2002-03. GYŰJTEMÉNYES KIÁLLÍTÁS SAJTÓJA

     a 60. születésnapra

 

ERNST MÚZEUM, Bp.                                2002. szeptember 25.- október 9. / megnyitotta: Szüts Miklós

RIPPL-RÓNAI MÚZEUM, Kaposvár          2002. október 24. - december 15. /  Szüts Miklós

ESTERHÁZY PALOTA, Győr                      2003. január 18. - február 28., meghosszabbítva: március 5. / dr. Nagy Miklós

CIFRA PALOTA, Kecskemét                       2003. március 16. - április 27. / a Kecskeméti Tavaszi Fesztivál keretében

                                                                                              megnyitotta Sárközy István alpolg.m., Alföldi Albert kormányfőtanácsos

1. Részletek a sajtóvisszhangból

2. Sajtó-, rádió-, tv-felvételek listája

Magyar Nemzet

Joó István: Hegyre fel

Interjút adni - gyanítom, számára ez éppúgy fontos, mint gyermeknek a játék. Akár polcain a tubusok, üvegcsék sora, gondolatai rendbeszedettek. Tartalmas portrébeszélgetést lehetne alőállítani az interneten olvasható, naponta bővülő naplójából is... Ott Váli Dezső Munkácsy-díjas festőművész hatvanévesen azt írja, hallgat térdére és orvosára: nem megy le futni többet.

A műtermi beszélgetés előtt Váli Dezső úgy kínált hellyel, hogy a székem előtt felejtette futócipőjét. E surranót, negyvenötös lábam lévén, most megszerezhetném: a festőművész interneten olvasható, rendszeresen bővülő naplójában bejelentette, ingyen felkínálja bárkinek. Ugyanis – hatvanadik évét betöltvén ­­­– „hallgat a térdére és az orvosára”, nem megy le futni többet.

- És a Lukács-uszoda…?

- A Lukács, az tökély. Odaát biztosan meglesz az égi mása. Öt éve megtanultam a gyorsúszást, leckéket vettem egy triatlonos gyűjtőmtől. Most napi 1200 méter, kihajtom magam.

- Nem vált ez egyhangúvá?

- Húgom szerzetes, ott naponta ötször imára csengetnek, akkor le kell ejtenie, ami munka épp a kezében van. Harminc éve ugyanazt csinálja. Azt mondja, még nem volt két egyforma napja. Az önkéntes korlát az igazi szabadság. Egyébként az úszás monotonitásában végtelen változatosság van. Vegyük csak a gyorsnál a karmunkát, sokféle lehet. Lehet például magyaros-kopogós, fáradt üzletember, mindenre elszánt csikóhal, vagy propelleres kiskacsa stílusú. A lábmunkával más a helyzet, mert az nem megy. Már az Urat is kértem, hogy segítsen, de semmi eredmény. Úgy látszik, erre nincs szükség az üdvözülésemhez.

- Sosem viszolygott még attól, hogy esetleg nem feltétlenül gusztusos emberekkel is egy vízben lubickol?

- Nem vagyok érzékeny a higiénére… és Seneca azt mondja, ha fürdőbe mész, tudd, hogy ellopják a pénzedet és le fognak spriccelni. Ha ezek után is vállalod, akkor váljék egészségedre… Szent Ferenc pedig magához ölelt egy leprást és megcsókolta. Szeretni az embereket, ez az élet.

- Ideillik, amit a "VÁLINEWS"-ban olvastam a világhálón: "Egy embert szeretni: egy embert szolgálni. A többi csak cukormáz a C-vitaminon." Komolyan gondolja?

Komolyan. A szeretet nem szimpátia, nem édes érzés, hanem parancs; tehát munka, időnként pocsék-nehéz munka. Szeretet, hogy bemászom az ágy alá megkeresni az elgurult radírját. Szeretet, amikor elbeszélgetek vele a sarkon, holott unom, és más dolgom lenne. Szeretet, ha nem szaladok át a piros jelzésnél, csak, mert egy kisiskolás ott szemben meglátná, és eltanulná...

a teljes interjú

Népszabadság 

Bogácsi Erzsébet: Munkámban zavarna a külvilág:                                                               fotó: Domaniczky Tivadar

Váli Dezső festőművésszel gyűjteményes kiállítása alkalmából

''Az én feljebbvalóm Georges Braque"

Magam ünneplem magam – fogalmazott önironikusan. A hatvanadik születésnap szerinte nem lényeges. Csupán egy alkalom, amelyet megragadhatott, hogy több mint két évtized múltán, újra gyűjteményes kiállítása legyen. Az Ernst Múzeumban, ma délután megnyíló tárlat létrejöttével ugyanis Váli Dezső személyesen fáradozott. Ami meglepő lehet annak, aki a festészetében is felismeri a zárkózott egyéniséget. Először is azt kérdeztem, nincs-e lappangó ellentmondás a külvilágtól elforduló alkata és a megannyi intézkedést követelő szervezés, mi több: az önmaga megmutatásának igénye között?

... ''munkaköri leírásomban'' szerepel, hogy dokumentáljam dolgaimat.

– Erre szolgál eszerint az emlegetett honlap is. Úgy tartja, ma ez vele jár egy festő munkásságával?

– Úgy tűnik, az enyémmel igen. Mostanában, amikor a kiállítás miatt ellenőriztem a címeket, ahol a festményeim vannak, felhívtam egy nyugdíjas orvost Keszthelyen. A felesége vette fel a telefont, átszólt a másik szobába a férjének: Váli-képünk van? A doktor pedig felelt: Igen, van. Ezt a képet két ember látja. S a munkáim kilencvenöt százaléka ebben a helyzetben van, köztük az a száz, ami múzeumi raktárban van, esetleg évtizedek óta. Vagyis láthatóvá kellett tennem őket.

a teljes interjú

NÉPSZAVA

Hamvay Péter: A MŰTEREM  BOLDOG FOGLYA

A  most bemutatott 82 alkotás az egész életművet reprezentálja: absztrakt képek 1969-83; régi zsidó temetők 1984-87; utána műtermet ábrázoló képek, máig. A kiállítása az Ernst Múzeum után vidéki múzeumokban is bemutatkozik: a kaposváriak, a győriek és a kecskemétiek is megismerkedhetnek Váli Dezső melankolikus, szinte üresnek tetsző, meditatív képeivel.

- Legendás az ön precizitása. Nem csak műveit rendszerezi aprólékos pontossággal, de mindennapjai is percre be vannak osztva. Hogy telik egy átlagos hétköznapja?

- Minden nap öt óra huszonhárom perckor kelek, öt ötventől hat ötvenig vagy misén vagyok, vagy itthon imádkozom. Hét tízre a Lukácsban vagyok, úszom egy fél órát, hazafelé kenyeret veszek, reggeli Katával, utána munka. Tizenhárom tizenötkor csenget a karórám, lemegyek az ételhordóval az ebédért. Kettőtől fél ötig alszom. Utána is munka, este tízkor villanyt oltok. 17 éve így telik egy nap.

- Nem unja?

- Miért unnám? Nagyon kevés élményt tudok befogadni, feldolgozni.  Nagyon régóta nem nézek tévét. Nem járok moziba, színházba, társaságba. Egyszerűen nem hiányzik. Elég, ha néhány emberrel találkozom, vasárnap kirándulunk, és lefekvés előtt olvasok egy kis Illyést. Mi kell még?

- Az utóbbi tizenöt évben kizárólag csak műterembelsőket fest. Az aszketizmus jelenik meg a művészetében is, vagy egyszerűen nem talál témát?

- A téma annyira harmadlagos, hogy nem érdemes sok energiát pazarolni rá. A zsidó temetőknél, amiket három és fél évig festettem, egyszer csak éreztem, hogy egyre rosszabbak a képeim, azért váltottam. Ha a műterem képeknél is romlást tapasztalok, ismét váltok, bár lehet, hogy nem témát, talán inkább méretet...

a teljes interjú

 

 

 

Kossuth Rádió

Gondolat - Jel, Váradi Júlia interjúja

Felvezetés a műsor előtt Györffy Miklós:

Rejtély, hogy az élet tartalma, a gondolat hogyan megy át a festménybe. Rossz a kép, ha unalmas, nem fontos, vagy alacsonyan repül. Életmű-kiállítás az Ernst múzeumban és az interneten. Váli Dezső.

Györffy:  Okkal tekinthető különösnek, ha egy ereje teljében lévő festő életmű-kiállításán a művész végrendeletével is szembetalálkozik az érdeklődő. Persze, ha a sok tekintetben különcnek látszó, ám brutálisan józanul gondolkodó, most 60 esztendős Váli Dezsőről van szó, akkor nincs min megütközni. Az Ernst Múzeumban megrendezett életmű-kiállítás szó szerint értendő, hiszen a kompjuterrel szinte szimbiózisban élő, permanens naplóíró Váli CD-ROM-on prezentálja tényleg az összes képét és naplóját. 195 műve van közgyűjteményekben, 713 képe létezik, és mint írja "777-et kidobtam az évek folyamán". Farost lemezre fest, egy időben régi zsidótemetőket, de többnyire műterembelsőket, olykor pirosat is. V.D.-vel Váradi Júlia beszélgetett.

Váradi: Ma reggel beözönlött egy csomó ember az Ernst Múzeumba, és ellepték a V. D. életmű-kiállítást. Átérzi, hogy maga nagyon népszerű Magyarországon?

-Nem, nem. Bernáth Aurél amit nekem mondott harminc évvel ezelőtt, hogy valljuk meg, hogy ez a dolog mondjuk 2000 embert érdekel Magyarországon a 10 millióból. Nem élem át. Örülök, hogy egy pár ember örül a képeimnek, aki pedig 11 órakor ott állt, az dühös volt, és türelmetlen, mert nyilván azt remélte, hogy már 10 órakor nyitva lesz a múzeum.

- Sokaknak dilemmát okoz. Ugyanis részben rendkívül nyitott, hiszen CD-ROM-on látható, nézhető az összes Váli-kép, a naplója és minden, ami magával történik. Eközben pedig hihetetlenül zárt, ez a környezete, ahol most ülünk, a műterem, az eltakart ablakok, és ez a tulajdonképpen világtól elrekesztett hely.

Most akkor egy nyitott, vagy egy zárt emberrel beszélgetek én?

- Egyszer megkérdezték, hogy van ez, hogy én vallásos, katolikus vagyok és ugyanakkor zsidó temetőket...  Nézze, én vallásosan biciklizek, és vallásosan mosok fogat...

a teljes interjú

 

 

 

Népszabadság

P. Szűcs Julianna: MŰTEREM, KINT ESIK [ez képcím, lásd itt, A/02/20]

Ez a szoba fölülről látszik, skurcban. Szereplők: egy sámli balközépen, a festmény szíve helyén, teljes pompában, takarás nélkül. Mellette paraván, harmada levágva. Lent paraván, a négyből másfelet takar a kompozíció. Fönt egy behajló festőállványból talán éppen csak annyi maradt, amennyi a többi mobíliából hiányzik. További szerepelők: padlóvonal, szobasarok, szőnyegszél. Világítás: alig. Minden szürke. Azaz a szürke lenne minden, ha egy idő után a szem - hozzászokva a homályhoz - nem fedezné föl az aranyossárgát az egyik, a rőtvöröset a másik, az ibolyát a harmadik oldalon megbújva. Belőlük sem sokat. Éppencsak annyit, amennyire egy ketyegő vekker a teljes csöndet még tovább tudná mélyíteni...

...Váli önmagát attól kezdve datálja (tehát a 60-as évek végétől), amikor ráérez a saját sorsával némiképpen szimmetrikus művészettörténeti hagyományokra. A margón imbolygó legnagyobbakra. Nem az avantgardokra. Nem az avantgardok tagadóira. Nem a "népben, nemzetben gondolkodókra". Nem az "eurokonformokra". (Külföldi magánvásárlóknak például nem hajlandó képet eladni.)  Egyáltalán: senkire, aki bandához tartozik...

A szoba: személyiség. A szoba: az egyszemélyes sors. Olykor látogatja Isten. Olykor csak várja... A szoba itt maga az ember...

Kint esik, írja Váli a kép címében... Ez valószínűleg "filozófiai eső", és jelentése nem lehet más, mint minden, ami a léten kívüli. Ez olyan eső, ami ellen egyetlen fedezék a hatvanszor hatvanas műterembelső... ez a [változat] olyan szoba-ember, amelyben akkora harmónia honol, amelyet társaiban hiába keresnénk.

Új Művészet

Kárpáti Zoltán: A CSENDES FORRADALOM

V. D. gyűjteményes kiállítása

...Váli Dezső a műterembe vonulásának kissé romantikus gesztusával egyenesen a festészet hagyományos felfogásához, a legszorosabban vett festői festészethez való visszatérést hirdeti. Mert valóban némileg szokatlan, amint az ezredfordulón egy művész műtermébe zárkózva olajképekkel vesződik.

Pedig Váli Dezső képei legfeljebb festőiségükkel tüntetnek. Nehéz elképzelni tartózkodóbb, csendesebb forradalmat ennél. Lírai, bensőséges művei nélkülöznek mindenfajta elvi megokoltságot, egyszerűen csak festőiek és szépek.

...Túlzás lenne azt állítani, hogy az ezt megelőző két évtized mindössze az útkeresés időszaka lett volna, de tagadhatatlan, hogy az enteriőrökben teljesednek ki a korábbi évek eredményei...

Enteriőrjei nem a műteremről, hanem a festészetről szólnak. A gazdag asszociációkat ébresztő téma, a műterem állandósult motívuma mindössze ürügy az alkotáshoz. De hát végső soron ezt teszi minden festő évszázadok óta, gondoljunk csak Rembrandt öregkori önarcképeire vagy Cezanne tájkonstrukcióira.

...a festőállványa előtt görnyedő, a világtól elrekesztett műtermébe zárkózó Váli Dezső festményei éppen az elmúlt időben társadalmi súlyát vesztett táblakép ujjászületéséről adnak hírt. Egy olyan mélyen emberi művészetről, ami mentesít minden bonyolult értelmezési kalandtól, amire egyszerűen csak öröm ránézni. És nem utolsósorban arról, hogy lehet egyszersmind szép és jó képet festeni. Mindez csupán tehetség és kitartás dolga.

a teljes cikk

TV kritika / Élet és Irodalom

Fáy Miklós: Almát körtével

Amint kiejtik a kultúra szót, a közszolgálati csatornán elburjánzik a szürke és piszkosbarna szín, betegre halványul a képernyő, kultúrfelelősök jelennek meg műsorvezető gyanánt, élettelenné válik a kép, és unalmas dolgokról fecserésznek...

De csak a szorosabb televíziós szakmánál maradva is képtelenség, ahogyan a szerkesztő bánt a műtermekről szóló interjúval, mintha szándékos untatás lenne a cél, összevissza keveredtek a lényeges és lényegtelen mondatok, rendszerezetlen volt a megszólalás...

És mindezt rögtön nyitóanyagnak kapta a mit sem sejtő néző a nyaka közé, hogyha véletlenül ott ül le a képernyő előtt, akkor azonnal más csatornára váltasson.

Pedig rosszul járt, ha így tett, mert lemaradt az adás egyetlen értelmes riportjáról is, amit Váli Dezsővel készítettek. Igaz, a régi iskolához tartozó, de tartós anyagból készült beszélgetés, Váli érdekesen barázdált arcát szép fényben veszi föl az operatőr, és a beszélgetésből is azt a részt mutatják, amely személyes is, de mégis messzire néz, nevezetesen ezt a tengerszem-gondolatot, hogy vannak emberek, akiknek kicsi hely kell ahhoz, hogy mélyre fúrjanak: Váli Dezső tizenöt éve csak a saját műtermét festi le, de hát ő ilyen, kirándulni is mindig ugyanoda jár...

KIÁLLÍTÁS-PUBLIKÁCIÓK:

sajtó:

Heti Válasz, Balázs Sándor interjú 02.8.16.

Új Művészet, kiállítás ajánló 2002. szept.

Népszabadság, Bogácsi interjú  2002. 9. 25.

Élet és Irodalom, Szüts szöveg + 21 rajzom 2002. 9. 27.

Népszabadság magazin, ismertető 2002. 9. 27.

Népszava, Hamvay interjú 2002. 9. 30.

Népszabadság, P. Szűcs kritika 2002. 10. 08.

Magyar Nemzet, Joó István interjú 2002. nov. 23.

Új Művészet: Kárpáti Zoltán kritikája, 2002. dec.

Corriere International Bogácsi interjú  2002. dec. 12.

Élet és Irodalom, Fáy Miklós TV kritika 2002.12.8.

Kaposvár / Somogyi Hírlap 2002 okt. 29.

KaposEst 2002. nov. 14.

Műértő, Balázs Sándor 2003. jan.

Győr, helyi sajtó?... 2003 jan.

Árgus, Simon Balázs 2003.

Kecskeméti Est 2003. 3.13.

Köztér / Kecskemét, Balanyi interjú 2003. ápr.

Hitvallás / Győr / Tolnay Imre cikke 2003. márc.

Kecskemét, helyi sajtó... Petőfi népe 2003. 3.16. után?

Rádió-TV újság 2003. 4. 1. Tálentum / VD. műsor ismertetése

rádió:

Infórádió, Borkesi Andrea interjú 2002.9.30. 11.50h

Budapest Rádió Petrányi Judit élő beszélgetés 2002.10.2. 11.10h

Kossuth Rádió / Gondolat-jel, Ráday Eszter interjú 2002.10.6. 11.30h.kb.

Bartók Rádió, Bihari Ágnes interjúja 2002.10. kimaradt, a Nobel-díj műsor helyette.

Inforádió / kétperces interjú a kecskeméti kiáll. kapcsán 2003.3.15.  ism. 3.16.

TV:      ami megnézhető

Duna TV, Takács Olga kérdez + kiállítási felvételek, idő:: 2002. 10.7.,8.15h és 00.20h

Internet:  epiteszforum.hu  kb. szept. 17.

Kaposvári Tv. 2002.10.29.  18.20 Geniusz / riport, kiáll. felvételek

TV2 Tutti / Kernács Gabriella műsora a Kaposvári kiállításról 2002 nov. 30.

Győri TV, felv. 2003. jan. 18. leadta a Duna TV. is, felv. 2003. jan. 18.

videofilm a Győri Múzeum megbízásából, archiválásra, 2003.jan.

Kecskeméti Tv. Mozaik c. műsor 2003.3.24.. szerk: Kállay Erzsébet

Duna TV / TALENTUM sorozat / szerk-rend.: Dettre Gábor, Váli portréfilm 2003. 4. 1. ism.: 04.3.