VALI NEWS

VÁLINEWS; LEVELEK LE MEUX-BE / 253.

2016. április 1., péntek, Budapest

 

09:25
Budapesti hamarjában
mindenféle. Reggel a sekrestyében átvettem az uszodabérletemet. Az egyik atya megjegyezte, a ferencesek imádkoznak családunkért. Nem gondoltam volna, hogy ismernek. Debreceni aukción az A/2004/07-es 750 ezerért ment el. Ez után ki fognak nekem utalni 13.020 forint követői jogdíjat. Kép kitől kihez, nem tudom.
A klubtárs (hidegvizes, 22 fok) séf nem tudta, mikor érek haza, egy hónapja a csomagtartójában két üveg ajándék fügelekvár. Nagymaroson szerezte.
Uszodában még csak féltáv.
Egységes érdeklődés.
- Jó volt Kecskemét?
- Nem.
- Eredményes volt?
- Igen, három jó kép a huszonnégyből.
- Az jó.
Stabil koldusom számára nagy tétel cigarillo. Egyesével kapja majd. Mi volt még. Egy kis fűrészelés, új printek oldalszámozása C.15754 és 15790 között, könyvtartó feketére festése, telefonok.
Még a hazahozott vázlatrajzomat kéne keretezni. Csak van-e hozzávaló.

 09:46
Füst így kezdi egyik Karinthy-cikkét. Hogy tud fogalmazni! Valami kopár... sörényesen... de majdnem... mégpedig külön-külön.. és így tovább... nem volt tanácsos...

Elbeszélése szerint édesanyját Pest városában, az utcán megharapta egy ló, s ebbe belehalt. S a gyerekek aztán, jó sokan, valami kopár hajlékokban úgy nőttek fel, mint a kis oroszlánok, vadul és sörényesen. S ha nem is tépték a nyárspolgárt, de majdnem. Mert az agyuk lángolt, mégpedig külön-külön, mindegyiké önálló tűzvészként, mivelhogy kapcsolatuk nem sok volt egymással. Egy szegény kis lánytestvér festő akart lenni, s teli volt elszánt sötétséggel és vad szűziességgel, pedig alapjában véve szelíd kis teremtés volt. De a sötétség és a szűziesség akkor hozzátartozott a fiatalsághoz. A másik lánytestvér embergyűlölőnek készült. És így tovább. Frigyes pedig így szólt:
- No mért? Amiért nekem lukas a cipőm? Azért én olyan nagy író leszek!...
Egyszóval vad testvérek voltak. S egyiküket-másikukat néha ott lehetett látni a Thököly úti Football-kávéház ablakában. Ott olcsó volt a kávé, és óriási a kalács. De szóba állni velük, mondom, nem volt tanácsos, mert haragosak voltak mindig.
        // Néhány fájdalmas szó Karinthy Frigyesről in: Emlékezések és tanulmányok, Magvető Könyvkiadó

 

10:26
Print három példányban,
aztán az egyik spirálozásra a Mammut-ba.
Azt az Artchivum kapja.
Ezek kb. százoldalas füzetek.

Fél tizenegyre ez is megvolt.

 

12:31
Két (hiteles) mondat, kétfelől.

Képtelen vagyok lapos sarkú cipőben koncentrálni.
[Imacsoportban] evvel a [nagy] nyaklánccal nemigen tudok imádkozni.14:40
Valamit kerestem a honlapon, az életrajz / családi iratoknál. Nem ezt:

Országos Földhitelintézet                   C.04862
Budapest V., Gróf Teleki Pál u. 5.
telefon:186-976
sürgönycím: RURA

Váli Dezsőné úrnőnek

Katonai illetmény folyósítása ügyében kivánságára igazoljuk, hogy férje Váli Dezső, aki Szabadkán 1900. aug. 16.-án született, intézetünknél mint tisztviselő 1926. május 26. óta, jelenleg felügyelői rangban áll alkalmazásban, s 1944. év folyamán nem önként, hanem katonai behivóparancs alapján vonult be katonai szolgálatra.

         Katonai szolgálat alóli felmentését az intézet kérelmezte, azonban a nyilaskeresztes pártmegbizott ennek kedvező elintézését meghiusitotta.        
Budapest, 1945. junius 6.
tisztelettel:
(pecsét, aláírás)                                                                    

/Anyácskám mesélte, nem emlékszem, a németek, vagy a nyilasok ellen mondott apám valamit nyilvánosan. Különben élne. Most lenne 116 éves. Érdekes lesz beszélgetni vele. Anyám negyven év gyászolás után váltott; akkortól úgy látta, szerencse, hogy meghalt, evvel a kommunista micsodával sehogy nem tudott volna együtt élni.
Ja, még arra emlékszem, anyám tudta, annak a pártmegbízottnak hamarosan valami rettenetes halála volt. /

2016. április 3., vasárnap

05:35
Múltkor láttam, legutóbb, négykézláb szaladgált a szőnyegen; két éves lehetett, Le Meux-ben. Váratlan telefon onnét, néhány percre hazánkban francia távkereresztfiam, Steph. És hogy itt van valahol már házunk közelében, alkalmas-e.
Este kilenc volt. Kata Lányfalun. Franciasaláta volt, teát csináltam meg lágytojást, azt tudok. Angolt némettel vegyítve közlekedtünk.

Nem akartam elvállalni ezt a szülőséget, hogy a feladatot nem tudom innét ellátni,
karácsonyiajándékotküldőbácsi meg nem leszek. De anyjának is ez volt a fontos; naponta dolgozom érte. Imában.
Reggel négytől ébren; 11-kor elküldtem. Elmentében megáldottam. Talán még látom az életben.

Kanada után most épp Angliában tanul, lánytestvére pedig - egyetemét addig megszakítva - egy évet Tibetben tanít. Ezek a mai fiatalok.

fotó: F/2016/047

 

08:49
Uszodába menet
az üres híd, reggel hét körül F/2016/049

 

19:07

Délután Kata ötletére a Várbazár, Koszta életmű.
Becsületes kismester.
Nehéz lehet úgy festeni,
ha közben valakinek mindkét karjára
egy-egy kétkilós súly van kötve.

A látogatókat eligazítandó kísérőszöveg a falon:

Koszta József művészetének jelentős vonulatát képezik hűséges társát, Annuskát, majd további leányokat és asszonyokat ábrázoló bensőséges

Aztán ugyanott, a harmadik emeleten,
Csernus emlékszoba.
Párizsi műtermének festékfoltos fotelje,
vekkerórája, gramafonja,
ceruzák, egy teremőr lányka félálomban
és néhány hatalmas zavaros kép a falon.

Ez aztán az igazi szomorúság,
ekkora tehetséggel kútba esett életmű.

Amikor egy pompás mozdony
sisteregve elindul Debrecenbe,
de Rákosrendezőn
egy váltót áttesznek Szeged felé.

A mozdony továbbra is pompás.
Hazaérve, emlékezésül,
itthon csak előhalásztam
ezt a megrendítő Gink-fotót,
ami Kosztáról készült kevéssel halála előtt,
48 vagy 49-ben.
Tisztelet az embernek.


21:50
Hogy szombaton Kata Leányfalun, egyedül-ebédem. A jégfagyott franciasalátát persze nem volt türelmem/lelkierőm melegíteni, hajnaltól intenzív tevékenységben - a hidegre a torokfájás újabb hulláma -, se az előírt tojást megcsinálni hozzá. Hanem ami utána! Körülnéztem Kata hivatalos hivatalos édességdughelyén. Aszalt vörös áfonya. Ilyen még nem volt. Mondhatni, tökéletes szerkezet.

 

2016. április 4., hétfő


06:47
Segítséget ill. jótanácsot kérek. Egyheti munkával elkészült egy 3800 soros táblázat. A C. napló őrzőinek adom le. Az elején egy utasítás. Ha valaki ebben javítandót talál, és jelzi, megköszönöm.

________________________________________________

műveim gyűjtőinek lakcíme
és a birtokolt művek listája (opuszszám)
(a többi adat a deske.hu honlapon elérhető)

TITKOSÍTOTT

KIADHATÓ:

1. ENGEDÉLYEMMEL
2. HALÁLOM UTÁN:

a listát őrző Irattár vezetője engedélyével
helyszíni adatmásolásra


FELTÉTELE:

a kérelmező írásbeli engedélykérelme
a kérelem indoklásával,
és személyazonosságának igazolása.
Bp. 2016. 04.04.

---------------------
Váli Dezső

___________________________________________________

10:59
- Kedves Deske, nagyon nem szeretném ha lakcímem nyilvánosságra kerülne! Szerintem ez nem tartozik senkire. Még a titkos levéltárra sem... üdv: H.

- Kedves H! Ez az Orsz. Széchényi Könyvtár Kézirattára, ahol az adatos jegyzeteimet eddig is egy elkülönített, piros dossziéban tárolták, ezt az egyet lefóliázták és feliratozták. Ők tudják, mi a titkosítás. A cimeket eddig is kiadtam, legutóbb a Műcsarnoknak, hogy be tudják szállítani a kiállítási anyagomat. üdv.: d.

- Rendben, bár nem értem, mi szükség erre. A lakcím gyakran változik, semmi értelme tárolni. Másrészt a cég állami, ami azt jelenti, hogy a kormány bármikor belenézhet. H.

- X. úr a kormányból rendszeresen olvassa a VÁLINEWS-t. Eszébe ötlik egy a lehetőség. Mint kormánytag, meg kívánja szerezi néhány gyűjtő címét, hátha akad olyan, akit följelenthet az Adóhatóságnál, avval, hogy az kivizsgálandó, esetleg adócsal. Ez okból ráparancsol egy galériára, hogy őt tekintsék munkatársuknak. A megfenyegetett galéria ebbe belemegy, ad egy igazolást. X. úr fölmegy Széchényi Könyvtárba. Bead egy kérvényt, és azt mondja, szeretné kiállítani Váli képeit. (Halálom után, mert addig tőlem kell kérnie.) Elkérik az igazolványát, megnézik. Fél óra, kikeresik, és előhozzák a raktárból. Kiadják neki a dossziét, beül vele az olvasóterembe, mert ki nem viheti. Jegyzetelni kezd. d.


12:14
Na. Az újakból ezt a hármat már fotóztam és most keretbe.
60 centisek.

Műterem - csend - A/2016/27 Magány és műterem - A/2016/30 Nagypéntek - műterem - A/2016/31


20:55
Füst Milán megnyitja Petri Lajos szobrász kiállítását.

Tisztelt Hallgatóság! Engedjék meg, hogy régi szokásomhoz híven magamról beszéljek legelőször, a lírikusok ősi rossz szokása szerint, amelybe végül is lassan, néhány évezred után mégscsak bele kell törődni. Egyszóval: hogy saját magamról szóljak mindenekelőtt - szíves tudomásukra kell hoznom, hogy ez a kiállító művész úr majdnem olyan idős, mint én vagyok, s nekem régi barátom. A világért se tessék tehát tőlem holmi tárgyilagos... engem, megvallom, bűnös elfogultságom vezetett ide: a szeretetem...
...Újonnan begittelt ablaktáblák kittjét körmömmel kivájtam, és gyíkokat, majd krokodilokat mintáztam belőle - mindez aztán hirtelen elapadt ugyan, de hát, ismétlem, hiába minden, a szobrászvér, úgy látszik, megmaradt bennem...
...E megmintázott Ady megjelenésében oly finoman szerény, közvetlenségével oly megnyerő, oly póz és személyes dagály nélküli, amilyen életében soha nem volt. Ám ez nem baj, sőt!...
...Mégiscsak impozáns dolog az ilyesmi, hogy nyárspolgárok számára annyira henye dologgal töltse egész életét: hogy alakokat és fejeket mintázzon meg egy olyan világban, amelyben sokszorosan meg van már minden mintázva...

2016. április 5., kedd

 

14:02
Ez az alábbi erre a leányomhölgyre vonatkozik.
Fotója az ágyam fölött.
Zsófi elefánttal - F/1978/70

2013.11.1.             C.12443
HALOTTAK NAPJA

az én halottaim mind élnek csakugyan
húsz kilométeres körzetben körülöttem
bankkártyával és telefonnal
igazán halott hároméves kislányom
akinek játékkutyát varrtam
még farkát öltögettem
elöl ő már simogatta
igazán halott óvodás kislányom
hazafelé csak annyit mondott úgy vártalak
halott kislányom rárakott iskolatáskával
az volt a véleménye
nagy szalság az egész
az er betűt még nem tudta
halott lányom fekete körömcipőben
halott a már munkába induló
élő egereket kellett földhöz csapnia a sasok számára
most hetente beszélünk telefonon
ilyenkor is négy gyereke lóg rajta
     a teljes szöveg

vagy így ... [ MENÜ -- 12. KÖNYVEIM -- VERSNAPLÓ-hangoskönyv ]
19:20
Kohán Ferenc kiállítása az Óbudai Társaskör pincekiállítóterében, Kiskorona utca 7.; április 17-ig, kedd-vas. 15-19h. Feri néhány évig ködtakart, most előbújt, öröm. Csöndes grafikák, talán 20 darab; tus és ceruza. Nagyon érzékeny, okos, jó anyag. Tessék megnézni.20:33

Megint egy baráti üzenet, ez lett találva:
Biksady Galéria aukció
2016.04.26.
Falk Miksa u. 24.


info@biksady.com

T. Cég, jelzem, hogy az Önöknél aukcionálandó Váli- linómetszetet
„HAMIS-30” – névvel fölvettem opuszjegyzékembe.
http://deske.hu/iras/news-fajlok/xj.htm#bik Egyúttal jelzem, hogy minden munkám (beszámozva, nyomdai minőségben) a honlapomon.


Szívélyes üdvözlettel:
Váli Dezső2016. április 6., szerda


07:15
Akinek füle van hallja meg, mit mond a Lélek az egyházaknak: A győztesnek rejtett mannát adok, és egy fehér követ. A kövön új név van, amelyet senki más nem ért, csak aki kapja. Jel.2.


Milyen erős kép. Költészet. Mikor is fedezték föl a szimbolizmust? Ez a fekete zongora -


Utad a tengeren át vezetett,
ösvényed a nagy vizeken,
de lábad nyomát nem láthatta senki. -  Zs. 76.10:03
Mondatok Kosztolányi Részeg kutya novellájából.

Fél tizenkettőkor érkeztem. A társaság még józan volt. A kutyát a gyerekek itatták le, a konyhában. Bort öntöttek neki, egy mély tányérba. Eleinte hiába kínálgatták: megszagolta a bort, és visszautasította. A kutya ősi bornemissza. Nem tett erre fogadalmat senkinek, és nem tagja semmiféle szeszellenes szövetségnek: elvből nem iszik... A gyerekek cselhez folyamodtak...
A szobalány elmondta, a bor hatása nem mindjárt mutatkozott rajta: egy darabig tűnődve üldögélt az üres tányér előtt, a bajszát nyalogatva... Látszott rajta, hogy nem érti a helyzetet... Türelmesen, megadóan hallgat. Nagyon szomorú...
...Mint bácskai, gyerekkoromtól szakértője vagyok mindenféle részegségnek. Sürgősen intézkedtem. Bemártattam egy törülközőt, s fejére tettem. A borogatást tűrte. Feketét főzettem, s kiöntöttem egy tányérba. Vizet is raktam köréje, több tányérral...
...Fél hárokor jelentették, hogy a kutya fölébredt. Ekkor sikerült kituszkolnom a lépcsőházba, a hideg levegőre. A szenvedő állatok szeretnek minél mélyebbre menekülni. Ő is ennek a titkozatos ösztönnek engedelmeskedett, csakhogy egyensúlyát vesztette...
Hajnali ötkor lépett be az állatorvos. Azt mondta, minden évben öt-hat ilyen esete van. Szívhallgatóval megvizsgálta szívét. Legyintett, hogy kutya baja. Különben intézkedéseimet helybenhagyta...

...Elmenőben a ház úrasszonyát megkértem, hogy ebédre főzessen a kutyájának -- amint dukál -- korhelylevest.
(1933)


10:02
- Deske, te csináltál egyáltalán linót? F.
- Igen. d.

Tűnődő - B/1968/45 Körtér I. - B/1968/02
Nagymama szobája II. - B/1969/11 Nagymama szobája IV. - B/1969/13
10:14
Tisztelt Váli Dezső! Nagyon szépen köszönjük az észrevételt és elnézést kérünk Öntől a kellemetlenségért. Természetesen javítjuk a honlapon és a rendszerünkben is. Üdvözlettel: S., Biksady Galéria

13:41
Délelőtt 11:20-ra előjegyezve téli-nyári gumi cserére. Reggel hosszan latolgatva gondosan fogalmaztam, előre. A legjobb arcút szándékoztam (halkan) megkérdezni. Úgy is történt.
- Egy bizalmas kérdés, nekem most egy-két ezer forint is számít, fontos [az ilyenkor szokásos] centírozás is?
- Az első két gumira feltétlen kell... akkor úgy csináljuk. Sanyi! Az első kettőt!...


18:42
Ma kiderült, decemberi, a ferences kolostornak írt körlevelemet a plébános atya még nem továbbította a többeiknek. Most külön-külön borítékban, ezúttal már rövidebben:


2016.04.06.        html-2016/hajnali-mise-2.htm                 C.15822      
megismétlem decemberi kérésemet.

Kedves Plébános atya!
És a teljes budai ferences család; Kolos-, Miklós-, Bence-, Jácint atya, s akiknek nem tudom külön borítékolni, mert nem tudom a nevét. Azoknak tisztelettel kérnék egy-egy példányt továbbítani. Ha néhány évvel korábban cserélődik le a kolostor személyi állománya, ma is meglennének a hajnali hatórás szentmisék, hiszen átveszitek a kapott rendszert. 1985-től jártam rá (lelkivezetőm tanácsára másodnaponként). Tán harmincan voltunk. Aztán az utolsó években Achilles plébános atya a misét áttette fél hétre, majd megszüntette.  Protestáltunk, nekem arra hivatkozott, nagyon sok a munkája, éjfél után fekszik. (Egy halk ellenvetés, talán nem ezen kellett volna változtatni.)

Kérem, kérjük, állítsátok vissza a hajnali miséket. Ez a mostani 1/2 8-as mise: nyugdíjasmise. Gondoljatok bele, ki lett zárva minden munkába járó, valamint a fiatalok, a diákság is. Nem egyedül sajnálkozom ezen a helyzeten. Előbb-utóbb sokan visszaszoknának. És ha kevesen? Akkor is minden rendben van, tudjuk, a  Mi Urunk nem tud számolni, csak háromig --, ha ketten-hárman az én nevemben.

Fioretti imaközösségünk sok éve naponta imádkozik munka-, és jókedvetekért. Jó pihenéstekért. Köszönjük a munkátokat, életeteket. 2015.12.02. - 2016.04.06. 
Szívélyesen:

 

21:36
Egésznapi lábadozás után este kilenckor rámeredtem. Hogy nocsak, hiszen ez. Akkor belenyúltam. Mégiscsak tovább; másfél méteres asztallap volt, sápadt volt. Kerete se volt jó koromfeketének; ezüstre. Parketta műterem - A/2016/05

 


2016. április 7., csütörtök06:07
304-ben halálra ítéltek egy körülbelül negyvenfős keresztény csoportot, mert a császári parancsot megszegve összegyűltek valahol vasárnapra virradóra megünnepelni az Eucharisztiát. Amikor kérdőre vonták őket, hogy hiszen tudták, hogy emiatt halálos ítélet vár rájuk, a jegyzőkönyv szerint azt vallották, hogy sine dominico non possumus, vagyis "vasárnap(i szentmise) nélkül nem bírunk" élni. Emögött a kijelentés mögött mélyebb valóság van.
Barsi Balázs előadása Munkácson, az Eucharisztikus Kongresszuson, 2012.


06:45
Arra törekedtem, hogy féllábbal mindig e világban éljek.

 

07:50
Ma (eddig) négy dolognak örültem. + A Margit híd alatt (kívülről) láttam egy rabszállító autót.

 

09:52
Érdekel ez a fotó, gyakran el-elnézegetem.11:19
Ma jutott először idő+energia a Kecskemétről hozott képek első átnézésére. Elkedvetlenítő ürességek. De ennek semmi jelentősége. 16-ot szívesen azonnal ki. Nem tehetem. F/2016/050
21:46 Ez se igaz. Estére a 24-ből 11 keretezve és fotózva.

 

 


11:56

Kezdem a kereteket csiszolni festés alá, fárasztó. A parasztok nevették, Tolsztoj gróf milyen gyorsan kaszál.

 

12:27
A bombabiztos backup, 4 fájlomat fiam winchestere is őrzi, mailben frissítem. Rákérdeztem, mehet-e.

Szia Apóka, ma estétől otthon vagyok, küldjed nyugodtan. Eredetileg Hamburgban voltam, majd Dijonban, most meg Düsseldorfban. Eléggé beindult a forgatási szezon. ölellek M.

 


18:52
Mai kaland.
1. István, Új Mandátum Könyvkiadós barátom rábólintott, megcsinálja Strindberg Egyedül 2. kiadását a kedvemért. Annó 16 évig kerestem rá kiadót, naplója IX., záró kötete, máig érvényes fontos könyvnek tartottam. Ő 1999-ben kiadta, a svéd követségtől szereztünk pénzt rá.
2. Mondtam neki, most egy fillérem sincs, erre is rábólintott.
3. Délután a Versnaplót megcsináló nyomdatulaj jó ösmerősöm, hogy ő följönne egy teára. Beszélgettünk. Álmomban nem gondoltam volna, de ő se öt perccel előtte - elmeséltem neki a könyv ügyet -, váratlanul azt mondja: könyvcsinálás ügyben én festménnyel lefizethető vagyok.
4. Én mindent azonnal. Választott, rávettem, vigye is el. Ha nem lesz könyv, visszahozza: Strindberg műterem - A/2016/25, 60x60 cm. (Új kép Kecskemétről, cím és keret kellett neki, hirtelenjében. Szerencsére délben már lefotóztam.)
5. Ilyen módon előállt a könyvkiadás pénzügyi fedezete. Közösen fölhívtuk Istvánt. A jövő héten följönnek, szerkesztjük a könyvet. A Könyvnapra meglesz.
6. Mondhatni: Esti csoda.

Jelzem, van ilyen Illyéstől is.
Ez is van öröm, szeretem:

Sövény fölött holdtól ragyog
elhullámzó kasza.
Ámulok: nem én ballagok
vele haza.

 

 

19:32
Az operációk után két hónappal vagyunk, nem azonos módon, de majdnem 1-1 dioptriát még javult a két szemem. Egyik mínuszos, a másik pluszos lett, mondták, semmi baj. Új szemüveg. Mára kész lett, nagyon vártam. Optikus ismerősöm mosolyogva nyújtotta át, és teljesen alineárisan nem engedte kifizetni. Előzménye annyi, hogy a legolcsóbb lencsét kértem. Az föl tud menni egészen 100 ezer/darabig.

 

 

20:25
Meghirdetett ingyenes hallásvizsgálat, de azért egy Versnaplót vittem. Beszédtartományban még majdnem ép. 6-8000-körül romlott. A leletdiagramot nem adhatta oda. Egy év múlva jöjjek. Fülzúgásra érdemes lenne infúziókúra+gyógyszer, hogy ne romoljon. A fülzsír vírus és bacilusölő, fertőtlenít, és szaga a bogarakat távol tartja.

 

2016. április 8., péntek

06:28
Bizony, egynémely dologban még Máriának és Józsefnek is el kellett viselnie egymást. Nem azért mert rosszak voltak, hanem egyszerűen azért, mert mások.
Barsi Balázs: Názáret iskolája

Na jó, ezentúl újra beülök Kata mellé a Svábhegyen egy kávéra. (Vasárnapi kirándulás előtt presszózni fatálisan hátborzongató cselekedet)


09:06
Tegnapra megtörtént az idei kedvelt trombitafa. Néhány nap ünnep, azután eltűnik. F/2016/051

 

18:09

Délután a tetszhalálból visszahozva
Különös műterem A/2016/22

60x60 cm.18:17
- Deske, a szék feketéje mesterkélt... maszatosnak tűnő ablak és fehér keretű fekete ülőke.. nem passzol :) É.

18.22
- De passzol :))) d.

18:23
- igaz... ha passzol, akkor passzol.. É

18:34
- most javítom, a franc egye meg, mindjárt teszem föl. A feketét geometrizáltam. Tudom, mossejobb- d.


18:40
- igen, látom és jó lett!  Kurva jó ablak nélkül... szerintem ez még baj... É.

végül
Ez a képernyőre bontás nyomorúsága. Az ablak életben sajnos gyönyörű. A többi éppen csak-- d.

 


2016. április 9., szombat

 

06:23
...egy elvállalt és igává vált keresztény élet... és ezt akarjuk megspórolni az életünkből. Jó férjnek, feleségnek lenni, jó szülőnek lenni. De amikor ez igává válik, amikor olyan szorító körülmények között vagy, hogy egyedül csak az Istenhez tudsz kiáltani, akkor ez igazi házasság, akkor hivatás. A többi az olcsó élvezkedés. Hány családot ismerek, kívülről, belülről is ragyogó, de egy belülről is ragyogó szép családi élet mélyén ott van egy iszonyatos szenvedés. És egy kiáltás, hogy Uram, ments meg. Ez erőmből nem telik.
Barsi Balázs prédikáció: A tehetetlenség kiűzése

 

08:45
Egy öregúr a klubban, mellettem vetkőzik. Volt, hogy 30 munkást foglalkoztatott műhelyében. Már(?) nem túlságosan bonyolult elmeélű. Nagyon szeret feleségével dicsekedni. Mindig ezt meséli, ha érdeklődöm a 30 év előtti kubai szállodaszámla felől, vagy egy régi uszodabérletről - mindent rendben eltesz - azonnal hozza.

Hónapok óta gondolkodom a két tejesládán, párologtatók a kályhám tetején. Ma végre eszembe jutott, csontenyv. De ezt nem tudom közérdekűvé tenni.


- Ha itt annyit szidod a képeidet, senkinek nem lesz kedve megvásárolni őket!
- Mari néni a földszintről.09:34

Olyan fürdőszobamérleg kéne, ha kifújom az orromat, mutatja a különbséget.

Ilyen világban élek. Ahol a 61-esek újabban kimennek Albertfalvára. Meg Hűvösvölgybe. Minek. 1962-67, avval jártam főiskolára öt éven át. Tisztességesen, Körtér - Moszkva tér.

11:49
Kétezer júliusában igen jelentős
szellemi és anyagi ráfordítással
létrehoztam egy nyolcan! centis
(csuklós) műtermi partvist.

Az előszobára is ezt használom.
Sajnos arra nem nagyon jó,
igen jelentős hátránya,
hogy evvel a mérettel
ez mindössze három perc.
És Kata nem veszi észre,
ha szombati-takarítok.

Igyekszem bútorlábaknak nekimenni,
zörögni, efféle.

Kinéz, azt kérdezi, takarítasz?
A munkára koncentrálva,
úgyhogy figyelmetlenül válaszolok,
mindjárt kész.

 

takarítok

19:42


Kata délben családi bérmaszülői ebédet adott.
F/2016/054
.
F/2016/054

És a bérmagyerek gyönyörű kislánya F/2016/053 -055, -056


19:50

Kecskeméten előjegyzett hét feladat közül ez az ötödik, Capa-központ (Ernst Múzeum) sajtófotó kiállítása.

1./ Páros fotók cigányértelmiségekről: A fotózás kedvéért beöltöztek csórócigánynak is. Okos ötlet.

2./ Képaláírás:

Arányi Lajos György gyermekorvos egyetemi tanár 1862-ben 5 éves kisfia, Zolika halála után a gyermek testét bebalzsmozta [és felöltöztette], és egy kis székre ültetve, haláláig dolgozószobájában az íróasztal mellett őrizte. A Term. Tud. Múzeumban volt 2015-ben kiállítva.


3./Mivel tévét nem nézek, nekem informatívak voltak a menekültfotók, bár persze sokszor hazudnak. Hatalmas halom parton hagyott egyforma piros mentőmellény. Azt az induláskor kapták, még a túlparton. Valakiktől, szervezetten. Nem vették; kapták.


4./ Ez egy kicsivel arrébb, az Írók Boltja kirakatának fotója. Merthogy a Versnaplóm, a fehér borítójával.... :)))   F/2016/052

 

2016. április 10., vasárnap


19:42
Méteres utcai plakát.
Egy igazán szellemes gondolat, ötlet.
Kinek juthatott ez eszébe.
Közgondolkodást figyelmezteti, javítja is,
nem prédikál,
csöndes és mégis erős.

Hogy ez valakinek eszébe jutott,
talán a menekülthullám ügye is hozta felszínre.
Tanulságos a magyaroknak,
másképpen, de erősen a romáknak is.

És milyen jó, hogy itt a cigány szót használják.

Szöveg:

1956 CIGÁNY HŐSEI

KŐTÉ SÖRÖS JÓZSEF
szabadságharcos
Élelmiszert szállított a pesti
kórházakba. Kivégezték.


NEMZETKÖZI
ROMA NAP
április 08.

Vasárnapi (rövid) séta a Hármashatár-hegy tetején, a második világháborús légvédelmi ágyúfészek fölé fagerendákból épített kis kilátó került. Szép innét a város. Egy fotó, a valós látvány, aztán itthon följavítva. F/2016/057
2016. április 11., hétfő


05:43

Interjú Barsi Balázzsal.
A szerzetesek feladata, hogy visszaadják az embereknek a reményt.  Ön is így gondolja? – Nem tudom...
A szerzetes közelebb van Istenhez?: Meggyőződésem, hogy Jézus a salakját választotta ki. Valószínűleg mi nem vagyunk olyan erősek, mint azok, akik képesek házasságban élni, családot ellátni, a munkahelyen teljesíteni, a világban is élni...
Aszkézis: Az nem eszköz, hanem világnézet.
Európa nagy bajban van: Most érdemes elgondolkodni azon, hogy mit jelent a természetfölötti remény.
Az irgalomról: Látnunk kell, hogy aki nagy fájdalmat okoz nekünk, ő van bajban, mivel ő van bűnben.
A nevetésről: – Ha egy nap nem nevetünk, vagy legalább egy héten egyszer, akkor nagy baj van.
a teljes szöveg

 

zsolozsmakönyörgés: Add meg egykor az örök életet mindazoknak, akikkel ma találkozunk!
Ebben van valami játékosság, nem? Nem először...08:29
Elnézegetem a kirakatban, úgy szeretnék egy notebookot. De hát huszonkét éve van. Az okostelefonnal más a helyzet. Azt is nagyon szeretnék. Arra sajnos semmi szükségem.
Pénztároskisasszonyhoz: Maga nagyon szép. Vagy valami más is ?!

 

18:01
Miki azt mondta, ha már!, akkor legyen profi. Reggel villamossal hozzá, süketszoba, csúcstechn. mikrofon, a harmadik szobában ő, fölvette velem újra a VERSNAPLÓ-hangoskönyvet. Nem is tartott túl soká. Egy hét alatt megvágja. Azt kértem, majd a felvétel legeleje is maradjon benne. Ime.


Ezt persze én rég megcsináltam, amatőrice. Az fönt is van, amig le nem cserélem.

18:23
Míg én hang Mikinél, tértivevényes levél a Kecskeméti Bíróságról. Kata rémülten fölbontotta. Hát igen. Adtam a Cifrapalotának egy képet. Örültek. Másnap visszamentem, mi lenne, ha nem egyet, hanem negyvenet, csapattal. Örültek. Ezt az anyagot adtam végül Győrnek, a többiek fölhatalmazásával. Zanzásítva:
a teljes levél


18:58

És ez még mindig a mai nap. Idézet.

Egy bizonyos kínai enciklopédia, A jóravaló ismeretek égi gyűjteménye szerint az állatok lehetnek
a./ a Császár állatai
b./ bebalzsamozottak
c./ idomítottak
d./ malacok
e./ szirének
f./ mesebeliek
g./ kóbor kutyák
h./ olyanok, amelyek ebben az osztályozásban szerepelnek
i./ őrülten rázkódók
j./ megszámlálhatatlanok
k./ olyanok, akiket a legfinomabb teveszőr ecsettel festettek
l./ másfajták
m./ olyanok, akik távolról légynek tűnnek
(Jorge Luis Borges: A John Wilkins-féle analitikus nyelv)

 

2016. április 12., kedd06:32
Hallom, ma egy év után a parlament vélhetően visszaállítja a boltok vasárnapi nyitvatartásának engedélyezését. Bajban lennék, ha nekem kellene dönteni. Nagyon jó irány, hogy a vasárnap a nyugalom órája, helyénvaló erre szoktatni is az embereket. (Bizony az erőszakra szükség van. Hány kisiskolás vágyódik megtanulni az egyszeregyet.*) De nem természetes ilyesmiről kormányzati szinten dönteni. Eszembe jut az a régi páros interjú polgármesterekkel. Moszkva: részletezi a nyitvatartások rendjét. New York: mért kellene nekünk ilyesmivel foglalkozni?!


*Hogy persze, de ez csak a gyerekeknél! ...Kalauz nélkül hányan vásárolnának vasútjegyet.

 

18:40
Délelőtt bekéredzkedtem egy párhetes építészfeladat kiértékelésére az Iparművészeti Főiskolára. Érdekelt, mennyire látok át egy feladatot, így, ötven év után (semennyire). A feladat szellemes volt. Hogy két évre építkezés miatt átköltöznek a Műegyetem Duna-parti épületébe, a kölcsökapott házat kellett magukhoz igazítani. Volt fantáziájuk hozzá. Nosztalgiám nem maradt a szakmához, maradt az érdeklődés. Arra is kiváncsi voltam, hogy korrigál a 75 éves Zsófi, karcosan, ahogy civilben is, gyakran? Gyorsbeszédű és gondolkodású, mint általában a nagygyakorlatú tanárok. Láttam: megkapóan szép a kapcsolata gyerekeivel. És még egy feladatom volt, búcsú a háztól, sajnálatosan átépítik ezt az okos és szép főépületet is. Hármat körülötte elbontanak, újak helyettük.
A négy tanár, egymást kiegészítve, összedolgozva, derűsen és kedves-segítőn korrigált. Amikor kellett, angolra váltva. Hallgattam őket, egyszer szóltam bele. A terem-, hát igen, a terem megrendítően ugyanaz, amiben én-mi, Zsófival, ötvenkét éve-- Most néhány éve egy diplomavédés opponense voltam a fotó szakon, akkor jártam az épületben utoljára. Legutoljára pedig alighanem most.A sokszintes feladatház makettje hullámpapírból1992-ben, hogy is tanítottam itt egy évig, első nap akkor is megnéztem a pincében az asztalosműhelyt. Annó heti egy délelőtt asztaloskodtunk. Emlékezetből most is kinyitottam a hallgatók egyik hallgató szerszámszekrényét. És megtaláltam. Az illesztőgyalun belevésve a VD monogramm.

1962-től 64-ig használtam, akkor volt új a szerszám. Kezembe vettem. Kezembe vettem. Másállapotban mutatom a műhelyfőnöknek
- Nézze!
- Maga a Váli Dezső? A múlt héten emlegettük az ötvös tanszékvezetővel. Legendás évjárat voltak, ha még mi, ötven év után is tudunk róla. Egyszer szívesen megnézném műtermében a képeit, feleségemet is vinném--
A gyalut volt fegyelmem elfogadni.**  Nagyon rámozdultam. (Hogy mi lesz vele, az már más kérdés.) F/2016/058
Szívesen erről hosszabban, de azt a bódult lélekállapotot nem tudom megírni.** Másnap. Ez így hazugság. Hiszen az első bódult mondatom ez volt: Akármi pénzt megadnék ezért a szerszámért.


És még négy fotó a Főiskoláról.
A hely az ablak mellett, ahol ötven éve ültem. Mellettemasztalnál akkor Zsófi. F/2016/063
Én, az akkori asztalnál F/1967/118
Látvány az ablakomból. Csak a hegy ugyanaz F/20106/064
Zsófi most, a tanári konzultáció közepette F/2016/0652016. április 13., szerda


08:36
A nemzetnevelésről jut eszembe. Észak-Koreában láttunk egy játékfilmet, valami szerelmi történet volt. Szociológus barátnőm megmagyarázta, hogy ebben a beleszándékolt üzenet annyi, hogy az utcán nem helyes szemetelni.


14:30
Szegedi Biennálé pályázatra meghívó, két hete. Aznap küldtem két kép adatait, fotóját. Ma személyre szóló levél, hogy önt meghívjuk (zsűri nélkül), egy képpel, magának nem kell a Lajos utcába beszállítani, természetesen a szállítást is mi. Telefonom Szegedre, hogy akkor most melyiket adom be, jegyezzék föl, ha egy képet kérnek.
- Ó nem, művész úr, ha már--, örülünk, visszük, mindkettő ott lesz a falon... Én leszek a kivétel... 90 centisek. Ha ezekre se kapok díjat...:)))

Műterem, sötét van - A/2015/37 Végtelen műterem - A/2015/39


(Kezdem elhagyni a felnagyítható kis képek közlését, azt hiszem, a sűrűsödő okostelefonok mellett ez a célszerű, nem?! Vagy: vélemény?)

 

18:26
Áthidalólag, pihenésképpen.


18:28
Orosz avantgard a Várban, a Nemzeti Galériában. Persze ahol nagyon avant, ott nagyon unalmasak, szegények. Szuprematizmus, efféle. Viszont van ott vagy nyolc korabeli filmhíradó, azokat végignéztem. Legyünk igazságosak. Az elején több régi Máriaikon, súlyosak, talán kedvcsinálónak. Aztán. Meglehetősen kevés kép összességében, ez önmagában erény; s azok között néhány tényleg nagyon jó. Ez a néhány, amit az ember környezeti tájékozottság hiányában másnapra elfelejt. Számomra jel, ezért nem engedtem ki harminc évig-, mért tartom fölöslegesnek például Kanadában azt az (egyébként jó) zsidótemető képemet. Vízcsepp a homokban.


19:59
- Deske, hát pl. Rotkho: tök mindegy, hol van kiállítva. De nem mindegy, ki nézi meg. Ez vonatkozik szerintem az orosz avantgardra is. M.
- Nem. Ha életében egy Rothkot látott volna, egyszer, nem hallott róla, és többet reprón sem látná... d.21:07
Szerdai imaestjeinken itt a műteremben püspöki jóváhagyással szentségimádás után egyikünket megáldoztatom. Évek óta ez a rend. De mivel (időhatár nélküli) engedélyem van betegáldoztatásra, most úgy döntöttem, ezentúl aki betegnek tekinti magát, annak is kiszolgáltatom a szentséget.
Hitét élő katolikust szívesen látunk vendégként, esetleg tartósan is, imádkozótársnak: szerda 19:15. ( - 20:45-ig vagyunk együtt, 31 éve, most épen csak négyen.)

2016. április 14., csütörtök

05:18
A Ferences kolostor számára írt körlevelem -- igaz, ezúttal már nem is lehetett --, nem maradt titokban. Megkapták a megnevezettek, a többiek számára kint van a belső faliújságon. Most már csak dönteni kellene.05:30
Tegnap uszodából hazafelé csalódtam a magamgyártotta szokásos szárazkifliben. Valahogy nem volt neki semmilyen íze. Csodálkozom. Mi ilyenkor a teendő. Nem kéne úszni? Esetleg csak háton? Istenem, bocsásd meg, hogy olyan fáradt vagyok.08:54

A fenti kapcsán Kata most fölidézte Zsófi lányunk csodálatos gyerekkori imáját.

Édes Jézus, bocsáss meg minket, nem tudtuk, hogy te vagy az!

 

08:58
Gyerekkorában kitaláltam, azóta tartom.
Ha nem együtt megyük,
Miki fiamnak múzeumból
mindig hoztam egy repró képeslapot, datálva.
Tegnap a Galériából ezt.
És nem tudom, helyes-e postázni neki.

Persze öröm, mindkettőnknek.
De nem ez a legfontosabb szempont.
Számára halványuló epizód
vagyunk, leszünk, ez így helyes.
Nem kell-e visszalépnem, e téren is.
Elengedni.

Fényes Adolf


09:42
Deske, vér szerinti árva vagyok, és elfogult is, de egy képeslap nem tud olyan tolakodó lenni. S.

10:12
Kedves Deske " Volt Apámmal egy kedves szokásunk, amit 30 év után váratlanul abbahagyott; sok álmatlan éjszakát okozva nekem ezzel". H.

13:10
A mai délelőtt. Mennyire felelős az ember két olyan képért, amit esze ágában sem volt elkészíteni. Meglehetős viszolyogva, idegenként szemléli. Kellemetlen helyzet. Mint amikor -- semmi értelme, de -- valaki rettenetesen megkíván egy búrkiflit. Az is ilyen buta utca. Tiltakozom. Mentség annyi, előtte két hatalmas padlószőnyeget sterilizáltunk négykézláb, ketten, Katával. (Délután francia vendégei.) Utána is négykézláb. Úgy látszik, hetven életév fölött állandósul; örökké időjárás van. Mentegetőzöm.

A/2016/12 A/2016/33, ez új, ráadásul14:36
Egyik Istenkereső vers Petritől.

ELÉGIA
Durva planéta ez,
itt élsz
már ötven, vagy hány ezer éve?
Ostoba bánkódásnak itt helye nincsen.
Győz a ököljog,
lapít a vén disznó,
sunyít Isten.


16:48
Miki mail, mégsem megyünk májusban (két napra) a Klee-múzeumba, Svájcba. Meghívott rá. De most váratlanul neki sincs rá pénze.17:04
Egy másik mail, európai aláírásgyűjtés, hogy a család = anya + apa + gyerekek
Nekem harmadszorra, de sikerült személyiszámmal online aláírni.
http://www.anyaapagyerekek.hu

17:14
Egy délelőttinél értelmesebb mozdulat,
kiszíneztem az eddig fekete-fehér képet,
Magány és műterem - A/2016/30
60x60 cm.,
Kecskeméten kezdett ez is.

Három hétig tökéletesnek hittem.
Az akkori címadásból is látom.

Ennek most lehet örülni.

A/2016/30

19:57


Hogy újra sikerül
kiadatnom naplója
IX. kötetét, az Egyedült,
szóba került, hogy Strindberg festett is.
Ez tengerábrázolása 1893-ból.

Hűha.
Sőt.
Ejha.
Strindberg

2016. április 15., péntek08:49
Reggel hazafelé a parkon át. Ez is egy raszter.

park raszter

 

2016. április 16., szombat

a híd reggel

Egy hozzászólás.

Kedves Dezső, mindenestre érdekes, hogy a világban most csak pártoló módon szabad szólni a homoszexualitásról. Még arról is tilos beszélni, hogy az esetek nagy százalékban ez pszihésen gyógyítható, mivel igen gyakran gyerekkori szeretet-sérülés van mögötte. Egy amerikai orvoscsapat igen jó eredményeket ér el, publikálásukat nehezítik, tiltják, ott is, az USA-ban. A.09:50
Dezső, kedves! Kérésemet - ha nem ilyen világban élnénk - akár koldulásnak is nevezhetném, és szégyenkezném kellene. De a könyvkiadásra sem a kiadók, sem az én pénzügyi lehetőségeim között alig-alig akad fedezet, így hát (a jó értelemben vett) ügyeskedésre kényszerülök.
Azt kérem, hogy ha elveid és a lehetőségeid megengedik, kaphassak egy számodra kevésbé fontos képet (tudom, egy alkotónál nincs is ilyen), de amelyért nem különösebben vérzik a szíved, melyet én valamelyik képcsarnok útján hivatalosan értékesítenék és az árával támogatnád elsődlegesen  a középiskolás korosztály számára  készült könyvem kiadását. Természetesen az árát nem venném fel, átutalnák a kiadónak, mint hozzájárulást a megjelentetés költségeihez. Egy ilyen akció sokat segíthetne. Segítségedben reménykedve, ölel  E.
(uszodás nyugdíjas klubtárs)


Kaptam leveledet, Öregem. Egy, de ez csak zárójelben. A jövő havi lakbérem összege még bizonytalan. Ha el tudnék adni képet, magamnak tenném.
Nem hiszem, hogy ismered a mostani piacot. A Képcsarnok megszűnt. A két legnagyobb aukciósház, a Kieselbach és a Virág Judit ugyan aukcionál engem, és még négyünket, élőket, de ők se fogadnak el  (ugyan én nem adok be, de még tőlem se) új, vagy viszonylag új képet. Nem tudom, hol gondolod őket eladni, ezt vázlatold kérlek.
Evvel együtt, vagy ennek ellenére három hétre szívesen adok neked két képet kölcsön, próbáld meg eladni. Olyan módon, hogy a fele összeg az enyém. Nekem nem könyvre kell a pénz.

 

félóra múltán

Bocs, most látom, a kép, amit anno neked ajándékoztam, régi is, jó is.  És még csak nekem se kéne adnod a felét : ))) d. 

11:32
Ehhez alig-alig kellett hozzányúlni,
egy kis sötét bele,
meg keret átfestés
A/2016/13
JOBB DOBOZ TARTALMA A/2016/13


12:21
Erről a 33-asról is azt hittem
csütörtökön, hogy kész.
Mutattam is.
És tettem a festményekhez.
Mint egyenrangút.
Ajvé.

Most átfestettem, és levágtam belőle tíz centit. Koncentráltabb,
valamint elfogyott a hatvan centis keretem.
Ötvenes még van pár darab.
Tehát: Műterem fekete virággal - A/2016/33
50x50 cm.


2016. április 17., vasárnap

05:10
Tegnap délután unokáim közül megismerkedtem Botonddal. Készül az esztergomi Ferences Gimnáziumba. Átadtam neki a terrorelhárításról - túszszabadításról minden szakértelmemet, orvosi váróteremben szereztem egy francia idegenlégióstól. Botond pedig szakértelmével segített a NEWS-t okostelefonra optimalizálni. Együtt néztük a három képernyőt, a képek és szövegek összehangolása. Együtt törtük a fejünket megoldásokon, először végtelenített kétoszlopos táblázattal próbálkoztunk. Talán meg is van. Az is egyértelmű, hogy csak nagy képeket szabad föltenni. Nem gondoltam volna, ő a pop-up-os változatukat is kedvelte. (Nahát. Tehát időnként belém nézett. Éppen hatvan évvel fiatalabb nálam.)
Ez a szerkezet nem a jövő, hanem a diadalmas elterjedt jelen; jó lenne nekem egy okostelefon - kényes egyensúlyt állítottunk elő - kontrollnak. Hogy abban automata wifi-kereső, üzemelése tán nem is kerülne sokba.


09:29
Ady valami ilyet mond,
az élet él és élni akar,
miről beszél?!
Lassan megértem
a gondolat súlyát,
súlyosságát.

Följött a képernyővédő
random képek között.
Szeretem ezt a fotót.


10:23
És ez a történet is nem erre mutat?!
Ötvenéves szerszámom, ami ezerszer
megérett az eltemetésre.
Most a végére tekert védődrót
is kezdett leválni a törzsről.
Tegnap azt rögzítettem
kétkomponeneses pillanatragasztóval.

Amúgy, csakugyan kiváló szerszám.
13:19

Unokák Dunakesziről
F/2016/060


Első ütem: a kezdetek F/2016/059
És zárójelben még egy fotó az elkészült hajfonatról
F/2016/061
És ezt se volt szívem kidobni F/2016/062

Második ütem

F/2016/060.

Harmadik ütem; I. világháborús kiállítás a Várbazárban;
tükörszoba, ezáltal ezer sírral, öt Jávor Katával.

20:04
Botondunoka meséli, lehet kapni olyan zsebszámológépet, aminek az akkumulátora mellett kis üreg van biztosítva a dolgozatíráshoz otthon elkészített puska elrejtésére. Kínai gyártmány. Ennek kapcsán aztán egyeztettük puskakészítés-tudományunkat. Én is professzionális voltam; az ő eszköztára szélesebb.

2016. április 18., hétfő

 

Ez az infó elcsúszott a naptáramban, zárás utáni napon, ma, rohanva nyitás-tízre; most néztem meg Csató József (1980-)
kiállítását a Virág Judit Galériában. Kissé aggódva, mert a múltkori anyaga váratlan gyenge volt. Valami megváltozóban van nála. (Elhagyta a naturának azt az édes változatát, csiklandós érdekességét, amit annyira szerettem nála.)
Ez az anyag rendezettebb a múltkorinál, fotóztam, mérlegelje mindenki.
Most a régi kedvelteknél bonyolultabb szerkezetek, számomra túl sok és olykor bizonytalan, túl gazdag részforma. Nem mondhatni izgalmasnak. A világosan súlypontozott képrészletek tetszettek itt inkább.

Az örök szakmai dilemma. Az ember valamit nagyon (jól) csinál, nem lenne-e helyes továbblépni.

Most vendég nálam, ha lesz időm, több képét fölteszem mutatni.

CSató

 

12:14
Na most.
A reflektorfények egyenetlenségeit nem tudtam korrigálni.

 
 

többet; ott méretek, dátumok, címek, jobb fotók: csatojozsef.hu

18:59

Ötlet, egy délelőtti akció;
villamossal be a gazdag Belvárosba.
Hátha.
Megpróbálkoztam
ettől az Ékszerműteremtől (450 ezerért)
sürgősen megválni.

Ott kellett hagyni,
hogy majd SMS válasz.
Passz, délután hoztam haza.

Most viszont a gangon csináltam róla
egy keretestül-fotót
a meglévő hivatalos mellé.

Így igaz a látvány,
így tényleg más.

A/2015/73


20:20
Hó közepe.
Megint olyan penitenciát kaptam, hogy a szükséges könyvvel nem rendelkezvén, menjek fel a netre. Ez jó, Google és Szentlélek. Megtaláltam. http://www.katolikus.hu/kek/kek00683.html

Az Igazság Lelke, aki "föltárja" nekünk Krisztust, nem beszél önmagáról. Ez a sajátosan isteni rejtőzködés magyarázza, hogy


21:22

Egy szélsőséges példa,
(igaz, a kép enélkül is hatalmas erejű)
szellemi értékét a címadás százszorozza.
Barátom Auschwitzra asszociált azonnal.

Zelk volt így, ő olykor
szintén itt fogalmazza meg
műve szándékolt értelmét.

Vojnich: Európa

Nagyon kiváncsi vagyok új anyagára.
Nem egyedül.
Ennyit már tudni: figurális.
Ó, ó. Ő is váltott, veszély.
Május 3. nyílik.

Megnéztem megújított honlapját.
A biographyt nálam azonnal átírtam CV-re.

2016. április 19., kedd

05:42
Duplaélet. Mindent kétszer élek meg. Először amikor megfogalmazom, vagyis értelmezem és leírom. Másodszor, ami leírandó előtte megtörténik.


06:48
Szelektáltam,
megint felgyűltek másodrendű fotóim. 50 kilobájttal azért a NEWS-KÉPEK között fönnmaradnak. F-ből H-csoportba; fotóból fénykép.


08:39
Egy ötlet,
és fél kilóval több őszinteség. Szeretem.

PETRI - Horatiusnak rossz napja van
A szeretettel nem tudok mit kezdeni – – –
Tartsanak el, és hízelegjenek,
de ugyanakkor hagyjanak békén,
küldjenek pénzt postán.
Azt is unom, hogy hízelegjenek.
Veszitsenek el nagyobb összeget az utcán,
amit én majd véletlenül megtalálok.
Legyenek elragadtatva tőlem a hátam mögött,
hogy én tényleg egészen véletlenül visszahalljam
valakitől, aki nem is tudja, hogy rólam beszél.
Irassák rám a házukat, és haljanak meg.

 

08:51
Ezt a Margit körút
- Bem utca sarkot mindig lefényképezem. F/2016/066

F/2016/066

09:11
Ez a fotó meg
a grönlandi olvasómnak. Egyről tudok. (Hátha örül neki.) (Most is csak hencegek.)09:37
Ellenőrizni akartam
ezt a grönlandi olvasottságomat (a google-ban. Most nem volt, helyette volt Tuvalu.) Más találtam. Ezen mindig fölnevetek-mulatok. Honlapom sok évek! óta stabilan legtöbb KIFEJEZÉSEK KERESÉSE egy Zelk-vers. Méltányos, én is nagyon szeretem, kb. 1951 óta. Harmadikos? olvasókönyvünk. Félelmetes piros-fekete erdőábrával. De megnézném még egyszer.
A statisztika első tíz tétele:

hĂĄrom nyulak 18 11.6 %
a hĂĄrom nyĂşl 17 10.9 %
zelk zoltĂĄn a hĂĄrom nyĂşl 14 9 %
petri gyĂśrgy az ilyen fontos beszĂŠlgetĂŠsek 4 2.5 %
hĂĄrom nyulak zelk zoltĂĄn 3 1.9 %
zelk zoltan a harom nyul 3 1.9 %
harom nyulak 3 1.9 %
a hĂĄrom nyulak 3 1.9 %
kesztyĹą mese 3 1.9 %
a hĂĄrom nyĂşl mese


Akkor legyen meg itt, még egyszer: A három nyúl. Nem irigylem a sikerét. Túl kedvességén, mekkorát tanít vele a gyerekeknek. Is.

Egyébre se volt már kedve,

szaladni kezdett a medve.

Elöl róka, hátul medve,

közben a farkas lihegve...

Szedte lábát a vadász is,

eldobta a puskáját is.

Ijedtében megfogadta,

most az egyszer érjen haza,

csak ne falják föl a szörnyek,

sohase vadászik többet -

 

10:58
Csató Jóska
válaszolt.

Kedves Deske! Olvastam ismét a szerkesztett anyagot a deskén. A szakmai dilemma szerintem nem is annyira szakmai, mint inkább alkati kérdés.
A dohányzást nagyon jól csináltam, mégis örülök, hogy mást csinálok helyette. A jól ismert saját kliséim biztonságos kikötőjében maradást (a jól ismert parti barátokkal) rám nézve ismét csak a dohányzáshoz tudnám hasonlítani: szeretem, megszoktam, sokan így ismernek, apró örömöt mindig ad, nagyot sosem, de belül pusztít és szomorít. Ezt határozottan tudom magamról. Nálam a változás lételem. 
Mindenki más alkat, és ez milyen jó!
Jó munkát, Üdv. J

/...engedélyével közöltem/

Kedves Jóska, igen, menni kell. Haladni, valamerre. Kívánok eredményt hozzá. Maga nagyon tehetséges.
Hát, igen. Menni kell. Esetleg előre. d.

A magyar szóértelmezést követve így kellett volna írnom: Maga nagy tehetség. Ez pontosabb, és más jelent.11:37
Legjobb napilapunk
hazudik, rágalmaz, uszít, csúsztat és elhallgat. Akkor milyen lehet a többi.14:21
A mai délelőtt
.
1. képre egy bágyadt lila flekk
2. képet lelakkoz, ilyet én vagy 30 éve nem
3. - 7. kecskemétiek kukába, kicsit megkönnyebbültem

 

17:09
Deske, ezt látta? Szegény pápa! Nem olvasta Schmidt Máriát...
" Túl sokszor nem fogadtunk be benneteket! Teherként, problémaként, költségként kezelnek, miközben ajándék vagytok" - mondta a katolikus egyházfő egy videóüzenetben, bocsánatot kért a társadalom elzárkózása és közömbössége miatt..." 
http://www.origo.hu/nagyvilag/20160419-migracio-menekultek-ajandek-ferenc-papa.html

üdv. R


A pápai tévedhetetlenség arra korlátozódik, amikor ex katedra nyilatkozik hit és erkölcs ügyekben. d.

 

22:29
Ádám délután optimalizálta a NEWS-t okostelefonra, (skype, TeamViewer, 2h.50p) megszűntek a kép melletti hangyabetűk, s a kép, ha szükséges, automatikusan a szövege alá kerül.

2016. április 20., szerda

13:48
Nem tudom. sírjak-e vagy örüljek, legyintsek. Anno egyik legjobb zsidótemetőmet ajándékoztam a Rácz-gyűjteménybe, csak azért, mert ez a Vajda is ott volt. És eszméletlen jó Nagy Istvánok, a valahai legrangosabb modern magyar műgyűjtemény. Két? három pici szoba. Rácz rég meghalt. És mi lett avval a gyűjteménnyel. (Az én képemet, tudom, hamarosan eladta. Legutóbb 7 millióért cserélt gazdát. De ez itt részletkérdés.)
(Hogy a Facebookon ez a csodakép kerüljön föl, azért tettem a nap elejére.)


06:25

Ez tehát életünk dolga, hogy a test által bennünk, testiekben legyen maradóan velünk Krisztus. "Aki eszi az én testemet, bennem marad, én meg benne."
Szent Hiláriusz püspök

 

08:38
Meg vagyok fázva, ráadásul ma a víz is hideg volt. Ötödik kör után a három lehetőség közül kellett választanom:
- csak féltáv
- egy marcipános golyó
- 10 p. kamillás gőzben

 

09:11
- Deske, és melyiket válaszottad? P.
- Hát persze! d.

 

09:38
Jajistenem! micsoda kérdés ez?  MINDHÁROM! Csakis együtt hatásos! :-) L.

 

09:07
Gondolom, kevesen voltak. "A tüntetés nem keltett feltűnést, de hát nem is ez volt a célja." Hanem?

11:05
Ma is fotó a Bem utca sarkáról F/2016/067
20:57
Villás Galéria és Aukciósház
Debrecen, Bem u. 5.
aukció: 2016.05.07.
Műterem, utolsó este - A/2010/63
60x60 cm
indulóár: 280e Ft

2016. április 21., csütörtök

04:51
Öregember örömteli örömei.
Hogy egyszer utána a lelkesedésbe beleájultam, de egyébként is, ha ritkán rákényszerülök, mérem az időt a kamillásgőz kamrában. Egymást sem látni a párától. De az órámat így, szemjavítva, harminc év után gyönyörűen! Átállítottam stopperre. Szemüveg az öltözőszekrényben.
2. NEWS mobilra (is) . Tegnap félnap fullizgalom, hogyan kell mindent átépítenem, kísérletek, próbálkozások. És ezekkel az informatikusokkal baromi nehéz, tök nem értjük egymást, egészen más a logikájuk. (nekik aztán van).
3. Egy barátnőmtől eltanulva hónapról hónapra továbbírok egy életrajzot, hogy mi történt (velem). A listákat szeretem, de ezt különösen, mindig elképeszt, mennyire gazdag életem volt. Most beírtam ezt a tételt, az okostelefonra igazítást, más egyéb nem történt. Nézem a NEWS-t; dehogynem.

ápr.: csíkszemüveg fémkerettel, Stephan keresztfiam esti vizitje, (20 év után látom), Pócs Ádám VÁLINEWS-mobiltelefonra optimalizálja = jó képméretek, Váli Miki a Versnaplóból hangoskönyvet csinál, új körlevelem a Ferences kolostornak hajnali mise ügyben, Strindberg könyvet festményemért kinyomtatja H. nyomdatulajdonos, Bács Megyei Főügyészség hivatalosan is megszünteti az 1992-es Cifrapalota Alapítványunkat, közbenjáró imalistába új egység: az aktuálisan bajban lévők, Főiskola asztalosa nekem ajándékozza 50 év előtti illesztőgyalumat, mégsem visz VMiki a Klee-múzeumba, nincs pénzünk, hétről hétre ált. sikerül a 68 kg-os tartományba visszatérni

4. Utasnélküliséghez szokva kissé lendületesen vezetek, most a csomagtartóban fölborult (16 kilós) uti szerszámládám. Egy kupacban szög csavar szerszám. Hát fölhoz, kiborít, és teljes átnézés, új rend, tán tíz év után.

Egyszer majd lesz nekem okostelefonom is. Most szomszédokhoz csengetek be, tessék már megnézni, nem lóg ki a fotóm oldalvást?


06:36
Az ötödik angyal a vadállat trónjára öntötte csészéjét, mire sötétség lett az országban. Az emberek fájdalmukban a nyelvüket harapdálták, s káromolták az ég Istenét kínjuk és fekélyeik miatt, de tetteiket nem bánták meg
Jel.16.
08:57

Tarisznyám fedelét az eddigi 46 évben
sosem használtam így.
Az a kettősfalú zsákszerkezetet anno
az útlevél biztonságos tárolására alkottam.
Ott most egy bevásárlási nejlonzacskónak
kellett volna lennie.
De nem volt.

Kata bagettjei, vendégeket vár, imaest.
Az ő csapata.

11:31

Ihlet?!
Lófasz.
Belekezdeni ötvenedszer a reménytelenbe.


15:16
74. Amint kihullik kezemből a rongy (=ecset), nem tudom, mi lesz velünk. Nyugdíjam 11 ezer HUF, ha kifizettem belőle a lakbért.
Igaz, ha eddig nem voltam aggódó típus, most már késő--
Alkonyati eget kellene fotózni. Madarakkal.

21:02
Kata-kert a gangon


2016. április 22., péntek


08:45

Napifontos. Néhány havi tétova után megszelidült új úszószemüvegem, sima nyálazással sem párásodik már. Nem csalódtam Svédországban. 25 éve ezt a márkát használom. Reggel súlyos indokkal (végleg) helyet cserélt jobb és bal nadrágzsebemben a fotógép a mobillal. Úgy értem, 08:45-ig. Talán már ma délelőtt a Picasso kiállításra a Várban. Essünk túl rajta. Igyekszem majd jóindulattal közelíteni. Amúgy szimpatikus öregúr volt.
Kiszállok a hajóból: a politizálás újabb rejtelmei:

Obama mindenkinél jobban tudja, hogy egy jól megírt tévésorozattal választást lehet nyerni. A West Winget a 2008-as választásokig mindig vetítették valahol. A 26-szoros Emmy-díjas film három demokrata elnökség történetét mesélte el, a záró évadban egy latin számazású, tisztakezű, lendületes és jóképű szenátor győzelmével. Amerika a tévéből tanulta meg, hogy létezhet olyan forgatókönyv is, melyben nem a Nagy Fehér Férfi nyer.
Népszabadság pénteki melléklet

ugyaninnét:
Sztravinszkij szerint minden jó kép szakrális. Na jó, pontosabban így mondta: minden zene szakrális. Ő is tudja.


12:10
Picasso kontra fogorvos. Mi a különbség. Mindkettőt muszáj, a dokornőmhöz szívesen - gondoltam reggel, nyegle-rezignáltan.
Szóval Picasso. Ma nyílt; én 10:05 - 10:30. Igen, igen, természetesen. Nagyon szeretett festeni. A színei... hát édes Istenem. Nagyon jó a világnak, hogy időnként kap egy-egy ilyen Híresembert.
Hanem utána két óra az OSZK/Elektronikus Könyvtár igazgatójával. Meghívtam egy kávára (eddig még soha senkit), ennyi lett belőle. Üldögéltünk a napfényes parkban. A téma, hogy Berszán barátom honlapjának (berszangabor.hu) irodalomtörténeti része hozzájuk kellene, hogy kerüljön. Ezt ők is tudják, sőt, mondják. Csak a dolog - hogy két éve próbálkoztam -, elakadt, gondok. De talán zárványként kezelni, ha nem tudják beintegrálni. Sőt, ha nem, tartalékmegoldásként, hogy pl. a Vasárnapi Újság Gábor általi (többéves munka) földolgozása annyira értékes anyag, hogy mindenáron megőrizendő, akkor netán magamhoz fölvenném duplumként, vendégfejezetnek.

Fölvetettem, hogy megtisztítom a honlapot, van benne élelmiszergépészet fejezet, az nyilván elavul. Az igazgató tiltakozott, ez az, amit soha nem lehet tudni, lehet, épp ez által lesz értékes az információ; ne nyúljak hozzá. Indexelni kell a rákereséshez. És igaza van.
Egy hét múlva érdeklődjek.

Még összenevettünk, hogy az én honlapom 2004-es befogadása nekik mekkora munka volt, hányan dolgoztak rajta, és végül milyen tanulságos, hogy ilyet soha többet...

 

14:30
Tegnap óta törekszem rá, hogy ha már reggeli futásom leginkább csak kocogás, az legalább tempósabb legyen. Elég keserves.16:03
Reggel ötkor gyújtok villanyt,
nyitom az erkélyajtót, hogy szellőztetek,
hát a szemközti műteremben
fehér asztal körül fiatal emberek,
gyertyafénynél.
Ezek nem most ébredhettek.

Ez egy új történet, akkor új szomszédok,
bizonyára kollégák.
Elkezdtek integetni,
egyikük ki az erkélyre.
Reagáltam;
telefonon folytattuk,
megismerkedtünk.
Mondtam létrám,
szerszámom van, ha kéne.

Fotósok.


19:26

Beszélgettünk erről is, kiderült, célszerű lenne egy levél megírása. Föladtam.

2016.04.22.                     html-2016/tuske-ig.htm                                                        C.15835
OSZK igazgató
Dr. Tüske László

Kedves Igazgató Úr!
 
Egy udvariassági levizitelés.
Egy festő, abban a kiváltságban, hogy 2004-ben a Kedves OSZK/MEK Moldován úr szíves irányításával tulajdonába vette honlapomat, rajta majd' 60 éve írt naplóm, összes festményem, fotóm, könyvem, stb. [34 giga]. Automatikusan frissül naponta 02h. a C3 szerveréről.
Öt évenként meg szoktam tenni, most is, Önnek is megköszönöm.

Ettől az archiválástól sajna fikarcnyival nem leszek jobb festő, de amit csináltam, az kereshető, megtalálható. Tavalyi műcsarnoki kiállításomat (személyem szerencsés kizárásával) Rockenbauer úr is ebből rendezte meg (kiválóan).
Írok ezen egy blogot is [VÁLINEWS] 16 éve, egyik könyvemet ebből válogatták. Ezt mellékelem. (Írott anyagom amúgy pár emelettel lejjebb, a Kézirattárban is, eddig 45 irattartó doboz.)

Lehet, hogy sosem találkozunk személyesen,
egyszóval köszönöm, hogy befogadtak.
Szívélyes üdvözlettel:
Váli Dezső

deske.hu
oszk.hu/deske
vali@deske.hu
facebook.com/deske.hu

 

21:48
És még ez is a mai nap. Miki átküldte az általa fölvett (szakszerű) Versnaplót. Két változata, együtt és külön-külön is megvan. Amúgy a KÖNYVIM-fejezetben van, külön tétel.
VERSNAPLÓ
Egy példa az ötvenből. Hát, mennyivel más a hang így, süketszobával, profi mikrofonnal.


22:09
Most egy gyűjtő-barátom átküldte a friss Kieselbach aukciós katalógust. Elsőre rémültem, hogy árusítják. Aztán kiderült, csak egy Országh Lili képhez segédanyag, illusztráció.

Zsidótemető, magántul.


22:15
Viszont zokniban fogok ágyba menni, két pokróc alatt is fázik a két talpam. Igaz, a fűtést lekapcsoltam már.

2016. április 23., szombat


05:33
Botondunokámtól mail, okostelefonján belémolvasott. A napokban írtam róla. Ő az, aki azt mondta minap, szeretem nálad a pop up [a felugró] képeket, azokat jobb nyugodt környezetben nézni. Ezen csendben elképedtem. A XXI. sz. kultúrája. 13 éves.

Én vagyok a VALINEWS sztárja.:)
a PUSKA KIRÁLY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!05:54
Katával veszekedtünk. Újabban már csak kéthavonta. Én a fejéhez vágtam, hogy én fizetem a vécépapírt, ő, hogy én 30 éve (...). Ilyenkor mindketten rettenetesen ostobává válunk. Rémes. És elkerülhetetlen. A másnapot már mosolyogva kezdtük.

 

06:20
Hogy az érsek atya privilégium-kérvényemre egy évig nem reagált, akkor ugyanezt megkértem Ferenc pápától, ő a fölöttese. Vatikánból leszólhattak Pestre, mert az érsekségről akkor mégiscsak megjött a válasz. Zseniális válasz egyébként, a helyettesétől, aki megfogalmazásával megoldotta, hogy nem engedélyezi, mert [jogkörénél fogva] nem teheti; de nem is tiltja a szóban forgót. Vagyis szabad kezet kaptam.


08:37
Későn érő típus vagyok. Csak ötven év fölött kezdtem a nők fenekét (is) mustrálni. De azóta. Vonzó mező, lankadó erőm dacára is.

08:39
Reggeli kocogásom már-már/már futásnak is tekinthető. Előtérbe került a négyütemre légzés, valamint az, hogy evvel összeboronálandóak az Üdvözlégyek. És majdnem belehalok.
De majd. 

10:48
A nap kezdése pontosítva
a 2016/08 folytatását jelenti.
Nem volt sok munka rajta.
Alizarin krapplakk (vérszín bíbor) lazúr,
kis visszatörölgetés,
az unalmatlanság elérése céljából.
ez kicsi; 50x50 cm.


A/2016/08 ma

12:03
A napokban éjfél után 11:30-kor csengetés, mély álmomból, mezítláb támolygok kifelé. Kata nem hallotta, pedig hozzá is bevezettem a csengőt. Visszaaludni már nem, nézem a kábelt végestelen végig szobákon át. Na ja, a csengőbe csak az egyik fázis érkezik meg. Leszerel, csavaroznám kifelé amit kell, de el van rozsdásodva. Szerencsére. Forrasztani kell. Azt szeretek.

 

12:17
Deske, irígylem Magát, hogy van kivel veszekednie és kibékülnie. Ja, én most veszem észre, a szűk nadrágok divatján, mekkora különbségek vannak a női popsik között - és mennyire nem tudják a nőneműek, szabad-e szűk nadrágba bújniuk. Egy formás popóra én is azt mondom: ejha! Milyen kis vénuszi forma!
F. nyugdíjas

- Kibékülés? Szőnyeg alá söprés, átlépés, továbbindulás és jóakarat. Ha nekem kék, ami neki piros, azon nincs mit megbeszélni.

12:57


Ez a 2016/06-os képem.
Észbevettem, tök üres.
Most rengeteg festéket pazaroltam rá,
majd mostam le,
De hát túl nagy a szentem,
90x90, muszáj neki lennie.
Az élet él és élni akar.

A/2016/06
2016. április 24., vasárnap

17:36
Szép történet. Olvasom, hogy felfedezték a gravitációs hullámokat, és hogy ebben mi, magyarok is. És milyen fiatalok közöttük. Nem minden arcról gondolnám, hogy.
Ehhez most két fekete lyuk összeolvadása kellett, amivel is 4500-szor annyi energia keletkezett, mint amit a Nap kibocsát, teljes élete (10 milliárd év) során.
A kettős a három naptömegnyi energiát két tizedmásodperc alatt sugározta szét, ez a legnagyobb sugárzási teljesítmény, amit valaha észlelt az emberiség. Most kezdődik el a csillagászat új ága, ami a fényhullámoktól független új információhordozóra épül. A felfedezést Einstein megjósolta, biztos Nobel-díjas történet, csak kérdés, kinek adják, több százan vannak-

grav. hullámok


http://index.hu/tudomany/2016/02/11/igazoltak_einstein_utolso_joslatat_is_felfedeztek_a_gravitacios_hullamokat/

jogot – hogy hadd kisérletezzék
a költőnek, a legfőbb kutatónak.
Mert semmivel nem kell nagyobb tehetség
s buzgalom meglelni a rák
ellenszerét,
gépbe fogni az atom erejét,
röpülni világűrön át,
mint megmutatni, amit a jövő
a szívben érlel
Illyés: Óda a törvényhozóhoz, (a jubiláló Tersánszkynak)19:16
Van itt még egy új kép, 60x60, Műterem alkonyat után - A/2016/32

Műterem alkonyat után - A/2016/32


2016. április 25., hétfő

11:04
Nagy tájban kicsi emberek. Váratlan. És milyen szépen komponálva. Mérőzsinór is, kábelek. Szóval elkezdik a mélygarazsat itt alattam/tunk. Ez jó. F/2016/068

F/2016/068

 

11:40
Kijavítottam az A/2016/33-at

A/2016/3312:55
Hete szóltam a Biksady Galériának, hogy egy kis olcsójellegű nyomatot árulnak a nevemmel. Elnézést kértek, hogy javítják. A kép most is ott az aukciós katalógusban, 71. tétel. Telefon: ők kijavították. A főnök ebédel. Óra múltán újabb telefon. HAMIS-30 Hogy a honlapjukon lévő pdf. katalógust nem tudják javítani. (Én ki tudnám.)


13:25
Úgy gondolom, most ez is jó lett. Nagypéntek - műterem - A/2016/31, 60x60 cm.

A/2016/312016. április 26., kedd

09:33
Tudjuk, a II. világháború előtti években Sztálin kivéreztette a Vörös Hadsereg vezető karát, rengeteg tisztet kivégeztetett összeskűvésre gyanakodva. Most olvasom, a szerző szerint ez a német titkosszolgálat akciójának eredménye volt, hamis iratokat jutattak el a paranoiás Sztálin íróasztalára. Ha ez igaz, sajnos zseniális.

11:48
Négy tavalyi képen javítottam délelőtt, belefáradtam. Indulok a Mester utcába, Nagy Géza kiállítására.
Vidám műterem - A/2015/65


A/2016/65

-
14:08
Géza kiállításán. Többet majd a délutáni alvás után.

Nagy Géza


21:25
Megírtam.
2016.04.26.                        C.15837 - 838

Mikica 1985MÁSFÉL ÓRA
Ferencvárosi Pincegaléria, Nagy Géza (1968-) kiállítása.
Kettessel végig a Duna-parton a Boráros térig. Egy nemzetközi micsoda szerint a világ legszebb villamosútvonala. Hát még így, tavaszi napfényben. A Duna, sétahajók, szemközt a Vár, a Galéria kupolája alatt óriásfelirat: PICASSO. A Parlamentnél megkerüljük a Kossuth-szobrot, hátoldalán zokogó idézet kőbe vésve... bősz vihar... nagy zivatar... Ami a fiataloknál kb. ennyi: nincs wifi!


Utoljára 1985-ben, tehát 31 éve jártam ebben a pincében, Mikicával, valaki le is fényképezte.
     tovább

 2016. április 27., szerda


12:30
Ezt áttettem ide
előre, az eset súlyosságára való tekintettel:

12:26
Nap mint nap meglepnek süteménnyel.
De a 73,5 év alatt ilyennel még soha.
Hogy ugyanis nem szabadkozással,
hogy ez azért most annyira nem sikerült, mert amikor-
és ilyenkor a recept, részletezve.
A nők angyalok.
Ilyenkor azt az édes, zavart tekintetüket, a szemüket nézem.
Most ez asszonyi küldeményt kicsomagolva
a nekem átadó férj evvel a
hátborzongató üzenettel adta kezembe:

MÁKTORTA. A KÖZEPE A LEGJOBB.

Ki érti ezt? Talán valami félreértés?

a torta

06:18
Diognétoszhoz írt levél
Nyelvezet és más szövegbeli bizonyítékok alapján a szöveg a 2. század végére vagy még korábbra datálható. A levél egyetlen kéziratos példányban maradt fenn, amit egy 13. századi Szent Jusztinusznak tulajdonított írásokat tartalmazó kódexben találtak. A levél tizenkét fejezetből áll.

...A keresztényeket nem különbözteti meg a többi embertől sem a táj, sem a nyelv, sem az életmód. Nem laknak ugyanis külön városokban, nem beszélnek valami szokatlan nyelven, nincs semmi különcködő életmódjuk... Öltözködésben, táplálkozásban a lakosság szokásaihoz alkalmazkodnak, de más szempontból egy csodálatos és mindenki számára hihetetlennek látszó életmódot folytatnak. Saját szülőhazájukban úgy élnek, mint jövevények; mindenben részt vesznek, mint polgárok; mindent eltűrnek, mint idegenek; minden idegen táj a hazájuk, és minden haza idegen föld nekik. Házasságot kötnek, mint mások; gyermekeik születnek, de nem dobják ki magzataikat. Közös az asztaluk, de az ágyuk nem.
Testben vannak, de nem a test szerint élnek. A földön élnek, de hazájuk az égben van. A fennálló törvényeknek engedelmeskednek, de életmódjuk felülmúlja a törvényeket. Mindenkit szeretnek, őket azonban mindenki üldözi. Nem is ismerik, és mégis elítélik őket, megölik őket, de életre támadnak... Maguk a támadóik sem tudják, hogy miért bántják őket.
... szeretik üldözőiket. A keresztények is úgy vannak a világban, mintha börtönben volnának, de mégis ők tartják össze a világot...


És innét még egy (engem buzdító) mondat: A lélek is jobbá lesz, ha étellel és itallal nem kényeztetik el.
Nos, bölcsebbek lettünk az elmúlt kétezer évben?
És változott-e valami? Erre lehet válaszolni. Igen. Mi, keresztények, lettünk hitványabbak.

 

06:38
Hajnali mailváltás az Országos Széchényi Könyvtár /M. Elektronikus Könyvtárral.

- Kedves M., ha egyetértesz. Online nyilván nem lehet, de egy folderben nem tárolnátok a spájzban a berszangabor.hu-t, nagyon értékes anyag. Ha igen, egyszerűsítsük le a történetet: fölvigyem pendrive-on, vagy le tudod venni a a hálóról? 490 Mega. ölel d.
- Kedves Dezső, ez megoldható, igen. Le tudjuk tölteni. Jó lenne, ha valamilyen aktualizálási dátum látszódnak az oldalon, lehessen tudni, mikor szerkesztették utoljára. M.
- A dátumot most rátettem a föoldalra. Jó így nektek? Ha levettétek, jelezd kérlek, hadd örüljön Gábor! d.

Ennek szellemében gyorsan csináltam rá egy HONLAP-INFÓ fejezetet is.10:38
Kedves Deske, ha esetleg még nem látta:
http://romaikatolikus.blogspot.hu/2016/04/az-egyhaz-10-leghiresebb-csodaja.html?spref=fb
üdv.: L.


10:46
Kata hozott, ó, ó.
Ennél finomabb dolgot nem tudok elképzelni.
Beláthatatlanul finom.
Aszalt alma.
Van is belőle a zsebemben.
Csak a balban.


19:05
Ma csak az A/2015/48-at tovább, elrontottam, sikerült visszacsinálni.

2016. április 28., csütörtök

07:18
-- az időpont: uszodába menet félúton visszafordultam. Másfél óra időnyereség. Elütött egy bicikli. Meglehetősen. A térdem és csuklóm. Föltápászkodtunk.
- Nagyon megütötte magát, uram?
- Én is hibás vagyok, menjen csak.
Biciklije ép maradhatott, mert elment. Piros lámpánál álló két kocsisor között szaladtam át. Volna. Helytelenül. Egy asszonyt megszólítottam, mim vérzik, mehetek-e evvel uszodába. Megnézte. A felsőajkam hasadt föl. Itthon elöször szelfi, aztán a jód. Akkor most hamar egy mail a Strindberg kiadás ügyében, hajnalban imaidőben egy jó ötlet, szerettem volna azonnal megírni.
fotó: F/2016/069

F/2016/69


07:53
Na, kedves Péter, derült égből klinkertégla, magának. Tegnap délelőtti fölajánlkozása. Munka, méghozzá hamarvást. A Strindberg kötetet, amit 16 évig próbáltam kiadatni, s végül 96-ban sikerült, szerettem volna újra kiadatni, mert szeretem. Pénzem nincs. A kiadóm ráállt, a nyomdatulajdonos – leírtam – mosolyogva azt mondta, festménnyel megvesztegethető. A könyvhétre megcsinálják a kedvemért. Hanem az elmúlt húsz évben két értő embertől ugyanazt a véleményt kaptam, újrafordítani nem, de a szöveget kicsit átnézni illett volna. Hát erre kérném most meg magát… d.

Csak egy rohadt nagy baj van. Az akkori illusztrációkat (erre akkor ők beszéltek rá, tényleg), illetve azok újrarajzolt változatait gondolatgazdagság híján most elsütöttem a Versnapló kötetben is. Most megint ugyanazt, harmadjára? De semmi remény, hogy ennyi idő alatt valami minőség-- Meg kéne próbálni. Valami utcafotók? Vojnichtól kérni, pofátlanul? Lavírozott ceruzagrafikák? Volt olyan vélemény is, nem is való ebbe a könyvbe illusztráció-, az bizony lehet.

Gondolatban a még alvó Katára sandítva - hogy lefedjem magam előtte -, fölhívtam sebész barátomat, muszáj evvel orvoshoz?. Nem. Hagyjam szabadon, négy-öt nap uszodátlan. Érdekes, most kezd csípni, nyilván a jódkenőcs.

09:08
14 lemezt leszabtam. Vojnich azt mondja: google: Stockholm, utca, image.
A lemezcsiszolást erőből kell. Az kissé nehezen megy.
Kata kiutalt számomra rendkívüli aszalt almát.
Micsoda mázli, enni fáj.

 

12:30
Google: keresek stockholmi (és szentendrei) utcákat.
Csuklóimon hidegvizes sízokni.


 

13:55
Csináltam egy kis romantikus utcagyűjteményt. Ilyenkor fontos, hogy tilos közben gondolkozni. F/2016/070

 

F/2016/0702016. április 29., péntek

07:11
Feljegyzések egy biciklibaleset másnapján.
A két kézfejem:
működik - ez jó
használatra fáj - ez érdektelen
nem tud erőt kifejteni - ez viszont érdekes. Szivacsot megszorítani, kilincs, sliccgomb, csípőfogó.
Persze javul. Az ecetes sízokni használt.
És még egy érdekesség, 80 dekát fogytam. Hát ez hogyan? Annyi vigasz-aszaltalma dobostorta közepette?! Ó, ó!

A történelmi hűség kedvéért rögzítem, a bringással-párbeszéd betühű, nem dramatizált. Örülök, hogy pontosan beszéltem.


07:37
Mail érkezett,
Blitz Galéria aukció 2016. május 17:
Zsennyei kastély I - A/1970/14
Egy ismertebb gyűjtőé volt. Indul: 1,5 millió.

De jó lenne most annak a harmada is.
Zsófinak is igértem adni.
Hamarosan jön a kölcsönkérés periódus.
Ami nálam vagy tíz-húsz éve nem.
Hogy a Buda-Cash vagyonát másfél éve zárolták,
máig jönnek nekem 3 millióval.
Állítólag biztosan megadják. Majd. Addig marad a nyugdíj, 68e.

Képvásárlás meg mostanában szünetel. Pedig igyekszem.

A/1970/14

08:57
Konferencia: Márfi Gyula veszprémi püspök: a migrációnak nem okai, hanem céljai vannak. Aki ezt vitatja, az hazudik, vagy téved. A túlnépesedésnek, a szegénységnek, vagy a háborúnak csak másod, vagy harmadrendű szerepe van a migrációban. A szellemileg kiüresedett Európa alkalmas a magukat felsőbbrendűnek tartó muslim tömegek területfoglalására.
html-2016/migracio.jpg
Hozzáteszem, őket olyan fehérember erők segítik, akik meggyőződésből a keresztény gondolkodás maradékait el akarják pusztítani.


09:59
Keresem a Strindberg-illusztrációk gondolkodásmódját. Pusztuló anyaggal -, filctollal csinálom, nem az örökéletnek.

11:58
Na, ez a teljes kudarc; nem baj, végigjártam - internet - (főleg régi stockholmi) utcákról fotógyűjtés - táblákba kiprintelve - vonalrajzok filccel - és a véglesnek szánt/hitt farost - olajfesték kombináció. Techn. próbák. Sosem voltam ügyeskezű/frappáns ['a la prima] alkat. Megzavart a natúra indítás is. Ez nem út. Ettől még a reggeli filctollas próbarajzok is jobbak. Csak hát az sem az a frekvencia (és minőség), ami ehhez a könyvhöz való/méltó. Ha még egyáltalán, akkor valami egészen más úton kellene elindulni.

techn. variációk


19:37
Délután új sorozat, új próbálkozások, más módszerrel. Nem árulom el, micsoda. Itt tul.képp már csak vonalritmusokról van szó.

Strindberg-próbák

 

Tök nem látom e rajzok minőségét. Gyanakszom. Hogy Szütsöt most ne zavarjuk, hát ezekből este nyolcat Vojnichnak zsűrizésre, mailben. Benne megbízom, és ő nem szívbajos ítéletben.


21:01
Ima bajban lévőknek, és azoknak, akik azt hiszik, hogy bajban vannak.   IMA-2

2016. április 30., szombat


05:14

Félálomban született ez is, újabb sor: skype, újabb mező fontoskodásra. Mail aláírásom nem piskóta:

Váli Dezső
+3620-415-0804
►► 14-16.30h alszom

deske.hu
oszk.hu/deske
facebook.com/deske.hu
vali@deske.hu
skype: validezso05:24
Talán evvel a rajzmodorral mégis lehetne valamit kezdeni. Bár sajna bőven gyengébbnek látom, mint a negyed század előtti Strindberg illusztrációimat. Bizony lehet, maradni kellene annál. Az atmoszférikus, romantikus, illik a szöveghez. Próbálkoztam most újra ilyesmivel, nem megy. Ez meg vonalritmus-játék. Viszont a XXI. sz.-ban vagyunk. Fene tudja.


B/1993/16
próbarajzok-3


06:37
Boldog, aki megmossa ruháját a Bárány vérében. Jel. 22.

 

10:13
Csináltam reggel egy új szériát, abból megtartottam 13 darabot. Azt hiszem, evvel eldőlt a dolog.

 22:26

Baráti házaspár este Kata szendvicsei mellett szóba hozta. A talányos példabeszéd a balga szűzekről. Evvel én is foglalkoztam már.

1993.3.20. Népszabadság Egy képrombolás ürügyén

Évtizede tűnődöm az evangéliumi példabeszéden, a balga szűzek történetén, akik a vendégre várva nem gondoskodtak olajról a
lámpásukba. Miért ítéli el Krisztus őket, hát bűn lenne a butaság? Ma ezt így értelmezem: igen, némely formája bűn. Amikor az ember egyetlen fonalat követve (harag, lustaság stb.) minden mást számításon kívül hagy. Nem gondol se Istennel, se emberrel, sőt önmagával is csak fogyatékosan. Ezt hívják szeretetlenségnek.

És hol marad az okos szűzeknél a szolgáló szeretet? Közösen megfejtettük. A történet az üdvösségszerzésről szól. Aminek semmit nem szabad elébe helyezni. Pont.
Elhangzott egy anekdota is az atyáról, aki a szentmisén fölolvasta a disznókba űzött gonosz lelkek történetét, majd így folytatta: A mai prédikáció elmarad, mert ezt az evangéliumi szakaszt nem értem.
Tulajdonképpen mi se.
Persze a legtöbb hitbéli bizonytalanság gyökere az a kérdés, hogy miért a szenvedés. Hogy azt nem lehet megérteni. Azt tényleg nem lehet, az misztérium. Még a próféták találmánya is csak halvány közelítés, hogy az embert az viheti leginkább előre. Ugyanis hátra is.

2016. ápr. napi olvasó: 8514 = napi 283

oldal teteje   előző levél    köv. levél     összes levél     LEVELEK LE MEUX-BE  1990.5.17. ►     weben 2000.6.11. ►  ‒

  facebook.com/deske.hu     honlap főoldal           üzenet: vali@deske.hu