a Micve fontossága, nincs hét hogy ez valahogy ne legyen jelen, kis közösség, évfolyam vagy Iskola szinten. L.
-- Bocs, mi az a Micve? Az nem a rituális fürdő? d.
-- Dr. Raj Tamás a szó magyarázatát így írta le: “a zsidó vallás nem dogmákra, nem hitelvekre épül, hiszen nincs két egyaránt gondolkodó ember a világon, hanem a kötelező cselekedetre. A gyülekezet számára mindig a jócselekedet, a micve marad az egyedül fontos értékmérő. Tudnunk kell, hogy a zsidó hagyomány szerint egyedül a tudatos jócselekedet tekinthető micvének. L.
-- Gyönyörű. Bocs, kötelező rosszhiszeműséggel kérdezem, a jócselekedet csak a hitsorsok irányába javallt.? d.
-- Nem. Egy példa [...] L.
12:39
Két hónap után
ma nyílt bolt, lehetett kapni. Mindig kis csendes ünnepem újabb dobozt kezdeni, a telt kettőt meg kétfelé leadni. Ez a kettőzés véletlen adódott, hogy egy váratlan fordulattal nem vártam meg halálomat az eredeti példányt az OSZK-nak adni. Feliratok szigorúan tussal, filctoll nyoma az évek során eltűnik.

 


17:28
Spiráloztatni kötetté a Mammutba az utóbbi négy hónap NEWS-t-; Levelek Le Meux-be, olykor olvassák még talán; s ott mégiscsak találtam korrekt - sárga - homokozóvödröt. Célszerszámok, hamar megvolt.
 

18:03
Körlevelem.

Barátaim, a Fioretti szerda esti közös imaszándéka hálaadás a járványban másokért tisztességgel munkálkodókért. d.

 

 

18:31
Elkészült Berszán Gábor barátom honlapján a Vasárnapi Újságból a 121. cikk, h14–121.  Vasárnapi Újság. Magyar prózát írók és levelezők.; Északi sarkvidék, A nőkről.  Különös házassági szokások Rómában, 1866. "Eredeti levél New-YorkbóI", 1870.


19:59
Tollaslabda minden
nap. Ha tíz koppanás után a földön, elnézést kérünk. Néhányszor számoltam, akkor a max. 24 ütésváltás volt.


20:14
Deske, kisebbik fiam Lauderes volt. Az iskolát távolabbról régóta - tulajdonképp alapítása óta - ismertem. Nem vallási iskola - oda nem adtam volna a fiam- a zsidó hagyományokat ápolja. Vannak vallásosak is, de a többség nem az, és nem csak zsidók járnak oda. Fiam csak ismerkedett a szokásokkal, sokat tanult belőlük, de nem vált követővé. Ami a Lauder erőssége, az a tanítás nagyon magas színvonala és a tanulás-tanítás szabadsága. Nincsenek hagyományos ellenőrzők, leckék stb., ez már akkor online zajlott. A tanárok partnerek, nem a tekintélyelvűség doninál. Tegező viszonyban vannak a tanárok a diákokkal. A fiam általános iskola 6. osztályába került oda, a mai napig azt mondja, életünk legjobb döntése volt, hogy odajárhatott. Keresztlányomék is oda íratták be a fiaikat. (nincs zsidó vonal) Az egyik most fejezi be az elsőt, a kicsi meg szeptemberben kezdi. Apjuk azt mondta, ha idejárt volna - látva az iskola mindennapjait - boldog iskolás évei lettek volna. S.

20:47

Kata készíti a konyhában a teánkat.
-- Jaj, elfogyott a citromlé.
-- Ja, azt elvittem ellensúlynak a
a székem háttámlájához.
Fél kiló kellett. Van másik, teli.
Ebbe belenyugodott.

2020. június 3. szerda

06:15
Háromszor dobtam
ki, 20 könyveim közé (életembe) nem fért bele; s valahogy mindig visszakeveredik hozzám Kormos István, Diákkönyvtár. Sajátos illata van. Egy fenségesen nagyívű halotti verse anyja újratemetéséről; aki az ő születésébe halt bele.

EGY KIHANTOLT SÍRRA
Aki világra szültél
szoborrá merevültél
zúzos virággá hültél
föld alá lemerültél...

  a vers


06:58
Mail, fiam
valamit elfelejtett megköszönni.

Örültem volna ha örültél volna hogy elintéztem. d.16:20
A tatabányai kiállításra
ezek, előzetesen fotót kértek. B/2020/33 - 62, -64.

16:48
A Széna tér
eltűnt épületéről sose láttam még fotót. Forrás: Fortepan.
17:46
Lányom küldte.


20:24
Nyitom úti-dosszié,
oldalán belül írásom; tán nem volt más kéznél valamit hirtelen lejegyezni. Silabizálom: porszívóztam. Aztán ez a szó a honlap keresőbe. Följött a szöveg. NEWS, 2007. május 26. Úszótárs néni. Régen volt. Sokszoros dédmama, nemrég még láttam.


Vagyis:

Lukács uszoda.
Pedig jeleztem neki, hogy nyolc napon belül még elfogadom, de nem hozza. Így hát barátnőjét bíztatom:
-- Maga biztosan sokkal finomabb mákos rétest sütne a névnapomra, mint Éva asszony.
-- Nekem ne udvaroljon, Dezső, különben is az csak egészen frissen, melegen jó.
- Házhoz megyek.
-- Kérje meg a feleségét, elküldöm a receptet, tényleg nagyon egyszerű.
-- Teljesen lehetetlen.
-- Miért?
-- Három hete nem porszívóztam.


2020. június 4. csütörtök

05:36
Cs. Zsófi ma 80;

szülnap

mail ment
szöveg nélkül

05:40
És egy Hegedűs
Gyöngyi kép, kétszeresen bámulom, nagyon jó fotó; és hogy én a nagylátószögű objektívvel soha nem tudtam mit kezdeni.


06:05
Ma álmomban
a rendszerbe nem tartozó-, szatellit fotóim gondja. És megtaláltam, ha egyforma betűjellel indítva ezeket összeszámozom
- új fájlnév -, maguktól sorba állnak, akkor lehetne belőlük egy különálló-, mintegy zsákutca fejezet. Néhány ember munkái.
Ébredve tudom, az ötlet jó; sajna ilyen fotóim nincsenek.


14:04
és ha azt mondom
,
legyen a képcím a mai dátum

Műterem kétezerhúsz június negyedikén - A/2020/18

15:11

Fölvettem a szokást, ha munka közben valamiért hálás vagyok, két másodpercre megdermedek mozdulatlan, jelzésképpen, hogy köszönöm.


19:47
Deske, már régóta szokásom, ha bármi jó, felnézek és köszönöm..., ha valami rossz, felnézek, és kérdem, ezt most miért?:))
Ma elestem az úttesten, totál elvágódva. Néztem balra, nem jön-e autó? Nem lett komoly baj, itt-ott kék foltok stb., felnéztem, köszönöm:)
É. 63

20:46
Egy gyönyörűséges
Hegedűs Gyöngyi fotó
érkezett:


Deske, nekem ma ez a fa
mondott legtöbbet Trianonról. H.20:55
Deske, a vizuális kultúrámat neked köszönhetem. Nagy kincs a VáliNews, és a veled való ismeretségem. Hány embert szolgálsz, mindezt ingyen. Szóval, köszönöm! S.  53

 

Tényleg, épp 30 éve írom a leveleket, és épp 20 éve NEWS-ként a neten. A Lukács uszoda is 1990 július.


2020. június 6. szombat

15:04
Ez lesz a vége,
nem vallottam be magamnak, pedig tudtam. Ha egy képnek öt keret is nem jó, rossz a kép.
Lemostam, még próbálkozom. A/2020/1715:45
Bódult.
Amíg Kata délben a zöldséget kedvenc standján a piacon, addig leültetett a gurulószatyorral egy padra.15:58

A kép erősebb
[vágyaimnál]
kullogok utána
15:40, most ilyen
A/2020/17

mintha sötét széles keret
mégiscsak jobb volna


16:36
Ötévenként
van országos festészeti tárlat a Műcsarnokban. Az ideibe nem válogattak be.

2020. június 7. vasárnap

12:24
Vietnami
papucsban fekete jelzésű sípályán. Én.
Ő idei carving versenyléccel. Közös pálya.
Tegnap délután kezdtük. Aztán ő éjjel is.
Néztem, szaladgál a kis fekete nyíl a képernyőmön.
Tovább, reggel. Most. Gennyesre izgulom magam.
Elhagyva a win 7-et, költözünk a win 10-be
mindent lepucolva az asztali gépemen, meg a laptopon.

Ilyenkor aránytalanul sok sózott földimogyoróra van szükségem.
Kata utánatölti nekem a konyhaasztalon.

14:36
Megírtam a
Photoshop képkezelőhöz öt egészen pici segédprogramot. Úgy tűnik, evvel minden kész. A legutolsó gondok voltak: EPSON L382 szkenn-funkció, START menü/fájl keresés, OUTLOOK 2010 HP-n.

2020. június 8. hétfő

16:56
húsz fok
különbség tegnap óta - panaszolta Kata
fölfelé vagy lefelé - kérdeztem ijedten


16:58
Megtörtént
, elszállítottuk. Makita csavarbehajtóval az új tulajnál öt perc volt a három elemet eggyé.
Kilenc kicsi műterem - A/2019/53, 193 cm, 30 kg.17:16
fotóarchívumomból

21:41

Kő Boldizsár:
Drága Barátaink!
Édesapa, Kő Pál, a legcsodálatosabb ember, az éjszaka áthajózott a túlvilágra egy sóhajtással. Vele voltunk, öleltük, szerettük, fogtuk a kezét. Méltósággal, mosollyal, énekkel élt az utolsó pillanatig, öröm volt a vele töltött idő.
Köszönöm Édesapa, hogy fiad lehetek, a Jóisten öleljen, vigyázzon rád, a túlsó parton, ami a Mennyország, ahol találkozol most éppen Nagyikával, és Édesanyával!
Köszönjük a sok bíztatást, áldást és jó kívánságot, amiket az utóbbi időben küldtetek Apácskának, átadtuk neki, felolvastuk, és nagyon jól esett neki, nekünk!!

2020. június 9. kedd

05:48
folyt.:
Jöttünk Harangvölgy
aljából, tollaslabdázásból; hír, meghalt Kő Pali, szobrász (1941--), évvel idősebb nálam. A küldött fotótól megrettentem. Először együtt a hetvenes évek közepén?, a nagymarosi alkotóházban, akkor ő Meloccoval, egy domborlemez kalapálást tárgyaltak meg. 15 éve a Kecskeméten; akkor honfoglalási? domborművet mintázott, szülőfalujának?, anyagárban. Ő a földszinti sarokműteremben, késői kölyköcskéi körülötte. Akik ott egy alkalmi kiállítást is szerveztek rajzaikból, belépődíjjal.
Mosolyogva mondta, kiléptem a Kossuth-díj osztó bizottságból, mert így soha nem kaphatom meg.
Megöregedtünk.

F/2005/03

F/2005/16

[Ez alkalomból megnéztem azt is, milyen képeket csináltam én, ott, akkor. A/2005/05 - 30.]


11:12
Kedves Deske! Bizony,  emlékszem!
Fölöttük voltam akkor, a 4.-esben Lujos két kisfia folyton berohangászott hozzám festeni, amit  mind a 3-an nagyon élveztük, én voltam a "mesterük", ők komolyan, olajjal is festettek, vagy pasztellal. Némelyiket akár én is aláírhattam volna. Mindegy, nyakig festékesek voltak, nem baj, Csilla este lesúrolta őket. Emlékszem, Maga felrakta a Netre a meghívójukat, ők odáig voltak attól, hogy ezt hányszázan látják már most a megnyitó előtt is. Üdv: Patricia

És akkor az akkori NEWS szövegek:

● KECSKEMÉT, 2005 március 1. kedd, 13:35

Édes, édes város!

A sztrádán 140 -160-al, mióta olcsó, sok a kamion.
A földeken még hófoltok. Napsütés.
A műterem kitakarítva, meleg.
Délre minden a helyén, munkaasztal berendezve,
a rengeteg kábel bekötve.
Kolompszó, ebédlőbe, leülök, ahova mindig, 25 éve.
Az asztalom sarkára
egy hét éves forma kisfiú cédulát tesz, majd elszalad.
A szobrász Kő Pali kisfia.
Korán kezdi.

Vacsora után csakugyan szabályos megnyitó,
sok mosollyal. A kisfiúk hat és fél,
illetve három és fél évesek.
A mama kobzon játszik és énekel hozzá,
a papa rövid beszédet mond
az alkotóházi közönségnek.

A nagyobbik fiú odaszól apjának:
félszárazat is bontsál!
Pogácsa, borok, és gyerekpezsgő,
a gondnok kétszáz forintért rajzot vásárol.
A kép mellé piros pötty kerül.
Vendégkönyv.
Fotós.


07:13
A testünkben rejlő halandóság a megromlás rémével riaszt minket; lelki szereteted kiáradása törölje ki szívünkből a halandóság e hatalmát. Add, Urunk, hogy egyre jobban siessünk örök hazánk felé, és – miként Mózes a hegy tetejéről –
Szt. Efrém (306-373) emléknapja


08:52
Mi szolgálja
e pillanatban üdvösségemet. Ha az autószerviznek beszkennelem a K&H kötelező bizt. papírt, és föladom mailban.

 

10:22
Telefon, majd
három fotó
az autószervizből,
vizsgáztatás kissé halasztva.
Reggel, ahogy vittem föl a kocsit, nem láttam,
az éjjel az jobbajtót valaki eltalálta.
Egy cédulát hagyhatott volna a szélvédőn
legalább egy Zelk-verssel.

Játékterem ennyi:
üzentem, nem kell szépre csinálni.

Ajvé, tollaslabdaütők a hátsó ülésen
avval, hogy délután már--

13:25
megint késznek gondolom

A/2020/17
60x60

 

egy világosabb keretben
- húszszor kipróbáltam,
próbáltam meggyőzni magam
magam ellenében -
olvashatóbb lenne
de számomra elvesztené
a jelentését

2020. június 10. szerda

10:02
-- ...dolgozatom fókuszát áttettem a rend-re, köszönöm gyors válaszát. Szép ez a rendtartás gondolat. Az élet összes területére ki tudta terjeszteni? Üdvözlettel: S.

-- Igen :))  Rendcsinálás helyett rend tartás, de evvel is naponta sok idő megy el. Cserébe minden szerszám mindig üzemkész.
Ami fontos, ez nem hangulatfüggő, hogy "majd"... d.


18:15
Nem tudtam róla,
amíg. Szinte minden nap festményaukció valahol. Befizettem, két éve küldik az értesítést. Sugár-képet keresendő, mindet át kell néznem. Nagyátlagban napi 40-50 kép. Munka. És e másod-harmadrendben is olykor érdekességek.

Ilosvai Varga István (1895-1978) nem ismerem, ugyanaz a téma, mint az én A/1963/01 képem.

Scholz Erik (1926-1995) eredeti kompozícióötlete. Őt még látásból ismertem is, szövetségi közgyűlések.

 

2020. június 11. csütörtök

09:01
Kedves Pisti, a honlap nem messze a késztől, és amit csináltál, az nagyon jó. Így fogjuk befejezni: ha 2020 szept. 1-én az OSZK szerverén is hibátlanul működik az új honlap, fizetek neked kétmilliót. Ha okt. 1.-ig kész, akkor egymilliót. Ha akkor sincs meg, köszönettel eltekintek munkádtól, és megbízok evvel egy céget, szerződéssel.
Közben rendelkezésedre állok. Például az OPUSZJEGYZÉK-, VÁLINEWS-KÉPEK problémája, egyeztethetünk más megoldást.
Egy visszajelzést kérek, hogy ezt a levelet megkaptad.
szia: d.

[a fiú három éve csinálja - nem csinálja]

[09:30 megkapta, szerinte meglesz]

[úgy intéztem, az asszony is tud róla]

 

2020. június 12. péntek

05:27

Többé nem kell vasalnod,
legalábbis alig,* ingeimet semmiképp,
mondtam Katának vagy 40 éve,
hogy (méretre) építettem
egy fregolit a fürdőszobába,
és a zsinórokra Bergmann-csövet húztam.
   *és tényleg

Életem leghasznosabb találmánya volt.
dizájn - G/1988/01,

amin viszont a mai napig csodálkozom,
még nem szakadt le,
plafonon tiplizni, ebben máig gyakorlatlan

 

13:49
Kezdem átgondolni
ezt az új sorozatot. Előbb-utóbb kiállítást. B/2020/51 65 cm.

 

 

18:52
Hétfő 07h
nyit a Lukács.

 


21:17
Menetrendszerű
körlevél Balatonról. Az ég felét levágtam.


 

2020. június 13. szombat


05:34
A LEGÚJABB KOR TALÁN KÉT LEGNAGYOBB TALÁLMÁNYA A SZÁMÍTÓGÉP ÉS A DEPRESSZIÓ. MINDKETTŐ BOMBAÜZLETNEK BIZONYULT.

Krafft-Ebing (1885) óvott attól, hogy összekeverjük a biológiai gyökerű búskomorságot az ÉLET NEHÉZSÉGEI ÁLTAL OKOZOTT BOLDOGTALANSÁGGAL... Megszületik a klórpromazin nevű gyógyszer: 1952 az emberiség történetében először egy vegyület hatására évtizedek óta skizofrén betegek visszafordultak az életbe. A szer a BETEGEK szempontjából felbecsülhetetlen volt... csak 1955-ben 75 millió dollárt hozott a konyhára. HATALMAS ÚJ PIAC NYITOTTA MEG KAPUIT. A gyógyszergyárak vérszemet kaptak...

Ma e gyógyszerek a gyógyszerpiac slágertermékei, évi 40-60 millió receptet írnak fel... A pszichiáterek nem hittek benne, hogy szociális, munkahelyi és házassági problémákat gyógyszerrel kezelni lehet. Ma sem lehet...

MA AZ EMBEREK NEM MEG AKARJÁK OLDANI A PROBLÉMÁIKAT, HANEM MEG AKARNAK SZABADULNI A ROSSZKEDVÜKTŐL.

A PROZAC például 15 éve sztárgyógyszer. Holott kilenc vizsgálatból hétben az antidepresszáns nem volt hatásosabb a placebónál.
Szendi Gábor pszichológus: A DEPRESSZIÓIPAR
    bővebben: VÁLINEWS 2004.10.14.

 

 

 

07:31
A másokért-imát
újabban a műteremben körbe-körbe járva; nyolcasokban, hogy ne szédüljek bele. Ehhez néhány guruló bútort át kellett igazítani. 39 lépés. Néhányukért csak azért, nem szívlelem őket (ami nem azonos a nem szeretemmel*), aztán vannak a bajban lévők, többüknek pedig hálás vagyok, egynek például egy 1998-as gesztusáért Mikica felé.

*szeretni = jót akarni és jót tenni

 

07:36
Barsi Balázs OFM. írja,
hogy a bölcs-, Istenben-öregedésről a tán legszebb írás a Prédikátor 12.
Prédikátor 12. Na, kollegák. Ennél magasabb rendű költészetet --
Persze a Károli-fordítás.

És az ajtók kívül bezáratnak, mikor is a malom zúgása halkabbá lesz


07:54
Példamutatóan
szemetelek :)) Ha üvegcserép, becsomagolom, mert esetleg a guberálók. Tegnap leesett egy grafika. Újabban második-harmadikra megy az üvegvágás. Ki hogy van vele, nem hiszek a petróleumos előkenésben, és a gyémántvágóban. A gurulós a jobb --

 

 

09:43
Próbálkozom
deréktámasszal. Ellensúllyal, állítgatom. Jól működik, de ha tán szélesebb. Tegnap szereztem 47-es keménységű habszivacsot. És van hozzá kemény hulladéklemezem.

 

10:20
Megvan, ez
14 cm., sokkal jobb. Potosabban: ez jó. Sőt. Ellensúlya hirtelenjében franciakulcsom.

 

 

10:52
Biszku Zsuzsa
(sportorvos) (is) Katát gyötri. Akinek fotói önmagáról ritkán tetszenek. F/2020/109

 

 

 

16:30

pár napja kezdtem
fura helyre kerültem

A/2020/19
60x60

 

2020. június 14. vasárnap

 

05:56
Istenem,
egy képem megint hazatalált.
A debreceni Villás Galéria aukció,
erről tudtam,
kaptam róla tájékozottaktól
mailekben szíves infót.
És ma egy mail:


Tisztelt Művész Úr!
Tájékoztatom,
hogy „Különös műterem - A/2007/03"
című festményét
2020. június 13-án megvásároltam.
Üdvözlettel:

 

-- Köszönöm az infót és köszönöm az azonnalt.
Önnek jár egy A. Napló [2,6 kg.],
szívesen látom, vagy postán? d.

 

06:06
Hogy ez a látvány
milyen igazán jó hír, kevesen tudják (idáig). Ennek a három talán napelemes gombának itt a szemközti parkban díszvilágítása jó régen elkészült, naponta borzadtam innét fölülről. Valami rettenetes zöld-piros-sárga összevissza villódzó kompozíció volt. Mondtam rá a rossz panelt, igen, Magyarországon vagyunk. Aztán hosszú csönd. És akkor valahol valaki ezt észrevette, és létrejött ez a halk kulturált megoldás.

 

 

 

07:53
Éppen három
hónap, újra vasárnap reggeli szentmise, holnaptól uszoda is. És csak keresgélve-botladozva találtam vissza az útközbeni, magamhoz alakított rózsafüzér-imarendemhez.
Ami kivonatolt, viszont így a Lukácsig érve - már csak lassú kocogás - mind a négy egység, minden nap.
És a harminc éve mindennapos ellenfény újra; élmény. Az üres út vasárnap hajnal. F/2022/110

 


15:29
körmail, elment // C.19199
Kedves Budai Ferences Atyák!
(mármint akinek tudom a mail-címét)
Sajnos és sajnos, a jó szándék nem elég. Elkészült a felújított padlóburkolaton túl még valami. A szószék funkciójú álló kőlapokra már születésekor, vagy harminc éve is díszítést terveztek, a művész közben meghalt. Fia most elkészítette. És senki nem érzékelte, hogy ide ilyesmi nem való, az ideakasztott pici lebegő szobrok léptéktelenek, és így sajnos bizony nevetségesek.* A négy apostol - amúgy gondosan formált munkák - átlátszó üveggolyókon ülnek. Azokkal illeszkednek a kőbe fúrt lyukakhoz. Ez is groteszk; elhibázott ötlet. Feltételezem, egy munkafázis kimaradt, a döntésekbe szakértőket bevonni. Vizuális környezetszennyezés, sajnos, sajnos. Azokat onnét el kellene eltávolítani.
  *és ott figyelem elterelőek
Ennek kapcsán, ide vág:
1993.03.20
. részlet egy újságcikkemből egy botrányos eset kapcsán, akkor a Pasaréti Kolostorban elpusztították egy (ajándékba elfogadott) Keresztutam 14 tábláját:

...Egy éve szóltunk Asztrik főapát úrnak mindezekről: Pannonhalma ezer év alatt fölgyűlt műkincsei között, ha minden huszadik műtárgy gyenge vagy giccs, azt a hozzá nem értő turisták és a diákok számára hitelesíti a mellette álló másik tizenkilenc. Javasoltuk akkor, és javaslom most is független szakértők meghívását, foglalkoztatását... Szükség lenne egy negyedévenként összeülő bizottság vagy akár alkalmanként meghívott néhány szakértő bevonására. Zsűrire, amit egyetlen közösségi vagy templomi térbe szánt, vásárolt, megrendelt vagy ajándékba kapott műtárgy se kerülhetne meg. Egyetlen lágyszívű és hozzá nem értő atya sem. Sőt ez megkönnyítené az ajándék visszautasítását is: „Kedveském, ez gyönyörű, azonban én egyedül nem dönthetek...” A giccs ugyanis sajnos akkor is káromkodásként hat, ha a Keresztenfüggőt ábrázolja. Ha alkotója jó szándékú is. Megtévesztő, hogy a giccs is hordoz igazságot, sőt, szerintem, az igazságok halmaza. Az igazságok RENDJE helyett.

    Tudjuk, látjuk, egyházunk - és nemcsak a magyar - a múlt század óta reménytelenül lemaradt az értékes művészetek befogadása terén. De hívő ember ne használja a „reménytelen” szót. Kezdjük el, amit lehet. A Magyar Püspöki Kar. A tartományfőnökök. A plébánosok józan önkorlátozással. A katolikus oktatás. Lépésről lépésre. 

El kell indulni.
a teljes cikk: "Egy képrombolás ürügyén"

Akkor, a cikk publikálása ügyében tanácsot kértem drága Jelenits atyától.
Azt válaszolta, ezeket nyilvánosságra kell hozni.
          (mindez most a blogomban is, deske.hu/VÁLINEWS, fotóval)
VD.

 


 


18:51
Katával délelőtt
sohalátott erdei ösvény? szekérút? a Svábhegy oldalában. Emberrel nem találkoztunk. Nem tudtuk, hol ér véget.

 

 

 

2020. június 15. hétfő

04:36
akkor most mi a teendő

van két egyforma kockás ingem
télen hidegek nyáron viszont túl melegek
és gyönyörűek
06:29
A Krisztus-esemény mintegy mellékesen aláásta a Római Birodalmat azzal a tanítással, hogy mindannyian testvérek vagyunk. Nem ment neki a rabszolgatartó társadalom struktúrájának, de kikezdte azzal, hogy lassan rávezette az embereket arra
Barsi Balázs brev. p.141.09:34
Lukács uszoda
három hónap után. Csak 7-kor nyit, a kollegák szerint mert hattól hétig a vírusok vannak. Nem voltam benne biztos, hogy a 114-es-e a szokott szekrényem. Kavicsmedence zárva, közbenjáró ima átszervezendő. T.I. úszás bójával, jól megmozgatott, minden dézsavű. Boltocskámban kérés nélkül pirospettyes bögrém, két cukor, tejszínhabbal, kanál nélkül. Mert az a tarisznyám zsebében. És a viszontlátás örömére megvendégeltek egy mákosrétessel. Forgalmuk egyharmada volt; kisfia jól vészelte az otthonlétet. Hazafelé a Kormányablak, múltkori kerékbilincselni akarók szíves tanácsára rendszámom mellé telefonszámot rendeltem, 2300 HUF.

 

 

09:41
Fiam küldte;
iskolai dolgozatokból:

A hajó jéghegynek ütközött és elsüllyedt a Duna közepén. Innen gyalog folytatták útjukat.

Amíg Madách a börtönben sínylődött, felesége romlásnak indult.

Radnóti Miklós fasiszta építőtáborban halt meg.
Egyiptom őslakói a múmiák.


10:11
Deske, a tegnapi fotója. Az üres [Margit kör]út, vasárnap hajnal. F/2020/110
gyönyörű!!
És most hirtelen rájöttem, hogy magával nemcsak az átlátszatlan ablak, de az ellenfény ujjongása is összeköt.
És nekünk Krisztus nem egyszerűen más megvilágítás, hanem ellenfénybe állít mindent. Minket magunkat is. Damaszkusz.
H.
11:30
Én jóllaktam
a reggeli mákossal, amit - böjt - elfogadtam; de Kata velem szemben micsoda faktúrát reggelizett.

 
14:01
FEHÉR
Csukott szájnál némább városok.
Robaj nélkül beomló hegyek.
Vinnyog a szél, szűköl az eső --:
ázott szemű, látod az eget,
látod csontváz varjak fehér vonulását?
Zelk


Nem értem, de gyönyörű.


14:08
mailezgetünkkkkk


-- ...én Bachtól majd mindig ezt, Sitkovetsky a hegedűjével, lenyűgöző. Ez a teljes, csak felhőn keresztül tudom küldeni, ha ezt elmented, ezentúl bármikor...
https://www.dropbox.com/sh/nzaudsmaq47ht02/AABo1spLQHFiCcnS84_u7B2Pa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/2o68tslcvcz8y6u/AADe4B_SGeerW7jxtAKya550a?dl=0
alvásidő, én meg majd közben is ezt hallgatom: https://www.dropbox.com/s/3ft9kxqrzaafxd4/hawai.mp3?dl=0 d.

-- Na jó, hát így könnyű, saját, külön bejáratú tengerrel.....)) s.
18:51
Kata átszólt, még húsz
perc a film, utána mehetünk tollaslabda. Így elég időm maradt erre, merthogy hirtelen áldott ihlet. Átlapoztam az állományt és kidobtam belőlük néhány képet, A/2018/36, 2019/29,51, 2020/13,03,10,15. Praktikusan csak a sarkukat fűrészeltem le, vissza nem csinálható, de polcnak netán. 60x60-asak. Váratlan oldalról nem remélt megkönnyebbülés.

 

 

21:42
Egy gyűjtőm
most kérdezi a meglévő képeim számát, és hogy mennyi múzeumban (erről nincs pontos adatom).
Ez nálam a honlapon a 20. INFÓ fejezetben; most frissítettem:

7. FESTMÉNYEK STATISZTIKÁJA:        
festmény, élő: 1410
kidobtam: 1095
(utolsó kép A/2020/20... 2020.06.15.)

 

2020. június 16. kedd

02:26
Egyszer csak elkezd valaki élni... Nekem ez gyönyörű történet... (remélem meg tudja nézni, mutassa meg Katának is, ha lehet. b.

[itt már a FIMTÁRAMBÓL]

---- én ezt megkönnyeztem ---- az összetartozás --- a csendes önajándék a párjának ---
Mely nemzet lehet. Valaki le tudná fordítani az alatta-szöveget?

DILARANG  MENGELUH  HIDUP  HARUS  SEMANGAT

 

 

13:44

Anyácskám keze F/2006/20, ő akkor 87, meg az enyém, F/2020/111, én még 77.

 

18:13
Kaptam:

1. -- a google szerint a mondat alighanem indonéz. H.

2. -- Kedves Deske! Google-os kísérlet, indonéz nyelven van, valami ilyesmi: Ne panaszkodj az életre, hanem élj lélekkel. J.
3. -- Valami olyasmit jelent, hogy nem szabad panaszkodni az életre, meg kell tartani a lelket. Nagyon szép, zenei és archaikus, majdhogynem biblikus ez az indonéz mondat. É.

 

2020. június 17. szerda

08:37
A hozzánemértés
nyugodt mosolyával rontanak egy kevéskét templomukon. Templomunkon. Hogy bár szóltam, nem kétlem, nem fogják a Ferencesek eltávolítani a szószékről azokat a csacsi kis szobrokat. Egy üveggolyó nagyon szép dolog, önmagában. Lukács evangélista alatt?
Nem baj, így is lehet üdvözülni.
Uszodába menet 06:55 tájt minden reggel látni fogom egy-két percre. 

08:40
Újra van hazafelé
, újra van tizenhetes villamos Illyés Gyulával. Ámuldozik a hegedű föltalálásán. A művészet kitalálásán. Joggal.
És egy világértelmezési kísérlete is.

Lószőr, macskabél, gyanta, fa
s mennyi kín kellett s türelem, mig
-- s hány kudarc tapasztalata! --
úgy egymásra leltek e semmik,
[...]
s jaj szólt, egyenként, hanem tán AZ ISTEN
UTAT LELT MAGYARÁZATA.
[...]
Lószőr, macskabél, gyanta, fa
szögesdrót, temetetlen katonák,
rossz pléhdoboz, őrült anya --
dalt adj ki, dalt, kezem között, világ!
   Lószőr, macskabél...


Közben végig arra vártam, itthon végre Katának elmondhassam, (úszás után most) milyen kurva fáradt vagyok.
Úgy tűnik, túl azon az életkoron, amikor az alvás pihentet. Kicsit festettem; 10:21., fekszem.12:19
A nagy számoktól
nem szoktam megilletődni, de. Klubtárs meséli, márc.15.-én még épp beengedték, hazatért Indiából, szervezett körutazás. Járt egy Kr.e. 250-ben épült buddhista egyetem romjainál, húszezer diák, ötezer prof. A világ első egyeteme.

 

 

12:54
Tegnap óta

egy tavalyi képemet
javítgatom

A/2019/22
negyven centis.

21:33
-- Kedves Deske, tényleg rontottak picit a csacsi ferencesek a templomukon. Csacsi ferencesek csacsi evangélistái. Szt. Ferenc szerintem így is mosolyog. Ő is csacsi volt finoman szólva. R.
-- Ölellek, köszi a figyelmeztetést; nem egészen logikus, de szép az iránya. :))) d.

 

 

2020. június 18. csütörtök

18:49
Tisztelt Művész Úr!
Birtokomba jutott két,
feltételezésem szerint ön által készített grafika!
Sajnos nem vagyok jártas sem a grafikákban...
a régi dolgokért rajongok, gyűjtök...
a képeket nézegetve viszont megtetszett pár alkotás...

Amennyiben kutatásom nem helytálló,
kérem ne vegye sértésnek
és tekintse tárgytalannak levelemet.
Köszönettel N.

Váli (Weisz) Zoltán 1910-1992
festőművész és munkásőr lehet,
ezért kezdettől a szignómban d betű
rézkarc?, szignó: Váli, címe: Teljes villamosítás
opuszszáma nálam:
NEM-VALI-39

 

2020. június 19. péntek

 

09:08
Kedves Muslicák!
Semmiképp nem javaslom, hogy a kupaktalan Olympos citromlére landoljatok. Szerintem csípős. d.


09:18
A megengedett
létszámot
a vészhelyzetre tekintettel
talán a vízfelület négyzetméter
adatából
kalkulálhatták ki íróasztal mellett:
CSÖKKENTETT EGYIDEJŰ
BEFOGADÓKÉPESSÉG 62 fő.

Amúgy itt, a mi medencénkben
kb. 15 ember
még nem zavarja egymást.


 

09:28
Lukács. Harminc éve
vetkőzünk - öltözünk egymás mellett, Feri bácsi, harminc munkása volt, fémnyomó műhelye. Egyszer eljutottak Kubába is, szokta volt mesélni. Ide kocsival reggel 3/4 6-ra, innét haza, tévé, majd délig alszanak, aztán évtizedek óta délutánonként többórás séta kettesben a közeli hegyekben, vagy a Margitszigeten. Feleségére büszke, emlegeti, hogy ő minden számlát megőriz, évtizedekre visszamenőleg.

Ma reggel. Toszogatja a szekrényajtót a kódos órával, hogy nem zár, elromlott. Mutatom, ott nem jó, ide rakja. Nem tud figyelni, nem érti. Mondja is, mostanában baj van, szédülök. Behívom a férfi öltözőbe az ajtó előtt várakozó feleséget, hogy bejöhet; kiderül, ő segít neki vetkőzni, és irányítja is, Csillagom, most a zuhanyozóba -, toporog, többször el kell mondani neki. 85 éves.
13:21
Kedves H., két levelemre is nem reagáltál, naplómból gondolatapróságok lehettek.
Oka sokféle lehet
- időhiány
- elfelejtetted
- nem volt mit mondani rá,
- nem szereted a gondolatcsere e formáját
- túl sokat kapsz, és inkább csak terhel, stb.
illetve csak ez a szegmens érdekel -
az elnézéskérési - magyarázkodási - udvariassági protokollköröket könyörgöm lépjük át,
és egyszerűen kérdezve; inkább csak a valóban fontosnak vélt dolgaimat küldjem neked?
ölel:
d.
ps. hogy ezt a részt tényleg rövidre zárjuk, huszonévesen leírtam magamnak, megsértődni nincs időm.

 

 

2020. június 20. szombat


08:34
Ha én
feltűnni vágyom, valami eredetit mutatok. 35 körüli asszony, térd körül jócskán lyuggatott farmerben. Olyan buta dolog egy ilyen buta divatot követni, hogy én valami férfiember számára beláthatatlan magasabbrendű tartalmat remélek mögötte.


08:50
Ma nem jöttek
Feri bácsiék uszodába. Lehet, tegnap utoljára.


12:15

50 centi vastag téglafal
a 12 négyzetméteres műteremablak alatt
múltkor Lacibácsi nekem átfúrta
rézcsövet bele
a belső esőcsatorna vízét akartam
visszaküldeni az utcára

zivatarok, tegnap átlátszó műanyag csődarabka
vízvezeték szelvények boltja
(a biztonság kedvéért vettem sárgát is) és kijavít

ennyi a nap eredménye

12:39
H.Gy.-nek.  //  C.19213
Nézem, elfelejtettem egy Ünnepi Lipton Fekete Teát.
Épp húsz éves ez a váliNEWS.
Köszönöm.
És harminc Le Meux, számomra nem beazonosítottan.
Valahol.
Ő most hatvan.
Gyerek Tibetben, egy másik Kanadában, összemosódnak az évek.
Ma nagyon fáradt és egy kicsit szomorú. Majd.
Mosogatok.
Közben be-beszaladok egy-egy mondatért.
Lábosokat a legvégére, így tanultam.

 

 

18:24
Kerestem
valamit, ezt (is) találtam, NEWS 2006

Kiállításon film az imádott Czóbelről. Leülök. Modelljeit faggatják, persze mindenféle tudálékos csacsiságok, aztán egy érdekes sztori. Hogy a mester ragaszkodott hozzá, modellje kezében a cigaretta füstöljön, és fönnakadt azon, amikor annak (ezáltal) megváltozott a hossza.
Na most, aki egy kicsit is ismeri Czóbel képeit, ezen csak röhögni tud. Nemhogy egy vállat nem tudott, meg nem is akart megrajzolni, de hogy füst, meg fehér csík, amit neki muszáj látni...
És itt belelátni valamibe. Ebben a szakmában nincs recept, nincs segítség. Nem elég a vasakarat. A festés emberfölötti munka. De emberek csinálják. Ezért aztán belépnek az önámítások, a kívülről értelmezhetetlen rögeszmék és mániák, babonák, alkalmasint az alkohol, mifene. A rohadt alma szaga.
Amibe kapaszkodni vélnek.19:44
Kata délután
valahol Pest megyében, autóval vitték. Alig várom, hogy elmesélhessem neki, milyen jó volt egy délután így, egyedül.
Vacsorámat kikészítette és elmagyarázta. Többször. Tudja, hogy én nehezen

 

2020. június 21. vasárnap ma a leghosszabb világos

08:58
Hogyan talált
rám Zelk Zoltán. Le Meux-i levelek 1997.11.

Kissé húzódik e levélírás, mert minden másnap elkezdek egy rossz képet,
s közbülső napokon ülök csak géphez.
Új barátom is van, ezt is szülnapomra, habár én találtam ki; Zelk versei.
Egy antikváriumban belenéztem, valami új hang. Már a verscímei is:
Déry Tibor kutyája
Kassák Lajos anyja
Válasz a kérdésre: "Hova valósi?"
Mikor Tersánszky Józsi Jenő mellett a Beketow cirkusz karzatán ültem
Egy öreg szurkoló látomása
KezitcsókolomOlgácskadeszépma

Szeretni való ember. Kicsit szorongva olvasom, együtt szenvedek vele. Még
pontosan nem igazodom el sorsán, de sokéves viaskodása; éveket! feküdt betegen.
Beszélgetünk.

Érdekelt a történet dátuma. Egyetlen text fájlban az összes NEWS, a Le Meux-levelek; pontosan ezért. Keresőbe: Zelk, mikor jön föl először.

 


09:12
Ezt a látvány
t minden reggel látom, sőt, megnézem, elhaladtomban. F/2020/112

 

 

09:54
Reggel fáztam
. Megnéztem, hány fok most Le Meux-ben. Compiégne fölötte, ahol a békeszerződés a vasúti kocsiban.

 

 


18:09
Tegnap kinyitott
a Nemzeti Galéria. Most délután mentünk. Mindig ebbe a dilemmába botlanak bele, a fene egye meg, a kor legjobb képeit mutatni, vagy keresztmetszetet. Ennek jegyében, akkor éppen arra hajlott a szakma, 10-15 évvel ezelőtt kitették a Szépművészetiben a soknégyzetméteres brilliánsan festett szemetet, Néró megszemléli az általa fölgyújtott Róma városát.
Most itt, hol vannak a főművek?; Czóbeltől, Berénytől, Ziffertől csak gyengébb képeket tudtak kitenni. A '45 utáni anyag a 3. emeleten; tőlem távoli értékrend -, hiányoznak Vojnich, Kondor, Vaszkó és ebből a nemzedékből még sokan, meg én is. Három édes kis Czimra kép, szerencsére. Nagyszerű a nyilván ellenpéldának kiállított legszocreálabb munkásábrázolás, egy asztalos munkapadnál lefestve. Fárasztó a sok középszer. Pedig a plasztikára nincs szemem, de most ez a Medgyessy, végre, MNG.

 

 

 

 

2020. június 22. hétfő

 

06:12
Emberré lenni
Jézus számára azt jelenti, hogy megosztja velünk sorsunkat, mindennapos, szürke, jelentéktelen s kiszolgáltatott életünket.
in: Barsi B.: És az Ige testté lőn

 

06:14
Június huszonkettő.
Mától rövidülnek a nappalok.
Mától rövidülnek a napok.
Rövidülnek a napok.
Reggeltől alkonyodik.
Alkonyodik.

 

 

06:17
Tegnap végre
Ferenczy a Nemzeti Galériában. De sőt, már az előcsarnokban is. Szeretem ezt a nagyoncsöndes munkáját. Is. Gyerekei.

 

06:32
Morus Szent Tamás
levele lányához a börtönből, kivégzése előtt.

Isten jóságában egy pillanatig sem akarok kételkedni, kedves Margitom, bármennyire gyengének és törékenynek érzem is magam. Ha pedig olyan rémületbe és lelki válságba jutnék, amelyben arra kellene gondolnom, hogy már nem bírom tovább, akkor majd Szent Péter apostolt idézem föl szívemben, aki egy viharos hullámban – éppen kicsiny hite miatt – kezdett már elmerülni, Krisztushoz könyörgök majd.
...Ha pedig megengedné azt, hogy Péter szomorú története rajtam is megismétlődjék, és fejvesztetten, megzavarodva mégis elbuknék...

 

Amit pedig Isten megenged vagy akar, bármennyire is rossznak látjuk azt, valójában mégis az a legjobb.


09:57
Fölbukkant,
levelem részlete A.-hoz 1983. július. C.01240

Barátom!
Dél van. most kaptam a leveledet. Föl vagyok húzva, mert megitattak egy kávéval, és mert korrigáltam a létesülő Gruber múzeumot*, amit egy ismerős fiú tervez. Tragikus dolgok is vannak benne, próbáltam a lelkére hatni.
Halálosan fáradt vagyok. Mindenki. Nem érdem.

Tehát:
Csendet szeretnél és békét.
Olyan módon, hogy jobban megmagyarázd magad C.-nek, akitől ezután több megértést vársz.
Technikailag hibás.
Az ő figyelem - szeretet készlete is adott. A megbeszélések, én-értelmezések szinte soha nem segítenek. A körülményeken kell változtatni. Az emberek nem változnak.
A csöndet és békét több akaraterő (munka) kizsarolásával nem lehet megoldani. Csak egyedül, belül.
C.-nek végül is igaza van, hogy nem érdekli múltad abból a szempontból, hogy ő most mit kap tőled. Így kellesz neki, vagy így nem, most. [...]


*Majdnem sikerült megcsinálni Vácon. A Pest Megyei Pártbizottság helyébe Hincz-múzeumot diktált, sas helyett verebet.

 

2020. június 23. kedd

 

01:39
Belepimaszkodtam.
Úgy írtam meg egy PHP-kódot, mintha tudnám, mi az. És működött. Hirtelen ötletem ment a programozó fiúknak.

Uraim, jelzem, a honlap MENÜ-ből kivettem a VERSTÁRAT, helyébe a 16. GYŰJTEMÉNYEK került. Ami ugyanoda nyílik, mint az opuszjegyzék., Mutatom.
Ha kifogás – valami ellenvélemény, szóljatok, persze. d.

 01:40
Csomay
esti kör-emailje: "Genezis". Kétszeresen elájulva. A fotótól és a fekete víz látványától. Ámulatos - iszonyatos. Súlyos.

Az égből vágtam.

 09:06
Kérés nélkül
tették elém. Kezd az élet visszatérni a rendes gerégvágásba.

 

12:26
Erős mondatok.
Verset találtam.
Kormos István: Egy talicska halálára

Imé egy kubikustalicska --
élő nemzetségből kiáll,
holtan az anyaföldre fekszik,
nincs aki fölkeltse király.

Testében elgörbült szögek,
a Názáreti szögei,
a valahai fényesek
rozsdában úsznak, rozsdavérben.

Kereke többé nem forog,
pallón le-föl nem nyiszorog,
    a teljes vers

Iszonyú zengés, ég és föld. A maga sajátos szóhasználatával. . A 16. GYŰJTEMÉNYEK / VERSTÁRBAN már több minden van tőle.
A téma Illyésnek is eszébe juthatott volna. Illetve van is egy verse, Egy szeg miatt (?)

 

 

18:24
Ma javítottam rajta,
Ez most nagyon szeretem,
lehet, csak azért mert nagyon
megdicsérte valaki,
tavalyi kép, és egy korábbi munka
változata; foglalkoztatott.
Műteremvilág - A/2019/48
60x60

ma evvel végre végre
egy kicsit közelebb
a szakmához, az igazihoz

2020. június 24. szerda


05:38

Aki Zsófiába én életfogyt. szerelmes, soha is nem létezett --


ennyi volt a nap, egy mondat
meg a VERSEIM / V-NAPLÓ képeit szép nagyra

 

2020. június 25. csütörtök


08:57
igen szerény
fotótéma F/2020/11314:55
Deske [...] gyógytorna, mindennel meg vagyok elégedve :-)..., a mondatvariánsaid** tegnap., az Introitusz jutott eszembe...
Ki nyitja meg a betett könyvet?
Ki szegi meg a töretlen időt?
Lapozza fel hajnaltól-hajnalig
emelve és ledöntve lapjait?

Az ismeretlen tűzvészébe nyúlni
ki merészel közülünk? S ki merészel
a csukott könyv leveles sürüjében,
ki mer kutatni? S hogy mer puszta kézzel? ...
b.


** nehezen, de döntöttem, melyik marad meg egysoros versnek; a fölöseket már kipucoltam.

 

 

15:05
Egyébre alkalmatlan,
üldögélve hallgatom: HANGTÁR; interjúim innét-onnét, majd onnét a DESKE.HU kötet melléklete; egy jó órányi részt beolvastattak velem. Mire jó egy ilyen. Tán egy világkép mégiscsak vetülete. Koordinátapont a valaholban.


2020. június 26. péntek

05:08
Négykor ébredtem
, már derengett.

F/2020/115

 

F/2020/11605:51
Kedves Tamás.
Bajban voltam, új programot írnak a deske.hu alá, ami hosszútávon az OSZK szervezetébe beillik. Ennek kapcsán valamit át akartam csoportosítani. De megakasztott, hogy ehhez rengeteg adatot át kell írni az adatbázisban. És akkor eszembe jutott, maga 15 éve csinált egy csoportos átnevezés opciót is: és az egész munka 10 perc alatt kész volt. Nagyszerű. És köszönöm.
d.
13:35
Üldögélek
, járdányi erőm se, elő egy régi könyvet, újként lapozgatom. F. Napló, 2007., Magyar Fotográfiai Múzeum kiadványa.
A képek mellett szövegeim. Hajdani magam.

Műterem keretezéskor - F/1992/14

Saját történelem. Az ablakon negafilmek száradnak. Jobbra a fehér közértes tejeszacskó tartály fotópapírmosáshoz.
Fölötte a falon a szeretett Avignoni szerelmesek, még az enyém volt.
Két bakon a keretezéshez használt fenyőlécek.
A kis asztalon szerszámok, meg két teleobjektív, a nagy fotótáska mellett.
A padlón feliratos rajzlap, a C. Napló - készülő könyvem ecsettel írt címsorát próbálgattam.
Igen, az 92 őszén jelent meg.

Jobbra, a falhoz támasztott keretlécek alatt a parketton szigetelőszalagból fehér csillag. Akkor még a festményfotózásnál egyetlen kábeles vakuval négy helyről villantottam nyolcat, majdnem vaksötétben.
Ezt a csillagot még éppen lehetett látni, hova lépjek.
Reprózásnál a kép festőállványon, az ablak előtt, a szoba tengelyvonala a parkettba karcolva, a fotóállvány ennek mentén előre-hátra.

Az ágy melletti kofferen láthatóan csak az aktuális könyv fér el, meg nyilván a vekker.
Jobb szélen az a karosszék kinek, minek? Ennyiféle munkám ritkán szokott összecsúszni, nehezen is fértem el, láthatóan.
Picassónak Antibes-ben, a várkastélyban minden műfajra külön szobája volt, láttam. Azt a bizonyos kecskét a nagyterembe kötötte be.

 

2020. június 27. szombat

12:36
Családi találkozó,
3 májusi névnap egy csokorban. Zsófi lányom ismét papírdobozzal, óránkénti etetés szükséges.
Mifélék?: - Tengelice - alig tudja valaki fölnevelni, mert a tápszer után nem tudják, hogy kell nekik a magot föltörni... ezt az apaállat szokta nekik megtanítani, az hangra beindul, idegennel is... én egy trükkel... hozzám szokták hozni... ez "magevő madárkának való kézinevelő tápszer"... begytej emésztett mag... a gilisztásokkal egyszerűbb történet...
Ért hozzá. A hittantanitónéni. Állatkerti gondozó.
14:12
Az ünnepi vacsorán
én ezt. (lehet, hogy már mutattam):

1994. július 26. Kékkút.
Izgalom a székem körül. Miki és barátja a szőnyegpadlón hasalva vitatják, mi legyen a sorsa az imént fogott kölyökegérnek. Rájuk bíztam, döntsenek. Szempontjaik: a háziegér nem védett. A kisegér még nem gonosz. Folytonosan rágnia kell, a fogai miatt. Ha a szomszédba dobjuk, ott tesz kárt.
Nem hiszem, hogy lenne lelkierejük megölni. Majd meglátjuk. Most vitatják a jéghalál, a fulladásos és a bárdhalál közti különbségeket. Beszélik, keresztre is lehetne feszíteni, persze fejjel lefelé.
"És a gerinckiszedést hogy is kell?" Most bíróságot alakítottak, 27 egérben állapítják meg a váltságdíját.
Közben:
"Ne pöcköld, szegényt!"
"Apu, fullasszuk bele ebbe az üvegbe?" Mondom, sajnos az szenvedéssel jár. "Öljük meg egyáltalán?"
Kegyetlenül rájuk hárítok mindenféle döntést. "De vért nem akarok látni." "Mégiscsak a megfulladás lenne az igazi." "És nekünk se kell sokáig nézni, amíg szenved." "És ha egércsapdát tennénk be neki, evvel esélyt is adnánk neki." – ez Miki bölcs ötlete, amivel a közvetlen gyilkolászást sikerülne elkerülniük. Most sajtot keresnek a csapdához. "Te nem undorodsz az olyan vértől, amikor meg is hal valaki?"

Most meredten nézik a csapda körül rágcsálót. A rugó nem kattan. Türelmetlenül ütögetik az üveget, történjen már valami. "Jaj, Pépör (ez én vagyok), mit csináljunk?" "Szép lassan fölöntjük vízzel?!" "Maguk döntsenek, én elmondtam szempontjaimat."
A stratégia jó volt, csak nem az egéren csattant a fogó! Szegény egér, mit sem sejtve rágcsál, miközben öt perc múlva,
"Jujj! Valószínűleg eltörte a fogó az egyik lábát, ezt nem akartam! Bár akkor nem eszegetne. Próbáljuk még egyszer. Azt akarom, hogy a testét kettévágja, most például csak az orra van benne!"
Végre kattan a fogó, a feje benne. "Él? Még mozog! Rázzuk meg az üveget! Öntsük föl vízzel, akkor hamarabb vége! Emeld ki a fogóval együtt! Fujj, te ezt megfogod? Most meg lehet nézni a fogait! Hova lehet rakni egy ilyen egeret? Temessük el? Klórmeszet is lehetne rá tenni! Jé, mennyi tetű van rajta! Megnézzük nagyítóval? Ez már egy szabályos hulla."
Eltelt a délelőtt. A rádióban delet harangoznak. Kata lent krumplit hámoz. A gyerekek leszaladnak beszámolni.

 

15:10
Délelőtt alvás
, mert muszáj volt. Utána egy óra tántorgás. És mennék aludni most is. Nem jól van ez így.

15:50
mivel aludni
tilos
lenni kötelező
kissé fellengzősssen
hát tobábbkapirgáltam
egy feketekávé -
ami ugyan engem nem -

A/2019/22
tovább egy lépéssel
a valamerre

40 cm.


2020. június 28. vasárnap


10:16
Azt hittem, többet nem
fogom látni. Maradjon róla egy fényképem. Harminc éve öltözik átellenben velem. Egy hete már nem találta az öltözőszekrényét. Feleségét behívtam, segített neki. Mondta, baj van, szédül. És ma mégis itt.
Fémnyomó mester volt, nagy műhellyel. Feri bácsi, nyolcvanöt éves. F/2020/117

Ha a nevét kiírnám, a történet róla szólna. Így az elmúlásról.

 


09:53
-- Deske, szerinted mi a különbség a valóságos és a gondolatban történő megcsalás között? Persze nem a fizikai aspektusára gondolok. H.
-- Lényegileg ugyanaz. De az egyik egy csoki ellopása, a másik egy ékszeré. d.12:56
Embertelen vasárnap
reggel.

 

15:09
Reggel Kata

3 napra
3 barátnővel
Balatonra
ebédek bekészítve
elmagyarázva
visszakérdezve
mert tudja
hiába beszél
nem hallom
amit mond
állunk a nyitott hűtőszekrény ajtaja előtt

így d.e. alv.
aztán mégiscsak
A/2020/17 tovább

 

18:59
Hete 52.
házass. évf. Elfelejtettük.

 

2020. június 29. hétfő

05:21
Nekem ugyan
bernáthegyim volt. Átléptem, azon is. Assynak hívták, nőstény, 53 kg. 1973-1976; 3 év együtt. Debrecenbe ajándékoztam, kerti tavas villába, két gyerek is. Többé nem láttam.


08:59
Ilyen nap
nem volt, nem van és nem lesz többé. Rögzítem.
01./ 1/2 5 ébredés, ez OK. mostanában usually, akkor még idő denevérpadra is
02./ de fura: ma nem a szokott fokon fáradt
03./ nyárkezdet, hát legyen egy későbbi uszoda, ha 1/2 7 tájt már alig bírom
04./ bosszantó, de nem hullafáradt, indul uszoda
05./ váratlan: Lukács mától teljeskörűen nyitva
06./ akkor viszont kavicsjárás
07./ ami 3 hónap után mégsem fáj a talpamnak, de sőt
08./ ha ennyire ünnep, amit még soha, onnét a bugyborékoló medencébe, hátamat spricceltetni
09./ és ennek ellenére utána nem túl hideg a saját medence
10./ mindezek után megengedem, ma csak félhossz
11./ és nem éltem az engedéllyel
12./ a három kimaradt hónap alatt viszont megtanultam a hibátlan kéztartást
13./ hát akkor az 1026 méter után két bónusz hossz
14./ már nincs visszaút, Margit körút, capuccino tejszínhabbal,
15./ és ültömben óriás marcipános gombóc, utoljára tán éve
16./ ami érthetetlen módon még a végére sem túl kellemetlen, soha lelkierőm kidobni a második felét
17./ i-re a pont, hatoson hazafelé szárazkifli, harapáshoz szájmaszk kissé el
és csak most esik le a fejem az asztalnál, azonnal álmodni kezdek
szék kirúg, Brenda Lee kiabáljon, festőkötény

 

 

18:19
Micsoda egybeesés,
egy igen jó zene, jó hang, egy csodálatosan jelentéktelen arc és egy iszonyú buta koreográfia találkozása.
Nancy Sinatra 1966.

 

2020. június 30. kedd

13:15
J./Le Meux fölkért
keresztapaságra, 1995. Mondom, öreg, távol, nem tudok franciául, szülnapon karórát küldő bácsi nem leszek-, ezeket hárította. Keresztelőjén nem-, kétszer láttam a fiút életemben. Kései kapcsolatfelvételi próba.

Hello Stephane!
- My english is poorish.
- The important contact beetween us, I pray in every 2 day for You.
- I dont want disturb You.
- I had a short contact Yesterday in phone with Yours Mother. It is easer to ask direct You:
- I would like to know, where You live, are You working, or university? Alone? What is Yours professional?
- We are old, 78 -77, still in work. My last 2 exhibitions, You can see thats, virtual walkings:
http://deske.hu/mucsarnok
http://deske.hu/iras/html-2017/virtual-indul.htm
(My all paintings, photos on deske.hu)
Next time You travel to East, welcome us!
d.13:33
Ma reggel F/2020/118

 

13:35
És egy
mosoly a végére.

 


 

 

 

 

 

2020. júni. napi látogató: 315
Facebook kb. 100


összes levél     LEVELEK LE MEUX‒BE  1990.5.17..... ►     weben 2000.6.11..... ► ‒  –